iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
19. 10. 2019
10:30 na ČT24

1 2 3 4 5

0 hlasů
1411
zhlédnutí

Hlasování o brexitové dohodě

Britští poslanci hlasují o brexitu

Odejde Velká Británie z Evropské unie již na několik dní, nebo bude muset premiér Johnson požádat o další odklad brexitu?

88 min | další Zpravodajství »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Britští poslanci hlasují o brexitu

 • 00:00:02 Chci poděkovat všem
  členům Parlamentu za to,
 • 00:00:05 že se sešli v sobotu.
 • 00:00:10 Chtěl bych poděkovat
  také všem kolegům,
 • 00:00:12 kteří technicky
  zajišťují tuto schůzi.
 • 00:00:18 Lidé se museli vzdát
  volného času o sobotě.
 • 00:00:29 Přijdou také o zápas
  čtvrtfinále fotbalu.
 • 00:00:34 Jeden člen musel odložit
  oslavu 60. narozenin.
 • 00:00:39 Takže pane předsedo, knihovna
  prošla celou řadou problémů.
 • 00:00:45 Aby se tady mohla sejít v sobotu
  dopoledne poprvé za jednu generaci.
 • 00:00:56 Snad to bude za účelem
  smysluplného hlasování.
 • 00:00:59 Snad k tomu dokonce reálně dojde.
 • 00:01:02 Během dne.
 • 00:01:05 S vaším dovolením bych se chtěl
  vyjádřit k nové dohodě s EU.
 • 00:01:11 Asi nemusím připomínat,
 • 00:01:12 že to je druhá dohoda
  a čtvrté hlasování.
 • 00:01:15 Tři a půl roku poté, co se národ
  vyslovil pro Brexit.
 • 00:01:25 Během té se řada přátelství
  ovlivnila jediným tématem.
 • 00:01:36 Ale snad je to okamžik,
  kde můžeme řešení nalézt.
 • 00:01:41 Uklidnit instinkty,
  které v nás soupeří.
 • 00:01:45 Mnohokrát za posledních 30 let jsem
  slyšel evropské přátele,
 • 00:01:49 jak říkají, že ta země
  je co do členství v EU pouze napůl.
 • 00:02:01 Že jsme se neúčastnili
  jednotné měny.
 • 00:02:05 Nejsme součástí
  Schengenského prostoru.
 • 00:02:07 Velice často jsme se pokoušeli
  blokovat kolektivní ambice.
 • 00:02:16 Za posledních tři a půl roku
  bylo velice evidentní,
 • 00:02:21 že obě strany sněmovny
  hovořili o Brexitu prakticky.
 • 00:02:25 Na základě argumentů vybalancování
  ekonomického rizika a výhod.
 • 00:02:39 Myslím,
 • 00:02:40 že jsem nikdy neslyšel by Evropa
  se spolu s Británií měla účastnit
 • 00:02:45 projektu federální Evropy.
 • 00:02:51 Možná jsem to pouze neslyšel.
 • 00:02:52 Ale mám takový dojem, že tady
  nic takového nezaznělo.
 • 00:02:59 Celá 1 strana debaty,
 • 00:03:01 kterou slýcháme v jiných evropských
  hlavních městech, tak je něco,
 • 00:03:06 co vůbec nefiguruje v naší
  národní konverzaci.
 • 00:03:10 Za posledních
  30 let se nic moc nezměnilo.
 • 00:03:16 Jestliže jsme byli skeptičtí,
 • 00:03:19 jestliže bychom měli strach
  ze vzdálenosti byrokracie.
 • 00:03:31 Kdybychom byli
  Evropané pouze napůl,
 • 00:03:33 tak bychom do toho dávali
  pouze polovinu srdce.
 • 00:03:59 My sdílíme osud.
 • 00:04:01 Je tedy hluboké porozumění.
 • 00:04:05 Nekonečné potřeby.
 • 00:04:06 Zejména po hrůzách
  posledního století.
 • 00:04:09 Aby Británie byla jedním z garantů
  svobody a demokracie.
 • 00:04:13 Na našem kontinentu.
 • 00:04:15 Je to náš kontinent.
 • 00:04:18 Právě proto, že jsme schopni
  cítit obě dvě věci najednou,
 • 00:04:24 jsme skeptičtí ohledně
  režimu evropské integrace,
 • 00:04:28 ale s nadšením realizujeme
  evropskou myšlenku.
