iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
16. 3. 2017
20:35 na ČT2

1 2 3 4 5

159 hlasů
445940
zhlédnutí

Modrá krev 8/8

(I. řada)

Kinští

Bůh, čest, vlast. Tak zní rodové heslo Kinských, v jejichž erbu jsou tři vlčí zuby.

52 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Modrá krev - Kinští

 • 00:00:16 -V mnoha zemích světa
  patří aristokraté mezi celebrity.
 • 00:00:20 Téměř každý jejich pohyb
  neunikne pozornosti tisku.
 • 00:00:24 A nejen bulvárního.
 • 00:00:26 U nás je ale moc neznáme.
 • 00:00:28 Je to hořký důsledek perzekuce
  z časů komunistické totality,
 • 00:00:33 kdy českým
  aristokratům byly vyvlastněny
 • 00:00:36 jejich rodinné statky,
  mnozí emigrovali
 • 00:00:38 a ti, co zůstali,
  skončili často ve vězení,
 • 00:00:41 nebo přežívali
  v potupných životních podmínkách.
 • 00:00:44 Je na čase tento dluh splatit.
 • 00:00:57 Maria František
  Jan Emanuel Sylvestr Alfons
 • 00:01:00 hrabě Kinský z Vchynic a Tetova.
 • 00:01:06 -V jejich erbu jsou tři vlčí zuby,
  jejich rodové heslo je:
 • 00:01:10 Bůh, čest, vlast.
 • 00:01:12 Mezi jejich předky
  byli mnozí významní muži i ženy,
 • 00:01:16 např. čtyři kancléři
  království českého.
 • 00:01:19 Měl bych spíše říci mezi mými předky,
 • 00:01:22 protože tentokrát vám budu vyprávět
  o své rodině.
 • 00:01:36 Chtěl jsem se zeptat,
  jestli znáš všechna svá jména?
 • 00:01:40 -Doufám, že znám všechna.
 • 00:01:42 -A jak jsou?
 • 00:01:43 -Maria Kristián Josef Alan Cyril
  Metoděj František.
 • 00:01:49 -Marie Barbora Žofie Norberta
  Cordi Jesus.
 • 00:01:53 A když jsem někomu řekla,
  co to znamená,
 • 00:01:56 tak z toho byla velká legrace.
 • 00:01:58 -No jo, protože "Cordi Jesus"
  je "srdce Ježíšovo".
 • 00:02:00 -Nikdo nechápal,
  proč se jmenuje srdce Ježíšovo.
 • 00:02:03 -Protože jsi byla
  na ten den pokřtěná.
 • 00:02:06 -To vím.
 • 00:02:07 -Jan Giovanni Saladino
  Zdenko Radslav.
 • 00:02:11 -A ty?
 • 00:02:12 -Já mám jen dvě jména,
  Michelle Marsh.
 • 00:02:15 -Francesco Alessandro.
 • 00:02:17 -Constantin Norbert Octavian.
 • 00:02:20 -Marie Gabriela Henriette.
 • 00:02:26 -Kořeny rodu Kinských sahají
  až do doby vlády Přemysla Otakara I.
 • 00:02:31 Prvním známým
  předkem je vladyka Martin z Medvědiče
 • 00:02:35 v roce 1209.
 • 00:02:37 Kinští se zapsali
  do našich dějin zlatým písmem
 • 00:02:41 jako velcí vlastenci,
  mecenáši věd a umění
 • 00:02:44 i důležitých národních institucí.
 • 00:02:47 Do stavu říšských hrabat
  byli povýšeni v 17. století,
 • 00:02:52 konkrétně to byl hrabě Vilém,
  kterého pak zavraždili v Chebu
 • 00:02:56 společně s Albrechtem z Valdštejna
  roku 1634.
 • 00:03:00 O století později dosáhla jedna větev
  rodu i na titul knížecí.
 • 00:03:08 -Jsme na Novém zámku
  v Kostelci nad Orlicí,
 • 00:03:11 sídle kostelecké rodiny Kinských.
 • 00:03:15 Pojďte prosím dál, půjdu až po vás.
 • 00:03:19 Já jsem tady doma.
 • 00:03:28 Nyní se nacházíme v jídelně
  a tento prostor vždycky byl jídelnou.
 • 00:03:33 Nábytek, který vidíte okolo,
  tak je původní
 • 00:03:37 a i ten stál v této místnosti.
 • 00:03:40 Jenom v době, kdy se vrátil,
  po restituci,
 • 00:03:44 tak byl totálně devastovaný
  a každý kus, který uvidíte,
 • 00:03:48 prošel rukama restaurátora.
 • 00:03:52 Jsme v pokoji, který byl vždycky
  dědečkovou pracovnou
 • 00:03:56 a tohle je dokonce jeho psací stůl.
 • 00:03:58 Jeden z mála kusů nábytku,
  který si směl odtud odnést,
 • 00:04:01 když ho odtud vyhodili.
 • 00:04:03 Můj dědeček byl vášnivý kuřák fajfek
  a jedna je tady.
 • 00:04:08 Ta je dokonce
  fotograficky zdokumentovaná,
 • 00:04:11 ještě na zámku dědečkovi
  zapaluje fajfku malý,
 • 00:04:14 blonďatý, roztomilý chlapeček - já.
 • 00:04:21 -Dědečkovi hraběti Františku Josefovi
 • 00:04:24 byl kostelecký zámek
  vyvlastněn po únoru 1948.
 • 00:04:29 Jeho syn, otec současného majitele,
  hrabě Josef Kinský,
 • 00:04:33 byl uvězněn a pracoval
  v uranových dolech.
 • 00:04:37 Po desetiletí se k rodovému sídlu
  nepřiblížil.
 • 00:04:40 Aby nemusel přihlížet,
 • 00:04:42 jak se z něj stal
  Výzkumný ústav chovu prasat.
 • 00:04:47 -Žádný ptáček se nevrací do hnízda,
  které bylo zničené.
 • 00:04:52 A naše hnízdo bylo zničené.
 • 00:04:57 -Maria Josef
  hrabě Kinský z Vchynic a Tetova,
 • 00:05:00 otec Františka Kinského.
 • 00:05:05 Naštěstí se dožil toho,
 • 00:05:07 že se spravedlnost vrátila zpět
  do této země.
 • 00:05:10 A zpustošený zámek zpátky rodině.
 • 00:05:17 -Vždycky říkám, že každákoruna,
 • 00:05:20 kteroudo zachování
  tohoto zámků dávám,
 • 00:05:25 je ekonomicky sebevražda.
 • 00:05:29 Ta koruna se už nikdy nevrátí.
 • 00:05:32 A já k tomu přidávám:
 • 00:05:37 jsem starý dost,
  abys tu sebevraždu riskoval,
 • 00:05:41 protože následky ponesou mí synové.
 • 00:05:47 A to už budu pryč.
 • 00:05:57 -Nový empírový zámek
  v Kostelci nad Orlicí
 • 00:06:00 nechal roku 1829 vystavět na návrh
  rodinného architekta Jindřicha Kocha
 • 00:06:06 hrabě Josef Ervín Kinský.
 • 00:06:10 Poslední čtvrtstoletí
 • 00:06:12 zasvětil Josef Kinský
  a jeho syn František
 • 00:06:15 k nápravě brutální devastace objektu
  za času totality.
