iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
4. 12. 2011
10:00 na ČT1

1 2 3 4 5

11 hlasů
10399
zhlédnutí

Toulavá kamera

Český Krumlov — Lesní park Ralsko — Igráček — Železné hory — Řezbářka — Ozdoby

25 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Toulavá kamera

 • 00:00:19 Bylo to dlouhých 7 podzimních dní,
  ale snad jsme všichni
 • 00:00:22 v plném počtu zase
  na tom správném místě,
 • 00:00:25 odkud každou neděli,
  včetně adventních, vyrážíme
 • 00:00:28 na cesty, dobrý den, přátelé.
 • 00:00:30 Tentokrát začneme procházkou
  dlouhou historií
 • 00:00:32 Českého Krumlova,
  nejen v souvislosti
 • 00:00:35 s tzv. rožmberským rokem.
 • 00:00:37 Pak nás čeká Lesní park Bezděz
  v Ralské vrchovině,
 • 00:00:40 bývalém vojenském prostoru.
 • 00:00:43 V brněnském Technickém muzeu
  pak zavzpomínáme na jeden
 • 00:00:46 z fenoménů komunistických
  hračkáren - a sice igráčka.
 • 00:00:50 Další minuty strávíme
  v nádherné krajině
 • 00:00:53 Železných hor, jedním
  z nejstarších útvarů
 • 00:00:56 střední Evropy nás provede
  amatérský mineralog.
 • 00:01:00 A v témže městě se podíváme
  pod ruce paní Olze,
 • 00:01:02 která vyřezává půvabné
  postavičky, v tomto čase
 • 00:01:06 i do jesliček.
 • 00:01:08 A k době vánoční jistě patří
  třeba ošatka s ovocem a ořechy.
 • 00:01:12 A tak si ukážeme,
  jak se takové ošatky vyrábějí.
 • 00:01:15 Český Krumlov coby perlu
  ze Seznamu Unesco znají
 • 00:01:18 turisté z celého světa,
  okouzlení jeho uličkami i zámkem,
 • 00:01:22 rozlohou po Pražském hradu
  druhém v Čechách.
 • 00:01:25 My se podíváme do příběhu
  celého města nad Vltavou,
 • 00:01:28 a nemůžeme ovšem pominout
  Rožmberský rok.
 • 00:01:31 Ten letos připomíná
  400. výročí skonu Petra Voka,
 • 00:01:34 posledního z Rožmberků.
 • 00:01:36 Údolí Vltavy se zamlouvalo
  už lovcům mamutů.
 • 00:01:39 Později tudy procházeli kupci
  se solí, kořením a dalším zbožím.
 • 00:01:43 V protisměru je míjeli zdejší
  obchodníci s potravinami,
 • 00:01:47 pivem a řemeslnými výrobky.
 • 00:01:49 Původně zde vítkovci,
  někdy před polovinou 13. století,
 • 00:01:52 založili malý strážní hrádek
  nad vltavským brodem,
 • 00:01:56 který se až později, za Rožmberků,
  rozrostl ve velkolepý
 • 00:01:59 rezidenční hrad.
 • 00:02:04 Český Krumlov měl jednu zvláštnost,
  geografickou polohu.
 • 00:02:07 Z tohoto místa to totiž nebylo
  nikdy daleko do Rakouska,
 • 00:02:11 Bavorska, ale také
  do vnitrozemí Čech.
 • 00:02:14 A toto bylo jakýmsi primárním
  zdrojem pozdějšího bohatství města.
 • 00:02:19 Rožmberkové, hrdí šlechtiti
  první po králi, se rádi ukazovali.
 • 00:02:24 Ať už stavbami, nebo ošacením.
 • 00:02:26 Dokumentuje to pozoruhodná výstava
  PŘÍBĚH MĚSTA v Regionálním muzeu.
 • 00:02:31 Kurátoři nechali podle dobových
  obrazů vytvořit repliky kostýmů
 • 00:02:36 posledních nositelů toho jména:
  Viléma, Petra Voka
 • 00:02:39 a jejich sester Bohunky a Evy.
 • 00:02:41 Rožmberkové měli široké mezinárodní
  styky, ať už na poli politickém,
 • 00:02:46 nebo na poli kulturním.
 • 00:02:48 Také byli obeznámeni se současnými
  módními trendy,
 • 00:02:52 které charakterizovaly módu
  16. století v celé Evropě.