 • 00:04:35 Brexit posledních tři a půl roku
  byla velice těžká
 • 00:04:39 věc pro tuto zemi.
 • 00:04:41 Rozdělila nás.
 • 00:04:45 Musíme se posunout vpřed.
 • 00:04:46 Vybudovat nový vztah našimi přáteli
  v EU na základě nové dohody.
 • 00:04:55 Dohody, která zahojí
  poraněnou britskou politiku.
 • 00:05:01 Sjednotí válečné
  instinkty našich duší.
 • 00:05:05 A teď nadchází chvíle pro tuto
  úžasnou dolní sněmovnu,
 • 00:05:11 aby se sjednotila.
 • 00:05:15 A posunula jednotně
  naši zemi vpřed.
 • 00:05:19 Věřím, že lidé doma
  právě v této doufají.
 • 00:05:23 Toto očekávají.
 • 00:05:24 V novou cestu vpřed.
 • 00:05:27 Lepší novou dohodu pro Británii.
 • 00:05:29 Také pro naše přátele v EU.
 • 00:05:35 To je výhoda, kterou jsme
  dosáhli během posledních dní.
 • 00:05:39 Dohoda umožňuje velké
  Británii odchod ke 31. říjnu.
 • 00:05:52 Budeme budovat nové partnerství
  založené na užším partnerství
 • 00:05:56 a přátelství.
 • 00:05:58 Chtěl bych vzdát hold našim
  evropským přátelům za to,
 • 00:06:01 že unikly ze vězení
  stávajících pozic.
 • 00:06:09 Otevřeli nové jednání.
 • 00:06:14 Tím jsme se vypořádali s obavami
  mnoha členů parlamentu.
 • 00:06:20 Je důležité vysvětlovat tyto
  obavy evropským přátelům.
 • 00:06:24 Já budu pokračovat.
 • 00:06:26 Budu naslouchat všem členům
  parlamentu během dnešní debaty.
 • 00:06:32 Jsem připraven se setkat
  s jakoukoliv stranou.
 • 00:06:41 Jsem připraven na prověření
  této dohody a tohoto návrhu.
 • 00:06:48 Dnes tato dohoda má historickou
  možnost ukázat stejnou šíři vize,
 • 00:06:53 jako naši evropští přátelé.
 • 00:06:57 Musíme realizovat Brexit.
 • 00:07:02 Překonat rozdíly v názorech
  v minulosti.
 • 00:07:05 Naše země si to zaslouží.
 • 00:07:07 Tato dohoda zajistí
  skuteční Brexit.
 • 00:07:10 Převezmeme kontrolu
  nad zemí kompletně.
 • 00:07:27 Bude to restaurace suverenity země.
 • 00:07:34 Zajistíme svobodný obchod za více
  než 50 let bude Británie připravená
 • 00:07:40 uzavírat dohody se zbytkem světa.
 • 00:07:46 Článek čtyři.
 • 00:07:48 Protokol.
 • 00:07:49 Stanoví,
 • 00:07:49 že Severní Irsko je součást
  celního teritoria Velké Británie.
 • 00:07:56 Nic v tomto protokolu
  nebrání Severním Irsku,
 • 00:07:58 aby mělo preferenční přístup
  na trh v rámci jakékoliv dohody
 • 00:08:03 o volném obchodu.
 • 00:08:08 Naše vyjednávání se soustředí
  na citlivost otázky hranice mezi
 • 00:08:14 Severním Irskem a Irskem.
 • 00:08:18 My evropští přátelé jsme zachovali
  Literu a ducha dohody z Belfastu
 • 00:08:24 z Velkého pátku.
 • 00:08:29 Je tady široká oblast spolupráce.
 • 00:08:37 Chceme zamezit regulační
  hranici na irském ostrově.
 • 00:08:44 Zóna bude platit na všechny
  možné výrobky.
 • 00:08:55 Máme řešení v té otázce cla.
 • 00:09:01 Která zajímá tuto sněmovnu.
 • 00:09:03 Dohoda zajistí přístup
  na trh pro zboží,
 • 00:09:08 které vstupuje ze Severního
  Irska do Británie.
 • 00:09:16 Nebudou existovat
  žádná cla na produkty,
 • 00:09:19 které budou obíhat v britském
  celním prostoru.