 • 00:06:19 V hodině dvanácté zachránili
  rodové sídlo před zřícením.
 • 00:06:23 Jak se jim to podařilo,
 • 00:06:25 dnes oceňují návštěvníci
  při zámeckých prohlídkách.
 • 00:06:32 ODBÍJENÍ KOSTELA
 • 00:06:41 -Na tomto obraze je znázorněn
  celý rodokmen rodiny Kinských
 • 00:06:46 a v 18. století došlo k tomu,
  že se rod rozdělil na několik větví,
 • 00:06:54 přičemž tato větev,
  tzv. primogenitura,
 • 00:06:59 těm se říká chlumečtí Kinští.
 • 00:07:01 Zde se odděluje další větev,
  které se říká tzv. knížecí větev.
 • 00:07:06 A od knížecí se oddělují
  tzv. kostelečtí Kinští,
 • 00:07:12 můj otec, já, můj bratr
  a mé děti Barbora a Kristián.
 • 00:07:20 -Kdy jsi poprvé přijel do Kostelce?
 • 00:07:24 -V tu dobu mi mohlo být 14-15 let.
 • 00:07:27 Vzpomínám si, že dům byl obehnaný
  žlutým vlnitým plotem,
 • 00:07:33 panely zarostlé kopřivami,
  trávou do výšky 2 metrů
 • 00:07:40 a celý dům padal.
 • 00:07:42 Říkal jsem si: potěš Pánbůh.
 • 00:07:46 -Maria Kristián Josef Alan Cyril
  Metoděj František
 • 00:07:49 hrabě Kinský z Vchynic a Tetova,
  syn Františka Kinského.
 • 00:07:56 -Do Kostelce jsem poprvé přijela
  až po revoluci, po restitucích
 • 00:08:00 a mé dvě nejživější vzpomínky byly,
  že kuriózní,
 • 00:08:05 ač jsem do té doby tady nikdy nebyla,
  tak jsem měla pocit,
 • 00:08:09 ne že to tu znám,
  ale cítila jsem se tady dobře
 • 00:08:13 a jako doma.
 • 00:08:13 A ten pocit od té doby
  nikdy nepřestal.
 • 00:08:16 Druhá vzpomínka, kterou mám, je,
 • 00:08:19 že když jsme vstoupili
  dovnitř do domu,
 • 00:08:22 že byl tak vlhký,
  že se dalo nehty malovat do omítky.
 • 00:08:26 -Marie Barbora Žofie Norberta
  Cordis Jesus Jarošová,
 • 00:08:29 rozená komtesa Kinská,
  dcera Františka Kinského.
 • 00:08:37 -Měl jsi při první návštěvě pocit,
  že sem patříš nebo že jsme odtud?
 • 00:08:44 -Neřekl bych.
 • 00:08:46 Tento pocit jsem získával
  velmi pozvolna a ve chvíli,
 • 00:08:51 kdy jsem skočil základní školu,
  když jsem byl v 8. třídě,
 • 00:08:56 tak proběhla Sametová revoluce.
 • 00:08:58 A dědeček začal usilovat
  o navrácení jeho odebraného majetku.
 • 00:09:07 Měl vizi a plán,
  že bych jeho následovníkem měl být já
 • 00:09:14 a tvou generaci
  a tvého bratra by vynechal
 • 00:09:19 a rovnou by se přešlo na mě,
 • 00:09:21 protože už máte zavedenou
  svou kariéru, své životy,
 • 00:09:25 což mě v té době spíš vyděsilo.
 • 00:09:27 -Tak jsi to vyřešil odchodem
  na Nový Zéland.
 • 00:09:33 -Ano.
 • 00:09:36 -Jsi připraven, že to jednou
  budeš celé vést a řídit?
 • 00:09:41 -Troufám si říct, že jo.
 • 00:09:43 V tuhle chvíli už ano.
 • 00:09:45 -Těšíš se?
 • 00:09:47 -Docela těším.
 • 00:09:51 Už si to užíváním v tuto chvíli
  a možná mám trochu obavu z toho,
 • 00:09:56 že to celé bude viset na mně.
 • 00:09:59 Teď jsem spokojený,
  že všechny tyto věci,
 • 00:10:02 pokud se něco děje,
  tak mám ještě autoritu nad sebou,
 • 00:10:06 což jsi ty.
 • 00:10:07 Za kterou můžu přijít
  a radit se, ptát se atd.
 • 00:10:13 -Na tomto obrazu
  je císařská hofmistryně,
 • 00:10:17 kněžna Karolína Kinská,
  rozená paní z Kerpen.
 • 00:10:21 A k té se řadí velmi roztomilá
  historka mého dědečka,
 • 00:10:25 protože ten vždycky říkal:
 • 00:10:27 dokud se krev Kinských nesmísila
  s krví Kerpenů,
 • 00:10:32 byli Kinští malí, oškliví, zlí,
  ale chytří.
 • 00:10:40 A poté byli Kinští velcí,
  krásní, hodní, ale...
 • 00:10:48 ...taky chytří.
 • 00:10:52 Kdy si tví spolužáci uvědomili
  nebo předhodili ti někdy jméno Kinský
 • 00:11:00 v souvislosti s příslušností
  k rodinnému klanu?
 • 00:11:05 -Když to náhodou zjistili,
  že to třeba před nimi řekl někdo jiný
 • 00:11:11 nebo se o tom zrovna mluvilo
  v dějepise,
 • 00:11:15 tak se zeptali klasickou otázkou:
  a ty jsi ten Kinský?.
 • 00:11:20 Řekl jsem jim ano
  a vždycky to byla atrakce.
 • 00:11:25 A říkali mi hrábě
  a spoustou jiných vtipných přezdívek,
 • 00:11:32 ale to bylo asi tak všechno.
 • 00:11:40 -Kubo, Anče, kde jste kdo?
 • 00:11:44 Jak se sem dostal ten dopis
  s baronskou pečetí?
 • 00:11:48 -Milostpane,
  já se celý den nehnu z kuchyně.
 • 00:11:51 -Já štípu na dvoře dříví.
 • 00:11:53 -Holoto líná,
  baronského posla propasou.
 • 00:11:56 Pustili by sem třeba
  lupičskou bandu.
 • 00:12:00 -Určitou část svého života
  jsi prošla pozorováním Večerníčků
 • 00:12:04 a tam byly prezentovaný
  typy aristokratů.
 • 00:12:08 - Tyhle kontexty mi došly
  až v dospělosti,
 • 00:12:11 kdy přišlo na řeč,
  že by se na to mohly dívat moje děti.
 • 00:12:15 I se na ně dívaly.
 • 00:12:16 Když jsem to pak viděla,
  tak jsem se zhrozila,
 • 00:12:20 jak neuvěřitelně plíživě cpali
  tu ideologii
 • 00:12:23 do malých předškolních dětí.
 • 00:12:26 Další takový příklad je Rumcajs,
  který je snad ještě horší
 • 00:12:30 než Krakonošské pohádky.
 • 00:12:31 Nebyl to jen špatný pohled na šlechtu
  nebo na panstvo,
 • 00:12:35 ale i vynášení nepříliš charakterních
  vlastností na piedestal.
 • 00:12:42 U Rumcajse,
  největší hrdina je loupežník
 • 00:12:46 a největší hrdinství
  je někoho šikovně okrást,
 • 00:12:50 aby si toho nevšiml.
