iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
13. 2. 2020
20:30 na ČT2

1 2 3 4 5

43 hlasů
129487
zhlédnutí

Barokní srdce Evropy

Zámky

Za kolonizací středověké krajiny u nás stojí z velké části různé řády. Mniši byli často prvními lidmi, kteří přišli do liduprázdných koutů země, aby ji krok za krokem zúrodnili a vytvořili tím podmínky pro její trvalé osídlení.

26 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Barokní srdce Evropy - Zámky

 • 00:00:43 Procházíme krajinou
 • 00:00:46 a obdivujeme nádheru
  barokních staveb a kompozic.
 • 00:00:50 K těm nejkrásnějším patří sídla,
  která už ze své podstaty
 • 00:00:53 měla kolemjdoucí
  uhranout svým půvabem,
 • 00:00:57 rozlehlostí
  a někdy až kýčovitou estetikou.
 • 00:01:00 Za barokními zdmi a branami
 • 00:01:02 se ocitáme v úplně jiném světě,
  než je tam venku.
 • 00:01:14 Kvalitní zámecká architektura
  přitom nabízí mnohem víc
 • 00:01:18 než jen líbivost fasád.
 • 00:01:21 Okouzlení příběhy
  z noblesního prostředí,
 • 00:01:25 které bylo často utvářené na míru
  konkrétní osobnosti nebo rodině.
 • 00:01:29 Na zakázku.
 • 00:01:33 Podívejme se,
  jak žili ti s modrou krví,
 • 00:01:37 co všechno napříč mnoha generacemi
  dokázali vybudovat jen proto,
 • 00:01:41 že přemýšleli dál
  než k horizontu svého života.
 • 00:01:46 Co se skrývá
  za pozlátkem honosných sídel,
 • 00:01:50 která dnes často vnímáme jako to
  nejhezčí, co kdy člověk stvořil?
 • 00:02:02 V každé druhé obci je nebo býval
 • 00:02:05 nějaký zámek,
  lovecký zámeček nebo letohrádek.
 • 00:02:09 Jsou dodnes z velké části barokní,
  ale přitom tak různorodé.
 • 00:02:15 Často odráží
  osobnost svých stavitelů líp
 • 00:02:18 než díla životopisců.
 • 00:02:24 Lovecký zámek v Židlochovicích
 • 00:02:27 je svého druhu
  v celé Evropě ojedinělý.
 • 00:02:30 Stojí na okraji lovecké obory
 • 00:02:32 a zná ho
  každý český myslivec a lesník.
 • 00:02:35 Ale jeho původní tvář
  byla do značné míry setřena
 • 00:02:38 pozdějšími stavebními úpravami,
  takže dnes v něm kromě baroka
 • 00:02:41 vidíme i mnohem pozdější empír
  a bůhvíco ještě.
 • 00:02:45 To zámku v Mnichově Hradišti
  bylo naopak dáno
 • 00:02:49 získat přesně takovou podobu,
  jakou mu architekti přisoudili.
 • 00:02:53 Kromě konfiskace
  po komunistickém puči v roce 1948
 • 00:02:57 má za sebou i tu nejtragičtější
  v naší historii - pobělohorskou,
 • 00:03:01 kdy byli na Staroměstském náměstí
  v Praze popraveni čeští páni.
 • 00:03:06 Jeden z nich -
  Václav Budovec z Budova -
 • 00:03:08 vtiskl zámku barokní podobu.
  Zámek po něm jako konfiskát
 • 00:03:13 nezískal nikdo jiný
  než Albrecht z Valdštejna.
 • 00:03:21 Kdybychom měli vybrat
  ze všech těch zámků jeden jediný,
 • 00:03:25 který by se dal označit
  za největší nebo nejhonosnější,
 • 00:03:28 byl by mezi horkými kandidáty
  ten v Jaroměřicích nad Rokytnou.
 • 00:03:33 Komplex zámku, kostela
  a přilehlých hospodářských budov
 • 00:03:37 působí v rovině říčky Rokytné
  na jihozápadní Moravě,
 • 00:03:41 jako by sem byl přenesen
  z mnohem světovějšího prostředí.
 • 00:03:45 Patří k nejhodnotnějším
  barokním areálům u nás,
 • 00:03:49 ale přitom ani on nebyl dokončen
  podle původních představ a plánů.
