iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
27. 4. 2021
22:00 na ČT2

1 2 3 4 5

3 hlasy
44709
zhlédnutí

Zemřel vestoje aneb Partyzáni bez legend

Osudy partyzánské jednotky Miloše Uhra skrze paměti lékaře, generála, profesora, dělníka a mluvčího Charty 77 Bedřicha Placáka.

52 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Zemřel vestoje aneb Partyzáni bez legend

 • 00:00:17 -Pamatuješ, jak jsme tady byli
  v 80. letech?
 • 00:00:20 -Já si to pamatuju docela živě,
 • 00:00:23 protože jsme se potkávali
  s opravdickýma partyzánama.
 • 00:00:30 Jsme šli po stopách tvýho táty
 • 00:00:33 a ostatních lidí
  ze Stalinovy brigády
 • 00:00:35 a ostatních odbojových skupin.
 • 00:00:41 A bylo hrozně zvláštní,
 • 00:00:43 že přestože ve škole to do nás
  ty komunisti pořád bušili,
 • 00:00:47 tak my jsme přesto obdivovali
  hrdiny povstání.
 • 00:00:50 Protože jsme strašně nenáviděli
  komunisty,
 • 00:00:53 že jsme obdivovali lidi, co se
  se zbraní v ruce a s rizikem života
 • 00:00:58 a týrání a mučení
  postavili nacistům.
 • 00:01:05 -Komunisti si partyzánský boj
  chtěli přivlastnit,
 • 00:01:09 přitom tady v horách
  bylo za války asi 2000 lidí.
 • 00:01:13 Podle otce byl z těch 2000
  jeden z nich komunista
 • 00:01:17 a ještě se to nevědělo jistě.
 • 00:01:28 To je opravdu kvalitní sklo,
  doporučuju, podívej se.
 • 00:01:34 Když otec s několika lidma
  přecházeli Vlárský průsmyk,
 • 00:01:38 tak tam jelo auto s esesákama
  a oni ho zlikvidovali,
 • 00:01:43 a tohle je dalekohled
  po tom jednom esesákovi.
 • 00:03:43 Otec byl lékař, který měl medicínu
  za své životní poslání.
 • 00:03:47 Události minulého století mu ale
  toto poslání značně zdramatizovaly.
 • 00:03:52 Ačkoli to byl humanitně založený
  antimilitarista,
 • 00:03:55 ocitl se dvakrát ve válce,
  skončil jako lékař v armádě.
 • 00:03:59 Ačkoli byl člověk apolitický,
 • 00:04:02 po válce vstoupil
  do komunistické strany
 • 00:04:04 z vlasteneckých důvodů.
 • 00:04:07 Ze stejných důvodů se s ní rozešel
 • 00:04:10 a stal se z něj
  přesvědčený antikomunista.
 • 00:04:13 V tomto dokumentu se vydávám
  po stopách jeho životních paradoxů.
 • 00:05:34 Toto je potomek hostinského Tučka,
  který organizoval spojení do hor.
 • 00:05:40 Tady byla ta hospoda.
 • 00:05:43 To bylo první místo,
  kde otec na Slovensku za války byl.
 • 00:05:48 Krčma to byla jako kterékoli jiná
  v Kopanicích.
 • 00:05:52 Výčep, na něj navazující
  dlouhá tmavá jizba
 • 00:05:56 s dřevěnou naolejovanou podlahou...
 • 00:05:59 -To bylo tady?
  -Tady ten barák.
 • 00:06:01 -Půjdeme tam.
  -Ukážeš nám to, jo?-Ukážu.
 • 00:06:07 Mraky kouře...
  To už tam asi není, viď?
 • 00:06:10 Strašný řev, pach slivovice,
  klobás a rumu.
 • 00:06:14 Prostředí, v němž lidé
  sice řvali jak bejci,
 • 00:06:17 ale dorozumívali se spíše
  temperamentní gestikulací
 • 00:06:21 za účasti celého těla.
 • 00:06:24 Tato krčma byla
  po celou dobu povstání
 • 00:06:27 jedním z opěrných bodů
  partyzánských skupin.
 • 00:06:30 Danyš a celá jeho rodina
  pomáhali partyzánům, jak jen mohli.
 • 00:06:34 On sám měl schovanou flintu.
 • 00:06:37 V noci si ji brával
  a chodíval hlídkovat.
 • 00:06:40 -Statečný lidi!
  -Ano! To je ono! Přesně.
 • 00:06:50 -4. října 1944
  oddílem pod velením Uhra
 • 00:06:55 byl do povětří vyhozen železniční
  most na trati Stará Turá - Myjava,
 • 00:06:59 dlouhý 60 metrů, široký 10 metrů.
  Most strážilo 40 Němců.
 • 00:07:04 Po 30minutovém boji Němci měli
  10 mrtvých a 4 raněné
 • 00:07:09 a odstoupili.
 • 00:07:12 Tohle je taky 1 z akcí,
 • 00:07:15 kterou otec
  ve svých pamětech popisuje.
 • 00:07:18 -A vchod byl tady?
  -Tady byl kdysi vchod.
 • 00:07:22 Placák tam s partyzány popíjeli
  a došla hláška, že jdou Němci.
 • 00:07:29 Chudáci všechno nechali tady,
  zbraně, tady byla stodola,
 • 00:07:35 tchýně to všechno zahrabala
  do toho seníku.
 • 00:07:41 Říkám si, Pane Bože,
  někdy to tam najdu...
 • 00:07:45 Tady byly lavice,
  partyzáni a všichni tady sedávali.
 • 00:07:52 To se střídalo Němci, partyzáni.
 • 00:07:55 Krčma byla krčma,
  všichni chodili sem.
 • 00:07:58 Muselo se vycházet
  i s těmi, i s těmi.
 • 00:08:02 -Když jsi byl partyzán,
  tak jsi byl partyzán,
 • 00:08:05 ale krčma byla pro všechny.
