iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
22. 5. 2016
10:00 na ČT1

1 2 3 4 5

10 hlasů
19119
zhlédnutí

Toulavá kamera

Manětín — Muzeum veteránů — Hamrštejn — Přírodní mýdla — Brněnská přehrada — Keltské oppidum

26 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Toulavá kamera

 • 00:00:01 TOULAVÁ KAMERA
 • 00:00:19 -Dobrý den, přátelé.
 • 00:00:20 Lidová pranostika praví,
 • 00:00:22 že když máj vláhy nedá,
  červen se předá.
 • 00:00:25 A protože nám v květnu
  prší vydatně, budeme věřit,
 • 00:00:28 že moudra našich předků
  pořád platí
 • 00:00:30 a následující měsíc
  se počasí přece jen vydaří.
 • 00:00:34 Toulat se ale můžeme stále.
 • 00:00:35 I v pláštěnkách
  nebo s deštníkem nad hlavou.
 • 00:00:38 Takže, kam to dnes bude?
 • 00:00:40 Nejprve si prohlédneme
  barokní perlu západních Čech.
 • 00:00:43 Tak se už roky říká Manětínu.
 • 00:00:46 Pak se na chvíli přeneseme
  třeba na newyorský Manhattan
 • 00:00:49 50. let minulého století.
 • 00:00:51 Výlet v čase nám umožní
  v muzeu veteránů v Nové Bystřici.
 • 00:00:55 Následně si vyzkoušíme
  takzvaný transbordér.
 • 00:00:58 Zvláštní lanovku či výtah
  přes řeku Nisu.
 • 00:01:01 V Evropě jsou už jen
  dvě taková funkční zařízení.
 • 00:01:04 Poté si po vzoru našich předků
  vyrobíme voňavé bylinkové mýdlo.
 • 00:01:08 Půvabnou manufakturu
  jsme objevili ve Slatiňanech.
 • 00:01:11 Čekají nás i toulky po vodě.
  Navíc spojené s oslavou.
 • 00:01:15 Tradiční lodní dopravě
  po Brněnské přehradě
 • 00:01:18 je totiž krásných 70 let.
 • 00:01:20 A na závěr si otestujeme
  keltský telegraf
 • 00:01:22 a projdeme se v místech,
 • 00:01:24 kde stávalo největší oppidum
  na Moravě.
 • 00:01:28 Manětín u Plzně
 • 00:01:29 se už ve 12. století
  stal domovem johanitů.
 • 00:01:32 Ti si tam vybudovali klášter
  a taky tvrz.
 • 00:01:35 Časem ji nahradil zámek,
 • 00:01:37 který až do konce
  druhé světové války
 • 00:01:39 patřil rodu Lažanských.
 • 00:01:41 Městečko bývá často nazýváno
  barokní perlou západních Čech.
 • 00:01:45 Je totiž jednou velkou galerií
  pod širým nebem,
 • 00:01:48 v níž uvidíte
  několik desítek plastik, soch
 • 00:01:51 či mohutných kamenných váz.
 • 00:01:53 Vše pochází z doby,
 • 00:01:54 kdy na panství žila
  jedna velmi osvícená dáma.
 • 00:01:59 -Svou současnou podobu
  dostal manětínský zámek
 • 00:02:02 v roce 1712, po velkém požáru,
 • 00:02:04 který zachvátil část města
  a taky původní tvrz.
 • 00:02:08 Největší zásluhu na přestavbě
 • 00:02:10 měla hraběnka
  Marie Gabriela Lažanská,
 • 00:02:13 rozená Černínová z Chudenic.
 • 00:02:15 Tři roky po neštěstí ovdověla,
  v pouhých 20 letech
 • 00:02:18 a se čtyřmi malými dětmi.
 • 00:02:21 Přesto právě za jejího panování
  zažilo město největší rozkvět.
 • 00:02:25 -Tato dáma, dá se říci,
  že určovala směr.
 • 00:02:29 Byla velice pobožná.
 • 00:02:31 Milovala umění.
 • 00:02:33 Pozvala vynikající architekty
  a řadu dalších umělců,
 • 00:02:38 kteří vlastně ovlivnili ráz
  toho Manětína.
 • 00:02:44 -Plány na výstavbu zámku
  Marie Gabriela objednala
 • 00:02:47 u významného architekta
  Tomáše Haffeneckera.
 • 00:02:50 Ten navrhl sídlo o třech věžích,
 • 00:02:52 ale kvůli nedostatku peněz
  se téhle podoby nikdy nedočkalo.
 • 00:02:56 Haffeneckerovu vizi
 • 00:02:57 nechala hraběnka alespoň vymalovat
  na strop vstupní haly.
 • 00:03:02 Další honosná freska
  zdobí reprezentační sál.
 • 00:03:06 Zajímavostí je, že ani po víc
  než třech stovkách let
 • 00:03:10 neztratily její barvy
  nic ze své sytosti.
