iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
10. 3. 2020
20:05 na ČT2

1 2 3 4 5

43 hlasů
104906
zhlédnutí

České tajemno

Utajené svatyně

Ukrývá nitro beskydských hor dosud neznámou historii?

39 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

České tajemno - Utajené svatyně

 • 00:00:43 -Beskydy nám dnes povětšinou
  nastavují přátelskou tvář.
 • 00:00:48 Ale nad jejich minulostí
  leží temný stín.
 • 00:00:52 Pověsti vyprávějí
  o tajuplných věšteckých obřadech,
 • 00:00:55 utajené podzemní svatyni,
 • 00:00:57 pokladech nedozírné ceny,
 • 00:01:00 a taky o záhadných úmrtích těch,
  kteří se je pokusili získat.
 • 00:01:26 Nové překvapivé objevy
  tyto domnělé báchorky nevyvrátily.
 • 00:01:31 Naopak, potvrzují,
 • 00:01:33 že život v Beskydech
  byl daleko tajemnější,
 • 00:01:36 než bychom čekali.
 • 00:01:37 I v odlehlých koutech tohoto pohoří
  se dochovali podivní svědci
 • 00:01:42 nám dosud neznámé historie.
 • 00:01:45 -Jsme na frýdeckém zámku,
  kde je také Muzeum Beskyd.
 • 00:01:49 Právě zde pracuje
  Mgr. Jaromír Polášek,
 • 00:01:52 který se zajímá o pověsti a legendy
  zdejšího kraje
 • 00:01:55 a napsal o nich
  i několik zajímavých publikací.
 • 00:01:59 -V regionu, kde se myslelo,
  že kromě uhlí a oceli,
 • 00:02:02 nic není,
 • 00:02:03 tak nacházíme tady
 • 00:02:05 v předpokládané zalesněné
  pralesní oblasti
 • 00:02:08 veliké množství pravěkých památek.
 • 00:02:13 -Na zalesněných úbočích
  podél dravé říčky Tyrky
 • 00:02:16 se lidé usadili až poměrně nedávno.
 • 00:02:19 Alespoň tak se soudilo
  podle dochovaných záznamů.
 • 00:02:26 Ojedinělý archeologický nález
 • 00:02:28 na východním svahu
  Javorového vrchu dokazuje,
 • 00:02:31 že kdosi zde již
  před 3 tisíci léty
 • 00:02:34 zřídil astronomickou pozorovatelnu
  a vykonával obřady,
 • 00:02:38 o jejichž podobě a účelu
  nemáme ani tušení.
 • 00:02:45 O senzační objev se postarali
  turisté.
 • 00:02:48 Při procházení lesem
  mimo tradiční stezky
 • 00:02:51 narazili pouhých pár stovek metrů
  nad asfaltovou silnicí
 • 00:02:55 na velký, uměle opracovaný
  a podivně zdobený kamen.
 • 00:03:01 -To je on.
 • 00:03:03 Po zimě ho není skoro poznat.
 • 00:03:05 -Je to obrovská hmota.
 • 00:03:07 -Uprostřed brdku je kámen,
  který je opatřen
 • 00:03:11 velice zvláštními dolíky.
 • 00:03:14 Na tom by nebylo nic divného,
  může to být něco přirozeného,
 • 00:03:18 ale některé dolíky
  jsou hranaté a jiné kulaté.
 • 00:03:24 -Jeho první výzkum provedli
  dva amatérští archeologové,
 • 00:03:27 dnes již zesnulý Vladimír Knýbel
  a Eva Haltofová.
 • 00:03:39 -Objevily se tady důlky a rýhy.
 • 00:03:46 K čemu asi sloužily?
 • 00:03:51 -Dlouho jsme nad tím
 • 00:03:52 s mým archeologickým kolegou panem
  Knýblem uvažovali,
 • 00:03:56 a protože byl hvězdář,
  tak mu bylo jasné,
 • 00:03:59 že stojíme
  před astronomickou pozorovatelnou.
 • 00:04:03 Přinesl z hvězdárny přístroj
  a prováděl různá měření.
 • 00:04:08 Zjistil, že důlky odpovídají
  východům slunce
 • 00:04:12 o slunovratech a rovnodennostech.
 • 00:04:19 -Snad již na samém úsvitu dějin
  se lidé snažili porozumět
 • 00:04:23 chodu nebeských těles.
 • 00:04:24 Bedlivě sledovali
  Slunce, Měsíc a hvězdy.
 • 00:04:28 S jejich pomocí nejprve určili
  denní i roční čas.
 • 00:04:31 Později sestavili celý kalendář.
 • 00:04:33 V Evropě se kamenné pozorovatelny
  objevují
 • 00:04:36 před více než 4 tisíci léty.
 • 00:04:43 Nejdůležitější pomůckou
  prvních astronomů
 • 00:04:46 se stala kolmo vztyčená tyč.
 • 00:04:48 Podlé délky a směru stínu,
  který vrhala,
 • 00:04:51 pozorovatel určil
  všechny astronomicky významné dny.
 • 00:04:54 Při letním slunovratu
  byl stín nejkratší,
 • 00:04:57 při zimním nejdelší.
 • 00:04:58 Jarní a podzimní rovnodennost
  se dala vyčíst
 • 00:05:01 z pohybu konce stínu během dne.
 • 00:05:04 Ten se pouze v tyto dva dny
  nepohyboval po hyperbole,
 • 00:05:07 ale vytvářel přímku.
 • 00:05:11 Sloužil kámen z Tyry
 • 00:05:13 jako prastará
  astronomická pozorovatelna?
