iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
17. 3. 2020
19:55 na ČT2

1 2 3 4 5

33 hlasů
103323
zhlédnutí

České tajemno

Mystérium zlatodějů

Byli rudolfinští alchymisté jen podvodníci, anebo skutečně dospěli k převratným objevům?

40 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

České tajemno - Mystérium zlatodějů

 • 00:00:46 -Pokoušeli se naplnit
  odvěký sen člověka:
 • 00:00:49 být zdravý a bohatý.
 • 00:00:51 Hledali elixír života.
 • 00:00:53 Zázračný extrát,
 • 00:00:54 který by dokázal vyléčit
  jakoukoliv nemoc,
 • 00:00:57 vrátit ztracené mládí
  a snad i zajistit nesmrtelnost.
 • 00:01:01 Věřili, že obyčejný kov
  lze proměnit ve zlato.
 • 00:01:10 Právě pro své zdánlivě
  tak nesmyslné cíle
 • 00:01:13 získali nálepku šarlatánů.
 • 00:01:15 A přitom mnozí z nich
  byli skutečnými průkopníky vědy.
 • 00:01:20 Strůjci jedinečných objevů,
 • 00:01:22 které položily základy moderní
  chemie, metalurgie i medicíny.
 • 00:01:41 -Kronika alchymie nemá
 • 00:01:43 ale jen tyto dvě
  naprosto odlišné stránky.
 • 00:01:46 Hluboko pod čarou se skrývá
  daleko temnější tajemství.
 • 00:01:50 Alchymisté v skrytu svých dílen
  navazovali kontakty
 • 00:01:53 s nadpřirozenými bytostmi,
 • 00:01:56 rozmlouvali s návštěvníky
  z jiných světů,
 • 00:01:59 nahlíželi do budoucnosti
 • 00:02:01 a dokonce usilovali
  o stvoření umělého života.
 • 00:02:06 Je to jen další náznak
  jejich pošetilosti,
 • 00:02:09 nebo důkaz, že šlo
  o naprosto výjimečné osobnosti,
 • 00:02:13 kterým se podařilo objevit
  skrytý pramen vědění?
 • 00:02:18 -Na celém světě se dochovalo
 • 00:02:20 více než 100 tisíc
  alchymických knih a rukopisů.
 • 00:02:24 Dokázali by toto obrovské množství
  sepsat pouzí šarlatáni a podvodníci?
 • 00:02:29 Nebo jde o doposud neprozkoumaná díla
  vynikajících myslitelů?
 • 00:02:34 A možná až šokující poznatky vědců,
 • 00:02:38 kteří v skrytu svých laboratoři
  prováděli neobyčejné experimenty.
 • 00:02:46 -Obsah naprosté většiny
  alchymistické literatury
 • 00:02:49 doposud nikdo nezkoumal.
 • 00:02:51 Nikdy se nad tímto
  ohromujícím dědictvím nesešel tým,
 • 00:02:55 v němž by kromě historiků
  a lingvistů
 • 00:02:58 byli také experti na fyziku,
  chemii, biologii
 • 00:03:01 a další vědní obory.
 • 00:03:04 K jakým závěrům
  by takto složená komise asi došla?
 • 00:03:07 Co všechno
  by ve starých spisech odhalila?
 • 00:03:14 -Historik Miloš Jesenský
  hledá odpověď
 • 00:03:16 ve svých Dějinách alchymie v Českých
  zemích, v Polsku a na Slovensku.
 • 00:03:24 SLOVENSKY
  -Alchymisté byli odborníci
 • 00:03:26 tajné vědy alchymie.
 • 00:03:28 Dnes je můžeme považovat
 • 00:03:29 za předstupeň
  vývoje chemie a farmacie,
 • 00:03:32 ale bylo to víc než exaktní věda.
 • 00:03:34 Byla to mystická nauka,
  která si před sebe kladla
 • 00:03:37 nemalé cíle,
 • 00:03:39 nalezení elixíru mládí,
  života,
 • 00:03:42 univerzálního všeléku
  nebo rozpouštědla.
 • 00:03:49 -V Českých zemích působily
  desítky vynikajících alchymistů.
 • 00:03:53 Vydejme se po stopách
  nejproslulejších z nich
 • 00:03:56 a pokusme se poodhalit
  jejich tajemství.
 • 00:04:00 -V roce 1537 přicestoval
  do Moravského Krumlova
 • 00:04:03 švýcarský učenec a proslulý lékař
  Theophrastus Paracelsus,
 • 00:04:08 aby se pokusil uzdravit
 • 00:04:10 těžce churavého maršálka
  Českého království, Jana z Lipé.
 • 00:04:15 Vzácný host byl ubytován
  v hlavní věži
 • 00:04:19 a ve sklepení
  pod severním rohem zámku
 • 00:04:21 si zřídil malou
  alchymistickou laboratoř.
 • 00:04:25 Sepsal zde traktát o léčení
  žlučových a ledvinových kamenů
 • 00:04:29 a pokračoval
  na dvou dalších dílech.
 • 00:04:35 SLOVENSKY
  -Paracelsus byl jeden
 • 00:04:37 z renesančních géniů,
 • 00:04:39 kteří dokázali spojit
  více aspektů poznání.
 • 00:04:44 Byl lékař, vykonával praxi
  velmi úspěšného lékaře,
 • 00:04:48 protože víme,
  že vyléčil mnohé beznadějné případy,
 • 00:04:53 jako byl maršálek Jan Lipé,
  kterého léčil v Moravském Krumlově.
 • 00:04:58 Ale současně nezůstal
 • 00:05:00 jen při pojímání alchymie
  jako farmacie,
 • 00:05:04 vědy sloužící k vyrobení
  nesmírně účinných léků,
 • 00:05:08 ale snažil se také
 • 00:05:09 o hermetické okultní
  nebo spirituální bádání.