  To byl osud obyvatel.
 • 00:08:19 ZPĚV
 • 00:08:21 Vyhorela Stará Turá, Brezová,
  vyhorela Stará Turá, Brezová.
 • 00:08:27 Zapálila, zapálila
  kucharenka kňazova.
 • 00:08:36 -Petr je syn Bedřicha Placáka,
  který byl partyzánský lékař.
 • 00:08:40 -To jsme slyšeli.
 • 00:08:42 -A máme dalekohled,
  který ukořistil esesákům.
 • 00:08:45 Petře, ukaž ten dalekohled!
 • 00:08:48 -Velitel družstva byl v boji
  v Kopcovém raněn úlomkem miny,
 • 00:08:52 která mu způsobila
  hlubší ránu na bérci
 • 00:08:54 s vytržením kousku kosti
  na přední straně holeně.
 • 00:08:58 Kopcové je tak 2 kilometry,
  kilometr a půl dolů.
 • 00:09:01 Bylo to v okamžiku,
 • 00:09:04 kdy pod tlakem zhuštěné
  nepřátelské palby a paniky
 • 00:09:07 způsobené požárem
  zasaženého objektu,
 • 00:09:10 a v důsledku naší tenkrát ještě
  malé bojové zkušenosti,
 • 00:09:14 se dala část našich na útěk
  a strhla s sebou i ostatní.
 • 00:11:00 -Je to 5 kilometrů
  z toho Kopcového sem.
 • 00:11:04 -5?
  -Určitě. To je 5 kilometrů.
 • 00:11:12 -To bylo v zimě nebo kdy?
  -V zimě.
 • 00:11:15 -Tenkrát bylo hodně sněhu.
  -To klobouk dolů.
 • 00:11:19 RECITACE
 • 00:11:21 Ej, Javorina naše,
  přišli jsme se podívat
 • 00:11:24 na známá místa.
 • 00:11:27 Prořídly a zešedivěly nám vlasy,
 • 00:11:29 kolem nás je mír
  a my se znovu setkáváme.
 • 00:11:35 -Když Dibrov přišel k nám,
  tak měl kolem 50 roků.
 • 00:11:40 -Ne. Tehdy měl už 53 roků.
  -Jsme mu říkali "Baťko".
 • 00:11:45 -Lidé ho měli rádi,
  stejně tak i partyzáni.
 • 00:11:51 Ale štěstí na Javořině mu nepřálo.
 • 00:11:55 -A Rudovi Vrbovi, když jsem s ním
  debatovával, tak mu nešlo do hlavy,
 • 00:11:59 proč dali starého pána
  na partyzánský boj,
 • 00:12:05 20, 18, 30letí, ale 50letého...,
  proč ho sem dali.
 • 00:12:09 A on tehdy přemýšlel,
 • 00:12:12 proč ho poslali sem
  i s nějakými NKVDsty.
 • 00:12:15 Aby ho zlikvidovali.
 • 00:12:17 KOMENTÁŘ Z FILMOVÉHO DOKUMENTU
 • 00:12:20 -Po boji s německou posádkou
  ve Staré Turé
 • 00:12:23 jsme museli ustoupit do hor.
 • 00:12:26 Bylo brzké ráno.
  Vepředu šel Dibrov.
 • 00:12:32 VÝSTŘEL
 • 00:12:40 Zákeřná kulka nepřátelské hlídky
  na moravsko-slovenských hranicích
 • 00:12:44 zhasnula drahý život.
 • 00:12:49 Zahynul náš Baťko.
 • 00:12:54 -Zdá se to neuvěřitelné,
 • 00:12:57 ale v Bratislavě žije poslední
  svědek smrti Dibrova,
 • 00:13:01 96letý partyzán Samuel Baran.
 • 00:13:04 -Tehdy jsem viděl zblízka
  vašeho otce,
 • 00:13:08 jak utíká po tom výstřelu.
 • 00:13:15 Bylo to blízko protektorátní
  hranice a nebylo jasné,
 • 00:13:19 jestli ten výstřel šel
  z německé strany.
 • 00:13:25 -Od samého začátku,
  a zvláště po ohledání mrtvého,
 • 00:13:29 se mi všechno zdálo být divné.
 • 00:13:31 I to, že po mně někteří Rusové
  chtěli lékařskou zprávu,
 • 00:13:35 a to ve 4 vyhotoveních
  mi také připadalo divné.
 • 00:13:38 I když jsem pro ten podivný pocit
  neměl žádné vysvětlení.
 • 00:13:42 Táta tam bezprostředně poté
  sepsal zprávu o tom,
 • 00:13:45 že byl střelenej
  z bezprostřední blízkosti
 • 00:13:48 připravenou střelou dum dum,
  která měla uříznutou špičku,
 • 00:13:52 takže zanechala po sobě
  ohromnou spoušť.
 • 00:13:56 Takže to byl atentát,
  to bylo jasný.
 • 00:15:18 Dibrov byl starej frontovej
  voják a oni to dělali často tak,
 • 00:15:22 že ruským kriminálníkům dali
  k rozhodnutí být 20 let v gulagu,
 • 00:15:26 anebo je vysadí.
 • 00:15:29 A Dibrov držel Rusy zkrátka
  vojenskou rukou
 • 00:15:33 a evidentně ho 1 z nich
  zezadu zastřelil.
 • 00:15:38 KOMENTÁŘ Z FILMOVÉHO DOKUMENTU
 • 00:15:40 Po osvobození jsme se s ním loučili
  ještě jednou.
 • 00:15:44 Jeho tělo
  převezli do jeho vlasti.
 • 00:15:46 -Potom 1 družstvo,
  kde byli Rusi, v oddíle Hurban,
 • 00:15:50 vzali kulomety, zbraně a utekli.
  -S vysílačkou.
 • 00:15:55 -I s vysílačkou samozřejmě.
  A Miloš podle tvrzení řekl:
 • 00:16:00 S takovouhle bandou
  bojovat nebudeme! Myslel Rusy.