 • 00:05:16 Malou pochybnost vyvolává,
  že není umístěn na brdku,
 • 00:05:19 ze kterého je kruhový obhled
  360 stupňů,
 • 00:05:22 ale k pozorování sloužila
  jen omezená výseč.
 • 00:05:26 Proč nebyl vybrán
  mnohem vhodnější pahorek v krajině,
 • 00:05:29 se můžeme jen dohadovat.
 • 00:05:31 Mělo toto místo
  ještě nějaký jiný význam
 • 00:05:34 nebo bylo zvoleno jen proto,
 • 00:05:36 že právě tady se nacházel
  dostatečně velký kámen?
 • 00:05:40 Badatelé zjistili,
 • 00:05:41 že největší a zároveň centrální důlek
  ozáří slunce
 • 00:05:45 při svém východu 1. května.
 • 00:05:47 Toto datum bylo velmi důležité.
 • 00:05:51 -První máj není z astronomického
  hlediska ničím výjimečný.
 • 00:05:55 Proč mu tedy stavitele vizíru
  věnovali takovou důležitost?
 • 00:06:00 -Podle prastarého přesvědčení
  se o poslední dubnové noci
 • 00:06:03 otvírají brány podsvětí,
 • 00:06:05 temná moc se dere na povrch,
 • 00:06:07 Satan se zkouší ujmout vlády.
 • 00:06:10 Jeho služebnice se slétají
  na vysokých kopcích k sabatu.
 • 00:06:15 Příliv zla zastaví
  až první sluneční paprsek.
 • 00:06:19 Keltové na 1. máje slavili Beltin,
 • 00:06:23 svátek k uctění boha Belena.
 • 00:06:26 Byla to oslava jara,
  léčivých vod a očistného ohně,
 • 00:06:29 který měl lidi i zvířata
  symbolicky zbavit neduhů
 • 00:06:33 a nečistých myšlenek,
 • 00:06:34 které se nashromáždily
  v temném zimním období.
 • 00:06:39 -Můžeme z toho usoudit,
 • 00:06:41 že sluneční kalendář z Tyry
  je dílem Keltů?
 • 00:06:44 To by ale znamenalo,
 • 00:06:46 že jako vizír slouží
  více než 2 tisíce let.
 • 00:06:51 Můžeme i pro toto tvrzení
  najít ještě další důkazy?
 • 00:06:56 -Datace je velice komplikovaná,
 • 00:06:59 protože nemáme žádný přímý
  datovatelný archeologický materiál.
 • 00:07:05 Středověk to určitě nebude.
 • 00:07:07 S Valachy to nemá nic společného.
 • 00:07:09 S velkou pravděpodobností
  to může být starší,
 • 00:07:12 nebo mladší doba železná,
  možná i doba bronzová.
 • 00:07:17 -Eva Haltofová
  upozorňuje na zajímavou shodu.
 • 00:07:21 -Pan Knýbl pracoval
  dlouho na hvězdárně
 • 00:07:24 a nakreslil důlky,
  jak jsou na kameni.
 • 00:07:29 Zjistili jsme,
  že archeo-astrolog pan Zdeněk Ministr
 • 00:07:36 vypracoval podobnou růžici
  keltských svátků.
 • 00:07:40 Přiložíme tady jejich, tak vidíme,
 • 00:07:44 že šipky směřují
  přesně na naše důlky.
 • 00:07:50 Tento jde na letní slunovrat,
 • 00:07:53 rovnodennost jarní a podzimní,
 • 00:07:55 tady je další svátek Keltů
 • 00:07:58 a tady je další.
 • 00:08:01 -Kámen ale jistě nesloužil
  jen jako astronomická pozorovatelna.
 • 00:08:05 Některé z otvorů spojují kanálky.
 • 00:08:07 Několik z nich směřuje
  k prostřednímu důlku.
 • 00:08:11 -To je velmi zvláštní.
 • 00:08:13 K čemu tato mělká řečiště sloužila?
 • 00:08:16 Protékala jimi
  nějaká tekutina?
 • 00:08:23 Souviselo to s jakousi
  neznámou technologií či výrobou?
 • 00:08:29 Ta by ale nemohla být prováděna
  na tak odlehlém místě.
 • 00:08:34 Proudila mezi vyhloubenými důlky
  voda nebo krev?
 • 00:08:40 Byl kámen využíván
  jako oltář
 • 00:08:42 pro magické či náboženské úkony
  pohanských kněží?
 • 00:08:48 KULTICKÝ OBŘAD
 • 00:09:29 -Postupný výzkum
  amatérských archeologů
 • 00:09:32 odhalil hned několik dalších
  pozoruhodných skutečností.
 • 00:09:36 Centrální kámen se nachází
  na uměle upraveném pahorku,
 • 00:09:40 který byl obehnán ochozem.
 • 00:09:42 Místy ho zpevňovala
  až 2 metry vysoká zeď z kamenů
 • 00:09:45 spojených na sucho.
 • 00:09:48 Výzkum dnes ztěžuje vegetace,
 • 00:09:50 která zde ještě
  před několika léty nebyla.
 • 00:09:53 Dobře se dalo rozeznat,
  že vizír nestál osamoceně,
 • 00:09:56 ale uprostřed většího
  kultovního místa.
 • 00:10:00 -Tady začíná kamenné zpevnění.
 • 00:10:03 Myslím si,
  že tohle byla brána,
 • 00:10:06 protože tu jsou dva vstupní balvany.
 • 00:10:10 To už necháme působit fantazii,
  jak to asi mohlo vypadat.
 • 00:10:16 -Mohl to být český Stonehenge.
  -Ano.
 • 00:10:19 -Tady vám ještě ukážu
  zbytek zachovalé zpevňovací zídky,
 • 00:10:25 která měla držet ochoz.