 • 00:05:13 Paracelsus byl velmi vášnivým
  zastáncem myšlenky umělého života.
 • 00:05:19 -Už od dob Aristotelových se věřilo,
 • 00:05:21 že zasvěcení mágové
  dovedou smícháním určitých látek,
 • 00:05:25 především spermatu
  a menstruační krve,
 • 00:05:28 vytvořit umělý život.
 • 00:05:30 Touto cestou se mohly zrodit
  nejen odpudivé a nebezpečné nestvůry,
 • 00:05:35 často s mnoha hlavami,
  nohami a ocasy,
 • 00:05:39 ale i malý humanoid
  s neobyčejnými vlastnostmi.
 • 00:05:48 Podle návodu sepsaného
  v knize De natura rerum
 • 00:05:51 se v skleněné baňce
  nechá rozkládat sperma.
 • 00:05:54 Vzduchotěsně uzavřená nádoba
  je přitom uložena v koňském hnoji.
 • 00:05:59 Ten svým kvašením
  vyvíjí dlouhodobé mírné teplo.
 • 00:06:03 Nahrazuje tak primitivní inkubátor.
 • 00:06:06 Proces trvá nejméně 40 dnů.
 • 00:06:10 Pak se na dně nádoby
  objeví průsvitná postavička,
 • 00:06:13 zatím ještě bez končetin,
 • 00:06:15 a začne se pohybovat a zmítat.
 • 00:06:19 Nyní alchymista musí vykonat
  několik dalších složitých úkonů
 • 00:06:23 a v případě potřeby
  je trpělivě opakovat.
 • 00:06:27 Především je nutné pečlivě krmit
  svůj výplod arkánem,
 • 00:06:32 tedy tajnou látkou z lidské krve
  po dobu nejméně 40 týdnů,
 • 00:06:38 dokud zárodek nevyroste
 • 00:06:40 a nebude mít vyvinuté
  všechny části těla
 • 00:06:42 jako dítě narozené z ženy,
  jen bude mnohem menší.
 • 00:06:47 Tak praví přesné instrukce
  ve středověké encyklopedii.
 • 00:06:53 SLOVENSKY
  -Jeden z dávných snů,
 • 00:06:55 ale možná i noční můrou
  dnešních moralistů
 • 00:06:59 je vytvoření umělého člověka.
 • 00:07:01 Tato otázka byla nastolená
  už před 2 tisíci lety
 • 00:07:05 i díky Paracelsovi
  a jiných alchymistů.
 • 00:07:08 -Podle dobových dokumentů
  proslulý doktor Borel
 • 00:07:11 vyrobil homunkula na dvoře
  francouzského krále Ludvíka XIV.
 • 00:07:16 Použil k tomu
  destilovanou lidskou krev.
 • 00:07:19 Tvor prý vyzařoval červené světlo.
 • 00:07:22 Podivnou obdobu homunkulů
  objevil spisovatel Arnošt Vašíček
 • 00:07:30 na svých cestách až v daleké Asii.
 • 00:07:35 -Povědomost o homunkulech se
  dochovala až ve vzdálené Indonésii.
 • 00:07:40 Především na ostrově Jávě
  se dají u čarodějů
 • 00:07:44 obstarat děsivé figurky,
  nazývané jenglot.
 • 00:07:49 Domorodci věří, že je ochrání
  před zlými duchy
 • 00:07:53 a přinesou jim štěstí a peníze.
 • 00:07:57 -Výška těchto malých
  odpudivých hominidů
 • 00:08:00 většinou nepřesahuje 12 cm.
 • 00:08:03 Čarodějové tvrdí,
  že svým tajemným výtvorům
 • 00:08:06 vdechují život
  pomocí magických postupů.
 • 00:08:09 Velký rozruch
  vzbudila čtveřice jenglotů
 • 00:08:12 vystavená v Jakartě.
 • 00:08:14 Nejde o panenky,
  ale spíš o mumie.
 • 00:08:18 Jejich DNA vykazuje
  velkou příbuznost s lidskou.
 • 00:08:23 -Připomeňme si,
 • 00:08:25 že alchymisté krmili homunkuly
  lidskou krví.
 • 00:08:28 Také jenglotům je pravidelně
  předkládána zkumavka,
 • 00:08:32 v níž je smíchaná lidská krev
  s olejem jafaronu.
 • 00:08:36 Domorodci tvrdí,
  že jenglot nepije krev přímo,
 • 00:08:39 ale jakousi cestou
  z ní získává potřebné živiny.
 • 00:08:44 -Vraťme se ale do Čech.
 • 00:08:46 Cesty mnoha proslulých alchymistů
  vedly především do Prahy,
 • 00:08:50 která byla velmi vstřícná
  jejich experimentům.
 • 00:09:03 Odpoledne 9. srpna 1584
  dorazili do Prahy
 • 00:09:08 dva záhadní cizinci.
 • 00:09:10 Předcházely je rozporuplné zvěsti.
 • 00:09:13 Jedni je podezírali z vyzvědačství
  pro anglickou královnu Alžbětu,
 • 00:09:17 jiní jím naopak připisovali
  neobyčejné znalosti
 • 00:09:21 a přímo zázračné schopnosti.
 • 00:09:23 První z tajemných mágů
  se jmenoval John Dee.
 • 00:09:28 V době příjezdu do Čech
  mu bylo 57 let.
 • 00:09:31 Druhým mužem byl alchymista
  a okultní badatel Edward Kelley.
 • 00:09:40 -Téměř vše, co o těch dvou víme,
  může být pravda i lež.
 • 00:09:43 Potíž není v tom,
  že bychom měli málo informací.
 • 00:09:47 Je to přesně naopak.
 • 00:09:48 Jednotlivých zpráv
  je až příliš mnoho
 • 00:09:51 a často si protiřečí.