 • 00:16:06 -Oni byli rádi, že odešli...
 • 00:16:09 -Těm Rusům se nechtělo bojovat.
  Je to vaše zem, vy bojujte.
 • 00:16:17 Jenže o tom se 40 roků
  nesmělo mluvit.
 • 00:16:20 Byli dlouhé roky zavření,
  a když se vrátili,
 • 00:16:24 tak na každém setkání výročí oslav
 • 00:16:27 tam seděl celý okresní výbor strany
  z Trenčína a z Bratislavy...
 • 00:16:32 A Brunovský, Placák a partyzáni
  tam byli za stánkama,
 • 00:16:38 někde popíjeli,
  debatovali a vzpomínali.
 • 00:16:41 Ale na tribuně byli jiní,
  ti co si to přivlastnili.
 • 00:16:45 ZPĚV SLOVENSKY
 • 00:16:47 Po dolinach i po horách,
  všade vidíš belieť stan.
 • 00:16:55 A před každým s puškou v ruke,
  hrdo stojí partizán.
 • 00:17:08 -Proč jste do těch hor šel?
  Z nějakého vlastenectví nebo proč?
 • 00:17:13 -Jako všechno dozrává,
  tak dozrávalo i mé přesvědčení,
 • 00:17:20 to bylo hlavní
  proti nacistické ideologii.
 • 00:17:36 Ty parády, co předváděli tehdejší
  vládcové v gardistických uniformách
 • 00:17:44 a brigadýrkách
  podobných esesáckým...
 • 00:17:53 Nechávali se slyšet:
  My křesťané, my křesťané, katolíci.
 • 00:18:03 To jsem si poprvé řekl:
  Co jste vy za křesťany...
 • 00:18:09 A potom u mě byla i ta otázka,
 • 00:18:14 že jsem měl nastoupit do armády,
  ale nechtěl jsem.
 • 00:18:25 -Když vzniklo povstání,
  tak bylo samozřejmé,
 • 00:18:28 že my, jako protestantská obec,
 • 00:18:31 je třeba říct, že Lubina byla
  dlouho čistě evangelická obec,
 • 00:18:35 se přidala na stranu povstalců.
 • 00:18:39 Vedl ji náš rodák Miloš Uher.
 • 00:18:42 Miloš Uher byl, dalo by se říct,
  svým způsobem Čechoslovák,
 • 00:18:47 člověk,
  který odmítal Slovenský stát.
 • 00:18:55 -Tady chtěl otevřít toto,
  a jak byl zohnutý,
 • 00:19:00 tak někdo střelil
  a tady padl.
 • 00:19:07 -Tady vidíte, jak byl střelený
  zákeřně zezadu.
 • 00:19:12 -Mohla jít ta kulka od tam.
  To byla jedna.
 • 00:19:22 -Tady možná taky?
  -Ano.
 • 00:19:26 A tady, to byly ty kulky.
 • 00:19:30 -Ten Miloš jako by podvědomě
  cítil, že na něho někdo míří,
 • 00:19:35 trhal tu latu a říká mu:
  To mě nevidíš?
 • 00:19:39 A zaklel.
 • 00:19:42 Paní Uhrová nám říkala,
  že tam byl takový zmatek,
 • 00:19:46 že nikdo nikoho nepoznal.
 • 00:19:49 A tehdy Jakubík začal křičet,
  že když padl otec,
 • 00:19:53 tak ať padnou i děti
  a utíkal k potoku.
 • 00:21:45 -A ti Edelweiss byli Slováci?
 • 00:21:47 -Ano, to byl Nižňanský,
  jestli vám to něco říká.
 • 00:21:51 Ten byl jejich velitelem.
 • 00:21:54 -Paní Uhrová říkala,
  že najednou přišli jiní partyzáni,
 • 00:21:59 byli přesně tak oblečení jako naši.
 • 00:22:03 -Měli všechno.
  Ušanky, červené hvězdy,
 • 00:22:06 měli takové uniformy
  jako Rusi nebo partyzáni,
 • 00:22:11 to už já nevím.
  Já jsem u toho všeho byla,
 • 00:22:16 protože jsem spávala
  s babičkou v kuchyni.
 • 00:22:19 -Co se týká smrti Miloše Uhra,
  tak se tam hovoří o více verzích.
 • 00:22:24 Jedna je taková,
 • 00:22:27 že za jeho smrtí mohli stát
  i příslušníci vlastní skupiny.
 • 00:22:31 Souvisí to i s tím, že Uher
  byl velmi autoritativní osobnost
 • 00:22:36 a říkal, že s některými partyzány,
  kteří okrádali oddíl,
 • 00:22:42 se po válce vypořádá.
 • 00:22:45 -On byl vysvlečený ráno.
  -Uher, jo?
 • 00:22:49 -Ano, do spodků.
 • 00:22:52 Měl ušité kožené kalhoty a takovou
  typickou velitelskou bundu.
 • 00:22:57 Pěkné to bylo.
 • 00:23:00 -Můj názor je,
  že mohlo jít o zbloudilou kulku,
 • 00:23:03 protože všechny verze se shodují
  v tom, že v době přestřelky
 • 00:23:07 tam byl hrozný chaos.
 • 00:23:09 -Když zemřel Miloš Uher,
 • 00:23:12 tak skupina zůstala
  nesmírně oslabená.
 • 00:23:16 Jak říkal Kavický, Bím, Vrba,
  byli na pokraji zoufalství.
 • 00:23:25 A tehdy si s nimi doktor Placák
  promluvil, a tím je zachránil.
 • 00:23:35 Řekl jim, že i Miloš Uher
  by si přál,
 • 00:23:38 aby se jeho spolubojovníci
  nevzdávali, aby bojovali dále.
 • 00:23:44 -Ten útok na Cetunu
  to byla past?
 • 00:23:47 -To byla past,
  protože toto byla skupina,
 • 00:23:50 kterou Němci nikdy nedostali.
