iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
2. 11. 2018
15:25 na ČT2

1 2 3 4 5

0 hlasů
1516
zhlédnutí

Sousedé

Shromáždění německých spolků — Babylonfest — Společnost přátel Podkarpatské Rusi — Pocta Dagmar Lieblové

26 min |

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Sousedé

 • 00:00:19 -Myslím, že to má cenu.
 • 00:00:22 I když jsou zase nové hrůzy
  po celém světě,
 • 00:00:27 ale myslím, že na tohle
  by se nemělo nikdy zapomenout.
 • 00:00:33 -Říká Jana Dubová,
 • 00:00:34 jedna z pamětnic židovského
  holocaustu
 • 00:00:36 a účastnice projektu
  "Vím, co se stalo".
 • 00:00:39 Než s námi ale navštívíte
  židovské muzeum,
 • 00:00:41 nahlédneme do ediční práce
  Společnosti přátel Podkarpatské Rusi
 • 00:00:45 a zavítáme do dvou dominantních měst
  na Moravě a v Čechách.
 • 00:01:00 Praha se i letos stala místem setkání
  německé menšiny v ČR.
 • 00:01:04 -Dnes jsme se tu sešli,
 • 00:01:07 abychom uskutečnili
  velké kulturní setkání,
 • 00:01:11 shromáždění německých spolků.
 • 00:01:13 Toto setkání pořádáme každý rok
 • 00:01:17 a z jednotlivých svazů
  přijedou zástupci, členové
 • 00:01:22 a program je tvořen kulturními
  vystoupeními jednotlivých svazů.
 • 00:01:31 A další aspekt je,
 • 00:01:33 abychom v našem rodném jazyce
  si vyměnili informace,
 • 00:01:38 promluvili o projektech,
  které se v tom roce udály,
 • 00:01:42 problematice, která nastala,
  úskalích.
 • 00:01:46 Tento projekt má vícero aspektů.
 • 00:01:51 -Jedním z nich bylo i připomenutí
  krojů českých Němců
 • 00:01:54 z různých krajů naší republiky.
 • 00:02:00 -Kroj, který vidíte,
  tak je replika kroje z roku 1870.
 • 00:02:06 Kroj nosili čeští Rusi
 • 00:02:08 v oblasti Bochova,
  Žluticka a Kralovicka,
 • 00:02:12 takže Chebsko,
  okres Plzeň-sever, Karlovy Vary.
 • 00:02:21 Moje maminka byla Němka,
 • 00:02:23 mí předkové od roku 1764
  bydleli ve vesnici,
 • 00:02:26 kde nyní bydlím.
 • 00:02:28 Jsem ze smíšeného manželství,
  ale dědictví předků a to,
 • 00:02:32 co mí předkové vybudovali,
 • 00:02:33 můj pradědeček,
  tak na to navazujeme.
 • 00:02:36 To je identita.
 • 00:02:37 Kroj je vedle lidových písní,
  zpěvů, tance,
 • 00:02:42 také součást identity českých Němců
  tzv. Engerlanďáků.
 • 00:02:53 -Letos v ČR slavíme 100 let
  založení ČSR, respektive ČR,
 • 00:03:01 a to se dotýká
  i nás německé menšiny.
 • 00:03:04 Pro nás Němce,
  kteří tady žijeme více než 800 let,
 • 00:03:10 se situace dramaticky změnila.
 • 00:03:23 Když se podíváme
  na jubileum 100 let ČSR a na to,
 • 00:03:27 jak vypadala německá menšina
  k dnešnímu poměru v roce 1918
 • 00:03:34 před 100 lety, tak je to
  naprosto diametrální rozdíl.
 • 00:03:38 Musíme si uvědomit,
 • 00:03:40 že před 100 lety v ČR žilo
  přes 3 miliony Němců.
 • 00:03:45 Pak přišel zlom,
 • 00:03:47 po 2. světové válce došlo
  k odsunu nebo vyhnání Němců
 • 00:03:52 a zůstalo nás tady kolem 200 tisíc.
 • 00:03:55 Z toho byl ještě odliv
  v 60. a 70. letech.
 • 00:04:00 Vůbec nelze srovnat německou menšinu
  před 100 lety a dnes.
