iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
18. 2. 2020
20:00 na ČT2

1 2 3 4 5

80 hlasů
161586
zhlédnutí

České tajemno

Voynichův rukopis

Ukrývá středověký text poselství z dálného východu?

39 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

České tajemno - Voynichův rukopis

 • 00:00:58 KLEPÁNÍ NA DVEŘE
 • 00:01:00 -Ano?
 • 00:01:02 -Vaše císařská milosti,
  už dorazil.
 • 00:01:06 -Ať jde dál.
 • 00:01:10 -Výsosti?
 • 00:01:11 -Máte to?
 • 00:01:14 -Samozřejmě.
 • 00:01:20 -Na sklonku 16. století
  koupil císař Rudolf II.
 • 00:01:23 velmi zvláštní rukopis.
 • 00:01:25 Jeho stránky pokrývaly
  stovky podivných vyobrazení.
 • 00:01:29 Text nikdo nedokázal přečíst.
 • 00:01:31 Císař si byl jistý pouze jedním.
 • 00:01:34 Právě získal
  nejzáhadnější knihu světa.
 • 00:01:38 A tentokrát se zjevně nemýlil.
 • 00:01:52 -Rukopis je považován za svatý grál
  historické kryptografie.
 • 00:01:56 Za nedobytnou šifru,
 • 00:01:58 která vytrvale odolává
 • 00:02:00 i nejgeniálnějším mozkům
  naší planety.
 • 00:02:03 Text se nepodařilo přečíst
  nejlepším světovým dešifrátorům
 • 00:02:08 ani supermoderním počítačům.
 • 00:02:11 Pokusme se s pomocí expertů
  z různých oborů
 • 00:02:14 alespoň poodhalit roušku
  této fascinující záhady.
 • 00:02:28 Speciálně pro tohle natáčení
  se nám podařilo zapůjčit
 • 00:02:32 jeho přesnou muzeální repliku.
 • 00:02:38 -Po Rudolfově smrti v roce 1612
 • 00:02:41 se kniha dostala do rukou jednoho
  z císařových lékařů -
 • 00:02:45 Jakuba Hořčického z Tepence.
 • 00:02:48 Později rukopis získal
  alchymista Georg Baresch
 • 00:02:51 a odkázal ho rektorovi
  Karlovy univerzity
 • 00:02:54 Janu Marcusi Marcimu.
 • 00:02:57 V jeho knihovně nečitelný text
  prý zbytečně zabíral místo,
 • 00:03:02 a tak ho v roce 1665
 • 00:03:05 poslal proslulému jezuitskému učenci
  Athanasiu Kircherovi do Říma.
 • 00:03:10 Praha tak přišla o jeden
  ze svých nejtajemnějších pokladů.
 • 00:03:15 -Pro moderní svět rukopis objevil
  americký antikvář Wilfried Voynich.
 • 00:03:20 V roce 1912 ho odkoupil
  od italských jezuitů
 • 00:03:24 a podrobil prvnímu zkoumání.
 • 00:03:27 V textu objevil
  30 různých znaků.
 • 00:03:30 Všechny měly svoji unikátní podobu
 • 00:03:32 a nepodobaly se žádnému
  známému písmu na světě.
 • 00:03:36 Jejich počet ale naznačoval,
 • 00:03:39 že jde o prostou záměnu
  jedné abecedy za jinou.
 • 00:03:44 Naděje na snadné rozluštění
  se ovšem brzy zhroutila.
 • 00:03:53 -Na všechny strany rozeslané kopie
 • 00:03:55 se pokoušeli přečíst
  nejlepší kryptologové 20. století.
 • 00:03:59 Nikdo z nich neuspěl.
 • 00:04:01 Shodli se jen
  na statistickém rozboru.
 • 00:04:05 Použil autor pro nás sice neznámé,
 • 00:04:07 ale přece jen někdy
  někde používané písmo?
 • 00:04:11 Nebo si vytvořil vlastní sadu
  specifických znaků?
 • 00:04:14 Jde o prostý záznam,
  nebo je text důmyslně zakódován?
 • 00:04:19 Co všechno lze vyčíst
  z jeho podoby a formy?
 • 00:04:25 Světlana Francová
  z České grafologické komory
 • 00:04:28 zkoumala rukopis pohledem
  písmoznalkyně.
 • 00:04:33 -Pisatel měl v sobě velkou míru
  sebediscipliny, což svědčí o tom,
 • 00:04:40 že pisatel měl svoji předlohu,
  šifru zvnitřněnou,
 • 00:04:46 tzn., že neskládal slova
  z jednotlivých písmenek.
 • 00:04:50 Bylo to něco,
  co je pro něj vlastní.
 • 00:04:54 -Vyskytlo se podezření,
 • 00:04:56 že šifru nejde rozluštit
  jednoduše proto,
 • 00:04:59 že neexistuje.
 • 00:05:01 Text je nahodilým shlukem
  vymyšlených znaků,
 • 00:05:04 které nedávají žádný smysl.
 • 00:05:07 Ilustrace byly přidány,
  aby se zvýšila atraktivita.
 • 00:05:10 Dílo je pouze promyšlený podfuk.
 • 00:05:16 -Jazykovědci tuhle možnost
  ale vylučují.
 • 00:05:20 -Dá se říct,
  že písmo je velmi obratné, zručné.
 • 00:05:24 Takové písmo nepořídíte,
 • 00:05:26 není to otázka krátkodobého
  rozmaru nebo kratochvíle.
 • 00:05:32 Pisatel se písmem musel naučit psát
  a je v tom velmi zručný.
 • 00:05:37 Co řídí jeho pohyb,
  je velmi synchronizovaný slet,
 • 00:05:43 kaskáda jednotlivých pohybů,
  které na sebe navazují.
 • 00:05:54 -Na Fakultě elektrotechniky
  a informatiky TU Ostrava
 • 00:05:59 se stejnou záhadou
  zabývá profesor Ivan Zelinka.
