iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
20. 4. 2019
13:35 na ČT2

1 2 3 4 5

2 hlasy
5221
zhlédnutí

Babylon

Chiara Mengozzi — Grigor Levi Minasjan

26 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Babylon

 • 00:00:01 BABYLON
 • 00:00:03 Babylon, kde žiju a proč.
 • 00:00:10 -My Italově jsme zvyklí
  stěhovat se.
 • 00:00:13 Máme za sebou dlouhou
  historii emigrace.
 • 00:00:17 Asi nemáme tolik strach z neznáma.
 • 00:00:21 -Chiara Mengozzi se narodila
  na jihu Itálie.
 • 00:00:24 Vyrostla na severu ve Furlansku
  a studovala v Terstu.
 • 00:00:28 Ona i její muž Ondřej Švec
  studovali v Itálii a ve Francii.
 • 00:00:32 Že Italka učí
  na Karlově univerzitě,
 • 00:00:35 není ani příliš obvyklé
  a ni jednoduché.
 • 00:00:38 A překážky nejsou zdaleka
  jen jazykové.
 • 00:00:41 Nabourávání stereotypů se pak
  Chiara věnuje i ve své práci.
 • 00:00:45 Zaměřuje se na literaturu migrantů
  a literární teorii.
 • 00:00:49 -V každé italské rodině je nějaký
  dědeček nebo aspoň vzdálený strýc,
 • 00:00:55 který emigroval.
 • 00:00:57 I má vlastní rodina má za sebou
  dějiny stěhování.
 • 00:01:01 Můj dědeček pracoval ve Francii
  jako sezónní imigrant.
 • 00:01:07 Také moji rodiče se za prací
  stěhovali z jižní Itálie na sever.
 • 00:01:15 Tady na Vinohradech bydlím
  asi 4 roky.
 • 00:01:21 Je to skvělá čtvrť Prahy
  a považuji za velké štěstí,
 • 00:01:26 že tady mohu bydlet.
 • 00:01:29 Mezi muzeem a Riegrovými sady.
 • 00:01:33 František Rieger byl český politik
  a spolupracovník Palackého.
 • 00:01:42 Hanil požadavek federalizace
  Rakouska-Uherska,
 • 00:01:47 kdy by slovanské národy měly
  víc autonomie,
 • 00:01:51 ale ne úplně samostatnost.
 • 00:01:55 Na Karlově univerzitě učím literární
  teorii a analýzu textu v italštině.
 • 00:02:00 Ve francouzštině úvod do
  postkoloniální teorie a literatury.
 • 00:02:06 Některé semestry vedu
 • 00:02:08 také v angličtině doktorský
  seminář pro romanisty.
 • 00:02:12 Výuku mám strašně ráda
  a nejraději ze všeho mám
 • 00:02:17 společné diskuze nad texty
  a nad jejich různými interpretacemi.
 • 00:02:25 Čeští studenti, zejména 1. ročníky,
  nejsou tak zvyklé chopit se slova.
 • 00:02:31 Nevím, čím to je.
 • 00:02:33 Asi se obávají, že se ztrapní,
  že se spletou, že zpochybní
 • 00:02:39 autoritu vyučujícího.
 • 00:02:41 Možná, že nejsou zvyklí
  na společné diskuze z gymnázií.
 • 00:02:50 V Itálii se učí filozofie 5 let
  na gymnáziu.
 • 00:02:55 Při filozofii se hodně diskutuje.
 • 00:02:57 Studenti jsou asi víc zvyklí
  na společné debaty.
 • 00:03:04 Po několika hodinách se mnou
  se studenti uvolní
 • 00:03:10 a pak si to začínáme
  užívat všichni.
 • 00:03:13 -Seznámili jsem se na letní
  univerzitě v Makedonii.
 • 00:03:17 Chiara tam přijela z Itálie,
  a ještě nikoho neznala.
 • 00:03:22 Já jsem se nejprve jen
  z galantnosti snažil
 • 00:03:26 jí pomoci s kufrem nahoru.