 • 00:02:59 Látky a další luxusní zboží
  si jihočeští aristokrati pořizovali
 • 00:03:04 na nejlepších evropských trzích
  a ve vybraných dílnách.
 • 00:03:07 Základ prosperity ale tvořilo
  živoucí město.
 • 00:03:10 Výstava proto přibližuje
  taky každodenní život.
 • 00:03:14 Jak lidi nakupovali,
  jak děti zlobily ve škole
 • 00:03:17 a slečny braly hodiny hudby,
  jak se předci klepali u zubaře.
 • 00:03:21 Překvapí i věci nalezené loni
  při bagrování Vltavy.
 • 00:03:24 V řece se objevily
  např. římské mince
 • 00:03:27 ze 4. století našeho letopočtu.
 • 00:03:29 Namátkou můžu uvést zbraně
  z různých období a válek.
 • 00:03:33 Knižní kování, robotní známky...
 • 00:03:39 Běžné dny přibližují víčka dýmek
  krumlovských pantátů a vorařů.
 • 00:03:43 Po současných vodácích zůstávají
  ve Vltavě úplně jiné památky.
 • 00:03:48 Ve městě kvetl taky bohatý
  spolkový a kulturní život.
 • 00:03:51 Přijížděli první turisti.
 • 00:03:54 Idylické časy přervaly
  obě světové války,
 • 00:03:57 které citelně zasáhly
  do života zdejších rodin.
 • 00:04:03 V 1. světové válce byl Krumlov
  lazaretním městem.
 • 00:04:07 Ve 2. světové válce musela
  celá řada mužů,
 • 00:04:10 protože se v Českém Krumlově
  většinově hovořilo německy,
 • 00:04:13 narukovat do wehrmachtu.
 • 00:04:15 A pakliže se vůbec vrátili,
  tak šli po válce
 • 00:04:18 většinou rovnou do odsunu.
 • 00:04:21 Výstava připomíná chvíle naděje,
  vznik Československé republiky,
 • 00:04:25 osvobození, rok 1968
  i sametovou revoluci.
 • 00:04:29 Ale taky časy po únoru 48
  nebo normalizaci.
 • 00:04:37 A protože ke Krumlovu nedílně
  patří řeka, ukazuje expozice
 • 00:04:41 její drsnou tvář,
  která se s časem nemění.
 • 00:04:44 Příběh města můžete v Regionálním
  muzeu číst i po Novém roce.
 • 00:04:48 Pokud chcete stihnout rožmberské
  kostýmy, přijeďte ještě letos.
 • 00:04:55 V dalších minutách vás
  zavedeme na místo,
 • 00:04:58 které ještě nedávno mohli obdivovat
  jen někteří vyvolení.
 • 00:05:02 Nejspíš byste museli
  narukovat, abyste se tam dostali.
 • 00:05:05 Ralsko je dnes synonymem
  pro vojenský prostor,
 • 00:05:08 ale byla by chyba nepoznat
  Hradčanské rybníky,
 • 00:05:11 Psí kostely nebo nádherné
  buky v Lesním parku Bezděz.
 • 00:05:17 Vojáci a armáda se v ralské
  pahorkatině na dohled
 • 00:05:20 od Máchova jezera zabydlovali
  už za císaře Josefa II.
 • 00:05:24 Poslední muž se zbraní v ruce
  pak toto území opustil v r. 1991.
 • 00:05:28 A hovořil rusky.
 • 00:05:30 Rozsáhlé lesy se otevřely
  veřejnosti téměř vzápětí.
 • 00:05:34 Ale prvních značených stezek
  se turisti dočkali
 • 00:05:37 až o 16 let později.
 • 00:05:39 Právě proto, že to území bylo
  dlouho uzavřené veřejnosti,
 • 00:05:44 cvičila zde pouze vojska,
  tak se zde zachovalo velké množství
 • 00:05:48 vzácných druhů jak rostlin,
  tak živočichů.
 • 00:05:51 Pokud se návštěvníci budou
  pohybovat tiše,
 • 00:05:54 mohou ve zdejších lesích pozorovat
  např. jeřába popelavého,
 • 00:05:58 který přilétá na jaře
  a zase na podzim odlétá,
 • 00:06:00 orla mořského, sokola stěhovavého,
  bukače velkého...
 • 00:06:05 Lesní park Bezděz - jak se prostor
  o rozloze 18 000 ha nazývá,
 • 00:06:09 skrývá několik přírodních
  rezervací.
