iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
15. 2. 2009
10:00 na ČT1

1 2 3 4 5

134 hlasů
18684
zhlédnutí

Toulavá kamera

Zámek Hluboká — Výstava motocyklů — Moldavská železnice — Horní hrad — Historie knihtisku — Maiselova synagoga

26 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Toulavá kamera

 • 00:00:19 Dobrý den, vážení a milí, TOULAVÁ
  KAMERA je opět připravena nalodit
 • 00:00:22 vás na svou virtuální palubu
  a vydat se na pomyslnou plavbu
 • 00:00:26 napříč českou kotlinou.
 • 00:00:28 Přidat se může opravdu každý,
  kdo má zvídavého ducha a umí tu
 • 00:00:31 a tam dát vale zaběhnutým
  stereotypům. A co nás dnes čeká?
 • 00:00:35 Nejdřív toulky
  po starém židovském městě.
 • 00:00:38 Jedna synagoga dokonce opatruje
  pohár, který kdysi patřil
 • 00:00:41 slavnému rabimu Löwovi.
 • 00:00:44 Pak se přesuneme na jih Čech.
 • 00:00:46 Vydáme se po stopách vimperských
  knihařů a jejich následovníků.
 • 00:00:50 Koupil si hrad a teď ho opravuje,
  byť si připadá jako bájný Sysifos.
 • 00:00:54 Jak se žije v objektu čítajícím
  přes 100 pokojů?
 • 00:00:57 P. Palacký nám to poví.
 • 00:01:00 Krušnohorská železnice nebo taky
  Teplický Semmering - to je trať
 • 00:01:04 číslo 135 spojující Most s Moldavou
  v Krušných horách.
 • 00:01:08 Letos oslavila 133. narozeniny,
  a my se po ní projedeme.
 • 00:01:13 Jawa, Harley Davidson, Indian -
  co značka, to kus historie.
 • 00:01:16 V jaroměřském Městském muzeu
  na výstavě "Já mám motocykl"
 • 00:01:19 se o nich dozvíte víc.
 • 00:01:22 A náš nedělní vandr zakončíme
  na Hluboké, v nově otevřených
 • 00:01:25 soukromých prostorách
  posledních zámeckých pánů.
 • 00:01:29 Téměř každý návštěvník Prahy zamíří
  do starého židovského města.
 • 00:01:33 6 synagog na jednom místě a téměř
  600 let starý, přitom zachovalý,
 • 00:01:37 hřbitov totiž hned tak někde
  nenajde.
 • 00:01:40 Lví podíl na kráse oné lokality
  má jistý Mordechaj Maisel,
 • 00:01:43 který tam žil v 16. století
  a financoval přestavbu
 • 00:01:46 většiny budov.
 • 00:01:47 Byl to prý velmi bohatý
  a taky moudrý muž.
 • 00:01:50 Radil i samotnému císaři
  Rudolfu II.
 • 00:01:54 Mordechaj Maisel byl bohatý
  bezdětný pán, který si potrpěl
 • 00:01:57 na krásu. A tak se díky němu
  pražské židovské ghetto
 • 00:02:00 změnilo k nepoznání.
 • 00:02:02 Nechal postavit 3 synagogy,
  radnici, chudobinec, nemocnici
 • 00:02:06 a taky stojí za vydlážděním
  veřejného prostranství ghetta.
 • 00:02:09 A nejen to, Maisel byl
  i významný finančník,
 • 00:02:12 který podporoval panovníky.
 • 00:02:17 Dostalo se mu za to i určitých
  privilegií.
 • 00:02:19 Takže on třeba jako jediný Žid směl
  jezdit na koni a dokonce Rudolf II.
 • 00:02:22 mu udělil zvláštní korouhev,
  která byla v Maiselově synagoze.
 • 00:02:28 Maiselovi bylo už 62,
  když za 200 kop českých grošů
 • 00:02:31 koupil prázdný pozemek,
  tzv. pustku, a nechal na něm
 • 00:02:34 vybudovat svůj soukromý
  svatostánek.
 • 00:02:37 Penězi nešetřil, a tak v roce 1592
  vyrostla nejhezčí synagoga
 • 00:02:41 v historii Prahy.
 • 00:02:43 Dobový kronikář o ní napsal,
  že je prostorná a velice krásná.
 • 00:02:49 Ve své době to byla nejvýstavnější
  a největší synagoga židovského
 • 00:02:53 ghetta, vystavěná na 20 sloupech
  s postranními loděmi.
 • 00:02:57 Ty postranní lodě jsou zde dodnes
  a již v té renesanční době sloužily
 • 00:03:02 k modlitbě pro ženy, což v té době
  nebylo zcela obvyklé.
