iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
2. 4. 2021
12:30 na ČT24

1 2 3 4 5

9 hlasů
8978
zhlédnutí

Portrétoval jsem anglickou královnu

Portrétoval jsem anglickou královnu

Alžběta II., princové William, Andrew a Filip i královna matka. Jediný Čech s nimi mohl trávit za studené války dlouhé hodiny. Franta Bělský, který se před 100 lety narodil v Brně. Fascinující příběh českého sochaře, který portrétoval 4 generace královské rodiny v dokumentu londýnského zpravodaje ČT B. Vostala

29 min | další Zpravodajství »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Portrétoval jsem anglickou královnu

 • 00:00:07 PORTRÉTOVAL JSEM
  ANGLICKOU KRÁLOVNU
 • 00:00:19 -Nejznámější žena planety.
 • 00:00:22 Nejdéle vládnoucí panovnice
  v britských dějinách.
 • 00:00:28 Pouze jediný Čech
  trávil za studené války
 • 00:00:31 s královskou rodinou
  dlouhé hodiny.
 • 00:00:33 Franta Bělský, narozený v Brně.
 • 00:00:37 -Udělal jsem portréty
  čtyř generací královské rodiny.
 • 00:00:42 Já se tak trochu stal spojkou
  mezi světem smrtelníka a lidmi,
 • 00:00:48 kteří musí hrát roli nadlidskou,
  žít v olympijských výškách.
 • 00:00:55 Často v pohádkovém prostředí.
 • 00:01:05 -Jako český válečný veterán
  se stal královským rekordmanem.
 • 00:01:09 Portrétoval královnu Matku,
  prince Philipa, Andrewa,
 • 00:01:13 Williama i Alžbětu II.
 • 00:01:25 Pro Ameriku vytvořil
  sochu Churchilla
 • 00:01:28 při přehlídce
  československé armády v Anglii.
 • 00:01:31 Pomohl mu v tom
  i hollywoodský herec.
 • 00:03:05 -Náš první tábor v Anglii
  byl Cholmondeley.
 • 00:03:09 Po nějakém čase někoho napadlo,
  že bychom tam měli zanechat
 • 00:03:15 nějakou památku a že bych snad
  mohl vytesat památníček.
 • 00:03:21 -Tento dokument je odtajněn
  po 80 letech.
 • 00:03:25 Ukazuje, že osud Bělského
  řešil dokonce prezident Beneš.
 • 00:03:29 Ministr obrany byl proti,
  aby Bělský nastoupil
 • 00:03:32 na Královskou kolej umění
  v Londýně.
 • 00:03:35 Bál se, že stipendia
  pak budou chtít využívat i další
 • 00:03:38 a oslabí to
  3,5tisícovou exilovou armádu.
 • 00:03:42 Do sporu se vložil
  ministr zahraničí Jan Masaryk.
 • 00:03:52 -"Pochází ze židovské rodiny,
  jejíž česká tradice
 • 00:03:55 a národní věrnost je příkladná.
 • 00:03:58 Oba jeho bratři
  jsou rovněž dobrovolníky
 • 00:04:01 v naší armádě.
 • 00:04:03 Připadne stipendium těm,
  kteří se dobrovolně
 • 00:04:06 službě vojenské vyhnuli
  a budou snad i napříště
 • 00:04:09 odpírána těm,
  kteří se v dobách kritických
 • 00:04:12 chovali jako Čechoslováci?"
 • 00:04:14 -Kancelář prezidenta Beneše
  vzkázala,
 • 00:04:17 že souhlasí s názorem
  ministra Masaryka.
 • 00:04:29 I díky tomu pak v 90. letech
  markýz Cholmondeley,
 • 00:04:33 který ve Sněmovně lordů
  slouží jako představitel královny,
 • 00:04:37 mohl odhalit
  ve Westminsterském opatství,
 • 00:04:40 samém symbolu britského národa,
  pamětní desku
 • 00:04:43 československým vojákům a letcům.
 • 00:04:46 Vytvořil ji Franta Bělský.
 • 00:05:29 Bělský byl v Anglii
  ve stejném vojenském táboře
 • 00:05:32 jako parašutisté
  Josef Gabčík a Jan Kubiš.
 • 00:05:35 Ti si před zámkem v Cholmondeley
  pořídili tuto slavnou fotografii.
 • 00:05:42 Pak je čekala akce Anthropoid,
  atentát na Reinharda Heydricha,
 • 00:05:47 architekta holocaustu.