 • 00:12:52 -A za chvíli se od Jičína přihnal
  knížepán se zlatým kbelíkem.
 • 00:13:00 "Sakbrlé", povídá,
 • 00:13:02 "vždyť já k té vodě nedosáhnu".
 • 00:13:06 "To by se knížepán musel
  pořádně shýbnout",
 • 00:13:09 poradil mu Cipísek.
 • 00:13:21 -Tady bych ukázal horní díl špacírky
  mého dědečka
 • 00:13:25 a to je v podstatě cestopis.
 • 00:13:27 Můj dědeček, každé místo,
  které poprvé navštívil,
 • 00:13:31 tak si nechal vyrýt na tuto hůl.
 • 00:13:35 První záznamy jsou z roku 1898
  a poslední z roku 1908.
 • 00:13:40 To nevím, jestli je to kvůli tomu,
  že už se víc nevešlo,
 • 00:13:45 nebo protože se roku 1908 oženil.
 • 00:13:49 -Vzala sis bezvadného kluka,
  ale není aristokratického původu.
 • 00:13:55 -Taky se mě na to lidí ptají:
 • 00:13:57 jak to, že sis mohla vzít někoho,
  kdo není aristokrat.
 • 00:14:00 Říkala jsem:
 • 00:14:01 koho bych si tu asi vzala,
  všechno to byli mí příbuzní.
 • 00:14:05 Nikdy jste mě k tomu nenutili,
  taky by to bylo asi trochu legrační,
 • 00:14:10 vzhledem k tomu, že moje maminka
  taky není aristokratka,
 • 00:14:14 tak by to bylo komické,
  kdybyste zrovna vy mě k tomu nutili.
 • 00:14:17 -Nemrzelo tě někdy,
  že jsi přišla o své jméno?
 • 00:14:21 I když ty jsi o něj úplně nepřišla,
  protože používáš obě jména.
 • 00:14:27 -Díky tobě jsem o něho nepřišla,
  protože jsem měla v plánu,
 • 00:14:30 že budu mít jen jedno příjmení,
  manželovo.
 • 00:14:32 A ty jsi mi tehdy říkal:
 • 00:14:34 víš, a nešlo by třeba,
  kdyby, trošku, možná,
 • 00:14:36 malinko tam ta Kinská
  trochu zůstala?.
 • 00:14:39 SVATEBNÍ HUDBA
 • 00:14:45 -Vítám vás u mě doma, dobrý den.
 • 00:14:48 Vítám vás u mě na zahradě.
 • 00:14:50 Ještě mě napadá jedna věc,
  dneska je 13. srpna,
 • 00:14:56 slavný den, že?
 • 00:15:00 Už jen pro vás, pane ženichu.
 • 00:15:04 Každého třináctého
  včas doma a s květinou.
 • 00:15:14 Slibujete?
 • 00:15:17 -Pradědeček Františka Kinského,
 • 00:15:20 hrabě Bedřich Karel
  se v 19. století
 • 00:15:22 stal prvním starostou okresního
  zastupitelstva v Kostelci nad Orlicí.
 • 00:15:28 Jeho pravnuk dnes vykonává
  v Kostelci stejnou funkci.
 • 00:15:32 Kostelečtí si ho zvolili na radnici
  nejvyšším počtem preferenčních hlasů.
 • 00:15:38 -Pomalu vykráčím, užijte si to!
  -Děkujeme.
 • 00:15:46 -Měl jsi pocit, že způsob,
  jakým jsi v rodině vychovávaný,
 • 00:15:50 je jiný,
  než měli tvoji spolužáci?
 • 00:15:54 Že bys měl "aristokratickou" výchovu?
 • 00:16:00 -Když nepočítám věci,
  že jsem věděl,
 • 00:16:03 jak se správně drží příbor u stolu
  a že mám mítlokty blízko u těla,
 • 00:16:09 a že nemám mlaskat,
  protože se to jinak rychle dozvím,
 • 00:16:16 ale jinak jsem neměl pocit,
 • 00:16:20 že bych byl nějakým speciálním
  způsobem vychovávaný.
 • 00:16:24 -Výchovu, chování člověk přejímá
  od svých rodičů od dětství jako vzor.
 • 00:16:30 Historka o píchání vidličkou,
  abychom na ni nezapomněli.
 • 00:16:37 To, že můj bratr, když byl malý,
  musel tetičkám líbat ruku,
 • 00:16:41 což asi taky nebylo v této době
  v ČSR úplně obvyklé.
 • 00:16:45 Věděli jsme, že se neodbíhá od stolu,
  když je tam společnost,
 • 00:16:49 že se dospělým neskáče do řeči,
  ale to mám pocit,
 • 00:16:53 že patří k normální výchově,
  kterou by měli mít všichni.
 • 00:16:57 -Vím, že jsem byl pověstný tyran.
 • 00:17:00 Píchání vidličkou,
  to je hrozně jednoduché,
 • 00:17:04 to pravidlo znáš,
  nebudu to říkat já...
 • 00:17:07 -Ne, ale mě se na to taky každý ptá.
 • 00:17:10 -Proč?
 • 00:17:11 -Když člověk jí, má tendence
  se k tomu uložit,
 • 00:17:14 opřít si oba lokty o stůl,
  hezky daleko od těla,
 • 00:17:18 a protože to je velmi nezpůsobné,
  tak už tě to nebavilo,
 • 00:17:22 tak jsi do loktu píchnul vidličkou.
 • 00:17:25 Ale stalo se to jednou
 • 00:17:26 a vznikla z toho
  taková velká historka.
 • 00:17:29 -Dědeček je dobrý a není přísný.
 • 00:17:31 Nesmíme mít lokty na stole.
 • 00:17:34 Ale nepíchá nás vidličkou
  do loktů jako maminku.
 • 00:17:42 -Alexius Kristián František Petr
  Bonifác Jaroš.
 • 00:17:46 Maxmilián Michal
  Josef Justin Calist Jaroš,
 • 00:17:50 synové Barbory Kinské Jarošové.
 • 00:17:55 -Máš dvě dcery.
  -Ano.
 • 00:17:58 -Nevymřeme po meči?
 • 00:18:01 -Nevím, Tomáš Černín mi jednou říkal,
  není to tak dlouho,
 • 00:18:05 že cesta k synům je dlážděná dcerami,
  tak zatím dláždím.
 • 00:18:10 Uvidíme,
  jestli to nějak dodláždím.
 • 00:18:13 Zase aby to nebyl moc dlouhý chodník.
 • 00:18:17 -Jsme na schodišti do 2. parta zámku.
 • 00:18:20 Tady sice ještě visí
  nějací mí předkové,
 • 00:18:23 ale jinak horní patro je jiný svět.
 • 00:18:26 To je svět výstav a umění.
 • 00:18:30 V tuto chvíli zde máme výstavu
  bratří Formanů
 • 00:18:33 "Třináct nepokojů
  kosteleckého zámku".
 • 00:18:40 -Nejen zámecké sály,
  ale i expozice v galerii Kinských
 • 00:18:44 je oblíbeným výletním cílem.
 • 00:18:47 Pokud už tady nestihnete
  zrovna hravý svět bratří Formanů
 • 00:18:51 a kabinety Stáni Stuchlé,
  nevěšte hlavu.
 • 00:18:54 Výstavní program je úžasný stále.