 • 00:23:54 -Jak probíhal všední den partyzána?
 • 00:23:57 -Byly to strážní služby,
  a když přišel ze stráže,
 • 00:24:03 tak měl volno,
  pokud se nic nevyskytlo.
 • 00:24:12 Ale bylo potřeba čistit zbraně,
 • 00:24:15 bylo třeba i prohodit slovo
  s kamarády,
 • 00:24:20 bylo třeba pomoct i v kuchyni.
 • 00:24:28 Nástup na...
  jak se říká na žranici,
 • 00:24:32 to bylo velmi důležité
  pro tolik mladých krků,
 • 00:24:37 to člověk potřeboval.
 • 00:24:40 Potom bylo potřeba i cvičit.
 • 00:24:44 Nebylo ojedinělé,
  že někdo i zazmatkoval.
 • 00:24:50 A postavil se tak,
 • 00:24:53 že by ho na první pohled
  někdo odpravil.
 • 00:25:01 -Když boj utichl,
  tak odešli na Turianské Kopanice,
 • 00:25:05 postupně se léčili z ran
 • 00:25:08 a osvobození je zastihlo
  až 4. dubna na Brezové.
 • 00:25:18 -Otec také organizoval
  1. partyzánský ples.
 • 00:25:22 To bylo už v Praze.
  Z kterého byl úsměvný incident.
 • 00:25:27 Protože jakýsi Gustav Husák
  se tam opil
 • 00:25:31 a střílel opilý pistolí do stropu
 • 00:25:35 a otec ho nechal odzbrojit
  a vyvést ven.
 • 00:25:42 A podle jedné verze
  mu ještě přitom nafackoval.
 • 00:25:45 Gustav Husák ho potom degradoval,
  z plukovníka na vojína,
 • 00:25:52 když se stal prezidentem.
 • 00:25:56 -V době socialismu se udělalo
  dost chyb i v nápisech na tabulích.
 • 00:26:06 Tak například na vrchu Roh
  je napsané,
 • 00:26:09 že velitelem 2. Stalinové brigády
  byl Miloš Uher.
 • 00:26:13 To nebylo správně,
  byl to Brunovský.
 • 00:26:16 Jenže Brunovský byl v té době
  zavřený v Leopoldově.
 • 00:26:21 -On se stal obětí
  toho poúnorového režimu,
 • 00:26:24 což je strašně málo známá historie.
 • 00:26:27 Většina partyzánských velitelů
  byla zavřená,
 • 00:26:31 komunisti nezavírali jen lidi
  ze západního odboje,
 • 00:26:35 stejně tak i z východního,
  i z těch partyzánů.
 • 00:26:39 Prostě všechny ty,
  o kterých si mysleli,
 • 00:26:43 že by mohli být nějak nebezpeční.
 • 00:26:45 -Brunovský za tohle dostal hodně
  a odseděl 8 a půl roku.
 • 00:26:51 Když ho chytili,
  tak ho vyslýchali StBáci
 • 00:26:55 a 1 z nich byl i bývalý partyzán,
  Slávik se jmenoval.
 • 00:27:00 Tady mu říkali Opoldáš.
 • 00:27:03 A Brunovský řekl:
  -Já jsem tvůj velitel.
 • 00:27:06 -Teď jsem tvůj velitel já!
 • 00:27:08 A Brunovského to rozčílilo,
  vzal psací stroj a hodil ho na něj.
 • 00:27:12 Samozřejmě StBáci ho svázali
  a zkopali tak,
 • 00:27:16 až varlata vytekla,
  nos, zuby, všechno vytlučené.
 • 00:27:28 -Z tohoto místa
  mám smíšené pocity,
 • 00:27:31 protože bolševik si to přivlastnil,
  zneužíval to.
 • 00:27:35 Jsou tady všude jeho symboly,
 • 00:27:39 přitom tady s tím odbojem v horách
  neměl co dočinění.
 • 00:27:47 A tady ty věci dole jsou přidělaný
  po listopadu 1989.
 • 00:27:52 Tak to částečně mají napravovat.
 • 00:27:55 Oba dva, jak Jozef Brunovský,
  tak František Bím,
 • 00:27:59 byli v 50. letech zavření.
 • 00:28:03 -Franta Bím odseděl nejvíc,
  15 roků.
 • 00:28:08 40 dní obcházel asi všechny vesnice
  v Československu, utíkal,
 • 00:28:14 chytili ho na hranicích,
  zavřeli ho do Plzně na Bory.
 • 00:28:19 Tam sekl bachaře,
  sebral mu pistoli,
 • 00:28:25 odemkl se a utekl.
  Zase ho chytili.
 • 00:28:29 Takže dostal doživotí.
 • 00:28:31 -A tohle je 1 z nejmladších členů
  té skupiny. Franta Bím.
 • 00:28:36 -Jsem se na něj vrhl,
  zmáčknul na krku,
 • 00:28:42 on omdlel, padl jsem na něj,
  chtěl jsem mu vzít zbraň,
 • 00:28:47 viděl jsem, že je to jistá smrt,
  že ty stráže už to slyší.
 • 00:28:51 Už jsme mu jenom vzali zbraň
  a prchali jsme.
 • 00:28:55 K 7 letům přišlo 20 let
  za toto přepadení,
 • 00:28:58 kde zase namontovali velezradu,
 • 00:29:02 soud tehdá z trestu smrti,
  který nám navrhoval prokurátor,
 • 00:29:07 nám slevil na 27 let
  a navždy pevnost.
 • 00:29:11 -Zradil je a tuto činnost
  vykonával Milan Kyselica,
 • 00:29:16 vynikající kulometčík, dobrý chlap,
  který mezi prvními utíkal,
 • 00:29:22 někde u Českých Budějovic
  chtěl překročit hranici,
 • 00:29:26 chytili ho, a tak ho bili,
  že podepsal spolupráci s StB.