 • 00:06:12 Dech vám vyrazí staré mohutné buky,
  a krásy přírody můžete obdivovat
 • 00:06:17 jak pěšky, tak na kole.
  Nebo dokonce ze sedla koně.
 • 00:06:22 Hlavní naučná stezka parku
  se jmenuje po jeřábu popelavém,
 • 00:06:26 protože na Českolipsku hnízdí
  nejvíce párů tohoto vzácného ptáka.
 • 00:06:30 Asi dvanáct!
 • 00:06:32 Kromě naučné stezky Jeřáb
  mohou turisté navštívit
 • 00:06:36 i jinou část hradčanských stěn.
 • 00:06:38 Když se vydají po zelené značce,
  dojdou ke 2 velmi pěkným
 • 00:06:42 skalním útvarům - ke Skalní bráně,
  která je široká 4,5 m, vysoká 2,5.
 • 00:06:50 Patří mezi největší brány
  u nás v republice.
 • 00:06:54 Druhým takovým útvarem
  jsou Psí kostely.
 • 00:06:57 Psí kostely nemají žádný oltář
  ani křížek na střeše.
 • 00:07:01 Je to jeskyně v pískovcové skále,
  která má 7 vchodů.
 • 00:07:05 Chodby měří celkem 80 metrů,
  a Psí se jim prý říká proto,
 • 00:07:10 že je to označení něčeho špatného.
  Třeba jako psí počasí.
 • 00:07:14 Kromě klasických cyklotras
  a jejich značení
 • 00:07:18 mohou cykloturisté v okolních
  lesích najít i naše značky.
 • 00:07:22 Tyto značky jsme umístili proto,
  aby si každý mohl zvolit trasu
 • 00:07:26 dle svého uvážení.
 • 00:07:28 Aby na těchto cyklotrasách mohly
  jezdit i malé děti
 • 00:07:31 a tím si velké okruhy zkrátit.
 • 00:07:34 Kdybyste v Lesním parku Bezděz
  chtěli prozkoumat
 • 00:07:37 všechny značené okruhy,
  zabralo by vám to nejméně 3 dny.
 • 00:07:41 Pokud by vám při podzimní procházce
  zlátnoucí stromy nestačily,
 • 00:07:46 zajděte se tedy ještě podívat
  do Zookoutku na jižním břehu
 • 00:07:49 Kumerského rybníka.
 • 00:07:51 Na ranči Osamělá hvězda chovají
  divočáky, kozy, lišku,
 • 00:07:55 daňky či jeleny.
  A otevřeno mají po celý rok.
 • 00:07:58 Kromě pěší turistiky
  a cykloturistiky
 • 00:08:00 lze v okolí provozovat i jízdu
  na kolečkových bruslích.
 • 00:08:04 Pro bruslaře je velice vhodné
  bývalé vojenské letiště,
 • 00:08:08 které se nachází blízko
  Informačního centra v Hradčanech.
 • 00:08:13 U Infocentra začínají 3 turistické
  okruhy po lesním parku Bezděz.
 • 00:08:17 Naučná stezka Jeřáb
  je dlouhá 3,5 km.
 • 00:08:20 Červený okruh má 8,5,
  a modrý dokonce 16 km.
 • 00:08:23 Obě delší trasy vedou kolem
  nádherných hradčanských rybníků.
 • 00:08:27 A byla by škoda je minout.
 • 00:08:34 A teď se vypravíme
  do brněnského technického muzea.
 • 00:08:37 Už nějaký ten čas je domovem
  jednoho fenoménu
 • 00:08:40 ze světa hraček.
  Mluvím o igráčkovi,
 • 00:08:42 který letos oslavil
  už 35. narozeniny.
 • 00:08:45 Říkalo se mu různě.
  Třeba figurka Husákových dětí.
 • 00:08:49 Já osobně jsem igráčky doma
  neměl, ale o něco mladší
 • 00:08:52 velmi pravděpodobně ano.
 • 00:08:56 Psal se rok 1976, a na pultech
  obchodů se objevila malá krabička
 • 00:09:00 s nápisem Igráček,
  pohybová figurka s doplňky.
 • 00:09:03 Vymysleli ji 2 vývojáři
  Marie Krajchová a Jiří Kalina,
 • 00:09:08 který se inspiroval u kamaráda,
  německého modeláře,
 • 00:09:11 s nímž se potkával na soutěžích.
