we have seen

We have seen an unacceptable number of peace agreements disintegrate within five years after the end of the civil war with countries lapsing back into deadly conflict.

Předpřítomný čas sloves se užívá, když se jedná o akce, které začaly někdy v minulosti a trvaly – a nebo jako v tomto případě: opakovaly se až do současnosti. Odpovídá českému: už jsme tam mnohokrát byli, už jsme viděli spoustu věcí…, řada mírových dohod nevydržela…

we have seen – už jsme viděli (řadu)

we have done – už jsme (několikrát) dělali

peace agreements have disintegrated – řada mírových dohod se rozpadla/ nevydržela

Stopáž2 minuty
Rok výroby 2006
 4:3