iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
25. 2. 2020
20:00 na ČT2

1 2 3 4 5

43 hlasů
127764
zhlédnutí

České tajemno

Prokletá hrobka

Leží hrob hunského krále Attily poblíž Frýdku-Místku?

39 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

České tajemno - Prokletá hrobka

 • 00:00:42 -Ten osamělý kopec je od nepaměti
  spojován s tajemstvím.
 • 00:00:46 Prudce se zvedá z roviny
  nedaleko Frýdku-Místku,
 • 00:00:50 jakoby ani nebyl dílem přírody,
 • 00:00:52 ale spíš uměle navršenou mohylou.
 • 00:00:55 Jeho výjimečné postavení v krajině
  přitahuje lidskou pozornost
 • 00:01:00 po tisíce let.
 • 00:01:01 Dodnes však není jasné,
  co vše se zde odehrálo.
 • 00:01:05 Kronika místních událostí
 • 00:01:07 má až příliš mnoho
  nepopsaných stránek.
 • 00:01:22 -Desítky pověstí se shodují:
 • 00:01:25 Hluboko v podzemí je uloženo
  cosi nesmírně cenného,
 • 00:01:31 tajemného
  a zároveň i velmi nebezpečného.
 • 00:01:35 Jsou to jen výplody lidové fantazie,
 • 00:01:39 anebo útroby tohoto kopce
  skutečně skrývají poklad
 • 00:01:43 nedozírné ceny?
 • 00:01:45 Chrání jej kletba,
  je to nějaká přírodní anomálie?
 • 00:01:49 Podaří se někdy
  tuto prastarou záhadu rozluštit?
 • 00:02:00 -V roce 375 se Evropa
  začala otřásat v základech.
 • 00:02:04 Divoké hordy jezdců z daleké Asie
  se začaly valit
 • 00:02:08 přes její východní hranice.
 • 00:02:10 Předcházejí je děsivé zprávy
  o vraždách, mučení,
 • 00:02:14 unesených ženách, zbořených městech
  a vypálených vesnicích.
 • 00:02:18 Některé kmeny si podrobili,
  jiné vyhnali z jejich sídel.
 • 00:02:23 Barbarských národů i samotného Říma
  se zmocňuje strach a panika.
 • 00:02:29 Hunové přicházejí!
 • 00:02:35 Na Filosofické fakultě
  Masarykovy univerzity v Brně
 • 00:02:38 zkoumá historii
  tohoto tajemného národa
 • 00:02:41 docentka Jarmila Bednaříková.
 • 00:02:44 -Hunských záhad a tajemství
  je opravdu hodně.
 • 00:02:48 Předky evropských Hunů
  byly kmeny nazývané
 • 00:02:50 v čínských pramenech Siung-nu.
 • 00:02:53 Žily severně od hranic Číny
  doby dynastie Chan
 • 00:02:58 a už koncem 3. století př. n. l.
  vytvořily velkou říši,
 • 00:03:04 se kterou pak byla Čína
 • 00:03:06 nucena uzavřít dohodu o míru
  a příbuzenství.
 • 00:03:11 -Dodnes není známo,
 • 00:03:12 co přimělo kočovníky
  z Dálného Východu
 • 00:03:15 k tak neskutečně dlouhé cestě.
 • 00:03:17 Předkové Hunů putovali do Evropy
  přibližně 200 let
 • 00:03:21 a ušli tisíce kilometrů.
 • 00:03:22 Záhy obsadili obrovské území
  po obou stranách Dunaje.
 • 00:03:27 Chtěli se zmocnit
  celého kontinentu.
 • 00:03:33 -Asi roku 435 se vlády nad Huny
  ujal král Attila,
 • 00:03:37 zpočátku ještě spolu
  se svým bratrem Bledou.
 • 00:03:41 Je znám jako Bič boží,
  ale antika jej takto nepojmenovala,
 • 00:03:45 jeho současníci jej nazývali
  jen Attila,
 • 00:03:49 hunský král nebo barbar.
 • 00:03:52 Skoro 20 let nenašel
  odpovídajícího protivníka.
 • 00:03:55 Podrobil si obrovské území
  od Volhy po Dunaj.
 • 00:03:58 A všude raboval a loupil.
 • 00:04:00 Dostal se až do Francie.
 • 00:04:03 Zničil řadu nádherných měst
  v severní Itálii.
 • 00:04:08 -Dalším jeho plánům ukončila
  jeho předčasná smrt.
 • 00:04:11 Mělo k ní dojít
  o svatební noci
 • 00:04:15 s jeho novou nevěstou,
  burgundskou princeznou Ildiko,
 • 00:04:19 čili vlastně Hildiko.
 • 00:04:25 -Zvěsti o vraždě
  byly zřejmě jen výmyslem.
 • 00:04:28 -Prameny jako je Jordanes, Hidacius,
  Cassiodorus Senátor apod.
 • 00:04:34 líčí Attilovu smrt jako přirozenou.
 • 00:04:37 Ale byla i krvavá,
 • 00:04:39 protože Attila zemřel
  zřejmě v důsledku
 • 00:04:42 náhlého zvýšení krevního tlaku
  na chrlení krve.
 • 00:04:49 -Attilovou smrtí začíná
  neuvěřitelný příběh
 • 00:04:52 o supertajném pohřbu,
  obrovském pokladu a smrtící kletbě.
 • 00:04:56 Je to příběh plný záhad
  a fascinujících mysterií,
 • 00:05:00 a přesto nemusí být
  příliš vzdálený realitě.
 • 00:05:06 -Hunský čaroděj se poradil s duchy
  a rozhodl,
 • 00:05:09 že mrtvé tělo má být zahaleno
  do paprsků slunce i svitu luny
 • 00:05:13 a pohřbeno pod vodu i pod zem.
