iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
24. 1. 2015
12:10 na ČT2

1 2 3 4 5

0 hlasů
1304
zhlédnutí

Babylon

Luděk Eliáš — Karolína Kozáková-Vdolečková — Chana Rožanská

25 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Babylon

 • 00:00:06 Babylon, kde žiju a proč.
 • 00:00:12 Každá z těchto tváří
  a Babylonem už jich prošly stovky,
 • 00:00:16 má svůj příběh, tedy stovky osudů
  lidí a mezi nimi takové,
 • 00:00:20 které se nám ve vzpomínkách
 • 00:00:23 neustále vracejí.
 • 00:00:24 Životy dnešních hrdinů
  mají jedno společné
 • 00:00:27 ? tragické místo Osvětim.
 • 00:00:36 Toto byly mužské lágry.
 • 00:00:40 Od kraje byl vjezd
  a tohle byl blok A.
 • 00:00:46 V době, kdy jsem tady byl já,
  tady byli sovětští zajatci.
 • 00:00:51 Tohle byl blok B,
  to byl rodinný lágr.
 • 00:00:56 Tohle byl cikánský lágr.
 • 00:01:00 Tohle byla hrobka.
 • 00:01:02 Tady byla krematoria.
 • 00:01:15 Naše rodina byla rodinou
  tzv. Čechů ? Židů.
 • 00:01:19 Tzn. Židů, kteří se hlásili
  k české národnosti,
 • 00:01:24 a kteří byli většinou,
  dneska by se řeklo: vlažní ve víře.
 • 00:01:30 V době, kdy jezdily transporty
  z Čech na okres Slaný,
 • 00:01:35 kde jsme žili,
  na nás přišla řada v únoru 1942.
 • 00:01:41 Tím transportem odjela
  celá naše rodina do Terezína.
 • 00:01:47 Tam jsem dělal nejrůznější práce.
 • 00:01:51 Nejprve jsem kopal hroby,
  tenkrát to ještě byly
 • 00:01:54 jednotlivé hroby.
 • 00:01:56 Potom jsme odjeli na několik měsíců
  na kladenské šachty.
 • 00:02:01 Po vypálení Lidic jsme zase byli
  transportováni zpět do Terezína.
 • 00:02:06 Zase jsem dělal hrobníka.
 • 00:02:09 Tentokrát už v masových hrobech,
  protože úmrtnost byla mnohem,
 • 00:02:14 mnohem větší.
 • 00:02:15 Tehdy ještě nestálo
  terezínské krematorium.
 • 00:02:19 To se postavilo až později.
 • 00:02:21 V Terezíně jsem byl
  až do jara 1944.
 • 00:02:26 Pak jsem byl zařazen do tzv.
  květnového transportu do Osvětimi.
 • 00:02:34 Z Terezína jsme odjížděli v tzv.
  dobytčácích, určených pro 15 kusů
 • 00:02:41 hovězího dobytka.
 • 00:02:44 Místo nich tam bylo v každém
  vagónu přibližně 50 lidí.
 • 00:02:49 Jeli jsme den, noc, další den.
 • 00:02:55 Občas se stálo.
 • 00:02:57 Vzpomínám si, že na jedné zastávce
  jsem volal na nějakého polského
 • 00:03:03 železničáře česky, kam jedeme.
 • 00:03:09 On té otázce zřejmě rozuměl
  a udělal toto gesto.
 • 00:03:15 V této atmosféře,
  kdy ve vagónech umírali lidé,
 • 00:03:19 živí už byli smícháni s mrtvými,
  než jsme druhou noc kamsi dojeli.
 • 00:03:26 Najednou se rozlítly dveře vagónu
  a na rampě, to vidím naprosto
 • 00:03:33 přesně, byli příslušníci SS,
  sem tam nějaký pes a hrozná spousta
 • 00:03:40 pruhovaných lidí.