 • 00:03:07 Dnes tu najdete opravdové poklady,
  např. sbírku synagogálního stříbra.
 • 00:03:11 A je tu dokonce vystaven zlacený
  stříbrný pohár, který podle tradice
 • 00:03:15 patřil rabimu Löwovi.
 • 00:03:17 Mnoho rituálních předmětů pak
  synagoze daroval její donátor.
 • 00:03:21 Mordechaj Maisel se svou ženou
  Frumet té synagoze darovali vzácnou
 • 00:03:26 chrámovou oponu, je z roku 1592.
 • 00:03:29 Je zajímavá tím, že je zdobená
  říčními perlami a ty v té době
 • 00:03:34 byly běžně ve Vltavě.
 • 00:03:37 Ve vitrínách kolem pódia jsou různé
  dokumenty o postavení židovského
 • 00:03:41 obyvatelstva, které zrovnoprávnil
  až Josef II. tolerančním patentem.
 • 00:03:45 Ale je tu i dlužní úpis z r. 1378,
  v němž jako ručitel vystupuje
 • 00:03:49 Jan Žižka z Trocnova.
 • 00:03:53 V těsném sousedství Starého
  židovského hřbitova najdete pak
 • 00:03:56 synagogu Klausovou, která bývala
  největší v celém ghettu.
 • 00:03:58 Nejmenuje se ale podle žádného
  Klause, její název vychází
 • 00:04:02 z německého slova klaus - což
  v překladu znamená malá budova.
 • 00:04:05 Původně tady stával komplex
  3 budov, jež nechal zbudovat,
 • 00:04:08 jak jinak, než opět
  Mordechaj Maisel.
 • 00:04:10 Jedna ta klausa, to byla vlastně
  ješiva - náboženská škola,
 • 00:04:15 druhá klausa byla rituální lázeň
  mikve a třetí klausa byla synagoga.
 • 00:04:22 Současná podoba Klausové synagogy
  je z konce 17. století.
 • 00:04:25 V r. 1689 totiž židovské ghetto
  zcela zničil ohromný požár.
 • 00:04:30 Přesto se uvnitř svatostánku
  zachovala původní bohatě
 • 00:04:33 štukovaná klenba.
 • 00:04:35 To, že budova stojí hned vedle
  hřbitova, ji předurčilo
 • 00:04:38 ke speciálnímu poslání.
 • 00:04:40 Klausová synagoga byla místem,
  kde se scházelo i volilo
 • 00:04:44 pohřební bratrstvo, plným názvem je
  to vlastně společenství pro konání
 • 00:04:49 dobročinných skutků.
 • 00:04:51 Mělo se za to, že služba zemřelým
  je ten největší dobročinný skutek,
 • 00:04:55 protože za něj již není možno
  očekávat žádnou protislužbu.
 • 00:04:59 Uvnitř najdete třeba sbírku
  chanukových svícnů a na galerii
 • 00:05:03 pak výstavu "Běh života",
  kde se mj. přibližuje obřízka.
 • 00:05:07 Jsou tu i staré rukopisy - některé
  dokonce napsané staročesky!
 • 00:05:11 Navštívit Staré židovské město
  právě teď v zimě se vyplatí.
 • 00:05:15 Jednak tu nejsou takové davy
  turistů a navíc pošmourné počasí
 • 00:05:18 ještě umocní jeho tajemnou
  atmosféru.
 • 00:05:20 Tak si ji přijďte vychutnat.
 • 00:05:24 A teď vás zavedu do svého rodiště
  - Vimperku.
 • 00:05:26 Jeho prohlídku jsme ale před časem
  absolvovali, takže se tentokrát
 • 00:05:29 zaměříme na výrobu knih, která je
  s ním spjata už od 15. století.
 • 00:05:34 Vimperk byl totiž 2. českým městem,
  v němž se začaly tisknout.
 • 00:05:37 Prvenství mu o jediný rok
  vyfoukla Plzeň.
 • 00:05:41 A co zdejší knihaře proslavilo
  nejvíc?
 • 00:05:43 Modlitební knížky a tzv. kolibříci,
  o nichž bude z velké části
 • 00:05:46 následující reportáž.
 • 00:05:50 V roce 1484 se ve Vimperku usadil
  pasovský tiskař Jan Alacraw.
 • 00:05:56 Vydal tu latinské knihy
  "Samomluvy svatého AugustinaŞ
 • 00:05:59 a "Summa de Eucharista SacramentoŞ
  plus první česky tištěný kalendář
 • 00:06:04 "MinuciŞ. Pak si sbalil věci
  a zase se odstěhoval.
 • 00:06:07 Trvalo 4 staletí,
  než se našel pokračovatel.
 • 00:06:10 Jan Steinbrener začal v roce 1855
  tisknout modlitební knihy
 • 00:06:15 na ručním papíře.