 • 00:04:07 Třeba kostel svaté Markéty,
  jehož kupole na sebe
 • 00:04:09 strhává pozornost,
  měl být ještě impozantnější.
 • 00:04:13 Na první pohled zaujme
  umístění dvou kostelních věží.
 • 00:04:17 Jsou předsunuty
  poměrně daleko od samotného chrámu
 • 00:04:20 i daleko jedna od druhé.
 • 00:04:23 I když mají dost prostoru
  vyniknout každá jako solitér,
 • 00:04:27 v rámci celku působí přesně naopak.
 • 00:04:30 Sjednocují jej,
  propojují, drží pohromadě.
 • 00:04:40 Jen odborník dnes pozná,
  že barokní zámek
 • 00:04:43 vstřebal zdivo zámku starého,
  renesančního. Baroko vše skrylo.
 • 00:04:53 Podívejte, jak výrazná
  jsou obě zámecká průčelí.
 • 00:04:56 Jak to zahradní, tak to,
  které je obrácené směrem k městu.
 • 00:05:00 Na straně, navazující
  bezprostředně na město, vidíme,
 • 00:05:04 jak barokní hmota zámku
  směle vykračuje v podobě
 • 00:05:07 trojičného sloupu
  výrazně před samotné nádvoří.
 • 00:05:11 Působí to na jednu stranu
  možná trochu pyšně,
 • 00:05:13 ale pozor na ukvapený úsudek.
 • 00:05:16 Ono to s tím trojičným sloupem
  mělo být původně o dost jinak.
 • 00:05:24 Podle plánů
  se mělo celé město proměnit
 • 00:05:27 v impozantní barokní kompozici,
 • 00:05:29 vrcholící oválným náměstím
  s trojičným sloupem,
 • 00:05:33 které by zároveň bylo
  čestným nádvořím zámku.
 • 00:05:37 Architekti tehdy
  snad ani neuměli uvažovat
 • 00:05:40 nad svými stavbami jinak
  než jako nad součástmi celku.
 • 00:05:44 Vždy své dílo vztahovali
  k bezprostřednímu i širšímu okolí,
 • 00:05:49 reagovali na něj, vycházeli z něho.
 • 00:05:52 Komponovali novou krajinu,
  nová sídla.
 • 00:05:56 Ovšem pro zámecké pány
  bylo ještě něco důležitějšího
 • 00:05:59 než reprezentativní vnějšek.
 • 00:06:02 Hned úvodní zámecký vestibul zaujme
  svým typicky barokním řešením,
 • 00:06:06 které zde má tak nadčasovou formu,
 • 00:06:09 že bychom jej klidně mohli
  situovat i do 20.století.
 • 00:06:13 Podobně řešené interiéry
  najdeme například u stylu Art Deco.
 • 00:06:24 Přízemí s patrem propojuje
  prostorné světlé schodiště,
 • 00:06:28 které nás přivádí do
  reprezentativních zámeckých prostor
 • 00:06:31 na jedné straně...
 • 00:06:39 A obytné části zámku
  na straně druhé.
 • 00:06:51 Ten, kdo vymyslel typické římské
  mozaiky, by byl jistě hrdý,
 • 00:06:55 kdyby věděl,
  že se daleko na sever od Alp
 • 00:06:58 může ocitnout ve velmi zdařilé
  napodobenině starořímských lázní.
 • 00:07:03 I když je to napodobenina
  velmi věrná, nejedná se o kopii.
 • 00:07:07 Jaroměřické římské lázně
  mají svébytnou tvář.
 • 00:07:12 Ani lázně, ani vestibul
  či monumentální vnitřní schodiště
 • 00:07:16 však nejsou tou nejzajímavější
  a také nejslavnější
 • 00:07:20 zámeckou prostorou. A není jí
  ani žádný z bohatě zdobených sálů.
 • 00:07:26 V Jaroměřicích nad Rokytnou
 • 00:07:29 návštěvníci nejvíc obdivují
  sallu terrenu.
 • 00:07:32 Ke klenbě stropu a stěnám
  jsou připevněné dřevěné rošty
 • 00:07:35 k přichycení popínavých rostlin.
  Ovšem jsou jaksi pouze 2D.