 • 00:03:28 -Ano, to bylo moc galantní.
 • 00:03:30 -Pak jsem s ní chtěl neustále
  mluvit, ale vedle ní byl
 • 00:03:34 neustále takový italský profesor,
  který se tvářil jako její mentor.
 • 00:03:38 Že ji musí hlídat.
  -Nápadník.
 • 00:03:40 -Bylo strašně těžké vůbec k ní
  proniknout a chvilku s ní být.
 • 00:03:45 Asi třetí večer jsme zorganizovali
  takový taneční večírek
 • 00:03:50 přímo na břehu jezera
 • 00:03:52 a tam jsme v tanečním reji
  nakonec skončili vedle sebe.
 • 00:03:59 Už ani nevím, jestli Chiara
  přitancovala ke mně, nebo já
 • 00:04:03 přitancoval k ní, každopádně jsme
  skončili nějakými latinskými tanci.
 • 00:04:08 V tu chvíli se ten italský profesor
  rozhodl, že se mu to nelíbí.
 • 00:04:13 Začal tancovat takový punk,
  aby nás rozrazil od sebe.
 • 00:04:20 -To je pravda.
 • 00:04:25 -Ani toto nezabránilo dalšímu
  vývoji, kdy se nabízelo
 • 00:04:30 už dlouho po půlnoci, že bychom se
  mohli jít všichni vykoupat.
 • 00:04:35 Svlékli jsme se více méně do naha,
  naskákali jsme do jezera,
 • 00:04:39 tam jsem připlaval ke Chiaře
  a snažil jsem se jí být co nejblíž.
 • 00:04:44 Ona byla pořád nějaká nervózní,
  pořád se ohlížela na břeh.
 • 00:04:48 Tam chodil ten italský profesor
  a neustále kontroloval,
 • 00:04:52 co se to v té vodě děje.
 • 00:04:54 -Řeknu, že to je pravda.
  Není to vymyšlené.
 • 00:04:58 Tady se nachází moje knihy.
 • 00:05:03 Tady je moje kniha o literatuře
  imigrantů, moje poslední
 • 00:05:08 asi nejdůležitější.
 • 00:05:14 Tady mám starší knihu.
  Tu jsem napsala, když mi bylo 25.
 • 00:05:18 Ta kniha je o dopisech psaných
  italskou ženou z vězení manželovi
 • 00:05:29 a tatínkovi během 1. světové války.
 • 00:05:32 Jako odbornice na současnou
  literaturu, zejména literární
 • 00:05:37 teorii, se zabývám aktuálními
  otázkami a problémy na pomezí
 • 00:05:43 literatury, filozofie, sociologie,
  dějin atd.
 • 00:05:47 Jednou z těch otázek je tzv.
  postkoloniální literatura.
 • 00:05:54 Zejména literatura psaná imigranty.
 • 00:05:57 Na rozdíl od jiných evropských zemí,
  kam mířili první migrační vlny,
 • 00:06:04 a to především z bývalých kolonií,
 • 00:06:08 do Itálie přicházeli imigranti
  z nejrůznějších koutů zeměkoule.
 • 00:06:15 Z Balkánu, Jižní Ameriky,
  Afriky, Asie.
 • 00:06:19 Mezi nimi bylo také
  několik spisovatelů.
 • 00:06:25 Tito autoři po svém příchodu
  do Itálie se rozhodli osvojit si
 • 00:06:32 jazyk hostitelské země,
  aby v něm vyprávěli
 • 00:06:39 o své zkušenosti, ale také
  aby nám představili Itálii a Italy.
 • 00:06:53 Literatura slouží k tomu,
  aby nám ukázala skutečnost
 • 00:06:58 jinýma očima, abychom něco
  známého spatřili jakoby poprvé
 • 00:07:07 třeba očima cizinců, kteří nám
  vyprávějí o našich městech,
 • 00:07:13 zvyklostech, mravech a historii.