 • 00:10:31 Fotky jsem poslala
  do tří muzeí v Anglii
 • 00:10:34 a mailem mi odepsali,
 • 00:10:36 že to zařazují do oddělení Keltů
  a pravěku.
 • 00:10:41 -Vladimír Knýbel
  se pokusil rekonstruovat
 • 00:10:44 podobu tohoto kultovního místa.
 • 00:10:47 Stáří celého objektu odhadl
  na téměř 4 tisíce let.
 • 00:10:51 A to je problém.
 • 00:10:52 Nejzazší kořeny Keltů
  sice sahají
 • 00:10:55 až do poloviny 2. tisíciletí
  před naším letopočtem,
 • 00:10:59 ale u nás se usadili
  až o tisíc let později.
 • 00:11:02 Navíc v podhůří Beskyd obývali
  zřejmě jen lokalitu Šutyrova studánka
 • 00:11:07 na katastru Kopřivnice,
 • 00:11:08 která je od Tyry vzdušnou čárou
  skoro 50 kilometrů daleko.
 • 00:11:13 Postavili tedy tento vizír
 • 00:11:17 příslušníci nějaké jiné
  a zřejmě mnohem starší kultury?
 • 00:11:24 -Před sebou mám měděnou sekyrku,
 • 00:11:26 kterou jsme nechali datovat
  profesionálním archeologům,
 • 00:11:30 a ti mi sdělili,
  že měděná sekyrka je opravdu stará,
 • 00:11:34 z doby měděné, z tzv. eneolitu.
 • 00:11:37 Je to doba
  mezi dobou kamennou a železnou.
 • 00:11:41 Sekyrku jsme našli
  při stavbě posedu úplně vzadu v Tyře.
 • 00:11:48 Je to asi 2 km od kultovního kamene.
 • 00:11:52 Je předpoklad,
  že už v té době tady buď procházeli,
 • 00:11:55 projížděli nebo žili nějací lidé,
  před 4 i více tisíci léty.
 • 00:12:01 -Rozhodli jsme se prozkoumat
  další záhady této prastaré svatyně.
 • 00:12:07 -Na západní straně bych vám
  chtěla ukázat takový zvláštní důlek,
 • 00:12:11 který je obložený kameny.
 • 00:12:13 Myslíme si, že zda mohl být totem.
 • 00:12:18 -Myslíte,
  že to nějak souviselo s kamením?
 • 00:12:22 -Myslíme si, že jo.
 • 00:12:25 Je to na západní straně.
 • 00:12:27 -Tady jsou obložené kameny.
 • 00:12:34 Šlo skutečně o totem?
 • 00:12:36 Sloužil takový kůl
 • 00:12:39 spíše k náboženským,
  nebo praktickým účelům?
 • 00:12:42 Rekonstruovat původní uspořádání
  staveb tady na pahorku
 • 00:12:46 je asi nemožné,
 • 00:12:48 protože většina kamenů
  skončila v základech,
 • 00:12:50 zdech a zídkách
  zdejších chalupářů a chatařů.
 • 00:12:56 -Na vizíru v Tyře se nacházejí
  i rytiny,
 • 00:12:59 které k těm původním zjevně přibyly
  až v mladším období.
 • 00:13:04 -Tady někde jsem viděl kříže.
 • 00:13:06 -Kříže jsou určitě pozdější,
 • 00:13:08 protože jsou i jinak zpracované,
  jsou plytčí.
 • 00:13:11 Jsou to tři kříže.
 • 00:13:13 Tam je kůlový, tady je svastika,
 • 00:13:15 která už zanikla,
  není moc vidět.
 • 00:13:18 A na východní straně
  je ondřejovský kříž.
 • 00:13:20 Tady jsme našli torzo
  litinového pohárku,
 • 00:13:24 který jsme nechali zanalyzovat
  docentu Krétovi na VŠB.
 • 00:13:30 Závěr byl takový,
 • 00:13:33 že litinový pohárek
  je z primitivně dělané rytiny.
 • 00:13:39 A přesně patří tady do důlku,
  tak si myslíme,
 • 00:13:43 že sloužil ke křesťanským obřadům.
 • 00:13:46 Při pátrání v okolí kamene
  jsme odstraňovali vrchní
 • 00:13:50 a zjistili jsme,
  že na východní straně,
 • 00:13:52 pod ondřejovským křížem,
 • 00:13:55 je vydlážděná plocha
  asi 120 x 80 cm plochými kameny.
 • 00:14:04 -A z žádné jiné strany nic nebylo,
  jen z této?
 • 00:14:07 -Nebylo nic.
 • 00:14:08 -To byla asi ústřední.
 • 00:14:10 Jestliže tady někdo dělal
  magii, nebo...
 • 00:14:14 -Kázání.
  -To je jedno co.
 • 00:14:18 -Tak to bylo asi tady.
 • 00:14:22 I některé další objevy
  vyvolávají spoustu dohadů.
 • 00:14:26 K čemu byl sluneční kámen
  na jednom rohu
 • 00:14:28 tak zvláštním způsobem otesán?
 • 00:14:31 Stávala zde nějaká malá modla,
  nebo měla výseč ryze praktický účel?
 • 00:14:36 Z jakého důvodu
  jsou dva velké důlky kulaté
 • 00:14:39 a všechny ostatní
  mají čtvercový tvar?
 • 00:14:45 -Ještě jsme tady objevili
  zvláštní důlek
 • 00:14:48 a od něho jsou důlky na prsty.
 • 00:14:55 Tady je otisk dlaně.