 • 00:06:17 Z dílny v tatínkově domě U Slona
  se časem přestěhoval do většího,
 • 00:06:20 založil fabriku a rozšířil
  výrobu.
 • 00:06:24 Ve zlatých dobách zněly knížky
  z Vimperka až 23 různými jazyky.
 • 00:06:31 V muzeu je možné vidět i nástroje,
  které používal na ruční výzdobu
 • 00:06:35 modlitebních knih.
 • 00:06:37 Byly to štočky, které užíval
  na zlacení desek, dále to byly
 • 00:06:42 různé rycí nástroje,
  různé razidla a ozdobné štočky.
 • 00:06:51 Chloubou dílny byly miniaturní
  korány, kvůli rozměrům
 • 00:06:54 zvané kolibříci.
 • 00:06:56 Tiskly se olověnými štočky
  na cigaretový papír.
 • 00:06:59 Posvátné arabské texty chránily
  desky z kůže zdobené
 • 00:07:02 zlatými ornamenty.
  Bez lupy v nich číst nešlo.
 • 00:07:06 Steinbrenerovy závody fungovaly
  do roku 1930.
 • 00:07:09 Svého času dávaly práci
  až 1000 lidí.
 • 00:07:12 Vimperští kolibříci ovšem
  nezhynuli.
 • 00:07:14 V 50. letech se k nim místní,
  tehdy už socialistická tiskárna
 • 00:07:18 pokorně vrátila.
 • 00:07:23 V tiskárnách začali zaměstnanci
  tisknout malé knížečky,
 • 00:07:27 které byly velikostně jako korány,
  ale obsahově měly už jinou náplň.
 • 00:07:34 Právě na tyto korány navázali
  dnešní pokračovatelé.
 • 00:07:44 Z. Klimešovou a P. Šebka živí
  subtilní tisky už 8 let.
 • 00:07:48 Jejich kniha o okolních horách
  se pyšní ceněnou značkou
 • 00:07:51 "Šumava, originál produktŞ.
 • 00:07:54 My jsme se snažili zachovat
  podobnost mezi původní knížečkou,
 • 00:07:59 což je tenhle korán, který mám
  v levé ruce.
 • 00:08:01 Přitom jsme se snažili dodržet
  zhruba stejnou velikost.
 • 00:08:04 Máme i podobnou barvu a podobný
  obalový materiál.
 • 00:08:08 A zejména to spočívá
  i v podobném zavírání.
 • 00:08:11 Obsah tvoří leporelo s motivy
  českých měst, hradů a zámků
 • 00:08:16 i zoologických zahrad
  s dvojjazyčným popiskem
 • 00:08:19 na zadní straně.
 • 00:08:21 Petr fotil, Zdeňka pak všechno
  úhledně graficky učesala.
 • 00:08:26 Vazba byla původně vyvedena v kůži.
 • 00:08:28 Tu ale postupně nahradil
  poddajnější materiál - baladek.
 • 00:08:32 Na výběr je v deseti
  barevných odstínech.
 • 00:08:36 Typický zlacený ornament se vyrábí
  na speciálních mašinách.
 • 00:08:42 Na tomto stroji se dělá ražba
  teplem a tlakem.
 • 00:08:44 Potom se tu dělá ozdoba a erb
  na té destičce.
 • 00:08:49 Na tomto stroji se zase dělá výsek
  a nebo protlačení aryl na ohyb.
 • 00:08:54 Pak samotná dírka na ouško
  a na jazýček.
 • 00:09:00 Kolibříci sídlí i v panelákovém
  bytě A. Šebkové,
 • 00:09:03 v dílně stejně maličké.
 • 00:09:05 Dáma tiskařka pracuje
  jako zastara. Ručně.
 • 00:09:08 Na stroji vyrábí hřbety a dírky,
  pak stříhá a lepí desky
 • 00:09:12 a následně do nich vkládá leporelo.
 • 00:09:14 To všechno, klobouk dolů,
  až 130krát za den.
 • 00:09:18 Kolik pečlivosti a trpělivosti
  je k tomu třeba, člověk naplno
 • 00:09:21 pochopí až ve stálé kolibří
  expozici vimperského muzea,
 • 00:09:25 na místním zámku.
 • 00:09:28 Domov může mít mnoho podob.
 • 00:09:30 Někomu stačí malý byt,
  jiný touží po honosném sídle.
 • 00:09:33 Jako třeba P. Palacký, majitel
  Horního hradu u Karlových Varů.
 • 00:09:37 Jak ale uvidíte sami, není to
  šlechtic, ani výstřední milionář,
 • 00:09:41 možná spíš nenapravitelný
  dobrodruh, který si takhle splnil
 • 00:09:44 svůj klukovský sen a jednu památku
  zachránil před devastací.
