iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
30. 1. 2020
21:20 na ČT2

1 2 3 4 5

73 hlasů
116694
zhlédnutí

Barokní srdce Evropy

Santini

Nejznámější barokní architekt z Čech se proslavil originálním přístupem k architektuře, kterou pojal jako jeden velký optický klam, do nějž dokázal ukrýt mnoho symbolů, odkazů i myšlenek. Architekt – filosof a ilusionista.

26 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Barokní srdce Evropy - Santini

 • 00:00:51 Mezi barokními architekty
  působícími v Čechách a na Moravě
 • 00:00:54 je mnoho zvučných jmen.
 • 00:00:57 Ale u spousty významných barokních
  staveb jejich autora neznáme.
 • 00:01:01 Je docela dobře možné,
  že u nás působil architekt,
 • 00:01:05 jehož práce je naprosto mimořádná,
  ale my o něm vůbec nevíme
 • 00:01:09 a jeho dílo
  mylně přisuzujeme jiným.
 • 00:01:15 Podobný osud mohl potkat
  i nejslavnějšího
 • 00:01:19 českého architekta všech dob.
 • 00:01:21 Teprve ve 20.století odborníci
  znovu objevili jeho jedinečnost
 • 00:01:25 a začali se dílem
  tohoto génia podrobněji zabývat.
 • 00:01:30 Postupně před nimi
  vyvstával obraz osobnosti,
 • 00:01:34 která svoji tělesnou nedostatečnost
  dokázala využít k tomu,
 • 00:01:37 aby se dotkla hvězd.
 • 00:01:45 Santini musel
  na cestě za nesmrtelností
 • 00:01:47 překonat spoustu překážek.
 • 00:01:50 Snad každá druhá
  by jinému člověku zlámala vaz.
 • 00:01:54 Jan Blažej Santini
  se jimi naopak nechal inspirovat.
 • 00:01:59 Jeho přístup k životu
  i tvůrčí práci
 • 00:02:01 by se dal shrnout do tří slov:
  Nic není nemožné.
 • 00:02:13 Vltavou křtěný Jan Blažej
  se narodil do rodiny
 • 00:02:17 významného kamenického mistra
  Santiniho - Aichla,
 • 00:02:21 který mimo jiné pracoval
  na stavbě Katedrály svatého Víta
 • 00:02:24 na Pražském hradě.
  Tam malý Honza trávil mnoho chvil,
 • 00:02:28 což ovlivnilo celý jeho život.
 • 00:02:32 Jan se však nenarodil úplně zdravý.
 • 00:02:38 Špatně chodil
  a v rukách neměl žádnou sílu.
 • 00:02:42 Mladý Santini utíkal
  do svých světů a představ,
 • 00:02:45 v nichž hrály zvláštní roli
  geometricky souměrné obrazce.
 • 00:02:49 Tak se místo kameníkem stal
  nejdřív malířem a poté architektem,
 • 00:02:54 i když nikdy nezískal
  stavitelské oprávnění.
 • 00:03:04 Nemáme tušení,
  která jeho stavba byla první,
 • 00:03:08 ale zámecká kaple
  v Panenských Břežanech
 • 00:03:10 určitě patří k těm nejranějším.
  Stejně tak by ale mohla být
 • 00:03:14 i jeho vrcholným dílem,
  uměleckým epitafem.
 • 00:03:18 V tvorbě Santiniho
  zkrátka nelze vypozorovat to,
 • 00:03:21 co je u ostatních
  architektů obvyklé - genezi,
 • 00:03:25 vývoj stylu a rukopisu.
  Jako by byl Jan Blažej
 • 00:03:29 hned v začátcích své tvorby
  hotovým mistrem.
 • 00:03:36 Když se zaměříme na fasádu, působí
  na nás poměrně členitě a zdobně,
 • 00:03:41 ale takového dojmu
  je ve skutečnosti dosaženo
 • 00:03:44 jen velice jednoduchými liniemi.
 • 00:03:57 Půdorys kaple je tvar,
  daný průniky mnoha kružnic,
 • 00:04:01 i když to v trojcípé kompozici
  na první pohled pozná málokdo.