 • 00:09:15 Od počátku byl návrh od pana Beka
  z Německa na nějakou postavičku,
 • 00:09:21 která byla prapředkem igráčka
  a jedné německé značky.
 • 00:09:29 Nakonec z toho byla kooperace,
  protože oni se znali dobře,
 • 00:09:33 a necítili se jako konkurenti.
 • 00:09:35 Takže si sdělovali informace
  a pomáhali si, protože v té době
 • 00:09:39 železná opona rozdělovala Evropu
  i z hlediska trhu,
 • 00:09:42 takže si firmy nekonkurovaly.
 • 00:09:45 Následovalo pár konzultací a úprav
  a figurky se vydaly k zákazníkům
 • 00:09:50 v tehdejším Československu
  i západním Německu.
 • 00:09:53 Těch původních igráčků
  je v současné době kolem 50.
 • 00:09:59 První igráček, který byl zedníkem,
  se začal vyrábět v roce 1976.
 • 00:10:04 Každým rokem přibývali 4 členové
  této rodiny.
 • 00:10:11 Postavička je jednoduchá.
 • 00:10:13 V tom je její síla,
  že tu mohla přežít 35 let.
 • 00:10:17 A bude žít dál, protože nepodléhá
  módě a výstřelkům.
 • 00:10:23 Ale i ty brněnská výstava nabízí.
 • 00:10:26 Když si návrháři hrají,
  vznikají často roztodivné kreace.
 • 00:10:30 Třeba parta andělů,
  husitský vojevůdce Žižka,
 • 00:10:33 Červená Karkulka vyrážející
  za babičkou,
 • 00:10:35 nebo filmová Parta Hic
  při práci i po ní.
 • 00:10:39 Tyhle figurky už ale s igráčkem
  nic společného nemají.
 • 00:10:42 Po sametové revoluci zájem
  o něj opadl.
 • 00:10:45 Zatímco německý příbuzný slavil
  v roce 1998 pětadvacátiny,
 • 00:10:50 česká verze skoro zmizela z pultů.
 • 00:10:53 Horníci a policisti
  už děti netáhli.
 • 00:10:58 Lepší časy nastaly loni,
  kdy se oblíbená hračka
 • 00:11:01 v předvečer 35. narozenin vrátila
  do dětských pokojů.
 • 00:11:07 Já si myslím, že ten úspěch byl
  právě tím, že dětem umožňoval
 • 00:11:12 různé představy.
 • 00:11:14 Každé dítě si mohlo vybrat takové
  panáčky,
 • 00:11:17 se kterými si dokázalo hrát.
 • 00:11:19 Třeba tatínek nebo maminka
  tu profesi prováděli.
 • 00:11:25 Děti si rády hrají na to,
  co vidí u dospělých,
 • 00:11:29 takže chtějí být policisty, hasiči.
 • 00:11:31 Samozřejmě málokomu
  se to potom splní.
 • 00:11:34 Ale v těch dětských očích
  jsou to hrdinové,
 • 00:11:37 kteří dělají něco jiného
  než tu nudnou práci,
 • 00:11:40 kterou třeba potom musí dělat,
  kancelářskou apod.
 • 00:11:43 Pár igráčků s podobou slavných
  českých cestovatelů
 • 00:11:47 se vydalo i do světa.
 • 00:11:48 Zasloužili se o to nadšenci,
  kteří vedeni navigací hledají
 • 00:11:53 tajné schránky rozeseté v přírodě.
 • 00:11:55 Právě ti figurky rozvezli
  za hranice.
 • 00:11:57 Kdo se dostal nejdál?
 • 00:11:59 V době dokončení výstavy vedl
  Václav Zelenka,
 • 00:12:02 který se nacházel v německém
  Hamburku a v dobrodružných
 • 00:12:06 plastových nohách měl
  přes 10 000 km.
 • 00:12:10 A teď podzimní nádhera,
  zajedeme si do Železných hor.
 • 00:12:13 Jsou výběžkem Českomoravské
  vrchoviny a táhnou se
 • 00:12:16 od jihovýchodu k severozápadu.
 • 00:12:18 Už 20 let jsou Chráněnou
  krajinnou oblastí,
 • 00:12:21 mimořádně zajímavou
  z hlediska geologie.
 • 00:12:24 A tak se na ně podíváme očima
  mineraloga M. Chaloupky.