 • 00:09:49 Na její brány můžete zabušit
  už 1. březnový víkend.
 • 00:09:52 Hradní pán vás osobně provede.
 • 00:09:58 Královský hrad Hauenštejn,
  nebo chcete-li Horní hrad,
 • 00:10:01 byl založen ve 13. století.
 • 00:10:02 Charakter romantického zámku,
  podobného jihomoravské Lednici,
 • 00:10:06 ale dostal až o 6 století později
  za Buquoyů.
 • 00:10:09 Takhle vypadal ještě
  po 2. světové válce -
 • 00:10:11 a v takové podobě ho před 8 lety
  koupil Pavel Palacký.
 • 00:10:16 Horní hrad jsme začali zachraňovat
  v říjnu roku 2000.
 • 00:10:19 Jedna z prvních investic byla
  do maringotky,
 • 00:10:21 abychom tady měli kde bydlet.
 • 00:10:22 Máme tu kamna na uhlí a na dřevo.
 • 00:10:24 Pro vodu jsme si chodili do potoka,
  než jsme sem zavedli řad.
 • 00:10:27 A i v zimě, když bylo hodně sněhu,
  byla maringotka dobře izolovaná.
 • 00:10:34 Co na hradě nezničil zub času,
  to dokonali zloději starožitností,
 • 00:10:37 dřeva a stavebního materiálu.
 • 00:10:39 Aby se vůbec dalo vejít
  do pobořených budov, muselo pryč
 • 00:10:42 na 680 náklaďáků suti.
 • 00:10:45 Když už se zdálo, že je s úklidem
  konec, přišla katastrofa - voda
 • 00:10:49 a mráz vážně poškodily věž.
 • 00:10:51 Došlo k destrukci řádově 85 kubíků
  čedičových obvodových zdí.
 • 00:10:57 My jsme měli hotové schodiště,
  najednou přijdete a je takový
 • 00:11:01 ohromný kus pryč.
 • 00:11:04 Pětina věže se zřítila do potoka,
  který teče 40 m pod hradem.
 • 00:11:08 2 měsíce pak trvalo vynosit
  kamení zase zpátky.
 • 00:11:11 Dnes je z věže opět krásný výhled
  do krajiny i na novogotickou kapli.
 • 00:11:17 Tady kolem kaple se rozprostírá
  arboretum a botanická zahrada
 • 00:11:20 Horní Hrad, jež založil
  můj otec v roce 1970.
 • 00:11:27 I teď v zimě tady kvetou
  některé keře. Třeba vilín japonský.
 • 00:11:32 Z jehličnanů je zajímavý cedr
  atlaský, který má šišky.
 • 00:11:40 V zahradě roste 350 druhů
  a kultivarů listnatých a 100 druhů
 • 00:11:44 jehličnatých dřevin.
 • 00:11:45 Pro fajnšmekry tady opatrují
  i genofondovou plochu chráněné
 • 00:11:49 a ohrožené květeny ČR.
 • 00:11:51 Při procházce budete mít celý hrad
  jako na dlani, a kdo ví,
 • 00:11:54 třeba s trochou štěstí objevíte
  vstup do podzemních chodeb?
 • 00:11:57 Jedna, a to je nejreálnější podoba,
  měla ústit pod jeho čedičovým
 • 00:12:02 sukem, na kterém stojí.
 • 00:12:04 To je zhruba 20 - 30 m délky
  a zhruba stejně hloubky.
 • 00:12:07 Další chodba prý vede
  až na hrad Himlštejn.
 • 00:12:10 Není ale příliš pravděpodobné,
  že by stavitelé prokopali ve skále
 • 00:12:13 5km tunel a k tomu
  s 200m převýšením.
 • 00:12:16 Krutého velitele švédských vojsk,
  kterého v 17. století zabili
 • 00:12:19 obránci areálu,
  ovšem při prohlídce potkáte určitě.
 • 00:12:24 Tento kapitán byl kletbou k hradu
  připoután a za to zlo,
 • 00:12:27 které způsobil v širokém okolí,
  a chtěl způsobit i hradu,
 • 00:12:31 si tady odpykává v podobě
  švédského ducha.
 • 00:12:35 Ten je ale dobrý a pomáhá nám.
 • 00:12:38 Byl dokonce spatřen jedním z našich
  řezbářů a vytesán do velkého kusu
 • 00:12:43 lipového dřeva.
 • 00:12:45 Výtvory řezbářů zdobí většinu
  interiérů, z původního zařízení se
 • 00:12:49 totiž zachoval jen strop
  a gotizující okna v rytířském sále.