 • 00:04:08 -A když už mluvíme
  o výročí vzniku ČSR,
 • 00:04:11 pochopitelně tu nemohli chybět
 • 00:04:12 ani zástupci německé menšiny
  na Slovensku.
 • 00:04:15 -Odhadujeme, že v současnosti
  na Slovensku žije
 • 00:04:19 kolem 10 tisíc lidí,
 • 00:04:21 kteří se hlásí k německé národnosti.
 • 00:04:24 U nás je trochu jiná situace
  než v Čechách,
 • 00:04:27 máme jen jeden spolek,
 • 00:04:30 jednoho reprezentanta Němců
  žijících na Slovensku,
 • 00:04:34 karpatsko-německý spolek na
  Slovensku.
 • 00:04:37 Tento spolek byl založený
  v roce 1990 a je tradičním regionem,
 • 00:04:43 kde karpatští Němci žili
  a žijí na Slovensku.
 • 00:04:47 To je Bratislava a její okolí,
 • 00:04:49 na středním Slovensku tzv. Hauerland,
 • 00:04:52 to je od Banské Štiavnice,
  Kremnice, Nitrianskeho Pravna
 • 00:04:56 a na východ od Slovenska
  je to Spíš,
 • 00:04:58 který je rozčleněný na Horní Spíš,
  Kežmarok,
 • 00:05:01 Dolní Spíš,
  údolí Bodvy, Medzevu, Košice.
 • 00:05:08 Spolek má kolem 4 tisíc členů
 • 00:05:10 a co je pro nás dost důležité,
  jako nositel identity
 • 00:05:14 karpatských Němců,
  je Muzeum kultury karpatských Němců.
 • 00:05:18 Je to jedno z menšinových muzeí
 • 00:05:20 Slovenského národního muzea
  v Bratislavě.
 • 00:05:33 Jsou 3 hlavní problémy
  této spolkové činnosti,
 • 00:05:36 nazval bych je přestárlost,
 • 00:05:38 druhá věc je problém malého zájmu
  o spolkovou činnost vůbec,
 • 00:05:43 o převzetí zodpovědnosti,
 • 00:05:45 třetí je narůstající administrativa
  a s tím spojené ekonomické problémy.
 • 00:05:50 Jde nám hlavně o to,
 • 00:05:52 abychom co nejvíce zapojili mládež
  do činnosti spolku,
 • 00:05:56 protože mládež je budoucnost.
 • 00:05:58 -Zakládal jsem spolek
  německé menšiny v roce 1991.
 • 00:06:02 Založil jsem spolek,
  taneční skupina existuje asi 18 let.
 • 00:06:07 Duo, můj syn hraje na citeru,
  vystupujeme asi 8 let
 • 00:06:12 a mimo to, že zpívám a tancuji,
 • 00:06:15 tak jsem poslední píšící autor
  v chebském nářečí.
 • 00:06:19 Když pořádám autorské čtení,
  tak to prokládáme písničkami,
 • 00:06:23 čtu ze svých děl,
  egerlandštinu,
 • 00:06:26 pak to předkládám do němčiny
  a češtiny,
 • 00:06:28 o čem to byla, protožre to jr taková
  čínština nebo finština.
 • 00:06:32 Je to snaha zachovat
 • 00:06:36 bohaté kulturní dědictví
  našich předků,
 • 00:06:38 kteří tu byli po staletí.
 • 00:06:40 A to jsme povinovaní našim předkům,
  proto to děláme.
 • 00:06:43 Máme ten dar,
  tak to musíme rozmnožovat.
 • 00:06:46 ZPĚV V NĚMČINĚ
 • 00:06:54 POTLESK
 • 00:07:06 -Brno.
 • 00:07:09 Město, které vnímáme
 • 00:07:10 jako moravskou metropoli
  s bohatou minulostí.
 • 00:07:13 Ale zjišťujeme,
 • 00:07:14 že je to i velmi dynamicky
  se rozvíjející moderní velkoměsto.
 • 00:07:18 Působivý je fakt,
  že nezapomíná na to,
 • 00:07:21 jak barevné je jeho složení,
 • 00:07:23 tedy národnostní.
 • 00:07:24 I letos zahrnulo
  do svého kulturního kalendáře
 • 00:07:27 prezentaci národnostních menšin
  s názvem Babylonfest.