 • 00:06:05 -Voynichův rukopis obsahuje
  přes 33 tisíc slov,
 • 00:06:09 přes 7 tisíc slov je unikátních.
 • 00:06:11 A signifikantním znakem knihy je,
  že ji dodnes nikdo nerozluštil.
 • 00:06:16 Naskýtají se dvě teorie,
 • 00:06:18 buď je kniha šifrovaná,
  nebo je nešifrovaná.
 • 00:06:21 Tzn., že je psána v nějakém jazyce,
  nebo je jazyk zašifrovaný.
 • 00:06:25 Zabýváme se analýzou
  tohoto textu různými metodami.
 • 00:06:29 Nemáme cíl tuhle knihu dešifrovat,
  to se časem ukáže,
 • 00:06:35 spíš nás zajímá,
  jaké má text vlastnosti
 • 00:06:37 a čemu by se mohl blížit,
  jaké rodině jazyků,
 • 00:06:40 a jestli je šifrovaný, nebo ne.
 • 00:06:43 -Znamená to, že Voynichův rukopis
  je psán nějakým používaným,
 • 00:06:47 ovšem možná
  již dávno zapomenutým jazykem?
 • 00:06:50 A pokud ano, jakým?
 • 00:06:53 Profesor Zelinka se tuto záhadu
  pokouší vyřešit
 • 00:06:57 s pomoci supervýkonného počítače.
 • 00:07:00 -Naše ideje jsou takové,
  že Voynichův rukopis
 • 00:07:03 je otevřený text,
 • 00:07:06 ale abychom to potvrdili,
 • 00:07:08 tak musíme provést mnohonásobně víc
  simulací podobného typu,
 • 00:07:12 plus další metody,
 • 00:07:13 udělat vzájemnou komparaci
 • 00:07:15 a na to potřebujeme obrovskou
  výpočetní sílu.
 • 00:07:18 -A je propojený s celým světem?
 • 00:07:19 -Ano.
 • 00:07:20 Tudíž naše výsledky
  a výsledky jiných výzkumů,
 • 00:07:23 které nebyly dělány v rámci VŠB,
  ale zahraničních výzkumníků,
 • 00:07:27 velmi silně poukazují,
  indikují možnost,
 • 00:07:30 že Voynichův rukopis je psán
  nám zatím neznámém jazyce,
 • 00:07:34 nebo zapomenutém dialektu,
  který je přehlížen
 • 00:07:37 a možná leží před našima očima.
 • 00:07:40 -Přestože tento počítač
  patří mezi nejrychlejší na světě,
 • 00:07:44 i tak si výpočty vyžádají nějaký čas.
 • 00:07:54 Pokud se vědcům podaří odhalit,
  jakou řečí je rukopis napsán,
 • 00:07:58 budeme mít větší šanci zjistit,
  kdo ho vlastně vytvořil.
 • 00:08:02 Naše pátrání v tuto chvíli
  ale obrátíme jiným směrem.
 • 00:08:09 Spisovatel a záhadolog,
  doktor Arnošt Vašíček,
 • 00:08:13 má svou vlastní teorii o vzniku
  a významu tohoto unikátního díla.
 • 00:08:19 -Text doprovázejí stovky
  fascinujících ilustrací.
 • 00:08:22 Procházíme-li stránku po stránce,
  nacházíme velmi zvláštní detaily.
 • 00:08:27 Některé vypadají,
  že jsou záměrně utajeny,
 • 00:08:30 a právě v nich se zřejmě skrývá klíč
  k tajemství této knihy.
 • 00:08:38 -Podle ilustrací lze Voynichův
  rukopis rozdělit do 6 kapitol.
 • 00:08:42 První představuje velmi podrobné,
 • 00:08:44 do detailů propracované
  zobrazení rostlin.
 • 00:08:48 U každé je doprovodný text.
 • 00:08:50 Velmi to připomíná
  staré rukopisné herbáře.
 • 00:08:54 Jenže sotva zkušený botanik začne
  listovat jednotlivými stránkami,
 • 00:08:58 zachvátí ho panika.
 • 00:09:01 Ani jednu z rostlin
  nelze spolehlivě určit.
 • 00:09:04 Jejich květy a listy
 • 00:09:05 se liší od flóry,
  kterou známe.
 • 00:09:08 Tak kde je autor viděl?
 • 00:09:12 V druhé sekci je zobrazen
 • 00:09:14 téměř úplný soubor
  jednotlivých znamení zvěrokruhu,
 • 00:09:18 množství kruhových nákresů
 • 00:09:20 znázorňujících Slunce,
  Měsíc a hvězdy
 • 00:09:23 a několik abstraktních,
 • 00:09:24 pravděpodobně kosmologických
  vyobrazení.
 • 00:09:29 K největším mystériím této části
  patří toto zobrazení hvězdné oblohy.
 • 00:09:34 Je to Mléčná dráha,
  nebo mlhovina v Andromedě,
 • 00:09:37 která ovšem byla objevena
  až po vzniku Voynichova rukopisu?
 • 00:09:45 Třetí oddíl
  nám spolehlivě vyráží dech.
 • 00:09:48 Skupinky nahých žen
 • 00:09:50 jsou ponořeny do nádrží
  s jedovatě zelenou tekutinou.
 • 00:09:53 Zdá se, že nejde o přírodní jezírka,
  ale uměle vytvořené nádrže.
 • 00:09:59 Někdy jsou vzájemně spojené
  v patrech nad sebou.
 • 00:10:02 Ženy sjíždějí z jedné obří vany
  do druhé jako na tobogánu.
 • 00:10:07 Jde o léčivé koupele
  v minerální vodě,
 • 00:10:10 či v nějaké bylinné lázni?
 • 00:10:16 -Australský badatel Stephen Skinner
  se domnívá,
 • 00:10:20 že na obrázcích jsou vyobrazeny
  společné židovské lázně mikve,
 • 00:10:24 které se v ortodoxním judaismu
  používaly po tisíce let
 • 00:10:28 k rituálnímu očištění žen
  po porodu a menstruaci.
