Filmový přepis divadelní hry Karla Čapka
Režie a scénář: Hugo Haas. Hrají: Hugo Haas, Bedřich Karen, Václav Vydra, Ladislav Boháč a další.

Filmová adaptace divadelní hry Karla Čapka Bílá nemoc patřila k nejvýznamnějším filmům třicátých a první poloviny čtyřicátých let. Měla premiéru necelý rok po uvedení na divadelních prknech - 21. prosince 1937. Nebyl to jen mimořádný úspěch hry u obecenstva, co přimělo Huga Haase k jejímu pohotovému zfilmování. Nevedla ho k němu ani ješitná touha ukázat se filmovému publiku ve velké dramatické roli dr. Galéna. Hugo Haas snad více než mnoho jiných tušil, jak je nebezpečí moci diktátora a ohrožení lidských práv a svobod aktuální. Chtěl, aby Čapkova hra, burcující ze scény Národního divadla pražské obecenstvo, pronikla do celé republiky, do všech vrstev obyvatelstva. Po stránce scenáristické měl Haas práci usnadněnou, neboť hra měla téměř filmovou stavbu. Režijně se snažil o adekvátní přepis divadelního dramatu filmovými prostředky. Haasovou Bílou nemocí vyvrcholila předválečná éra českého filmu.

Napište nám