 • 00:05:17 Snad to měla být připomínka
  honosného titulu
 • 00:05:20 dávných hunských vládců:
 • 00:05:21 zrozený Nebem a Zemí,
 • 00:05:23 ustanovený Sluncem a Měsícem.
 • 00:05:28 Král byl tedy uložen do zlaté rakve,
 • 00:05:31 která s velkým množství zlatých
  mincí, šperků a drahokamů
 • 00:05:35 symbolizovala slunce.
 • 00:05:37 Ta byla vložena do stříbrné,
  tedy měsíční rakve
 • 00:05:40 a obě pospolu
  do obrovské železné bedny.
 • 00:05:49 Attilovi synové prý nechali zhotovit
 • 00:05:52 tři další naprosto stejné
  železné rakve
 • 00:05:55 a naplnili je kameny.
 • 00:05:58 Do temné noci pak různými směry
  vyrazily čtyři pohřební průvody.
 • 00:06:03 Ten pravý mířil k pahorku
  připomínajícím mohylu.
 • 00:06:08 Attila byl uložen do jejích útrob.
 • 00:06:11 Hned po pohřbu všichni zúčastnění
  otroci i vojáci byli povražděni,
 • 00:06:15 aby nemohli nic prozradit.
 • 00:06:19 -Jisté indicie naznačují,
  že se tak stalo poblíž tohoto kopce.
 • 00:06:24 Jedna odvážná hypotéza tvrdí,
 • 00:06:27 že právě zde leží pomyslný
  i skutečný hrob hunské nadvlády.
 • 00:06:34 -Jejím zastáncem je záhadolog
  a spisovatel,
 • 00:06:37 doktor Arnošt Vašíček.
 • 00:06:40 -Poprvé jsem tuto teorii slyšel
  v Muzeu Beskyd
 • 00:06:43 a říkal jsem si,
  že to není možné,
 • 00:06:46 aby právě zde,
  doslova na dosah ruky,
 • 00:06:48 leželo řešení jedné
  z největších světových záhad.
 • 00:06:52 Pak jsem si vzpomněl
  na jednoho archeologa,
 • 00:06:55 který měl obdivuhodnou zásadu.
 • 00:06:57 Nikdy se nevysmíval
  ani nejbláznivějším teoriím,
 • 00:07:00 vždy se snažil najít
  dostatek důkazů,
 • 00:07:02 aby je mohl vyvrátit,
  nebo potvrdit.
 • 00:07:05 Souhlasil s Herodotem,
  který napsal:
 • 00:07:09 nemusím tomu věřit,
 • 00:07:11 ale jsem povinen to uvést
  a prozkoumat.
 • 00:07:14 Ze stejných důvodů jsme se i my
  dnes vypravili
 • 00:07:17 na tento tajemný kopec.
 • 00:07:23 -Spolu s námi vyrazili
  do terénu i experti
 • 00:07:25 z Katedry geologického inženýrství
  VŠB-TU v Ostravě.
 • 00:07:37 S pomocí nejmodernější techniky
  se pokusí nahlédnout do útrob země.
 • 00:07:43 Chtějí poodhalit,
 • 00:07:44 zda se ve svahu nenacházejí
  duté prostory
 • 00:07:47 a najít místo,
 • 00:07:48 kde by se případně mohla skrývat
  pohřební komora.
 • 00:07:53 -Martine, co ještě, baterku?
 • 00:08:07 -Attilův utajený pohřeb
  popisuje hned několik zpráv,
 • 00:08:11 ale ani jedna z nich neuvádí,
 • 00:08:13 kde Hunové
  v době Attilovy smrti tábořili
 • 00:08:16 a kam odnesli rakev
  i s ohromným pokladem.
 • 00:08:20 Je tedy tajemství Attilova hrobu
  navždy ztraceno?
 • 00:08:24 -Rozluštit tuto hádanku je obtížné.
 • 00:08:27 Z Attilova pohřbu se dochovaly
  jen střípky informací
 • 00:08:32 a z nich lze velice těžce určit,
 • 00:08:34 které z nich jsou odrazem reality
  a které pouhou legendou.
 • 00:08:38 Nejrozšířenější verze vypráví,
  že král byl pohřben na místě
 • 00:08:42 poblíž soutoku dvou
  a možná dokonce tří řek.
 • 00:08:46 Hunové odklonili tok jedné
  z nich
 • 00:08:48 a přes suché koryto
 • 00:08:50 do přilehlého pahorku
  vyhloubili hrob
 • 00:08:53 a po pohřbu vrátili vodu
  do původního koryta.
 • 00:08:58 V podezření je především Tisa.
 • 00:09:00 Ta je téměř tisíc kilometrů dlouhá.
 • 00:09:03 Vzhledem k její šířce
  je téměř nemožné,
 • 00:09:06 aby Hunové dokázali změnit
  její řečiště.
 • 00:09:10 V pátrání se zaměříme
  na mnohem menší toky.
 • 00:09:20 -Ale které?
 • 00:09:21 Hunové se pohybovali
  po obrovském území.
 • 00:09:24 Doposud bylo zaznamenáno
  téměř pět tisíc marných pokusů
 • 00:09:28 v Maďarsku, Rakousku,
  Rumunsku, Bulharsku,
 • 00:09:31 státech bývalé Jugoslávie,
  ale i ve Francii,
 • 00:09:34 Švýcarsku a Holandsku.
 • 00:09:38 Touha objevit Attilův poklad
  se nevyhnula ani území bývalého ČSR.
 • 00:09:44 -Proutkař a amatérský archeolog
  František Štěpán
 • 00:09:48 začal v roce 1933
  zkoumat osamělý,
 • 00:09:52 zdánlivě uměle navršený pahorek
  Hrádok u Martina.
 • 00:09:57 Lokalita se mu zdála nadějná,
  protože se v blízkosti
 • 00:10:01 stékají řeky Váh,
  Turec a potok Jordán.
 • 00:10:08 -První průzkum vyvolal nadšení.