 • 00:10:34 -Do Voynichova rukopisu
  je prý zakreslil židovský učenec
 • 00:10:37 s velkými znalostmi léčivých bylin.
 • 00:10:40 Skinner svou hypotézu opírá
  o naprostou absenci křížů
 • 00:10:44 a dalších křesťanských symbolů.
 • 00:10:48 -Jsem přesvědčen,
  že to tvrzení je mylné,
 • 00:10:51 protože hned na několika
  místech rukopisu nacházíme odkazy
 • 00:10:54 na různá světová náboženství.
 • 00:10:57 Je tady svastika,
  věže křesťanských kostelů, minaret
 • 00:11:01 a dokonce kříž,
 • 00:11:02 který svírá jedna
  z koupajících se žen.
 • 00:11:06 Určitě nejde o ortodoxní Židovku.
 • 00:11:09 -Otázkou je, proč jednotlivým
  lázeňským scénám
 • 00:11:13 dominuje přemíra záhadných
  technických prvků.
 • 00:11:16 K některým nádržím
  vede složitě tvarované potrubí.
 • 00:11:20 Ženy mají své ruce vložené
  do trubic či bání,
 • 00:11:23 z jejichž obou konců cosi tryská.
 • 00:11:26 Je to nějaké tekutina,
  proud vzduchu,
 • 00:11:28 nebo jakýsi druh záření?
 • 00:11:31 -Snad bychom to vše mohli chápat
 • 00:11:33 jako směs symbolů,
  kterým nerozumíme,
 • 00:11:36 ale krátké,
  často jednoslovné popisky
 • 00:11:39 u těchto technických prvků budí
  dojem,
 • 00:11:41 že jde o návod,
 • 00:11:43 že přes veškerý fantastický nádech
  máme co do činění
 • 00:11:46 s přesným popisem
  konkrétní situace.
 • 00:11:51 -Tento pocit ještě umocní
 • 00:11:52 krátká čtvrtá část
  s propracovanými nákresy.
 • 00:11:56 Pátý oddíl se vrací k rostlinám.
 • 00:11:59 Představuje ve velkých detailech
  různé druhy kořenů, listů a květů.
 • 00:12:04 Vedle skupinky obvykle stojí
  odlišně velké
 • 00:12:07 i jinak tvarované
  a zdobené dózy či nádobky.
 • 00:12:11 Je to názorný návod
  na přípravu nějakého lektvaru?
 • 00:12:15 Něco jako pokyn:
 • 00:12:17 vezmi směs těchto rostlin
  a zpracuj je v nakreslené nádobě?
 • 00:12:23 Poslední, šestou část,
 • 00:12:24 tvoří dvanáct stránek
  téměř souvislého textu.
 • 00:12:28 Podle názorů některých vědců
  jde o recepty.
 • 00:12:34 -Všechny ilustrace dokazují,
  že autor se zajímal o rostliny
 • 00:12:38 a měl znalosti
  z astronomie a astrologie.
 • 00:12:44 Tyto tři obory potřeboval znát
  lékař nebo lékárník.
 • 00:12:49 Další stopa nám naznačuje,
  jaká asi byla země jeho původu.
 • 00:12:55 -V celém Voynichově rukopisu
 • 00:12:57 je zachycen
  jen jeden architektonický detail,
 • 00:13:00 jehož původ
  můžeme spolehlivě vystopovat.
 • 00:13:03 Věžičky na cimbuří tohoto hradu
  jsou vykrojené do tvaru písmene V.
 • 00:13:09 Takové se na přelomu
  14. a 15. století
 • 00:13:13 stavěly převážně v severní Itálii.
 • 00:13:16 Pocházel náš neznámý právě odtamtud?
 • 00:13:21 -Na folii 79 nás zaskočí
  mořská panna.
 • 00:13:26 Hodí se tady jak pěst na oko.
 • 00:13:29 Její výskyt
  je v celém rukopisu ojedinělý.
 • 00:13:33 Předpokládám,
  že musela mít velký význam.
 • 00:13:39 -Na celém světě jsou napůl lidské
  a napůl rybí či hadí bytosti
 • 00:13:43 spojovány nejen s vodou,
  jeskyněmi a podzemím,
 • 00:13:46 ale především se zasvěcením
  do velkého tajemství,
 • 00:13:50 s utajeným prastarým věděním.
 • 00:13:53 Mořská panna ve Voynichově rukopisu
  nepřerůstá v rybu již v pase.
 • 00:13:57 Zcela jasně rozpoznáme klín
  a část nohou,
 • 00:14:00 které se derou ven
  z rybí poloviny.
 • 00:14:03 Někoho snad napadne,
  že ryba ženu polyká,
 • 00:14:06 ale Arnošt Vašíček
  má jiné vysvětlení.
 • 00:14:10 -Toto zvláštní zpodobnění
  představuje vílu Meluzínu,
 • 00:14:13 kterou Lucemburkové považovali
  za pramáti svého rodu.
 • 00:14:18 Kletba ji každou sobotu
  měnila v podivného křížence.
 • 00:14:22 Asi není náhodou,
  že vyprávění o Meluzíně
 • 00:14:26 se začalo šířit krátce předtím,
  než vznikl Voynichův rukopis.
 • 00:14:34 -Historik Marek Zagora
  se specializuje
 • 00:14:36 na literární a výtvarná díla
 • 00:14:38 z doby Václava IV.
 • 00:14:42 -Skutečná historie o Meluzíně
  pochází z roku 1393
 • 00:14:46 a autorem byl Jan z Arasu.
 • 00:14:48 Když se u nás řekne Meluzína,
  tak máme představu větru v komínu,
 • 00:14:52 ale ve středověké skutečnosti
  to byla víla,
 • 00:14:58 která byla dcerou
 • 00:15:00 skotského krále Elinase
  a jeho manželky Présine.
 • 00:15:05 Ta své dcery proklela
 • 00:15:08 a Meluzína musela každou sobotu
  snášet to,
 • 00:15:13 že byla proměněná
  od pasu dolů v hada.