 • 00:19:10 Opouštíme Kostelec nad Orlicí,
 • 00:19:12 abychom mohli představit
  další objekty,
 • 00:19:15 které jsou spojeny s rodem Kinských.
 • 00:19:19 Dolní zámek v Benešově nad Ploučnicí
  získal v roce 1614
 • 00:19:23 Radslav Vchynský z Vchynic,
  vynikající finančník,
 • 00:19:27 který se zařadil mezi 13 nejbohatších
  šlechticů v zemi,
 • 00:19:31 což mu vyneslo přezdívku "Boháč".
 • 00:19:38 Pozoruhodný hrad ve Sloupu v Čechách
  nedaleko Nového Boru,
 • 00:19:42 unikátní stavba
  na těžko dostupné skále,
 • 00:19:45 která strmě vyčnívá
  30 metrů nad okolím,
 • 00:19:48 patřil spolu
  s okolním panstvím rodu Kinských
 • 00:19:51 od roku 1710 přes 2 staletí.
 • 00:20:03 Zámek v Chlumci nad Cidlinou
  dal postavit roku 1721
 • 00:20:08 hrabě František Ferdinand Kinský.
 • 00:20:11 Plány vypracoval
  Jan Blažej Santini-Aichl
 • 00:20:14 a stavbu pak vedl
  známý barokní stavitel
 • 00:20:17 František Maxmilián Kaňka.
 • 00:20:19 Na počest návštěvy císaře Karla VI.
  dostal nový zámek jméno
 • 00:20:24 Karlova Koruna.
 • 00:20:27 Gotický klenot v Českém ráji,
  hrad Kost ze 14. století,
 • 00:20:32 je jedním z mála zbývajících
  středověkých sídel v ČR.
 • 00:20:36 Legenda praví,
  že hrad dostal jméno Kost,
 • 00:20:40 protože je pevný jako kost.
 • 00:20:43 Nebyl dobyt více než jednou.
 • 00:20:51 Poutní kostel
  Svatého Jana Nepouckého,
 • 00:20:53 památka UNESCO,
 • 00:20:55 je dnes propojen
  s církevně-zámeckým areálem
 • 00:20:58 ve Žďáru nad Sázavou.
 • 00:21:00 Řadu šlechtických vlastníků
  pozoruhodného komplexu
 • 00:21:04 uzavírá roku 1925 rodina Kinských.
 • 00:21:11 Připravte se prosím,
  budeme přistávat.
 • 00:21:16 -Historie žďárského kláštera
  začíná ve 13. století.
 • 00:21:23 V 17. století byla část kláštera
  přestavěná na zámek.
 • 00:21:27 Dnes ho obývá další
  z rodiny Kinských, Constantin.
 • 00:21:32 Vyrostl ve francouzském exilu
 • 00:21:34 a dnes již ovládá bravurně
  nelehkou řeč svých předků.
 • 00:21:39 -Vždycky říkám, že jsem první Kinský,
  který neumí pořádně skloňovat,
 • 00:21:44 a ještě mám francouzský přízvuk
 • 00:21:46 a za to se stydím.
 • 00:21:48 -Constantin Norbert Octavian,
  hrabě Kinský z Vchynic a Tetova.
 • 00:21:53 -Narodil jsem se ve Francii,
  otec utekl v roce 1958
 • 00:21:57 a oženil se s mou matkou.
 • 00:22:00 Vrátil jsem se v roce 1997
  a od té doby tady žijeme.
 • 00:22:05 -A ty ses od svého otce učil česky
  už ve Francii?
 • 00:22:10 -Ano, otec vždycky s námi mluvil
  česky, byly asi dva důvody.
 • 00:22:15 První, aby se nezapomněla tradice
  a abychom viděli,
 • 00:22:19 že to bude někdy k použití a druhý,
  aby nasral komunisty.
 • 00:22:23 -Kde ses naučila tak neuvěřitelně
  dobře česky?
 • 00:22:26 -Děkuji ti za podporu.
 • 00:22:28 -Opravdu, úžasně.
 • 00:22:31 -Jsem tady 19 let.
 • 00:22:34 -A měla jsi učitele?
  -Samozřejmě.
 • 00:22:39 -Marie Gabriela Henriette,
  hraběnka Kinská,
 • 00:22:44 rozená komtesa
  de Crevoisier d'Hurbache,
 • 00:22:48 manželka hraběte Constantina.
 • 00:22:52 -Je nějaké české slovo,
  které je pro tebe nejtěžší?
 • 00:22:56 -Mám velmi rád jednu knihu,
  nevím, jestli ji znáš,
 • 00:23:00 je to Šmírbuch jazyka českého.
 • 00:23:02 -Ne.
 • 00:23:03 -Je to super kniha,
  dostaneš to na Vánoce.
 • 00:23:07 Jsou tam super výrazy,
 • 00:23:09 jako třeba
  "čumí jak pionýr na lokomotivu".
 • 00:23:12 -Kolika mluvíš řečí?
 • 00:23:16 -Jen francouzsky, anglicky,
  němčině, čeština,
 • 00:23:20 když se zpívá,
  tak trošku italsky nebo gruzínsky.
 • 00:23:24 -Kdy jsi poprvé přijel do Čech?
 • 00:23:27 -V roce 1976, bylo mi 14 let.
 • 00:23:35 Velmi dobře si to pamatuji,
  dělal jsem, že nerozumím česky,
 • 00:23:40 když jsme jeli vlakem přes hranice.
 • 00:23:43 Chlapi s kulometem
  si tam se mnou trošku točili,
 • 00:23:48 bylo to ve 3 hodiny ráno
  a bylo to docela nepříjemné.
 • 00:23:52 Ale věděl jsem, že můžu ven.
 • 00:23:54 Takže to není to samé,
  jako člověk, co žil tady.
 • 00:23:57 Pamatuji si,
  jak Praha byla hrozně smutná.
 • 00:24:02 -Tady jsme vešli na původní podlahu?
  -Ano, to je důvod, proč to takhle...
 • 00:24:08 -Proč to křupe a houpe.
 • 00:24:10 -Nám se to líbí, všichni říkají,
  že bychom to měli odstranit,
 • 00:24:14 ale určitě ne.
 • 00:24:15 Co se dá zachránit,
  to se zachrání.
 • 00:24:18 -Dovedla sis představit,
  že budeš žít v Čechách?
 • 00:24:21 -Vůbec, když jsem se setkala
  s Constantinem,
 • 00:24:24 tak tady nebylo možné žít.
 • 00:24:27 Vzali jsme se v roce 1987.
 • 00:24:31 Přijít tady, to bylo úplně...
 • 00:24:35 -A jaké to bylo,
  když jsi přišla do Čech?
 • 00:24:38 -Očekávala jsem, že to bude
  trošku jiné než ve Francii,
 • 00:24:43 taky to bylo jiné,
  ale postupně se rozdíly zmenšovaly
 • 00:24:48 a zůstanou hodně zajímavé rozdíly.
 • 00:24:54 -Když jsem tady byl poprvé,
  tak to vypadalo úplně jinak.
 • 00:25:02 -Jestli si pamatuješ
  na mého otce Radslava,
 • 00:25:05 tak ten tady zahájil
  první rekonstrukci.
 • 00:25:08 Stav katastrofální,
  fresky úplně zmizely, zdevastované.
 • 00:25:12 Po restituci
  jsme se nejdříve starali o střechy.
