Zpravodajství

Proč moderátoři používají slova jako policisti, lidi, hokejisti? Nemělo by být správně policisté, lidé, hokejisté?

Jak uvádí Ústav pro jazyk český: Nominativ plurálu je u těchto podstatných jmen dvojí: policisté/policisti. Ve zpravodajství užíváme obě varianty, mluvnější na -i nelze považovat za chybnou ani nespisovnou.

Tvary policisti, hokejisti jsou kodifikovány jako hovorově spisovné. Vedle knižních podob hokejisté a policisté aj. se proto objevují jejich spisovné hovorové protějšky, v mluvených, a stále častěji i psaných textech.

Nejde o vybočení ze spisovné normy. Naopak. Je to potvrzení její pružné stability.

Chci se zeptat

Povinné údaje