 • 00:12:28 Z geologického hlediska
  jsou Železné hory
 • 00:12:31 jednou z nejsložitějších
  a nejpestřejších oblastí
 • 00:12:34 naší země. Najdete tu snad
  všechny formace: prahorní,
 • 00:12:38 čtvrtohorní a v podhůří dokonce
  se stářím přes miliardu let.
 • 00:12:42 Jinak řečeno - v těchto končinách
  můžete narazit
 • 00:12:46 až na stovku hornin.
 • 00:12:48 A to v neobvyklých
  a jedinečných kombinacích.
 • 00:12:51 Naše hory,
  ať se jedná o Krkonoše nebo Šumavu,
 • 00:12:56 tak ty všechny vznikly v době
  hercynského procesu,
 • 00:12:59 který je starý
  cca 360 - 380 milionů let.
 • 00:13:02 Tzn. Železné hory jsou zcela jistě
  nejstarší hory
 • 00:13:06 v celé střední Evropě.
 • 00:13:08 Horniny tu vznikaly za působení
  obrovských tlaků, teplot
 • 00:13:12 i chemickými reakcemi.
 • 00:13:13 Železné hory se svou rozlohou
  čítající něco kolem 600 km2,
 • 00:13:17 jsou z pohledu mineralogů
  opravdovým rájem.
 • 00:13:20 Tvoří je několik menších lokalit,
  a v každé lze najít
 • 00:13:24 úplně jiné nerosty.
 • 00:13:26 Jedinečnost Železných hor
  je především v tom,
 • 00:13:29 že tady najdeme úplně všechno.
 • 00:13:31 Jsou tady malé lokality,
  ale hodně početné.
 • 00:13:34 A tím, že morfologie Železných hor
  je hrozně moc složitá,
 • 00:13:37 že jsou tady vyvinuté všechny možné
  geologické parageneze,
 • 00:13:41 tak tady můžeme najít
  opravdu úplně všechno.
 • 00:13:44 Mimo diamantů.
 • 00:13:46 Miloš Chaloupka bydlí ve městě Seč
  skoro 20 let.
 • 00:13:49 V blízkých lesích, na polích
  i potocích už našel nejeden poklad.
 • 00:13:53 Třeba v podobě modrého safíru,
  korundu, nebo českých granátů
 • 00:13:57 ve špičkové drahokamové kvalitě.
 • 00:14:00 V posledním případě k tomu stačí
  obyčejná kuchyňská miska.
 • 00:14:04 Zlatý potok kopírovaný naučnou
  stezkou protéká dramatickou
 • 00:14:08 Hedvičinou roklí.
 • 00:14:10 Však taky začíná
  u Pekelských rybníků!
 • 00:14:13 Několikakilometrová pěšinka
  vede skutečnou divočinou,
 • 00:14:17 která je pod nejvyšším
  stupněm ochrany.
 • 00:14:19 A tak nekopat, neštípat kameny,
  jen se dívat.
 • 00:14:23 Je to bezzásahová zóna
  a vlastně náš nejmladší prales.
 • 00:14:26 Rostou tu i smrky,
  ale hlavně původní listnáče -
 • 00:14:29 buky, javory, jilmy, které mají
  blahodárný vliv na půdu i na klima.
 • 00:14:34 A pochopitelně tu jsou minerály.
 • 00:14:36 Tahle lokalita je zajímavá tím,
  že v rulách, které se vyskytují
 • 00:14:41 okolo v tomto hlubokém zářezu,
  se nachází křemenná žíla,
 • 00:14:44 která vystupuje na povrch.
 • 00:14:47 V tomto údolí vytváří drobné
  dutiny, které jsou porostlé
 • 00:14:51 křišťálem, vzácně citrínem,
  a ještě vzácněji
 • 00:14:54 tzv. citrínem kaktusákem.
 • 00:14:56 Jsou to vlastně shluky
  krystalů citrínu,
 • 00:14:59 který se běžně nevyskytuje.
 • 00:15:01 A to už je velká vzácnost,
  za níž byste museli vyrazit
 • 00:15:05 třeba až do Brazílie. Ale tam se
  M. Chaloupka rozhodně nechystá.
 • 00:15:10 Železné hory pro mě jsou
  obrovská výzva, ale problém je ten,
 • 00:15:14 že čím víc zde nacházím,
  tím víc se setkávám
 • 00:15:18 s dalšími otázkami,
  na které si neumím odpovědět.
 • 00:15:21 A hledám pořád víc a víc.
 • 00:15:23 Jeden lidský život je na geologii
  Železných hor příliš krátký.
