Příběh československého občana, který po roce 1948 emigroval do Belgie, vyprávěný ústy jeho životní partnerky.
Režie: Tomáš Kubák.
Belgičanka pod Řípem

Jedním z těch, kdo odešli z Československa před rokem 1989 za svobodou, byl i Antonín Štěpán z Daminěvsi, syn z velkého statku na Mělnicku. Po roce 1948 se nechtěl sklonit před komunistickou mocí a za dramatických okolností emigroval do Belgie. Zde se jako nemajetný uprchlík dokázal prosadit, oženil se Belgičankou Anne-Marie Dewinter z dobré rodiny. Jako emigrant zpět do vlasti nesměl, Anne-Marie byla jeho jediným spojením s rodinou v Československu. Teprve po r. 1989 se A. Štěpán mohl vrátit do Čech a spatřit ruiny, které zbyly z rodinného statku. Hospodářství Štěpánových bylo v padesátých letech minulého století, tak jako mnoho jiných, tehdejší komunistickou mocí zabráno a zdevastováno. V 90. letech pak trávili Štěpánovi v Daminěvsi většinu času, aby je znovu uvedli v život a pozemky proměnili v úrodné sady. Antonín již nežije, ale Anne-Marie stále dělí svůj čas mezi Belgií a milované Česko, krajinu pod Řípem. Se zemí svého muže je pevně spojená tak jako byla s ním samým.

Napište nám