 • 00:10:10 Virgule odhalovala
  značné množství kovů
 • 00:10:13 ukrytých hluboko v zemině.
 • 00:10:15 Na to již lopata a krumpáč
  nestačily.
 • 00:10:18 Štěpán přizval odborníky
  na hloubení šachet.
 • 00:10:22 O 2 roky později
  již na místě kopala
 • 00:10:24 parta najatých dělníků
  s moderními stroji.
 • 00:10:27 Noviny vydávaly články,
  které vzbuzovaly dojem,
 • 00:10:30 že bájný poklad krále Hunů
  bude objeven každou chvíli.
 • 00:10:35 Jeden list dokonce psal,
  že schází pouhé 2-3 metry výkopů.
 • 00:10:39 Příroda to ale viděla jinak.
 • 00:10:42 Do více než 40 m dlouhé štoly
  neustále prosakovala spodní voda,
 • 00:10:46 stěny se hroutily.
 • 00:10:48 Při jednom závalu málem zahynul
  sám Štěpán.
 • 00:10:51 Náklady vyrostly natolik,
 • 00:10:53 že utratil veškeré jmění
  i peníze od dárců.
 • 00:10:57 Práce byly zastaveny.
 • 00:10:59 Štěpán zcela bez prostředků
  skončil v psychiatrické léčebně,
 • 00:11:03 kde v roce 1940 zemřel.
 • 00:11:07 Druhou zlatou horečku vyvolal
  vrch Naklo u Olomouce.
 • 00:11:10 Kdosi z místních
  zde našel starožitnou kovovou misku.
 • 00:11:14 Záhy se rozšířilo přesvědčení,
  že kopec je plný pokladů.
 • 00:11:19 Celé rodiny kopaly tajně po nocích.
 • 00:11:21 Samozřejmě marně.
 • 00:11:23 -V roce 1976 se zrodila
  nová hypotéza.
 • 00:11:28 Amatérský badatel Karel Pokorný
  na základě studia spisů a legend
 • 00:11:33 dospěl k závěru,
 • 00:11:35 že Attilův hrob
  leží pod kopcem Štandl.
 • 00:11:38 Někde na tomto výjimečném místě
  v těsné blízkosti Frýdku-Místku.
 • 00:11:46 -Doktor Pokorný bohužel nikde
  neuvedl, z jakého zdroje čerpal.
 • 00:11:50 Přesto jsme se rozhodli
  tuto verzi prozkoumat.
 • 00:11:53 Hned na začátku
  jsme si ale museli položit otázku.
 • 00:11:58 Má takovéto pátrání vůbec cenu?
 • 00:12:01 Existují vědecké důkazy,
 • 00:12:03 že Hunové pobývali
  i v našich zemích?
 • 00:12:07 Doktorka Zuzana Loskotová
  z Archeologického ústavu v Brně
 • 00:12:10 řadu let pátrá po pozůstatcích
  z doby stěhování národů.
 • 00:12:14 -Po Hunech zůstaly nálezy,
 • 00:12:16 které my archeologové označujeme
  jako nálezy
 • 00:12:19 tzv. jezdecko-nomádského charakteru.
 • 00:12:21 Jsou to věci,
 • 00:12:22 které jsou spojovány
  přímo s kočovným životem.
 • 00:12:25 Často jsou to nálezy reflexních luků,
 • 00:12:28 součástí unikátního koňského postroje
  často vyrobené ze stříbra,
 • 00:12:32 pozlacené,
  velmi honosné a luxusní.
 • 00:12:34 Kromě těchto zbraní
  a součástí koňského postroje
 • 00:12:37 jsou to hunské kotle.
 • 00:12:40 Jsou to nádoby vyrobené z bronzu,
 • 00:12:42 které byly často ukládané
  v souvislosti s vodními toky,
 • 00:12:46 tzn. na břehu potoků,
  jezer, bažin atd.
 • 00:12:50 Pravděpodobně sloužily
  jako rituální obětiny.
 • 00:13:01 -Zachovaly se ale přímo na našem
  území nějaké konkrétní důkazy?
 • 00:13:05 Něco pro Huny naprosto typického
  a nezaměnitelného?
 • 00:13:09 Na tyto otázky nám odpoví kurátorka
  sbírek protohistorického období
 • 00:13:15 Moravského zemského muzea Brno,
 • 00:13:17 doktorka Jana Čižmářová.
 • 00:13:19 -Je zajímavé,
 • 00:13:20 že jakkoliv dopady a výsledky
  hunského vpádu
 • 00:13:25 a jejich působení
  v Evropě i na Moravě,
 • 00:13:29 byly dalekosáhlé,
 • 00:13:31 tak konkrétní nálezy,
  které se vztahují
 • 00:13:35 přímo k hunským kmenům,
  na Moravě jsou poměrně řídké.
 • 00:13:41 Ve sbírkách moravských muzeí
  se nacházejí 3 artefakty,
 • 00:13:46 a sice zlomek hunského kotle
  z Rázové na severní Moravě.
 • 00:13:51 Předmět, který je interpretován
  jako zrcátko,
 • 00:13:56 které pochází z Rakšic
  na jižní Moravě.
 • 00:14:00 Rakšický nález byl poměrně zajímavý,
  jednalo se o kostrový hrob,
 • 00:14:07 byla v něm pohřbena žena
  s relativně bohatou výzdobou,
 • 00:14:12 kromě zrcátka měla u sebe
  i zajímavý řetízek.
 • 00:14:18 Zajímavá je informace,
 • 00:14:20 že kostra měla
  silně deformovanou lebku,
 • 00:14:24 což je fenomén,
  který je příznačný pro toto období.
 • 00:14:31 -O oblasti, z níž pravděpodobné
  přišli i Hunové,
 • 00:14:34 už řecký geograf Strabón napsal,
 • 00:14:36 že tam žijí pastevecké kočovné kmeny,
 • 00:14:39 které si uměle prodlužují lebku,
  aby ji měli co nejdelší.