 • 00:03:13 -Na fresce je znázorněno
  jaro, léto, podzim, zima,
 • 00:03:18 takže roční období,
  a zároveň etapy lidského života.
 • 00:03:23 Takže začínáme od mládí,
  až po stáří,
 • 00:03:27 kdy vlastně stařec s kosou
  a dáma se škraboškou
 • 00:03:31 znázorňují konec etapy
  lidského života a de facto smrt.
 • 00:03:35 -Pokoje a sály svým vybavením
  připomínají život barokní šlechty.
 • 00:03:39 V původní knihovně
  je v osmi dubových skříních
 • 00:03:42 uloženo více než 5 tisíc svazků.
 • 00:03:45 Největším místním unikátem,
  který nemá v Evropě obdobu,
 • 00:03:48 je soubor 13 obrazů.
 • 00:03:50 Marie Gabriela je nechala
  vytvořit v roce 1716.
 • 00:03:54 -Rok po smrti svého manžela
  nechala namalovat obrazy,
 • 00:03:58 které portrétují zaměstnance,
  kteří tady tehdy pracovali.
 • 00:04:02 Ona je nechala namalovat
  místním malířem,
 • 00:04:04 který se jmenoval Václav Dvořák.
 • 00:04:06 Vedle dveří máme osobní nosiče
  této paní hraběnky.
 • 00:04:09 Na dalším obraze
  máme pak výběrčí daní
 • 00:04:11 a proti vám stojí číšníci
  a stolníci.
 • 00:04:14 -Nechybějí ani pradleny, kuchaři,
  klíčníci nebo dva děkani.
 • 00:04:18 Kromě malířů působila v Manětíně
  řada vynikajících sochařů.
 • 00:04:22 Jedním z nich byl Štěpán Borovec.
 • 00:04:24 Jeho dílem je Nejsvětější Trojice
  na náměstí
 • 00:04:28 a na schodišti zámku
  miniaturní plastiky zvané putti.
 • 00:04:32 -První puťáček znázorňuje zemi,
  tento puťáček znázorňuje vodu,
 • 00:04:37 nade mnou oheň a vzduch.
 • 00:04:40 Toto schodiště
  bylo i barevně pojednáno.
 • 00:04:44 Bylo autentické s tou balustrádou
  té freskové výzdoby.
 • 00:04:48 Takže ty dopisnice
  skutečně byly černé,
 • 00:04:52 to madlo bylo
  takovouto starorůžovou.
 • 00:04:55 -Za procházku stojí i zahrada
  ve francouzském stylu,
 • 00:04:59 po níž se můžete porozhlédnout
  z balkonu zámku.
 • 00:05:01 Celé tohle barokní sídlo
  rodu Lažanských
 • 00:05:04 je součástí projektu
 • 00:05:05 "Neobjevené památky
  Národního památkového ústavu".
 • 00:05:08 A rozhodně si zaslouží,
  abyste ho objevili.
 • 00:05:13 -Následujícím výletem
  potěším především pány,
 • 00:05:16 ale zkrátka nepřijdou
  ani jejich drahé poloviny.
 • 00:05:20 Ostatně, která z nás
  někdy nepodlehla kouzlu
 • 00:05:22 nějakého hollywoodského hrdiny,
 • 00:05:25 prohánějícího se
  v pořádném bouráku.
 • 00:05:27 Desítky amerických
  předválečných aut
 • 00:05:30 na vás čekají v největším
  českém muzeu svého druhu.
 • 00:05:33 Sběratel Pavel Janouš
 • 00:05:35 se prý ve vozech vyrobených
  za velkou louží
 • 00:05:38 zhlédl hlavně proto,
 • 00:05:39 že se při svých 190 centimetrech
  do jiných těžko soukal.
 • 00:05:45 -Výlet do časů,
 • 00:05:47 kdy bývalo vzácností na prašných
  cestách automobil vůbec potkat,
 • 00:05:51 si můžete dopřát v Nové Bystřici.
 • 00:05:53 Bývalá textilní továrna
 • 00:05:55 se proměnila v muzeum veteránů
  na čtyřech kolech.
 • 00:05:58 Mnozí z nich už měli namále.
 • 00:06:00 -Mnohdy v seníku nacházíme
  takovéto vozy,
 • 00:06:03 jako je tento skvost z roku 1917,
  který vyrobili bratři Dodgeové.
 • 00:06:07 A naší prací, láskou a vášní
 • 00:06:10 je z toho poté udělat
  takovouto nádheru,
 • 00:06:14 která je letos 103 let stará.
 • 00:06:17 -Pavel Janouš ho objevil
  v zapadlé americké vesnici,
 • 00:06:21 kde s ním tamní farmář oral pole.
 • 00:06:23 Slovo dalo slovo.
 • 00:06:25 Původní majitel dostal traktor
  a muzeum unikátní exponát.