 • 00:09:23 Pokud nebude riziko vstupu do EU.
 • 00:09:26 Zajišťuje evropskou
  hranici na irském ostrově.
 • 00:09:31 Společný cíl všech ve sněmovně.
 • 00:09:34 Skutečně zajišťuje pro ty,
  kdo žijí, pracují pro Hranice,
 • 00:09:41 že nebudou žádné praktické
  viditelné změny v jejich životech.
 • 00:09:46 Budou moci pokračovat
  ve své činnosti jako předtím.
 • 00:09:49 To je podle mě dobrá dohoda, která
  řeší různé aspekty irského soužití.
 • 00:10:02 Bude to přijatelné pro lidi
  Severního Irska.
 • 00:10:06 Dosáhli jsme dohody
  má fundamentálních prvcích této
 • 00:10:11 nové dohody.
 • 00:10:12 Žádná aranžmá nebudou v Severním
  Irsku realizována,
 • 00:10:19 když se s tím lidé v Severním
  Irsku neztotožní.
 • 00:10:23 Obyvatelé Severního Irska mohou
  vyjadřovat svůj souhlas s těmito
 • 00:10:30 opatřeními tím,
 • 00:10:33 že čtyři roky po ukončení
  přechodného období se to potvrdí
 • 00:10:37 v tamním parlamentu.
 • 00:10:41 Jestliže toto bude ta situace,
 • 00:10:43 tak opatření přestanou
  platit po dvou letech.
 • 00:10:51 Když s tím bude souhlasit
  s severoirská instituce.
 • 00:10:56 Pokud umožníme ten proces
  vystoupení z EU,
 • 00:11:02 tak ten úžasný podnik se budováním
  nového vztahu s našimi přáteli
 • 00:11:07 může začít.
 • 00:11:10 Je to něco, co už by opozice
  neměla zdržovat.
 • 00:11:14 Nepřeju si, aby to byl projekt
  nějaké vlády nebo nějaké strany.
 • 00:11:19 Ale aby to bylo úsilí
  Velké Británie jako celku.
 • 00:11:28 Pouze tento parlament může toto
  nové nastavení učinit akceschopným
 • 00:11:34 pro náš národ.
 • 00:11:38 Vždy jsme možná v minulosti
  nejednali v tomto duchu.
 • 00:11:47 Chceme pokračovat ve svém
  přátelství s našimi
 • 00:11:49 blízkými sousedy.
 • 00:11:54 Přejeme si široký proces čerpání
  z bohaté expertizy tohoto orgánu.
 • 00:12:02 Včetně pracovních
  výborů a předsedů.
 • 00:12:06 Každý člen parlamentu, který
  chce přispět, tak bude vyzván,
 • 00:12:09 aby tak učinil.
 • 00:12:10 Měli bychom začít diskutovat
  o mandátu pro naše vyjednavače
 • 00:12:15 do další fáze.
 • 00:12:17 Naše ambice pro budoucí
  přátelství je jasná.
 • 00:12:27 Tato Sněmovna bude na jejím základě
  rozhodovat o našich regulacích
 • 00:12:32 a zákonech.
 • 00:12:33 Věřím této Sněmovně, že vybere
  takové regulace,
 • 00:12:37 které budou spadat do naší
  tradice vysokých standardů.
 • 00:12:48 Ochrany životního prostředí.
 • 00:12:50 A také pracujících.
 • 00:12:52 Nikdo v této Sněmovně nevěří
  ve snižování standardu.
 • 00:13:11 Děkuji.
 • 00:13:12 Nikdo nevěří ve snižování
  standardu.
 • 00:13:14 Věříme ve zlepšování standardu.
 • 00:13:19 Budeme toho schopni.
 • 00:13:21 Chopíme se příležitosti,
  našich nových svobod.
 • 00:13:24 Například osvobození
  od jednotné politiky.
 • 00:13:30 Budeme odměňovat farmáře
  za zlepšování životního prostředí.
 • 00:13:43 Nebudeme platit podle akrů,
 • 00:13:45 nebudeme součástí jednotné
  politiky rybolovu.
 • 00:13:52 Zajistíme, že tento systém
  nebude fungovat na základě kvót,
 • 00:13:55 ale našich vědeckých údajů.
 • 00:14:04 Budeme jednat podle našeho
  nejlepšího vědomí a svědomí.