 • 00:14:44 Ozvěny tohoto zvyku
  nacházíme i u nás.
 • 00:14:48 Doposud bylo vykopáno
  přes 30 deformovaných lebek.
 • 00:14:51 Rozesety jsou podél tradiční cesty
 • 00:14:54 od Dunaje na sever
  k Moravské bráně.
 • 00:14:58 -Novorozeňatům nebo kojencům
  v útlém věku
 • 00:15:01 se na hlavičku přikládaly destičky,
  vpředu a vzadu,
 • 00:15:05 pevně se bandážovaly.
 • 00:15:07 Měkká a rostoucí hlavička
  musela růst nikoliv dozadu,
 • 00:15:20 ale nahoru.
 • 00:15:22 Lebky měly výrazně protáhlý tvar.
 • 00:15:28 -Za žádné krasavce
  je antický svět nepovažoval.
 • 00:15:31 Bylo to dáno pravděpodobně tím,
 • 00:15:34 že Hunové představovali
  antropologický typ,
 • 00:15:38 který byl do té doby
  v antickém světě neznámý.
 • 00:15:45 -Učený mnich Jordanes napsal,
 • 00:15:47 že gotský král Filimer zahnal
  všechny čarodějnice do močálů.
 • 00:15:51 Ty se tam spářily se zlými duchy,
 • 00:15:54 a tak počaly
  strašné pokolení Hunů.
 • 00:15:58 Chlupatí, skrčení pololidé
  neznali řeč,
 • 00:16:00 jen ze sebe vyráželi
  nesrozumitelné skřeky.
 • 00:16:04 Připomínali spíš démony
  než lidské bytosti.
 • 00:16:08 -Na výsledný dojem
  působilo také to,
 • 00:16:11 že na počátku se museli živit
  jen pleněním
 • 00:16:15 a vydíráním svých sousedů.
 • 00:16:18 Třeba Ammianus Marcellinus píše,
 • 00:16:22 že už pouhým svým zjevem
  vzbuzovali hrůzu.
 • 00:16:26 Nebo svatý Jeroným,
 • 00:16:27 že už svou vizáží
  zaháněli lidi na útěk.
 • 00:16:33 -Tradovalo se,
 • 00:16:34 že Hunové už v kolébce
  novorozeným chlapcům
 • 00:16:37 rozřezávali tváře
  a postarali se,
 • 00:16:39 aby jizvy byly pořádně velké
  a hluboké.
 • 00:16:45 -Mohli jsme sice potkat Huny
  se zbrázděnými tvářemi,
 • 00:16:48 ale jejich původ byl jiný.
 • 00:16:50 Tváře si rozřezávali dospělí muži
  jako symbol smutku,
 • 00:16:56 když zemřel třeba král
  nebo jejich blízký přítel.
 • 00:17:00 Podle jejich etiky
 • 00:17:03 se pouze ženám
  slušelo plakat slzami,
 • 00:17:06 muži směli plakat jen krví.
 • 00:17:10 -Další letopisci tvrdili,
 • 00:17:12 že Hunové používají prázdné lebky
  pobitých nepřátel
 • 00:17:15 jako nádoby na pití,
 • 00:17:17 zabíjejí své starce
 • 00:17:18 a máčejí šípy ve šťávě
  z vyvařených embryí.
 • 00:17:23 Jedí dětské maso
  a pijí ženskou krev.
 • 00:17:34 -Pro přítomnost Hunů na území Moravy
  svědčí tedy mnohé indicie.
 • 00:17:39 Jediný nezpochybnitelný důkaz
 • 00:17:41 je uložen
  ve Slezském muzeu v Opavě.
 • 00:17:47 -Čeká nás zde Arnošt Vašíček,
 • 00:17:49 který o tomto objevu vypátral
  spoustu zajímavých detailů.
 • 00:17:55 -V roce 1907 byl v Rázové
  na Bruntálsku
 • 00:17:58 nalezen tento nádherný úlomek
  hunského kotle.
 • 00:18:02 O více než 100 let později
  se podařilo objevit další část.
 • 00:18:07 A na třetí poměrně nedávno narazil
  amatérský hledač pokladů.
 • 00:18:13 Je to senzační archeologický nález,
  který jasně dokazuje,
 • 00:18:17 že Hunové museli pobývat
  na severu Moravy.
 • 00:18:21 A především v této části Slezska.
 • 00:18:24 -Pro kotle jsou typická držadla,
  mohou být buď pravoúhlá,
 • 00:18:28 nebo s hřibovitými výčnělky.
 • 00:18:33 Oba kotle jsou z českého Slezska,
  mají hřibovité výčnělky.
 • 00:18:38 Potom na území Polska je znám
  celý hunský kotel z Jendřichovic,
 • 00:18:42 který má pravoúhlá držadla.
 • 00:18:44 Soudí se, že držadla
  mohla zastupovat celý kotel,
 • 00:18:48 v rituálních představách.
 • 00:18:50 Když bylo uloženo držadlo,
  tak to mohlo znamenat,
 • 00:18:53 že byl symbolicky uložen
  celý kotel.
 • 00:19:00 -Kotle dosahovaly výšky
  až jednoho metru
 • 00:19:03 a vážily přes 50 kg.
 • 00:19:05 Vědci dlouho nedokázali zjistit,
  k čemu sloužily.
 • 00:19:09 K vaření jistě ne.
 • 00:19:11 Vzhledem k jejich hloubce
  a členitému hornímu okraji
 • 00:19:15 by to bylo velmi nepohodlné.
 • 00:19:17 Podle nejnovějších výzkumů
  sehrávaly zvláštní úlohu
 • 00:19:21 při pohřebních obřadech.
 • 00:19:23 Zdá se, že kotel
  byl jakýmsi dvojníkem svého majitele,
 • 00:19:27 tajemnou součástí jeho osobnosti.