 • 00:04:06 Santiniho představivost
  se odráží v interiéru kaple.
 • 00:04:10 Byla stavěna tak, aby ji nemusela
  umocnit ani vnitřní výmalba
 • 00:04:14 a skulptury.
  Žádné obrazy, fresky ani sochy.
 • 00:04:18 Jen čistý prostor. Světlo a stín.
 • 00:04:41 Známe jej jako autora kostelů,
  klášterů, zámků i paláců,
 • 00:04:47 ale jeho záběr byl mnohem širší.
 • 00:04:50 A tak máme i Santiniho kaple,
 • 00:04:52 hospodářské dvory
  a dokonce hospodu.
 • 00:04:56 Ano, tohle je hostinec,
  navržený jedním z nejvýznamnějších
 • 00:05:01 světových architektů své doby.
  Donedávna to byla chátrající ruina.
 • 00:05:08 Naštěstí se ji ale podařilo
  zachránit a zahájit rekonstrukci.
 • 00:05:13 Kolem Santiniho vznikla
  v druhé polovině 20.století
 • 00:05:18 doslova mánie, která od té doby
  nezeslábla. Naopak.
 • 00:05:22 Zatímco předtím byl téměř
  zapomenutým architektem,
 • 00:05:25 jehož dílo se často
  přisuzovalo někomu jinému,
 • 00:05:29 najednou se situace úplně obrátila
 • 00:05:31 a Santinimu se naopak
  začaly přisuzovat i stavby,
 • 00:05:35 se kterými neměl nic společného.
 • 00:05:38 Například kostel v Jesenci.
 • 00:05:41 Je pěkný, ale Santiniho genialitu
  v něm hledat nemůžeme.
 • 00:05:45 Ani nádherná Kalvárie u Jaroměřic
  nejspíš není jeho dílem,
 • 00:05:50 i když se to stále
  v mnoha dokumentech dočteme.
 • 00:05:53 Jedná se
  o velmi kvalitní architekturu,
 • 00:05:57 ale Jana Blažeje
  za ní vidět asi nelze.
 • 00:06:03 Typickým příkladem toho,
  jak by někteří chtěli mít
 • 00:06:07 Santiniho objekt ve své obci,
  je kostel v Křenově.
 • 00:06:10 Existuje dokonce stále živá
  legenda, která vypráví o tom,
 • 00:06:14 kterak Santini projektoval
  souběžně křenovský kostelík
 • 00:06:17 a kostel pro rakouský Salzburg.
 • 00:06:20 Ale nedopatřením
  došlo k záměně plánů
 • 00:06:23 a chrám, který měl stát
  v Salzburgu, stojí v Křenově.
 • 00:06:30 Autorem bude nejspíš
  tentýž architekt,
 • 00:06:33 který postavil kostel
  v nedaleké Moravské Třebové.
 • 00:06:36 Celé průčelí je totiž
  vystavěné na efekt.
 • 00:06:39 Ve skutečnosti
  je to vlastně jen kulisa,
 • 00:06:42 která má kostel opticky zvětšit.
 • 00:06:46 Stejné je to i v případě Křenova.
 • 00:06:48 Průčelí se snaží působit dojmem
  složitě zaoblených tvarů.
 • 00:06:53 Ty jsou však jen prvoplánovou,
 • 00:06:55 ale moc pěknou hrou
  na originální architekturu.
 • 00:07:13 Poutní kostel v Mariánské Týnici
 • 00:07:16 byl nedávno
  kompletně zrekonstruován,
 • 00:07:19 respektive obnoven z trosek.
 • 00:07:22 Honosná stavba svítí
  novou fasádou daleko do kraje,
 • 00:07:26 je velmi nápadná, a přitom
  je s okolní krajinou v harmonii.
 • 00:07:30 Jak toho dosáhl?
  Jak to, že si mohl dovolit
 • 00:07:34 být ve svých plánech
  tak troufalý, skoro drzý,
 • 00:07:38 a přitom mezi desítkami jeho staveb
  nenajdeme ani jednu,
 • 00:07:41 která by byla
  architektonicky méněcenná?