 • 00:14:10 Obnovení suverenity a převzetí
  kontroly nad naším osudem.
 • 00:14:15 Naše první rozhodnutí, já věřím,
  že to bude jednomyslné.
 • 00:14:21 Že v rámci jakéhokoliv budoucího
  jednání o obchodu s jakoukoliv zemí
 • 00:14:26 naše zdravotnictví nebude na stole
  při takových jednáních.
 • 00:14:40 Pane předsedo, jsem přesvědčen,
 • 00:14:42 že celková většina v této sněmovně
  bez ohledu na naše názory si přeje,
 • 00:14:48 aby Brexit byl ukončen v souladu
  s výsledkem referenda.
 • 00:14:53 Většina.
 • 00:14:57 A v této zásadní věci už nemůžeme
  argumentovat ohledně
 • 00:15:00 dalšího odkladu.
 • 00:15:08 Jsem člověk, který věří,
 • 00:15:10 že bylo dobré jednat o lepší
  dohodě s evropským partnerem.
 • 00:15:15 Tato dohoda je výsledkem.
 • 00:15:21 A oni řekli, nemůžeme znovu
  otevírat dohodu o vystoupení.
 • 00:15:27 Říkali nám, že to nejde.
 • 00:15:30 Nemůžeme měnit ani čárku
  v dohodě o vystoupení.
 • 00:15:35 Nemůžeme to zrušit.
 • 00:15:38 Udělali jsme oboje.
 • 00:15:42 Teď jsme dosáhli
  nejlepšího možného řešení.
 • 00:15:48 Ti, kdo se shodují, stejně jako
  já, že musíme dokončit Brexit,
 • 00:15:53 kdo jako já preferují vyhnout
  se výsledkům scénáře bez dohody,
 • 00:15:59 tak se musí zbavit toho dojmu,
  že sněmovna to může znovu odložit.
 • 00:16:06 Evropští přátelé už opravdu nemají
  chuť na další protahování Brexitu
 • 00:16:12 ani o den.
 • 00:16:14 Už to trvalo tři a půl roku.
 • 00:16:16 Ta debata.
 • 00:16:18 Oni se nemohou věnovat
  svým vlastním projektům.
 • 00:16:20 Svým vlastním ambicím.
 • 00:16:24 Jestli je tady nějaký pocit,
 • 00:16:26 tak sjednocující
  britskou veřejnost,
 • 00:16:29 stejně jako stále
  více úředníků v EU,
 • 00:16:32 tak je to palčivá
  touha Brexit dokončit.
 • 00:16:44 Musím říci sněmovně, opět,
  že ať už se snaží vláda o cokoliv,
 • 00:16:49 tak to nemůže změnit můj názor,
  že další prodlužování nedává smysl.
 • 00:16:56 Je to moc drahé.
 • 00:16:57 Koroduje to důvěru veřejnosti.
 • 00:17:00 Lidé nepochopí čert politici
  mohou říkat na jedné straně,
 • 00:17:04 že chtějí odklad, abychom
  se vyhnuli situaci bez dohody,
 • 00:17:10 a současně říkají,
  že chtějí odklad,
 • 00:17:14 když je tady tato úžasná
  dohoda, která umožní Brexit.
 • 00:17:22 Teď nastala chvíle
  tuto věc dotáhnout.
 • 00:17:25 Říkám, kolegům, že jsme demokraté.
 • 00:17:32 Proto musíme ukončit
  tento nesmyslný rozpor.
 • 00:17:36 Jako demokraté se posuneme dále.
 • 00:17:40 Je tady jeden návrh, který
  splňuje vůli většiny.
 • 00:17:43 Také umožňuje, abychom
  společně spojili nárok.
 • 00:17:59 Naplňme chce náš dohody.
 • 00:18:04 Abychom mohli nastavit co nejhlubší
  možné přátelství a partnerství
 • 00:18:08 s našimi sousedy.
 • 00:18:10 Abychom s nimi mohli sdílet osud.
 • 00:18:14 Dohoda nám umožňuje, abychom
  vyjadřovali toho, jak si věříme,
 • 00:18:20 jak věříme svým institucím.
 • 00:18:21 Že budeme schopni si vytvářet
  vlastní zákony
 • 00:18:26 a vlastní budoucnost.
 • 00:18:27 Budeme si věřit jako otevřené
  globální souostroví.
 • 00:18:44 Tímto končím svůj příspěvek.