 • 00:29:30 A potom chodil do Lubiny
  po obchodech...
 • 00:29:33 -Jako provokatér.
  -Jako provokatér.
 • 00:29:36 -Přesné jméno bylo Pavel Kyselý.
  -Jak?
 • 00:29:38 Kyselý, ne Kyselica.
  Pardon, omlouvám se.
 • 00:29:41 -Tam byl ten problém,
  že už se mluvilo o novém režimu,
 • 00:29:45 oni byli ozbrojení,
 • 00:29:46 a pro tu státní moc
  svým způsobem nebezpeční.
 • 00:29:50 Čistý odhad desítky lidí
  50-60 lidí. Stoprocentně.
 • 00:30:35 -Všechno zkazili
  a nakazili,
 • 00:30:38 i věci, který byly úžasný
  a hodný ocenění,
 • 00:30:43 protože Slovenský národní povstání
 • 00:30:47 je podle mě jedna z nejsvětlejších
  událostí celých slovenských dějin.
 • 00:30:53 -Občanské průkazy si připravte.
  -Nazdar.
 • 00:30:58 -Další český dítě...
 • 00:31:02 -Po válce vstoupil
  do komunistický strany,
 • 00:31:06 za což mohlo jeho angažmá
  ve Slovenském národním povstání,
 • 00:31:11 věřil tomu.
 • 00:31:13 Máma se vždy chechtá,
  s úsměvem vzpomíná,
 • 00:31:16 jak jí vyprávěl o tom,
  jak to bude za komunismu.
 • 00:31:19 Táta se nechlubil
  partyzánskou minulostí.
 • 00:31:23 Asi o ní nemluvil...
  -Ne, já jsem o něm neslyšel.
 • 00:31:26 Kunc mi říkal,
  že seděli v místnosti pro doktory
 • 00:31:31 a najednou přišel Bedřich
  v partyzánským,
 • 00:31:35 takhle měl ty patrony na tom pásu,
  a měl nějaký kalašnikov.
 • 00:31:41 Přišel s těmi náboji,
  a to si dal do skříňky.
 • 00:31:45 Od té doby se ho všichni báli.
 • 00:31:49 -Po únoru 1948 otec odjel
  jako dobrovolník do Jugoslávie,
 • 00:31:53 pomáhal
  budovat mostarskou nemocnici.
 • 00:31:57 Tu musel opustit
  po roztržce mezi Titem a Stalinem.
 • 00:32:01 VYPRÁVĚNÍ ZE ZÁZNAMU
 • 00:32:03 -Vojenské nemocnice
  byly v hrozném stavu.
 • 00:32:06 Byly nemocnice,
  a nebyli doktoři.
 • 00:32:08 Strana si vymyslela
  takovou geniální věc,
 • 00:32:11 že poslala náboráře do nemocnic
  a oslovila komunisty lékaře
 • 00:32:16 a dala jim jako stranickou
  povinnost jít do nemocnic.
 • 00:32:25 -On vlastně nebyl voják,
 • 00:32:28 on se k tomu dostal
  jako slepej k houslím.
 • 00:32:31 Na základě toho Čepičkova zákona
  o povolávání odborníků do armády.
 • 00:32:36 Podle mě si nikdy na vojáky nehrál.
 • 00:32:42 Já si pamatuju,
  jak jsem byl jako malé dítě,
 • 00:32:45 tak jsem z něj chtěl vydolovat,
  kolik zastřelil nácků.
 • 00:32:56 A on mi říkal,
  že střílel většinou do vzduchu.
 • 00:32:59 A to mě vždycky tak nasralo.
 • 00:33:02 Tak on nedostal možná ani jednoho.
  To mě hrozně rozčilovalo.
 • 00:33:07 KOMENTÁŘ Z FILMOVÉHO DOKUMENTU
 • 00:33:10 Celé dny a noci
 • 00:33:12 putují těžce nemocní Korejci
  po rozbitých cestách
 • 00:33:16 do československé nemocnice
  Červeného kříže v Čondzinu.
 • 00:33:22 -Otec byl právě
  v té zdravotnické skupině v Koreji.
 • 00:33:27 Měl tam jet už s tou první,
 • 00:33:30 která tam jela od dubna 1952,
  myslím,
 • 00:33:33 ale tehdy na něj přišlo
  nějaké udání,
 • 00:33:37 že měl zastřelit toho Dibrova,
  zavraždit.
 • 00:33:44 A potom jel do Koreje
  s tou druhou skupinou o rok později
 • 00:33:50 a zažila už jenom 5 měsíců války,
  než skončila.
 • 00:33:57 -Ale zažila tvrdých 5 měsíců války,
 • 00:34:00 protože zažili
  to pekelný stěhování,
 • 00:34:04 protože Číňani měli obavy,
 • 00:34:08 že neudrží při další americký
  ofenzivě frontu,
 • 00:34:12 tak se ta nemocnice stěhovala
  do Chičonu,
 • 00:34:18 což bylo téměř nemožný,
  protože se mohlo jet pouze v noci,
 • 00:34:24 vlaky musely přes den
  zůstávat v tunelech,
 • 00:34:28 a nemocnice nebyla vybudovaná.
 • 00:34:31 Ani ta první nebyla vybudovaná,
 • 00:34:34 museli to tam pomáhat budovat
  sami ti zdravotníci a doktoři.
 • 00:34:41 -Musím říct,
  že to byli to hrdinové,
 • 00:34:44 protože pracovali
  ve strašných podmínkách.
 • 00:34:48 Byli hrdinové skutečně.
  -Zemljanky, bez vody...
 • 00:34:58 -Když člověk věděl,
  co měl všechno za sebou...
 • 00:35:01 A myslím, že pro něj byla
  důležitá ta korejská válka.
 • 00:35:05 Válečný chirurg na plný pecky
  v těchto hrůzách, tak bylo jasný,
 • 00:35:12 že tenhle člověk už necouvne.