 • 00:07:17 -Ona není aktivistická kritička,
  která by se snažila především
 • 00:07:23 vyzvednout, že je tady někdo,
  kdo byl doposud umlčen a teď je
 • 00:07:28 nejdůležitější na světě,
  že začal mluvit
 • 00:07:31 a my ho musíme všichni vyslyšet.
 • 00:07:34 Ona na tento typ literatury,
  často považované za marginální,
 • 00:07:39 klade úplně stejné nároky,
  jako kdyby se kriticky zabývala
 • 00:07:44 Dantem nebo jakýmkoliv důležitým
  a významným autorem naší tradice.
 • 00:07:50 Chiara se asi po půl roce rozhodla,
  že se přestěhuje do Prahy.
 • 00:07:55 Já jsem ji tehdy čekal v ulici
  Petřínská, kde jsme bydleli
 • 00:08:00 v kamarádově bytě.
 • 00:08:03 Uviděl jsem úplně plné auto.
 • 00:08:06 Bylo naložené špagetami,
  zavařeninami, omáčkami.
 • 00:08:13 Byly tam velké lahve olivového
  oleje, byly tam demižony vína.
 • 00:08:19 Říkal jsem si, kde je Chiara.
 • 00:08:22 Ona skromně zamávala
  skrz ten italský proviant.
 • 00:08:26 Řekla, že je tady
  a že se hrozně stydí.
 • 00:08:29 Takto přijela Chiara
  rovnou s věnem.
 • 00:08:33 -Takovéto změny jsou málokdy snadné.
  Bylo těžké naučit se váš jazyk.
 • 00:08:41 Bylo to ale také krásné,
  protože já jazyky prostě miluju
 • 00:08:46 a chtěla bych se jich naučit
  co nejvíc.
 • 00:08:50 První rok jsem velmi intenzivně
  studovala češtinu 5 hodin denně
 • 00:08:57 od pondělí do pátku.
 • 00:08:59 První rok jsem strávila studiem
  češtiny a psaním své knihy.
 • 00:09:06 Také není úplně snadné prosadit se
  v cizím akademickém prostředí.
 • 00:09:14 Úplně na začátku jsem pracovala
  jako lektorka francouzštiny
 • 00:09:19 na gymnáziu v Hradci Králové
 • 00:09:21 díky evropskému projektu
  s názvem Comenius.
 • 00:09:29 -Dobrý den.
  -Dobrý den.
 • 00:09:34 -Rodiče Chiary jsou
  úplně fantastičtí.
 • 00:09:37 Když se nám narodil Adriano,
  rozhodli se přestěhovat do Prahy.
 • 00:09:42 Ne úplně, ale částečně.
 • 00:09:45 Ze začátku byli hození
  do úplně jiného světa.
 • 00:09:49 Ze všeho byli vykulení.
 • 00:09:52 Tatínek se ale začal
  okamžitě učit česky.
 • 00:09:56 Řekl, že se ten jazyk naučí sám.
 • 00:09:59 První místo, které si v Praze
  oblíbili hned a našli si ho
 • 00:10:04 úplně sami, aniž bychom jim radili,
 • 00:10:07 je hospoda nedaleko rotundy
  na Starém Městě.
 • 00:10:11 Je to taková 4. cenová skupina.
  Odtud mají zajímavou historku.
 • 00:10:18 Tatínek jednou, když už uměl 3-4
  slova česky, zeptal se výčepního:
 • 00:10:24 "To tvůj otec?"
 • 00:10:28 On se strašně rozesmál a řekl,
  že to je Václav Havel.
 • 00:10:31 -Nenastavovali jsme žádné pravidlo.
 • 00:10:36 Ve francouzštině hodně mluvíme
  o literatuře, o filozofii
 • 00:10:40 a často se ve francouzštině hádáme.
 • 00:10:45 Adriano mluví
  s mými rodiči italsky,
 • 00:10:50 s českou babičkou a v jeslích
  mluví česky.
 • 00:10:56 I když má je 2,5 roku,
  podle mě úplně perfektně ví,
 • 00:11:03 na koho má jak mluvit.
 • 00:11:11 V CEFRES, což je francouzské
  výzkumné centrum v Praze,
 • 00:11:16 jsem organizovala
  několik vědeckých setkání.