 • 00:18:48 Teď Jeremy Corbyn.
 • 00:18:57 Chtěl bych poděkovat,
 • 00:18:59 že chce se dostavili
  urgentně na shromáždění.
 • 00:19:05 Musíme zveřejnit
  veškerá rozhodnutí.
 • 00:19:09 Veškeré své úvahy.
 • 00:19:14 Takže dohoda o odchodu
  byla znovu vyjednána.
 • 00:19:18 Ale možná ještě hůře.
 • 00:19:19 Ano.
 • 00:19:20 Došlo ke znovu vyjednání
  politické deklarace,
 • 00:19:22 ale možná zase spíše k horšímu.
 • 00:19:26 Můžeme dnes debatovat o textu.
 • 00:19:29 Nemá žádné vyhodnocení
  ekonomického dopadu.
 • 00:19:33 Neproběhl žádnou
  právnickou oponenturou.
 • 00:19:39 Skutečně děláme v podstatě
  jen prázdné sliby.
 • 00:19:43 Co se týká zachování
  práv pracujících.
 • 00:19:51 A děláme to pořád.
 • 00:19:53 To nejsou žádné
  právně závazné sliby.
 • 00:19:57 Této vládě se prostě nedá věřit.
 • 00:20:01 Tyto poslanecké hlasy
  s tím nesouhlasí.
 • 00:20:16 Máme tady například vyhlídky
  státních zaměstnanců, kteří tvrdí,
 • 00:20:19 že chtějí pojistku,
 • 00:20:21 že tato vláda opravdu neodstoupí
  od ochrany práv zaměstnanců
 • 00:20:28 po Brexitu.
 • 00:20:29 Ovšem taková ujištění
  nikdy nepřišla.
 • 00:20:35 Co se týká těch záležitostí
  souvisejících s ekologií,
 • 00:20:41 žádné právní závazky
  EU už platit nebudou.
 • 00:20:46 To budou věci, které budou
  moci čekat nekonečné.
 • 00:20:51 Riskujeme zaměstnání lidí.
 • 00:20:53 Riskujeme životní prostředí.
 • 00:20:56 Riskujeme také samozřejmě
  udržitelnost našeho
 • 00:21:00 zdravotnického systému.
 • 00:21:02 Čili já bych na vás chtěl apelovat.
 • 00:21:12 Nejen, že vlastně pouštíme celní
  unii, opouštíme společný trh.
 • 00:21:18 To poškodí úplně všechno.
 • 00:21:20 Počínaje Airbus, přes
  Jaguár, přes Nissan.
 • 00:21:27 Nadnárodní společnosti.
 • 00:21:29 To jsou sektory vycházející
  z našeho výrobního průmyslu.
 • 00:21:37 Tento výrobní průmysl je navázán
  na dodavatelské řetězce
 • 00:21:41 po celé Evropě.
 • 00:21:44 A teď bude zapotřebí se přizpůsobit
  nové situaci,
 • 00:21:48 která bez podpory vyústí
  v propouštění zaměstnanců.
 • 00:21:52 Je to naprosto nevyhnutelné.
 • 00:21:55 Že budeme mít obchodní dohodu,
 • 00:21:56 která bude víceméně
  jako od Donalda Trumpa.
 • 00:22:02 Tedy Spojené království bude muset
  odstoupit od nejvyšších standardů.
 • 00:22:09 A budeme muset znovu postupovat
  podle těch pravidel,
 • 00:22:14 která už byla dávno opuštěna.
 • 00:22:15 Nebo jsou neekologická.
 • 00:22:20 Já bych chtěl jen říci,
 • 00:22:21 že stejně je nutné podle nejlepších
  tradic parlamentu připustit,
 • 00:22:26 aby byl vyslyšen ten,
  kdo představuje pozici.
 • 00:22:29 Jako jsme to umožnily
  předsedovi vlády.
 • 00:22:43 Pokud uvolníme pravidla,
 • 00:22:46 která upravují ochranu životního
  prostředí před nejrůznějšími
 • 00:22:51 znečišťujícími látkami,
  může to být velký problém.
 • 00:22:57 Nemůžeme této vládě
  vystavit bianko šek.
 • 00:23:12 Poslechneme si například,
  co O'Grady řekla.
 • 00:23:17 Reprezentuje organizaci,
  která má 6 milionů členů.