 • 00:07:40 Celá ta dřevěná konstrukce je 2D.
  A není dřevěná, ale malovaná.
 • 00:07:46 Dokonalá iluze, respektující
  polohu skutečných oken,
 • 00:07:50 dovede oklamat zrak tak dobře,
  že návštěvníci mnohdy teprve
 • 00:07:54 při detailním pohledu poznají,
  že se jedná o nástěnnou malbu.
 • 00:07:59 Podobné zábavné vizuální efekty
  byly v baroku velmi žádané.
 • 00:08:03 Ostatně jako zábava obecně.
 • 00:08:21 Určitá teatrálnost je vlastní
  většině barokních zámků.
 • 00:08:25 A některé to bez rozpaků
  přiznávají hned na první pohled.
 • 00:08:30 Když se od královského města Znojma
  vydáme proti proudu řeky Dyje,
 • 00:08:34 ocitneme se v hlubokém údolí
  národního parku Podyjí.
 • 00:08:39 Nad ním se na skalních ostrožinách
  dochovaly ruiny
 • 00:08:42 několika
  středověkých strážných hradů.
 • 00:08:46 Horní část dyjského kaňonu
  zatopila Vranovská přehrada,
 • 00:08:49 ale i zde je několik zřícenin.
 • 00:08:57 A Bítov.
 • 00:09:08 Jiný z takových hradů
  v dlouhém údolí Dyje
 • 00:09:11 byl přestavěn na barokní zámek.
  Ikonu.
 • 00:09:15 Dynamicky terasovité uspořádání
  jednotlivých zámeckých budov
 • 00:09:19 vychází z původní
  středověké dispozice hradu,
 • 00:09:22 postaveného na skále
  vysoko nad řekou.
 • 00:09:25 Barokní přestavby se ujal
  jeden z nejuznávanějších
 • 00:09:28 architektů vídeňského dvora
  Jan Fischer z Erlachu.
 • 00:09:33 Gotickou hradní barabiznu
  proměnil na barokní skvost.
 • 00:09:38 Při pohledu od řeky mu dominuje
  válcová budova Sálu předků,
 • 00:09:43 ale všímejte si, jak se podoba
  a výraz zámku proměňují
 • 00:09:47 v závislosti na místě,
  odkud se na něj díváme.
 • 00:09:50 Kolik jen má různých částí a každá
  z nich má svébytný charakter.
 • 00:09:56 Stát vedle sebe jinde,
  tak je to nesourodý chumel
 • 00:10:00 vzájemně nesouvisejících budov,
 • 00:10:02 nemluvě o různobarevném řešení
  jejich fasád.
 • 00:10:06 Vranovský zámek
  přesto působí dojmem,
 • 00:10:09 že jinak
  by snad ani vypadat nemohl.
 • 00:10:23 Jihovýchodní kout
  Českomoravské vrchoviny
 • 00:10:26 je na podobné krajinné dispozice
  barokních sídel celkem bohatý.
 • 00:10:31 Vždyť i znojemský hrad
  byl přebudován na barokní zámek.
 • 00:10:46 Podobné to mají i v Jevišovicích.
 • 00:10:48 Původní středověký hrad
  v Jevišovickém zámku pořád vidíme,
 • 00:10:52 i když jej překryla
  renesanční přestavba.
 • 00:10:55 A později samozřejmě barokní.
 • 00:11:06 Nápadnou dominantou zámku
  je velký barokní štít.
 • 00:11:10 Z většiny úhlů, ze kterých
  je zámek ze země vidět,
 • 00:11:13 nemáme šanci postřehnout,
  že jde o dokonalý optický klam.
 • 00:11:18 Kolik oken v jedné řadě
  pod štítem vidíte? Tři.
 • 00:11:22 A kolik jich na té samé fasádě
  vidíme, když se díváme
 • 00:11:25 trochu více z boku?
  Jak to, že jenom dvě?
 • 00:11:30 Stačí si počkat
  na méně ostré světlo
 • 00:11:33 a podívat se na barokní část zámku
  opravdu ze všech stran.
 • 00:11:37 Potom v úžasu uvidíme, že to,
  co se nám jevilo jako jednolitá
 • 00:11:41 budova s barokním štítem, je ve
  skutečnosti někdejší hradební věž,
 • 00:11:46 která vystupuje z hmoty zámku,
  zatímco levá část štítu
 • 00:11:50 je naopak zanořená
  o několik metrů hlouběji.