 • 00:06:29 -Přestože je to zdánlivě
  obyčejný ford T,
 • 00:06:33 kterých byly vyrobeny miliony,
  tak právě tento model,
 • 00:06:36 neboli závodní kus
  pro závody do vrchu,
 • 00:06:39 byl vyroben v omezené sérii
  120 kusů
 • 00:06:42 a byl určen pro závody
  do vrchu doprava,
 • 00:06:45 proto má volant vpravo.
 • 00:06:48 -Ale pojďme se vrátit
  k počátkům automobilismu,
 • 00:06:51 tedy do doby, kdy přestala
  stačit kusová produkce.
 • 00:06:55 -Klíčovým rokem byl rok 1913.
 • 00:06:58 Tehdy Henry Ford zavedl
  svoji pásovou výrobu
 • 00:07:02 a místo stovek začal
  chrlit statisíce vozů,
 • 00:07:06 čímž se podařilo zlevnit
  cenu jednoho kusu,
 • 00:07:10 tak, aby si ho mohl dovolit
  téměř každý.
 • 00:07:13 -Automobily začaly měnit svět.
 • 00:07:16 Umožňovaly výlety do míst
  blízkých i vzdálených
 • 00:07:19 a rovněž mnohem snazší dopravu.
 • 00:07:21 A nabízely šanci
  blýsknout se novým modelem.
 • 00:07:24 Už nejen klobouku, ale taky vozu.
 • 00:07:26 -Velmi oblíbenou značkou
  střední a vyšší třídy let 30.
 • 00:07:30 byla automobilka Franklin.
 • 00:07:33 Byly to vzduchem chlazené
  automobily.
 • 00:07:35 Tento vůz patřil dceři
  pana radního města Los Angeles.
 • 00:07:40 Tento radní mj. rozhodoval o tom,
 • 00:07:42 že za městem bude umístěn
  slavný nápis Hollywood.
 • 00:07:47 -Byla to doba charlestonu,
  ale i automobilových nehod.
 • 00:07:50 Jezdilo se sice mnohem pomaleji,
 • 00:07:52 ale silnice a technické možnosti
  vozů byly o dost horší.
 • 00:07:56 A řidiči se teprve učili.
 • 00:07:58 Fešáci na čtyřech kolech
  přesto dobývali srdce lidí.
 • 00:08:01 -Tak třeba tento vůz
  má krásný příběh,
 • 00:08:04 spočívající v tom,
  že jeho majitel ho měl velice rád,
 • 00:08:07 a to tak, že nebyl v garáži,
  ale byl v obýváku.
 • 00:08:10 -Automobily dokumentují
  nejen technický pokrok,
 • 00:08:14 ale i historii.
 • 00:08:15 -Jsme v době 30. let,
  v době prohibice,
 • 00:08:18 v čase Al Caponeho,
 • 00:08:21 a tím pádem samozřejmě
  k tomu patří jisté přestřelky.
 • 00:08:24 -Své kouzlo měla i doba,
  které vládli Elvis Presley,
 • 00:08:28 široké dívčí sukně, tmavé brýle
  a taky výstavní bouráky.
 • 00:08:36 -Jsme na nočním Manhattanu
  50. a 60. let 20. století.
 • 00:08:41 V čase neonů a těchto
  obrovských křižníků silnic,
 • 00:08:45 s jejich nezbytnými křídly.
 • 00:08:47 -V muzeu můžete porovnat
 • 00:08:49 běh automobilového času
  v různých zemích.
 • 00:08:52 Čeká vás stylový biograf
  i auťáky z filmů.
 • 00:08:54 Už 28. května zahájí
  retroprogram letní sezónu.
 • 00:09:00 -Nejznámější stavbou
  na území Liberce
 • 00:09:02 je asi horský hotel
  a vysílač na Ještědu.
 • 00:09:05 Ale tušíte, která je tou nejstarší?
 • 00:09:08 Vypravit se za ní musíte
  na skalní hřeben Ovčí hory,
 • 00:09:11 nazývaný Zámecký vrch.
 • 00:09:13 Stojí tam totiž zřícenina
  hradu Hamrštejn,
 • 00:09:16 jenž nad řekou Nisou
  vyrostl ve středověku.
 • 00:09:19 Jméno dostal pravděpodobně
 • 00:09:20 podle jednoho z prvních hamrů
  v Čechách, fungujícího nedaleko.
 • 00:09:24 My si teď památku
  společně prohlédneme
 • 00:09:27 a cestou k ní vyzkoušíme
  velmi originální most.
 • 00:09:34 -Řeka Nisa tvoří hranici
 • 00:09:36 mezi územím Liberce
  a sousední Chrastavy.
 • 00:09:38 Ještě před pár lety
 • 00:09:40 tady přes vodu vedla
  obyčejná lávka pro pěší.
 • 00:09:42 Jenže tu v roce 2010
  vzala tisíciletá voda.
 • 00:09:45 O pár měsíců později vyrostla
  velmi originální náhrada,
 • 00:09:49 takzvaný transbordér.
 • 00:09:51 V kleci zavěšené
  na dřevěné konstrukci
 • 00:09:53 se lidé přetahují vlastní silou
  z jednoho břehu na druhý.