 • 00:05:55 -Dostal jsem první zakázku tím,
  že by se měl postavit
 • 00:06:01 nějaký památník parašutistů,
  popravčím Heydricha.
 • 00:06:05 A že kdo by ho měl dělat,
  je zúčastněný odboje.
 • 00:06:09 Ač jsem byl student,
  dostal jsem tu zakázku.
 • 00:06:15 Přivezl jsem Angličanku svoji ženu
  do Prahy,
 • 00:06:19 kde jsme žili velmi šťastně.
 • 00:06:28 -Prahou procházejí oddíly
  závodní milice.
 • 00:06:32 Tito mužové byli připraveni
  hájit závody
 • 00:06:36 znárodněného průmyslu.
 • 00:06:38 -Přišel 48. rok
  a samozřejmě poměry se okamžitě
 • 00:06:43 po únoru zhoršily.
 • 00:06:55 Bylo jasné, že bychom se dožili
  dost nepříjemného osudu,
 • 00:07:00 kdybychom zase nevypadli.
 • 00:07:03 -Smrt ministra zahraničí
  Jana Masaryka ho zasáhla.
 • 00:07:08 Po druhé emigraci vytvořil
  a v Londýně vystavil
 • 00:07:12 jeho posmrtnou masku.
 • 00:07:14 Bělský s manželkou
  zažili i komunistickou cenzuru,
 • 00:07:18 nemohli vydat knihu
  Svět za kanálem,
 • 00:07:20 ve které chtěli popsat
  podivnosti Angličanovy povahy.
 • 00:07:24 Tímto je rukopis
  po více než 70 letech
 • 00:07:27 poprvé na veřejnosti.
 • 00:07:29 KSČ by ji po únoru nechala vyjít,
  jen pokud by do ní vložil
 • 00:07:34 propagandu proti Anglii.
 • 00:07:37 Odmítl to.
 • 00:07:39 Stejně jako jeho manželka
  Margaret stát se
 • 00:07:42 karikaturistkou strany.
 • 00:07:44 Po odchodu z Prahy
  se stala první karikaturistkou
 • 00:07:47 ve slavné Fleet Street,
  ve které sídlily
 • 00:07:50 největší britské deníky.
 • 00:07:56 Podpis Belsky
  znamenal svobodomyslnost.
 • 00:07:59 Dokládají to
  její karikatury Churchilla
 • 00:08:02 nebo stávkující královny
  v poválečných letech,
 • 00:08:05 kdy nastal rozpad
  britského impéria.
 • 00:08:48 Byla to ovšem královna Matka,
  kterou Bělský
 • 00:08:51 portrétoval jako první
  z windsorské dynastie.
 • 00:08:55 -Mělo to být,
  jako by královna Matka
 • 00:08:58 byla v lóži při nějaké gala opeře.
 • 00:09:01 Čili v podvazkovém řádu,
  s klenoty, čelenkou.
 • 00:09:07 Nejdřív jsem šel
  do jejího palácíčku
 • 00:09:11 a směl jsem dokonce vybrat šperky,
  které jsem považoval za vhodné.
 • 00:09:20 -Takto se od něj
  nechala fotografovat.
 • 00:09:24 Bělský pak jako jediný Čech
  pro 80. narozeniny královny Matky
 • 00:09:28 dostal šanci vytvořit
  její podobiznu na pamětní minci.
 • 00:09:32 Královská mincovna ji vydala
  v limitované edici
 • 00:09:35 pro ostrov Guernsey.
 • 00:09:56 -Královna ke mně chodila,
  tehdy byly ještě poměry v Londýně
 • 00:10:01 tak zvláštní,
  že ona si mohla zajet autem
 • 00:10:04 bez doprovodu.
 • 00:10:07 -On kouřil gauloisesky
  a poslední královna Indie
 • 00:10:11 s manželkou karikaturistkou
  v kuchyni tančily bez bot
 • 00:10:15 na Edith Piaf.
 • 00:10:20 Tohle je jeden z řady vzkazů
  od královny Matky,
 • 00:10:24 že se na večírku ráda setkala
  s tuctem Bělského přátel.
 • 00:11:20 Bělský reprezentoval
  odkaz českého odboje.
 • 00:11:23 Byl obětí mnichovské dohody,
  ale také svědkem toho,
 • 00:11:27 jak Britům královna Matka
  za války dodávala odvahu.