 • 00:11:55 Znovu se podívejte, jak se zdánlivě
  celistvá barokní fasáda
 • 00:11:59 se třemi okny v řadě
  rozdělí na dvě samostatné části.
 • 00:12:04 Pouhou změnou úhlu pohledu.
 • 00:12:27 Pojďme ještě
  o kus dál na jihovýchod
 • 00:12:30 na další variaci barokního zámku,
 • 00:12:32 vzniklého
  přestavbou gotického hradu.
 • 00:12:36 Býval to významný hrad
  na zemské hranici.
 • 00:12:39 A když se Mikulov
  v 17. a 18.století
 • 00:12:42 stal jedním z center Moravy,
 • 00:12:44 proměnil se
  na reprezentativní zámecké sídlo.
 • 00:12:48 Kromě jiných
  vzácných uměleckých děl
 • 00:12:52 byla součástí zámku
  také jedna z největších
 • 00:12:55 a nejhodnotnějších sbírek
  starých knih v celé Evropě.
 • 00:13:01 Na samém konci druhé světové války
  zámek vyhořel.
 • 00:13:04 Zůstaly stát
  jen některé obvodové zdi.
 • 00:13:07 Díky své poloze
  na hranicích s Rakouskem
 • 00:13:10 však byl znovu celý postaven.
 • 00:13:28 Když jsme na jižní Moravě,
 • 00:13:30 nemůžeme si nedovolit malou,
  ale důležitou odbočku.
 • 00:13:34 Ke kdysi významnému
  a krásnému hradu,
 • 00:13:37 který byl rovněž barokně přestavěn,
  ovšem ne do podoby zámku.
 • 00:13:43 Krásný gotický brněnský hrad
 • 00:13:46 byl v 18.století přebudován
  na barokní vojenskou pevnost,
 • 00:13:50 která Brňanům dávala pocit bezpečí
  přesně do té doby,
 • 00:13:54 dokud se z ní nestala
  jedna z nejtvrdších věznic.
 • 00:13:58 A v nejtemnější části 20.století
 • 00:14:01 jakási centrální
  mučírna gestapa pro celou Moravu.
 • 00:14:07 Dominantou hlavního města Moravy
  je věznice.
 • 00:14:12 Slavná.
 • 00:14:22 Skutečná perla
  barokní architektury jižní Moravy
 • 00:14:26 zdobí malé
  vinařské městečko Valtice.
 • 00:14:30 Poměrně robustní zámecká stavba
  je situována na nevýrazném návrší,
 • 00:14:35 díky čemuž celý zámek
  na město jakoby shlíží.
 • 00:14:39 Tím je ještě dominantnější.
 • 00:14:41 Ale jak to, že přitom pořád působí
  malebným, pohádkovým dojmem?
 • 00:14:48 Tvaroslovím fasády,
  členěné mnoha důmyslnými
 • 00:14:51 architektonickými prvky,
  je celý zámek odlehčen,
 • 00:14:55 takže se nám nejeví
  jako nepatřičný kolos.
 • 00:14:58 Všechen prostor je využit.
 • 00:15:01 Nečekaně výrazným prvkem
  samotné zámecké budovy
 • 00:15:05 jsou vysoké bílé komíny
  jako z cukrkandlu.
 • 00:15:08 Tolik komínů na jediném zámku
  se jen tak nevidí.
 • 00:15:13 I to nám naznačuje, že se ve své
  době jednalo o mimořádně luxusní
 • 00:15:17 a moderní sídlo,
  které nabízelo nebývalý komfort.
 • 00:15:22 Však se také jednalo o jeden
  z hlavních zámků Lichtenštejnů.
 • 00:15:43 Lichtenštejnové
  si jižní Moravu zamilovali.
 • 00:15:46 Mezi Valticemi a Lednicí
  vytvořili největší
 • 00:15:49 komponovanou krajinu Evropy,
  ale to až o něco později.
 • 00:15:54 Držme se baroka.
 • 00:15:56 Jistě, tohle samozřejmě
  nemá s barokem nic společného.
 • 00:16:00 Je to slavný
  novogotický zámek v Lednici
 • 00:16:03 s neméně slavným skleníkem.