 • 00:15:02 -Je přinejmenším zajímavé,
 • 00:15:04 že v Beskydech se vypráví
  stará legenda
 • 00:15:07 o tajemné skále s vyhloubenými žlábky
  pro dívčí dlaň.
 • 00:15:11 Pokud do nich vloží ruku panna
  a její nevinná krev steče po kameni,
 • 00:15:15 země se prý otevře
  a vydá ukryté poklady.
 • 00:15:20 -V okolí jsme našli plno střepů.
 • 00:15:23 -Dávali jste to někam analyzovat?
 • 00:15:27 -Ano, poslala jsem to
  profesionálním archeologům
 • 00:15:31 a ti zjistili,
  že střepy jsou novější,
 • 00:15:34 16. až 19. století.
 • 00:15:37 Jsou tady s glazurou
  i bez glazury.
 • 00:15:44 -Kámen, který původně sloužil
  jako sluneční kalendář,
 • 00:15:48 byl později nepochybně používán
  i k jiným účelům.
 • 00:15:52 Nevíme, kdo všechno k němu přicházel
  a co tu dělal.
 • 00:16:02 -Objevili tento kámen slovanští žreci
  z nedalekého hradiště v Chotěbuzi?
 • 00:16:08 Uchýlili se na toto odlehlé místo
  v bouřlivých dobách
 • 00:16:12 po nástupu křesťanství,
 • 00:16:14 uložili zde své bůžky,
  vztyčili dřevěné modly
 • 00:16:17 a pokračovali v pohanských rituálech?
 • 00:16:21 Naznačují kříže vyryté do kamene,
  že nakonec i tady dorazili křesťané
 • 00:16:26 a svými posvátnými symboly
  vymítali temné síly
 • 00:16:29 ze Satanova oltáře?
 • 00:16:35 Tuto domněnku podporuje
  sice jen několik indicií,
 • 00:16:39 ale rozhodně by nešlo
 • 00:16:40 o jedinou utajenou svatyni
  v Beskydech,
 • 00:16:43 v níž se slovanské kněžstvo
  snažilo uchovat svou víru.
 • 00:16:50 -Jaká tajemství
  toto kultovní místo skrývá?
 • 00:16:54 Co by tady objevili
  profesionální archeologové?
 • 00:17:00 I když jde možná o jedno
 • 00:17:02 z nejstarších
  a nezajímavějších nalezišť,
 • 00:17:05 tak je možná škoda,
  že tady nebyl proveden
 • 00:17:09 oficiální výzkum.
 • 00:17:27 Hora Radhošť byla v dávných dobách
 • 00:17:30 významným náboženským centrem
  starých Slovanů.
 • 00:17:33 Na jejím vrcholu stával
  posvátný háj s řadou dřevěných bůžků.
 • 00:17:38 Vždy o letním slunovratu
  se tam scházel dav poutníků,
 • 00:17:41 kteří přiváděli ovce nebo býky
  k uctění boha Radegasta,
 • 00:17:46 a přihlíželi, jak velekněz
  pod jeho modlou
 • 00:17:49 vykonává tajemné rituály.
 • 00:17:51 Po předložení patřičných obětin
  vypukly hotové orgie.
 • 00:17:57 Všichni začali hodovat
  a tančili až do rána.
 • 00:18:01 -Je to jen pověst,
  nebo ozvěna dávné minulosti?
 • 00:18:06 Nacházel se na Radhošti
 • 00:18:07 doposud neobjevený chrám
  starých Slovanů?
 • 00:18:12 Byl v něm skutečně uctíván
  bůh války a věštby Radegast?
 • 00:18:17 Získala právě po něm hora
  své jméno?
 • 00:18:21 Co se zde odehrávalo
  o magické noci letního slunovratu?
 • 00:18:27 -Označení hory Radhošť,
  její pojmenování Radhost Mons,
 • 00:18:31 převedené do latiny,
 • 00:18:33 se nám objevuje
  na Komenského mapě Moravy.
 • 00:18:38 U nás je nejznámější vydání
 • 00:18:41 z roku 1617.
 • 00:18:44 Různých příběhů,
  pověstí a záhad o druidech,
 • 00:18:48 kteří se tam vyskytovali,
  je vícero.
 • 00:18:51 Svědčí to o tom,
 • 00:18:53 že skupina pohanských kněží
  se tam vyskytovala.
 • 00:18:57 Určitě tam byli kněží
  bez přítomnosti žen.
 • 00:19:02 Jinak by jejich moc pominula.
 • 00:19:06 Žena, jako osoba nečistá,
  musela být vyloučena.
 • 00:19:09 Pohanské kněžky bydlely
  na vrcholu Kněhyně,
 • 00:19:14 a o tom, jakým způsobem tančily,
  je taky otázka.
 • 00:19:46 -Spisovatel Arnošt Vašíček
  se již dlouho zabývá záhadami,
 • 00:19:50 které obklopují vrchol
  této tajemné hory.
 • 00:19:54 -Radhošť byl vždy posvátným místem.
 • 00:19:57 Dneska je tady křesťanská kaple,
  ale v dobách Slovanů
 • 00:20:00 se právě tady konaly
  slavnosti slunovratu.
 • 00:20:04 Tanečníci vydrželi zůstat
  v pohybu celou noc.
 • 00:20:07 Díky nesmírné fyzické námaze
  propadali dokonalému transu,
 • 00:20:12 bořili brány reality
  a navazovali kontakty s božstvy.
 • 00:20:19 -Slované rozhodně nebyli jediní,
  kdo využívali tuto techniku.
 • 00:20:23 Severoameričtí Indiáni
  křepčili dlouhé hodiny v kuse,
 • 00:20:27 aby se spojili s bytostmi odjinud.