 • 00:15:17 -Představuje mořská panna
  ve Voynichově rukopisu Meluzínu,
 • 00:15:21 která byla v Čechách
  obvykle zobrazována právě s rybím,
 • 00:15:25 a ne s hadím ocasem?
 • 00:15:27 Pokud ano, kde se autor
 • 00:15:29 s touto neobyčejnou podobou víly
  seznámil?
 • 00:15:33 -Co se týče Lucemburků,
  kteří byli pyšní na svůj původ,
 • 00:15:36 tak víme, že jeden z opisů
  o Meluzíně Jana z Arasu
 • 00:15:41 měl Jošt Lucemburský,
  moravský markrabě.
 • 00:15:44 Nás ale zajímá Václav IV.
 • 00:15:46 A jeho velkolepá knihovna,
  zda mohl tento rukopis vlastnit.
 • 00:15:51 Nedochovala se o tom
  žádná písemná zpráva,
 • 00:15:53 přesto lze předpokládat,
 • 00:15:55 že v jeho knihovně
  tento rukopis nechyběl.
 • 00:15:59 -Pokud tato postava
  opravdu představuje Meluzínu,
 • 00:16:02 pak se autor Voynichova rukopisu
  o její existenci
 • 00:16:05 mohl dozvědět
  pouze od některého z Lucemburků.
 • 00:16:08 Musel mít tedy k tomuto slavnému rodu
  velmi blízko.
 • 00:16:12 -Podle všech těchto indicií
  hledáme muže,
 • 00:16:16 který mě všech pět "P" pohromadě.
 • 00:16:18 Proslul svými znalostmi botaniky,
 • 00:16:22 používal byliny k léčení,
 • 00:16:24 pocházel z Itálie,
 • 00:16:26 přátelil se s Lucemburky
 • 00:16:29 a prožil alespoň část svého života
  v letech 1404 až 1438,
 • 00:16:34 kdy Voynichův rukopis vznikl.
 • 00:16:37 Najdeme ho?
 • 00:16:38 Možná snadněji, než bychom čekali.
 • 00:16:46 -V 2. polovině 14. stol.
 • 00:16:48 žil v Praze mladý italský lékárník
  a botanik Angelo z Florencie.
 • 00:16:53 Usadil se poblíž
  chrámu svatého Jindřicha,
 • 00:16:56 na místě,
  kde dnes stojí hlavní pošta.
 • 00:16:59 Hned u domu založil
  rozsáhlou zahradu,
 • 00:17:02 která ho záhy proslavila
  po celé Evropě.
 • 00:17:06 Říkalo se jíi Andělská.
 • 00:17:08 Prokazatelně ji navštívil
  i básník Francesco Petrarca
 • 00:17:12 a další slavné osobnosti.
 • 00:17:15 Angelo kromě zeleniny
  a ovocných stromů
 • 00:17:18 pěstoval rozmanité
  léčivé a vonné byliny,
 • 00:17:21 spoustu květin i okrasných keřů.
 • 00:17:25 Podle dochovaných záznamů
 • 00:17:27 většinu druhů nikdo nikdy
  předtím neviděl.
 • 00:17:30 Angelo se brzy stal
  dvorním apotékařem.
 • 00:17:36 Na jaře roku 1360 mu Karel IV.
  udělil milost
 • 00:17:41 nepodléhat žádným jiným soudům,
  jen samotnému králi.
 • 00:17:46 Přízeň trůnu neskončila
  ani Karlovou smrtí.
 • 00:17:49 Angelo zastával
  úřad dvorního lékárníka
 • 00:17:53 i u jeho syna Václava IV.
 • 00:17:59 -Nikdo jiný nesplňuje
  tolik nezbytných podmínek
 • 00:18:02 k autorství nejzáhadnější knihy světa
  jako Angelo z Florencie.
 • 00:18:07 Učenec s výjimečnými znalostmi
  botaniky, astronomie a astrologie.
 • 00:18:12 Lékárník využívající neobvyklé
  postupy k přípravě nových léků.
 • 00:18:18 Důvěrník panovnického rodu
  Lucemburků.
 • 00:18:21 Muž žijící ve správný čas
  na správném místě.
 • 00:18:25 A dost bohatý na to,
  aby mohl nakoupit drahý pergamen
 • 00:18:28 a suroviny
  k výrobě barevných inkoustů.
 • 00:18:33 -Voynichův rukopis
  oplývá ilustracemi neznámých rostlin.
 • 00:18:37 Angelova botanická zahrada udivovala
  množstvím jedinečných druhů.
 • 00:18:43 Nikde jinde
  je nebylo možné spatřit.
 • 00:18:46 Tak odkud je Angelo vzal?
 • 00:18:49 Chtěl předat veškeré své znalosti
  vyvoleným nástupcům?
 • 00:18:54 Bál se, aby cenné informace
  nepadly do rukou konkurence,
 • 00:19:00 a proto své dílo
  napsal sice neznámým,
 • 00:19:02 ale přece jen přirozeným jazykem?
 • 00:19:09 -Okultní spisovatel Gustav Meyrink
  napsal,
 • 00:19:13 že Angelo z Florencie
 • 00:19:15 byl členem tajného mystického
  bratrstva Sat Bhai.
 • 00:19:19 To působilo v indickém Allahabadu
 • 00:19:21 a v 7. století
  vyslalo skupinu mnichů,
 • 00:19:24 aby po celém světě pátrali po místě,
  kde lze překročit práh.
 • 00:19:29 Měli najít jakousi anomálii,
  výjimečné místo,
 • 00:19:33 kde neplatí fyzikální zákony,
 • 00:19:35 ale kde lze přestoupit
  do jiného paralelního světa.
 • 00:19:39 To se jim údajně podařilo,
  našli takové místo na břehu Vltavy
 • 00:19:44 a podle přesně daných pravidel
  tam založili město.
 • 00:19:50 -Tuto představu nezrodila
  výhradně spisovatelova fantazie,
 • 00:19:54 jak by se mohlo zdát.