 • 00:03:42 Někteří měli v ruce hole
  a řvali na nás: "Raus, raus!"
 • 00:03:47 "Ven!"
 • 00:03:48 Najednou jsme byli seřazeni,
  dali jsme se na pochod
 • 00:03:53 a šli jsme mezi nějakými ulicemi
  z ostnatých drátů.
 • 00:04:00 V noci byly osvětlené
  žlutými lampami.
 • 00:04:05 Nevěděli jsme, kam nás vedou.
 • 00:04:09 Asi po 100 metrech jsme zahnuli
  do jakési ulice, která byla
 • 00:04:15 obklopena dřevěnými baráky,
  těmi typickými polními stájemi,
 • 00:04:21 ve kterých se tam žilo.
 • 00:04:25 Začali nás
  do těch baráků strkat.
 • 00:04:32 Když jsem tam vešel, zjistil jsem,
  že mezi těmi lidmi v pruhovaném,
 • 00:04:39 kteří nás strkali
  do jednotlivých kójí, nahoru, dolů,
 • 00:04:45 prostě tam, kde bylo místo,
  je člověk, kterého znám.
 • 00:04:50 Zřejmě to byl nějaký činitel.
 • 00:04:53 Měl na ruce pásku.
 • 00:04:56 Běžel jsem za ním
  a hlásil jsem se k němu.
 • 00:05:00 Dostal jsem od něj facku
  a ukázal mi na palandu nahoru.
 • 00:05:05 Potom jsem pochopil,
  že ta facka nebyla zlá.
 • 00:05:10 A to, že mě poslal nahoru,
  to od něj bylo velmi
 • 00:05:14 přátelské gesto.
 • 00:05:16 Ta facka byla nutná,
  aby to nevypadalo jako protekce.
 • 00:05:20 Bylo to přátelské gesto proto,
  že když byl člověk nahoře,
 • 00:05:24 byl na tom velmi dobře,
  protože jej nebylo tak moc vidět,
 • 00:05:28 a nepadali na něj
  z horních paland vši.
 • 00:05:31 Udělal pro mě to nejlepší,
  co mohl.
 • 00:05:35 Za ty týdny a měsíce jsme si nikdy
  nemohli sednout na židli,
 • 00:05:41 protože tam žádná nebyla.
 • 00:05:44 Týdny a měsíce jsme nejedli u stolu,
  protože na blocích žádný nebyl.
 • 00:05:51 6-7 lidí leželo v jednom patře
  třípatrového kavalce
 • 00:05:55 a museli se otáčet na povel,
  protože, když se otočil jeden,
 • 00:06:00 museli se otočit všichni.
 • 00:06:02 Byla to pochybnost o všem,
  protože se tam člověk setkal
 • 00:06:06 s lidmi, kteří hluboce věřili
  a prokleli svého boha za to,
 • 00:06:11 že mohl něco takového připustit.
 • 00:06:14 Takové vědomí, že za určitých
  okolností člověk jako individuum
 • 00:06:19 neznamená vůbec nic,
  protože je vláčen všemi možnými
 • 00:06:24 vlivy sem a tam.
 • 00:06:28 Kdyby měl člověk vyjádřit
  dojem z Osvětimi dvěma slovy,
 • 00:06:35 tak by to byla slova:
  strašná nicota.
 • 00:06:39 Já jsem v Osvětimi nebyl
  až do jeho likvidace.
 • 00:06:44 Měl jsem to štěstí, že jsem byl
  zařazen do tisícovky lidí,
 • 00:06:52 která byla převezena
  do jiného koncentračního tábora
 • 00:06:56 a tam jsme byli až do dubna 1945.
 • 00:07:03 To už byla slyšet fronta,
  na dálku bylo slyšet hřmění děl.
 • 00:07:08 Jednoho rána jsme vyšli z tábora
  na jeden z mnoha tzv. pochodů smrti.