 • 00:25:18 Všechny střechy jsou teď v pořádku.
 • 00:25:22 -Někdo říká, že středověký zámek
  je spíše trest než něco jiného,
 • 00:25:27 protože je s tím více starostí
  než užitku.
 • 00:25:30 -Radslav Jiří, hrabě Kinský
  z Vchynic a Tetova,
 • 00:25:34 otec hraběte Constantina.
 • 00:25:37 -Naštěstí otec si trošku pamatoval,
  jak to bylo.
 • 00:25:40 Řeknu ti tajemství.
 • 00:25:43 Byly místa, kde si pamatoval,
  nebo bylo vidět, co bylo.
 • 00:25:47 Ale tady byla ohromná díra,
  tak se ptali otce,
 • 00:25:51 jestli si pamatuje, co tam bylo.
 • 00:25:53 Říkal: nevím, ale nakreslím vám to.
 • 00:25:56 Nakreslil,
  jak chodí se psem lovit přes most.
 • 00:26:01 Takové tajné moderní baroko.
 • 00:26:27 -Dovedl si tvůj otec představit,
  že se vrátí domů?
 • 00:26:30 -Asi spíš ne, měl vždycky vztah.
 • 00:26:33 Měli jsme hodně lidí,
 • 00:26:35 kteří nás z Čech navštívili
  ve Francii.
 • 00:26:38 Pracovně, přátelsky, rodinně,
  ale že bychom se tady vrátili,
 • 00:26:42 to asi nevěřil.
 • 00:26:45 -Jak ho tady lidi přijali?
 • 00:26:48 -Výborně, myslím,
  že místní vztahy byly a jsou výborné.
 • 00:26:53 To pochází i z další generace,
  přírodních rezervací,
 • 00:26:58 Žákova hora nebo rašelina,
  to založil můj dědeček s babičkou.
 • 00:27:04 První přírodní rezervace
  na soukromém majetku
 • 00:27:07 a přežilo to i komunistické doby.
 • 00:27:10 A pořád to žije.
 • 00:27:11 -Pořád ten prales existuje?
 • 00:27:14 -Nejen prales, který založili,
 • 00:27:16 ale i způsob hospodaření
  blízko k přírodě.
 • 00:27:20 Náš úkol není hospodařit,
  ale pomoct přírodě, aby hospodařila,
 • 00:27:25 protože příroda je mnohem šikovnější,
  chytřejší, moudřejší než jsme my.
 • 00:27:31 Tady je původní rajská zahrada a tady
  je základ kláštera.
 • 00:27:38 Stavělo se vždycky tam,
  kde byla voda.
 • 00:27:42 Je tady tzv. studniční kaple
  a takhle stavěl Santini.
 • 00:27:47 -Tím stylem gotické...
  -Gotické baroko.
 • 00:28:07 Osobně se cítím doma tam,
  kde mám šanci něco vybudovat.
 • 00:28:11 V Čechách je mnoho věcí,
 • 00:28:13 co můžeme společně dělat
  a snažíme se.
 • 00:28:15 A skutečně se cítím jako Evropan.
 • 00:28:18 Když jezdíme autem
  ze Žďáru do Bretaně,
 • 00:28:22 potřebujeme moře aspoň 1x do roka,
  tak máme pocit,
 • 00:28:27 že z jednoho regionu,
 • 00:28:29 do druhého, třetího, čtvrtého
  a je to moje země.
 • 00:28:33 KOSTELNÍ ZPĚV
 • 00:28:51 -Jsi finančník a hospodář.
 • 00:28:54 -Snažím se.
 • 00:28:56 -Cítíš se víc finančníkem, nebo
  hospodářem?
 • 00:29:00 -Myslím, že všichni
  jsme hlavně romantičtí blbci.
 • 00:29:14 -Mezinárodní festival Corespondance
  je přehlídka
 • 00:29:17 současného tance a pohybového umění.
 • 00:29:20 Každé léto ji hostí zámek
  i město Žďár nad Sázavou.
 • 00:29:24 Už v pořadí 7. ročník představil
  na 140 umělců z 15 zemí světa.
 • 00:29:32 Hlavním tématem je propojení tance
  a scénografie s geniem loci,
 • 00:29:37 s barokní architekturou
  Jana Blažeje Santiniho-Aichla.
 • 00:29:42 Ředitelkou festivalu
  je paní hraběnka Marie Kinská.
 • 00:29:49 -Vždycky říkám, že slovo "zámek"
  je špatně, znamená zamykat,
 • 00:29:53 ale my to chceme otevřít.
 • 00:29:55 To je jeden z důvodu,
  proč Muzeum nové generace.
 • 00:29:59 -Muzeum nové generace je klíčem
 • 00:30:03 k poznání a pochopení
  celého areálu
 • 00:30:05 bývalého kláštera
  a dnešního zámku ve Žďáru.
 • 00:30:09 A není to expozice ledajaká,
 • 00:30:11 zdejší muzeum naplňuje
  původní význam slova,
 • 00:30:15 které stvořily múzy.
 • 00:30:18 Pojem "nedotýkat se tu"
  neexistuje.
 • 00:30:20 Ba právě naopak.
 • 00:30:22 Dotýkejte se, hrajte si,
 • 00:30:25 ochutnávejte všechno
  plnými smysly.
 • 00:30:45 -Jsme ve Vídni.
 • 00:30:47 Nejedna česká aristokratická rodina
  si vybudovala své sídlo v metropoli
 • 00:30:52 rakousko-uherské monarchie.
 • 00:30:54 Být blízko císařskému dvoru
  bylo řečeno slovníkem dnešní doby in.
 • 00:30:59 A nejen proto najdeme
  ve Vídni i Palác Kinských.
 • 00:31:05 -Jeden z nejkrásnějších
  vídeňských barokních paláců
 • 00:31:08 stvořil počátkem 18. století
  architekt Hildebrandt
 • 00:31:12 pro hraběte Dauna.
 • 00:31:14 Roku 1777 ho získali Kinští.
 • 00:31:21 -No prosím, tady ho máme, Palác
  Kinských.
 • 00:31:24 A v krásném novém kabátě.
 • 00:31:32 -Na konci 20. století
 • 00:31:34 koupil tuto tehdy značně chátrající
  budovu miliardář Karl Wlaschek,
 • 00:31:39 zakladatel slavného řetězce
  supermarketů.
 • 00:31:42 A nechal palác nákladně opravit.
 • 00:31:45 Pak ho věnoval rakouskému státu.
 • 00:31:47 Dobře totiž věděl,
  že rubáš nemá kapsy.
 • 00:31:51 Dožil se 97 let.
 • 00:31:59 -Když chtěl Ludwig van Beethoven
  opustit Vídeň,
 • 00:32:03 tak to bylo Vídeňákům
  a v Rakousku líto
 • 00:32:06 a chtěli si ho udržet ve Vídni.
 • 00:32:10 Tehdy se dohodli 3 pánové ?
 • 00:32:12 kníže Kinský, kníže Lobkovic
  a kníže Lichtenštejn,
 • 00:32:16 že budou společně vyplácet
  Beethovenovi rentu
 • 00:32:19 ve výši 2 tisíc zlatých.
 • 00:32:22 Když nešťastnou náhodou
  kníže Ferdinand Kinský zahynul
 • 00:32:26 pádem z koně
  a Beethoven ještě žil,
 • 00:32:29 jeho manželka odmítla pokračovat
  ve vyplácení renty,
 • 00:32:34 protože podíl hraběte Kinského
  byl nejvyšší, byl 1600 zlatých.