 • 00:07:48 Ani venkovské kostelíky
  jako například ten v Obyčtově
 • 00:07:52 nejeví známky toho, že by jim
  věnoval menší pozornost
 • 00:07:55 než velkým zakázkám. Každá jeho
  stavba nese nějaké tajemství.
 • 00:08:05 V obyčtovském kostele
  by při pohledu ze země
 • 00:08:08 snad jen odborník poznal,
 • 00:08:10 co chtěl Santini sdělit
  složitým tvarem jeho půdorysu.
 • 00:08:17 Hrbatý, malý
  a na obě nohy chromý architekt
 • 00:08:20 o svých stavbách snil a přemýšlel.
 • 00:08:23 Když potom odevzdal hotový návrh,
  zákaznici žasli.
 • 00:08:28 Tvar kostela
  nápadně připomíná želvu.
 • 00:08:31 Věž a předsíň
  představují hlavičku a krk,
 • 00:08:34 hlavní loď tělo s krunýřem,
  do stran vybíhající kaple
 • 00:08:38 jsou končetinami
  a v ocásku je ukryté kněžiště.
 • 00:08:45 Želva má symbolizovat
  hlavní ctnosti Panny Marie.
 • 00:08:49 Stálost, vytrvalost a ochranu.
 • 00:08:52 Želvu uctívali už pohané.
 • 00:08:54 Představovala také
  dlouhověkost a moudrost.
 • 00:08:58 Abychom jej mohli správně
  interpretovat, je dobré vědět,
 • 00:09:02 zda pozorované Santiniho dílo
  je skutečně jeho.
 • 00:09:06 A pokud ano,
  tak zda nebylo někdy přestavěno.
 • 00:09:12 Klášterní kostel v Rajhradě stojí
  v nížině Dyjsko-svrateckého úvalu,
 • 00:09:17 která byla vždy hodně vodnatá.
 • 00:09:20 Santiniho autorství je nesporné,
 • 00:09:22 ale po jeho smrti se kostel
  začal propadat a bortit.
 • 00:09:26 Proto se nám jeho průčelí
  může zdát poněkud neproporční.
 • 00:09:31 Věže byly původně výrazně vyšší.
  Nechyběla chórová okna.
 • 00:09:36 Ta se však musela zazdít,
  aby bylo možné zesílit zdi.
 • 00:09:45 Také poutní areál ve Křtinách
  vypadá jinak,
 • 00:09:48 než jak Santini navrhl.
  Z výšky poznáme snadno,
 • 00:09:52 co monumentální stavbě
  na křižovatce starých cest schází.
 • 00:09:59 Oválné ambity s kaplí
  měly být samozřejmě dva,
 • 00:10:03 umístěné zrcadlově naproti sobě.
 • 00:10:06 Ale ani střecha kostela
  není svým tvarem původní.
 • 00:10:10 Po požáru v roce 1844
  byla vyměněna.
 • 00:10:16 To však nic nemění na tom,
  že křtinský kostel bývá označován
 • 00:10:19 jako nejhezčí na celé Moravě.
 • 00:10:23 Zaměřme se
  na vznešenou ambitovou kapli,
 • 00:10:26 která nabízí úžasné barokní šálení.
 • 00:10:30 Když vstoupíte dovnitř, máte dojem,
  že jste v úplně jiném prostoru,
 • 00:10:34 než do kterého
  jste zvenku vstupovali.
 • 00:10:37 Tohoto dojmu je dosaženo
  neuvěřitelně důmyslným trikem.
 • 00:10:42 Podívejme se na kapli pozorněji.
  Má mnohoúhelníkový půdorys,
 • 00:10:46 jehož rohy
  jsou navíc výrazně vykrojené.
 • 00:10:51 Uvnitř se ale ocitáme v kruhu,
  jako by to byl tubus dalekohledu,
 • 00:10:56 kterým dohlédneme až do nebes.
 • 00:11:04 Architektura Říma po tisíciletí
  nějakým způsobem odráží antickou
 • 00:11:09 architekturu, připomínající
  dobu jeho největší slávy.