 • 00:20:31 Tančící derviši se otáčejí
  kolem své osy v šíleném rytmu,
 • 00:20:35 aby si navodili dokonalou extázi.
 • 00:20:38 Podobné předkřesťanské praktiky
 • 00:20:41 zachovali i ruští chlysti -
  "boží lidé".
 • 00:20:45 Usilovali o mystické spojení
  s božstvím transem,
 • 00:20:49 kterého dosahovali rytmickými tanci,
  písněmi a výkřiky.
 • 00:20:59 -Traduje se,
  že na zvláštním prostranství
 • 00:21:02 poblíž nejsvětějšího místa chrámu
  stála Radegastova modla.
 • 00:21:07 Její vzhled byl prý děsivý.
 • 00:21:10 Měla tvář připomínající
  spíš démona než modlu,
 • 00:21:14 strašlivou helmu v podobě býčí hlavy
 • 00:21:17 a silný pancíř na mohutném těle.
 • 00:21:21 Je to jen legenda,
 • 00:21:23 nebo tato záhadná socha
  skutečně existovala?
 • 00:21:26 A pokud ano,
 • 00:21:27 nakolik se její podoba shodovala
 • 00:21:30 se vzhledem proslulého díla
  Albína Poláška,
 • 00:21:33 jehož replika stojí na Radhošti dnes?
 • 00:21:39 -V Moravské zemské knihovně v Brně
  pracuje doktorka Jindra Pavelková.
 • 00:21:43 S její pomoci jsme se pokusili
  poodhalit původní podobu sochy.
 • 00:21:51 -Jedno z nejstarších vyobrazení
  Radegasta
 • 00:21:54 se nachází
  ve Svatých dějinách Moravy,
 • 00:21:57 které sepsal na začátku 18. století
 • 00:22:01 jeden z nejstarších
  moravských historiografů,
 • 00:22:05 Jan Jiří Středovský.
 • 00:22:08 Jeho vyobrazení odpovídá tomu,
 • 00:22:11 jak si Češi a Moravané
  nebo lidé v 18. století
 • 00:22:16 mohli představovat božstva
  nebo postavy z pradávné minulosti.
 • 00:22:23 Z doby,
  kterou neměli podchycenou.
 • 00:22:26 Nejčastěji je vyobrazovali
  jako antické bohy.
 • 00:22:34 -Hranický lékař a zakladatel
  první lidové knihovny u nás,
 • 00:22:37 Josef Heřman Agapet Galáš,
 • 00:22:40 v roce 1820 popsal
  Radegastovu sochu méně lichotivě.
 • 00:22:47 -Už se do toho promítá
  nějaká znalost
 • 00:22:49 keltských nebo germánských
  vyobrazení,
 • 00:22:53 proto je Radegast zobrazován jinak,
 • 00:22:56 nemá už antickou podobu,
 • 00:22:59 ale je podoben spíše
  germánskému nebo keltskému bohu.
 • 00:23:06 -Radegastově soše se přisuzuje
  jedna tajemná vlastnost.
 • 00:23:10 Dovedla promlouvat lidským hlasem.
 • 00:23:14 Sama prý věštila,
  odpovídala věřícím na dotazy
 • 00:23:17 a popřípadě rozhodovala jejich spory.
 • 00:23:24 Je na těchto fascinujících zvěstech
  alespoň něco pravdivého?
 • 00:23:28 Stála na Radhošti skutečně
  velká dutá socha z ryzího zlata?
 • 00:23:34 A pokud ano,
  kam zmizela?
 • 00:23:37 Byla zničena,
  nebo leží někde dobře ukrytá
 • 00:23:41 a stále čeká na své objevení?
 • 00:23:45 -Když podle pověsti
  v 9. století dorazili do kraje
 • 00:23:49 věrozvěstové Cyril a Metoděj,
 • 00:23:51 rozkázali vykácet posvátný háj
  a bůžky spálit.
 • 00:23:55 Zlatou sochu ale velekněží
  včas ukryli do útrob hory.
 • 00:23:59 Spolu s dalšími poklady
  je uložena na dně jeskyně
 • 00:24:02 za podzemní říčkou,
  přes kterou vede úzká lávka.
 • 00:24:06 Překonat ji dokáže jen zasvěcený.
 • 00:24:09 Masivní vchod do sluje
  hlídá drak plivající oheň.
 • 00:24:13 Jinými slovy řečeno:
 • 00:24:15 vstup do nejtajnějších prostor
 • 00:24:17 je obklopen celou řadou
  rafinovaných pastí
 • 00:24:20 a mechanických nástrah.
 • 00:24:22 -Je to jen legenda,
 • 00:24:23 nebo pod vrcholem
  jedné z nejvyšších beskydských hor
 • 00:24:27 se opravdu skrývá
 • 00:24:28 přísně tajná podzemní svatyně
  s nesmírným bohatstvím?
 • 00:24:34 -Tato romantická představa
  může mít reálné jádro.
 • 00:24:37 Pod celým Radhoštěm se rozkládá
 • 00:24:40 velký labyrint podzemních chodeb
  a pseudokrasových jeskyní.
 • 00:24:45 Domorodci je využívali jako sklepy.
 • 00:24:48 Často přímo na ústí těchto děr
  do podzemí stavěli své koliby.
 • 00:24:53 Traduje se,
  že ještě v 15. století
 • 00:24:55 se dalo projít skrz celou horou
 • 00:24:57 a tak si zkrátit cestu
  z Rožnova do Frenštátu.
 • 00:25:03 -V roce 1755 profesor Monse zhotovil
  dokonce plán podzemního města.
 • 00:25:08 O jeho věrohodnosti
  se ale vedou spory.