 • 00:12:53 Na nádvoří se pro změnu celou
  sezónu střídají jarmarky, koncerty
 • 00:12:56 a středověké turnaje.
 • 00:12:58 A když budete mít dost času,
  můžete se z Hauenštejna vydat
 • 00:13:01 na procházku podél Ohře.
 • 00:13:03 Cestou narazíte na romantické
  zříceniny obranných hradů
 • 00:13:06 a na zámku v Klášterci nad Ohří
  se vám pochlubí unikátní sbírkou
 • 00:13:09 porcelánu. Tak, výletu zdar!
 • 00:13:13 Už 133 let se Ústecký kraj
  pyšní pozoruhodným a hlavně stále
 • 00:13:18 funkčním technickým skvostem.
 • 00:13:20 Je jím Moldavská horská
  železnice, která vozí
 • 00:13:22 nejen turisty, ale pořád slouží
  i místním.
 • 00:13:25 A dobře, byť měla nejednou sama
  namále.
 • 00:13:28 Na straně druhé ovšem poznala
  i pár zajímavých lidí.
 • 00:13:31 Třeba spisovatele A. Branalda.
 • 00:13:33 Schválně, zkuste si tipnout,
  co s ní měl společného?
 • 00:13:39 Moldavská trať se začala stavět
  v roce 1875.
 • 00:13:43 24 měsíců na to přijel z Mostu
  do obce Hrob první vlak.
 • 00:13:47 Jako by to ale byla zakletá cesta -
  po celou dobu ji stíhaly
 • 00:13:51 pohromy a katastrofy.
 • 00:13:53 Rok 1927 - na stanici Dubí padá
  dopravní letadlo
 • 00:13:56 z Prahy do Berlína.
 • 00:13:58 1933 - 2m závěje na kolejích.
 • 00:14:01 1945 - pražce ničí 2000 sovětských
  tanků, které se řítí na pomoc
 • 00:14:06 bojující Praze.
 • 00:14:09 Železnice ale všechno přečkala
  a dnes nám svou pohnutou historii
 • 00:14:12 s klidem a nadhledem předvádí.
 • 00:14:18 Tyto budky sloužily k tomu,
  že zde byli zaměstnanci
 • 00:14:20 Českých drah a kontrolovali
  jízdenky.
 • 00:14:23 To znamená, že každý se dřív musel
  prokázat platnou jízdenkou,
 • 00:14:26 a když přijel vlak, tak se tu zase
  vybíraly jízdenky nazpátek.
 • 00:14:30 Protože dříve se jízdenky vracely,
  když cestující dojel.
 • 00:14:35 Nejen nostalgie starých časů,
  železnice je hlavně
 • 00:14:39 raritou technickou.
 • 00:14:41 Výškový rozdíl mezi stanicemi
  Dubí a Moldava činí skoro 400 m.
 • 00:14:45 Půlhodina cesty odděluje
  dva různé světy.
 • 00:14:48 Při nástupu šedé město,
  nikde ani vločka sněhu.
 • 00:14:51 Stačí ale přejet vyhlášený hrobský
  viadukt z r. 1883, prokousat se
 • 00:14:57 2 unikátně vyztuženými tunely
  a rozprostře se před vámi zima
 • 00:15:01 jak z reklamní fotky.
 • 00:15:08 Dříve tu jezdily vlaky do Německa,
  proto je tu tak rozsáhlá budova,
 • 00:15:12 kde byl poštovní úřad, celní úřad,
  prodávaly se tu jak české jízdenky,
 • 00:15:15 tak i německé.
 • 00:15:17 V podstatě kanceláře byly rozděleny
  na dvě části - na české a německé,
 • 00:15:21 protože se odbavovaly vlaky,
  které jezdily do Německa.
 • 00:15:25 V roce 1935 tu sloužil ve funkci
  výpravčího pan Adolf Branald,
 • 00:15:29 který své působení popsal v knize
  "Valčík z LohengrinaŞ.
 • 00:15:34 3 roky, které tu spisovatel prožil,
  připomíná pamětní deska
 • 00:15:38 a taky malba v nádražní čekárně.
 • 00:15:41 Tenhle fešák není nikdo jiný
  než sám známý literát.
 • 00:15:48 Slunnou Moldavu opouštíme stejnou
  cestou, která nás sem přivedla.
 • 00:15:51 Na německé straně koleje
  v 50. letech vytrhali,
 • 00:15:54 dole, ve stanici Dubí,
  nás ovšem čeká další vlak.
 • 00:15:58 Kompletně dřevěný.
 • 00:16:01 Důkaz mimořádného profesního zápalu
  jednoho ze zdejších železničářů,
 • 00:16:05 který si takhle krátil
  dlouhé večery.