 • 00:19:30 Když člověk zemřel,
  šaman musel zmrtvit,
 • 00:19:33 tedy rozbit na kusy i jeho kotel.
 • 00:19:37 -Hunské kotle
  jsou naprosto unikátní.
 • 00:19:40 Za celou éru hunské nadvlády
  se jich dochovalo jen několik.
 • 00:19:46 Nemohly být součástí
  běžné výbavy obyčejného bojovníka.
 • 00:19:52 Zřejmě je vlastnili
  jen ti nejvýznamnější,
 • 00:19:55 ať už to byli šlechtici
  nebo samotný král.
 • 00:19:58 Ze samotného kotle
  se nedá určit, kdo ho vlastnil,
 • 00:20:02 kdo byl majitelem,
 • 00:20:04 nikde není napsáno jméno,
  nejsou tu žádné indicie.
 • 00:20:12 -Jediný přímý a nezpochybnitelný
  důkaz o přítomnosti Hunů u nás
 • 00:20:17 byl nalezen na severu Moravy.
 • 00:20:19 A nejen to!
 • 00:20:20 Tento unikátní objev
  vyvolává podezření,
 • 00:20:23 že právě v tomto regiónu
  byl pohřben
 • 00:20:26 vysoce postavený hunský šlechtic
  nebo dokonce král.
 • 00:20:29 Mohl jím být i samotný Attila?
 • 00:20:34 Němečtí historikové Behrend
  a Schmitzová odhalili,
 • 00:20:38 že obřady za zemřelého velmože
 • 00:20:40 se nekonaly jen jednou,
  ale opakovaně.
 • 00:20:47 3-7 dnů po uložení těla do země
 • 00:20:49 byl zabit nebožtíkův kůň
 • 00:20:52 a společně sněden
  příbuznými a známými.
 • 00:20:55 Zbytky byly spáleny na hranici.
 • 00:20:57 Popel ze zápalné oběti
  byl uložen do země.
 • 00:21:01 Do tohoto nového,
  v pořadí již druhého hrobu,
 • 00:21:04 nebo v jeho okolí,
 • 00:21:06 byl rovněž uložen
  rozbitý bronzový kotel,
 • 00:21:09 který pravděpodobně představoval
  nejdůležitější relikvii
 • 00:21:13 při smutečních slavnostech.
 • 00:21:15 Obvykle to bylo v nějaké mokřině,
 • 00:21:17 na dně mělkého potoka,
  nebo na břehu řeky.
 • 00:21:27 -Tipnul bych si,
  že to souviselo s uctíváním živlů.
 • 00:21:30 Každý z nich měl
  ze zesnulého obdržet aspoň část.
 • 00:21:35 Duše odešla do vzduchu,
  tělo pohltila země,
 • 00:21:40 koněm byl obdarován oheň.
 • 00:21:44 A tyto kotle,
  nebo jejich úlomky,
 • 00:21:48 měly uctít vodu.
 • 00:21:52 -Po 49 dnech
  byl smuteční rituál zakončen
 • 00:21:56 uložením dalších obětních darů
  do depotu.
 • 00:21:59 Je pouhou náhodou,
  že právě na Jesenicku
 • 00:22:02 se dochovala pověst
  o hunských pokladech
 • 00:22:05 spočívajících na dně
  Velkého mechového jezera?
 • 00:22:09 Hovoří se dokonce
  o celém propadlém hunském městě.
 • 00:22:13 Hunové ovšem stálá sídla nestavěli.
 • 00:22:16 Je to tedy ozvěna neštěstí,
 • 00:22:18 kdy kolona hunských nomádů
  vjela do mokřin,
 • 00:22:21 které jsou pro tuto oblast typické
 • 00:22:24 a už se nedokázala
  dostat včas na pevnou půdu?
 • 00:22:27 Anebo právě zde byly uloženy
  poslední obětiny za mrtvého krále?
 • 00:22:32 Není podezřelé,
 • 00:22:33 že v jedné malé lokalitě
 • 00:22:35 se vyskytly
  hned tři archeologické nálezy
 • 00:22:38 a jeden místopisný název
  potvrzující přítomnost Hunů?
 • 00:22:47 -Při hledání Attilova hrobu
 • 00:22:49 jsme si vzali na pomoc geology
  z VŠB-TU,
 • 00:22:53 kteří na základě
  satelitního snímku vyhodnotili,
 • 00:22:56 že místo,
 • 00:22:57 kde s největší pravděpodobností
  zasáhla lidská ruka,
 • 00:23:01 se nachází zde.
 • 00:23:03 Na mapě je to tady,
 • 00:23:05 a v reálu je severovýchodní
  svah kopce Štandl,
 • 00:23:09 který se svažuje k říčce Olešná.
 • 00:23:13 -Vědci se rozhodli zaútočit na kopec
  hned na dvou frontách.
 • 00:23:17 Menší tažení zahájili přímo u řeky,
 • 00:23:20 kde začali provádět zkušební vrty.
 • 00:23:23 Tuto skupinu vede profesor
  Petr Skupien.
 • 00:23:26 -Proč jsme tady?
 • 00:23:28 -Tady je ideální pozice
 • 00:23:30 nárazového břehu v blízkosti
  říční eroze
 • 00:23:35 a ještě k tomu je svah porušený.
 • 00:23:40 Vypadá to, že jsou tady
  nějaké sesuvy a nepřirozené,
 • 00:23:44 mysleli jsme si,
  že lom,
 • 00:23:47 ale proč by tady někdo dělal lom.
 • 00:23:51 Není tady potok, nic,
  je tady trychtýřovitý zářez,
 • 00:23:56 který by mohl být indicií
  nějaké činnosti.
 • 00:24:02 Kolegové nahoře měří
  geofyzikální profil
 • 00:24:08 a z něj poznají
  až do hloubky 20 metrů,
 • 00:24:12 jestli je tam nějaká změna.