 • 00:09:52 Jen stěží lze rozeznat,
  co je skutečnost a co výmysl.
 • 00:09:57 Přesto se pokusíme z legend a mýtů
  vyloupnout zrnka reality.
 • 00:10:03 -Historička Petra Chourová
  v knize Alchymisté nebo šarlatáni
 • 00:10:07 poodhaluje osudy obou neobyčejných
  návštěvníků rudolfínské Prahy.
 • 00:10:11 Zkoumá, v čem byli tak výjimeční,
 • 00:10:14 co vše je spojovalo
  a proč se nakonec rozešli.
 • 00:10:20 -John Dee byl jeden
  z nejvzdělanějších mužů
 • 00:10:22 v 16. století.
 • 00:10:25 Zabýval se alchymií, astrologií,
  matematikou, filozofií.
 • 00:10:29 Stýkal se
  s nejvýznamnějšími osobnostmi
 • 00:10:32 a u dvora královny Alžběty
 • 00:10:34 vlastnil jednu z největších knihoven
  v tehdejší Evropě.
 • 00:10:39 Nemohly jí konkurovat ani knihovny
  v Oxfordu a v Cambridgi.
 • 00:10:43 Sepisoval také horoskopy
  pro významné osobnosti.
 • 00:10:47 Mimo jiné stanovil vhodné datum
  pro korunovaci královny Alžběty.
 • 00:10:58 -Císař Rudolf II. poskytl Johnovi Dee
 • 00:11:00 audienci již za necelý měsíc
  po jeho příjezdu do Prahy.
 • 00:11:04 Přes veškerou Angličanovu proslulost
  bylo ale přijetí velmi chladné
 • 00:11:09 a již nikdy se neopakovalo.
 • 00:11:18 Po čase panovníková nepřízeň
  dokonce vyústila
 • 00:11:21 v krátkodobé vyhoštění alchymisty
  ze země.
 • 00:11:30 -V Čechách vyvolal větší zájem
  Edward Kelley,
 • 00:11:34 zejména u Rudolfa,
 • 00:11:36 mnohem víc než učenější John Dee.
 • 00:11:39 Možná to bylo i díky
  veřejným transmutacím
 • 00:11:42 neboli proměnám kovů ve zlato,
  které údajně Kelley prováděl.
 • 00:11:47 K jedné transmutaci
  mělo dojít v roce 1586
 • 00:11:50 v domě Tadeáše Hájka z Hájku,
  což byl osobní lékař Rudolfa II.
 • 00:11:56 Existuje několik svědectví,
  kdy alchymisté,
 • 00:11:59 a zejména Edward Kelley,
 • 00:12:02 předváděli veřejné transmutace
  a přeměny obyčejných kovů ve zlato.
 • 00:12:12 -Přítomní pozorovatelé tvrdili,
 • 00:12:14 že Kelley k této zázračné proměně
  použil jakousi rudou tekutinu.
 • 00:12:18 Podezření,
  že šlo o obyčejný podvod,
 • 00:12:21 asi neobstojí.
 • 00:12:22 Kelley nebyl žádný hlupák.
 • 00:12:24 Svědky jeho transmutací
  byli největší učenci své doby
 • 00:12:28 a ti by se nedali oklamat
  lacinými triky.
 • 00:12:32 Pokud vše, co předváděl,
  bylo pouhou iluzí,
 • 00:12:35 pak by mu mohli závidět
  i nejlepší kouzelníci světa.
 • 00:12:55 -Proslýchalo se,
 • 00:12:57 že Kelley svou záhadnou tinkturu
  přivezl z Walesu.
 • 00:13:00 Jakási chátra vyloupila hrob
  místního biskupa.
 • 00:13:04 Zloději místo pokladu
  našli v rakvi u těla pouze knihu
 • 00:13:07 a dvě koule ze slonoviny
  naplněné červeným a bílým práškem.
 • 00:13:12 Kelley vše levně odkoupil.
 • 00:13:15 Kniha popisovala
  alchymistické postupy
 • 00:13:18 a prášek byl iniciátorem
  proměny kovů.
 • 00:13:23 -Nevíme přesně,
  odkud tyto předměty dovezl.
 • 00:13:27 Traduje se, že z Walesu.
 • 00:13:29 Ale ze zápisků
  z deníku Johna Dee vyplývá,
 • 00:13:33 že je přivezl,
 • 00:13:35 až když byl ve službách Johna Dee,
 • 00:13:38 tedy v letech 1582 a 1583.
 • 00:13:41 Nikoliv z Walesu,
  ale z jihozápadní Anglie
 • 00:13:44 z Northwick Hill poblíž Blockley.
 • 00:13:49 -Nejrozšířenější verze tvrdí,
 • 00:13:50 že tajemné spisy byly ukradeny
  z hrobky svatého Dunstana.
 • 00:13:54 Tento oblíbený světec
  působil v 10. století
 • 00:13:57 jako arcibiskup v Canterbury
 • 00:14:00 a v tamní katedrále
  je také pohřben.
 • 00:14:03 Vloupat se do jeho hrobky
  bylo ovšem téměř nemožné.
 • 00:14:06 Jedno vysvětlení se ale nabízí.
 • 00:14:09 Svatý Dunstan je patronem zlatníků
 • 00:14:13 a zřejmě právě tato okolnost
  vyvolala podezření,
 • 00:14:16 že zázračný recept na výrobu zlata
  pochází z jeho pozůstalosti.
 • 00:14:24 -Otázka je, jestli by se Kelley
  odhodlal ke zneuctění mrtvol.
 • 00:14:29 Podle určitých legend se traduje,
  že se věnoval i nekromancii,
 • 00:14:33 tedy vyvolávání duchů zemřelých.
 • 00:14:38 -Při celé akci Kelleymu
  asistoval jistý Paul Waring.