 • 00:07:31 Rozprostřel se téměř do celého týdne
  a nabídnul pestrý program,
 • 00:07:34 počínaje tradiční výsadbou
  národního stromu,
 • 00:07:37 přes přednášky, vernisáže
 • 00:07:39 až po semináře
  s národnostně menšinovou tematikou.
 • 00:07:43 Jeho vyvrcholením byla přehlídka,
 • 00:07:44 která se symbolicky konala
  na Moravském náměstí v Brně.
 • 00:07:50 -Letošní Babylonfest 2018 a program,
  který právě probíhá,
 • 00:07:56 Babylon pod Špilberkem,
 • 00:07:58 toho se účastní 14 spolků
  od 9 národnostních menšin.
 • 00:08:04 Tyto menšiny jsou zástupci menšin,
  které žijí v Brně
 • 00:08:11 a snaží se uchovávat
  své lidové tradice.
 • 00:08:15 Dnešní program je o lidové tvorbě
 • 00:08:19 a uchovávání tradiční lidové kultury,
  ale i gastronomie.
 • 00:08:26 -Město Brno už v monarchii,
  ale i za první republiky,
 • 00:08:30 bylo multikulturním městem
  jako Praha nebo Vídeň.
 • 00:08:34 Slavnosti národnostních menšin
  bývaly už předtím,
 • 00:08:38 např. Žijeme v jednom městě,
 • 00:08:40 ale před 11 lety jsme to pojmenovali
  Babylonfestem.
 • 00:08:45 Babylonfest slouží
  pro vzájemné porozumění menšin,
 • 00:08:50 ale je nutno překonat bariéry,
  předsudky veřejnosti,
 • 00:08:56 lépe nás poznat,
  přiblížit naši kulturu,
 • 00:09:01 tradici, gastronomii.
 • 00:09:04 -A rozhodně bylo na co se dívat
  a co ochutnávat.
 • 00:09:07 Kromě téměř profesionálních
  vystoupení se na náměstí
 • 00:09:11 objevily i stánky
 • 00:09:12 nabízející ochutnávku toho,
  čím kdo obohatil evropskou kuchyni.
 • 00:09:16 Letos se dokonce poprvé objevili
  i Slovinci.
 • 00:09:19 Přivezli košíky jablek,
  ale především dobrou náladu.
 • 00:09:24 -Mě to naplňuje, protože se menšinám
  věnuji spoustu let
 • 00:09:28 a sám jsem tak trochu menšina,
 • 00:09:31 jako Slovák,
  který sem přišel v roce 1978,
 • 00:09:35 a po rozdělení už jsem tady zůstal,
  tak jsem tak trochu menšina.
 • 00:09:40 Ale nevnímám to,
  že Slováci jsou tady menšina.
 • 00:09:43 Spolky dávám dohromady,
  abychom si mohli vzájemnost
 • 00:09:50 a jeden od druhého
  odevzdat zkušenosti.
 • 00:09:55 Mám radost, když můžu přivítat
  další menšinu
 • 00:09:59 jako poslední 2 roky
  vietnamskou menšinu,
 • 00:10:02 která se tady taky představila.
 • 00:10:06 -Vietnamská menšina v ČR
  byla uznána v roce 2013
 • 00:10:13 jako národní menšina
 • 00:10:16 a od té doby se účastníme
  veškeré kulturní akce,
 • 00:10:22 včetně Babylonfestu
  nebo Dne národní menšiny,
 • 00:10:27 který pořádá krajský úřad.
 • 00:10:29 Sice jsme uznáni jako národní
  menšina,
 • 00:10:32 ale naše kultura
  i tradiční kuchyně
 • 00:10:36 se objevují teprve poslední 2 roky.
 • 00:10:44 Chceme zveřejnit
  svou kulturu tradiční kuchyni.
 • 00:10:52 -Menšiny se proměnily,
  vzniká více spolků,
 • 00:10:55 dokonce jedna nová menšina,
  jak jsem vzpomínal, vietnamská.
 • 00:11:02 Ale některé menšiny
  mají spolků více,
 • 00:11:05 např. Řekové mají 3 spolky,
 • 00:11:08 Němci mají 2 spolky.
