iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
16. 1. 2020
20:25 na ČT2

1 2 3 4 5

56 hlasů
151999
zhlédnutí

Barokní srdce Evropy

Rody

Šlechtické rody sehrály v rozvoji našich zemí zásadní roli. Napříč generacemi budovaly a rozvíjely své statky, aby mohla vzniknout velkolepá díla, která dodnes ohromují.

25 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Barokní srdce Evropy - Rody

 • 00:00:50 Evropa se probudila
  z dlouhé noci válek
 • 00:00:54 do rozbřesku plného nových nadějí.
 • 00:00:58 Renesance definitivně odezněla
 • 00:01:00 a člověk znovu vykročil do krajiny.
 • 00:01:05 Za hradby.
 • 00:01:14 Více než kdy jindy se při obnově
  země projevil význam šlechty.
 • 00:01:18 Šlechtické rody postupně vtiskly
  krajině barokní charakter.
 • 00:01:23 Cílevědomě budovaly svůj odkaz
  a po generace o něj pečovaly.
 • 00:01:32 Šlechtic jako člověk šlechtěný,
  ale ne vždy nutně šlechetný.
 • 00:01:36 Mohl být ušlechtilý,
  i pěkný darebák.
 • 00:01:39 Mohl být bohatší než sám panovník,
  ale také chudý jako kostelní myš.
 • 00:01:44 Vždy to ale byl někdo,
  kdo vyčníval.
 • 00:01:47 Šlechtické rody svým způsobem
  vyhrály nad lidskou smrtelností.
 • 00:01:50 Mohly totiž budovat své pozemské
  statky napříč generacemi.
 • 00:02:00 Pojďte se s námi podívat,
 • 00:02:02 co některé významné
  šlechtické rody dokázaly
 • 00:02:05 a jak změnily tvář naší krajiny.
 • 00:02:28 Mnohé šlechtické rody
  vlastním podnikáním
 • 00:02:31 obrovským způsobem zbohatly.
 • 00:02:34 Obchod kvetl a bylo také dost těch,
 • 00:02:36 kteří přišli k velkému jmění
  díky všelijakým válkám a bitvám.
 • 00:02:43 Luxus té doby nabízelo
  jen několik renesančních sídel,
 • 00:02:46 ale ta rychle přestávala čím dál
  náročnějším majitelům stačit.
 • 00:02:55 Znovu se potkáváme
  s rozporuplnou osobností vojevůdce
 • 00:02:59 Albrechta z Valdštejna, který
  v Praze změnil podobu Malé Strany.
 • 00:03:04 Daleko za Prahou pak dokázal změnit
  celý kus krajiny tak,
 • 00:03:07 že lidé věřili,
  že je spolčený s ďáblem.
 • 00:03:11 Město známé z Večerníčků
  o loupežníku Rumcajsovi
 • 00:03:14 už dávno obklopuje
  trochu jiný Řáholec než dřív,
 • 00:03:17 ale na knížepána Albrechta
  zde zapomenout nelze.
 • 00:03:23 Albrecht chtěl vybudovat z Jičína
  své hlavní rodové sídlo
 • 00:03:27 a podřídil tomu téměř všechno.
 • 00:03:32 Z výšky se nám odhalí část
  dochované urbanistické struktury.
 • 00:03:36 Valdštejn zamýšlel obehnat
  starý Jičín souvislým prstencem
 • 00:03:40 šachovnicově uspořádaného
  Nového Města,
 • 00:03:44 kde by ubytoval své vojáky,
 • 00:03:46 Ale ze smělého plánu stihl
  realizovat jen malou část.
 • 00:03:50 A ten kostel na náměstí,
 • 00:03:53 co udivuje na baroko až příliš
  strohými zdmi bez jediné kudrlinky,
 • 00:03:57 jako by to byl
  kus uříznutého dortu?
 • 00:04:00 Jeho stavba
  probíhala velice rychle.
 • 00:04:04 Práce na něm ustaly
  záhy po Albrechtově smrti.
 • 00:04:08 Některé své megalomanské plány
  Albrecht uskutečnil,
 • 00:04:12 jiné nestačil dokončit,
 • 00:04:14 ale pustil se do všeho s odhodláním
  vytvořit něco nevídaného.
