iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
29. 4. 2012
11:15 na ČT2

1 2 3 4 5

3 hlasy
4428
zhlédnutí

Přidej se

Štěrkonosné toky v Beskydech

Proč vznikají kaňony tam, kde nikdy nebyly

9 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Přidej se - Štěrkonosné toky v Beskydech

 • 00:00:40 Štěrky se tvoří na každých horách
  díky tomu,
 • 00:00:44 že je tady extrémnější klima
  než jinde
 • 00:00:46 a skály jsou vystaveny
  všem drsným podmínkám.
 • 00:00:49 To, co zvětrá, se z prudkého svahu
  neustále kutálí dolů.
 • 00:00:54 Díky tomu, že Karpaty jsou tvořeny
  v naší části flyšem,
 • 00:01:00 což je slet měkkých hornin,
  vrstev pískovců a jílovců,
 • 00:01:03 které zvětrávají rychle a intenzivně.
 • 00:01:05 Tím snazší je zvětrávání,
 • 00:01:08 tím rychleji tvorba štěrku probíhá
  a tím více ho sjíždí do údolí.
 • 00:01:14 Tyto lesní polohy byly využívány
  jako zdroje dřeva.
 • 00:01:18 Těžilo se palivové dříví, které bylo
  tokem splavováno do nižších částí,
 • 00:01:23 kde se pak nakládalo a odváželo dál.
 • 00:01:26 Proto se na tocích stavěly přehrady,
  vodní nádrže,
 • 00:01:31 ze kterých se průtok v říčce
  nadlepšoval,
 • 00:01:35 pokud se chtělo splavovat dřevo.
 • 00:01:38 Tyto přehrady, klauzy,
  zachytávaly vodu i štěrk.
 • 00:01:44 V té době se zpomalila
  dotace štěrku do údolí.
 • 00:01:48 Protože už nešly štěrky, koryto se
  v nižších tocích stabilizovalo,
 • 00:01:53 protékalo pořád stejnou linií,
  a tím pádem osídlení, stavby,
 • 00:01:58 zemědělství všechno se mohlo
  přiblížit k toku.
 • 00:02:03 Člověk si nemohl dovolit,
  že přijde povodeň,
 • 00:02:07 koryto zanese štěrkem
  a voda se rozlije mimo koryto.
 • 00:02:10 Proto začal na vyšších úsecích toku
  stavět právě tyto přehrady,
 • 00:02:16 které udržoval prázdné,
  a když povodeň přinesla štěrk,
 • 00:02:20 zachytila ho tady
  a dál už šla jen čistá voda,
 • 00:02:25 která se udržela v korytě.
 • 00:02:39 Teď jsme na přehradě Morávka, která
  byla budovaná v letech 1961 67.
 • 00:02:45 Vybudování přehrady pro štěrkonosný
  tok znamenalo to,
 • 00:02:48 že došlo k omezení posunu štěrku
  dál pod přehradu.
 • 00:02:54 Všechen štěrk, který se dostává
  přítoky v okolí přehrady,
 • 00:02:57 zůstává v přehradě
  a dole funguje efekt hladové vody,
 • 00:03:01 která nemá žádné štěrky.
 • 00:03:25 Jsme ve Vyšních Lhotách na jezu,
  který byl postaven před 50 lety.
 • 00:03:30 Voda se tady rozděluje do 2 ramen.
 • 00:03:34 Umělým ramenem je odváděna
  do Žermanic,
 • 00:03:37 kde slouží jako zásobárna
  technické vody pro Novou huť.
 • 00:03:40 Druhý efekt, který byl sledován,
  je stabilizace dna řeky,
 • 00:03:45 aby se dále nezahlubovalo
 • 00:03:47 a aby se zde zadržely štěrky
  a neposouvaly se dál tokem.
 • 00:03:54 Jsme v úseku, kde končí úprava,
  končí opevnění zbudované člověkem.
 • 00:03:59 Začíná koryto, které je přírodní.
 • 00:04:02 Do toho se řeka opře, a protože
  podloží je tady měkké, zahlubuje se.
 • 00:04:07 Je to tady vidět na březích,
  které jsou kolmé a vysoké.
 • 00:04:11 Je na tom vidět, že řeka se
  zahloubila několik metrů
 • 00:04:15 pod úroveň okolního terénu.
 • 00:04:23 Teď jsme v Národní přírodní památce
  Skalická Morávka,
 • 00:04:27 která byla vyhlášena v r. 2007
  na ploše 102 ha.
 • 00:04:30 Zabírá délku toku asi 5 km.
 • 00:04:34 Je významná, protože je to
  jedinečný fenomén
 • 00:04:37 štěrkového řečiště divočícího toku,
  který se větví.
 • 00:04:41 To je velice důležité.