 • 00:07:17 Šli jsme asi 3 týdny
  a došli jsme do Litoměřic.
 • 00:07:24 Přešli jsme přes Ohři přes most
  a tam byla shodou okolností
 • 00:07:29 hranice protektorátu.
 • 00:07:32 Když jsme se ocitli
  za touto hranicí, zjistili jsme,
 • 00:07:37 že jdeme bez doprovodu
  a časem proti nám přijelo auto
 • 00:07:41 označené červeným křížem z Terezína,
  které nám oznámilo, že je po válce,
 • 00:07:47 že v Praze je revoluce
  a naše svoboda je reálná.
 • 00:07:55 Je těžké odpovědět na to,
  z čeho člověk bral sílu.
 • 00:08:00 Určitá psychická odolnost,
  to byl jen jeden důležitý faktor.
 • 00:08:05 Druhý důležitý faktor bylo štěstí.
 • 00:08:09 A to ne štěstí jednorázové,
  ale štěstí opakované.
 • 00:08:15 Štěstí bylo, že nás zařadili
  do pracovního transportu.
 • 00:08:21 Štěstí bylo, že jsem nebyl
  v té většině lidí, která zahynula
 • 00:08:27 kulkou příslušníka SS, hlady,
  nebo při náletech.
 • 00:08:31 Těch drobných malých štěstí
  a šťastných náhod byly desítky
 • 00:08:36 a stovky.
 • 00:08:38 Někdo jich měl méně a někdo
  tak málo, že nestačilo na život.
 • 00:08:46 Z celkového počtu asi 5,5
  protektorátních Romů,
 • 00:08:50 deportovaných do koncentračních
  táborů v Osvětimi se vrátilo
 • 00:08:54 pouze 583.
 • 00:08:56 Nacistický teror přežil
  v českých zemích jen každý desátý.
 • 00:09:04 Píše se rok 1934 a něco,
  nevím to přesně, vysvětlím později,
 • 00:09:12 začíná můj život.
 • 00:09:15 Uvědomuji si sama sebe.
 • 00:09:18 Procitnutí k životu.
 • 00:09:20 Bylo mi 2 ? 2,5 roku.
 • 00:09:23 Byl krásný letní den,
  právě vycházelo nádherné slunce
 • 00:09:29 a já jsem ležela v cikánském voze
  na posteli do poloviny
 • 00:09:33 zastlané peřinami.
 • 00:09:36 Ležela jsem se zavázanou hlavou,
  jen oči mi koukaly.
 • 00:09:41 Ve 30. letech, kdy se paní
  Karolína narodila, žily
 • 00:09:45 v českých zemích dvě skupiny Romů.
 • 00:09:48 Čeští Romové, to byli především
  kočovní, moravští byli usedlí
 • 00:09:53 na Moravě a němečtí Romové
  ? Sintové, kteří také kočovali
 • 00:09:58 a byli s českými Romy hodně
  v kontaktu a dokonce se i mísili.
 • 00:10:02 Paní Karolína je z rodiny
  těchto českých Romů.
 • 00:10:05 Její tatínek, pan Robert Růžička
  byl brusič, který také prodával koně
 • 00:10:10 a její maminka, rozená Čermáková,
  byla také z rodiny českých Romů,
 • 00:10:15 i když zrovna v době,
  kdy se paní Karolina narodila,
 • 00:10:19 byli na Moravě a ona se vrací
  do svého útlého dětství,
 • 00:10:23 kdy s rodiči v kočovném voze
  prožila kočovný život
 • 00:10:28 skoro do 15 let.
 • 00:10:30 To jsou vzpomínky na život,
  který si málo kdo z nás
 • 00:10:34 umí představit.
 • 00:10:36 Vůz, který dělali na zakázku
  ve Slaném, byl opravdu nádherný.
 • 00:10:42 Na tehdejší dobu, asi rok 1936,
  otec říkal, že stál kolem 40 tisíc,
 • 00:10:50 což byly obrovské peníze.
