Vypovídají o nás víc, než si myslíme. Jsou součástí života i historie. Nejkrásnějšími zahradami Čech a Moravy nás v dokumentárním filmu režisérky Ljuby Václavové provedou Václav Cílek, M. C. Putna, Zdeněk Lukeš, Markéta a Petra Veličkovi. Uvádíme jako vzpomínku na hudebního skladatele Jiřího Václava, který zemřel 12. 1. 2020 ve věku 79 let

Zahrady byly odpradávna součástí naší kultury. Symbolizovaly biblický ráj, tedy bezpečný prostor, ohrazený od okolní nebezpečné přírody. Každá z člověkem založených zahrad má svůj příběh, který vypovídá nejen o rostlinách, ale především o svém zakladateli, kultuře a době, v nichž vznikala. Objevuje příběhy a poetické obrazy zahrad, které se díky času a pomíjivosti lidského bytí již pomalu stávají spíše pohádkovým snem, ale mohou diváky inspirovat k zamyšlení i nad tvorbou krajiny, protože jsou její kultivovanou součástí. V průběhu času se do podoby zahrad silně propisuje i další doba, která mění nejen vkus potomků tvůrce přírodní architektury, ale dokladuje i úctu či neúctu dalších generací ke kulturním památkám, k nimž zahrady samozřejmě patří. Za obou totalitních režimů byla velká část našich zahrad poničena a nová, uspěchaná, virtuální doba jim nevěnuje vždy dostatečnou pozornost. Tvůrci dokumentu tak hledají odpověď na otázku, jak dnes nejspolehlivěji zachránit nejen přírodní, ale také kulturní dědictví, které zahrady představují.

Na cestě nás budou provázet literární historik Martin C. Putna, přírodovědec Václav Cílek, historik architektury Zdeněk Lukeš, krajinářští architekti Markéta a Petr Veličkovi a řada dalších, kteří o „své“ zahrady dbají a pěstují je. Autorem evokativního hudebního podkresu pro toulky působivými zahradními zákoutími je v lednu zesnulý skladatel Jiří Václav.

Stopáž52 minut
Rok výroby 2015
 ST AD HD
ŽánrDokument