Pavel Kosatík

novinář, spisovatel a scenárista

narozen 13. června 1962

Český novinář, spisovatel a scenárista Pavel Kosatík se narodil 13. června 1962 v Boskovicích. Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Pracoval jako specializovaný právník na autorské právo u agentury DILIA, poté působil jako redaktor v několika nakladatelstvích a v redakci Mladé fronty Dnes, Reflexu a Hospodářských novin. Od roku 1996 je na volné noze.

Původně se věnoval vědeckofantastické literatuře, dnes je uznávaným autorem biografických a literárněhistorických knih, tematicky ukotvených především v novodobé české historii. Mimo jiné je autorem knih: Osm žen z Hradu, „Člověk má dělat to, nač má sílu“ – Život Olgy Havlové, Čeští demokraté, České snění, České okamžiky, Česká inteligence, Jan Masaryk: Pravdivý příběh, za kterou mu byla udělena Výroční cena nakladatelství Mladá fronta za rok 1999, dále Ferdinand Peroutka – Život v novinách nebo Ferdinand Peroutka – Pozdější život, za níž získal několik ocenění. Jednak to byla Výroční cena Nadace Český literární fond za původní literaturu, Cenu Toma Stopparda od Nadace Charta 77, dále tuto knihu ocenili čtenáři ve vánoční anketě Lidových novin jako nejzajímavější knihu literatury faktu v roce 2000. V roce 2009 získal novinářskou cenu Ferdinanda Peroutky.

V neposlední řadě je autorem scénáře k televiznímu cyklu České století.

Odkazy