  Ale nenechme se mýlit,
 • 00:16:08 i Lednický zámek má ve vyprávění
  o baroku své nezastupitelné místo.
 • 00:16:16 Sledujte ty červené střechy vpravo.
  Kdyby ty budovy stály kdekoli jinde
 • 00:16:20 samy o sobě, klidně by mohly být
  považovány za nějaký barokní zámek.
 • 00:16:25 Krásný a honosný, s čestným dvorem.
 • 00:16:29 No vidíte. A v Lednici to je
  obyčejná konírna s jízdárnou.
 • 00:16:34 Shodou okolností
  opět od Johanna Fischera z Erlachu,
 • 00:16:37 autora zámku ve Vranově nad Dyjí.
 • 00:16:56 Vraťme se teď
  pro změnu zase do Čech.
 • 00:16:58 Na zámky, které nepatří
  k největším ani nejznámějším,
 • 00:17:02 zato ale mají něco,
  co jinde nenajdeme.
 • 00:17:06 Zámek v Manětíně do detailu ctí
  symetrické barokní uspořádání
 • 00:17:11 podél osy,
  procházející zámkem i zahradou.
 • 00:17:14 Často bývá
  jako autor zmiňován Santini,
 • 00:17:17 ale odborníci soudí,
  že jím spíš není.
 • 00:17:20 I když způsob, jakým je řešeno
  napojení zámku na město,
 • 00:17:24 je bezesporu dílem
  nesmírně talentovaného architekta
 • 00:17:27 a jinde u nás
  se s něčím podobným nesetkáme.
 • 00:17:34 Ti, kdo projíždějí
  náměstím v Manětíně,
 • 00:17:37 si často všimnou
  některé ze soch u cesty,
 • 00:17:40 ale určitě si nestihnou uvědomit,
  že nízká řada domů
 • 00:17:45 na jedné straně náměstí není
  ani nízká a ani to nejsou domy,
 • 00:17:50 ale zámek.
  Ten je na výšku jednoho patra
 • 00:17:54 doslova zapuštěn
  pod úroveň náměstí.
 • 00:17:57 Mohutná terasa opticky
  napojuje horní polovinu zámku
 • 00:18:01 ke zbytku náměstí,
  takže působí jako celek.
 • 00:18:05 Podívejte se, jakou dynamiku
  ta terasa náměstí dává.
 • 00:18:09 Jakou noblesu!
 • 00:18:51 Úplně jiný charakter má zámek
  na úpatí Českého Středohoří.
 • 00:18:55 Jde spíš o římskou villu
  než typický zámek.
 • 00:18:58 Z jeho vznešenosti je zřejmé,
 • 00:18:59 že jej nechal postavit
  někdo velmi náročný. A movitý.
 • 00:19:03 Sebejistě
  reprezentuje svého majitele,
 • 00:19:06 ale zároveň působí křehkým dojmem.
 • 00:19:08 Nechala jej postavit
  velkovévodkyně,
 • 00:19:11 které místní říkali
  princezna Toskánská,
 • 00:19:14 ale o sto let později,
  v polovině 19.století
 • 00:19:17 nechal zámku jeho nový majitel
  přistavět nové patro.
 • 00:19:21 Tím majitelem byl sám císař pán
  Ferdinand V. Habsburský,
 • 00:19:26 toho času v penzi, který byl
  také posledním českým králem.
 • 00:19:43 Šlechtická sídla
  se přizpůsobovala potřebám doby.
 • 00:19:47 Vidíte tu nezaměnitelnou siluetu
  Házmburku v pozadí?
 • 00:19:52 Právě odtud se tamní panstvo
  přestěhovalo
 • 00:19:55 do nově vybudovaného zámku,
  tehdy ještě vodní tvrze.
 • 00:19:59 To, že byl zámek v Libochovicích
  původně gotickou tvrzí,
 • 00:20:02 poznáme už z jeho půdorysu a polohy
 • 00:20:05 v bezprostřední
  blízkosti řeky Ohře.
 • 00:20:09 Známý šlechtický rod Zajíců
  tak vyměnil nejen sídlo,
 • 00:20:13 ale i charakter krajiny,
  ve které se usadil.