 • 00:16:09 Na budově vidíme dřevěné mašinky
  a vagónky, které vyrobil
 • 00:16:14 po 2. světové válce pan Vopravil,
  který byl tehdejší zaměstnanec
 • 00:16:18 Českých drah a sloužil
  v této stanici.
 • 00:16:24 Do zeleného vagónu hned za mašinou
  uložil ten dobrý muž vzkaz
 • 00:16:27 nám budoucím. Pergamen, kde
  popisuje, jak se v českých zemích
 • 00:16:31 žilo v jeho době.
 • 00:16:33 Tím nejradostnějším poselstvím
  je ale fakt, že i po 133 letech
 • 00:16:37 má unikátní horská železnice
  pořád kondici.
 • 00:16:40 Jezdí v létě, zimě, a nejradši
  s plnými vlaky.
 • 00:16:50 Scott, Indián či Zetka - tušíte,
  co se pod těmito názvy ukrývá?
 • 00:16:54 Pokud ne, přidám další -
  Jawa a Harley Davidson.
 • 00:16:58 Ano, teď už je asi všem jasné,
  a nejen milovníkům motorek,
 • 00:17:01 o čem bude v příštích minutách
  řeč. Zvu vás na výstavu
 • 00:17:04 s příznačným názvem
  "Já mám motocyklŞ.
 • 00:17:07 K vidění je v Městském muzeu
  v Jaroměři.
 • 00:17:11 Milovníci veteránů se v Jaroměři
  určitě pomějí.
 • 00:17:14 Čekají tu totiž na ně
  2 desítky elegánů předválečné
 • 00:17:17 i poválečné éry. Co kus,
  to životní příběh.
 • 00:17:20 Třeba anglický Scott z roku 1923
  je opravdovou raritou,
 • 00:17:24 a to nejen u nás,
  ale na celém starém kontinentu.
 • 00:17:30 Byl vyroben v době největší slávy
  této anglické značky
 • 00:17:32 a jeho současný majitel P. Šimek
  je na něj právem pyšný.
 • 00:17:42 Jedná se o dvoudobý, dvouválcový,
  vodou chlazený motor
 • 00:17:45 s odděleným mazáním.
 • 00:17:47 Získal jsem ho teprve loňský rok.
 • 00:17:49 Po dobu mého shánění se naskytla
  možnost koupit několik kusů
 • 00:17:52 podobného technického řešení,
  nicméně já jsem chtěl tento motor,
 • 00:17:57 kdy se jedná o nízké válce
  s nízkou hlavou.
 • 00:18:02 Tento model byl vyroben jeden
  z posledních, který této konstrukce
 • 00:18:07 z fabriky Scott vyjel.
 • 00:18:10 P. Šimek je hrdým majitelem ještě
  několika "ScottůŞ z let 1923-31.
 • 00:18:15 Ty ale nechal pro tentokrát doma.
 • 00:18:17 Tady na výstavě se ostrovní velmoc
  prezentuje dvěma klenoty
 • 00:18:20 značky Vellocette.
 • 00:18:21 Tyto dva motocykly jsou z poválečné
  produkce značky.
 • 00:18:24 Jedná o typ MSS z roku 1946
  a model Venon z roku 1957.
 • 00:18:31 Tyto dva kusy jsou ve sportovních
  úpravách, které byly prováděny
 • 00:18:37 jak soukromými jezdci,
  tak fabrikou, a byly motocykly
 • 00:18:42 využívány k různým soutěžím,
  rychlostním disciplínám apod.
 • 00:18:47 Tento typ Venon v těchto
  sportovních úpravách lehce zvládal
 • 00:18:51 rychlost 100 mil v hodině.
 • 00:18:55 A tady už vidíte, v jakém stavu
  sběratelé své miláčky
 • 00:18:57 většinou nacházejí.
 • 00:18:59 Takže si nejspíš dokážete
  představit, kolik času, energie
 • 00:19:01 i námahy stojí, než se
  z oprýskaných a ušmudlaných
 • 00:19:04 stařečků vyklubou
  nablýskaní fešáci.
 • 00:19:07 Tuhle Zetku ale potkal
  šťastnější osud.
 • 00:19:09 Původní majitel ji celý život
  opečovával a nakonec daroval
 • 00:19:12 Dušanu Erlebachovi.
 • 00:19:14 Přišli jsme na dvoreček,
  otevřel kůlnu a tam stála
 • 00:19:18 tahle motorka, přikrytá 2 dekami
  a 4 kabáty.
 • 00:19:22 Opatroval to jako své dítě.
 • 00:19:25 Když jsme to odhalili v tomhle
  zachovaném stavu, tak ten se jen
 • 00:19:30 očistil od prachu,
  dofoukali jsme pneumatiky,
 • 00:19:33 nalil jsem tam benzín a jezdil.