 • 00:35:18 -Byli v Koreji
  a tam měl konflikt.
 • 00:35:27 -Myslím, že s tím Babkou.
  Že mu dal do huby.
 • 00:35:30 -On se tam Bedřich
  pravděpodobně trochu nalil
 • 00:35:34 a tomu Babkovi dal přes hubu.
 • 00:35:37 A Babka tam byl
  jako politický pracovník,
 • 00:35:41 a to byl velkej konflikt,
  který se táhl velmi dlouho.
 • 00:35:46 Ti kluci, kteří tam byli,
  o tom nesměli vůbec mluvit.
 • 00:35:54 -On byl zcela upřímnej
  a věřil tomu, co dělá,
 • 00:35:57 a když jel do Koreje,
 • 00:36:00 tak nepochybně ho motivovalo to,
  aby pomohl.
 • 00:36:03 -Tehdy byl stoprocentně
  přesvědčenej o tom,
 • 00:36:06 že Severní Korea byla napadena,
  vůbec netušil, že to bylo obráceně.
 • 00:36:14 -On byl přímo magnet na průsery.
 • 00:36:17 Jednou v noci náčelník nemocnice
  Franta Engel, generál,
 • 00:36:21 zavolal Kunce,
  aby jel pro Bedřicha.
 • 00:36:28 Bedřich se tam napálil
 • 00:36:30 a dal přes držku
  tomu politickému pracovníkovi.
 • 00:36:34 A ještě ke všemu tam Bedřich byl
  v uniformě, aby to byl jo průser.
 • 00:36:42 A Kunc pro něj musel v noci jet
  a přivezl ho domů.
 • 00:36:49 -Potom měl domácího zaracha,
  Nebo něco takovýho.
 • 00:36:52 -Při operování nikdy nekřičel,
  ale když byl rozčílenej,
 • 00:36:57 tak vždycky svým kolegům říkal
  "ty dědku?.
 • 00:37:00 To byla jediná taková nadávka.
 • 00:37:03 A když mu něco nešlo,
  tak vždycky říkal: "To je svízel."
 • 00:37:07 -Před Kuncem jsem ho nazval
  demagogem, Bedřich po mně skočil,
 • 00:37:13 chytil mne za klopy pláště
  a Kunz nás musel od sebe odtrhnout.
 • 00:37:21 -Ale jinak puntičkář nebyl nebo jo?
  -Byl velkorysý, to nemůžu říct.
 • 00:37:26 To se těžko dá vysvětlit.
 • 00:37:29 -Byl první, který operoval
  v mimotělním oběhu.
 • 00:37:33 -Začali jsme v 6 ráno
  a končili jsme v 6 večer.
 • 00:37:37 A nedávno jsem mluvila s doktorem
  Pavkem a oni nechtěli věřit tomu,
 • 00:37:42 že se to tady dělo.
  Ale dělalo se to,
 • 00:37:45 protože vojáci měli peníze
  a ten extrakorporál koupili.
 • 00:37:49 -Můj otec zemřel v 1969,
  bylo mi 13.
 • 00:37:52 Ale když jsem o tom přemýšlel,
  tak jsem si říkal,
 • 00:37:56 že co je spojovalo,
 • 00:37:59 tak to bylo zaprvé profesionalita
  v oboru, který dělali.
 • 00:38:05 Každej teda jinej...
  -To je dobrý. To by mě nenapadlo.
 • 00:38:10 To máš pravdu,
  respektovali se vzájemně.
 • 00:38:15 -A druhá věc,
  kterou jsem marně hledal,
 • 00:38:19 asi obecnej humanismus,
 • 00:38:23 který byl nad všema ideologiema
  i náboženstvím.
 • 00:38:28 Což u mého otce bylo jasný
 • 00:38:32 a u vašeho otce
  to bylo, tuším, asi podobný.
 • 00:38:39 -Ale postupem času,
 • 00:38:42 jak zkušenosti
  s reálným socialismem
 • 00:38:45 nebo komunismem,
  nebo co to bylo,
 • 00:38:49 to jeho přesvědčení
  dostávalo zřejmě trhliny,
 • 00:38:52 nicméně se z něj stal
  kritickej komunista,
 • 00:38:55 ale pořád komunista.
 • 00:38:58 Že je potřeba ten režim
  nějak reformovat, nebo tak.
 • 00:39:06 A poslední kapkou,
  kdy se od toho odpoutal,
 • 00:39:09 byl 21. srpen 1968.
 • 00:39:20 A svědectví profesora Beneše,
  jak Placák běhal po nemocnici,
 • 00:39:25 křičel, že to je okupace
  a že se musíme bránit.
 • 00:39:28 -Nemohlo to jinak dopadnout,
  než že ho vyhodili.
 • 00:39:32 -Z vojenské nemocnice ho odvolal
  generál Dzúr, myslím.
 • 00:39:40 To bylo přímo z operačního sálu
  od operace.
 • 00:39:44 -On mi říkal,
  že nemůže dělat ani na dole,
 • 00:39:49 protože by ty horníky
  ovlivňoval politicky.
 • 00:39:56 Ani na dole závodního doktora.
 • 00:39:58 -Tady teda otec měl v 1969 projev,
 • 00:40:03 na základě kterého ho potom
  vyhodili z nemocnice i z KSČ.
 • 00:40:13 Po zahájení přednesl hlavní referát
  soudruh Štefan Šebesta,
 • 00:40:17 ministr dopravy
  Slovenské socialistické republiky,
 • 00:40:21 který měl velice hodnotný referát
  a ve skutečnosti na úrovni,
 • 00:40:26 kde vyzvedával význam SNP,
 • 00:40:29 nutnost konsolidace
  naší společnosti.
 • 00:40:32 Dále hovořil,
 • 00:40:34 jak strana musela
  v ilegalitě připravovat
 • 00:40:37 Slovenské národní povstání.