 • 00:23:22 Tato dohoda pane předsedo, ta bude
  katastrofa pro pracující.
 • 00:23:27 Zničí ekonomiku.
 • 00:23:29 Zničí zaměstnanecké příležitosti.
 • 00:23:32 Práva zaměstnanců odplují
  volným tokem až do moře.
 • 00:23:37 Toto teď řekla představitelka
  britských pracujících.
 • 00:23:41 A ještě dále cituji.
 • 00:23:44 V podstatě toto je spáchání
  sebevraždy.
 • 00:23:50 Všechna ustanovení, která
  umožňovala hladký odchod,
 • 00:23:55 umožňovala sdílet nejrůznější
  regulační opatření, to šlo pryč.
 • 00:24:03 Naše společnost se nezbaví
  byrokracie,
 • 00:24:06 naopak budou čelit nejrůznějším
  byrokratickým ustanovením,
 • 00:24:10 která pro ně nastanou.
 • 00:24:16 Co z toho vyplývá?
 • 00:24:17 Pane předsedo?
 • 00:24:19 Tato dohoda není dobrá
  pro naši zaměstnanost.
 • 00:24:21 Je poškozující pro náš průmysl.
 • 00:24:26 Je to také dohoda, která může
  zničit naše národní bohatství.
 • 00:24:34 Není to dohoda,
 • 00:24:35 která by poznamenala negativně
  také budoucí generace.
 • 00:24:37 Musíme hlasovat proti.
 • 00:24:39 Samozřejmě pane předsedo chápu,
  že jsme frustrovaní, unavení,
 • 00:24:43 také v této sněmovně
  a po celé zemi.
 • 00:24:45 Ale nemůžeme prostě
  hlasovat pro dohodu,
 • 00:24:49 která byla v podstatě v podobné
  formě už třikrát odmítnuta.
 • 00:24:54 Ekonomické analýzy ukazují,
  že dohoda způsobí,
 • 00:24:58 že chudé regiony ještě
  dále více chudnou.
 • 00:25:02 Každého Brita to bude
  stát 2000 liber ročně.
 • 00:25:11 Pokud něco takového pustíme,
  nikdo nám to neodpustí.
 • 00:25:18 Tvrdíme, že když podpoříme
  dohodu, tak se uskuteční Brexit.
 • 00:25:25 Že to je jediný způsob
  zabránění odchodu bez dohry.
 • 00:25:29 To je nesmysl.
 • 00:25:31 Podpoření vlády bude znamenat,
 • 00:25:34 že vystřelíme startovací
  pistoli ke závodu.
 • 00:25:38 Který prověříme
  směrem ke deregulaci.
 • 00:25:45 Ke zmatku.
 • 00:25:46 Pokud o tom kdokoliv
  pochybuje, poslechněte si ty,
 • 00:25:51 kteří třeba včera řekli,
  že se má podpořit dohodu,
 • 00:25:53 protože potřebujeme odejít.
 • 00:26:13 Dohoda o volném obchodu, pokud tedy
  nebude dohodnuta, tak to znamená,
 • 00:26:19 že musíme vycházet z podmínek
  Světové obchodní organizace.
 • 00:26:30 Ale nebudeme mít samozřejmě
  nekonečný vstup na trh EU.
 • 00:26:33 Ta dohoda týkající se Severního
  Irska, také nic neřeší.
 • 00:26:38 Naopak má spoustu trhlin.
 • 00:26:41 V ní spoustu problémů.
 • 00:26:44 Nechci, aby podle našich not tato
  země podepsala dohodu,
 • 00:26:50 která už dnes má trhliny.
 • 00:26:58 Někteří členové této
  sněmovny sice tvrdí,
 • 00:27:01 že budeme mít všechny podmínky
  volného obchodu, ale není tomu tak.
 • 00:27:07 Za žádných okolností nedovolím,
  abychom my, nebo v EU,
 • 00:27:12 nebo kdokoliv, aby někdo vytvořil
  rozdělení hranice v Severním Irsku.
 • 00:27:19 To říkal náš premiér.
 • 00:27:21 Nemůžete věřit jedinému
  slovu, které řekne.
 • 00:27:24 Kdybychom prohlasovali dnešní
  dohodu, tak by to znamenalo,
 • 00:27:30 že bude všude pouze nejistota.
 • 00:27:35 Poslední slovo musí mít lid.