 • 00:11:14 Českou analogií k tomu může být
  éra otce vlasti - Karla IV.
 • 00:11:20 Bylo tomu tak
  už za života Santiniho.
 • 00:11:23 Nostalgický a romantický pohled
  na období vrcholné gotiky,
 • 00:11:27 kdy Praha získala základ své krásy,
  vedl k tomu,
 • 00:11:31 že zadavatelé
  nákladných staveb chtěli,
 • 00:11:34 aby se nová architektura podobala
  té gotické, aby z ní vycházela.
 • 00:11:39 A k tomu byl Santini
  doslova předurčen.
 • 00:11:42 Nedaleko Kutné Hory
  stávala až do husitských válek
 • 00:11:45 první velká gotická katedrála
 • 00:11:48 nejstaršího
  cisterciáckého kláštera u nás.
 • 00:11:51 Husité ji pobořili
  a v kraji se po dlouhá desetiletí
 • 00:11:54 k nebi vypínaly
  jen její monumentální ruiny.
 • 00:11:59 Když se cisterciáci rozhodli
  kostel obnovit, měli požadavek,
 • 00:12:03 aby jeho nová podoba odkazovala
  ke slavné éře Karla IV.
 • 00:12:09 Santini k zadání
  přistoupil šalamounsky.
 • 00:12:12 Vyšel z přání cisterciáků,
  ale místo kopírování
 • 00:12:16 gotického slohu
  se jím nechal jen inspirovat.
 • 00:12:20 A první stavba svého druhu
  v Santiniho podání,
 • 00:12:23 dnes označována za barokní gotiku,
  byla na světě.
 • 00:12:28 Santini do ní zakomponoval
  trosky původní katedrály
 • 00:12:32 a přidal tolik
  svérázných nových prvků,
 • 00:12:35 že strážci umění té doby
  vůbec nechápali, co se děje.
 • 00:12:40 Žebrová klenba jasně odkazuje
  ke gotickým katedrálám.
 • 00:12:44 Je navíc v místě křížení doplněna
  plackou s iluzivní freskou,
 • 00:12:48 která působí jako členitou římsou
  zarámovaný vhled do nebe.
 • 00:12:54 A schválně jestli postřehnete,
  které dvě z hlavních linií klenby
 • 00:12:58 nejsou nikterak napojeny
  na nosné pilíře.
 • 00:13:01 To je něco, co v gotice
  vůbec nepřicházelo v úvahu.
 • 00:13:04 Tam mělo každé žebro klenby
  svou nezastupitelnou úlohu.
 • 00:13:08 Tady už jsou pouhou dekorací.
 • 00:13:15 A možná si všimnete
  ještě jedné věci, jednoho jevu.
 • 00:13:19 Je známé, že v den jarní
  i podzimní rovnodennosti
 • 00:13:23 osvítí zapadající slunce
  hlavní oltář.
 • 00:13:27 Ale zkuste chvíli vnímat
  rytmus světla a stínů,
 • 00:13:31 zahleďte se do kleneb
  a na stěny i podlahu.
 • 00:13:37 Možná i v nezrychlených záběrech
  postřehnete,
 • 00:13:40 jak se stíny rozpínají
  a světlo kamsi ustupuje,
 • 00:13:44 aniž by se ve skutečnosti za
  takovou chvíli vůbec mohlo pohnout.
 • 00:13:55 Santini získal cenná doporučení,
  a to zvláště v případech,
 • 00:13:59 kdy se stejně
  jako v Sedleci u Kutné Hory
 • 00:14:01 mělo jednat
  o gotickou reminiscenci.
 • 00:14:05 Nikdo jiný před ním
  ani po něm nedokázal
 • 00:14:07 do barokní architektury
  promítnout gotiku tak nápaditě.
 • 00:15:00 Z šera prazvláštního sklepení
 • 00:15:03 se v hladině spodní vody
  odráží latinský nápis,
 • 00:15:06 jehož sdělení
  je mrazivě přímočaré a přesné.
 • 00:15:17 Bez vody se tato stavba zřítí.