 • 00:19:55 Gustav Meyrink si od roku 1893
  dopisoval
 • 00:19:59 s velmistrem anglické lóže Sat Bhai.
 • 00:20:03 A právě od něj se dozvěděl,
 • 00:20:05 že bratrstvo působilo v Praze
  ještě na počátku 18. století
 • 00:20:09 a jeho posledním velmistrem
  byl hrabě Špork.
 • 00:20:12 Ve světle této informace
  možná není náhodou,
 • 00:20:15 že právě hrabě Špork
  zakoupil pozemek,
 • 00:20:18 na kterém původně stála
  Andělská zahrada.
 • 00:20:22 -Založilo tedy Prahu
  skutečně tajné bratrstvo Sat Bhai?
 • 00:20:26 Allahabad, dnešní Prayagraj,
 • 00:20:30 je jedno z nejposvátnějších měst
  celé Indie.
 • 00:20:34 Až do 19. století
  neslo název Prayág.
 • 00:20:38 Souvislost s Prahou
  nelze přeslechnout.
 • 00:20:42 Osadníci často pojmenovávali
 • 00:20:46 nová sídla
  podle svých dřívějších domovů.
 • 00:20:49 A přehlédnout nelze
  ani další souvislosti.
 • 00:20:57 Jedním z nejdůležitějších rituálů
  védského náboženství byla Ašvamédha
 • 00:21:02 oběť koně.
 • 00:21:04 Pokud se nějaký mocný indický rádža
  chtěl stát vládcem celého světa
 • 00:21:09 a získat titul čakravartin,
 • 00:21:12 vybral bílého koně
  s řadou božských znaků
 • 00:21:15 a vypustil ho do krajiny
 • 00:21:17 za doprovodu
  početné ozbrojené družiny.
 • 00:21:20 Kůň si mohl volně pobíhat,
  kam chtěl,
 • 00:21:23 dostal-li se na území
  cizího vládce,
 • 00:21:25 musel tento panovník
  uznat svrchovanost rádži
 • 00:21:28 provádějícího ašvamédhu.
 • 00:21:31 Podle Kosmovy kroniky
  také kněžna Libuše
 • 00:21:34 vyslala k budoucímu králi Přemyslu
  družinu,
 • 00:21:37 která následuje jejího bělouše.
 • 00:21:43 Superpočítač na VŠB-TU v Ostravě
 • 00:21:46 může poodhalit některá tajemství
  spojená s Voynichovým rukopisem.
 • 00:21:53 -Kolega v Brně vzal knihu
  Stařec a moře,
 • 00:21:56 kterou zkoušel
  ve více než 100 jazycích.
 • 00:22:01 Použil fraktální geometrii,
 • 00:22:03 aby vypočítal četnost výskytu
  jednotlivých entit slov.
 • 00:22:07 Světle šedé body
  jsou knihy Stařec a moře
 • 00:22:11 a červené jsou Voynichovy rukopisy.
 • 00:22:14 Ten leží svými fraktálními
  vlastnostmi v knihách,
 • 00:22:17 které jsou psány otevřeným jazykem,
 • 00:22:20 nebo srozumitelným
  nešifrovaným textem.
 • 00:22:23 Když jsme si zobrazili
 • 00:22:25 naše výzkumy pro Bibli
  a Voynichův rukopis,
 • 00:22:28 tak výsledek je tady.
 • 00:22:30 Každý bod odpovídá
  jedné možné síti
 • 00:22:32 a důležitosti
  nejdůležitějšího slova.
 • 00:22:35 Barva tomu odpovídá.
 • 00:22:36 Levá strana je Voynich,
 • 00:22:38 pravá je Bible.
 • 00:22:40 Podívejte se na tu podobnost.
 • 00:22:41 Neříkám, že Voynich je Bible
  nebo biblický text.
 • 00:22:44 Jen říkám,
  že Bible je otevřený jazyk,
 • 00:22:46 velmi bohatý
 • 00:22:48 a má v tomto zobrazení
  velmi podobnou strukturu
 • 00:22:51 jako Voynichův rukopis.
 • 00:22:52 Je to nepřímá indicie,
  která říká,
 • 00:22:54 že pokud je Voynich zašifrován,
  tak velice hloupě,
 • 00:22:57 protože odráží
  nějakou strukturu jazyka,
 • 00:22:59 ale s velmi vysokou pravděpodobností
  to bude otevřený text.
 • 00:23:02 Jaký, to nevíme.
 • 00:23:04 -Takže se jedná
  s největší pravděpodobností
 • 00:23:06 o přirozený jazyk.
 • 00:23:07 Může být tedy Voynichův rukopis
 • 00:23:09 napsán nějakou zapomenutou
  odnoží hindštiny,
 • 00:23:12 nebo jiného jazyka z této oblasti?
 • 00:23:18 -O dalším hinduistickém zvyku
  přináší zprávu
 • 00:23:21 kronikář Václav Hájek z Libočan.
 • 00:23:25 Při přestavbě města
 • 00:23:27 se pod kamenným prahem prvního domu
  v Praze našel zaražený kůl.
 • 00:23:32 V jámě u něj hořel oheň,
  který se nedal uhasit.
 • 00:23:37 Jak si tyto podivné skutečnosti
  máme vysvětlit?
 • 00:23:45 -Hinduisté vždy úzkostlivě dbali,
 • 00:23:48 aby jejich svatyně stály
  na spojnici nebes s podsvětím.
 • 00:23:52 Proto zednický mistr
  nejprve na přesně určeném místě
 • 00:23:56 zarazil do země kůl,
  aby napíchnul hlavu hada,
 • 00:23:59 který podle staré víry
  podpírá svět.
 • 00:24:03 Na vrchol kůlu
  pak položil základní kámen.
 • 00:24:06 Také v českých pověstech
  narážíme na hady
 • 00:24:09 žijící pod domovním prahem.
 • 00:24:12 -Gustav Meyrink
  v povídce Albín uvádí,
 • 00:24:14 že Sat Bhaiové vykonávali
  v Andělské zahradě
 • 00:24:17 jakýsi přísně tajný rituál
  zvaný ghonsla.