 • 00:04:20 Zámek byl sídlem
  správní a politické moci.
 • 00:04:23 Chrám sídlem moci duchovní.
 • 00:04:26 Valdštejn ale chtěl i místo, které
  se stane prostorem pro odpočinek,
 • 00:04:29 různé slavnosti, hostiny a obřady.
 • 00:04:33 Chrám světských
  potěšení i pokušení.
 • 00:04:36 Místo, kde bude člověku libo.
  Proto dal necelé dva kilometry
 • 00:04:40 za městem vybudovat Lodžii,
  kterou obklopoval Libosad.
 • 00:04:44 Svažitý terén přeměnil
  na 3 obří terasy s fontánami,
 • 00:04:48 sochami, živými labyrinty a
  nejrůznějšími tajemnými zákoutími,
 • 00:04:53 včetně grotty a poustevny.
 • 00:05:30 Na Jičínsku působil ještě další
  významný šlechtický rod - Šlikové.
 • 00:05:35 Ti zde vybudovali
  hned několik zámků.
 • 00:05:45 Ten v Jičíněvsi je nyní opět
  soukromým majetkem rodiny Šliků.
 • 00:05:51 Sama o sobě výrazná
 • 00:05:53 a svým čtvercovým půdorysem
  ne zcela běžná zámecká stavba,
 • 00:05:57 jedno z vrcholných děl
  Jeana Baptisty Matheye,
 • 00:06:00 je v krajině posazena tak,
  aby nebyla z širšího okolí vidět.
 • 00:06:05 Všechny okolní kopce jsou vyšší.
 • 00:06:09 Ale střešní vyhlídková terasa
  je dost vysoko na to,
 • 00:06:13 aby z ní bylo vidět
  až na hřebeny Krkonoš.
 • 00:06:20 Oproti Jičíněvsi je patrový zámeček
  v nedalekých Vokšicích
 • 00:06:24 mnohem komornější stavbou.
 • 00:06:27 O to velkorysejší byl park,
  který ji obklopoval.
 • 00:06:34 Když se na Vokšické panství
  podíváme z výšky,
 • 00:06:38 vidíme, že se jedná široko daleko
  o nejúrodnější kus země.
 • 00:06:42 Rovinu s bohatými zásobami vody
  a úrodnou půdou.
 • 00:06:47 Proto snad ani nepřekvapí,
  že ta dominantní budova
 • 00:06:50 obdélníkového půdorysu v popředí
  není torzem nějakého
 • 00:06:54 megalomanského JZD,
  ale barokní sýpkou,
 • 00:06:59 postavenou také
  podle návrhu Matheye.
 • 00:07:04 Sýpka u Vokšic
  má vlastní salu terrenu.
 • 00:07:09 Vznešené entrée.
 • 00:07:21 I když bylo cestování
  po Evropě náročné,
 • 00:07:24 strastiplné a docela nebezpečné,
  vydávali se mladí
 • 00:07:27 zámožní šlechticové
  na takzvané kavalírské cesty,
 • 00:07:31 nejčastěji do Itálie,
  odkud se barokní architektura
 • 00:07:34 spontánně šířila
  po celém kontinentu.
 • 00:07:37 Viděli, jak se v krajině
  na jih od Alp doslova zjevují
 • 00:07:41 monumentální barokní stavby,
 • 00:07:43 a jak tu krajinu korunují,
  esteticky i duchovně doplňují.
 • 00:07:51 A viděli také,
  jak lze prastará starověká
 • 00:07:54 a středověká města
  barokně modernizovat.
 • 00:07:58 Nebo jak stavět
  na podmáčené, nepevné zemi.
 • 00:08:02 To všechno pak uměli zúročit
  i v podmínkách střední Evropy.
 • 00:08:10 Významných rodů
  bylo v českých zemích mnoho.
 • 00:08:13 Ne každý však dokázal to,
  co Albrecht z Valdštejna.
 • 00:08:17 Ale jsou tací. Jejich význam
  jde ruku v ruce s tím,
 • 00:08:21 co po sobě zanechali,
  jaký odkaz po nich zůstal.
 • 00:08:25 Černínové,
 • 00:08:26 Thunové,
 • 00:08:28 Ditrichštejnové,
 • 00:08:30 Šternberkové,
 • 00:08:32 Lobkowicové,
 • 00:08:33 Schwarzenbergové,
 • 00:08:35 Kinští,
 • 00:08:36 Šlikovi.