 • 00:15:22 Ta stavba stojí v místech,
 • 00:15:24 kde by se za normálních okolností
  nic stavět nedalo.
 • 00:15:28 Hladina spodní vody
  je těsně pod povrchem.
 • 00:15:31 Když si představený kláštera
  z různých stran vyslechl,
 • 00:15:34 že na tomto místě žádná
  větší stavba stát nemůže,
 • 00:15:38 obrátil se na Santiniho, o kterém
  už se tou dobou šířily zvěsti,
 • 00:15:42 že výraz nejde to
  nemá ve svém slovníku.
 • 00:15:50 Celý klášter stojí
  na 5100 dubových pilotech,
 • 00:15:55 vsazených do země, na nichž
  spočívají mohutné dřevěné rošty.
 • 00:16:00 Na nich teprve stojí
  samotná stavba.
 • 00:16:03 Dubové dřevo
  je konzervováno spodní vodou,
 • 00:16:06 jejíž hladina se každý den hlídá.
 • 00:16:10 Dub ve vodě nepodléhá hnilobě,
  uchovává si svoji sílu a pevnost.
 • 00:16:16 Ale pokud někdy
  hladina spodních vod poklesne
 • 00:16:19 a dubové kůly se obnaží,
 • 00:16:21 bude mít klášter v Plasech
  své dny sečtené.
 • 00:16:26 Všímejme si toho, jak Santini
  pracuje s nedokonalostí
 • 00:16:29 lidského zraku, jak ji předjímá
  řešením samotného prostoru,
 • 00:16:34 počítá s ní a rozehrává hru,
  kterou může hrát úplně každý,
 • 00:16:38 kdo má zrak,
  otevřenou mysl a špetku vědomostí.
 • 00:16:43 Tohle je jedno
  z nejznámějších schodišť na světě.
 • 00:16:48 Oválné schodiště
  nebylo do té doby nikde k vidění.
 • 00:16:51 A vlastně ani dlouho poté.
 • 00:16:53 Santini jím předběhl dobu
  o několik staletí.
 • 00:16:56 Přesně taková schodiště
  totiž objevila secese
 • 00:16:59 až na přelomu 19. a 20.století.
 • 00:17:10 Benediktini si u Santiniho
  objednali celkovou přestavbu
 • 00:17:14 kostela v Kladrubech.
  Jejich přáním opět bylo,
 • 00:17:18 aby klášterní kostel
  připomínal dobu středověku.
 • 00:17:23 Dnes se nám to může zdát zvláštní,
 • 00:17:26 protože starý kostel
  byl dokonce ještě románský,
 • 00:17:30 ale přesto se na počátku 18.století
 • 00:17:33 vnímala jako symbol starých časů
  více gotika.
 • 00:17:38 Odborníci se dlouho přeli,
  zda se v Kladrubech setkáváme
 • 00:17:42 s historizujícím
  stylem architektury,
 • 00:17:45 nebo je to zcela svébytná forma.
 • 00:17:49 V každém případě jde o nesmírně
  sugestivní umělecké dílo.
 • 00:17:56 Když byl kostel hotový
  a sklidilo se lešení,
 • 00:18:00 lidé vůbec nevěděli,
  co si mají myslet.
 • 00:18:03 Ozývaly se hlasy, že mrzák Santini
  zmrzačil i tento kostel.
 • 00:18:10 Opravdový šok je ale teprve čekal,
  když vstoupili dovnitř.
 • 00:18:17 Nad složitostí klenby
  zůstává rozum stát.
 • 00:18:20 Mnoho lidí
  klenba doslova fascinovala.
 • 00:18:24 I když byl kostel vyzdoben
  iluzivní freskou v kupoli
 • 00:18:27 a obřími obrazy na stěnách,
  největší pozornost
 • 00:18:31 na sebe strhává
  samotné provedení klenby.
 • 00:18:36 Věřící i během bohoslužeb
  zvedali hlavy,
 • 00:18:39 aby mohli užasnout
  z její složitosti a krásy.
 • 00:18:44 Jako by v ní hledali odpovědi.