 • 00:24:34 -K rozluštění záhady ghonsly
  se nachází
 • 00:24:37 v této části Voynichova rukopisu.
 • 00:24:40 Hned na první stránce je studna,
 • 00:24:44 která je napájená
  ze 4 protilehlých zdrojů.
 • 00:24:49 Uprostřed ve zvířené vodě
  se odráží slunce.
 • 00:24:54 Jsou to 4 body
 • 00:24:58 a v tom pátém hoří kosmický oheň.
 • 00:25:01 Tu situaci
  bychom si měli zapamatovat.
 • 00:25:03 Okolo studny stojí 4 postavy,
 • 00:25:06 jedna z nich drží v ruce
  říšské jablko.
 • 00:25:10 -Podle doktora Vašíčka
  to může znamenat,
 • 00:25:12 že se rituálu zúčastnil
  i samotný král.
 • 00:25:15 Byl to Karel IV.,
  nebo jeho syn Václav IV.?
 • 00:25:19 A možná Andělskou zahradu
  navštěvovali oba spolu.
 • 00:25:22 Předmět v ruce další postavy
  totiž připomíná žezlo.
 • 00:25:27 -Václav IV.
  měl velice kvalitní vzdělání,
 • 00:25:30 mluvil několika světovými jazyky
  a zajímalo ho téměř všechno.
 • 00:25:34 Měl velký zájem o astronomii,
  astrologii,
 • 00:25:37 zajímala ho různá mysteria,
  i okultní vědy.
 • 00:25:45 Dá se říci,
  že se některých rituálů účastnil.
 • 00:25:53 -Ve václavské symbolice
  nevládne slunce a oheň,
 • 00:25:56 jak bychom mohli
  u římského krále právem očekávat,
 • 00:25:59 ale protichůdný element - voda.
 • 00:26:04 Stejně jako v Angelově rukopisu
 • 00:26:06 se i ve Václavem IV. objednané Bibli
  a astrologických spisech
 • 00:26:10 objevují skoro nahé ženy
  v lázních.
 • 00:26:14 -Druhá stránka skrývá
  velké překvapení,
 • 00:26:17 doslova nám vyráží dech.
 • 00:26:19 Překvapuje mě,
  že si toho doposud nikdo nevšiml.
 • 00:26:23 Na první pohled vidíme Měsíc
  obklopený houbovitými útvary.
 • 00:26:28 Připomínají pouze ornament na ozdobu.
 • 00:26:32 Ale když se podrobně podíváme,
 • 00:26:34 když budeme prohledávat
  kousíček po kousku,
 • 00:26:37 tak zjistíme,
  že v této domnělé změti
 • 00:26:40 jsou ukryty čtyři postavy,
 • 00:26:43 -Tři z nich mají v rukou
  nádobku s nápojem,
 • 00:26:45 jen král svírá
  říšské jablko a žezlo.
 • 00:26:48 Proč autor scénu zakreslil tak,
  aby se nedala hned rozpoznat?
 • 00:26:53 Vykonávali ti čtyři obřad,
 • 00:26:55 který by tehdejší společnost
  odsoudila jako kacířství?
 • 00:27:00 -Jsem přesvědčen,
 • 00:27:01 že to je další důkaz přítomnosti
  hinduistického bratrstva Sad Bhai.
 • 00:27:06 Nádobky obsahují sómu,
  to byl posvátný nápoj,
 • 00:27:10 který sehrával velkou roli
  v náboženství starých Árijců
 • 00:27:14 už před tisíci léty.
 • 00:27:16 Mohli ho pít pouze vyvolení.
 • 00:27:19 Byl to opojný nápoj,
 • 00:27:22 který vyvolával stavy
  změněného vědomí
 • 00:27:26 a jeho poživatelé
  se tak dostávali do jiných světů.
 • 00:27:37 -Připusťme,
  že ve Voynichově rukopisu
 • 00:27:39 je skrytý záznam
  z takovýchto cest.
 • 00:27:42 Podle starých sanskrtských textů
  se pod světem lidí a zvířat
 • 00:27:46 nachází sedmero podsvětí,
  souborně nazývaných patala,
 • 00:27:50 místo radovánek podobné nebesům.
 • 00:27:54 Jeho obyvatelé se koupají
  v léčivých bylinách,
 • 00:27:57 takže je neohrožují žádné nemoci.
 • 00:27:59 A všude se procházejí
  milostné dcery daitjů a dánavů,
 • 00:28:03 uchvacující i nejpřísnější askéty.
 • 00:28:08 RITUÁL V CIZÍM JAZYCE
 • 00:28:26 -Zachycuje Voynichův rukopis
  tuto tradiční védskou představu
 • 00:28:31 o životě v podsvětí?
 • 00:28:33 Sat Bhajové ji bezesporu
  museli znát,
 • 00:28:36 stejně tak jako rituál
  s pitím sómy.
 • 00:28:39 Není to ale až příliš
  odvážná hypotéza?
 • 00:29:00 -Jednotlivé ilustrace
  na této stránce hovoří jasnou řečí.
 • 00:29:05 Téměř každý detail nás přesvědčuje
  o tom,
 • 00:29:09 že jde o posvátné narkotikum.
 • 00:29:14 -Tajemství sómy
  doposud nebylo odhaleno.
 • 00:29:17 Spekuluje se,
  že šlo o halucinogenní houbu,
 • 00:29:20 snad muchomůrku červenou.
 • 00:29:24 Sóma nebyl jen nápoj,
  ale především bůh,
 • 00:29:26 který vládl měsíci,
  vodám a rostlinám.
 • 00:29:30 Všechny tyto atributy
  jsou v rukopisu hojně zastoupeny.
 • 00:29:34 -Zaznamenal a zakreslil si
  Angelo z Florencie
 • 00:29:37 své neobyčejné prožitky na pergamen?
 • 00:29:40 Zvolil pro tvorbu rukopisu v Evropě
  neznámý jazyk a písmo,
 • 00:29:45 aby se o cestách do jiného světa
  nedozvěděl někdo nepovolaný?