 • 00:25:13 Monse údajně
  nikdy v Beskydech nebyl.
 • 00:25:17 Zajímavé svědectví podává
  i spisovatel Svatopluk Čech,
 • 00:25:22 kterého v září roku 1881
 • 00:25:25 provázel jeden hovorný Valach
  po Radhošti
 • 00:25:28 a o místních pokladech řekl,
 • 00:25:30 že stále ještě je vidět
  otvor zasypané podzemní chodby,
 • 00:25:34 kterou černokněžníci chodili
  do hlubin hory pro zlato a stříbro.
 • 00:25:40 Ta chodba táhne
  prý se celým beskydským pohořím.
 • 00:25:58 Profesor Petr Skupien
 • 00:25:59 z Katedry geologického inženýrství
  VŠB v Ostravě
 • 00:26:03 považuje tyto zprávy
  za poněkud přehnané.
 • 00:26:08 -Že by se táhl nějaký prostor
  napříč horou nebo kopcem,
 • 00:26:13 to neexistuje.
 • 00:26:16 Nikdo nic takového neobjevil
  za posledních 100 let.
 • 00:26:21 Podzemí Radhoště je tvořeno
  tzv. pseudokrasem,
 • 00:26:25 pseudokrasovými jeskyněmi,
 • 00:26:27 které vznikají v sesuvech,
  v puklinách.
 • 00:26:31 Jsou to prostory velikosti
  od pár centimetrů
 • 00:26:36 až po několik desítek metrů výšky.
 • 00:26:40 Většinou jsou přístupné,
  obtížně průchodné
 • 00:26:47 a navzájem nepropojené.
 • 00:26:49 Jsou to tvrzené prostory,
  do kterých se dá jít,
 • 00:26:52 ale s velkou opatrností
  a nejsou nijak zvlášť zajímavé.
 • 00:27:04 -Speleolog Josef Wagner
  zkoumá podzemí Radhoště
 • 00:27:07 již několik desítek let.
 • 00:27:09 -Momentálně jsme na Pustevnách,
  to je bájný hřeben Radhoště,
 • 00:27:13 kde je nejdelší pseudokrasová jeskyně
  v této oblasti
 • 00:27:18 a druhá nejdelší v ČR.
 • 00:27:21 Po našich objevech za 30 let,
  co tam děláme,
 • 00:27:25 tak se zvětšila o 400 metrů délky.
 • 00:27:27 -Objevili jste v některých jeskyních
  zbytky nebo stopy toho,
 • 00:27:32 že by se tam pohybovali lidé,
  kdysi bydleli,
 • 00:27:35 měli to jako sklady?
 • 00:27:37 -Jediné stopy, které tady jsou,
  jsou stopy po badatelích.
 • 00:27:42 Na stěnách po sobě nechali
  vytesané nápisy.
 • 00:27:45 Pak jsou i nápisy tady u vchodu,
  jsou nečitelné,
 • 00:27:49 údajně i byly čitelné,
  po hledačích pokladů.
 • 00:27:53 Byly to znaky,
 • 00:27:54 které si vytesali po Beskydech
  do kamenů
 • 00:27:57 a takové znaky hledačů
  byly tady nad vstupem.
 • 00:28:00 Bylo jich víc,
  zrovna tady nějaké zůstávají,
 • 00:28:04 ale jsou pod mechem.
 • 00:28:12 -Máte tam měřidla,
  která budete kontrolovat?
 • 00:28:15 -Ano, máme tam dvě terčová měřidla,
  která jsou schopná
 • 00:28:19 s přesností 0,01 mm zaznamenat
  ve všech třech osách
 • 00:28:23 pohyby skalních bloků,
  které tam jsou.
 • 00:28:30 -Masiv Radhoště je tedy proděravěn
 • 00:28:33 nesčetnými přírodními chodbami
  a malými sály.
 • 00:28:36 Byla v jednom z nich ukryta
  zlatá socha boha Radegasta?
 • 00:28:40 Objevíme pro toto podezření
  alespoň nějaké důkazy?
 • 00:28:48 -V Moravské zemské knihovně v Brně
 • 00:28:50 nacházíme další zajímavou zprávu.
 • 00:28:53 -Taková významná lokalita
  jako Radhošť k sobě poutala,
 • 00:28:57 když ne centrum nějaké říše,
  tak minimálně kultické,
 • 00:29:03 mýtické místo,
  kde bylo nutno,
 • 00:29:05 aby byl zakopán poklad.
 • 00:29:08 Jedny z prvních výzkumů
  se orientovaly
 • 00:29:10 na hledání různých podzemních úkrytů
  a celých katakomb nebo chodeb,
 • 00:29:18 které měly být spojeny s legendou
  o Radhošti a ukrytém pokladu.
 • 00:29:24 Článek zaměřený na výzkumy Radhoště
  vyšel v Časopise turistů v roce 1913
 • 00:29:34 a je z pera Josefa Vitáska.
 • 00:29:49 -Ředitel školy v Trojanovicích
  J. R. Vitásek
 • 00:29:52 sepsal výpověď syna hajného,
 • 00:29:54 který se prý v roce 1848 zúčastnil
  výpravy do podzemí.
 • 00:30:01 Odvážlivci nebloudili
  ve skalních chodbách naslepo.
 • 00:30:05 Jiný účastník výpravy,
  jakýsi Šaron Vokáč,
 • 00:30:08 měl tlustou knihu,
  částečně tištěnou
 • 00:30:11 a částečně psanou rukou.
 • 00:30:13 Obsahovala i plán cesty.
 • 00:30:40 -Podívej, to je ono.