 • 00:14:41 Na závěr jedné seance
  dokonce požádali sluhu,
 • 00:14:45 aby je doprovodil na hřbitov,
 • 00:14:47 kde vykopali mrtvolu,
  která byla nedávno pohřbena,
 • 00:14:51 a pomocí zaklínadel
  se snažili přimět zemřelou,
 • 00:14:54 aby jim prozradila
  některé skutečnosti.
 • 00:15:02 -Na jaře roku 1582 vstoupil Kellye
  do služeb Johna Dee.
 • 00:15:07 Tomu se ovšem černokněžnické praktiky
  nezamlouvaly.
 • 00:15:11 Měl vyšší cíle.
 • 00:15:13 Toužil rozmlouvat se samotným bohem
 • 00:15:16 nebo alespoň s jeho vyslanci anděly.
 • 00:15:19 Jakoukoliv cestou,
  jakýmkoliv způsobem.
 • 00:15:22 A Edward Kelley mu to splnil.
 • 00:15:25 Byl vynikajícím mediem.
 • 00:15:27 Snadno upadal do transu.
 • 00:15:29 Diktoval dlouhé série slov,
  která obdržel z nebes.
 • 00:15:33 Hovory vedl tajným andělským jazykem
 • 00:15:36 a John Dee získaná sdělení
  zaznamenával podivným písmem.
 • 00:15:41 Obojí kdysi dávno ovládal
  biblický patriarcha Henoch.
 • 00:15:47 -Máme štěstí,
 • 00:15:48 že John Dee si seance zaznamenával
  ve svém deníku.
 • 00:15:52 Podrobně víme, jak seance probíhaly.
 • 00:15:57 John Dee k tomu používal
  magické předměty,
 • 00:16:02 např. černé zrcadlo.
 • 00:16:06 Otázkou je, nakolik tyto seance
  ovlivňoval sám Kelley,
 • 00:16:11 zda mohl vymýšlet tyto scénáře.
 • 00:16:15 Ale pravděpodobně by byl génius,
 • 00:16:18 kdyby se jednalo
  pouze o Kelleyho smyšlenky.
 • 00:16:25 -Hned na první seanci se Dee zajímal,
 • 00:16:27 jak má přečíst tabulky
  v knize Soyga.
 • 00:16:31 Toto ojedinělé latinsky psané dílo
  ze 16. století
 • 00:16:35 je plné magických zaklínadel
  a návodů.
 • 00:16:38 Najdeme v něm knihy věnované
  astrologii, démonologii
 • 00:16:42 i rodokmeny andělů.
 • 00:16:45 Poslední část tvoří
 • 00:16:47 36 velkých čtvercových tabulek
  s písmeny.
 • 00:16:50 Dee si s rozluštěním
  tohoto zašifrovaného textu
 • 00:16:54 nevěděl rady.
 • 00:16:56 A tak požádal
  prostřednictvím Kellyho
 • 00:16:58 o pomoc shůry.
 • 00:17:02 -Člověk na tuto problematiku
  nemůže nahlížet očima
 • 00:17:06 dnešní moderní vědy.
 • 00:17:08 Spousta lidí pohlíží
  na Johna Dee s despektem,
 • 00:17:12 když se začínal zajímat
  o okultní vědy.
 • 00:17:16 Je třeba se na to podívat
  tehdejšíma očima
 • 00:17:18 a John Dee věřil,
  že může komunikovat s anděly.
 • 00:17:24 -Je ale pohrdání oprávněné?
 • 00:17:27 Byly tyto kontakty
  s domnělými anděly
 • 00:17:29 skutečně důkazem
  šarlatánského přístupu,
 • 00:17:32 nebo se za nimi mohlo skrývat
  něco jiného?
 • 00:17:36 Všeobecně se soudí,
  že Edward Kelley si vše vymýšlel.
 • 00:17:41 Zíral do magického zrcadla,
 • 00:17:44 předstíral, že v něm vidí
  jakési bytosti,
 • 00:17:47 a svými ústy tlumočil odpovědi
  na Deeovy otázky.
 • 00:17:51 Někteří odborníci ale upozorňují,
 • 00:17:53 že v tom případě by Kelley
  musel být literárním geniem.
 • 00:17:58 Máme tedy tuto hru na kontakty
  s nebesy brát přece jen vážně?
 • 00:18:05 -Jak se říká,
  Ďábel je ukrytý v detailu.
 • 00:18:08 V několika případech
  se totiž tzv. duchové
 • 00:18:11 neukázali v magickém zrcadle,
 • 00:18:13 ale byli přímo fyzicky přítomní
  v místnosti,
 • 00:18:17 kde se seance konala.
 • 00:18:21 -Podle dochovaných popisů
 • 00:18:23 domnělí andělé svým vzhledem
  připomínali světelné bytosti,
 • 00:18:27 s nimiž se setkávali
  i jiní učenci.
 • 00:18:30 Facius Cardan,
  otec matematika Jéroma Cardana,
 • 00:18:33 zaznamenal, že 13. srpna 1491
  se u nich doma zjevili tajemní muži.
 • 00:18:42 Prohlásili, že jsou lidé složení
  určitým způsobem ze vzduchu
 • 00:18:46 a podléhající tak jako my
  zrození a smrti.
 • 00:18:50 Jejich život je delší než náš,
 • 00:18:52 může dosáhnout až tří století.
 • 00:19:00 -V 15. a 16. století
  se tyto zvláštní bytosti
 • 00:19:04 objevují téměř po celé Evropě.
 • 00:19:07 Navštěvují především vynikající vědce
  a učené duchovní
 • 00:19:12 bez rozdílu na jejich vyznání.
 • 00:19:15 Zajímají se o přírodní výzkum
  a občas poskytnou i nějakou radu.
 • 00:19:19 Johannes Kepler
  v jedné ze svých knih přiznává,
 • 00:19:23 že mu vědomosti o Měsíci
  zprostředkoval laskavý démon.