 • 00:24:14 Změna ve složení hornin,
 • 00:24:16 jestli se tam objevuje
  prázdný prostor.
 • 00:24:19 -Jestli tam zasáhla lidská ruka.
  -Zasáhlo cokoliv.
 • 00:24:24 -Už první výzkum naznačil,
  že s kopcem není něco v pořádku.
 • 00:24:28 Vypadá to, že uvnitř
  bylo cosi vyhloubeno,
 • 00:24:31 a tím se porušila
  soudržnost celého podloží.
 • 00:24:42 -Pokusme se o malou rekonstrukci.
 • 00:24:45 Připusťme, že Attila
  je skutečně pohřben
 • 00:24:49 pod vrchem Štandl,
  na samém okraji Moravské brány.
 • 00:24:55 Jeho lidé táhnou dál na sever,
 • 00:24:57 aby k místu nepoutali
  déle pozornost.
 • 00:25:01 -K cestě na sever Hunové,
  jako mnoho jiných před nimi,
 • 00:25:04 využívali trasu jantarové stezky,
 • 00:25:07 po níž by do oblasti dnešního
  Horního Benešova
 • 00:25:10 i s pomalými vozy
  hravě dorazili už za 3 dny
 • 00:25:13 a možná ještě dříve.
 • 00:25:16 Tam podle hunské tradice
  zabijí a snědí králová koně.
 • 00:25:20 Přitom rozbíjejí bronzový kotel,
 • 00:25:23 jehož tři úlomky se dochovaly dodnes.
 • 00:25:26 Pak zamíří
  k Velkému mechovému jezeru u Rejvízu,
 • 00:25:29 aby tam po 49 dnech
  od smrti svého krále
 • 00:25:33 dokončili potřebné zádušní rituály
 • 00:25:36 a buď přímo do jezera,
  nebo do rašeliniště,
 • 00:25:39 uložili poslední obětní dary.
 • 00:25:41 Všechno to do sebe dokonale zapadá,
  až na jednu důležitou okolnost.
 • 00:25:46 Nevíme, zda objevený kotel
  patřil Attilovi,
 • 00:25:48 nebo nějakému jinému
  hunskému velmoži.
 • 00:25:51 -Alfou a omegou našeho pátrání
  je kopec Štandl.
 • 00:25:54 Jeho severovýchodní svahy
  prudce spadají k řece Olešná.
 • 00:25:58 Ta je jen několik metrů široká,
 • 00:26:00 tak by hunským bojovníkům
  nedělalo žádné potíže,
 • 00:26:03 aby její tok odklonili.
 • 00:26:05 Navíc celé toto místo
  přesně odpovídá popisům v legendě.
 • 00:26:11 -Připomeňme si,
 • 00:26:12 že Attila měl být pohřben
  u soutoku tří řek či potoků.
 • 00:26:16 Hned na úpatí Štandlu
  vtéká do Olešné malý potůček
 • 00:26:19 a o pár kilometrů se jejich vody
  dále spojují s Ostravici.
 • 00:26:24 -Naše podezření,
 • 00:26:25 že jsme na správném místě podporuje
  ještě jeden zajímavý fakt.
 • 00:26:30 Předčasně zemřelý archeolog
  Lubomír Jísel
 • 00:26:33 se zmiňuje o medailonu
  západořímského císaře Honoria.
 • 00:26:39 Medailon měl být nalezen
  nedaleko odtud u Frýdku.
 • 00:26:44 Je otázkou, odkud se tento artefakt
  z 1. poloviny 5. století vzal.
 • 00:26:51 Byl součástí hunské kořisti
  při plenění Itálie,
 • 00:26:56 ztratili ho Hunové tady,
  když budovali Attilův hrob?
 • 00:27:01 Je to možná ne důkaz,
 • 00:27:04 ale podle mého soudu
  alespoň indicie,
 • 00:27:07 že Hunové táhli
  právě touto krajinou.
 • 00:27:13 -Štandl je jedním
 • 00:27:14 z nejlépe probádaných
  historických nalezišť.
 • 00:27:17 Opakovaně zde probíhal
  archeologický výzkum.
 • 00:27:21 Je možné, aby při tom hrobka
  hunského krále
 • 00:27:24 zůstala vědcům utajena?
 • 00:27:29 -Vykopávky na Štandlu
  prováděl před léty
 • 00:27:32 docent Pavel Kouřil
  z Archeologického ústavu v Brně.
 • 00:27:39 -Dělali jsme tam výzkumy
 • 00:27:41 a nemáme z celého regionu
  severovýchodní Moravy
 • 00:27:44 žádný nález o tom,
  který by hovořil o tom,
 • 00:27:47 že v 4. až 6. století
  tam byly nějaké aktivity,
 • 00:27:50 které by souvisely
  se stěhováním národů.
 • 00:27:53 -Na Štandlu tedy v době
  Attilovy smrti nikdo nesídlil.
 • 00:27:56 Toto zjištění posiluje
  naši hypotézu.
 • 00:27:59 Zatímco hunští bojovníci,
  ženy a děti
 • 00:28:02 byli pohřbívání
  v jednotlivých hrobech,
 • 00:28:04 pro krále bylo nutné zbudovat hrobku.
 • 00:28:07 Obvykle šlo o komoru
  o ploše asi 10 metrů čtverečních,
 • 00:28:12 vyrobenou z kmenů stromů
  a silných trámů.
 • 00:28:15 Byl to tedy jakýsi dřevěný srub,
  celý zapuštěný hluboko v zemi,
 • 00:28:20 nejlépe ve svahu,
  který připomínal mohylu.
 • 00:28:24 Mrtvý byl uložen dovnitř
  a obložen obětními dary,
 • 00:28:28 části svého bohatství
  a vždy měl po ruce také své zbraně:
 • 00:28:32 luk, šípy, meč.