 • 00:19:39 Ale pojďme dál. Račte se seznámit
  se značkou Indian Motorcycles.
 • 00:19:43 Po bezmála 100 letech se vrátila
  na místo, kde byla kdysi skutečně
 • 00:19:46 nabízena zákazníkům.
 • 00:19:48 V. Wenke, majitel 1. obchodního
  domu v Jaroměři, měl na ni totiž
 • 00:19:51 výhradní zastoupení.
 • 00:19:53 V tomhle Wenklovým domě se tyhle
  Indiány prodávaly,
 • 00:19:57 měli tady veškerý servis na tyhle
  motocykly a prodávaly se tady
 • 00:20:02 od 20. do 30. let.
 • 00:20:07 Tento motocykl bohužel má takový
  handicap, je bez motoru.
 • 00:20:11 Ten motor před pár lety jsme dali
  do brusírny, a byl nám ztracen.
 • 00:20:17 Zajímavá jsou i motokola.
 • 00:20:19 Třeba Italské Cucciolo z 50. let
  už bylo čtyřtaktní
 • 00:20:22 a naše dvoutaktní Jawa s názvem
  Robot dosáhla i 70 km/h.
 • 00:20:26 Nebo je libo vojensky vybavenou
  250, lišící se od těch ostatních
 • 00:20:30 jen barvou?
 • 00:20:31 A co třeba zdejší nejmladší stroj
  stejné značky?
 • 00:20:34 Terénní Jawa Enduro z roku 1979?
 • 00:20:36 A pokud pořád nemáte dost,
  vrhněte se pro změnu
 • 00:20:39 na dobové reklamní poutače.
  Čas máte do 5. března.
 • 00:20:43 Hlubokou zná asi každý, ale pozor,
  i ona dokáže překvapit.
 • 00:20:47 Teď na zimu totiž otevřela
  zcela nové prostory -
 • 00:20:50 pokoje, v nichž do 2. světové války
  žili její poslední majitelé,
 • 00:20:53 doktor Adolf Schwarzenberg
  s manželkou Hildou.
 • 00:20:56 Zatímco tradiční prohlídková trasa
  vede komnatami či sály určenými
 • 00:21:00 návštěvám nebo k reprezentaci,
  tentokrát máte jedinečnou šanci
 • 00:21:05 nahlédnout někdejším zámeckým
  pánům i do ložnice.
 • 00:21:10 Ve 13. století to byl strážní hrad,
  pak se měnili majitelé
 • 00:21:13 i podoba v Hluboké.
 • 00:21:15 V r. 1661 koupili zámek mocní
  a mohovití Schwarzenbergové.
 • 00:21:20 Nejdřív ho přestavěli v duchu
  baroka, později se shlédli
 • 00:21:23 v anglickém tudorsko-winsorském
  stylu.
 • 00:21:26 Kníže s kněžnou mu propadli,
  když se na ostrovech účastnili
 • 00:21:29 korunovace královny Viktorie.
 • 00:21:31 Velkolepé slavnosti prostě
  k aristokratickému životu patří,
 • 00:21:35 což dokládá i fotografie z r. 1907
  zachycující šlechtickou
 • 00:21:39 zlatou svatbu.
 • 00:21:42 Ta fotografie vypadá idylicky.
 • 00:21:45 Tak jak 20. století vypadalo,
  ještě nikdo netušil, že přijde
 • 00:21:49 1. světová války, spory
  o schwarzenbergský majetek,
 • 00:21:51 2. světová válka a nakonec
  vyvlastnění v rámci zákona
 • 00:21:56 po 2. světové válce, kdy
  definitivně panství Hluboká
 • 00:22:00 spolu se zámkem přešlo
  do majetku státu.
 • 00:22:06 Z fotky se směje i mladík
  Adolf Schwarzenberg,
 • 00:22:09 poslední majitel sídla.
 • 00:22:11 Se ženou Hildou tu žil do r. 1939,
  než před nacismem utekli do Afriky.
 • 00:22:18 Ani ve šťastných dobách se ale
  na zámku nezdržovali pořád.
 • 00:22:21 Vánoce trávili v Třeboni,
  čas plesů ve Vídni.
 • 00:22:24 Na Hlubokou je to nejvíc táhlo,
  když tokali tetřevi,
 • 00:22:28 a pak na podzim, v době honů,
  na které zvali ty nejurozenější
 • 00:22:31 z celé Evropy.
 • 00:22:32 Skvělá příležitost pro nenápadnou
  diplomacii i kontrolu
 • 00:22:35 rozsáhlého panství.
 • 00:22:40 Reprezentativní zámecké prostory
  pamatují mnoho významných obličejů.
 • 00:22:43 Nově otevřené komnaty pak obyčejný
  osobní život.