 • 00:11:23 Asi nejdůležitější z nich byla
  evropská letní škola.
 • 00:11:28 Přilákali jsme 80 studentů,
  což je hodně.
 • 00:11:34 Profesoři, doktorandi, studenti
  přijeli z celkem 20 zemí.
 • 00:11:42 Zejména ze zemí Vysegrádu, z Balkánu
  z Itálie, Francie a také z Maghrebu.
 • 00:11:50 Ráno se konaly přednášky,
  odpoledne workshopy.
 • 00:11:55 Tady jsme organizovali několik
  pikniků během letní univerzity,
 • 00:12:02 kterou jsem organizovala
  spolu s Ondřejem tady v Praze.
 • 00:12:07 Zůstali jsem tady dlouho.
  Od západu slunce až brzy do rána.
 • 00:12:13 Bylo to super.
 • 00:12:16 -Jsme nešťastní z toho,
  že se v naší společnosti projevuje
 • 00:12:23 tak obrovský strach z neznámého,
 • 00:12:26 který se pak často proměňuje
  v nenávist.
 • 00:12:29 Je to dáno tou zvláštní českou
  historií, že po 2. světové válce
 • 00:12:34 jsme se ocitli v teritoriu,
  kde jsme jediné etnikum a máme
 • 00:12:39 takovou nedůvěru ke všemu,
  co vnímáme jako cizorodý prvek.
 • 00:12:44 Každý z nás je tak trochu
  vykořeněný a každý z nás je
 • 00:12:48 tak trochu cizincem
  vůči požadavkům, které ně něj
 • 00:12:51 většinová společnost klade.
 • 00:12:54 -Já jsem se chtěla zeptat,
 • 00:12:56 jestli máte nějaké knihy pro děti
  od dvou ve francouzštině.
 • 00:13:02 -Ve francouzštině máme
  jen něco málo.
 • 00:13:05 Spíše vedeme knihy v angličtině.
  Nebo normálně v češtině.
 • 00:13:09 -Já jsem Italka, manžel je Čech,
  žijeme v Praze,
 • 00:13:13 mluvíme se synkem francouzsky.
  Adriano chodí do české školky.
 • 00:13:19 Lidé se mě často ptají,
  kdo bude Adriano.
 • 00:13:24 Jestli se bude cítit spíš jako Ital,
  Čech nebo Francouz.
 • 00:13:30 Adriano ten problém
  vůbec nebude řešit.
 • 00:13:33 Doufám, že to bude považovat
  za velké štěstí, že má 3 jazyky,
 • 00:13:39 kultury a identity,
  mezi kterými si může vybrat.
 • 00:13:53 -Grigora Minasjana vyhnala
  z Arménie válka o Náhorní Karabach.
 • 00:13:58 S maminkou a babičkou přijeli
  do Ostravy v roce 1993 za strýcem,
 • 00:14:03 který tady našel azyl o rok dříve.
 • 00:14:09 -Když jsme sem přijeli,
  bylo mi 24 let.
 • 00:14:14 V Arménii jsem studoval VŠ
  zemědělství na zootechnika,
 • 00:14:18 chov zvířat.
 • 00:14:22 Než jsme přijeli, studoval jsem
  svůj obor také ve Francii na praxi.
 • 00:14:28 Pak má cesta vedla do Čech.
 • 00:14:32 Když jsme už věděli,
  že zůstáváme tady,
 • 00:14:36 začal jsem hledat práci
  ve svém oboru.
 • 00:14:40 Nebylo to ideální období,
  protože to byla doba,
 • 00:14:46 kdy se rušila zemědělská družstva
  a probíhaly tady změny.
 • 00:14:53 Můžu říct, že jsem projel
  skoro celou ČR, i když jsem
 • 00:14:56 v tu dobu skoro neuměl česky,
 • 00:14:59 ale snažil jsem se hledat práci
  v oboru.
 • 00:15:02 V roce 1993 jsme přijeli sem
 • 00:15:04 a v roce 1994 jsem začal
  hledat práci.