 • 00:15:27 Kromě minerálů Milošovi učarovali
  trilobiti, coby němí svědci
 • 00:15:31 dávných časů.
 • 00:15:33 V prvohorních břidlicích na kopci
  Palác u Heřmanova Městce
 • 00:15:37 podle něj musejí být.
  Ale zatím se žádný nenašel.
 • 00:15:40 A to je výzva,
  před kterou teď stojí.
 • 00:15:44 A v Železných horách zůstaneme,
  ve městě Seč, které je jedním
 • 00:15:48 z jejich center. Teď na podzim
  působí maličko ospalým dojmem,
 • 00:15:52 ale v sezóně tu bývá plno.
 • 00:15:54 Turisti vyhledávají hlavně
  blízkou přehradu i četné
 • 00:15:57 naučné stezky, a pochopitelně
  i krásné trasy pro cyklisty.
 • 00:16:01 My jsme se ale vydali
  za paní Olgou Širokou,
 • 00:16:04 řezbářkou, která bydlí
  kousek od náměstí.
 • 00:16:07 A prozradím, že je partnerkou
  hrdiny předchozí reportáže.
 • 00:16:12 Městu dominuje kostel
  svatého Vavřince,
 • 00:16:15 původně gotický, později přestavěný
  v duchu renesance.
 • 00:16:18 Ještě letos v létě byl
  v neutěšeném stavu,
 • 00:16:21 před pár týdny ale dostal
  novou fasádu a září.
 • 00:16:25 Olga Široká pracuje
  v sečském Infocentru,
 • 00:16:28 a tak ví nejen o svatostánku vše.
  Kromě toho se věnuje řezbářství,
 • 00:16:32 takže ji logicky zajímají také
  lípy, které rostou všude kolem.
 • 00:16:37 Nejradši pracuji s lípou,
  protože je poměrně měkká
 • 00:16:42 a dobře se z ní vyřezává.
  Když je souček, dá se natvarovat.
 • 00:16:46 Když se dobře namoří,
  jsou vyrýsovaná léta,
 • 00:16:50 takže je to nádherné dřevo.
 • 00:16:52 Pokud člověk najde někde kus
  uříznuté spadlé větve nebo stromu,
 • 00:16:56 tak vysušení potom trvá zhruba rok.
  Někdy 2 roky, záleží na průměru.
 • 00:17:02 Nejlepší je nechat celé dřevo
  v kuse, zavoskovat konce,
 • 00:17:07 nebo sloupnout kůru
  a pomalu nechat vysychat.
 • 00:17:11 Když to vypraská, tak potom se to
  nedá pořádně použít, leda do kamen.
 • 00:17:16 Domácí zavařeniny na kuchyňské
  lince, bylinky v poličkách,
 • 00:17:20 hrnec plný kysaného zelí,
  rozpálená pec,
 • 00:17:23 a hned vedle sada dlátek, palička
  a ocílka na broušení nástrojů.
 • 00:17:28 Právě tady se Olga pouští do díla,
  když má volno.
 • 00:17:31 Ideální je říjen, listopad,
  nebo po Vánocích na jaře.
 • 00:17:35 Pak, když začne zahrada,
  už tolik času není.
 • 00:17:38 Odmala ráda kreslila,
  ale byla to jenom plocha.
 • 00:17:42 Před deseti lety ji zlákal
  třetí rozměr.
 • 00:17:45 V rodokmenu sice Olga má
  šikovné předky řemeslníky,
 • 00:17:49 třeba zámečníka nebo švadlenu,
  se dřevem ale nepracoval nikdo.
 • 00:17:54 A ještě jednu věc si řezbářka
  pochvaluje - nepotřebuje dílnu,
 • 00:17:59 ani stroje, kam sedne,
  tam může pracovat.
 • 00:18:04 Stačí jen ocílkou přetáhnout dláta
  a mít jasnou vizi,
 • 00:18:08 co z konkrétního špalku bude.
 • 00:18:12 Pokud to udržím v ruce
  a je za co to chytit,
 • 00:18:15 tak není problém.
 • 00:18:17 Pokud ten špalík teprve načínám,
  má průměr přes 15 cm,
 • 00:18:21 tak používám kolena místo svěráku.
 • 00:18:24 Tady je na místě opatrnost.
 • 00:18:26 Materiál klade značný odpor
  a poručit je mu třeba silou.