 • 00:04:43 Je to ekosystém větvícího se koryta,
  který jinde v ČR nenajdeme.
 • 00:04:46 Řeka se tady nezahlubuje,
  protože tady má prostor
 • 00:04:51 a má možnost se tady rozlít do šířky.
 • 00:04:53 Naopak, když se podíváme nahoře,
  kde úseky byly upravené,
 • 00:04:56 koryto bylo široké jen 25 m.
 • 00:04:58 Tady má řečiště i 100 m.
 • 00:05:00 Může se stát, že tento fenomén,
  toto řečiště bude postupně zanikat.
 • 00:05:05 Když se podíváme do historie,
  uvidíme, že koncem 19. stol.
 • 00:05:09 bylo řečiště široké 200 m.
 • 00:05:12 Během 100 let tady došlo
  k částečnému zahloubení.
 • 00:05:16 Široké řečiště, stejné,
  jako vidíme na Skalické Morávce,
 • 00:05:19 bylo po celém toku i pod přehradou.
 • 00:05:23 Když se vystavěla přehrada,
 • 00:05:26 došlo k omezení štěrku
  a k hloubkové erozi
 • 00:05:29 a následně bylo potřeba
  úsek stabilizovat
 • 00:05:32 až po jez ve Vyšních Lhotách.
  Toto je poslední zachovaný úsek.
 • 00:05:36 Do budoucna můžeme očekávat,
  že pokud štěrky nepůjdou
 • 00:05:40 a bude působit efekt hladové vody,
  bude ohrožen i tento úsek.
 • 00:06:10 Jsme v Národní přírodní památce
  Profil Morávka,
 • 00:06:13 kde můžete vidět jednoduché koryto
  kaňonovitého profilu.
 • 00:06:17 Předmětem ochrany v této přírodní
  památce je kaňonovitý profil
 • 00:06:21 z výchozího skalního podloží.
 • 00:06:24 Je třeba uvědomit si,
 • 00:06:26 že koncem 19. století tady bývalo
  přes 150 m široké řečiště
 • 00:06:29 stejně jako v Národní přírodní
  památce Skalická Morávka.
 • 00:06:31 Momentálně tu máme kaňonovité údolí
  široké jen 25 m.
 • 00:06:35 To bylo způsobeno tím,
 • 00:06:38 že začátkem 20. stol. se tady stavěly
  příčné objekty, jako by výhony,
 • 00:06:41 které měly za cíl řečiště zúžit
  do úzkého profilu.
 • 00:06:46 Postupně docházelo k zahlubování.
 • 00:06:53 Rychlost hloubkové eroze
  je tak vysoká,
 • 00:06:57 že se Morávka dostala do povědomí
  fluviálních geomorfologů
 • 00:07:02 na celém světě.
 • 00:07:04 Rychlost hloubkové eroze v posledních
  desetiletích je asi 23 cm za rok,
 • 00:07:11 což je v porovnání s přirozenými
  rychlostmi zahlubování toku
 • 00:07:16 na tocích, které nejsou ovlivněny
  člověkem, několikanásobně vyšší.
 • 00:07:20 Je to v řádech 1000 10 000násobně
  rychlejšího zahlubování.
 • 00:07:26 Na Morávce jsme svědky něčeho, čeho
  dříve bylo svědky několik generací.
 • 00:07:32 A my to tady vidíme během pár let.
 • 00:07:36 A zároveň se nám tady
  ukazuje to,
 • 00:07:40 jak člověk dokáže během krátké doby
  silně zničit nebo změnit ekosystém.
 • 00:07:54 Morávka je pěknou ukázkou toho,
 • 00:07:58 jak člověk zásahy do vodního toku
  stále propaguje negativní procesy.
 • 00:08:05 Ty můžeme vidět kolem sebe.
 • 00:08:08 Jsou tu velmi nestabilní břehy,
  které se stále sesouvají
 • 00:08:13 a způsobují další rozšiřování kaňonu
  na úkor nivy,
 • 00:08:19 která už je dnes nivou
  dost nefunkční.
 • 00:08:24 Zpětná eroze vede k tomu,
  že negativní proces se může dostat
 • 00:08:31 až na hranici Národní přírodní
  památky Skalická Morávka.
 • 00:09:04 Stojíme na konci Morávky,
  kde se vlévá do Ostravice.
 • 00:09:09 Řeka je teď ve stavu,
  kdy není v rovnováze.
 • 00:09:12 Do rovnovážného stavu směřuje,
  vyvíjí se.
 • 00:09:16 Bylo by nejlepší tento vývoj
  respektovat a dát řece prostor,
 • 00:09:21 aby rovnovážný stav nastolila,
 • 00:09:25 a s minimálními korekcemi hledat
  využití území kolem řeky.
 • 00:09:31 Skryté titulky: Věra Mikulenková
  Česká televize, 2012

Související