 • 00:32:39 Když však otevřeli závěť,
  zjistilo se,
 • 00:32:43 že jsou dědici mu tuto rentu
  vyplácet dál.
 • 00:32:49 -Paláce Kinských najdeme i v Praze.
 • 00:32:52 Jeden je na jižním svahu
  vrchu Petřína.
 • 00:32:55 Vypadá téměř jako dvojče zámku
  v Kostelci nad Orlicí.
 • 00:32:59 Není divu, stejná doba vzniku,
  Stejný architekt:
 • 00:33:03 Heinrich Koch.
 • 00:33:05 -Často se mi stává,
  když se představím jako Kinský,
 • 00:33:09 že se mě lidé ptají,
  zda byl tento palác náš.
 • 00:33:12 Tak nebyl, patřil sice rodině,
  ale jiné větvi.
 • 00:33:16 -Předseda vlády Klement Gottwald
  objasnil shromáždění situaci.
 • 00:33:21 -A tak mohu říct,
  že jsem tomu rád,
 • 00:33:23 protože ty notoricky
  nechvalně známé záběry
 • 00:33:26 se soudruhem Gottwaldem
  na tomto balkoně
 • 00:33:29 nebyly natáčeny u nás doma.
 • 00:33:31 -Rokokový palác Kinských
  na Staroměstském náměstí
 • 00:33:35 byl postaven roku 1755 podle plánů
  Kiliána Dientzenhofera.
 • 00:33:41 Narodila se tu
  i komtesa Bertha Kinská,
 • 00:33:44 provdaná Suttnerová,
 • 00:33:46 nejslavnější žena rodu.
 • 00:33:48 Roku 1905 jako první žena světa
  získala Nobelovu cenu míru.
 • 00:33:54 Rakušané si ji obzvlášť považují,
 • 00:33:57 a tak se její podobizna
  objevila i na platidlech.
 • 00:34:01 Není moc známo,
  že palácem hrabat Kinských
 • 00:34:05 býval v 18. a 19. století
  i dnešní
 • 00:34:08 Lidový dům v pražské
  Hybernské ulici.
 • 00:34:11 Minulé století přineslo
  do paláce zcela jiné
 • 00:34:14 než šlechtické moresy.
 • 00:34:17 -Ani nemusíte být z Prahy,
  abyste poznali,
 • 00:34:19 že tady v Hybernské ulici číslo 7
  je Muzeum Vladimíra Iljiče Lenina.
 • 00:34:31 -Tady na návrší
  nad Chlumcem nad Cidlinou
 • 00:34:34 se Kinští usídlili
  už před 4 stoletími.
 • 00:34:37 I je minulý režim vypudil ze země,
  a tak zapustili kořeny v Itálii.
 • 00:34:41 Dnes jsou však zpět.
 • 00:34:43 I když by se mohlo zdát,
  že ve slunné Itálii
 • 00:34:46 je mnohem vlídněji než v Čechách,
  kořeny rodu nelze přesadit.
 • 00:34:51 -Giovanni Saladino Zdenko Radslav,
  hrabě Kinský dal Borgo.
 • 00:34:57 -Kde ses narodil?
 • 00:34:58 -V Itálii 1949.
 • 00:35:03 -Ty ses narodil v Itálii?
  -Ano, v Pise.
 • 00:35:06 -Francesco Alessandro,
  hrabě Kinský dal Borgo,
 • 00:35:10 syn hraběte Giovanniho.
 • 00:35:12 -Narodila jsem se v USA,
  v Louisianě.
 • 00:35:16 -Michelle March,
  hraběnka Kinská dal Borgo,
 • 00:35:19 manželka hraběte Giovanniho.
 • 00:35:22 -A kde jste se poznali?
 • 00:35:24 -Poznali jsme se v Itálii.
 • 00:35:29 -U moře.
 • 00:35:32 -Byli jste tam jako turisté?
 • 00:35:35 -Ne, moje matka byla Italka.
 • 00:35:39 -Slyšel jsi někdy během svého dětství
  od otce o Chlumci?
 • 00:35:45 O místě, odkud pocházel?
 • 00:35:49 -Říkali, že tento život skončil.
 • 00:35:52 Pamatuju si, že můj otec s maminkou
  mluvili česky,
 • 00:35:58 protože to byla řeč,
  kterou užívali,
 • 00:36:02 abychom jim my děti nerozuměly.
 • 00:36:06 To vysvětluje, že si byli jistí,
  že se nikdy nevrátí.
 • 00:36:12 Gottwald určitě nebyl člověk,
  který by je v této zemi lákal.
 • 00:36:19 -Kolik máte dětí?
 • 00:36:22 -Dvě.
 • 00:36:25 -Francesco pracuje tady,
  takže ho dobře znáte.
 • 00:36:29 A moje dcera se teď snaží závodit
  na koni zaČR.
 • 00:36:35 Už je taky Češka
 • 00:36:37 a trénuje paralympioničku
  Nasťu Vištalovou v para drezúře
 • 00:36:42 na koních Kinských na olympiádu.
 • 00:36:44 Jedou spolu do Ria,
  jsem na ni pyšný.
 • 00:36:54 -Koně Kinských jsou speciálně
  vyšlechtěné plemeno,
 • 00:36:57 které se právem dá nazvat
  českým národním klenotem.
 • 00:37:01 Jsou buď zlatí s bílou hřívou,
  to jsou žluťáci či isabely,
 • 00:37:05 nebo zlatí s černými žíněmi
  a spodními částmi nohou - plaváci.
 • 00:37:11 Jejich chov založil
  roku 1832
 • 00:37:15 vynikající znalec a chovatel
  Oktavián hrabě Kinský,
 • 00:37:19 který stál i u zrodu
  Velké pardubické.
 • 00:37:23 Koně Kinští se tu stali
  nejednou vítězi.
 • 00:37:26 A Karel kníže Kinský
  je prvním cizincem,
 • 00:37:30 kterému se podařilo vyhrát
  nejslavnější dostih světa
 • 00:37:33 Velkou národní steeplechase
  v Liverpoolu.
 • 00:37:39 -Tady je Oktavián Kinský.
 • 00:37:42 Tady vidíš, jak loví s kočárem
  v oboře. Byl takový kaskadér.
 • 00:37:48 A tady sedí na chlumeckém plaváku.
 • 00:37:52 -Jo to je pravý chlumecký plavák.
  -Jo.
 • 00:37:57 -Které české slovo
  je pro tebe největší jazykolam?
 • 00:38:02 -Jazykolam, ty jo...
 • 00:38:05 ŠPATNĚ VYSLOVUJE
  Třeba Ř nebo hořká.
 • 00:38:11 -Jo hořká.
 • 00:38:16 -Nebo vesnice Hoštka
  a vždycky se někdo splete Hošťka.
 • 00:38:26 ŠTĚKÁNÍ PSŮ
 • 00:38:45 -Dovedla sis představit,
 • 00:38:47 že někdy ve svém životě přijedeš
  do Chlumce a budeš tady žít?
 • 00:38:53 -Měli jsme dva obrazy,
  jeden byl Kost a druhý Chlumec.