 • 00:11:30 Hitler ji označil
  za nejnebezpečnější ženu Evropy,
 • 00:11:34 protože po boku krále Jiřího VI.
  zůstala v bombardovaném Londýně.
 • 00:11:38 Jejich dcera se stala
  mechaničkou vojenských aut.
 • 00:12:45 Sochu Churchilla
  u československých vojáků
 • 00:12:48 skutečně vytvořil.
 • 00:12:50 Zaznamenal tak
  nejdůležitější postavu
 • 00:12:53 britských dějin 20. století.
 • 00:13:00 Nadživotní Churchill
  směřoval letadlem v roce 1971
 • 00:13:04 do Ameriky,
  do Churchillova muzea v Missouri,
 • 00:13:08 kde v roce 1946 při projevu
  poprvé použil termín
 • 00:13:12 "železná opona".
 • 00:13:50 Před půlstoletím byl Bělský
  osobně při převozu
 • 00:13:54 Churchillovy sochy do Ameriky.
 • 00:13:56 Byl to pro něj životní zážitek.
 • 00:14:13 Po pádu berlínské zdi
  měl u Bělského sochy Churchilla
 • 00:14:17 projev i sovětský vůdce Gorbačov.
 • 00:14:20 To už bylo
  symbolické vítězství Bělského.
 • 00:14:29 -On miloval Anglii,
  miloval Churchilla.
 • 00:14:33 Pro něj to bylo strašně důležité.
 • 00:14:39 On nenáviděl tu dobu,
  co byli komunisti.
 • 00:14:42 A vždycky myslel,
  že jeden den se asi vrátí.
 • 00:14:45 -Návrat provedl ve velkém stylu.
 • 00:14:48 Hned po sametové revoluci
  vytvořil pro Prahu
 • 00:14:51 bustu Churchilla.
 • 00:15:09 Ne každý Bělského model
  a socha v Británii
 • 00:15:13 skončila na piedestalu.
 • 00:15:18 Některé jejich majitelé
  sešrotovali, jiné se ztratily,
 • 00:15:22 někdy se je podařilo zachránit.
 • 00:16:03 Rohovládová Bělá je vesnice
  na Pardubicku,
 • 00:16:06 odkud jeho rodina nese jméno.
 • 00:16:08 Bělského babička zemřela
  ještě při transportu
 • 00:16:12 židovských obyvatel
  z Pardubic do Terezína.
 • 00:16:15 Dalších 20 bratranců, sestřenic,
  tet a strýců nacisté vyvraždili
 • 00:16:19 v koncentračních táborech.
 • 00:16:27 -To bylo skoro, že by to zavřel.
  Nechtěl o tom mluvit.
 • 00:16:46 -S nacisty bojoval v zákopech.
 • 00:16:48 Proti sovětské okupaci
  Československa
 • 00:16:51 vystoupil už jako sochař.
 • 00:16:54 V Londýně rok po Chartě 77
  vytvořil památník Janu Palachovi.
 • 00:16:59 V dobách, kdy komunistické úřady
  zakazovaly vzpomínky na Palacha,
 • 00:17:04 který se upálil na protest
  proti Moskvou obnovené cenzuře.
 • 00:17:30 -Občas mě někdo
  z české obce požádal,
 • 00:17:35 abych něco udělal.
 • 00:17:38 Například památníček Palachovi.
  Ten je na domě Velehrad.
 • 00:17:41 A ze starých dob
  se tam shromažďovaly demonstrace
 • 00:17:45 a pak odtamtud pochodovaly
  k českému vyslanectví.
 • 00:18:04 -Komunistický režim
  Bělského nevlastní bratry
 • 00:18:07 potrestal hned po únoru.
 • 00:18:09 Právníka Zdeňka Bělského
  nuceně vystěhoval z pražského bytu
 • 00:18:13 do Lovosic
  a připravil o hodnost plukovníka.
 • 00:18:16 Hrdinu ze západní fronty Otakara
  vyslýchala StB
 • 00:18:20 a KSČ ho označila
  za vesnického boháče.
 • 00:18:26 Bělský se v 60. letech stal
  vůbec prvním zahraničním umělcem,
 • 00:18:30 který vytvořil sochu
  pro Trafalgarské náměstí.
 • 00:18:33 Bustu admirála Cunninghama
  odhalil manžel královny.
 • 00:18:37 V dalších 30 letech
  mu český sochař zaplnil diář
 • 00:18:40 ještě několikrát.