 • 00:30:45 -Po dlouhém putování skalními
  chodbami se prý dostali
 • 00:30:49 ke skoro 5 metrů široké průrvě,
 • 00:30:51 přes kterou byl položen
  ztrouchnivělý kmen.
 • 00:30:55 Přejít po něm se už nedalo.
 • 00:30:59 Všimli si ale,
  že na druhé straně jsou vrata,
 • 00:31:02 které uzavírají vstup
  do dalšího prostoru.
 • 00:31:06 Před nimi se cosi černala silueta
  jakéhosi zvířete.
 • 00:31:11 Šaron z knihy vyčetl,
  že je to hlídač,
 • 00:31:14 který ale nikomu neublíží,
 • 00:31:16 pokud ho člověk obejde
  z dostatečné vzdálenosti.
 • 00:31:22 -To jsou velmi zajímavé detaily.
 • 00:31:25 O jakou knihu s plánem podzemí
  asi šlo?
 • 00:31:28 Byla tištěná a psaná rukou.
 • 00:31:30 Její majitel si do vytištěné knihy
  psal poznámky.
 • 00:31:37 Získat tento výtisk
  by mělo cenu zlata,
 • 00:31:40 a to možná doslova.
 • 00:31:42 Není ukryt třeba na půdě
  některé z beskydských chalup?
 • 00:31:47 Na výpravu tuto knihu
  přinesl jakými Šaron.
 • 00:31:51 Podle jména muž židovského původu.
 • 00:31:54 To naše pátrání dost zužuje,
 • 00:31:56 protože Židé v horách
  nikdy moc nežili.
 • 00:31:59 A je tady ještě jedna naděje.
 • 00:32:02 Pokud kniha byla tištěná,
 • 00:32:04 možná se někde dochoval další výtisk.
 • 00:32:13 -Není pochyb o tom,
  že podzemí Radhoště
 • 00:32:16 přitahovalo odvážné dobrodruhy
  už od poloviny 18. století,
 • 00:32:20 kdy do útrob posvátné hor
  pronikla první expedice.
 • 00:32:24 V roce 1830 sepsal Jan Šebesta
  dokonce návod,
 • 00:32:28 jak postupovat:
 • 00:32:30 Od Pusteven
  jdi asi 400 kroků k jihu.
 • 00:32:35 Tam mezi velkými kameny
  najdeš vchod do skály.
 • 00:32:41 -V tom se Šebesta nemýlil.
 • 00:32:43 Přesně na tom místě
  se skutečně dalo proniknout
 • 00:32:46 do podzemí na stovky metrů daleko.
 • 00:32:49 Dnes je už ale většina
  této skalní chodby zavalena
 • 00:32:53 a vchod do ní uzavřen.
 • 00:32:56 Takže se nemůžeme přesvědčit,
  zda má pravdu
 • 00:32:59 i další část popisu cesty,
  který tvrdí,
 • 00:33:01 že v podzemí je třeba projít
  mezi dvěma oválnými kameny,
 • 00:33:06 za nimi nalézt díru v podlaze,
 • 00:33:08 spustit se dolů,
  následovat znamení
 • 00:33:10 a pak už jen přes dřevěnou lávku
  nad říčkou
 • 00:33:14 dorazit ke komoře plné zlata.
 • 00:33:22 -Šebesta stejně
  jako syn hajného z Trojanovic
 • 00:33:25 se zmiňuje o hlídači pokladu.
 • 00:33:28 Má jím být drak,
  který se vymrští proti tomu,
 • 00:33:31 kdo vstoupí na lávku.
 • 00:33:33 Je to jakási umělá figurína,
  zařízení,
 • 00:33:37 které má odehnat
  a zastrašit vetřelce.
 • 00:33:42 Její pohyb se spouští
  sešlápnutím drátu,
 • 00:33:46 který je natažen na konci lávky.
 • 00:33:49 Toto mechanické zařízení
  je možná dalším důkazem toho,
 • 00:33:52 že za lávkou se nachází
  něco cenného.
 • 00:33:56 -Některé výpravy do podzemí
  skončily tragicky.
 • 00:34:00 Mnozí odvážlivci se nikdy nevrátili,
 • 00:34:02 zmizeli navždy,
 • 00:34:04 další byli nalezeni mrtví,
 • 00:34:06 třeba jen kousek od vchodu,
  k němuž se už nedokázali vrátit.
 • 00:34:10 Zabloudili?
 • 00:34:12 Došly jim svíce?
 • 00:34:14 Těla byla někdy netknutá,
  jindy roztrhaná na kusy.
 • 00:34:18 Rozsápala je lesní zvěř
  nebo zabilo něco jiného?
 • 00:34:26 -Tahle záhada by se možná
  dala vysvětlit.
 • 00:34:29 Pod Radhoštěm leží
  obrovské ložisko metanu.
 • 00:34:33 Tento plyn se dokáže puklinami
  v zemi prodrat až na povrch.
 • 00:34:37 Je bezbarvý, bez zápachu.
 • 00:34:40 Pokud zůstane v uzavřeném prostoru,
  tak se v něm člověk udusí,
 • 00:34:45 protože vytěsňuje kyslík.
 • 00:34:47 Navíc je prudce výbušný,
  vznětlivý, hořlavý.
 • 00:34:50 Dovedu si představit,
 • 00:34:52 když se metan nahromadil
  do podzemní chodby
 • 00:34:56 a vešli tam lidé
  se zapálenými loučemi,
 • 00:34:58 tak zákonitě došlo k výbuchu.
 • 00:35:01 VÝBUCH
 • 00:35:02 -Máme alespoň nějakou naději,
 • 00:35:05 že podzemní chrám na Radhošti
  bude přece jen objeven?