 • 00:27:41 Labouristé nepodpoří
  něco, s čím nesouhlasí.
 • 00:27:45 Nejsme připraveni, abychom
  zaprodali naši budoucnost.
 • 00:27:53 Proto tuto dohodu nepodpoříme.
 • 00:27:58 Co se týká naší budoucnosti,
  je to o budoucích generacích.
 • 00:28:06 Pane předsedo, jsem skutečně
  zklamán z toho tónu lídra opozice.
 • 00:28:18 Myslel jsem, že tu příležitost
  využijeme,
 • 00:28:20 že budeme jednat v zájmu voličů,
  jak by si to voliči přáli.
 • 00:28:27 Že ukončíme Brexit.
 • 00:28:31 Musím říci, že mám dojem, že kolega
  by chtěl znevážit vůli voličů,
 • 00:28:36 kteří hlasovali při Brexitu.
 • 00:28:39 Nemá pravdu ohledně ochrany
  životního prostředí.
 • 00:28:43 A sociálních tématech.
 • 00:28:45 Naše země udrží vysoký standard.
 • 00:28:47 Budeme lídři v oblasti
  ochrany životního prostředí.
 • 00:28:50 A sociálních tématech
  po celém světě.
 • 00:29:02 Chceme být akceschopní.
 • 00:29:04 Tato dohoda o Brexitu nám poskytuje
  možnost dělat řadu věcí,
 • 00:29:07 které jsme nemohli dělat.
 • 00:29:10 Jako například zákaz
  exportování živých zvířat.
 • 00:29:16 Hospodářských zvířat.
 • 00:29:17 To jsme doteď dělat nemohli.
 • 00:29:20 Nemá pravdu.
 • 00:29:21 Mýlí se ohledně podnikání.
 • 00:29:25 Většinový názor byznys komunity je,
  že Brexit skýtá četné příležitosti.
 • 00:29:35 Bývalý předseda
  kampaně pro setrvání,
 • 00:29:38 guvernér Bank of England
  řekl, že to má výhody.
 • 00:29:49 Jediné nebezpečí vidím ohledně
  názorů právě naší opozice a její
 • 00:29:51 napůl politické strany.
 • 00:30:35 Já nechci být nepřátelský
  vůči kolegovi.
 • 00:30:38 V dnešním dni.
 • 00:30:44 Ale kolega nevěří
  své vlastní straně.
 • 00:30:48 Nevěří stínovému ministru financí.
 • 00:30:54 Ani nechtěl věřit lidem této země,
 • 00:30:57 aby jim dal možnost vyjádřit
  se k tomu a politice strany.
 • 00:31:05 Ve všeobecných volbách.
 • 00:31:08 Nevěří lidem.
 • 00:31:09 Nevěří, že by se měl naplnit
  výsledek referenda z roku 2016.
 • 00:31:18 Měli bychom ignorovat jeho názory.
 • 00:31:22 Hlasovat pro skvělý
  materiál dohody o Brexitu.
 • 00:31:27 Který posune cestu vpřed.
 • 00:31:35 Premiér zahájil své vyjádření.
 • 00:31:40 Děkuji.
 • 00:31:42 Je to velice ojedinělé
  v této Sněmovně,
 • 00:31:44 aby lidé podporovat terorismus.
 • 00:31:48 Spojené státy evropské.
 • 00:31:50 S tím souhlasím.
 • 00:31:53 Superstát.
 • 00:31:57 K čemu lidé v této zemi netíhnou.
 • 00:32:00 Ani k tomu netíhnou
  moc ve zbývajících zemích EU.
 • 00:32:18 Ale všichni čtyři konzervativní
  premiéři, když byli u vlády,
 • 00:32:21 tak tvrdili, že opuštění
  EU nám dá silný globální hlas.
 • 00:32:28 Že nám to dá přístup
  na otevřený trh.
 • 00:32:33 Že budeme schopni vybudovat
  pokud to tak mohu říci,
 • 00:32:37 konkurenceschopnou politiku.
 • 00:32:42 Já budu hlasovat pro dohodu,
 • 00:32:45 jakmile bude legislativně
  prohlasována.
 • 00:32:53 Budeme hledat řešení,
 • 00:32:55 kde bude mít stejný kompletně volný
  přístup přes kanál La Manche.
 • 00:33:04 A přes irskou hranici.
 • 00:33:08 Jako je to dnes.