 • 00:10:53 To byla taková svoboda.
 • 00:10:56 Mohli jsme jezdit,
  kam jsme chtěli.
 • 00:10:59 Náš otec strašně dbal
  na čistotu kolem.
 • 00:11:03 Aby bylo všechno v pořádku,
  když jsme odjížděli
 • 00:11:07 a všechno perfektní
  i po ekologické stránce.
 • 00:11:11 Bylo to prostě nádherné.
 • 00:11:14 V životopise jsou další
  velmi zajímavé kapitoly.
 • 00:11:17 Třeba doba 2. světové války,
  kdy měli být s rodinou zařazeni
 • 00:11:22 do transportu cikánů
  a cikánských míšenců
 • 00:11:25 směrem do koncentračního tábora
  v Osvětimi, ale podařilo se
 • 00:11:29 je odtud dostat a zachránit je.
 • 00:11:32 Za Hitlera nás
  do koncentračního tábora brali 2x.
 • 00:11:36 V roce 1942 a v roce 1943.
 • 00:11:40 Zachránil nás strýc Eda,
  mámin bratr.
 • 00:11:48 Bydlel v Lysé nad Labem,
  a když se dozvěděl,
 • 00:11:52 co se stalo, okamžitě...
 • 00:11:56 Nevím jak.
 • 00:11:58 To nám nikdy neřekl,
  kolik to stálo, co a jak.
 • 00:12:02 Myslím si, že příslušníci SS
  nebyli zvědaví na peníze,
 • 00:12:06 takže jestli to byly brilianty,
  já nevím.
 • 00:12:10 Vedlo se nám moc dobře
  zásluhou obou rodičů.
 • 00:12:14 Náš otec koupil auto Škoda popular,
  naučil se jezdit a byl šťastný,
 • 00:12:19 že něco takového vlastní.
 • 00:12:21 Bylo mi 15 let, nejstarší sestra
  byla starší o 4 roky a bratr byl
 • 00:12:26 o dva roky starší.
 • 00:12:28 Oni dva už chodili na zábavy
  a mě brali vždycky sebou.
 • 00:12:33 To bylo perfektní.
 • 00:12:35 Bratr se naučil jezdit
  a jezdili jsme autem.
 • 00:12:38 Táta moc nechtěl,
  ale máma nám pomáhala.
 • 00:12:42 Bratr nedokoupil benzín
  a táta říkal:
 • 00:12:47 "To není možné, já jsem tam
  koupil benzín a není tam nic."
 • 00:12:52 Máma říkala:
  "Stačí, když tam bude dírka
 • 00:12:57 jako špendlíková hlavička.
 • 00:12:59 To ti vyteče."
 • 00:13:01 V knize uvádím pasáž o kartářce,
  která bydlela v Příbrami.
 • 00:13:08 Nejstarší sestra říkala:
  "Pojď, já tě zavedu
 • 00:13:13 k bezvadné kartářce."
 • 00:13:15 Bylo mi tehdy hrozně málo let.
 • 00:13:19 Přišli jsme tam a řekla jsem,
  kdy jsem se narodila.
 • 00:13:22 Ona se mi dívala na ruku a říkala,
  že budu šťastná a všechno bude
 • 00:13:27 dobré, dosáhnu všeho, co budu
  chtít, ale mimo jiné mi řekla,
 • 00:13:32 že se 3x vdám
  a budu mít 5 dětí.
 • 00:13:36 Když jsme vyšly ven,
  řekla jsem sestře:
 • 00:13:39 "Kam jsi mě to přivedla,
  to přece není možné.
 • 00:13:45 Já chci 2 děti a ona mi řekne,
  že jich bude 5
 • 00:13:50 a že budu 3x vdaná."
 • 00:13:55 Všechno se vyplnilo.