 • 00:15:06 Byl jsem v Pardubicích,
  Českých Budějovicích, Brně.
 • 00:15:10 Kam jsem se obrátil,
  nebylo možné práci sehnat.
 • 00:15:14 Jednak kvůli toho, že jsem cizinec,
  který neumí řeč
 • 00:15:17 a také se rušila
  zemědělská družstva.
 • 00:15:20 Pak jsem sháněl jakoukoliv práci,
  protože bylo třeba se něčím živit
 • 00:15:25 a něco vydělávat.
 • 00:15:27 První práce, kterou jsem tady
  dělal, byla práce dělníka,
 • 00:15:32 abych něco málo vydělal na chleba.
 • 00:15:34 Zkoušel jsem spoustu věcí počínaje
  dělníkem po stánkový prodej.
 • 00:15:44 Jako dítě jsem vždy chtěl cvičit.
 • 00:15:47 Věnuji se Tai-chi, Čchi-kungu
  a v poslední době asi rok a půl
 • 00:15:51 jsem začal cvičit Shaolin.
 • 00:15:53 Jako dítě jsem vždy chtěl umět
  nějaká bojová umění, něco akčního.
 • 00:15:57 Teprve teď jsme schopen
  se tomu věnovat.
 • 00:16:06 Kvůli toho, že pořád hledám,
  a když se něco naučím,
 • 00:16:12 chci něco nového,
  podařilo se nám najít učitele,
 • 00:16:17 mistra Shaolinu.
 • 00:16:22 Našel jsem odvahu se s ním spojit
  a požádat ho, jestli by mě učil.
 • 00:16:28 Souhlasil
  a já jsem u něj začal cvičit.
 • 00:16:33 Začali jsme cvičeními z Tai-chi
  a Čchi-kungu,
 • 00:16:36 protože to mi bylo více známo.
 • 00:16:39 Také už mám určitý věk.
 • 00:16:41 Tělo si těžko zvyká
  na těžší pohyby.
 • 00:16:48 I přesto jsme se s učitelem
  rozhodli, že začneme cvičit Shaolin,
 • 00:16:52 což je fyzicky trochu náročnější.
 • 00:16:57 Dnes už rok a půl cvičím
  a před dvěma měsíci jsme se
 • 00:17:02 začali věnovat shaolinským
  cvičením.
 • 00:17:05 Já teď do Bruntálu dojíždím
  každé pondělí ráno.
 • 00:17:09 Je to pro mě
  takový hezký začátek týdne.
 • 00:17:12 Můžu meditovat, cvičit
  a on se věnuje mně.
 • 00:17:15 Rozvíjím se v tom cvičení.
 • 00:17:35 Jako velkou zkušenost považuji to,
  že člověk má hledat,
 • 00:17:39 ne jen spoléhat na to,
  co dostane.
 • 00:17:42 Nepřijeli jsme sem jako uprchlíci,
  přijeli jsme jako turisté na vízum.
 • 00:17:47 Pro nás nebyla možnost
  jít do uprchlického tábora.
 • 00:17:52 Život je o tom, abychom hledali
  a snažili se to najít.
 • 00:17:57 Každý se k tomu samozřejmě staví
  trochu jiným způsobem.
 • 00:18:01 Pro spoustu lidí je těžké
  hned něco vymyslet.
 • 00:18:06 Potřebují nějakým způsobem žít.
 • 00:18:09 Může jim pomoci i úřad práce,
  ale určitě bych nespoléhal na to,
 • 00:18:14 že půlku života budu
  na úřadu práce a budu jen čekat,
 • 00:18:18 která pomoc mi bude dána.
 • 00:18:20 Jsou různé možnosti,
  kdy se můžeme přivzdělat, studovat
 • 00:18:24 a pak najít i to, co nás uspokojí.
 • 00:18:40 Maminka mě učila čínské masáže
  a akupresuru.
 • 00:18:43 V tu dobu to pro mě byla zábava.