 • 00:28:35 Aby se zabránilo vykradení,
 • 00:28:37 bylo pro hrobku vždy vybráno
  nějaké odlehlé, opuštěné místo.
 • 00:28:42 A to Štandl
  toho času bezesporu splňoval.
 • 00:28:52 -Kopec zůstal opuštěn
  až do 12. století,
 • 00:28:55 kdy tady na jeho vrcholu
  stál dobře opevněný Hrádek.
 • 00:29:00 Jeho konec byl prý velmi podivný.
 • 00:29:02 Náhle se ozval strašlivý praskot,
  země se rozevřela,
 • 00:29:06 vyšlehly plameny
  a Hrádek se propadl do země.
 • 00:29:09 Ještě předtím se ale stalo
  něco velmi důležitého.
 • 00:29:12 Víme, že majitel Hrádku
  začal kopat šachtu do hlubin kopce.
 • 00:29:18 -Uprostřed Hrádku
  byla vylámaná hluboká šachta.
 • 00:29:21 Dostali jsme se do 8-10 metrů,
 • 00:29:25 ale z finančních důvodů
  a obav z toho,
 • 00:29:32 že to je nebezpečné to dělat,
  nebyli jsme zajištění,
 • 00:29:35 tak jsme nechali překrýt
  železným poklopem a zasypat.
 • 00:29:39 Mám pocit, že šachta ústila
  do jeskyňky na srázu
 • 00:29:42 a sloužila jako úniková chodba,
 • 00:29:46 koridor z tohoto prostoru
  v dobách nebezpečí.
 • 00:29:53 -Legenda vypráví,
 • 00:29:54 že když byl Attila uložen
  do zlaté rakve,
 • 00:29:57 čaroděj na ni uvalil ochrannou
  kletbu.
 • 00:30:00 Říkalo se jí Fulgur conditum ?
 • 00:30:02 Zakopaný hrom.
 • 00:30:06 Kdyby se někdo nepovolaný
  přiblížil ke královu hrobu,
 • 00:30:09 měla se za ohlušujícího hřmění
  pohnout zem
 • 00:30:13 a vetřelec propadnout do hlubin.
 • 00:30:16 Zkázu pak završil
  neuhasitelný oheň.
 • 00:30:22 -Hrádek byl nepochybně zapálen
  a poté už nebyl obnoven.
 • 00:30:27 Máme nejen shořelou konstrukci,
  která tam byla,
 • 00:30:30 ale také velké kusy mazanice
  s otisky dřev,
 • 00:30:35 které se žárem takto vypálily.
 • 00:30:38 Svědčí o tom,
  že Hrádek zanikl požárem
 • 00:30:41 a nebyl už obnoven.
 • 00:30:49 -O podivných propadech
  do útrob kopce
 • 00:30:51 vyprávějí další pověsti.
 • 00:30:53 Mohli bychom je brát
  jen jako pouhé morality o zlu,
 • 00:30:57 které bude vždy potrestáno.
 • 00:31:00 Ale na Štandlu je to jinak.
 • 00:31:02 Do útrob země za hromobití
  a úderů blesků
 • 00:31:06 občas zmizí i ti dobří.
 • 00:31:09 Máme všechny historky brát vážně?
 • 00:31:12 Jsou to důkazy
  o nevysvětlitelných jevech,
 • 00:31:16 které se zde občas projeví?
 • 00:31:18 Vyvolali je nadpřirozené síly,
 • 00:31:20 které střeží nedotknutelnost
  Attilovy hrobky?
 • 00:31:26 -Věřit na kletby nemusíme,
  ale je přinejmenším podivné,
 • 00:31:29 že vše, co bylo na vrcholu Štandlu
  postaveno po době Hunů,
 • 00:31:33 podlehlo záhadné zkáze.
 • 00:31:39 -Jsme na frýdeckém zámku,
  který leží na dohled od kopce Štandl.
 • 00:31:44 V zámku je také beskydské muzeum,
 • 00:31:47 kde pracuje magistr
  Jaromír Polášek,
 • 00:31:49 a právě on by nám mohl pomoci
  v našem pátrání,
 • 00:31:52 protože se zajímá
  o pověsti a legendy zdejšího kraje.
 • 00:32:01 -V roce 1936 se na vrcholu Štandlu
  sešla zajímavá společnost.
 • 00:32:06 Vydala se tam skupina několika
  přátel,
 • 00:32:10 kterou přivedl okultista
  Karel Sezemský,
 • 00:32:14 měli dokonce s sebou nějaké medium.
 • 00:32:20 -Cílem bylo prověřit,
 • 00:32:21 co je pravdy na všech
  strašidelných historkách,
 • 00:32:24 které o kopci kolovaly.
 • 00:32:30 -Medium bylo usazeno
  doprostřed Štandlu
 • 00:32:33 a okultista Sezemský
  naporučil mediu,
 • 00:32:37 když ho přivedl
  do hypnotického transu,
 • 00:32:39 aby medium opustilo své tělo
  a sestoupilo do podzemí
 • 00:32:44 a setkalo se tam
 • 00:32:46 s některou z bájných,
  legendárních postav.
 • 00:32:52 -Medium poslechlo.
 • 00:32:54 Sestoupilo v duchu pod zem
  a tam narazilo na temnou bytost.
 • 00:32:58 Podle informaci,
  které od ní získali,
 • 00:33:01 se účastníci seance
  rozhodli vykopat poklad,
 • 00:33:04 ale byli zaskočeni
  strašlivou bouří,
 • 00:33:06 která je doslova vyhnala z kopce.
 • 00:33:09 -Naplnila se ve všech
  těchto případech kletba
 • 00:33:12 střežící nedotknutelnost
  Attilova hrobu?
 • 00:33:15 Jsou to jen lidové bajky,
 • 00:33:18 nebo ozvěny
  nevysvětlitelných událostí?