 • 00:39:00 Můj tchán řekl: kdyby to bylo,
  jak to mělo být,
 • 00:39:05 tak jste paní domu,
  ale nikdy to nebude.
 • 00:39:15 Ale najednou se to stalo.
 • 00:39:18 -Zázrak.
 • 00:39:20 -Je to zázrak.
 • 00:39:23 -Jediné, jak jsem znal
  Chlumec a Kost,
 • 00:39:26 bylo z černobílých fotek.
 • 00:39:29 Barvy jsem objevil
  až po svém příchodu sem v roce 1992.
 • 00:39:35 -Kdy jsi poprvé přijel do Chlumce?
 • 00:39:39 -Poprvé, co si pamatuji,
  tak jsem měl 6 let.
 • 00:39:43 Bylo to zajímavé,
  protože si pamatuji,
 • 00:39:46 že jak jsem poprvé přišel,
  tak všechno bylo šedivé
 • 00:39:49 a hodně jsem cítil uhlí.
 • 00:39:51 -Jak se topí.
 • 00:39:54 -Ale nebyl jsem na to zvyklý.
 • 00:39:58 Druhý rok jsem pozoroval,
  že začaly kvést zahrady,
 • 00:40:03 lidi začali malovat domy.
 • 00:40:07 Každý rok, jak jsem se vracel,
  že se něco mění.
 • 00:40:12 -Jednu věc si pamatuji.
 • 00:40:16 První dny, kdy jsme dostali majetek
  v restituci, mě požádali,
 • 00:40:21 abych si promluvil s lidmi,
  co pro nás pracovali tady ve firmě.
 • 00:40:26 Nelíbilo se jim mít šéfa,
  co přišel z ciziny,
 • 00:40:30 protože oni byli Češi
  a já tehdy absolutně ne.
 • 00:40:35 Řekl jsem jim: můžu vám slíbit,
 • 00:40:39 že budu investovat
  do majetku v Čechách,
 • 00:40:43 protože potřebuje peníze na obnovu.
 • 00:40:46 A slibuji vám, že od této chvíle
  nikdy neodvezu z českého majetku
 • 00:40:51 jedinou korunu do ciziny.
 • 00:40:55 A to jsem udělal.
 • 00:40:57 Dokázal jsem,
  že držím slovo.
 • 00:41:00 -Stále tady bydlím já
  a můj bratranec Carlo,
 • 00:41:03 abychom zastupovali já mého otce,
  Carlo mého strýce.
 • 00:41:09 Oniřídí firmu a my jsme tady,
  učíme se a snažíme se pomáhat.
 • 00:41:19 Vystudoval jsem zemědělskou
  univerzitu, 3 roky,
 • 00:41:23 pak jsem šel do Holandska,
 • 00:41:25 kde jsem studoval
  ochranu životního prostředí.
 • 00:41:29 -Vím, že se tady staráš
  o lesy a půdu,
 • 00:41:32 tak máš to nejlepší studium,
  co člověk může vůbec mít.
 • 00:41:40 -Našel jsem práci v Bruselu
  a pak jsem začal pracovat
 • 00:41:43 na projektu v Čechách.
 • 00:41:45 Pak jsem si řekl,
 • 00:41:47 co dělám
  v tom ošklivém městě Bruselu,
 • 00:41:50 tak jsem se odstěhoval tady.
 • 00:41:52 -Do krásného města
  Chlumec nad Cidlinou?
 • 00:41:55 -Krásného města
  a určitě krásnější příroda.
 • 00:41:58 Nikdy jsem nebyl člověk,
  co může stále žít ve městě.
 • 00:42:02 Mám raději venkov.
 • 00:42:04 -Stýská se ti po Itálii?
 • 00:42:06 -Trochu, spíš ten styl života
  a kamarádi,
 • 00:42:10 které jsem znal odmalička.
 • 00:42:13 Tradice, aperitivy, žít venku,
  skleničku vína.
 • 00:42:19 Ale tady v Čechách
  jsou jiné pěkné věci, příroda,
 • 00:42:25 pivo je dobré.
 • 00:42:27 -Co se ti ještě líbí v Čechách?
 • 00:42:30 Oženil ses tady, napovím ti.
 • 00:42:33 -Ano, právě proto nemůžu odpovědět.
 • 00:42:39 -Je tady vidět
  neuvěřitelný kus práce.
 • 00:42:42 Je to tvoje práce,
  nebo práce tvých rodičů
 • 00:42:46 a ty ji jen vykonáváš?
 • 00:42:49 -Je to naše práce.
 • 00:42:50 Společná s rodiči a se zaměstnanci,
  kteří tady pracují.
 • 00:43:05 -Je další den ráno
  v Kostelci nad Orlicí.
 • 00:43:08 Jediný, kdo nám až dosud
  o sobě vlastně nic nepověděl,
 • 00:43:12 je náš průvodce František Kinský.
 • 00:43:15 Je na čase to napravit.
 • 00:43:21 -Řekni mi, znáš všechna svá křestní
  jména?
 • 00:43:24 -Jmenuji se Maria František
  Jan Emanuel Sylvestr Alfons.
 • 00:43:28 A jednou mě toto jméno zachránilo
  před gigantickou pokutou,
 • 00:43:32 zjistilo se, že můj občanský průkaz
  je prošlý 15 let bez obnovy,
 • 00:43:37 což se v té době už rovnalo zločinu.
 • 00:43:40 Tím, že jsem se narodil
  před rokem 1948,
 • 00:43:43 tak jsem neměl rodný list,
  ale mám křestní list.
 • 00:43:47 Na křestním listě
  jsou všechna jména vypsána,
 • 00:43:50 to jsem tam dal policajtovi,
  podíval se na to,
 • 00:43:54 pak zvednul oči,
  podíval se na mě,
 • 00:43:57 tam stála vousatá mánička.
 • 00:44:00 Beze slova se zvednul
  a s doklady odešel.
 • 00:44:04 Otevřely se dveře,
  z nich někdo vykoukl
 • 00:44:09 a zase se zavřely.
 • 00:44:10 Pak zase další dveře se otevřely,
  zase někdo vykoukl,
 • 00:44:13 zase se zavřely.
 • 00:44:15 Pak přišel ještě pořád zkoprnělý
  policajt a řekl:
 • 00:44:17 tak to je v pořádku,
  děkuji vám.
 • 00:44:20 Tím mě zachránilo
  mé mnoho jmenní.
 • 00:44:22 -Vnímal jsi, že by se tvá výchova
  nějakým způsobem lišila
 • 00:44:27 od výchovy tvých vrstevníků?
 • 00:44:30 -Asi ano, bylo to vidět i z vnějšku,
  protože všichni mí vrstevníci,
 • 00:44:37 spolužáci v základní škole,
 • 00:44:40 většina z nich chodila v teplákách
  a měli zmijovku.
 • 00:44:45 Některé věci mě štvaly,
 • 00:44:48 že jsem nesměl nosit
  klasické červené trenýrky,
 • 00:44:52 musel jsem mít šortky,
  ale dalo se to přežít.
 • 00:44:56 -Je něco, co jsi chtěl dělat
  a díky svému původu
 • 00:45:00 jsi v minulé době nemohl dělat?
 • 00:45:03 -Byl jsem první z naší generace,
  který se dostal na střední školu.
 • 00:45:08 Kdybych byl jen o rok starší,
  tak jsem neměl šanci
 • 00:45:12 a musel bych jít k černému řemeslu.