 • 00:18:43 -Národní galerie pro podobizny,
  National Portrait Gallery,
 • 00:18:47 chtěla první třídimenzionální
  podobiznu vévody z Edinburghu.
 • 00:18:52 Ale to už jsem bohužel
  musel dělat u nich v paláci.
 • 00:18:56 To už není tak příjemné,
  to už jsem byl
 • 00:18:59 v jinačím prostředí,
  světlo je jinačí,
 • 00:19:02 tak je to trošku větší zápolení.
 • 00:19:15 -Korespondence s princem Philipem
  dokládá, že Bělský s ním mluvil
 • 00:19:20 o českých válečných veteránech
  a vévoda chválil jejich zastoupení
 • 00:19:24 při vojenských ceremoniích.
 • 00:19:26 Bělský před obědem s panovnicí
  dostal předem zasedací pořádek.
 • 00:19:34 Nechyběli u toho ani psi corgi,
  známí tím,
 • 00:19:37 že rádi chňapají po kotnících.
 • 00:19:40 -Jeden oběd, co měl s královnou,
  on omylem kopnul corgi.
 • 00:19:45 Ona měla takové malé pejsky
  a on jednoho kopnul a nevěděl,
 • 00:19:49 co s tím.
 • 00:19:51 -Královna si všimla
  a Bělského uklidnila s tím,
 • 00:19:55 že je privilegovaný.
 • 00:19:57 Ukázala mu pokousanou ruku
  a řekla:
 • 00:19:59 "Podívejte, co dělají mně."
 • 00:20:06 -Ale samozřejmě když působí
  jako hlava
 • 00:20:09 britského společenství národů
  a hlava církve,
 • 00:20:12 tak jak sama říká,
  musí si nasadit tvář
 • 00:20:15 pro národní hymnu.
 • 00:20:17 -Snem snad každého umělce je,
  aby mu seděla modelem
 • 00:20:21 královna Alžběta II.
 • 00:20:23 Bělskému se splnil.
 • 00:20:25 Vše se odehrávalo
  v Buckinghamském paláci.
 • 00:20:28 -Já si vždycky myslím,
  že kdo z toho má největší švandu,
 • 00:20:33 jsou moji přátelé.
 • 00:20:35 Pro mě je to prostě fuška.
 • 00:20:38 -Tyto fotografie podle všeho
  ukazují Bělského v oknech
 • 00:20:41 žlutého přijímacího pokoje
  při jednom ze šesti sezení
 • 00:20:45 s Alžbětou II.
 • 00:20:54 -Já jsem si tam nechal
  postavit plenty,
 • 00:20:57 abych neviděl to rokokové zrcadlo
  a aby mě nerušily
 • 00:21:00 všelijaké honosné dekorace.
 • 00:21:03 Přinesl jsem si tam
  své věci z ateliéru,
 • 00:21:05 například točnici.
 • 00:21:07 A to je legrační povídka,
  protože v anglické
 • 00:21:10 sochařské terminologii
  se tomu říká throne, trůn.
 • 00:21:14 Tak jsem si musel dát
  trochu bacha, abych se nepřeřekl
 • 00:21:17 a nepožádal královnu,
  aby si vyskočila na trůn.
 • 00:21:21 Ale ji by to nežinýrovalo,
  protože má skutečně humor
 • 00:21:24 jako šotek a je s ní vskutku
  vždy zábava.
 • 00:21:49 -Bělský poznal královskou rodinu
  v 60. letech,
 • 00:21:53 kdy lid obdiv k monarchii vyměnil
  za popové, módní a filmové ikony.
 • 00:22:13 Když v 70. letech
  portrétoval prince Philipa,
 • 00:22:17 Británie čelila
  teroristickým útokům IRA
 • 00:22:20 a hospodářsky se stala
  nemocným mužem Evropy.
 • 00:22:35 Bělského největší úspěch
  nastal v 80. letech,
 • 00:22:39 kdy monarchie zažila
  oživení obliby.
 • 00:22:52 Syn královny, princ Andrew,
  který tehdy působil jako pilot
 • 00:22:56 ve válce o Falklandy,
  se takto nechal
 • 00:22:59 Bělským fotografovat.
 • 00:23:22 Kensingtonský palác
  je domovem prince Williama
 • 00:23:26 od jeho narození.
 • 00:23:28 Bělský tu tak v 80. letech
  mohl portrétovat
 • 00:23:31 v pořadí druhého
  následníka na trůn
 • 00:23:33 a jednou i příštího krále.