 • 00:19:30 -Doktorka Daniela Rywiková
 • 00:19:32 z Filosofické fakulty
  Ostravské univerzity
 • 00:19:35 se specializuje
  na křesťanskou ikonografii.
 • 00:19:40 -Andělé vystupují i v Bibli
  jako vyslanci Boha.
 • 00:19:44 Komunikátoři,
  kteří zprostředkovávají kontakt
 • 00:19:48 mezi člověkem a božským světem.
 • 00:19:51 Přítomnost anděla,
 • 00:19:54 který je inspirátorem
  pro nějaké dílo,
 • 00:19:57 má potvrdit pravdivost díla.
 • 00:19:59 Když nám to řekne anděl,
  tak to musí být pravda.
 • 00:20:03 Jestliže se s tím setkáváme
  po celý středověk,
 • 00:20:06 to nemusí znamenat
  reálný kontakt s žádnou bytostí.
 • 00:20:12 Ale je pravda,
 • 00:20:13 že se objevují náznaky zkušeností
  kontaktů člověka
 • 00:20:19 s těmito supernaturálními bytostmi,
 • 00:20:22 např. u Hieronyma Bosche obraz,
  který zobrazuje světelný tunel.
 • 00:20:27 Ten popisují lidé,
  kteří prožili klinickou smrt.
 • 00:20:30 Tam nalezneme nějaké andělské
  bytosti.
 • 00:20:34 Nebo biblický příběh Jákoba,
  tzv. Jákobův žebřík -
 • 00:20:37 vize žebříku, po kterém stoupají
  nahoru a dolů andělé.
 • 00:20:42 Takové případy nebo podobné vize,
  které známe z naší moderní kultury,
 • 00:20:48 tak mohly být i zkušeností lidí
  ve středověku.
 • 00:20:53 -Německy psaný text z roku 1616
 • 00:20:56 nazývá tato fluidní stvoření
  Geisten - Genien a sděluje,
 • 00:21:03 že jsou velmi podobná lidem,
 • 00:21:06 ale přesto nejsou lidmi
  pocházejícími od Adama,
 • 00:21:10 nýbrž jsou bytostmi
  velmi odlišnými,
 • 00:21:14 jak od lidí, tak i od zvířat.
 • 00:21:18 Jejich maso je subtilní
  a nehmatatelné.
 • 00:21:21 Proto mohou prostoupit zdivem
  i zavřenými dveřmi.
 • 00:21:25 Nakonec je přidáno kacířské tvrzení:
 • 00:21:30 Mají jiného praotce
  a jsou současně lidmi i duchy.
 • 00:21:35 Od duchů skutečných se liší i tím,
 • 00:21:38 že plodí děti,
  jedí a pijí.
 • 00:21:43 -Odkud pocházeli tito tajemní démoni?
 • 00:21:46 Byli to mimozemšťané
  z jakéhosi odlehlého koutu vesmíru,
 • 00:21:50 nebo návštěvníci z jiné dimenze?
 • 00:21:54 Přišli sami, nebo bylo možné
  je nějakým způsobem přivolat?
 • 00:21:58 Zůstaly po nich jen legendy,
  nebo i nějaký hmatatelný důkaz?
 • 00:22:05 -Pokud jde o první seanci,
  kterou John Dee zaznamenal,
 • 00:22:08 tak vyvolávání trvalo 15 minut.
 • 00:22:11 Objevil se tam anděl Uriel,
 • 00:22:15 John Dee se ho zeptal,
  zda je jeden z těch,
 • 00:22:18 kteří se zjevují v tomto kameni,
 • 00:22:21 a anděl Uriel údajně odpověděl,
  že ano.
 • 00:22:24 -To je ale zvláštní sdělení.
 • 00:22:26 Jestliže šlo o první
  úspěšné spojení s tzv. anděly,
 • 00:22:32 odkud John Dee věděl,
 • 00:22:34 že se zjevují
  právě v tomto kameni?
 • 00:22:38 Obstaral si ho právě proto,
 • 00:22:39 že byl přesvědčen
  o jeho zázračných schopnostech?
 • 00:22:43 Věřil, že toto zvláštní
  magické zrcadlo
 • 00:22:47 umožňuje spojení
  s nepozemským světem?
 • 00:22:55 -Věštecké nářadí Johna Dee
  se sestávalo
 • 00:22:58 z několika magických pomůcek.
 • 00:23:01 Byla to křišťálová koule,
 • 00:23:03 dva voskové disky s vyrytými
  magickými obrazci a formulemi,
 • 00:23:07 a zlatý disk s kompletním diagramem.
 • 00:23:12 Samotné zrcadlo má průměr
  asi 18 cm.
 • 00:23:16 Je zhotoveno ze sopečného skla -
  obsidiánu.
 • 00:23:20 Do Evropy bylo přivezeno
  po dobytí Mexika.
 • 00:23:24 Jeho jméno lze z jazyka nahuatl
  přeložit jako dýmající zrcadlo.
 • 00:23:30 Všechny tyto pomůcky
  jsou dnes vystaveny
 • 00:23:33 v Britském muzeu v Londýně.
 • 00:23:35 -Podle dochovaných legend
  magické zrcadlo fungovalo
 • 00:23:39 jako dnešní internet,
 • 00:23:41 který nám prostřednictvím
  webových kamer, online,
 • 00:23:45 umožňuje sledovat,
  kde se co děje.
 • 00:23:48 Aztékové byli o těchto podivných
  vlastnostech naprosto přesvědčeni,
 • 00:23:53 a nebyli sami.
 • 00:23:55 Zprávy o podobných zařízeních
  nám zanechali
 • 00:23:57 i někteří antičtí autoři.
 • 00:23:59 Černé magické zrcadlo
  vlastní i japonský císař.
