Pořady

Proč pořad Objektiv moderuje slovensky mluvící moderátorka?

Tvůrci pořadu Objektiv se angažmá Anetty Kubalové do role moderátorky zabýval dlouho a odpovědně. Paní Kubalová je dlouholetá a velmi úspěšná reportérka České televize.

Mateřština Anetty Kubalové byla samozřejmě považována za určitou výzvu. I proto tým Objektivu v přípravné fázi pečlivě jak v teoretické, tak i v praktické rovině procházel obě hlavní varianty moderování - tedy češtinu a slovenštinu. Paní Kubalová absolvovala mimo jiné sérii pilotních testů před kamerou a přednost nakonec dostala jednoznačně slovenština. Rozhodnutí bylo konzultováno v dramaturgické, režijní i právní rovině.

Za nejdůležitější považujeme skutečnost, že pilotní i premiérová vystoupení paní Kubalové lze bez pochyby označit za inteligentní, vysoce profesionální, kultivované, příjemné a po zralé úvaze i plně srozumitelné a to nejen v míře, která náleží víkendovému cestovatelskému magazínu televize veřejné služby.

Uvědomovali jsme si samozřejmě od začátku našeho rozhodování, že de iure lze slovenštinu považovat tzv. cizí jazyk, ale podle našeho nejlepšího svědomí a vědomí nelze právě o slovenštině uvažovat tímto způsobem a přiřknout jí přívlastek „cizí“ naprosto bez výhrad. Nechceme se odvolávat jen na dlouhé dekády soužití Čechů a Slováků v jednom státě, ale mimo jiné na to, že slovenština je stále součástí našeho kulturního a sociálního prostoru.

Redakce Objektivu si uvědomuje, že ve slovenštině je třeba volit slovník s větší obezřetností, ale to je v podstatě jediný limit, který je nutné vnímat. Objektiv jako cestovatelský projekt s dlouholetou tradicí byl a je platformou, která přináší nejen zajímavosti ze zahraničí, ale buduje i mosty k porozumění a toleranci. Těžko tak budeme hledat na mediálním trhu příznivější a přirozenější platformu k demonstraci toho, co více nebo méně patří k realitě Česka, tedy přirozenou koexistenci se slovenským fenoménem, který nelze vnímat jako výsostně zahraniční.

Chci se zeptat

Povinné údaje