Záznam koncertu z Románského sálu Strahovského kláštera Premonstrátů v Praze. A. Dvořák: Smyčcový kvartet F dur, op.96, „Americký“.
Hraje Škampovo kvarteto. Režie A. Rezek.

Záznam koncertu z Románského sálu Strahovského kláštera Premonstrátů v Praze. A. Dvořák: Smyčcový kvartet F dur, op.96, „Americký“.

Napište nám