 • 00:29:50 Vyloučit to nelze,
 • 00:29:52 ale jednu důležitou okolnost
  nesmíme opomíjet.
 • 00:29:56 Angelo patřil k Sat Bhaiům,
 • 00:29:59 jejichž předci k nám urazili
  tisíce kilometrů.
 • 00:30:02 Pokud by se na druhou stranu
 • 00:30:05 chtěli dostat
  prostřednictvím halucinogenů,
 • 00:30:08 mohli zůstat v Indii,
  která k tomu neměla nikdy daleko.
 • 00:30:18 -Připusťme, že by se teorie
  o Sat Bhai mohla zakládat na pravdě.
 • 00:30:22 Čím ale byla pahorkatina
  na řece Vltavě tak výjimečná,
 • 00:30:26 aby se usadili zrovna na ní?
 • 00:30:28 Nachází se zde něco,
  co nemá na světě obdoby
 • 00:30:31 a bylo důvodem
  k založení města Prajága,
 • 00:30:34 což znamená obětiště?
 • 00:30:37 -Folie č. 86 se liší
  od všech ostatních.
 • 00:30:40 Má rozměry 6 standardních stránek.
 • 00:30:43 To co je zde zobrazeno,
  muselo být velmi výjimečné
 • 00:30:49 a bylo nutné to zakreslit vcelku.
 • 00:30:52 Jsem přesvědčen,
 • 00:30:54 že právě tady se nachází
  řešení celé záhady.
 • 00:30:59 -Na první pohled vidíme čtverec
 • 00:31:01 tvořený devíti navzájem
  spojenými kruhovými útvary.
 • 00:31:05 Prostřední kruh je o poznání větší.
 • 00:31:09 Jednotlivé objekty spojují cesty,
  hradby i chodby.
 • 00:31:13 Při podrobném průzkumu na fólii
  objevíme siluetu středověkého hradu,
 • 00:31:18 gotický chrám a útlou vysokou věž
  s kruhy po obvodu,
 • 00:31:21 která by stejně dobře
  mohla být minaretem
 • 00:31:24 i moderním televizním vysílačem.
 • 00:31:27 Je zde plno dalších
  stavebních a technických prvků,
 • 00:31:31 o nichž nemáme ani zdání,
  k čemu mohly sloužit
 • 00:31:34 a proč to všechno autor zakreslil.
 • 00:31:40 -Velmi mě překvapilo,
  že v takovém technickém nákresu
 • 00:31:45 je taky přimalováno slunce.
 • 00:31:47 Vychází v pravém dolním rohu,
 • 00:31:49 putuje po azimutu 130 stupňů
  přes centrální kruh
 • 00:31:52 a zapadá v levém horním rohu.
 • 00:31:55 Co tím chtěl autor naznačit?
 • 00:31:57 Je to klíč,
  podle kterého jsme schopni odhalit,
 • 00:32:00 jaké místo je zde zakresleno?
 • 00:32:04 -Vědec a autor mnoha
  odborných publikací,
 • 00:32:06 doktor Milan Špůrek,
 • 00:32:08 narazil na mapě pražských památek
  na zajímavou okolnost.
 • 00:32:12 -Něco jsem hledal,
  už ani nevím,
 • 00:32:17 jestli to byla ulice
  nebo nějaký objekt,
 • 00:32:19 a všiml jsem si
  jedné zajímavé věci.
 • 00:32:22 Tady je románská rotunda
  svatého Longina,
 • 00:32:26 tady je druhá románská rotunda
  svatého Kříže.
 • 00:32:30 A když jsem to spojil,
 • 00:32:32 tak jsem se dostal na svatého Víta.
 • 00:32:35 A uvnitř jsou ještě základy
  rotundy svatého Víta,
 • 00:32:40 kterou to začínalo.
 • 00:32:41 Když jsem to propojil,
  tak vznikla přímka.
 • 00:32:44 Říkal jsem si,
 • 00:32:46 že tři románské rotundy
  v jedné přímce,
 • 00:32:48 to není normální,
  to už něco znamená.
 • 00:32:51 Vzal jsem si geologický kompas
  a změřil jsem si azimut přímky
 • 00:32:57 a byla kolem 130 stupňů,
  což je pražský letní slunovrat.
 • 00:33:05 -Ale to není všechno.
 • 00:33:07 Rotunda svatého Kříže
  má i další významné postavení.
 • 00:33:11 Právě přes ni
  se s hlavní slunovratovou linií
 • 00:33:14 kolmo kříží další.
 • 00:33:16 Jeden její konec představuje
 • 00:33:18 původní románský kostel
  svatého Klimenta,
 • 00:33:21 nad nímž slunce vychází
  o letním slunovratu.
 • 00:33:25 Protilehlou stranu ohraničoval
 • 00:33:27 dnes již zbouraný románský kostelík
  svatého Filipa a Jakuba,
 • 00:33:31 který stál za řekou na místě dnešního
  Arbesova náměstí na Smíchově.
 • 00:33:36 Slunce tam zapadá
  o zimním slunovratu.
 • 00:33:39 Pravý dolní kruh představuje
  rotundu svatého Longina,
 • 00:33:44 levý horní kruh
  zastupuje baziliku svatého Víta.
 • 00:33:49 Vpravo nahoře je svatý Kliment,
 • 00:33:51 vlevo dole kostelík
  svatého Filipa a Jakuba.
 • 00:33:55 Přesně uprostřed stojí
  rotunda svatého kříže.
 • 00:33:58 Kruh, jehož význam je zdůrazněn
  větší velikost
 • 00:34:01 a množstvím unikátních detailů.
 • 00:34:05 - Folie 68 je zjednodušený plán
  stejné situace.
 • 00:34:09 Opět zde rozpoznáme pět bodů,
  které tvoří urbanistický kříž,
 • 00:34:14 v němž jsou zbudovány
  nejstarší románské stavby Matky Měst.
