Antonín Dvořák

hudební skladatel

* 8. září 1841

† 1. května 1904

Světoznámý český hudební skladatel, dirigent a profesor, jeden z největších hudebních géniů lidských dějin. Když Bůh rozdával darem nadání k hudbě, šel si Dvořák ne dvakrát, ale nejspíše hned třikrát. Za svůj život složil 11 oper (např. Rusalka, Armida, Král a uhlíř, či Jakobín), vokální a vokálně-instrumentální díla (Svatou Ludmilu, Requiem, Te Deum a nádhernou Stabat Mater), komorní skladby, koncerty, sbory, písně (Biblické písně), klavírní skladby, symfonické básně a 9 symfonií, z nichž vysoko do pomyslných hudebních nebes ční symfonie 9. - famózní „Novosvětská“, patřící k tomu vůbec nejkrásnějšímu, co kdy člověk zkomponoval. Snad se ani nelze divit tomu, že Američané, na jejichž půdě „Novosvětská“ vznikla, považují Antonína Dvořáka také trochu za svého skladatele.

Biografie v datech

  • 1841 – narozen v Nelahozevsi
  • 1857 – studium varhanické školy
  • 1859 – violista v pražské kapele Karla Komzáka
  • 1873 – uzavírá sňatek s Annou Čermákovou
  • 1875-8 – s pomocí Johanesse Brahmse pobírá rakouské státní stipendium
  • 1890 – profesor skladby a instrumentace na pražské konzervatoři
  • 1892 – ředitel Národní konzervatoře hudby v New Yorku
  • 1904 – umírá v Praze

Odkazy