 • 00:18:33 Když Olga vzpomíná na drobné šrámy,
  které u řemesla utrpěla,
 • 00:18:37 dodává, že je jako ještěrka,
  která přijde o ocásek.
 • 00:18:40 I jí se rány dobře hojí,
  a radost z povedeného díla
 • 00:18:44 nějakou tu bolest
  spolehlivě přehluší.
 • 00:18:47 Než z kusu dřeva vystoupí
  jasné kontury a základní tvar,
 • 00:18:51 trvá to obvykle 2 dny.
 • 00:18:53 Právě teď se rodí oslík
  do vánočních jesliček.
 • 00:18:59 Když řeknete betlém,
  tak si dokážete představit
 • 00:19:02 tisíc různých betlémů,
  každý bude jiný.
 • 00:19:05 Vlastně udělat ho tak,
  aby byl originální,
 • 00:19:08 je poměrně těžké, protože Ježíška
  v jesličkách najdete u každého.
 • 00:19:13 Zhruba po týdnu je oslík hotov.
 • 00:19:16 O poslední úpravy na figuře
  svatého Josefa
 • 00:19:19 se postaral smirkový papír.
 • 00:19:21 A dláta Olgy Široké mají
  na pár týdnů pohov.
 • 00:19:25 Vůni dřeva střídají
  vanilka a cukroví.
 • 00:19:27 Vždyť je advent!
 • 00:19:31 Chytrost, šikovné ruce
  a vlastně i nezbytnost.
 • 00:19:35 K tomu chudoba na vsi
  a dlouhé zimní večery.
 • 00:19:38 Naši předci je s rukama
  v klíně netrávili.
 • 00:19:41 Vzali třeba lýko, proutí
  a slámu a vyráběli ošatky,
 • 00:19:44 košíky a různé vánoční ozdoby.
 • 00:19:46 Své o tom ví paní Miroslava,
  která staré zvyky
 • 00:19:49 uchovává při životě.
 • 00:19:51 Pletení z lýka se věnuje
  prakticky od dětství.
 • 00:19:54 A od roku 2006 je u nás
  jako jediná v tomto oboru
 • 00:19:57 držitelkou ocenění nositel
  tradice lidového řemesla.
 • 00:20:01 V rodině M. Zatloukalové se vánoční
  stromeček zdobí, jak jinak,
 • 00:20:06 v duchu starých lidových tradic.
 • 00:20:08 Než ale usedne ke stolu,
  aby stébla slámy proměnila
 • 00:20:11 v nejrůznější figurky, zvonečky
  a srdíčka, nebo upletla ošatku
 • 00:20:16 na ořechy a cukroví,
  uplyne hodně času.
 • 00:20:18 Její práce začíná na poli.
 • 00:20:20 Ke své výrobě používám především
  žitnou slámu.
 • 00:20:25 Vycházím z tradice lidové výroby
  našich předků.
 • 00:20:28 Slámu si na poli sečeme ručně.
 • 00:20:30 Při zpracování dbám na to,
  aby sláma byla neporušená,
 • 00:20:34 čistá a bez slupiček.
 • 00:20:40 Klásků zbavená a vyčištěná stébla
  je pak potřeba roztřídit
 • 00:20:45 podle síly do tří velikostí
  a svázat do snopů.
 • 00:20:48 Ty vydrží i několik let,
  ale před použitím se musejí
 • 00:20:52 ještě odbarvit a usušit.
 • 00:20:54 Avšak nejen žitné pole
  je pro paní Zatloukalovou
 • 00:20:58 zdrojem materiálu.
 • 00:20:59 Donedávna se v našich domácnostech
  používala nejen sláma, ale i lýko,
 • 00:21:04 ze kterého se dělaly různé ošatky.
 • 00:21:07 A já si vzpomínám, že mě jako holku
  maminka s takovouto ošatkou
 • 00:21:11 posílala ke slepicím pro vajíčka.
 • 00:21:14 Na výrobu ošatky je třeba mít
  formu. Já používám dřevěnou.
 • 00:21:19 Při přípravě ošatky si nachystám
  z lýka copan,
 • 00:21:22 který si upevním ve středu formy.
 • 00:21:28 A potom postupně takto prošívám
  jehlou jednotlivé prameny ošatky,
 • 00:21:33 která se postupně obšívá
  a točí až do konce.
 • 00:21:42 Kulaté či oválné, malé i velké
  byly po staletí v domácnostech
 • 00:21:46 nepostradatelnými služebníky.