 • 00:40:40 Dále bylo uděleno slovo
  dr. Placákovi z Prahy,
 • 00:40:43 který ve svém vystoupení
 • 00:40:46 znehodnotil vystoupení
  soudruha Šebesty, když prohlásil,
 • 00:40:49 že komunistická strana
 • 00:40:52 neměla nic společného
  se Slovenským národním povstáním.
 • 00:40:56 Není pravda,
  že povstání připravovala,
 • 00:40:59 že on měl 120 chlapců,
  že ani 1 nebyl členem KSČ,
 • 00:41:03 za což dostal
  veliký potlesk přítomných.
 • 00:41:06 Dále hovořil o okupaci fašismu
 • 00:41:10 a závěrem tohoto vyjádření
  použil výraz,
 • 00:41:13 že tento národ nesnese
  žádnou okupaci, nechť je jakákoliv,
 • 00:41:18 za což měl
  velký potlesk přítomných.
 • 00:41:21 V Novém městě nad Váhem
 • 00:41:24 4. září 1969, člen OKRK Kryško,
  vlastní rukou.
 • 00:41:33 -Ještě bych řek, že mě fakt zajímá
  tenhle člověk Bedřich Placák doteď,
 • 00:41:38 protože mám pocit, že to,
 • 00:41:40 že chodil v roce 1935
  do hospody U Kocoura,
 • 00:41:43 že prodělal II. světovou válku,
 • 00:41:46 že se stal komunistou v době,
  kdy to lze pochopit,
 • 00:41:50 že se pak na komunismus vykašlal,
 • 00:41:53 že se stal aktivním odpůrcem
  režimu, disidentem.
 • 00:42:00 -Jirko, měl bys tady mít kroniku
  Charty 77, co dával táta dohromady,
 • 00:42:06 doufám,
  že jsi ji neprodal do antikvariátu.
 • 00:42:09 -Červenou kroniku.
  Za tu bych dostal hodně peněz.
 • 00:42:12 -A ukážeš nám to?
 • 00:42:15 Táta se rozhodl takový projekt
  tady dělat, 15. dubna 1978,
 • 00:42:19 kdy začal obcházet
  všechny signatáře Charty 77,
 • 00:42:25 aby mu napsali vlastní výpověď,
 • 00:42:29 proč se rozhodli podepsat
  Chartu 77.
 • 00:42:37 Což si myslím, že je úžasná věc
  a je samozřejmě naprosto unikátní,
 • 00:42:41 existuje v jednom exempláři.
 • 00:42:44 Věnoval tomu několik let,
  sbíral to,
 • 00:42:48 nevím kolik jich tady je,
  několik set.
 • 00:42:51 CITACE
 • 00:42:53 Dnešní náš režim hravě mění
  věrnost ve zradu,
 • 00:42:56 zásadovost v bezzásadovost,
  znásilnění v bratrskou pomoc.
 • 00:43:04 Václave, ty jsi dělal mluvčího
  Charty 77 v roce 1981,
 • 00:43:09 co to bylo za dobu?
  Dělal jsi to tenkrát s mým tátou.
 • 00:43:14 -Tak to byla doba velmi tvrdá,
 • 00:43:17 protože v tehdejším Polsku
  vrcholila činnost Solidarity,
 • 00:43:20 která měla až 10 milionů členů.
 • 00:43:23 A samozřejmě u nás vládnoucí
  byli velmi nervózní,
 • 00:43:27 a tudíž si dali zvlášť záležet
  na disidentech.
 • 00:43:30 To byl nejhorší rok
  během celých dějin Charty,
 • 00:43:34 protože mnoho lidí emigrovalo,
 • 00:43:37 mnoho lidí utlumilo své aktivity
  a doslova nás bylo jenom pár,
 • 00:43:41 kteří jsme drželi
  a řekli jsme:
 • 00:43:44 Musíme jít dál, nemůžeme přestat,
  to by byla naše prohra.
 • 00:43:48 Dneska dělá každý ze sebe hrdinu,
  já to nerad říkám,
 • 00:43:51 nebudu jmenovat ty lidi,
 • 00:43:54 ale bylo pravda,
  že člověk byl pod určitým tlakem.
 • 00:43:57 -V archívu 4. zprávy StB
 • 00:44:00 se zachovalo k mému otci
  asi 100 fotek
 • 00:44:03 a z toho je 95 fotek,
 • 00:44:06 jak nesou kontraband,
  takový balíky,
 • 00:44:08 z Florence nebo z Hlavního nádraží,
 • 00:44:11 každý balík obsahoval zázračnou
  podjavorinskou vodu.
 • 00:44:16 Několik fotek je z toho,
 • 00:44:19 jak přijeli ze Slovenska
  Štefan Roháček
 • 00:44:22 a další známí
  z těch dob poválečných,
 • 00:44:25 bylo jich asi 6,
 • 00:44:27 a tohle fotil zřejmě někdo
  z protějšího baráku,
 • 00:44:31 jak jdou s těma balíkama do domu.
  Takže úžasný.
 • 00:44:38 -A nakonec, už na starý kolena,
  porozuměl hnutí České děti,
 • 00:44:43 což bylo monarchistický hnutí,
  ale samozřejmě parodický,
 • 00:44:47 ve kterém byla recese, černý humor
 • 00:44:51 a tomu, myslím, spoustu starších
  lidí nemohlo porozumět.
 • 00:44:54 Že Český děti si dělaJÍ srandu
  nejen z komunistů, to bylo povinný,
 • 00:44:59 ale dělaJÍ si srandu
  i z disidentů.
 • 00:45:02 On, tenhle člověk,
 • 00:45:04 který byl voják 2. Stalinovy
  brigády, tomu porozuměl,
 • 00:45:08 to bylo fakt obdivuhodný.
 • 00:45:13 Bylo v tom hodně zhrzenosti,
 • 00:45:15 hoši i dívky dostali
  od světa facku moc brzo
 • 00:45:19 a moc brzo uviděli,
  že mapa je černá.
