iVysílání

Nápověda

Co dělat, když iVysílání vůbec nefunguje?

Nedaří-li se vám přehrát žádné video na těchto stránkách?

Problém může být způsoben omezováním kapacity nebo blokováním komunikace mezi vaším počítačem a vysílacími servery.

Omezování kapacity může být způsobeno programy ve vašem počítači (především programy pro stahování) nebo okolní sítí. Zkontrolujte, zda neprobíhá stahování (např. prostřednictvím protokolu BitTorrent, služby RapidShare apod.). Pokud ano, ukončete jej nebo s přehráním pořadu v iVysílání vyčkejte na jeho dokončení. Tento postup uplatněte i v případě, že nahráváte soubory z vašeho počítače na server v internetu.

V případě omezování nebo blokování provozu okolní sítí nejdříve zjistěte, jakou rychlostí a kvalitou vaše přípojka disponuje. Pro otestování použijte například server www.rychlost.cz, www.lupa.cz, www.speedtest.net. Pro kvalitní přenos videa v TV kvalitě (576p) je vyžadována rychlost downloadu minimálně 2000 kb/s, pro přehrávání v HD kvalitě (720p) minimálně 4000 kb/s. Dalším sledovaným parametrem je odezva, jejíž průměrná hodnota by neměla překročit 20 ms a maximální hodnota měla být nižší než 50 ms.

Pokud jste připojeni prostřednictvím bezdrátové sítě, ověřte, že na stejném přístupovém bodu nestahují další uživatelé. Pokud je to mimo vaše možnosti (například pokud pracujete v síti 3G/UMTS), iVysílání pravděpodobně nebude fungovat bezchybně. Pokud hraniční prvek vaší sítě (například router) obsahuje bránu firewall, zkontrolujte, zda je nastavena tak, aby umožňovala připojení zevnitř ven na portech 80, 443, 554 a 1935. Pokud brána firewall pracuje s analýzou přenášeného obsahu („payload inspection“), doporučujeme tuto analýzu při testování vypnout. Uvedené rady jsou obecné a v průběhu času budou doplněny o konkrétní příklady z řešených případů.

Připojení přes proxy server

Pokud Vám nefunguje iVysílání v rámci Vaší firemní sítě, mají Vaši správci sítě zablokované některé internetové služby nebo je mají přesměrované přes transparentní proxy servery a toto přesměrování může způsobovat úplnou nebo částečnou nefunkčnost internetového vysílání. Poproste Vaše správce sítě (pokud je to možné a pokud Vám to Váš zaměstnavatel nezakazuje), aby upravili nastavení zabezpečení, aby mohlo iVysílání fungovat (jedná se o porty 554, 1935 a případně 80, 443 na streamovací servery).

Nehraje konkrétní pořad nebo máte jiné připomínky?

Pokud máte otevřených více oken nebo tabů prohlížeče a v některém z nich běží nekorektně napsaná aplikace, může to ovlivnit kvalitu videa (video se může například trhat). Před tím, než oznámíte chybu, prosíme vyzkoušejte chod videa v iVysílání jako jedinou aplikaci (tj. zavřete všechna ostatní okna/taby webového prohlížeče). Pokud vám některé pořady hrají, ale jiné ne, můžete nám to oznámit prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme za pochopení a všechny zaslané podněty.

Podpora Internet Exploreru 11 na Windows 7

Podpora Flash playeru v prohlížeči Internet Explorer 11 na Windows 7 byla ukončena k 31. 12. 2017 z důvodu nekompatibility se současnými technologiemi. Uživatelům prohlížeče Internet Explorer na OS Windows 7 doporučujeme instalaci jiného prohlížeče (například Chrome nebo Firefox).

Patch pro IPv6

Všem divákům, kteří využívají protokol IPv6 a mají potíže s přehráváním iVysílání na svém PC, doporučujeme nainstalovat opravný balíček vydaný společností Microsoft: http://go.microsoft.com/?linkid=9728870 Tento balíček upravuje prioritu využívání IPv4 pro komunikaci přehrávače.

Ukončení podpory Windows XP a Windows Vista

Podpora OS Windows XP a Windows Vista byla ukončena společností Microsoft v dubnu 2013. Z toho důvodu není možné nadále udržovat zpětnou kompatibilitu s těmito verzemi MS Windows.

Ukončení podpory OS Android 4.x

Pro technologickou zastaralost OS Android 4.x byla podpora této verze OS ukončena. Další fungování iVysílání v prohlížečích, i všech mobilních aplikacích ČT, na tomto OS nelze garantovat.

Podpora DRM

Ke sledování pořadů, které vyžadují podporu DRM ochrany, doporučujeme využít prohlížeče Chrome a Fire Fox (OS Windows 7/10), nebo Safari (iOS a Mac OS) a to v jejich aktuálních verzích.