 • 00:21:48 Jejich výrobu zvládly
  jen dvě šikovné ruce,
 • 00:21:51 ale na některé výrobky si lidi
  dokázali najít i zdatné pomocníky.
 • 00:21:57 A protože dřív skoro v každé
  chalupě byl dřevěný stav,
 • 00:22:00 tak naši předci používali slámu
  nejen na výrobu ošatek
 • 00:22:04 a na pletení slaměných vánočních
  ozdobiček, ale zatkávali slámu
 • 00:22:09 i do osnov na stavu a dělali
  prostírání a slámové rohože.
 • 00:22:16 Na stavu se kdysi vyráběly
  i vánoční řetězy.
 • 00:22:19 A také v tom ctí paní Miroslava
  dávné tradice.
 • 00:22:23 Je to jednoduché.
 • 00:22:24 Upletená rohož se nastříhá
  a namočí do škrobu,
 • 00:22:27 aby řetěz pěkně držel tvar.
 • 00:22:29 A pak už stačí jen hbité prsty
  a správný grif.
 • 00:22:33 Se začátkem adventu se připravovala
  sláma na výrobu ozdobiček.
 • 00:22:37 Tvořily se zejména zvonečky
  nejrůznějších tvarů a velikostí.
 • 00:22:41 Potom podkovičky, baňky, srdíčka,
  kolečka, hvězdičky.
 • 00:22:45 A dominantou celého stromečku
  byla kometa neboli špice.
 • 00:22:49 O budoucnost svého řemesla
  se paní Miroslava obávat nemusí.
 • 00:22:53 Už několik let jí pomáhá
  dcera Veronika.
 • 00:22:55 Pozorovat obě ženy při práci
  znamená vrátit se
 • 00:22:58 o několik staletí nazpátek,
  kdy šikovnost našich předků
 • 00:23:02 dala vzniknout známému pořekadlu
  o zlatých českých ručičkách.
 • 00:23:06 Pro nás byla návštěva v jejich domě
  doslova pohlazením po duši.
 • 00:23:10 A potěšit mohou i tu vaši - jejich
  výrobky zdobí např. skanzeny
 • 00:23:14 V Rožnově pod Radhoštěm
  a na Veselém kopci u Hlinska.
 • 00:23:18 A po celý advent budou své umění
  vystavovat i na vánočním jarmarku
 • 00:23:23 na Zelném trhu v Brně.
 • 00:23:26 A je tu soutěž.
 • 00:23:28 Iveta se minule ptala,
  kdy Petřínská rozhledna
 • 00:23:31 přivítala své
  první návštěvníky.
 • 00:23:33 Správně bylo za B,
  bylo to 20. srpna 1891.
 • 00:23:36 Vítězi našich cen blahopřeji.
 • 00:23:38 A má dnešní otázka je
  asi jednoduchá.
 • 00:23:40 Jak se jmenuje naše nejmladší
  přehrada?
 • 00:23:43 Nádrž vyrostla na Moravici,
  dokončena byla v roce 1997,
 • 00:23:47 a její plocha dosahuje
  asi 870 hektarů.
 • 00:23:50 Slouží jako zásobárna
  pitné vody i jako pojistka
 • 00:23:54 před povodněmi.
 • 00:23:55 Ale je to taky ráj plavců,
  rybářů a milovníků vodních sportů.
 • 00:23:59 A taky cyklisté si přijdou na své.
 • 00:24:02 Výhled do okolí je odměnou
  za kousek té námahy.
 • 00:24:06 A tady máte možnosti:
 • 00:24:23 Své odpovědi nám můžete poslat
  dvěma způsoby,
 • 00:24:26 a sice esemeskou,
  a nebo telefonicky.
 • 00:24:28 A tady máte návod, jak na to.
 • 00:24:30 A nebo se podívejte na teletext
  a web České televize.
 • 00:24:34 Vaše odpovědi čekáme
  do čtvrtka, 14 hodin.
 • 00:24:38 Pro dnešek je to všechno,
  za týden vás mj. čeká výlet
 • 00:24:42 do Horních Šlapanic.
  Mají tam krásné roubenky.
 • 00:24:45 A pokud byste měli čas,
  tak se mrkněte na naše webovky:
 • 00:24:51 Já vám přeji klidný advent.
 • 00:24:53 Mějte se co možná nejlépe,
  přátelé.
 • 00:24:57 SKRYTÉ TITULKY: Simona Sedmihorská
  Česká televize, 2011