 • 00:09:57 -Transbordéry měly zlatou dobu
  v takovém 17., 18. století,
 • 00:10:00 kdy jich bylo docela dost
  a byly docela velké.
 • 00:10:03 Budovaly se v přístavech,
 • 00:10:05 kde by vybudování mostů
  bránilo těm velkým lodím.
 • 00:10:09 -Jejich éra ale skončila
 • 00:10:11 a v současnosti jsou prý
  v Evropě jen dva.
 • 00:10:13 Kovový v německých Cáchách
 • 00:10:15 a dřevěný právě tady přes Nisu,
  mezi Libercem a Chrastavou.
 • 00:10:19 Náš dnešní cíl ale najdeme
  o pár set metrů výš,
 • 00:10:22 na Zámeckém vrchu.
 • 00:10:24 -Hamrštejn je skutečně
  vlastně nejstarším zbytkem stavby
 • 00:10:28 na území města Liberce
  a vůbec na Liberecku,
 • 00:10:31 nebo v bezprostředním okolí města.
 • 00:10:34 Ta první zmínka o hradu
  pochází z roku 1357
 • 00:10:38 a je spojována s listinou
  prokazující věrnost
 • 00:10:41 tehdejšího pána
  Friedricha z Biebersteinu,
 • 00:10:44 kterou skládal Karlu IV.,
  císaři a králi českému.
 • 00:10:48 -Dnes připomíná slavný hrad Trosky.
 • 00:10:51 I z Hamrštejna se totiž
  dochovaly jen zbytky dvou věží
 • 00:10:54 a část obvodových zdí.
 • 00:10:56 Ve zříceninu se proměnil už dávno.
 • 00:10:59 -Ten hrad byl opuštěn proto,
  že ve své době,
 • 00:11:03 vlastně v tom 16. století,
  už ztratil význam.
 • 00:11:05 Protože ten jeho
  úplně původní význam
 • 00:11:08 byl strážní hrad,
 • 00:11:09 který měl za úkol
  strážit zemskou stezku,
 • 00:11:12 která vedla tady údolím Nisy,
  směrem k Žitavě.
 • 00:11:14 Dalším důvodem byla ochrana
  těch horních děl v okolí.
 • 00:11:18 A tyto důvody jaksi pominuly.
 • 00:11:20 -Život tomuto místu
  vrátili až první turisti,
 • 00:11:23 kteří zříceninu začali navštěvovat
  v druhé polovině 19. století.
 • 00:11:27 Chodili sem hlavně pěšky z Liberce.
 • 00:11:30 Ale využívali i toho,
 • 00:11:31 že přímo pod hradem
  vede železnice
 • 00:11:34 a už tehdy tu byla zastávka
  kvůli nedaleké vodní elektrárně.
 • 00:11:37 Vlakem sem prý jezdili výletníci
  rovněž z blízkého Saska.
 • 00:11:41 -Výstup na jižní hamrštejnskou věž
  dnes vede po vytesaném schodišti.
 • 00:11:46 Jsou určité spekulace,
 • 00:11:49 jestli to schodiště pochází
  až z časů právě 19. století,
 • 00:11:52 z doby rozvoje turistiky,
 • 00:11:54 nebo jestli se jedná už
  o původní středověkou záležitost,
 • 00:11:58 která vznikla společně
  s hradní věží.
 • 00:12:00 -Rozpadlé zdi jižní věže
  vytvořily velká okna
 • 00:12:03 a umožnily vyhlídku do krajiny.
 • 00:12:05 Tedy alespoň v době,
  než se zazelenají stromy.
 • 00:12:08 V okolí samotného hradu se
  ale vyplatí koukat i pod nohy.
 • 00:12:12 Roste tu totiž
  spousta vzácných květin,
 • 00:12:15 včetně přísně chráněné
  lilie zlatohlavé
 • 00:12:17 nebo měsíčnice vytrvalé.
 • 00:12:19 Trhat se samozřejmě nesmějí.
 • 00:12:21 Na rozdíl od medvědího česneku,
 • 00:12:24 kterému se daří dole v podhradí
  podél řeky Nisy.
 • 00:12:27 -Svojí charakteristickou
  štiplavou vůní
 • 00:12:30 naplňuje celé to údolí.
 • 00:12:32 Je potřeba říci,
 • 00:12:34 že ten medvědí česnek je věrný
  svému názvu "medvědí",
 • 00:12:37 protože je velmi silný.
 • 00:12:39 -Mezi milovníky medvědího česneku
  je tahle lokalita vyhlášená
 • 00:12:43 a zdejší úroda
  každý rok rychle mizí.
 • 00:12:48 -Mýdlo jako takové
  je vynálezem hodně starým.
 • 00:12:51 Jenže ve středověku
  bylo považováno za věc
 • 00:12:54 pro naše tělo škodlivou,
 • 00:12:56 a tak se používalo pouze k praní
  a úklidu domácnosti.