  Ukrajinská menšina má tady spolek,
 • 00:11:15 Rusové mají spolek,
  Bulhaři mají 2 spolky,
 • 00:11:20 Slováci mají 2 spolky.
 • 00:11:23 Některé spolky se spíš rozšiřují,
  menšiny si zakládají nové spolky
 • 00:11:31 a takhle to funguje,
  což je dobře,
 • 00:11:34 že ve spolkách pracuje
  i mladší generace.
 • 00:11:39 Některé menšiny
  jsou už dost staré a nemají mladé,
 • 00:11:46 aby je mohli do toho zapojit,
  např. německá menšina.
 • 00:11:58 -Letošní třešinkou na pomyslném dortu
  byl večer ve Viet Palace.
 • 00:12:02 Kulturním centru Vietnamců
  z Brna a okolí.
 • 00:12:05 Hostitelé si dali záležet na tom,
  aby se prezentovali tím nejlepším.
 • 00:12:09 Od lahůdek své kuchyně,
  přes ochutnávku
 • 00:12:12 vietnamského folkloru,
 • 00:12:14 až po nahlédnutí do současného
  života.
 • 00:12:16 Během večera tak bylo dost prostoru
  k tomu,
 • 00:12:18 aby se řeč stočila
  i k osobnějším rozhovorům.
 • 00:12:22 -Přijel jsem do tehdejšího ČSR
  v roce 1988.
 • 00:12:26 Pocházím z provincie Ha Nam,
  je to kousek od hlavního města Hanoj.
 • 00:12:32 Nejen pro mě,
 • 00:12:35 ale i pro většinu Vietnamců
  je polévka, ale i hlavní jídlo.
 • 00:12:41 Je tradiční a jíme ji denně.
 • 00:12:53 Čeština je těžká a poprvé jsem ji
  nemohl ani zaregistrovat.
 • 00:13:00 Říkám si, že tady asi nezůstanu,
  protože se nedá naučit česky.
 • 00:13:08 Ale nakonec se mi podařilo
  češtinu naučit,
 • 00:13:13 začalo mě to tady bavit,
  zabydlel jsem se
 • 00:13:17 a už se nechci ani vrátit domů.
 • 00:13:22 Češi jsou slušní a přátelští.
 • 00:13:30 Moravu mám rád,
  slivovici mám taky rád
 • 00:13:34 a rád poslouchám dechovku.
 • 00:13:39 Morava je krásná země.
 • 00:13:46 -Rusíni.
 • 00:13:47 Národ, který se nemůže opřít
  o svůj vlastní stát
 • 00:13:50 a jeho příslušníci jsou rozeseti
 • 00:13:52 především
  ve východní a jihovýchodní Evropě.
 • 00:13:55 A žijí i zde.
 • 00:13:56 Když jsme patřili do tábora vlivu
  Sovětského svazu,
 • 00:13:59 byli řadu desetiletí decimováni
 • 00:14:01 a nesměli se
  ani ke své národnosti hlásit.
 • 00:14:04 I díky tomu jejich řady prořídl,
 • 00:14:06 a tak je doplňují
  i jejich obdivovatelé.
 • 00:14:09 Dnes je zastřešuje
  Společnost přátel Podkarpatské Rusi.
 • 00:14:13 K jejím hlavním úkolům
  patří publikační činnost.
 • 00:14:18 -Vydali jsme paměti,
  vzpomínky Rusínů na jejich mládí
 • 00:14:23 na Podkarpatské Rusi,
  jakož i Čechů.
 • 00:14:27 Jeden z důvodů je naše poslání,
  máme to ve stanovách.
 • 00:14:32 Druhý důvod je,
  a taky podstatný,
 • 00:14:36 že je spousta materiálu.
 • 00:14:38 Je spousta lidí,
  o kterých stojí za to psát.
 • 00:14:42 Např. Tomáš napsal knížku
 • 00:14:43 o velmi známém rusínském fotbalistovi
  a českém učiteli Bokšayovi.
 • 00:14:49 Nebo jak jsem zmiňovala paměti,
 • 00:14:51 tak vzniklo několik
  takových vzpomínkových knížek.
 • 00:14:55 Lidé, mí krajané,
  prožili velmi dramatický život
 • 00:14:59 a čtenáře to zajímá.
