Karel Čapek

spisovatel a novinář

* 9. ledna 1890

† 25. prosince 1938

Oblíbený český spisovatel a novinář, autor mnoha románů, povídek, esejí i dramat

Narodil se 9. ledna 1890 v Malých Svatoňovicích. Když ukončil studium na filosofické fakultě, stal se vychovatelem v rodině šlechtice (byl domácím učitelem Prokopa Lažanského v roce 1917 na zámku v Chyši), brzy se z něj však stal novinář. Vychovatele dělal pouze 3 měsíce. Redaktorem byl v časopisech Nebojsa, Národní listy, Lidové noviny.

Od roku 1921 do roku 1923 byl dramaturgem divadla na Vinohradech. Poté se v letech 1925 až 1933 stal předsedou PEN klubu Československa (mezinárodní organizace sdružující spisovatele). Na sklonku života dne 26. srpna 1935 se oženil se svou dlouholetou přítelkyní Olgou Scheinpflugovou. Když Beneš opustil tuto zemi a byla podepsána Mnichovská dohoda (1938), stal se na politické scéně nepopulárním. Tři roky ke konci života trávil ve Staré Huti u Dobříše. Dnes zde nalezneme jeho památník. 25. prosince 1938 neodolal zápalu plic a zemřel chvíli před zatčením gestapem. Jeho hrob dnes najdete na vyšehradském hřbitově v Praze.

Karel Čapek byl opakovaně nominován na Nobelovu cenu. V roce 1995 byl oceněn Řádem T. G. Masaryka.

Psát začal Karel Čapek dříve, než začala první světová válka. Nejprve tvořil s bratrem Josefem, který doplňoval jeho díla obrázky. Jeho díla byla ovlivněna filosofickým a estetické vzděláním.

Čapek výborně využíval českého jazyka a jeho zvláštností. Pro jeho díla je typické použití velmi rozmanitého slovníku, použití méně známých slov, mnohonásobných větných členů a bohatých souvětí.

V jeho slavné hře R.U.R. zaznělo poprvé slovo „robot“ a brzy se stalo mezinárodním pojmem. I když slovo „robot“ pravděpodobně nevymyslel Karel, ale jeho bratr Josef, proslavilo se Karlovou divadelní hrou, která slovo rozšířila po světě.

Čapka velmi zaujala vědeckotechnická revoluce, později ale o ní psal v záporném smyslu. Obával se, že technika ovládne člověka. Ve svých dílech uplatňuje individualistický přístup, neuznává jednoznačnou pravdu. Na pravdu se dívá z pohledu jednotlivce. Díla Čapka byla ovlivněna první světovou válkou a později blížící se druhou světovou válkou.

Jeho dílo je megalomanské a rozmanité, nejznámější jsou ale Čapkova utopická díla. Mezi ně řadíme romány a dramata, kterými Karel Čapek kritizoval problémy v kompletní moderní společnosti. Často se v nich objevuje obava ze zneužití techniky vůči člověku a obava z přicházejícího fašismu. Asi by se dnes Karel Čapek velmi divil, že obsah řady knih, které napsal pod pojmem utopie, se postupem času stal téměř skutečností.

Velmi zajímavá je jeho činnost novináře. Novinařina ovlivnila celkově jeho tvorbu. Působil především v Lidových novinách, kde se dá říct, že navázal na Nerudu. Je autorem obrovského množství fejetonů, které později vyšly v různých souborech. Často se vyjadřoval na téma aktuálních problémů ve formě sloupků: tento žánr vymyslel a první ho začal používat. Byl také významným překladatelem z francouzštiny.

Karel Čapek byl i neobvykle dobrý amatérský fotograf. Fotil například známé fotografie k „Dášence“ ale nejen to. Existuje spousta dochovaných snímků slavných lidí (např. prezidenta). Kupodivu Karel Čapek byl autor nejprodávanější publikace plné fotografií období první republiky Dášeňka čili Život štěněte. Vyšla roku 1933 v mnoha vydání.

Méně známé je to, že měl rád etnickou hudbu a zájem o cizí kulturu. Karel byl přední sběratel. Dědicům se dochovala ojedinělá sbírka 500 gramofonových desek a 115 světoznámých katalogů gramofonových firem. V roce 1981 ji rodina věnovala Náprstkovu muzeu a po roce 1990 byly nahrávky zdigitalizovány a vydány na pěti CD.

Výběr z díla:

Próza (povídky, články, fejetony): Zářivé, Boží muka, Krakonošova zahrada, Kritika slov, Trapné povídky, Továrna na absolutno, Povídky z jedné kapsy, Povídky z druhé kapsy, Zahradníkův rok, Marsyas čili na okraj literatury, Kniha apokryfů, O věcech obecných čili Zoon politikon, Jak se co dělá, Lásky hra osudná

Romány a novely: Krakatit, Hordubal, Obyčejný život, Povětroň, Válka s mloky, První parta, Život a dílo skladatele Foltýna, Loupežník

Dramata: R.U.R. (Rossumovi Univerzální Roboti), Ze života hmyzu, Věc Makropulos, Bílá nemoc, Matka

Cestopisy: Italské listy, Anglické listy, Výlet do Španěl, Obrázky z Holandska, Cesta na sever

Pro děti: Devatero pohádek, Dášeňka čili život štěněte

Filozofická a politická díla: Pragmatismus čili Filosofie praktického života, Hovory s T. G. Masarykem

Zdroj: karelcapek.cz, cs.wikipedia.org

Odkazy