 • 00:08:41 K nejznámějším šlechtickým rodům
  baroka patřili Lobkowicové.
 • 00:08:46 Pražská Loreta se slavnou
  zvonkohrou byla postavena díky nim.
 • 00:08:51 Rodový zámek v Roudnici nad Labem
 • 00:08:53 zaujme především ne úplně obvyklou
  dispozicí nad velkou řekou.
 • 00:08:58 Také Lobkowicové změnili
  tvář krajiny, kterou užívali,
 • 00:09:02 ale jinak než Valdštejn.
 • 00:09:04 Zatímco pro něho byly úpravy terénu
  prvoplánovou snahou ohromit,
 • 00:09:08 předvést se, Lobkowicové krajinu
  proměňovali svým hospodařením.
 • 00:09:18 Roudnické panství, které
  zahrnovalo i památnou horu Říp,
 • 00:09:22 patřilo k zemědělsky
  nejvyužívanějším oblastem Čech.
 • 00:09:26 Úrodné Polabí i teplomilné svahy
  Českého středohoří
 • 00:09:30 dokázali proměnit tak,
  aby výsledek maximalizoval úrodu.
 • 00:09:45 Prudké svahy nad Labem
  rozčlenili soustavami teras.
 • 00:09:53 Kdybychom měli určit jen jedinou
  osobnost mezi šlechtou,
 • 00:09:57 která nejvíce proměnila krajinu
  na krajinu barokní,
 • 00:10:00 možná bychom
  tím jménem byli překvapeni.
 • 00:10:05 Není totiž tak notoricky známé
  jako rody, o kterých už byla řeč.
 • 00:10:09 A přesto tento člověk
  dokázal v životě víc,
 • 00:10:11 než většina ostatních.
  Šporkové získali své jmění
 • 00:10:16 jako odměnu od císaře
  za účast v boji s Turkem.
 • 00:10:20 Rodovým sídlem
  byl zámek v Lysé nad Labem.
 • 00:10:24 Hrabě Antonín Špork
  s ním ale nebyl příliš spokojený.
 • 00:10:28 V mládí často jezdíval do Itálie,
  a měl tak srovnání s tím,
 • 00:10:33 jak žije tamní šlechta.
  Špork tedy začal hledat způsoby,
 • 00:10:38 jak své pozemky a nemovitosti
  spravovat tak,
 • 00:10:41 aby to odpovídalo
  jeho nárokům a osobnosti.
 • 00:10:55 Špork nebyl jen snobským boháčem.
 • 00:10:59 Na svých kavalírských cestách
  viděl a zažil věci,
 • 00:11:03 které jej přiměly přemýšlet
  o životě a světě mnohem hlouběji,
 • 00:11:07 než bývalo obvyklé.
 • 00:11:10 Vnímal přírodu
  jako zdroj odpovědí na své otázky,
 • 00:11:14 ze kterých jej nejvíc
  fascinovalo téma smrti.
 • 00:11:28 Dokázal prý na svých cestách
  dlouhé hodiny jen mlčky sedět
 • 00:11:33 a hledět do kraje,
 • 00:11:35 jako by to byla
  proměňující se živá bytost,
 • 00:11:37 kterou se snažil pochopit.
 • 00:11:49 Byl hluboce věřící,
  ale jinak, než bylo milé církvi.
 • 00:11:54 Zajímal se o mytologii,
  východní nauky,
 • 00:11:57 studoval astrologii a měl zálibu
  ve všelijakých přírodních drogách.
 • 00:12:06 V okolí svého panství
  v Lysé nad Labem vybudoval
 • 00:12:09 rozsáhlou a důmyslně řešenou
  komponovanou krajinu,
 • 00:12:13 ze které se dochovalo
  jen velmi málo.
 • 00:12:16 Například barokní vesnice Byšičky.
 • 00:12:19 Jednoduchá selská stavení
  s přilehlými hospodářskými budovami
 • 00:12:24 přesně odrážejí
  Šporkův způsob nahlížení na věci.
 • 00:12:28 S nadhledem.