 • 00:24:03 Zakladateli dynastie ho věnovala
  samotná bohyně Amaterasu.
 • 00:24:07 Dneska je to jedna
  ze tří posvátných insignií.
 • 00:24:14 -Kelleyho kariéra u císařského dvora
  byla velmi strmá:
 • 00:24:18 Rudolf II. ho nejen jmenoval
  císařským radou
 • 00:24:21 a dvorním alchymistou,
 • 00:24:23 ale též povýšil do šlechtického stavu
  jako rytíře z Imany.
 • 00:24:30 Kelley se oženil
  a postupně získal rozsáhlé majetky.
 • 00:24:34 V roce 1590 koupil Faustův dům
  na Dobytčím trhu.
 • 00:24:39 Na světě se najde jen málo míst
  s tak podivnou historií.
 • 00:24:45 Žádná jiná stavba v Praze
  není opředena
 • 00:24:47 tolika hrůzostrašnými pověstmi.
 • 00:24:52 Ve středověku zde údajně bydlel
  německý učený dobrodruh doktor Faust.
 • 00:24:57 Podle legendy se zabýval
  černou magií.
 • 00:25:01 Aby získal zapovězené znalosti,
  bohatství a slávu
 • 00:25:05 spojil se s mocnostmi samotného
  pekla.
 • 00:25:08 Vlastní krví se upsal ďáblu,
 • 00:25:11 který ho nakonec odnesl
  dírou ve stropě.
 • 00:25:15 Kelley si tuto budovu zřejmě vybral
 • 00:25:17 pro dokonale vybavenou
  alchymistickou laboratoř,
 • 00:25:20 která zde různým majitelům
  sloužila skoro 100 let.
 • 00:25:29 V nárožním arkýři vytvořil kapli.
 • 00:25:32 Restaurátoři tam odkryli
 • 00:25:34 nástěnné malby
  s alchymistickými náměty.
 • 00:25:37 Právě na tomto magickém místě
 • 00:25:40 Kelley rozvíjel své styky
  s nadpřirozeným světem.
 • 00:25:44 A tady se měly opět naplno projevit
  jeho věštecké schopnosti.
 • 00:25:59 -Kelley prý předvídal
  budoucnost tak snadno,
 • 00:26:02 jako jiní lidé vzpomínají na to,
  co dělali včera.
 • 00:26:06 A jeho prorocké vize se pozoruhodně
  přesně měnily v realitu.
 • 00:26:11 Císaři Rudolfovi II.
  Kelley sdělil,
 • 00:26:14 že propadne šílenství
  a odejde ze světa
 • 00:26:18 bez koruny na hlavě.
 • 00:26:20 30 let před popravou českých pánů
  varoval Jana Jesenia,
 • 00:26:24 že jeho hlavu setne meč,
 • 00:26:26 a ještě předtím
  mu kat zaživa vyřízne jazyk.
 • 00:26:30 Jak víme, všechny tyto věštby
  se do detailů naplnily.
 • 00:26:36 -Životní osudy Edwarda Kelleyho
  jsou jedna velká záhada.
 • 00:26:40 A nejde jen
 • 00:26:42 o jeho čarodějnické rituály
  a alchymistické pokusy.
 • 00:26:48 Velká nejistota panuje
  ohledně místa narození,
 • 00:26:51 data úmrtí, manželek, potomků,
  a dokonce i jeho vzhledu.
 • 00:27:01 -Traduje se, že vypadal
 • 00:27:02 jako černokněžník
  s uhrančivým pohledem.
 • 00:27:05 Velká část je dělaná vlivem legend,
  které kolem něj panují,
 • 00:27:11 těch je opravdu spousta.
 • 00:27:13 Jeho skutečný zjev
  se v tom trošičku ztrácí.
 • 00:27:17 Zřejmě mohl mít dlouhé vlasy.
 • 00:27:20 Traduje se,
  že za nimi schovával uřezané uši.
 • 00:27:24 Mohlo jít o trest za jakýsi přečin,
 • 00:27:27 kterého se dopustil
  ještě v Anglii,
 • 00:27:30 možná padělání listin,
 • 00:27:32 ale také se mohlo jednat
  o vrozenou vadu.
 • 00:27:35 Rovněž se traduje,
  že měl dřevěnou nohu.
 • 00:27:39 -Podle rozšířené verze
  si Kelley toto zranění způsobil,
 • 00:27:43 když se zřítil při útěku z vězení
  na hradě Křivoklát.
 • 00:27:47 -Tady se jedná o další omyl,
 • 00:27:49 jelikož Kelley
  z křivoklátského vězení neutekl,
 • 00:27:53 byl normálně propuštěn.
 • 00:27:55 Poté byl roku 1596 uvězněn znovu,
 • 00:27:59 tentokrát ve vězení v Mostě.
 • 00:28:02 Jednalo se o vězení pro dlužníky.
 • 00:28:04 Z tohoto vězení se už nedostal.
 • 00:28:07 Pokusil se o útěk,
  který dopadl neslavně.
 • 00:28:11 Údajně si zlomil nohu
  a poté požil jed a zemřel.
 • 00:28:17 -Podezření, že s Kelleyho smrtí
  něco nehraje,
 • 00:28:20 posiluje otázka,
  kam zmizelo jeho tělo?
 • 00:28:25 Alchymistův hrob
  se dodnes nepodařilo vypátrat.
 • 00:28:28 Zato se objevuje zpráva,
  že Kelley byl spatřen živý v Praze,
 • 00:28:33 4 roky po své údajné sebevraždě.
 • 00:28:36 Možná svůj tragický konec
  jen předstírat,
 • 00:28:39 aby unikl pronásledovatelům
  a dál se mohl zabývat svým bádáním.
 • 00:28:44 Nenašel podporu pro své inkognito
  u samého císaře?
