Marek Orko Vácha

biolog, kněz a publicista

narozen 14. září 1966

  • molekulární biolog a genetik, přednosta Ústavu etiky 3. Lékařské fakulty UK v Praze
  • teolog a kněz sloužící v malé venkovské farnosti Lechovice (u Znojma) a mezi studenty u Nejsvětějšího Salvátora v Praze
  • učitel a publicista v tématech: vztah křesťanství a ekologie, evoluční biologie, lékařská a environmentální etika
  • autor knih většinou na téma věda a víra, první s názvem Tančící skály
  • antarktický polárník
  • www.orko.cz

Marek Vácha nabádá lidi k zamyšlení nad duchovním přesahem jejich životů, například v kapitole Poslední hodina v knize Tančíčí skály uvádí:

„Přeji vám, abyste byli lidmi, kteří se rádi dívají na hvězdy. Mám totiž velkou obavu z lidí, jimž je vše jasné, kteří mají problémy vyřešeny a umějí odpovědět na každou otázku, ať už názorově stojí kdekoli. Přeji vám, abyste se pořád ptali a pořád hledali. Myslím, že není náhoda, že sám zakladatel křesťanství řekl: Já jsem cesta.

Odkazy

Fotografie