 • 00:12:30 Unikátní uspořádání domů
  do podoby slunce
 • 00:12:33 s rozbíhajícími se paprsky
  se vyjeví jen z ptačí perspektivy.
 • 00:12:42 Špork se nespokojil s dotvářením
  krajiny jen v okolí Lysé.
 • 00:12:46 Když pochopil, že krajinu
  lze využít mnohem rafinovaněji
 • 00:12:50 než jen k obrazu svému,
  začal pracovat na tom,
 • 00:12:53 aby vybudoval ráj na zemi,
  kam se budou sjíždět
 • 00:12:56 císařské a královské dvory
  a šlechta z celé Evropy.
 • 00:13:01 V dědictví získal kus země
  ve východních Čechách.
 • 00:13:04 Později bude všem tvrdit, že to
  místo bylo přepečlivě vybrané
 • 00:13:09 s ohledem na jeho nesmírné
  zvláštnosti a léčivou moc.
 • 00:13:12 Ale pravda je taková,
  že to byl jediný kus krajiny,
 • 00:13:16 kterou měl kromě Lysé k dispozici.
 • 00:13:18 Obklopil se nejvýznamnějšími
  architekty a umělci té doby,
 • 00:13:22 kteří mělké a široké údolí Labe
  využili geniálním způsobem.
 • 00:13:31 Kuks je obrovské barokní divadlo,
 • 00:13:33 které nutí člověka obracet se
  k Bohu skrze sebe sama,
 • 00:13:37 vidět jej v sobě i ve všem kolem.
 • 00:13:42 Kvalitu života
  zásadním způsobem ovlivňuje
 • 00:13:45 vědomí vlastní smrtelnosti.
 • 00:13:50 Nahlíženo optikou smrti jsou
  strasti, které život přináší,
 • 00:13:54 nejen snesitelnější,
 • 00:13:57 ale především
  odpovídají principu rovnováhy.
 • 00:14:02 Překvapivě mnoho lidí,
  kteří Kuks navštívili, se domnívá,
 • 00:14:07 že byli na zámku.
  Zámek zde také stával.
 • 00:14:11 Ještě na začátku 20.století
  tady byl.
 • 00:14:14 Zbyly po něm jen nepatrné zdi
  a části terasy,
 • 00:14:18 schodiště a malá část
  původní přilehlé zámecké zástavby.
 • 00:14:24 Zámek tvořil protiváhu špitálu.
  Ale Kuks neměl proslavit
 • 00:14:28 ani špitál, ani zámek.
  Mělo to být něco úplně jiného.
 • 00:14:38 Když Špork zjistil,
  že se na pravém břehu Labe nachází
 • 00:14:41 několik menších pramenů, bylo
  o budoucnosti Kuksu rozhodnuto.
 • 00:14:46 Stane se světovými lázněmi.
 • 00:14:50 Hrabě byl velmi zklamán,
  když chemický rozbor vody
 • 00:14:53 nedával žádnou možnost
  lázeňského využití.
 • 00:14:57 Využil tedy alespoň svých kontaktů
  na vídeňské univerzitě
 • 00:15:00 a nechal si vystavit
  falešné dobrozdání o tom,
 • 00:15:03 že voda z pramenů
  je téměř zázračná.
 • 00:15:06 Aby to stvrdil,
  vybudoval naproti zámku
 • 00:15:09 s budoucími lázněmi
  monumentální špitál pro chudé.
 • 00:15:15 Snaze přilákat na Kuks evropské
  dvory podřídil Špork téměř vše,
 • 00:15:19 ale zároveň tak činil s vtipem
  a velmi nápaditě.
 • 00:15:23 Z obyčejné ledové vody jal
  se učinit rovnou vodu termální.
 • 00:15:29 V lázeňských domech pod zámkem
  byly hned vedle místností s vanami
 • 00:15:33 a káděmi pro hosty kotelny,
  ve kterých se pramenitá voda
 • 00:15:37 potají ohřívala a potrubím následně
  rozváděla do samotných lázní,
 • 00:15:42 kde ji movití hosté
  užívali jako vodu termální.
 • 00:15:50 Za špitálem založil
  rozlehlou bylinkovou zahradu.
 • 00:15:54 Zde vypěstované
  i z daleka dovážené rostlinné drogy
 • 00:15:57 se dál zpracovávaly
  v místní lékárně
 • 00:16:00 na všelijaké hojivé směsi,
  čaje a masti.