 • 00:23:41 -Já to musel dělat
  v dětském pokoji.
 • 00:23:44 Nejdřív, abych se s nimi
  trošku obeznámil,
 • 00:23:47 aby si na mě zvykli,
  abych nebyl příliš cizím.
 • 00:23:51 Tak jsem tam šel k nim na svačinu,
  byla při tom princezna.
 • 00:23:54 Nejdřív se mě zeptal,
  jestli jsem přiletěl helikoptérou.
 • 00:23:58 To je pro něho
  obvyklý způsob cestování.
 • 00:24:07 -Podpis na bustě je W.
 • 00:24:10 Malý princ se podle Bělského bál,
  že si při tom zlomí prst.
 • 00:24:17 -On si hraje a já musím za ním
  lézt po podlaze
 • 00:24:20 a snažit se zachytit
  výraz a proporce.
 • 00:24:25 A pak si s ním
  zase člověk musí hrát.
 • 00:24:28 A třeba přijde na nápad,
  že chce dělat závody po chodbě.
 • 00:24:32 Jindy zašlapával do koberce
  kus plastelíny.
 • 00:24:35 Já na něho vykřikl:
  "Ježíši Maria, co to děláš?"
 • 00:24:38 Úplně vážně se na mě podíval
  a říká:
 • 00:24:41 "Já dělám otisk své boty."
 • 00:24:54 -Horse Guards Parade je místem
  královských vojenských přehlídek.
 • 00:24:58 Bělský ho v 80. letech proměnil.
 • 00:25:05 Kolem jeho sochy
  projíždí do Downing Street 10
 • 00:25:08 každý britský premiér či premiérka
  od dob železné lady
 • 00:25:12 Margaret Thatcherové.
 • 00:25:33 Mountbatten byl velitelem
  spojeneckých vojsk
 • 00:25:36 v jihovýchodní Asii.
 • 00:25:38 V Irsku ho při atentátu
  zabili teroristé IRA.
 • 00:25:48 Tyto záběry jako jediné
  zachycují Bělského
 • 00:25:51 s královskou rodinou.
 • 00:25:53 Měl na sobě vojenské řády
  z druhé světové války
 • 00:25:56 včetně českých.
 • 00:26:02 V normalizačním Československu
  se o tom muselo mlčet.
 • 00:26:13 -U Televizních novin
  vám přeji dobrý večer.
 • 00:26:16 Úvodem
  k nejdůležitějším informacím.
 • 00:26:19 V Praze a Bratislavě se sešla
  slavnostní shromáždění pracujících
 • 00:26:22 k 66. výročí Velké říjnové
  socialistické revoluce.
 • 00:26:30 -Na konci života,
  už ve svobodné zemi,
 • 00:26:34 Bělský vytvořil památník
  padlým československým letcům RAF.
 • 00:26:38 Když princ Philip v 90. letech
  navštívil Česko,
 • 00:26:42 přijel i k památníku.
 • 00:26:44 O jeho autorovi tehdy věděl víc
  než mnozí Češi.
 • 00:26:52 -Vzal jsem si hlavně
  jako model letadlo,
 • 00:26:56 které se jmenovalo Mosquito,
  v kterém naši také létali.
 • 00:27:20 -V Americe otevřeli
  Churchillovu sochu po půlstoletí.
 • 00:27:24 Vzkaz v láhvi zněl:
 • 00:27:27 "Jsem Franta Bělský,
  sochař, narozením Čech,
 • 00:27:30 adoptovaný Británií
  a aspirující na to,
 • 00:27:32 stát se občanem světa."
 • 00:27:35 Jeho náhrobek přesto patří
  rodné zemi.
 • 00:27:39 Vytvořil ho Martin Jennings,
  autor slavné sochy spisovatele
 • 00:27:42 George Orwella
  před londýnským sídlem BBC.
 • 00:27:48 Bělský odpočívá na hřbitově
  hned vedle Orwella.
 • 00:28:33 -Vždy považuji za samozřejmé,
  že se hlásím
 • 00:28:36 ke svému českému původu.
 • 00:28:39 To je přeci něco,
  na co mohu být vskutku hrdý.
 • 00:28:42 My tu máme výtečnou reputaci.
  V atletice, v kultuře.
 • 00:28:45 Náš vliv na mnohé dění
  je jistě neúměrný našemu počtu.
 • 00:28:52 Skryté titulky: Tomáš Seidl
  Česká televize, 2021

Související