 • 00:13:57 Velice hodnotím odvahu autorky
  životopisu, paní Karolíny.
 • 00:14:01 Ona nemá žádné vyšší vzdělání.
  Celý život pracovala v pohostinství.
 • 00:14:06 Dalo by se říct,
  že měla k psaní daleko,
 • 00:14:09 ale ona sama od sebe sedla
  a napsala opravdu docela rozsáhlé
 • 00:14:14 paměti a chtěla, aby je lidé četli.
 • 00:14:16 Myslím, že to je velmi zajímavé
  a u Romů se příliš nesetkáváme
 • 00:14:21 s tím, že by měli zájem,
  aby se ostatní lidé dozvěděli
 • 00:14:25 o jejich životě.
 • 00:14:26 V mnoha případě se jej
  spíš snaží udržet v tajnosti.
 • 00:14:30 Toto je velmi unikátní.
 • 00:14:32 Už tehdy, když mi bylo 9-10 let,
  říkala jsem si, že by se lidé
 • 00:14:38 měli dozvědět,
  co se všechno stalo.
 • 00:14:45 Věřím v předurčení a osud lidí,
  se kterým lidé přicházejí
 • 00:14:50 na tento svět.
 • 00:14:52 Věřím tak v dobro, v to,
  že dobro je odměněno dobrem
 • 00:14:56 a zlo zlem.
 • 00:14:57 Proto máme pomáhat jeden druhému.
 • 00:15:00 Díky Bože za vše.
 • 00:15:02 A nakonec jsme zařadili dokument
  o jediné moravské Židovce,
 • 00:15:06 která se svou rodinou figurovala
  na tzv. Schindlerově seznamu.
 • 00:15:11 Chana Rožanská,
  rozená Hana Ring.
 • 00:15:13 Dnes žije na okraji Tel Avivu.
 • 00:15:15 Z vděčnosti k Schindlerovi se
  objevila i ve Spielbergově filmu.
 • 00:15:22 Ano, ten film odpovídá skutečnosti.
 • 00:15:33 Tak to skutečně bylo.
 • 00:15:35 To jsem já s mou maminkou.
 • 00:15:39 Byla to moc hezká žena.
 • 00:15:42 To je můj dědeček a babička.
 • 00:15:47 Byli velmi nábožní.
 • 00:15:50 Tady jsem měla 3 nebo 4 roky.
 • 00:15:54 Nikdy jsem necítila,
  že jsem jako Židovka někým jiným.
 • 00:16:00 V roce 1938 jsme byli obsazeni
  Poláky a v roce 1939 Němci.
 • 00:16:06 Celá rodina jsme utekli do Polska.
 • 00:16:10 Začala jsem chodit do polské školy.
 • 00:16:14 Jednou přišli příslušníci SS.
 • 00:16:18 Učitelka se na ně dívala a řekla,
  že všechny děti židovského
 • 00:16:22 náboženství musí odejít
  a už nikdy nesmí do školy přijít.
 • 00:16:28 Židovské děti se nesmí učit,
  nemohou studovat.
 • 00:16:33 Celou cestu jsem plakala.
 • 00:16:35 Přišla jsem a řekla jsem:
 • 00:16:37 "Maminko, já budu analfabetka,
  Židé se nesmí učit."
 • 00:16:44 Bratr Danek řekl:
  "Neboj se, já tě budu učit."
 • 00:16:49 Byl o 8 let starší.
 • 00:16:52 V roce 1941 se vytvořilo ghetto.
 • 00:16:57 Začal tam hlad.
 • 00:17:00 V naší rodině se rozhodlo,
  že jeden člověk z naší rodiny
 • 00:17:05 musí žít.
 • 00:17:08 Že já mám velké šance
  zůstat naživu,
 • 00:17:12 protože jsem ještě malá.
 • 00:17:15 Babička měla kamarádku,
  polskou křesťanku.
 • 00:17:19 Ptala se jí,
  jestli mě může vzít k sobě.