 • 00:45:15 -A jak to pokračovalo dál,
  co jsi studoval?
 • 00:45:18 -Jedno jsem věděl určitě, že poté,
 • 00:45:21 co jsem dostudoval
  stavební průmyslovku,
 • 00:45:24 tak něco,
  co nechci ve svém životě dělat,
 • 00:45:27 je polír na stavbě.
 • 00:45:29 Měl jsem štěstí,
  že díky přátelům a známým
 • 00:45:34 jsem se dostal do televize.
 • 00:45:37 Pak si v televizi všimli,
  že jsem Kinský
 • 00:45:40 a tam trošku to vadilo,
  tak jsem dostal vteřinovou výpověď.
 • 00:45:45 Pak jsem se na chvíli pokorně vrátil
  ke stavařině
 • 00:45:49 a zbytek života
  jsem se pohyboval v reklamě.
 • 00:45:57 Představil bych vám poslední majitele
  zámku před rokem 1948,
 • 00:46:01 můj dědeček František
  a jeho manželka Pavla,
 • 00:46:04 která byla rozená Bellegarde.
 • 00:46:07 Tady ti malí, to je můj tatínek
  a moje maminka.
 • 00:46:12 Je to fotografie pořízená
  k jejich stříbrné svatbě.
 • 00:46:16 A to je můj bratr Antonín,
  který už je bohužel 4 roky po smrti.
 • 00:46:22 Tady je fotografie ze srazu,
  který jsme organizovali.
 • 00:46:26 Příbuzenský sraz,
  který proběhl v roce 2010,
 • 00:46:31 sešlo se nás včetně dětí
  zhruba asi 240.
 • 00:46:35 Nejvzdálenější země - Bolívie.
 • 00:46:41 -Pamatuješ si, jak vás Kostelečtí
  po návratu přijali?
 • 00:46:45 -Můj otec velmi rychle
 • 00:46:47 byl přijat nesmírně vřele Kostelcem
  jako takovým,
 • 00:46:51 protože se tady okamžitě etabloval,
  koupil cihelnu, začal podnikat.
 • 00:46:57 Všichni ho znali,
  jeho výraznou, vysokou postavu.
 • 00:47:02 Věděli, že to je slušný
  a pořádný chlap.
 • 00:47:06 Když jsem tady přišel,
  tak jsem vstoupil do jeho bot.
 • 00:47:11 Při rozhovoru v pánském pokoji
  se někdy může stát,
 • 00:47:15 že nevíte a pak hledáte v knihách.
 • 00:47:22 -Jaké postavení ve společnosti
  má podle tebe šlechta v 21. století?
 • 00:47:27 -Jsou to ti,
  co spravují nějaké majetky.
 • 00:47:30 Jsou to manažeři soukromého podniku.
 • 00:47:34 Jediné, co mají,
 • 00:47:36 tak je zodpovědnost
  vůči svým předkům.
 • 00:47:40 Soukromý podnik, který řídí
  a manažerují - nezpronevěřit.
 • 00:47:46 Udržovat, a pokud možno vylepšovat.
 • 00:47:49 -A že by měla
  nějakou společenskou funkci?
 • 00:47:53 -Někteří touží po tom býti politiky,
  někteří jsou dokonce politiky,
 • 00:47:58 tak by měli reprezentovat vlastnosti,
 • 00:48:01 které by měly být politikovi
  vepsány do duše.
 • 00:48:07 To je čestnost, otevřenost,
  přímost, pravdomluvnost,
 • 00:48:14 je toho hodně.
 • 00:48:17 -To by bylo skvělé.
 • 00:48:21 -Na tomto obraze je výjev
  z bitvy u Aspernu,
 • 00:48:24 což byla bitva,
  která se odehrávala v květnu 1809,
 • 00:48:28 ve které Rakušané porazili Napoleona.
 • 00:48:32 Všechny figury, co na obrazu vidíte,
  jsou skutečné osobnosti,
 • 00:48:37 které se bitvy zúčastnily.
 • 00:48:39 Arcivévoda Karel,
  kníže Lichtenštejn.
 • 00:48:41 A tady ten malý hnědý vzadu
  je kníže Ferdinand Kinský,
 • 00:48:46 kterého můžeme vidět zde.
 • 00:48:49 Zachoval se nesmírně statečně
 • 00:48:51 a byl přímo na bitevním poli
  arcivévodou Karlem vyznamenán
 • 00:48:55 křížem Marie Terezie.
 • 00:48:59 -Existuje nějaká typická vlastnost
  Kinských?
 • 00:49:02 -Kromě mě jsou všichni vysocí
  a krásní.
 • 00:49:07 -Vždycky chodí všude pozdě.
 • 00:49:10 -Z toho důvodu mám nedochvilnost
  hrozně ráda.
 • 00:49:14 Mám ji ráda i u ostatních lidí,
  protože mám pocit,
 • 00:49:18 že nedochvilní lidi
  jsou velkorysejší.
 • 00:49:20 -Nos a jazyky.
 • 00:49:22 Zaplať Pánbůh, ten nos nemám.
 • 00:49:25 -Jsme dlouzí, jazyky.
 • 00:49:29 -Mezinárodnost.
 • 00:49:31 -Jsou to opravdoví Češi.
 • 00:49:38 Jsou to Češi.
 • 00:49:40 -Někdy jsou nesnesitelní,
 • 00:49:42 ale když něco opravdu chtějí udělat,
  udělají to.
 • 00:49:47 -Chtěl bych mít vlastnost
  a nemám ji - enormní pracovitost.
 • 00:49:53 Neznám svého otce jinak
  než pracujícího.
 • 00:49:58 Je to jedno,
  jestli to bylo fyzicky nebo duševně.
 • 00:50:07 -Není lepšího rozloučení
  s rodem Kinských
 • 00:50:10 než slova pana hraběte Josefa
  z novoročního přípitku
 • 00:50:13 v prvním roce nového tisíciletí:
 • 00:50:17 "Je jedno, zda známe své předky
  až bůhví do kterého kolena,
 • 00:50:23 ale své jméno neseme nyní,
 • 00:50:25 a tak těm známým
  nebo neznámým předkům,
 • 00:50:29 kteří ho nesli před námi,
 • 00:50:32 nedělejme svými skutky ostudu.
 • 00:50:35 Starejme se o věci nám svěřené."
 • 00:50:41 -Máš modrou krev?
 • 00:50:43 -Vzhledem k tomu,
  že funguju v hospodě,
 • 00:50:46 vařím v hospodě
  a nejsem úplně profesionální kuchař,
 • 00:50:49 musím furt něco krájet,
  tak vím, že nemám modrou krev.
 • 00:50:53 -Já modrou krev nemám,
  mám ji fialovou.
 • 00:50:56 Modrá krev ke mně ladí,
  protože mám pořád studené
 • 00:51:00 a tím pádem fialové ruce.
 • 00:51:03 -Jako šlechtic?
 • 00:51:05 Ano, mám modrou krev.
 • 00:51:10 Ale v dnešním smyslu slova
  by se spíš řeklo,
 • 00:51:18 že si člověk vzal moc pilulek Viagry.
 • 00:51:25 -Máš modrou krev?
 • 00:51:27 -Jsem jediný ze všech,
  který ji má.
 • 00:51:30 Skryté titulky: Lucie Richterová
  Česká televize, 2017

Související