 • 00:35:09 Napomůže tomu moderní technika,
 • 00:35:11 nebo spíše rozbor a vyhodnocení
  všech dostupných faktů?
 • 00:35:16 A možná, že nám něco uniká,
 • 00:35:18 že ve všech dobových záznamech
  i v starých pověstech
 • 00:35:22 je ukrytý důležitý detail,
 • 00:35:24 klíč k bráně do nitra hory.
 • 00:35:27 -Všechny verze se shodují,
 • 00:35:29 že do podzemí vedly
  tři hlavní vchody.
 • 00:35:31 První z nich nedaleko Pusteven,
 • 00:35:33 který používali všichni
  známí dobyvatelé ztraceného pokladu,
 • 00:35:37 je již prokazatelně neprůchodný.
 • 00:35:39 -Každý rok zjišťujeme,
  že část v jeskyni se změní,
 • 00:35:42 zbortí, spadnou obrovské bloky.
 • 00:35:45 Beskydy jsou vrstva,
 • 00:35:46 kdy se střídají měkké jílovce
  s tvrdými pískovci,
 • 00:35:50 a jílovce slouží jako kluzná plocha.
 • 00:35:54 -Druhý vchod se nacházel
  na místě zvaném Volařka.
 • 00:35:58 Právě nad ním prý stála
  dutá socha Radegasta,
 • 00:36:01 ze které ukrytí kněží volali
  své věštby ke shromážděným Slovanům.
 • 00:36:06 A touto,
  tedy nejkratší cestou,
 • 00:36:08 měla být později přenesena
  do podzemního chrámu.
 • 00:36:12 -Tady scházíme v místě
  zvaném Záryje.
 • 00:36:16 Podle místních badatelů
  a pověstí
 • 00:36:19 právě tady se měla propadnout
  jeskyně,
 • 00:36:23 která vedla z Cyrilky
  do jeskyně Volářka.
 • 00:36:27 -Lze to nějakým způsobem prokázat?
 • 00:36:29 -Pouze ručně.
 • 00:36:31 V místech,
  která jsou propadlá a v zimě,
 • 00:36:34 kde máme tzv. mastné fleky.
 • 00:36:36 Tzn., místo,
  kde stoupá teplý vzduch z podzemí,
 • 00:36:39 roztaje sníh, my si to označíme
  a potom na jaro nebo v létě přijdeme
 • 00:36:43 a snažíme se to prokopat
  někam do podzemí.
 • 00:36:46 Občas se nám to tady podařilo.
 • 00:36:48 Jsou tady jeskyně,
  ale žádná není propojená.
 • 00:36:55 Dole je vykopaná díra,
  není veliká,
 • 00:36:58 úzké chodby, asi 40 metrů.
 • 00:37:00 -To je vaše práce?
  -Jo.
 • 00:37:04 -Pod námi je Liščí díra,
  jak je kapradí.
 • 00:37:08 To je maličká jeskyně.
 • 00:37:10 Je průchozí, jedním vstupem
  se vejde
 • 00:37:12 a druhým se vyleze ven.
 • 00:37:14 Ale je to malá díra,
  asi 10 metrů dlouhá.
 • 00:37:16 Teď zkusíme najít Radegasta.
 • 00:37:18 Máme ji.
 • 00:37:20 -Nevidím, je zamaskovaná.
 • 00:37:22 -Táhle.
 • 00:37:23 Nelze vyloučit,
  že tu jsou jiné díry,
 • 00:37:26 které už dneska nejsou,
  ale tehdy byly.
 • 00:37:28 Mohly tady být lokality,
 • 00:37:30 které mohly být využívány
  k náboženským účelům, rituálům apod.
 • 00:37:35 Ale dneska už bohužel neexistují.
 • 00:37:41 -Třetím,
  pro nás naprosto neznámým vchodem,
 • 00:37:43 byla tzv. Radochova studna.
 • 00:37:47 Své jméno dostala
  podle vladyky Radocha,
 • 00:37:49 který si na Radhošti postavil hrad.
 • 00:37:52 Přímo na jeho katastru,
  nebo poblíž opevnění,
 • 00:37:55 ústila úzká propast,
  nebo spíš skalní komín,
 • 00:37:58 snad i s vytesaným schodištěm
  a pramenem na dně.
 • 00:38:02 Tady se otevírala obrovská
  prostorná chodba
 • 00:38:05 vedoucí až ke svatyni.
 • 00:38:10 -Údajně tam protéká jeskynní
  Stříbrný potok,
 • 00:38:14 přes který vedl můstek.
 • 00:38:16 Některé pověsti říkají,
  že můstek hlídal velký pes.
 • 00:38:20 Při našich hledáních
  jsme nic takového nenašli,
 • 00:38:23 ale jeskyně jsou významné
  z jiného důvodu.
 • 00:38:26 Kromě toho, že jsou dokladem
  geologické činnosti této oblasti,
 • 00:38:31 tak pro nás jsou významné tím,
 • 00:38:33 že jsou velkými zimovišti
  chráněných druhů netopýrů.
 • 00:38:42 -Dnes už ale nikdo neví,
  kde se Radochova studna nachází.
 • 00:38:45 Uzavřel ji horský otřes?
 • 00:38:48 Byla zavalena lidmi,
  nebo stále čeká na své objevení?
 • 00:38:52 Podaří se ji někdy nalézt
 • 00:38:57 a konečně proniknout
  do tajného podzemního chrámu?
 • 00:39:00 Pokud ano, bude tím
 • 00:39:01 odhaleno jedno z největších tajemství
  moravských Slovanů.
 • 00:39:06 Skryté titulky: Lucie Richterová
  Česká televize, 2020

Související