 • 00:17:23 Ona jí řekla, že ona ne,
  ale že má sestru, která měla
 • 00:17:28 11letou holčičku, která umřela.
 • 00:17:32 Ona má všechny papíry toho děvčátka.
 • 00:17:35 Pomyslela jsem si:
  "Já budu žít s cizími lidmi."
 • 00:17:40 "S lidmi, kteří nejsou mí rodiče,
  moje rodina."
 • 00:17:46 Dostala jsem strach.
 • 00:17:48 Toužila jsem jet za maminkou.
 • 00:17:53 Vstala jsem a přišla jsem
  zpět do ghetta.
 • 00:18:00 Můj bratr mi řekl, že on jde
  pracovat a že bude žít.
 • 00:18:09 Řekla mi: "Ty zůstaň s maminkou
  až dokonce."
 • 00:18:22 "Já půjdu po válce do Palestiny,
  ožením se, budu mít dceru
 • 00:18:30 a její jméno bude Hanka."
 • 00:18:42 "Ty zůstaň s maminkou
  až do konce."
 • 00:18:46 Maminka byla se mnou až do konce.
 • 00:18:50 Neumřely jsme,
  zůstaly jsme naživu.
 • 00:18:57 Maminka bydlela u mě až do konce.
 • 00:19:01 Dožila se 93 let.
 • 00:19:04 Danek si myslel,
  že to bude naopak.
 • 00:19:09 Mám velkého syna,
  je mu 40 let a jmenuje se Danek
 • 00:19:15 po něm.
 • 00:19:22 Mám moc ráda zvířata.
 • 00:19:25 Když přišel s vlčákem,
  pohladila jsem ho.
 • 00:19:30 Byla jsem hloupá,
  mohl mě zastřelit.
 • 00:19:33 Jak se já, Židovka, mohu odvážit
  dotknout psa důstojníka SS.
 • 00:19:40 Ten vlčák mě ale měl moc rád
  a ten důstojník vždycky dělal,
 • 00:19:46 že to nevidí.
 • 00:19:48 Myslím, že to mi zachránilo život.
 • 00:19:52 Ten Miller na mě totiž
  nikdy nekřičel, nikdy mě nebil.
 • 00:19:56 Možná se bál,
  že to pes nedovolí.
 • 00:19:59 V ghettu jsme zůstali
  až do roku 1944.
 • 00:20:05 Chodili jsme po cestě,
  kde chodili Poláci,
 • 00:20:12 a já jsem si myslela:
 • 00:20:14 "Já jdu na smrt a tady,
  dva kroky ode mne chodí
 • 00:20:20 normální lidé.
 • 00:20:22 Oni se smějí.
  To bylo jako na jiné planetě.
 • 00:20:27 Stačí udělat krok a jsem u nich."
 • 00:20:39 V určité době jsme
  přišli k Schindlerovi.
 • 00:20:43 Byla jsem ve Svitavách.
 • 00:20:46 Slyšela jsem, že měl kamaráda Žida,
  který byl synem rabího ve Svitavách.
 • 00:20:54 Schindler byl Němec a německý špion,
  ale také to byl velký humanista.
 • 00:21:02 Lidé, kteří u Schindlera pracovali,
  se měli dobře.
 • 00:21:07 Říkal Němcům, že jeho pracovníky
  nesmí bít, protože pak nebudou
 • 00:21:12 moct pracovat.
 • 00:21:14 Vždy dával víc jídla a nám řekl,
  abychom se nebáli,
 • 00:21:19 že se likviduje sklad,
  protože přijdou Rusové,
 • 00:21:23 ale my pojedeme do jeho továrny.
 • 00:21:28 Vzali nás do vlaku, vagón stál,
  otevřely se dveře a my jsme viděli
 • 00:21:35 nápis "Arbeit macht frei".