 • 00:15:02 -Jednou z nich je nedávno vydaná
  kniha Duše krajiny a lidí
 • 00:15:06 fotografa Rudolfa Štursy,
 • 00:15:08 který se v roce 1927
  narodil ve Volovoji.
 • 00:15:14 -Knížka je velmi univerzální,
 • 00:15:16 je to kniha fotografií
  Rudolfa Štursy.
 • 00:15:19 Ale současně je to i cestopis
  i sociologická záležitost,
 • 00:15:24 protože tam je hodně fotografií lidí
  a starých fotografií starých lidí,
 • 00:15:30 mizejícího světa.
 • 00:15:31 Pak je tam velký rozhovor
  s Rudolfem Štursou.
 • 00:15:34 Zaplať Pánbůh za něj,
  protože v rozhovoru vzpomíná na to,
 • 00:15:38 jak začal fotografovat,
  jak dostal první fotoaparát,
 • 00:15:42 který dodnes má.
 • 00:15:43 V knížce je vyfocený
  jeho první fotoaparát,
 • 00:15:46 když mu bylo 6, nebo 7 let.
 • 00:15:48 Vzpomíná i na cesty,
  částečně polo ilegální v době,
 • 00:15:53 kdy už Podkarpatská Rus patřila
  pod Sovětský svaz a nesmělo se tam,
 • 00:15:58 tak někdy trošku pokoutně
  se tam Rudolfa Štursa dostal.
 • 00:16:02 A potom na cesty po listopadu 1989,
  kdy už se to zase smělo,
 • 00:16:06 tak tam jezdil velmi často.
 • 00:16:13 Rudolfa Štursa až donedávna
  byl velmi čilý pán,
 • 00:16:16 přestože mu je 91 let.
 • 00:16:18 Chodil, byl na vernisáži,
  křtu knížky tady v Praze,
 • 00:16:23 přijel z Brna,
  to už mu bylo 91 let.
 • 00:16:26 Byl velmi aktivní,
  minimálně v 90. letech,
 • 00:16:32 když vznikla Společnost přátel
  Podkarpatské Rusi,
 • 00:16:35 tak patřil ke členům,
  kteří ji zakládali.
 • 00:16:38 Jezdil na akce,
 • 00:16:40 podnikli jsme několik cest
  na Podkarpatskou Rus.
 • 00:16:44 Nemyslím my dva,
  ale ve větší skupině.
 • 00:16:50 Pobíhal po Podkarpatské Rusi
  s fotoaparátem a bylo vidět,
 • 00:16:54 jak pookřál.
 • 00:16:55 Říkal: tady to vypadalo
  před 30, 50 lety takhle,
 • 00:17:00 dneska to je trošku jinak.
 • 00:17:02 Ale bylo vidět,
  že mu svítilo v očích,
 • 00:17:04 když viděl místa,
  která znal ze svého dětství.
 • 00:17:07 Z Podkarpatské Rusi odešel,
  když mu bylo 8-9 let,
 • 00:17:12 tak tam strávil rané dětství.
 • 00:17:15 Byl velmi čilý, pobíhal,
  předbíhal celou skupinku.
 • 00:17:19 Měli jsme co dělat,
  abychom ho dohnali a stíhali.
 • 00:17:27 Bylo vidět,
  že k tomu má velký vztah
 • 00:17:29 a s velkou nostalgií
  o těch místech mluvil
 • 00:17:32 a pořád fotil.
 • 00:17:40 -Vy, kteří ještě
  neměli možnost zažít
 • 00:17:43 Francouzský podzim v Ostravě,
  neváhejte.
 • 00:17:46 Vybrat si můžete z Matinée
  v Klubu Parník,
 • 00:17:49 Soirée s novým francouzským regionem
  Hauts-de-France,
 • 00:17:53 ale i filmovým či bretaňským večerem.
 • 00:17:55 Podrobné informace najedete na webu
  www.alliancefrancaise.cz.
 • 00:18:03 Výstavu inspirovanou
  100. výročním vzniku ČSR
 • 00:18:06 připravila Národní knihovna
  ve spolupráci se Slovanskou knihovnou
 • 00:18:10 a Společnostní přátel
  Podkarpatské Rusi.