 • 00:22:48 Jsme v pracovně posledního majitele
  hlubockého panství,
 • 00:22:50 doktora Adolfa Schwarzenberga.
 • 00:22:53 Tato pracovna zobrazuje některé
  z jeho zájmů.
 • 00:22:55 Byl velice nadšeným lovcem,
  což dokládají lovecké trofeje.
 • 00:23:02 Také velice rád cestoval,
  proto je zde krásná originální deka
 • 00:23:04 z velbloudí srsti,
  kterou si přivezl z Afriky.
 • 00:23:07 A také byl nadšeným radioamatérem.
 • 00:23:09 Tato místnost mu nesloužila
  pouze jako pracovna,
 • 00:23:12 ale také jako společenská
  a odpočinková místnost.
 • 00:23:15 Proto je zde velmi zajímavý
  soudek na víno.
 • 00:23:18 Dalo se z něj čepovat
  jak červené, tak bílé víno.
 • 00:23:22 Dlouhé desítky let byly
  ve znovu oživených pokojích
 • 00:23:25 kanceláře nebo sklady.
 • 00:23:26 Autoři expozice bádali,
  jak to tu kdysi vypadalo,
 • 00:23:29 jak knížecí rodina opravdu žila,
  aby rekonstrukci ložnice, pracovny
 • 00:23:34 i dalších prostor provedli
  opravdu věrně.
 • 00:23:37 Pamatovali i na citlivé
  temperování komnat.
 • 00:23:40 A proč je tu vlastně otevřeno
  poněkud netradičně v zimě?
 • 00:23:45 Čím dál víc se ukazuje,
  že návštěvníci chodí i v zimě.
 • 00:23:50 Navíc někteří návštěvníci chodí
  nejraději v zimě,
 • 00:23:53 protože se vyhnou návalu turistů
  v těch významných lokalitách.
 • 00:23:59 Zimní návštěvy plánují na příští
  rok i další jihočeské památky:
 • 00:24:03 Třeboň, Rožmberk
  nebo Český Krumlov.
 • 00:24:06 Pokud jde o Hlubokou, šanci máte
  do konce února, pak se zámek
 • 00:24:09 vystrojí na jednání
  evropských ministrů zahraničí.
 • 00:24:12 Nás, obyčejné smrtelníky,
  znovu přivítá v dubnu,
 • 00:24:15 o Velikonocích.
 • 00:24:21 A teď se do našeho pořadu
  můžete aktivně zapojit.
 • 00:24:24 Je tu soutěž.
 • 00:24:25 Pepa chtěl minule vědět jméno
  tzv. kouřícího kopce
 • 00:24:28 v Českém Středohoří.
 • 00:24:29 Správná odpověď se ukrývala
  pod "AŞ. Je to Boreč.
 • 00:24:34 Vítězi gratuluji
  a dnešní hádanka zní:
 • 00:24:36 Které město se může pochlubit
  vyhlášenou
 • 00:24:38 kamenicko-sochařskou školou?
 • 00:24:40 Existuje tam už od roku 1884,
  a vychovala celou řadu
 • 00:24:44 skutečných mistrů.
 • 00:24:46 K jejímu založení vedla
  mj. i skutečnost, že v okolí
 • 00:24:48 najdete téměř 150 lomů,
  ve kterých se těžil nebo ještě těží
 • 00:24:53 velmi kvalitní pískovec.
  Tedy ideální sochařský materiál.
 • 00:24:57 Ještě vám napovím, že ono město
  proslavila i jedna
 • 00:24:59 cukrářská lahůdka. Tak co,
  už víte, jak se jmenuje?
 • 00:25:11 Odpovědi nám buď volejte,
  a nebo pošlete sms,
 • 00:25:13 a to do čtvrtka do 14 hodin,
  přesně podle tohoto návodu.
 • 00:25:17 Jeden z vás se může těšit na poukaz
  od Čedoku a taky na naše knihy.
 • 00:25:24 Naše 26minutová cesta za krásami
  zemí českých je u konce.
 • 00:25:28 Příště vás na toulky vezme Pepa,
  se kterým si mj. vyzkoušíte jízdu
 • 00:25:32 po šumavských pláních na saních,
  ovšem tažených psím spřežením.
 • 00:25:36 A pokud budete hledat další
  inspiraci na nějaký ten rodinný
 • 00:25:39 vandr, tak se mkrněte na náš
  internetový speciál.
 • 00:25:42 Tipů na výlet je tam
  skutečně požehnaně.
 • 00:25:45 Já vám přeji krásný zbytek dne
  a jen samé dobré zprávy.
 • 00:25:48 Na viděnou.
 • 00:26:03 Skryté titulky: Simona Sedmihorská
  Česká televize 2009