 • 00:13:00 Na lepší časy se mu znovu
  začalo blýskat až v 19. století,
 • 00:13:04 kdy přišly do módy
  taky jeho parfémované verze.
 • 00:13:07 A právě takové kousky,
 • 00:13:08 dělané pěkně postaru
  a s bylinkami,
 • 00:13:11 vznikají
  i v malé rodinné manufaktuře,
 • 00:13:13 kterou jsme objevili
  ve Slatiňanech.
 • 00:13:18 -Překrásnou vůni bylinek vám
  bohužel zprostředkovat neumíme,
 • 00:13:22 vše ostatní snad ano.
 • 00:13:24 Tohle je dílnička,
  vlastně skromná kuchyňka,
 • 00:13:27 kde přírodní mýdla,
  vznikající za studena, bez vaření,
 • 00:13:31 získávají svou vůni a tvar.
 • 00:13:35 -Mýdla jsme začali zkoušet
  před lety,
 • 00:13:38 kdy se nám narodil syn.
 • 00:13:40 Poprvé jsme ho vykoupali,
  natřeli a on se nám osypal.
 • 00:13:45 Takže jsme se začali zajímat,
  proč se osypal,
 • 00:13:48 co je v kosmetice.
 • 00:13:50 A zkoušeli jsme si vyrábět vlastní.
 • 00:13:54 -S recepturami se v počátcích
  prala hlavně Iva.
 • 00:13:57 Roman měl na krku vlastní výrobu.
 • 00:14:00 -Vyrábíme je z rostlinných olejů.
 • 00:14:03 Základ je olivový olej,
  potom nějaké tuky, kokosový,
 • 00:14:07 z těch olejů ještě ricinový
  a další.
 • 00:14:10 Jde o to, že se snažíme
  vyrábět mýdla co nejjednodušší.
 • 00:14:14 To jedno je vlastně jenom
  čistě z olivového oleje,
 • 00:14:18 do těch ostatních přidáváme
  případně bylinky na obarvení
 • 00:14:21 a esenciální oleje na vůni.
 • 00:14:24 -Bylinky si sami nepěstují.
  Hlavně proto, že bydlí ve městě.
 • 00:14:29 Kupují je od odborníků,
  obvykle v biokvalitě.
 • 00:14:32 Vybírají si dodavatele,
  kteří dodržují ekologické postupy.
 • 00:14:36 Ostatně, těmi se řídí
  taky Iva s Romanem.
 • 00:14:39 V práci i v životě.
 • 00:14:41 -Pro nás je důležitá ekologie
 • 00:14:44 a dopad spotřeby kosmetických
  a čisticích prostředků
 • 00:14:48 pro přírodu.
 • 00:14:50 Výhoda těch mýdel je i v tom,
  že se velice rychle rozkládají
 • 00:14:54 beze zbytku v přírodě
  a nezatěžují odpadní vody.
 • 00:14:58 -A tak všechny zpracovávané
  suroviny mají v tomto smyslu
 • 00:15:02 excelentní rodokmen.
 • 00:15:04 Jen jediná je průmyslově vyráběna,
  a tou je louh, tedy zásaditá látka.
 • 00:15:08 Při chemickém procesu zmýdelňování
  reaguje s mastnými kyselinami,
 • 00:15:12 obsaženými v tuku.
 • 00:15:14 Jeho roztok se lije
  do mísy s oleji, nikdy naopak.
 • 00:15:17 Všechny ingredience
  musejí být v patřičném poměru
 • 00:15:20 a v přesném množství.
 • 00:15:22 Směs oleje a tuků by měla mít
  zhruba stejnou teplotu
 • 00:15:25 jako roztok louhu.
 • 00:15:27 Roman ji exaktně měří.
 • 00:15:28 Iva snad díky jemnějším
  ženským dlaním
 • 00:15:31 odhaduje přiložením rukou
  na stěny obou nádob.
 • 00:15:34 -Poměry surovin volíme podle toho,
  jaké chceme mít mýdlo.
 • 00:15:38 Jestli chceme mýdlo
  pro suchou pleť,
 • 00:15:40 pro mastnější pleť, pro exematiky,
  nebo třeba to mýdlo na praní.
 • 00:15:45 Mýdlo na praní
  vyrábíme z kokosového tuku,
 • 00:15:48 které má velké čisticí schopnosti.
 • 00:15:51 Tam už nic dalšího nepřidáváme.
 • 00:15:55 Ale do toaletních mýdel,
  která jsou určena pro mytí pleti,
 • 00:15:59 nebo i pak šampony na vlasy,
 • 00:16:01 tam už přidáváme bylinky
  a esenciální oleje.
 • 00:16:04 -Nejčastěji používají kopřivu,
  měsíček, levanduli, konopný olej
 • 00:16:08 i skořici a med.
 • 00:16:10 Po nalití do formy se zhruba
  po dvou dnech mýdla krájí
 • 00:16:14 a pak se čeká tři týdny
  až měsíc a půl,
 • 00:16:16 než takzvaně uzrají.