 • 00:16:04 Byliny z celé Evropy, ale i
  blízkovýchodní a asijské koření,
 • 00:16:09 novinky z Nového světa.
  To vše dokázal hrabě soustředit
 • 00:16:13 na jediné zahradě, která se tak
  stala opravdovým zdrojem zdraví.
 • 00:16:18 Na rozdíl
  od obyčejné vody v lázních,
 • 00:16:21 kde bylo nutné
  spoléhat se pouze na placebo efekt.
 • 00:16:46 Zároveň byla zahrada
  ideálním místem pro odpočinek,
 • 00:16:50 modlitby a meditace.
 • 00:16:54 Na jaře pastva pro oči.
 • 00:16:57 Tisíce různých květů
  hrály všemi barvami.
 • 00:17:01 V horkých letních dnech
  se zase pro změnu
 • 00:17:04 vonné rostlinné silice
  doslova tetelily nad záhony,
 • 00:17:09 aby na podzim svým pěstitelům
  odevzdaly drahocenné plody.
 • 00:17:16 Vše se zpracovávalo přímo na místě.
 • 00:17:18 Plody, květy, listy,
  natě, kořeny i semena.
 • 00:17:24 Na Kuksu se dochovala jedna z mála
  evropských barokních lékáren
 • 00:17:28 s téměř úplným původním vybavením.
 • 00:17:32 A tak můžeme obdivovat
  originální porcelánové,
 • 00:17:36 keramické, skleněné i kovové nádoby
  všemožných tvarů a určení.
 • 00:17:41 Našly se i zbytky
  neznámých substancí.
 • 00:17:44 Hmoždíře jsou opotřebené
  intenzivním používáním
 • 00:17:48 a některé dózy i po staletích
  pořád voní po bylinách,
 • 00:17:52 které se v nich uskladňovaly.
 • 00:18:16 Kromě různých českých, rakouských,
  německých, italských, španělských
 • 00:18:20 a jiných šlechtických rodů
  působily na našem území také rody,
 • 00:18:25 které patřily
  k té nejvyšší společenské vrstvě
 • 00:18:29 tehdejšího světa.
  Byli to pochopitelně Habsburkové,
 • 00:18:33 ale třeba také
  velkovévodkyně Toskánská,
 • 00:18:36 která se přivdala
  do slavného italského rodu Medici.
 • 00:18:40 Kromě zámku v Zákupech
  jí patřily i Ploskovice.
 • 00:18:44 Ale potom zde byl ještě jeden
  slavný evropský rod -
 • 00:18:49 Lichtenštejnů.
 • 00:18:52 Ten u nás vybudoval stavby
  a zahrady vskutku nevídané.
 • 00:18:55 K nejznámějším patří Lednicko -
  valtický areál na jižní Moravě.
 • 00:19:10 Nebo jiná komponovaná krajina
 • 00:19:13 v okolí Nových Zámků
  nedaleko Litovle.
 • 00:19:16 Ovšem Lichtenštejnové
  u nás postavili
 • 00:19:19 snad i ten úplně největší
  barokní zámek,
 • 00:19:22 jaký v zemích Koruny české
  kdy stál.
 • 00:19:27 Ten výrazný terénní schod
  v krajině,
 • 00:19:30 vysoký přes 200 metrů, to je Hřebeč
 • 00:19:33 a na něj navazující
  Třebovské stěny na Svitavsku.
 • 00:19:37 Historická hranice
  mezi Čechy a Moravou.
 • 00:19:40 Prakticky přímo na ní stojí
  na okraji lesa zvláštní stavba.
 • 00:19:47 Ve své době pravděpodobně
  největší pozdně barokní zámek
 • 00:19:51 v českých zemích.
 • 00:19:56 Jenomže jen co
  se Lichtenštejnové nastěhovali,
 • 00:19:59 tak kvůli nepozornosti dělníků
  částečně vyhořel.
 • 00:20:02 Majitel dal zámek opravit,
  ale jen co byly práce u konce,
 • 00:20:06 udeřil do něj blesk
  a znovu shořela celá střecha
 • 00:20:09 i část horního patra.