 • 00:18:13 Tématy jsou podkarpatské a rusínské
  inspirace a výzvy v české literatuře.
 • 00:18:18 Navštívit ji můžete každý den,
  kromě neděle,
 • 00:18:20 v prostorách Národní knihovny
  v Klementinu.
 • 00:18:28 Koncem září se v prostorách oddělení
  pro vzdělávání a kulturu
 • 00:18:31 Židovského muzea v Praze
  sešli účastníci projektu,
 • 00:18:34 nazvaného Připomínání,
 • 00:18:36 který vyhlásili pro studenty
  základních a středních škol.
 • 00:18:43 -Projekt jsme vymysleli
  v souvislosti
 • 00:18:46 s připomínkou 27. ledna,
 • 00:18:48 kdy došlo k osvobození koncentračního
  vyhlazovacího tábora Osvětim.
 • 00:18:52 Chtěli jsme studentům zprostředkovat
  možnost setkat se s někým,
 • 00:18:56 kdo přežil období holocaustu
 • 00:18:59 a paní Dagmar Lieblová
  nám v tom velmi pomáhala.
 • 00:19:02 Vzhledem k tomu,
 • 00:19:03 že Dagmar Lieblová
  náhle v březnu zemřela,
 • 00:19:06 tak jsme projekt přejmenovali
 • 00:19:08 na Vím, co se stalo,
  pocta Dagmar Lieblové.
 • 00:19:11 Dneska bychom se měli setkat
  se studenty,
 • 00:19:13 kteří byli ocenění v rámci soutěže,
 • 00:19:17 kterou jsme s nimi společně
  absolvovali a vyhlásili.
 • 00:19:20 Soutěž spočívala v tom,
  že studenti se setkali s pamětníkem,
 • 00:19:24 pak jsme navštívili
  památník obětí šoa,
 • 00:19:27 Pinkasovu synagogu,
 • 00:19:28 kde měli možnost se podívat
  na blízké příbuzné,
 • 00:19:31 rodinné příslušníky pamětníka,
  se kterým měli besedu.
 • 00:19:35 Na základě toho pak měli vytvořit
  jakékoliv dílo.
 • 00:19:39 Mohla to být koláž,
  výrobek 3D modelu, esej.
 • 00:19:44 Příspěvky nám byly postupně posílány,
  vyhodnotili jsme je
 • 00:19:49 a dneska oceníme ty,
  kteří zvítězili.
 • 00:19:53 Zvítězili všichni,
  protože se projektu zúčastnili,
 • 00:19:56 ale oceněn může být jen někdo.
 • 00:19:58 Nejdůležitější je,
 • 00:20:00 že dneska by měli mít možnost
  opět vidět pamětníky,
 • 00:20:03 se kterými se setkali,
 • 00:20:04 mimo paní doktorku Dagmar Lieblovou,
  které celý tento večer věnujeme.
 • 00:20:12 -Nabízí se samozřejmě otázka,
  co bude s projektem dál?
 • 00:20:19 -Myslím, že to má cenu.
 • 00:20:21 I když jsou zase nové hrůzy
  po celém světě,
 • 00:20:27 ale myslím,
  že nejen lidstvo,
 • 00:20:30 ale i planeta
  se nějakým způsobem brání.
 • 00:20:35 Myslím, že na tohle
  by se nemělo nikdy zapomenout.
 • 00:20:40 Byl to specifický program
  záměrného vraždění od psacích stolů.
 • 00:20:53 O to to bylo hrůznější.
 • 00:21:07 -K projektu mám citový vztah,
  ale vzdálený.
 • 00:21:12 Začínalo to už od Zmizelých sousedů,
 • 00:21:17 které začínal
  a pak hodnotil Arnošt Lustig.
 • 00:21:22 S ním jsem to prožívala
  a pak mě tyto věci zajímají.
 • 00:21:30 Pro mladou generaci
  je to velmi důležité,
 • 00:21:34 zvlášť v současnosti,
  kdy se diskutuje,
 • 00:21:38 jestli si máme vzít děti sirotky,
  nebo ne.
 • 00:21:43 Přichází mi to na mysl,
  jak se nám snažili pomoct,
 • 00:21:49 a to nemyslím jen Anglii,
  co dělal Winston, ale mnozí jiní.