 • 00:21:38 Ten byl v Osvětimi a my jsme věděli,
  co znamená Osvětim.
 • 00:21:42 Myslím, že to bylo poprvé,
  co jsem v táborech plakala.
 • 00:21:46 Pochopila jsem,
  že teď jedeme do krematoria.
 • 00:21:49 Řekli nám, že se půjdeme koupat
  do sprch.
 • 00:21:53 My jsme ale věděli,
  že to není koupelna,
 • 00:21:56 ale plynové komory.
 • 00:21:57 Moje maminka mě objala,
  dala mi hlavu na hruď a řekla mi:
 • 00:22:02 "Až pustí plyn, musíš se hodně
  nadechnout, aby to bylo rychle,
 • 00:22:09 abys netrpěla."
 • 00:22:12 Stály jsme a jedna žena
  křičela v polštině:
 • 00:22:17 "To je voda, to není plyn!"
 • 00:22:23 Všichni začali plakat a smát se.
 • 00:22:26 Byla to taková hysterie.
 • 00:22:31 Za 3 týdny, kdy jsme byli v Osvětimi,
  přišli příslušníci SS,
 • 00:22:37 měli listinu a začali číst jména.
 • 00:22:41 V Osvětimi jsme nebyli lidé
  se jmény.
 • 00:22:46 Pochopily jsme, že to jsou ženy,
  které pracovaly u Schindlera.
 • 00:22:55 To bylo jedinkrát,
  co se lidé vezli z Osvětimi ven.
 • 00:23:03 Přišli jsme do Břidlic
  a já jsem se dívala nahoru.
 • 00:23:07 Tam byla taková veranda
  a já jsem tam viděla mého otce.
 • 00:23:13 Schindler tam stál a říkal německy:
 • 00:23:17 "Jsem šťasten, že jsem vás
  mohl dostat z Osvětimi."
 • 00:23:24 Řekl své sekretářce,
  aby jela do Osvětimi za velitelem
 • 00:23:32 tábora a dostala ven těch 300 lidí.
 • 00:23:36 Byla to moc hezká Polka.
 • 00:23:40 Přijela do Osvětimi
  a tak nás odtud dostali.
 • 00:23:45 Bylo to v poválečné době
  v roce 1945.
 • 00:23:49 Najednou se u nás ve třídě
  objevila zcela nová tvář,
 • 00:23:53 byla to Hanka.
 • 00:23:55 Tím začalo naše kamarádství,
  které trvá do dnešního dne.
 • 00:24:00 Hana velice brzy ve škole zapadla.
 • 00:24:02 Tím, že měla "válečnou pauzu",
  chtěla se velmi učit.
 • 00:24:09 Na měšťance byla jen dva roky
  a pak už dělala zkoušku
 • 00:24:14 na gymnázium.
 • 00:24:16 Šla do země,
  kde neovládala jazyk.
 • 00:24:20 Naučila se perfektně hebrejsky
  a stala se učitelkou.
 • 00:24:24 To je ohromný úspěch.
 • 00:24:26 Chtěla jsem učit děti.
 • 00:24:29 Pamatuji si tu chvíli,
  kdy ten Němec přišel do třídy
 • 00:24:36 a řekl: "Všechny Židovky ven!"
 • 00:24:49 Celá rodina, která tady byla,
  rozsvítila svíčky, pomodlili se tam
 • 00:24:57 a Hana začala
  s mrtvou babičkou mluvit.
 • 00:25:03 Říkala: "Podívej se, babičko,
  přišli jsme sem,
 • 00:25:08 abychom se ti poklonili.
 • 00:25:10 Němci nás chtěli všechny vyvraždit,
  ale nepovedlo se jim to.
 • 00:25:15 Jsme tady, přivedla jsem svého syna,
  své vnuky a ty teď můžeš
 • 00:25:20 klidně spát."
 • 00:25:22 Skryté titulky: Eva Hadwigerová
  Česká televize 2015