 • 00:33:22 Dostali se dřívější
  obyvatelé Štandlu,
 • 00:33:25 možná pouhou náhodou,
 • 00:33:27 do blízkosti vchodu
 • 00:33:28 kletbou střežené hrobky
 • 00:33:30 a byli za to potrestáni
  ochrannými duchy?
 • 00:33:37 -Zní to asi trochu jako pohádka,
 • 00:33:39 a tak se vraťme k vědcům
  z ostravské univerzity
 • 00:33:42 na břehu říčky Olešná.
 • 00:33:44 Mají už nějaké výsledky?
 • 00:33:48 -Většina hrobů byla vytvářena
  směrem do svahu,
 • 00:33:53 štolou nebo něčím podobným,
 • 00:33:56 předpoklad je,
 • 00:33:57 že by se tady mohla objevit
  nějaká taková práce.
 • 00:34:02 Dá se zjistit složení horniny,
  dá se zjistit téměř cokoliv,
 • 00:34:06 i stáří hornin.
 • 00:34:09 Pokud by to nějakým způsobem,
  lidskou činností, porušeno,
 • 00:34:14 tak je tam nějaká změna.
 • 00:34:16 Hornina se bude chovat jinak.
 • 00:34:22 -Kromě zkušebních vrtů
  prozkoumávají odborníci z VŠB
 • 00:34:26 útroby kopce Štandl
  i s pomocí silných elektrod.
 • 00:34:54 Vedoucím této části výzkumu
  je inženýr Martin Kašing.
 • 00:34:59 -Jedná se o elektrickou
  odporovou tomografii,
 • 00:35:02 což je metoda,
 • 00:35:04 která umožňuje
  se neinvazivním způsobem
 • 00:35:08 podívat do hloubky, podloží.
 • 00:35:14 Můžeme narazit
  na nějaké nehomogenity v podloží,
 • 00:35:18 které se nám budou zdát podezřelé,
 • 00:35:21 a tam potom můžeme nasměrovat
  další průzkum.
 • 00:35:25 -Vědci jsou schopni prosvítit kopec
  až do hloubky 30 metrů.
 • 00:35:29 Není jisté,
  zda to bude stačit.
 • 00:35:31 Nevíme, zda pohřební komora,
  po které pátráme,
 • 00:35:34 by se mohla nacházet
  přímo ve svahu,
 • 00:35:36 nebo mnohem níž,
  až pod úrovní řeky.
 • 00:35:43 -Výsledky našeho měření se
  zpracovávají na VŠB v Ostravě.
 • 00:35:56 -Zmocňuje se nás nervozita.
 • 00:35:58 Bylo celé naše úsilí marné,
  anebo máme alespoň nějakou naději?
 • 00:36:16 -Když na to koukáme,
  tak to je průřez kopce.
 • 00:36:22 Nahoře ten šlahoun, je to tak?
 • 00:36:25 -Ano.
 • 00:36:26 Je to příčný řez svahem
  ze severozápadu na jihovýchod tak,
 • 00:36:34 jak to vidíme na mapě.
 • 00:36:38 -Je to, jak kdybychom
  to takhle nařízli a obrátili?
 • 00:36:41 -Ano, jako bychom to nařízli
  a dívali se na příčný řez.
 • 00:36:45 Přičemž příčný řez nebo data
  máme až do hloubky téměř 30 metrů.
 • 00:36:51 -Co jsme tam našli?
 • 00:36:52 Je tam možnost
  nějakého podzemního prostoru?
 • 00:36:56 -Jsou tady nějaké indikace.
 • 00:36:58 Je to např. tato oblast,
  která se projevuje nízko odporově,
 • 00:37:03 takže tato oblast by to byla.
 • 00:37:07 -Jsou tam určité indicie,
  geofyzikální anomálie,
 • 00:37:12 které je potřeba ověřit
  dalším průzkumem, vrtem
 • 00:37:16 a doplnit dalšími měřeními.
 • 00:37:19 -Takže nám nezbývá nic jiného,
  než se vrátit na Štandl
 • 00:37:23 a pokračovat v práci.
 • 00:37:25 Možná se někomu může zdát
  hypotéza o pohřbu hunského krále
 • 00:37:29 na severní Moravě směšná
  a málo pravděpodobná,
 • 00:37:33 ale není to úplně planá naděje.
 • 00:37:36 Zkušební vrty u řeky narazily
  jen na vodou nasáklé vrstvy půdy.
 • 00:37:41 Velikost zkoumaného prostoru
 • 00:37:43 a navrtaná hloubka
  byly ovšem velmi omezené.
 • 00:37:46 Data z měření elektro sondami
  se ukázala mnohem nadějnější.
 • 00:37:51 Hned na dvou místech
  jsou zjevně duté prostory.
 • 00:37:54 Je ovšem nutné provést další měření,
 • 00:37:56 zřejmě i s využitím
  jiných geofyzikálních metod
 • 00:38:00 a teprve pak zahájit
  případné vykopávky.
 • 00:38:08 -Zda byl Attila pochován
  někde u kopce Štandl
 • 00:38:12 naše měření zatím nepotvrdila,
  ale zároveň nevyvrátila.
 • 00:38:18 V jeho dosahu byly nalezeny
  střepy bronzového kotle
 • 00:38:22 rozbíjeného
  při pohřbech hunských velmožů.
 • 00:38:26 V paměti lidí zůstala
  určitá povědomost
 • 00:38:29 o utopeném hunském pokladu.
 • 00:38:32 Pověst zaznamenala přechod Hunů
  přes tento region.
 • 00:38:36 Není to mnoho,
  ale ve většině lokalit,
 • 00:38:39 které zažily honbu
  za Attilovým zlatým pokladem,
 • 00:38:42 se nenašlo ani to.
 • 00:38:46 Skryté titulky: Lucie Richterová
  Česká televize, 2020

Související