Nejkrásnější zahrady Čech a Moravy představují přírodní a kulturní dědictví, které je třeba chránit.
Režie: Ljuba Václavová.
Příběhy zahrad

Zahrady byly odpradávna součástí naší kultury. Symbolizovaly biblický ráj, tedy bezpečný prostor, ohrazený od okolní nebezpečné přírody. Každá z člověkem založených zahrad má svůj příběh, který vypovídá nejen o rostlinách, ale především o svém zakladateli, kultuře a době, v níž vznikala. Objevuje příběhy a poetické obrazy zahrad, které se díky času a pomíjivosti lidského bytí již pomalu stávají spíše pohádkovým snem, ale mohou diváky inspirovat k zamyšlení i nad tvorbou krajiny, protože jsou její kultivovanou součástí. V průběhu času se do podoby zahrad silně propisuje i další doba, která mění nejen vkus potomků tvůrce přírodní architektury, ale dokladuje i úctu či neúctu dalších generací ke kulturním památkám, k nimž zahrady samozřejmě patří. Za obou totalitních režimů byla velká část našich zahrad poničena a nová, uspěchaná, virtuální doba jim nevěnuje vždy dostatečnou pozornost. Tvůrci dokumentu tak hledají odpověď na otázku, jak dnes nejspolehlivěji zachránit nejen přírodní, ale také kulturní dědictví, které zahrady představují.

Na cestě nás budou provázet literární historik Martin C. Putna, přírodovědec Václav Cílek, historik architektury Zdeněk Lukeš, krajinářští architekti Markéta a Petr Veličkovi a řada dalších, kteří o „své“ zahrady dbají a pěstují je.

Napište nám