 • 00:16:18 Hotové kousky putují do obalů,
 • 00:16:20 kde nechybí označení
  Regionální produkt Železné hory.
 • 00:16:23 Pokud byste chtěli voňavou
  dílničku Ivy a Romana navštívit,
 • 00:16:27 stačí zavolat.
 • 00:16:28 Rádi vás nechají nahlédnout.
 • 00:16:33 -Brněnská přehrada,
  se začala stavět v roce 1936
 • 00:16:36 a dokončena byla o 4 léta později.
 • 00:16:39 Jenže za války měla namále.
 • 00:16:41 Podminovali ji totiž němečtí vojáci
 • 00:16:44 a jen díky hráznému Františku
  Šikulovi nedošlo k výbuchu.
 • 00:16:48 Po osvobození tak mohli
  tohle vodní dílo a jeho okolí
 • 00:16:51 začít objevovat turisti,
  a nejen jako koupaliště.
 • 00:16:59 Přesně před 70 lety totiž začaly
  hladinu nádrže brázdit lodě,
 • 00:17:04 které dodnes nabízejí
  vyhlídkové plavby
 • 00:17:06 i běžnou dopravu.
 • 00:17:08 My si teď jeden takový
  jarní výlet dopřejeme.
 • 00:17:14 -Nápad zavést na přehradě
  lodní dopravu
 • 00:17:16 se poprvé objevil
  ve druhé polovině 30. let.
 • 00:17:19 Už tehdy se kvůli tomu,
 • 00:17:21 že nové dílo mělo sloužit
  i coby zásobárna pitné vody,
 • 00:17:24 počítalo s myšlenkou
  pohánět lodě elektřinou.
 • 00:17:27 Což je minimálně český unikát.
 • 00:17:29 -Ty první dvě lodě,
  Brno a Morava,
 • 00:17:32 byly dodělány ve vozovně
  v Pisárkách de facto lidmi,
 • 00:17:36 kteří uměli provozovat
  tramvajovou dopravu,
 • 00:17:40 která je elektrická.
 • 00:17:42 Tak tam někde je to pojítko.
 • 00:17:44 -Dodnes se jedné z hal
  říká "loďárna".
 • 00:17:47 Úpravou prvních dvou kousků
  to ale rozhodně neskončilo.
 • 00:17:51 Dopravní podnik
  v následujících letech
 • 00:17:53 vyráběl další plavidla
  nejen pro vlastní potřebu.
 • 00:17:57 -Ono to asi bylo dáno
  tou poptávkou.
 • 00:18:00 Po válce ti lidé
  vlastně vůbec nic neměli,
 • 00:18:02 to vyžití asi nebylo
  vůbec žádné,
 • 00:18:05 takže ti lidé se stahovali sem.
 • 00:18:07 -Tehdy se sice jezdilo
  jen k hradu Veveří,
 • 00:18:10 nicméně hned první sezóna
  byla překvapením.
 • 00:18:13 Dvojice lodí převezla
  128 tisíc pasažérů.
 • 00:18:16 O 10 let později padl
  dosud nepřekonaný rekord,
 • 00:18:20 848 tisíc osob.
 • 00:18:22 To už flotila čítala sedm plavidel.
 • 00:18:25 A hladinu brázdily ještě další,
  zásobovací.
 • 00:18:29 Takové plovoucí prodejny.
 • 00:18:36 Lubomír Strážnický tehdy pomáhal
  jako brigádník
 • 00:18:39 svému strýci na Pramenu.
 • 00:18:41 Na palubě s nimi byla prodavačka
 • 00:18:43 a v sortimentu nechybělo
  exkluzivní zboží,
 • 00:18:45 včetně minerálek,
  banánů nebo pomerančů,
 • 00:18:48 které se však během cesty
  záhadně ztrácely.
 • 00:18:53 -Strýc mně říkal:
  "Člověče, nekradeš to?"
 • 00:18:57 Já říkám: "Strejdo, ne..."
 • 00:18:59 On říká:
  "Já si pohlídám tu paní!"
 • 00:19:01 Skutečně, ta paní,
  když přišla do práce,
 • 00:19:03 tak byla taková jako míň,
 • 00:19:05 a když odcházela,
  tak byla taková silnější.
 • 00:19:08 No pochopitelně,
  nosila to v podprsence.
 • 00:19:10 -Na 10kilometrové trase
  mezi přístavištěm v Brně-Bystrci
 • 00:19:14 a Veverskou Bítýškou dnes
  můžete potkat flotilu šesti lodí.
 • 00:19:18 Pět je nových a jedna pamatuje
  skoro úplné počátky plavební éry.
 • 00:19:22 Na vodu byla spuštěna v roce 1949.
  Tehdy se jmenovala Úderník.
 • 00:19:28 -Ten princip je stejný,
  akorát samozřejmě ta nová loď,
 • 00:19:32 tím, že je těžší, má jiné rozměry,
  tak se chová trošku jinak.