 • 00:18:46 Za tou pečlivě vypočítanou symetrií
  se ukrývá řád,
 • 00:18:50 který můžeme pozorovat
  v přírodě - božská dokonalost,
 • 00:18:54 kterou je obtížné definovat,
  popsat, ale přesto ji lze cítit.
 • 00:19:00 Všechny ty linie a průniky
  klenebních žeber
 • 00:19:03 jsou tak přirozené!
 • 00:19:05 Okázalost zde není
  vystavena na odiv,
 • 00:19:08 člověk nepřemýšlí nad tím,
  jak to stavěli.
 • 00:19:11 Prostě jen v úžasu hledí vzhůru,
 • 00:19:14 jako by se jednalo
  o nějaký přírodní výtvor.
 • 00:19:20 Jen málokdy si mohli architekti
  dovolit realizovat své smělé plány
 • 00:19:24 naplno. Poslední slovo
  měl vždy zadavatel.
 • 00:19:27 Pokud architekt potkal někoho,
  kdo v něm měl plnou důvěru
 • 00:19:31 a nechal jej stavět svobodně,
  bylo to spíš vzácné.
 • 00:19:35 Santini takové štěstí
  měl hned několikrát,
 • 00:19:38 ale opravdové souznění,
 • 00:19:40 hraničící
  až s plnohodnotnou spoluprací
 • 00:19:43 našel u zďárského opata Vejmluvy.
 • 00:19:46 Společně vytvořili
  nejslavnější architektovo dílo.
 • 00:19:55 Žďár nad Sázavou byl až do poloviny
  20.století jen malé městečko.
 • 00:19:59 Jen pár ulic kolem malého náměstí.
 • 00:20:02 A přesto se jednalo
  o největší sídlo široko daleko.
 • 00:20:05 Vysočina zůstávala dlouho divoká,
  pustá a bez většího osídlení.
 • 00:20:15 Zámek Kinských, někdejší klášter
  je dnes součástí města,
 • 00:20:20 ale dříve stál
  daleko od posledního stavení.
 • 00:20:23 Santiniho práci
  cisterciáci dobře znali.
 • 00:20:27 Věděli, že když mu dají prostor,
  vytvoří něco výjimečného.
 • 00:20:32 Barokní přestavba
  nese Santiniho klasický rukopis.
 • 00:20:36 Klasický ve smyslu barokní.
 • 00:20:39 Na proměnu areálu
  měl poměrně omezený rozpočet,
 • 00:20:42 což vyřešil jednoduše tím,
  že zachoval staré,
 • 00:20:45 často středověké budovy,
  které však navzájem propojoval
 • 00:20:49 novými přístavbami tak,
  aby působily jako organický celek.
 • 00:20:59 Jestli si vůbec můžeme
  některou ze Santiniho staveb
 • 00:21:02 vyložit jako vrchol
  jeho tvůrčích sil, je to ta,
 • 00:21:05 která se vypíná na návrší mezi
  žďárským zámkem a starým Žďárem.
 • 00:21:11 Nic podobného
  do té doby neviděla nejen Vysočina,
 • 00:21:15 ale ani celé Čechy,
  monarchie, ba celý svět.
 • 00:21:20 Dodnes se překvapeným návštěvníkům
  derou na jazyk slova:
 • 00:21:24 Co to probůh je?
 • 00:21:28 Odpověď není snadné najít.
 • 00:21:31 Ten kostel nepůsobí zcela
  barokním dojmem. Ale jakým tedy?
 • 00:21:36 Podobná stavba by mohla vzniknout
  klidně i ve vrcholné secesi
 • 00:21:40 nebo jako moderní kostel
  ve století dvacátém.
 • 00:21:45 Zároveň v ní opět vidíme
  odkazy ke gotice,
 • 00:21:49 především
  v lomených obloucích oken.
 • 00:21:52 Celý kostel je z odkazů složený,
  ze symbolů, z poselství.
 • 00:21:57 Přitom má svůj uchopitelný rukopis.
  Jen se zkrátka ničemu nepodobá.