 • 00:45:22 Dostali to ve vývinu
  a žili v odposlouchávaných bytech.
 • 00:45:26 A schůze byly ponurý,
 • 00:45:28 dokud Čáp nevynalezl
  své učení týkající mravenců,
 • 00:45:32 ale to už jsem říkal.
 • 00:45:35 Dostávali jsme z historie nápady
 • 00:45:39 a dostávali jsme z historie
  záchvaty
 • 00:45:42 a Čáp hovořil
  o plukovníku Bedřichu Placákovi,
 • 00:45:45 o Slovenským povstání,
  o těžkých horách,
 • 00:45:48 těžkých kulometech,
  ale bylo to tajný.
 • 00:45:53 Protože tehdy se mlčelo v té době,
  nemohlo se mluvit úplně otevřeně.
 • 00:46:00 -My jsme s Jáchymem
  založili Český děti.
 • 00:46:03 Takovou odbojovou skupinu.
  Tak neměli jsme zbraně, že jo.
 • 00:46:08 Ale letáky a tak,
  to jsme dělali.
 • 00:46:14 Nejstarší člen Českých dětí
  byl právě otec, který říkal,
 • 00:46:18 že na starý kolena
  se dopracoval k týhle moudrosti,
 • 00:46:22 že by za nic na světě nebojoval
  pro něco, ale vždy proti něčemu.
 • 00:46:27 -V tomhle mají výhodu ti,
 • 00:46:30 co dokážou přiznat
  svoje životní omyly
 • 00:46:33 a to on dokázal.
  -Ale úplně totálně.
 • 00:46:37 -Kdežto ti,
  kteří byli vždy pravověřící,
 • 00:46:40 tak se už těžko můžou
  nějak názorově měnit,
 • 00:46:43 kdežto on to dokázal.
 • 00:46:47 -Musím říct, že on se měnil
  až do posledního...
 • 00:46:51 -Kvůli tomuhle jsem si ho
  velmi vážil, Bedřicha Placáka,
 • 00:46:55 že byl schopný nahlídnout,
  že to nejsou lidi,
 • 00:46:59 což si někdo dodnes myslí,
  že to je chyba toho systému,
 • 00:47:03 celý systém je špatně.
 • 00:47:06 Byl schopný překročit i tu propast,
  i generační, zpátky k synům
 • 00:47:12 a stoupnut si
  a postavit se za ně.
 • 00:47:16 -On vlastně se potom
  ke konci života pohyboval
 • 00:47:19 mezi našima kamarádama
  z undergroundu.
 • 00:47:22 -To byl možná jediný
  z téhle generace.
 • 00:47:25 -V závěru života jsem ho vnímal
  nejen jako člověka,
 • 00:47:30 kterého mám velmi rád
  a vážím si ho,
 • 00:47:33 ale jako svého blízkého kamaráda,
  protože měl mladý myšlení.
 • 00:47:37 -Otec byl pracovitý člověk,
 • 00:47:43 takže si našel jako koníčka
  překládání všeho možného.
 • 00:47:52 -Mám tady 3 knížky,
  prej jich je teda víc,
 • 00:47:56 ale já mám jenom 3.
 • 00:47:59 -Teď vyšel Teorie destruktivity,
  jeden překlad od něj.
 • 00:48:04 -Toto je Zdravá společnost,
  Nespoutáni iluzí
 • 00:48:09 a třetí je Obstojí člověk?
  -Jasně.
 • 00:48:19 -A v té době
  jsem se s Bedřichem sblížil.
 • 00:48:24 Já jsem si s ním konečně rozuměl.
 • 00:48:27 On se změnil k dobrému,
  a pak jsem ho jednou potkal,
 • 00:48:33 jak jsme šli od tramvaje.
  šli jsme spolu a on mi říká:
 • 00:48:44 Vladimíre, já jsem jediný
  chartista, který hlídá
 • 00:48:48 církevní poklady v Loretě
  a má nabitou pistoli.
 • 00:48:51 A tu pistoli skutečně vytáhl.
 • 00:49:03 -Tak pánové,
  tady jste byli někdy před 40 lety.
 • 00:49:09 -V té první verzi výpovědi,
 • 00:49:12 tam bylo,
  že nenaplňuje nějaké předpoklady.
 • 00:49:16 On ztratil právo
  sloužit se zbraní.
 • 00:49:21 -V rámci toho, že ho připravili
  o všechno, o řidičák,
 • 00:49:25 Petr by mohl vyprávět,
 • 00:49:28 tak jako bývalý plukovník
  České armády,
 • 00:49:31 tak ztratil právo
  sloužit se zbraní.
 • 00:49:57 -Otec v psychickém
  i fyzickém zdraví
 • 00:50:01 naštěstí dožil listopadu 1989,
  který velmi uvítal,
 • 00:50:07 a do poslední chvíle překládal
 • 00:50:12 a žil normálně
  společenským životem.
 • 00:50:17 -Ten den, když zemřel, jsme spolu
  seděli asi do půl třetí do rána
 • 00:50:22 a povídali jsme si.
 • 00:50:25 Teprve později jsem pochopil,
  že se se mnou loučí,
 • 00:50:28 což jsem tu noc netušil.
 • 00:50:36 -Potom si diagnostikoval sám sobě
 • 00:50:39 zhoubný nádor na tlustým střevu
  už v pokročilém stádiu
 • 00:50:45 a poslední operaci svého života
  provedl sám na sobě.
 • 00:50:55 Odešel vzpřímenej chlapík
  ještě s veškerýma silama.
 • 00:51:25 ZPĚV
 • 00:51:28 Kteroupak vezmeme,
  tuhletu velikou,
 • 00:51:32 marš, bestie líná,
  bleskem do hlavy.
 • 00:51:51 Za nohy visí,
  něco z ní teče,
 • 00:51:56 dobytku líná,
  bleskem do hlavy.
 • 00:52:02 Skryté titulky: Jitka Cívková
  Česká televize, 2021.

Související