 • 00:19:36 Zase na druhou stranu
 • 00:19:38 má třeba mnohem lepší
  manévrovací schopnosti.
 • 00:19:42 -Hlavně se na ni
  ale vejde víc lidí.
 • 00:19:45 S kapacitou plavidel
 • 00:19:47 se brněnští kapitáni
  potýkali od samého počátku.
 • 00:19:49 Proto musely být lodě,
  které brázdily přehradu,
 • 00:19:52 čím dál větší.
 • 00:19:54 -Většinou sem lidi přijedou
  s koly, tady nasednou,
 • 00:19:58 udělají si nějaký okruh
  okolo přehrady.
 • 00:20:00 A pak už podle toho,
  jak jim zbývají síly,
 • 00:20:03 tak je třeba dopravíme
  z Bítýšky zpátky do přístavu.
 • 00:20:07 -Valná většina pasažérů však
  využije obousměrnou jízdenku.
 • 00:20:10 Výletních cílů je totiž
  v okolí přehrady více než dost.
 • 00:20:14 Kromě hradu Veveří
  kupříkladu Podkomorské lesy,
 • 00:20:17 dějiště Mrštíkovy Pohádky máje,
  nebo Veverská Bítýška,
 • 00:20:20 vstupní brána do přírodního parku
  Údolí Bílého potoka.
 • 00:20:27 -Ve 4. století před Kristem
  se u nás začali usazovat Keltové.
 • 00:20:31 Jeden z kmenů, Bójové,
  dal dokonce naší zemi jméno.
 • 00:20:35 Latinské Bojo-hemum,
  z něhož vzniklo Bohemia,
 • 00:20:38 totiž v překladu znamená
  Země Bójů.
 • 00:20:40 Jen na střední Moravě
  bychom napočítali na 150 míst,
 • 00:20:44 kde zanechali své stopy.
 • 00:20:46 Největší oppidum vybudovali
  u obce Malé Hradisko.
 • 00:20:49 Co všechno jeho obyvatelé uměli,
  se dozvíte v prostějovském muzeu.
 • 00:20:53 Na výstavě nazvané příznačně,
 • 00:20:55 "Život na Jantarové stezce
  v časech Keltů".
 • 00:21:00 -Keltskému oppidu se říká
  Staré Hradisko.
 • 00:21:04 Zabírá plochu 38 hektarů
  a provede vás jím naučná stezka.
 • 00:21:08 Zhruba od roku 150 před Kristem
  na tomhle kopci vládl čilý ruch.
 • 00:21:12 Podle odhadů tu žilo
  až 5 tisíc lidí.
 • 00:21:15 Tuto dobu připomínají
  obranné valy,
 • 00:21:17 hlavní cesta i náhorní plošina.
 • 00:21:20 -O tom, že zde byla
  velice vyspělá ekonomika,
 • 00:21:23 že zde kvetla řemesla,
  že zde kvetl obchod,
 • 00:21:26 to je naprosto jednoznačné
  na základě archeologických nálezů.
 • 00:21:30 -Unikátní předměty, artefakty,
  modely obydlí
 • 00:21:34 a další doklady o životě Keltů
 • 00:21:36 jsou právě teď k vidění
  na výstavě v muzeu v Prostějově.
 • 00:21:39 Zapůjčilo je brněnské
  Moravské zemské muzeum.
 • 00:21:42 -Od toho Baltského moře
  ze severu proudil jantar
 • 00:21:46 a výrobky na oppidum
  Staré Hradisko,
 • 00:21:48 které bylo zřejmě
  nějakou obchodní stanicí,
 • 00:21:51 kde se část materiálu zpracovávala
 • 00:21:53 a část se dostávala
  třeba rovnou dál,
 • 00:21:55 právě tím jižním směrem,
  do Podunají.
 • 00:21:58 -Keltové přinesli
  třeba dokonalejší postup
 • 00:22:01 zpracování železa,
  řemeslné a zemědělské nástroje,
 • 00:22:04 rotační mlýn na obilí
  nebo nožní hrnčířský kruh
 • 00:22:07 a dvoukomorové vypalovací pece.
 • 00:22:09 -V neposlední řadě lze zmínit to,
  že byli těmi,
 • 00:22:12 kdo na našem území zavedli
  fungující měnový systém,
 • 00:22:16 protože byli první,
  kdo začali využívat a razit mince.
 • 00:22:20 -To potvrzují nálezy destiček
  na odlévání i mince samotné.
 • 00:22:24 Těm zlatým, které se na Hradisku
  odpradávna nacházely,
 • 00:22:27 nejen místní říkají "duhovky".
 • 00:22:29 Prý podle staré pověsti.
 • 00:22:31 -Která praví,
  že ta mince se objeví tam,
 • 00:22:34 kde se duha po dešti dotkne země.
 • 00:22:37 Což má své opodstatnění,
 • 00:22:39 protože to zlato deštěm omyté
  samozřejmě svítí v té hlíně
 • 00:22:44 a je dobře k nalezení.