 • 00:21:56 To ve mně zůstává.
 • 00:22:00 -Jak začaly první transporty
  v říjnu 1941,
 • 00:22:04 tak od té doby
  v židovských rodinách jediné téma,
 • 00:22:11 o kterém se hovořilo,
 • 00:22:13 byla příprava do Terezína
  a do transportu.
 • 00:22:19 Každý věděl,
  že smíme mít 50 kg na osobu,
 • 00:22:23 tak se přemýšlelo, co s sebou,
  co bude člověk všechno potřebovat.
 • 00:22:29 I když to nebylo úplně jasné,
  protože to byla zima 1941-1942
 • 00:22:35 a tenkrát to nevypadalo,
  že by válka hned skončila,
 • 00:22:39 že by bylo jasné,
  na jak je to dlouho.
 • 00:22:53 -Vždycky mi naskočí úžasná dáma
  plná energie,
 • 00:22:57 která byla vždy otevřená
  ke všem projektům,
 • 00:22:59 které jsme realizovali.
 • 00:23:01 Hodně nám chybí, myslím,
  že nechybí jen mně,
 • 00:23:04 ale i Terezínské iniciativě
 • 00:23:06 a všem pamětníkům,
  kteří tady s námi díky Bohu jsou.
 • 00:23:14 -Pro mě to bylo velice krásné
  a dojemné.
 • 00:23:18 S Danou Lieblovou jsme prošly
  stejnou cestu z Terezína do Osvětimi,
 • 00:23:28 Hamburku a Bergen-Belsenu,
 • 00:23:31 a měly jsme na to
  úplně stejný názor.
 • 00:23:34 Terezín byl pro nás oáza,
 • 00:23:40 kde jsme to my mladí prožívali
  mnohem lépe,
 • 00:23:46 pro rodiče to byla tragédie,
  když se rozbil rodinný život,
 • 00:23:51 ale my jsme byly v dívčím domově
 • 00:23:56 a tam s námi pracovali
  velice vzdělaní lidé.
 • 00:24:02 Pak Osvětim,
 • 00:24:04 a když jsme se odtamtud
  se selekcí dostali,
 • 00:24:08 tak Hamburk byl svým způsobem
  osvobození a připomnělo mi to,
 • 00:24:14 abych to převedla do současnosti,
 • 00:24:18 že mi zemřela maminka v Neugrabenu
  a před 2 roky,
 • 00:24:23 nevím, jak mě objevili,
  že žiju
 • 00:24:26 a maminka tam zemřela,
 • 00:24:28 tak německý spolek tam mamince
  se studenty gymnázia,
 • 00:24:33 složili se na to,
  dali Stolpersteine,
 • 00:24:37 to je ten kámen.
 • 00:24:39 Maminka tam má poslední sbohem.
 • 00:24:47 -Nabízí se otázka,
  co bude s projektem dál?
 • 00:24:51 -Nemyslím si, že to byl solitér,
 • 00:24:53 ale projekt velmi závisí
  na pamětnících.
 • 00:24:56 Dokud budou mít pamětníci
  síly mít besedy se studenty,
 • 00:25:00 tak budeme rádi,
  když projekt budeme realizovat,
 • 00:25:03 ale uvědomuje si,
 • 00:25:04 že projekt možná budeme muset
  nahradit nějakým jiným projektem,
 • 00:25:08 který bude jiným způsobem připomínat
  období šoa.
 • 00:25:13 -Šla jsem tady,
  protože jsem chtěla.
 • 00:25:16 Bylo to označené
  jako pocta Daně Lieblové,
 • 00:25:19 velice jsme se přátelily,
  tak jsem ani netušila,
 • 00:25:23 jak krásné to bude.
 • 00:25:26 To si představuji,
 • 00:25:27 kdyby se s mladými lidmi
  takhle pracovalo,
 • 00:25:30 aby si byli vědomi,
  co se dělo v minulosti,
 • 00:25:34 ale aby žili krásný,
  šťastný život
 • 00:25:37 a byli si vědomi toho,
  co dneska mladí lidi získávají.
 • 00:25:45 Skryté titulky: Lucie Richterová
  Česká televize, 2018

Související