 • 00:28:50 -Připomeňme si,
 • 00:28:51 že Rudolf II. velmi dlouho zahrnoval
  Edwarda Kelleyho svou přízní.
 • 00:28:56 Doufal, že z něj vymámí
  ,nejen tajemství transmutace,
 • 00:28:59 ale i recept na elixír života.
 • 00:29:02 Snaha získat zázračný prostředek,
 • 00:29:04 který dokáže vyléčit
  i smrtelnou nemoc
 • 00:29:07 a vrátit ztracené mládí,
 • 00:29:09 možná stála u zrodu
  další doposud nevysvětlené záhady.
 • 00:29:16 Císař prý nechal zřídit
  tajnou alchymistickou laboratoř.
 • 00:29:20 Nikdo neví,
  zda je to jen pověst,
 • 00:29:22 nebo tato dílna skutečně existovala.
 • 00:29:25 A pokud ano,
  kde ji máme hledat?
 • 00:29:29 Americký badatel Bolton uvedl,
 • 00:29:31 že šlo o dvě propojené místnosti
  v staré kamenné budově,
 • 00:29:35 která původně sloužila
  jako přístřešek pro královské kočáry.
 • 00:29:40 Stavební písař Pražského hradu
  v roce 1609 napsal:
 • 00:29:48 Při přestavbě věže Mihulka
 • 00:29:50 a sousedních budov
  ve Vikářské uličce
 • 00:29:53 byla také vystavěna chodbička
  k novému laboratoriu
 • 00:29:57 Jeho císařské Milosti.
 • 00:30:00 O autentičnosti tohoto záznamu
  se nedá pochybovat.
 • 00:30:04 Takže je nutno pátrat tam?
 • 00:30:14 -To je velmi podezřelá okolnost.
 • 00:30:17 Proč jedna z laboratoří
  měla zůstat utajena?
 • 00:30:20 Rudolf II. přece podporoval
  alchymisty naprosto veřejně.
 • 00:30:24 Přijímal je na hradě,
  rád navštěvoval jejich dílny.
 • 00:30:28 Obrovské výdaje, které vložil
  do alchymistických pokusů,
 • 00:30:32 jsou prokazatelně
  historicky doloženy.
 • 00:30:35 Proč najednou jedna z laboratoří
  by měla zůstat utajená?
 • 00:30:40 Měl v ní pracovat někdo,
  s kým se císař nemohl stýkat?
 • 00:30:47 -A to nás přivádí k odvážné,
 • 00:30:50 ale přece jen
  ne zcela nemožné hypotéze.
 • 00:30:54 Právě v roce 1597,
  kdy se uvězněný Kelley údajně zabil,
 • 00:30:59 se u Rudolfa II.
  zhoršil zdravotní stav.
 • 00:31:03 Vedle depresí se začaly objevovat
  také příznaky syfilidy.
 • 00:31:07 Navíc ho sužovaly výčitky,
 • 00:31:09 že zatím nezplodil žádného
  legitimního potomka a svého nástupce.
 • 00:31:20 Celé nešťastné období vyvrcholilo
  vyhnáním dvorních rádců
 • 00:31:24 a císařovým neúspěšným pokusem
  o sebevraždu.
 • 00:31:32 -Rudolf II. nutně potřeboval
  zázračný lék.
 • 00:31:36 Nemohl již ovšem podporovat
  armádu alchymistů.
 • 00:31:39 Docházely mu peníze
  a dluhy stále rostly.
 • 00:31:44 Musel vsadit na jednoho koně.
 • 00:31:48 Mohl jim být Edward Kelley,
  nebo někdo úplně jiný?
 • 00:31:52 Ve stejný čas se totiž
 • 00:31:54 na alchymistickém nebi
  rudolfínské Prahy
 • 00:31:57 rozzářila nová hvězda.
 • 00:32:06 -V roce 1594 se císařským dvořanem
 • 00:32:09 stal polský učenec
  Michal Sendivoj.
 • 00:32:13 Díky jeho tajnůstkářské povaze
 • 00:32:17 o něm kolovala
  spousta vymyšlených historek.
 • 00:32:20 Některé zřejmě sám pouštěl do světa,
 • 00:32:23 aby ještě více
  zahustil atmosféru tajemna,
 • 00:32:26 která ho obklopovala.
 • 00:32:28 Záhy si vydobyl pověst
  velkého zasvěcence hermetických věd,
 • 00:32:33 majitele kamene mudrců
 • 00:32:35 a přímo zázračného doktora.
 • 00:32:38 Stýkal se hvězdáři Johanesem Keplerem
  i s Tycho de Brahem.
 • 00:32:42 Vzhledem k tomu,
 • 00:32:44 že některé své práce
  podepsal kryptonymem,
 • 00:32:47 není známo,
  kolik knih přesně napsal.
 • 00:32:50 I ty, kde je jeho autorství jisté,
  ovšem stačily,
 • 00:32:54 aby se stal nejvydávanějším
  alchymistickým autorem.
 • 00:33:01 Do konce 18. století
  vyšly v pěti jazycích
 • 00:33:04 ve více než 70 vydáních.
 • 00:33:07 Sendivojovým nejznámějším dílem
  Novum Lumen Chymicum
 • 00:33:12 se inspiroval
  samotný Isaac Newton.
 • 00:33:21 -Člověk je stvořen ze země,
 • 00:33:23 žije však ze vzduchu.
 • 00:33:26 Ve vzduchu je ukryt pokrm života,
 • 00:33:29 životem ohně je vzduch,
 • 00:33:31 bez vzduchu vyhasíná.
 • 00:33:34 Napsal Sendivoj již v roce 1604,
 • 00:33:38 a tak skoro o 170 let
  před oficiálním objevem kyslíku,
 • 00:33:42 předpověděl jeho existenci.
 • 00:33:44 Navíc zjistil,
 • 00:33:46 že zahříváním sanytru
  lze tuto složku vzduchu vyrobit.