 • 00:22:46 -O uměleckém nadání
  těchto obyvatel našeho území
 • 00:22:49 svědčí skleněné náramky a perly,
  zdobené amulety
 • 00:22:52 i plastiky zvířat či ptáků.
 • 00:22:55 Jaký byl jejich přesný význam,
  to zatím nevíme.
 • 00:22:58 Intelektuální a náboženskou elitu
  představovali takzvaní druidové.
 • 00:23:02 O Keltech dodnes kolují
  různé pověsti a mýty.
 • 00:23:05 -Z pramenů nic konkrétního
  o tom přímo nemáme,
 • 00:23:08 ale samozřejmě povídá se,
 • 00:23:10 že to byli slavní
  a udatní bojovníci,
 • 00:23:13 že měli oblibu
  v alkoholických nápojích
 • 00:23:15 a že to byl národ
  hluboce oddaný bohům.
 • 00:23:21 -Po Keltech nám prý zbyly
  některé zvyky a svátky.
 • 00:23:25 Třeba Hromnice, pálení čarodějnic
 • 00:23:27 nebo listopadová vzpomínka
  na zesnulé.
 • 00:23:30 A taky keltský telegraf,
 • 00:23:32 dálkové signalizační ohně
  z kopce na kopec.
 • 00:23:35 Letos na Hradisku znovu vzplály.
 • 00:23:38 -Z toho keltského oppida,
  na Svatý Kopeček,
 • 00:23:41 směrem na Olomouc,
 • 00:23:44 a potom ze Svatého Kopečku
  to šlo směrem na Jeseníky,
 • 00:23:47 na Praděd.
 • 00:23:49 Pak se ta trasa stáčela
  na Kralický Sněžník a tam končila.
 • 00:23:53 -Keltové u nás dlouho nepobyli.
  Tlačili se na ně Římané a Germáni.
 • 00:23:57 A tak se začátkem našeho letopočtu
 • 00:23:59 přesunuli do svých
  původních sídlišť
 • 00:24:02 na západ od našich hranic.
 • 00:24:03 Staré Hradisko
  můžete navštívit kdykoliv,
 • 00:24:06 ale na výstavu v Prostějově
  si pospěšte.
 • 00:24:08 Potrvá totiž jen do 5. června.
 • 00:24:12 -A je tu pravidelná soutěž.
 • 00:24:13 Pepa chtěl minule vědět,
 • 00:24:15 které město se pyšní nejstarší
  botanickou zahradou u nás.
 • 00:24:19 Správně bylo za C, Liberec.
  Výherci gratuluji.
 • 00:24:22 Může se těšit na dárek od nás.
  Už k němu putuje.
 • 00:24:26 A my jdeme rovnou na další test
  vašich vlastivědných znalostí.
 • 00:24:30 Areál,
  k jehož návštěvě vás teď zvu,
 • 00:24:32 začal růst na počátku 18. století.
 • 00:24:34 Byl určený k péči
  o vysloužilé a raněné vojáky
 • 00:24:38 a fungoval
  až do druhé světové války.
 • 00:24:41 K jeho ozdobám patří
  třeba sochy Ctností a Neřestí
 • 00:24:44 z dílny Matyáše Bernarda Brauna
  nebo barokní lékárna.
 • 00:24:48 Druhá nejstarší zachovaná
  svého druhu ve střední Evropě.
 • 00:24:52 Po těchto nápovědách už určitě
  víte, zda jsme navštívili:
 • 00:25:00 Vaše odpovědi čekáme opět
  do čtvrteční 14. hodiny
 • 00:25:03 a hraje se o velmi užitečné,
  a doufám, že i milé věcičky.
 • 00:25:07 Naši zbrusu novou, už 22. knihu,
  Toulavý deník
 • 00:25:11 a pak taky batoh s logem pořadu.
 • 00:25:16 Upírská tématika se line historií
  lidstva už skoro tisíc let.
 • 00:25:20 Tím nejznámějším vampírem
  je bezesporu hrabě Drákula,
 • 00:25:23 kterého zná asi každý.
 • 00:25:25 Ale věděli jste, že jeho stopu
  najdeme i v našich končinách?
 • 00:25:29 Pokud jste o tom nikdy neslyšeli,
 • 00:25:31 nezapomeňte si nás
  příští týden pustit.
 • 00:25:33 Povíme vám víc.
 • 00:25:34 Do té doby se s námi
  po zemích českých můžete toulat
 • 00:25:38 prostřednictvím webu
  a Facebooku pořadu.
 • 00:25:40 A taky nám tam můžete
  něco inspirativního napsat.
 • 00:25:43 Budeme se těšit.
 • 00:25:44 Já vám přeji krásnou neděli,
  plnou dobrých zpráv i lidí.
 • 00:25:47 Na viděnou, přátelé.
 • 00:25:51 Skryté titulky: Petra Kinclová
  Česká televize, 2016