 • 00:18:46 Když jsem zjistil,
  že je tady třeba něco dělat,
 • 00:18:49 něco podnikat a nějak se živit,
  začal jsem hledat v ČR veškeré
 • 00:18:54 možnosti, co se týče masáží.
 • 00:18:57 Pátral jsem po tom.
 • 00:19:00 Jedna má známá mi doporučila,
 • 00:19:03 že bych mohl studovat
  v Praze masáže Shiatsu.
 • 00:19:07 Masáže mě hodně zajímají,
  i když výuka trvala skoro 3 roky.
 • 00:19:12 Bylo to pro mě těžké období.
  Řekl jsem si ale, že to zkusím.
 • 00:19:18 Rozhodl jsem se,
  že tu školu budu studovat.
 • 00:19:22 Během 3 let studia Shiatsu masáže
  jsem studoval doplňkové techniky.
 • 00:19:29 Baňkování, reflexoterapie.
 • 00:19:35 Postupně jsem je začal provozovat.
 • 00:19:39 Jedním z mých snů,
  jako dítě jsem to studoval z knih,
 • 00:19:45 bylo v nich cvičení Tai-chi.
 • 00:19:49 Říkal jsem si,
  že bych moc chtěl to cvičení umět.
 • 00:19:53 Když jsem viděl ve filmech,
  jak lidé v Číně cvičí,
 • 00:19:56 začalo se mi to líbit.
 • 00:19:59 Začal jsem po tom pátrat.
 • 00:20:01 V Ostravě jsem našel cvičení,
  které jsem začal navštěvovat.
 • 00:20:05 Od té doby, co jsem se začal
  věnovat masážím,
 • 00:20:08 začal jsem i cvičit.
 • 00:20:11 Měl jsem asi trochu štěstí
  a potkával jsem lidi,
 • 00:20:14 kteří mi v tom pomohli.
 • 00:20:16 Naváděli mě, jakým způsobem
  toto všechno provádět,
 • 00:20:20 co všechno je pro to třeba dělat.
 • 00:20:23 Postupně jsme tady začali vytvářet
  tým lidí a učit se
 • 00:20:26 různé druhy masáží.
 • 00:20:28 Postupně začalo fungovat
  vzdělávací středisko.
 • 00:20:39 Když jsem cvičil Tai-chi,
  jeden z mých učitelů,
 • 00:20:42 který dojížděl do Čech,
  byl to Francouz,
 • 00:20:45 začali jsme ke cvičení Tai-chi
  navazovat Čchi-kung.
 • 00:20:50 To se mi začalo líbit ještě víc.
 • 00:20:52 Hlavně kvůli toho,
  že tam byly krátké sestavy
 • 00:20:55 a šly jednoduše zapamatovat.
 • 00:20:58 Pak jsem se začal cvičení Čchi-kung
  věnovat intenzivněji.
 • 00:21:02 Pak jsem to cvičení začal cvičit
  samostatně skoro každý den,
 • 00:21:11 abych se to naučil.
 • 00:21:13 Pak to ode mne žádali moji žáci.
  Chtěli se to naučit.
 • 00:21:18 Vnímají, že tato obě cvičení jim
  mohou pomoci při práci.
 • 00:21:23 Nějaká cvičení z Čchi-kungu
  jako držení těla, to, jak pracovat,
 • 00:21:28 bylo jednodušší jim předat.
 • 00:21:30 Bylo potřeba se stále vzdělávat,
 • 00:21:32 protože i ve cvičení
  je potřeba se učit.
 • 00:21:35 Začal jsem pátrat po učiteli,
  u kterého bych mohl studovat.
 • 00:21:46 -Tady to nachystáme pro pejsky.
  Je to tady rovnější.
 • 00:21:51 -Rozšíření masáže na zvířata
  se dělo díky mým kamarádům,
 • 00:21:55 kteří měli různá zvířata.
 • 00:22:01 -Sedni!
  Lehni!
 • 00:22:04 Paráda.
  Jak ho chceš?
 • 00:22:08 -Říkali jsme si,
  že vyzkoušíme masírování zvířat.