 • 00:33:51 -Sendivojovy poznatky využil
  holandský alchymista Drebbel.
 • 00:33:55 V roce 1624 představil
  na Temži ponorku,
 • 00:33:59 která mohla plout pod hladinou
  i několik hodin.
 • 00:34:02 Posádka přitom dýchala vzduch
  obohacovaný uměle vyrobeným kyslíkem.
 • 00:34:15 Nejproslulejšími Sendivojovými počiny
  byly dokonale provedené transmutace.
 • 00:34:21 V domě U Hřebene
  na rohu Celetné a Štuparské
 • 00:34:25 před mnoha svědky proměnil ze zdi
  vytaženou skobu v čisté stříbro.
 • 00:34:55 Později stejně jako Edward Kelley
 • 00:34:57 proměnil obyčejný kov ve zlato
 • 00:34:59 údajně přímo před očima
  císaře Rudolfa.
 • 00:35:02 Na památku této události
  byla do zdi Pražského hradu
 • 00:35:06 vložena pamětní deska.
 • 00:35:08 Na svém místě přetrvala
  až do roku 1740.
 • 00:35:19 ÚDIV A POTLESK
 • 00:35:29 -Šuškalo se, že všechny tyto kousky
  Sendivoj dokázal
 • 00:35:32 jen díky jakémusi tajemnému rukopisu
  a zázračnému prášku.
 • 00:35:40 -Znamená to, že Sendivoj získal
 • 00:35:43 původně Kelleyho zázračný prášek
  a jeho tajemný rukopis,
 • 00:35:46 a právě díky tomu mohl stejně
  jako Kelley
 • 00:35:49 opakovaně provádět transmutace
  a uzdravovat smrtelně nemocné?
 • 00:35:55 Rozhodně to není jediná
  a poslední záhada,
 • 00:35:58 která je s tímto
  polským alchymistou spojena.
 • 00:36:04 -Sendivoj musel být
  naprosto výjimečnou osobností.
 • 00:36:07 Jak jinak vysvětlit,
  že člověk z tak skromných poměrů,
 • 00:36:11 bez šlechtického titulu
  a snad i nemanželské dítě,
 • 00:36:16 již v mládí dokázal navázat
  velice těsné vztahy
 • 00:36:19 s polským králem Zikmundem
  III. a císařem Rudolfem II.?
 • 00:36:25 U pražského dvora sloužil
  neuvěřitelných 42 let.
 • 00:36:29 Jako císařský rada
 • 00:36:31 byl i na výplatní listině
  Ferdinanda II.,
 • 00:36:34 od kterého v roce 1630
 • 00:36:36 získal zkonfiskované panství Kravaře
  a Kouty u Opavy.
 • 00:36:44 -Sendivoj byl mnoha alchymisty
 • 00:36:46 považován za dvanáctého a
  posledního z velkých adeptů
 • 00:36:50 reprezentujících dvanáct národů.
 • 00:36:54 Věřilo se,
  že vlastní kámen mudrců.
 • 00:36:57 Až do jeho smrti v roce 1636
  za ním do Kravař
 • 00:37:01 přijížděli hermetici z celé Evropy.
 • 00:37:05 Mimo jiné i polský učenec
  a astrolog Jan Brožek.
 • 00:37:11 Ten se v té době
  pokoušel sestrojit stroj času
 • 00:37:15 v podzemí hradu Krzyztopor.
 • 00:37:17 Podklady k tomuto unikátnímu vynálezu
  našel v starém rukopisu,
 • 00:37:22 který přivezl z Itálie.
 • 00:37:24 Zřejmě není náhodou,
 • 00:37:25 že ve stejný čas odcestoval
  do Itálie i Sendivoj.
 • 00:37:29 Oba učenci se tam
  z dosud neznámých důvodů setkali.
 • 00:37:38 -Pomáhal Sendivoj
  sestavit stroj času?
 • 00:37:41 Vlastnil opravdu recept
  na nějaký zázračný lék
 • 00:37:44 nebo dokonce pověstný kámen mudrců?
 • 00:37:48 Odhalil daleko více,
  než prozradil ve svých knihách?
 • 00:37:52 A pokud ano,
 • 00:37:53 pak se musíme ptát,
  kam všechny jeho poznatky zmizely?
 • 00:37:57 Ukryl je někde tady
  ve svém posledním sídle
 • 00:38:00 v prostorách kravařského zámku?
 • 00:38:05 -Michal Sendivoj
  velmi dobře střežil svá tajemství.
 • 00:38:08 Jednou dokonce vypustil
  falešnou zprávu o své smrti,
 • 00:38:12 aby mohl odjet do zahraničí
  a nikdo ho nesledoval.
 • 00:38:17 Celý život se snažil prozradit
  co nejméně.
 • 00:38:20 Podle pověstí vyrobil
  devět zlatých kachen
 • 00:38:24 a ty ukryl na různých místech
  kravařského zámku.
 • 00:38:28 Proč to asi udělal?
 • 00:38:31 A z jakého důvodu
  je kachen zrovna devět?
 • 00:38:37 -Toto číslo je odjakživa spojováno
  s přísně tajným věděním.
 • 00:38:41 Chtěl tím Sendivoj
 • 00:38:43 naznačit zasvěcencům,
  o co jde?
 • 00:38:45 Nejsou v útrobách
  těchto tajemných kachen
 • 00:38:48 ukryty jeho nejdůležitější poznámky,
  recepty a objevy?
 • 00:38:53 Čtyři kachny byly nalezeny
  zde na zámku Kravaře
 • 00:38:57 a byly roztaveny,
 • 00:38:59 aniž by je kdokoliv
  podrobil zkoumání.
 • 00:39:02 Podaří se nalézt dalších pět?
 • 00:39:07 Skryté titulky: Lucie Richterová
  Česká televize, 2020

Související