 • 00:22:02 Je to solitér,
  jako byl samotný Santini.
 • 00:22:10 Podle legendy
  byl Jan z Pomuka krutě mučen,
 • 00:22:14 aby vyzradil zpovědní tajemství.
  Protože však držel jazyk za zuby,
 • 00:22:19 tak jej zmučeného svrhli z Karlova
  mostu do Vltavy, kde se utopil.
 • 00:22:24 Nad místem, kde na břehu řeky
  později našli mučedníkovo tělo,
 • 00:22:27 mělo zářit pět pěticípých hvězd.
 • 00:22:35 A teď se podívejme, jak o této
  legendě vypráví Jan Blažej Santini
 • 00:22:40 ve svém nejoriginálnějším díle.
 • 00:22:43 5 pěticípých hvězd, 5 hrotů,
  vystupujících z těla kostela.
 • 00:22:47 5 bočních kaplí kostela,
  5 kaplí ambitu.
 • 00:22:52 Číslo 5 hraje
  ve struktuře stavby zásadní roli.
 • 00:22:56 Okna zdánlivě odkazují k protáhlým
  oknům gotických katedrál,
 • 00:23:01 ale zároveň
  tvarem připomínají jazyk.
 • 00:23:06 Se symbolem jazyka se setkáváme
  i uvnitř kostela tak intenzivně,
 • 00:23:10 že si nutně začneme uvědomovat
  vlastní jazyk.
 • 00:23:14 To je součástí plánu.
 • 00:23:17 Celá hmota kostela
  vyzařuje obrovský neklid, napětí,
 • 00:23:21 ale zároveň svojí
  téměř zrcadlovou symetrií
 • 00:23:25 budí dojem jakési předurčenosti.
  Jako by do sebe zapadla
 • 00:23:29 ozubená kola, která spustí
  dlouhý řetěz událostí.
 • 00:23:34 Podívejte se na tu dlažbu!
 • 00:23:35 Čtverce z nepovedené rekonstrukce
  ve 20.století nesdělují nic.
 • 00:23:39 Ale ty staré -
  nepravidelné pětiúhelníky -
 • 00:23:43 dokládají důslednost,
  s jakou architekt přistupoval
 • 00:23:47 k úkolu zdůraznit světcovu legendu.
 • 00:23:53 Kostel na Zelené hoře
  působí dojmem,
 • 00:23:56 jako by na krátký okamžik
  zamrznul uprostřed pohybu.
 • 00:24:00 Krasohled, který se vždy, když se
  na něj podíváte, přestane otáčet.
 • 00:24:16 V liniích každé Santiniho stavby
  čteme příběh o vítězství ducha
 • 00:24:21 nad základními fyzikálními zákony
  naší planety.
 • 00:24:25 Sám nemohl stavět,
  a přitom to, co postavil,
 • 00:24:28 patří k nejhodnotnějším dílům,
  která kdy na našem území vznikla.
 • 00:24:34 Neunesl ani kamenické kladivo,
 • 00:24:36 a stejně dokázal kameni
  vtisknout netušené tvary,
 • 00:24:40 které jako by obkreslil
  z plánů pána boha
 • 00:24:43 k projektu stvoření světa.
 • 00:24:47 Santiniho architektura je alchymie.
 • 00:24:50 Nabízí téměř psychedelický zážitek.
 • 00:24:54 Fantazie a realita se prolínají.
 • 00:24:57 Jsou jedno a totéž.
  Dvě strany jedné mince.
 • 00:25:03 Všechno je možné.
 • 00:25:05 Proměnit snění do stálé podoby,
 • 00:25:08 zastavit kolotoč myšlenek
  v jednom bodě,
 • 00:25:11 nechat světlo, ať se rozloží
  na neexistující částice,
 • 00:25:15 uspořádané do prostorů,
 • 00:25:18 které si lidská mysl
  nedovede ani představit.
 • 00:25:23 Santini nám svým dílem
  vypraví tolik příběhů
 • 00:25:27 co sama hvězdná obloha.
 • 00:25:45 Skryté titulky: Jaroslav Švagr
  Česká televize 2019

Související