 • 00:20:12 A do třetice zámecký pán
  celý objekt opravil,
 • 00:20:15 a těžko tomu věřit, ale zámek
  vyhořel krátce nato potřetí.
 • 00:20:21 To už Lichtenštejny přimělo
  nechat ruiny strhnout
 • 00:20:24 a víckrát se sem nevracet.
 • 00:20:27 Z robustní stavby zůstalo stát
  jediné nároží - tato věž.
 • 00:21:04 Lichtenštejům svého času
  patřilo i panství v Telči.
 • 00:21:09 Tahle světová památka UNESCO
 • 00:21:11 si na nezájem turistů
  rozhodně nemůže stěžovat,
 • 00:21:15 ale jak už dobře víme,
  Lichtenštejnové rádi svými stavbami
 • 00:21:19 vstupovali do krajiny,
  rádi ji přeměňovali k obrazu svému.
 • 00:21:25 A tak nás ani nemůže překvapit,
  že na jednom z blízkých návrší
 • 00:21:28 spatříme krásný barokní kostel,
  zasvěcený svatému
 • 00:21:32 Janovi Nepomuckému ještě před tím,
 • 00:21:35 než byl katolickou církví
  oficiálně za svatého prohlášen.
 • 00:21:40 Podle všeho
  zde František Antonín Lichtenštejn
 • 00:21:43 zamýšlel vybudovat klášter.
  Snad františkánů.
 • 00:21:48 Postavit kostel
  bylo jistě ušlechtilé
 • 00:21:51 a v přísně katolickém světě
  nejspíš i pragmaticky výhodné,
 • 00:21:55 ale očividně při tom
  stejně tak záleželo na tom,
 • 00:21:59 aby ta stavba byla hezká na pohled.
 • 00:22:02 Aby dominovala krajině,
  aniž by v ní působila nepřirozeně,
 • 00:22:06 zkrátka aby nesla něco víc,
 • 00:22:09 než jen
  věcný smysl svojí existence.
 • 00:22:12 Nějaký přesah.
  Poselství hozené do budoucnosti.
 • 00:22:17 Až k nám.
 • 00:22:44 Všichni lidé
  tehdy měli nelehké životy.
 • 00:22:47 Evropou
  se přelévaly válečné konflikty
 • 00:22:50 a všelijaké smrtící epidemie.
 • 00:22:53 Ve 40 letech
  už byl člověk považován na kmeta.
 • 00:23:01 Smrt byla všudypřítomná
  stejně jako zrození.
 • 00:23:05 Rodiny chudých,
  ale často i urozených
 • 00:23:08 mívaly nezřídka více než 10 dětí
 • 00:23:10 a mnoho z nich
  se nedožilo dospělosti.
 • 00:23:15 Život byl krutý.
 • 00:23:19 O to víc bylo třeba víry.
 • 00:23:21 A zbožnosti.
 • 00:23:23 Lidé byli neustále
  konfrontováni se smrtí.
 • 00:23:43 To jsou dvě strany jedné mince.
 • 00:23:46 Baroko jako symbol
  bohatství a moci.
 • 00:23:49 A baroko jako to,
  co má být člověku milé,
 • 00:23:52 krásné na pohled, sdělné.
 • 00:23:55 Mezi těmito dvěma póly se rozvíjí
  celá škála barokních forem.
 • 00:24:00 Někdy s velkým
  duchovním přesahem a poselstvím.
 • 00:24:04 Poselstvím skrytým v symbolech,
  jinotajích, náznacích,
 • 00:24:09 zakódovaným
  do matematických propočtů
 • 00:24:12 a vetknutým do řádu barokních os.
 • 00:24:20 Významné rody
  ovlivnily tvář celé země tak
 • 00:24:23 jako nikdo jiný před nimi
  a v pozitivním významu ani po nich.
 • 00:24:27 To, co rody vybudovaly
  během mnoha staletí,
 • 00:24:30 bývá dnes tím nejcennějším, co nám
  předkové kromě tradic zanechali.
 • 00:24:40 Ale za těmi hodnotami
  jsou lidé z masa a kostí.
 • 00:24:44 Jednotlivci, kteří uvěřili,
 • 00:24:47 že i samotný člověk
  může změnit svět.
 • 00:25:08 Skryté titulky: Jaroslav Švagr
  Česká televize 2019

Související