 • 00:34:19 Znovu vidíme vycházející
  a zapadající slunce
 • 00:34:23 a nově také modré plochy.
 • 00:34:26 Co asi představují?
 • 00:34:34 -Vědci dnes již nepochybují,
 • 00:34:36 že předměty ve tvaru pyramidy
 • 00:34:38 dovedou ve svých útrobách
  koncentrovat energii.
 • 00:34:42 Zvláštní vlastnosti
  ale vykazují i kruhové věže.
 • 00:34:46 Přitahují kosmické záření a zesilují
  vlastní zemský magnetismus.
 • 00:34:50 Jejich účinky se zvyšují
 • 00:34:53 v případě geometrického uspořádání
  do kříže,
 • 00:34:56 a když jsou obklopeny vodní hladinou.
 • 00:35:00 Z tohoto pohledu není možná náhodné,
  že nejdůležitější ze všech,
 • 00:35:08 rotunda svatého Kříže,
 • 00:35:11 byla prokazatelně postavena
  uprostřed rybníka.
 • 00:35:16 -Jen tady může ležet
  pomyslný základní kámen,
 • 00:35:21 magický střed města i království.
 • 00:35:23 Jen tady mohli Sat Bhai najít
  a překročit vytoužený práh.
 • 00:35:31 -Doktor Vašíček usuzuje,
 • 00:35:32 že symbol, kterým je rotunda
  na mapě zastoupena,
 • 00:35:36 to potvrzuje.
 • 00:35:37 Kombinace čtverce a kola
  představuje spojení nebe a země,
 • 00:35:41 průchod mezi dvěma
  rozdílnými světy,
 • 00:35:43 nadpřirozeným a pozemským.
 • 00:35:46 Roztočená svastika
  uprostřed zastupuje slunce.
 • 00:35:49 V této podobě ji používali
  především hinduisté.
 • 00:35:53 -Sat Bhaiové podle Meyrinka
  překročili práh.
 • 00:35:56 Co tím bylo asi míněno?
 • 00:35:59 Pokoušeli se najít bránu
  do jiné dimenze?
 • 00:36:03 Je to příliš fantastická představa?
 • 00:36:07 Vědci připouštějí,
 • 00:36:08 že paralelní svět
  se může rozkládat
 • 00:36:11 kdesi daleko za hranicemi
  našeho vesmíru,
 • 00:36:14 nebo být vzdálen pouhých
  pár milimetrů od nás.
 • 00:36:17 Může se velmi podobat tomu našemu
 • 00:36:20 a zároveň se v mnoha ohledech lišit.
 • 00:36:25 -Jsou to všechno
  jen nesmyslné dohady,
 • 00:36:28 nebo máme uvěřit,
 • 00:36:30 že někdy na počátku 15. století
  dvorní lékárník Angelo z Florencie
 • 00:36:34 spolu s dalšími členy bratrstva
 • 00:36:37 otevřeli bránu
  do neznámého exoprostoru,
 • 00:36:39 a to, co viděli,
  je zaznamenáno v rukopisu,
 • 00:36:43 který je jakýmsi cestovním deníkem.
 • 00:36:48 Z racionálního hlediska
  se tomu dá těžko uvěřit,
 • 00:36:51 ale vědci v Ostravě ve spolupráci
 • 00:36:54 s univerzitami v Brně,
  Olomouci a v Memfisu
 • 00:36:57 dospěli při zkoumání textu
  Voynichova rukopisu na superpočítači
 • 00:37:02 k velmi překvapivému závěru.
 • 00:37:07 -Vycházeli jsme pouze
 • 00:37:08 z matematických
  a numerologických analýz textu,
 • 00:37:12 případně vizuálních porovnávání
  s existujícími texty a dialekty,
 • 00:37:16 a došli jsme ke stejným závěrům.
 • 00:37:17 Kořeny jsou pravděpodobně
  někde v oblasti Indie.
 • 00:37:22 Což je poměrně silné podpoření teorie
  pana doktora Vašíčka,
 • 00:37:26 že by Voynichův rukopis
  by mohl pocházet z těchto míst,
 • 00:37:30 nebo zdroj,
  ze kterého byl opsán.
 • 00:37:32 To ještě nikdo nezvážil.
 • 00:37:33 Všichni mluví o Voynichově rukopisu
  o originálu,
 • 00:37:36 který byl stvořen na zelené louce.
 • 00:37:38 Ale mohl být taky opsán
  ze starších zdrojů, které zanikly.
 • 00:37:41 A ty mohou být staré
  i 10 tisíc let.
 • 00:37:44 -Toto překvapivé zjištění
  nepotvrzuje odvážnou teorii,
 • 00:37:48 že Prahu založili členové
  tajného hinduistického bratrstva,
 • 00:37:52 ale každopádně posouvá bádání
 • 00:37:55 nad jednou z nejzáhadnějších knih
  všech dob
 • 00:37:58 zase o trochu dál.
 • 00:38:01 Profesor Zelinka navíc hovořil
  o zajímavém artefaktu,
 • 00:38:05 jehož původ nám nechtěl
  na kameru prozradit,
 • 00:38:07 než bude jeho autenticita
  stoprocentně prokázána.
 • 00:38:12 Také tato stopa prý ale vede
  kamsi do oblasti Indie.
 • 00:38:15 Tak uvidíme.
 • 00:38:19 -Rukopis původně tvořilo 272 stran.
 • 00:38:23 Neví se, kdy a proč
  více než tři desítky z nich zmizely.
 • 00:38:27 Dochovaná část je v bezvadném stavu,
 • 00:38:29 nenese žádné stopy poškození ohněm,
  vodou ani stářím.
 • 00:38:33 Znamená to,
  že chybějící strany
 • 00:38:36 kdosi záměrně odstranil?
 • 00:38:39 Pokud ano, proč?
 • 00:38:40 Obsahovaly přísně tajné informace
 • 00:38:43 nebo v nich byl dokonce ukrytý klíč
  k bráně do neznáma?
 • 00:38:50 Skryté titulky: Lucie Richterová
  Česká televize, 2020

Související