 • 00:22:12 Oni věděli, že můj obor
  má spojitost se zvířaty,
 • 00:22:17 jak jsme o tom už mluvili.
 • 00:22:19 Studoval jsem chov zvířat.
  Mám ke zvířatům hodně blízko.
 • 00:22:23 Říkal jsem si, proč ne.
  Mohl bych to zkusit.
 • 00:22:27 První zvířátka, u kterých jsem
  masáže vyzkoušel, byli koně.
 • 00:22:32 Našel jsem školu v Polsku,
 • 00:22:35 kde jsem studoval
  sportovní masáže koní.
 • 00:22:38 Začal jsem se o to hlouběji zajímat.
  Udělal jsem i nějaké kurzy.
 • 00:22:43 Přes literaturu jsem se začal
  hodně zajímat o Šiacu koní a psů.
 • 00:22:47 Tuto metodu jsem vystudoval
  přes francouzské školy.
 • 00:22:54 Bylo hodně věcí,
  na které bylo třeba si zvyknout.
 • 00:22:59 Na rozdíl od Arménů,
  Češi jsou o hodně klidnější.
 • 00:23:04 My jsme hodně emocionální lidé.
 • 00:23:08 Hlavní bylo zklidnit emoce,
  které máme, tu horkokrevnost.
 • 00:23:12 Tady všechno funguje jiným způsobem.
 • 00:23:16 HOVOŘÍ ARMÉNSKY
 • 00:23:21 -Dobrou chuť.
 • 00:23:23 Další věc je, že česká kuchyně je
  úplně jiná než arménská kuchyně.
 • 00:23:27 I když jsem tady s rodinou,
  s mámou, já také rád vařím.
 • 00:23:31 Vaříme arménská jídla.
 • 00:23:34 Bylo ale třeba zkusit všechno
  i tady.
 • 00:23:40 Určitě to bylo spojeno i s dobou,
  kdy jsme nebyli vždy u každého
 • 00:23:45 vítáni, protože jsme
  z východního bloku.
 • 00:23:56 Mám syna, který zůstal v Arménii.
  Bývalá manželka s námi nechtěla jet.
 • 00:24:02 Oni tedy zůstali tam.
  Tam bydlí.
 • 00:24:05 Domluvili jsme se,
  že se budeme střídavě navštěvovat.
 • 00:24:09 Jak on přijíždí sem,
  tak já jezdím za ním.
 • 00:24:14 Návrat do Arménie vždy obnáší emoce,
  které prožíváme spolu se synem.
 • 00:24:25 Jezdíme společně.
 • 00:24:28 Chci mu ukázat, kde jsem žil
  jako dítě, která místa jsem měl rád.
 • 00:24:34 Když jsem tam byl před dvěma lety,
  zajeli jsme do určitých míst,
 • 00:24:39 které mám rád.
 • 00:24:42 Je to místo Garni Gerhard.
 • 00:24:44 Jsou to velice stará
  a krásná místa v Arménii.
 • 00:24:48 Jsou to kláštery v horách .
  Tam se rád vracím.
 • 00:24:52 Nejen fyzicky,
  ale také ve vzpomínkách.
 • 00:24:55 Chtěl jsem, abychom tam byli spolu,
  aby věděl, co tam mám rád.
 • 00:25:01 Ten vzduch, hory a slunce
  se nedá ničím jiným nahradit.
 • 00:25:12 Kde jsem doma?
  V srdci to bude vždy Arménie.
 • 00:25:16 Sice jsem větší část života v ČR,
  ale v srdci je stále Arménie.
 • 00:25:22 Hodně cestuji, a to jak po Česku,
  tak po Evropě, ale vždy se těším
 • 00:25:28 zpět domů, což je Ostrava.
 • 00:25:33 Našel jsem tady to,
  co jsem dlouhá léta hledal.
 • 00:25:36 Určité věci byly mé dětské sny.
 • 00:25:40 Zabývám se tím už 20 let
  a jsem tady spokojený.
 • 00:25:44 Skryté titulky: Eva Hadwigerová
  Česká televize 2019