 • 00:20:18 Z bezlesého
  stepního skalnatého vrchu
 • 00:20:21 přesídlili
  do věčně mokrých luhů Ohře.
 • 00:20:43 V srdci Slavkovského lesa
  se dochoval unikátní soubor
 • 00:20:46 památkově velmi hodnotných staveb.
 • 00:20:49 Zahrnuje gotický hrad
  s částečně dochovaným opevněním,
 • 00:20:53 renesanční obytný palác
 • 00:20:56 i barokní zámek
  s dominantní zámeckou kaplí.
 • 00:21:00 Dokonce se dochovaly
  i barokní zahradní terasy,
 • 00:21:03 což je v areálech českých hradů
  celkem vzácné.
 • 00:21:22 S jiným českým zámkem
  je spojena řada pověstí a legend,
 • 00:21:26 ale mnohem slavnější než on je dub,
 • 00:21:29 který roste při cestě
  nedaleko odtud.
 • 00:21:33 Jsme v Peruci
  a ten dub se jmenuje Oldřichův.
 • 00:21:37 Pod ním měl český kníže Oldřich
  potkat svou budoucí ženu Boženu.
 • 00:21:42 V člověku to vyvolává mnoho otázek,
  když si uvědomí,
 • 00:21:45 že ten strom může být
  o 500 i více let starší než zámek.
 • 00:22:00 Paměť lidí
  je vůči architektům často krutá.
 • 00:22:04 U spousty barokních zámků nevíme,
  kdo je navrhoval.
 • 00:22:07 A to ani v případě
  té nejkvalitnější architektury.
 • 00:22:11 Ukázkovým příkladem je krásný
  zámek Kravaře na severní Moravě.
 • 00:22:16 Jedná se o vůbec nejvýznamnější
  barokní stavbu celého Slezska.
 • 00:22:21 Odborníci tuší, že se jednalo
  o někoho z okruhu
 • 00:22:24 Johanna Hildebrandta,
  ale o koho přesně, to nikdo neví.
 • 00:22:30 Přitom je to jeden
  z nejzajímavějších zámků.
 • 00:22:33 Ovál zámecké kaple vystupuje
  z hmoty zámku ještě směleji
 • 00:22:38 než protější
  hlavní zámecké průčelí.
 • 00:22:41 Víra nadevše.
 • 00:22:44 Není to ještě ani 300 let,
  co byl zámek postaven,
 • 00:22:48 ale už minimálně 200 let nevíme,
  kdo jej postavil.
 • 00:23:06 Komfort, pohodlí, luxus.
 • 00:23:09 Baroko umí dodnes
  překvapovat svou kuráží.
 • 00:23:12 Jaké to asi bylo, žít na zámku,
  který se svými třemi rameny
 • 00:23:16 a středovým oválem
  doslova nastavuje slunci?
 • 00:23:21 Můžete se probouzet v pokoji,
  který zachytává první sluneční
 • 00:23:24 paprsky dne a usínat tam,
  kam slunko při západu svítí nejdéle
 • 00:23:29 z celého širokého okolí.
  Nebo obráceně.
 • 00:23:33 Nebo jakkoli jinak. Zámek Karlova
  Koruna u Chlumce nad Cidlinou
 • 00:23:38 to díky genialitě svých tvůrců
  umožňuje.
 • 00:23:55 Barokní zámek.
  Ve své době pokrokové, moderní
 • 00:24:00 a často vizionářské bydlení
  evropské šlechty
 • 00:24:04 je dnes zpravidla nejvýznamnější
  památkou obce, ke které patří.
 • 00:24:12 Žít na zámku.
  Kdo by si to alespoň jednou
 • 00:24:15 jako dítě nepředstavoval?
  Kdo by o tom nesnil?
 • 00:24:19 Zámky patří k nejčastějším
  cílům našich výletů.
 • 00:24:22 Táhne nás to k nim,
  protože jsou krásné.
 • 00:24:26 Vznešená součást
  naší historie a kultury.
 • 00:24:29 Místa, kde má fantazie
  dovoleno proniknout do reality.
 • 00:24:34 Zámky nám ukazují
  sílu rodové soudržnosti,
 • 00:24:37 tradice, vůle a pracovitosti.
  I proto je máme tak rádi.
 • 00:25:26 Skryté titulky: Jaroslav Švagr
  Česká televize 2019

Související