 • 00:33:10 I když bychom museli obětovat
  některé politické výhody.
 • 00:33:30 Je tady debata ohledně federalismu.
 • 00:33:36 Ohledně snah vybudování
  Spojených států evropských.
 • 00:33:44 Skepse se netýká evropských elit,
 • 00:33:46 které řídí EU a nastaví
  diktát Bruselu.
 • 00:33:55 Prosím klid.
 • 00:33:57 Každý člen sněmovny, kde hovoří,
  musí být vyslechnut.
 • 00:34:04 Toto je důležitý bod v Bruselu.
 • 00:34:09 Ten vzkaz, který nám říká
  kolega, to není něco,
 • 00:34:12 co by bylo plně chápáno.
 • 00:34:15 Oni pracují na celé řadě
  federálních projektů.
 • 00:34:23 Francouzský prezident
  hovoří o bankovní unii.
 • 00:34:31 Je tady silná vůle a touha.
 • 00:34:34 Chtějí zesílit.
 • 00:34:37 Že vytvoří pakt.
 • 00:34:45 Silná touha pokračovat
  v procesu integrace.
 • 00:35:02 Způsobem, který nezohledňuje
  skepsi mého kolegy Evropě.
 • 00:35:08 Potřebujeme ujištění, že během
  těch vyjednávání zajistíme to,
 • 00:35:11 co se žádá.
 • 00:35:22 Nové tarify.
 • 00:35:26 Nulové kvóty.
 • 00:35:28 Aby docházelo k maximální obchodní
  výměně mezi našimi zeměmi.
 • 00:35:30 Děkuji pane předsedo.
 • 00:35:38 Chtěl bych společně s vámi
  poděkovat všem
 • 00:35:41 pracovníkům parlamentu.
 • 00:35:43 Chtěl bych poděkovat
  premiérovi za jeho prohlášení.
 • 00:35:48 Pane předsedající.
 • 00:35:54 Severní Irsko, Skotsko,
  máme tady počet preferencí.
 • 00:35:58 13 na Irsko.
 • 00:36:02 Nula na Skotsko.
 • 00:36:05 Tolik byla referencí
  ve vašem projevu.
 • 00:36:10 Vy předkládáte dohodu, o které
  všichni víme, že je horší,
 • 00:36:16 než dohoda Terezy Mayové.
 • 00:36:23 Je to materiál,
 • 00:36:24 který nechá převálcovat
  Skotsko britskou vládou.
 • 00:36:28 Budeme ekonomicky znevýhodněni.
 • 00:36:33 Skotské zájmy jsou
  naprosto ignorovány.
 • 00:36:36 Premiérem a jeho vládou.
 • 00:36:39 Skotská národní strana
  nemůže to říci více jasně.
 • 00:36:51 Podpoříme jakýkoliv
  mandát v jednání s EU,
 • 00:36:53 abychom zůstali součástí
  jednotného trhu a celní unie.
 • 00:36:59 Abychom stále zůstali členy EU.
 • 00:37:01 Ale premiér jasně řekl,
 • 00:37:03 že ho nezajímá rozumná
  diskuze se skotskou vládou.
 • 00:37:08 On a jeho přátelé z čísla 10 nemají
  vůbec žádný zájem o Skotsko.
 • 00:37:14 Jeho zájem je prodat Skotsko.
 • 00:37:18 Nechali nás na holičkách opět.
 • 00:37:23 Severní Irsko může využívat
  speciálního režimu.
 • 00:37:28 Jak zůstat v celní unii.
 • 00:37:31 V jednotném trhu.
 • 00:37:32 Ale Skotsko nemá podobné možnosti.
 • 00:37:34 Dokonce ani neuvažovali o tom,
  že by nic takového Skotsku nabídli.
 • 00:37:40 I přes skutečnost,
 • 00:37:42 že skotský lid stejně jako lidé
  v Severním Irsku ve většině
 • 00:37:47 hlasovali pro setrvání v EU,
 • 00:37:50 tak tento premiér nikdy
  neuvažoval o tom,
 • 00:37:53 že by nám dal stejné uspořádání,
  jako bude mít Severní Irsko.
 • 00:38:02 Tento premiér nemá
  vůbec na mysli Skotsko.
 • 00:38:07 Jeho vláda zachází se Skotskem
  a jeho lidem hrozným způsobem.
 • 00:38:17 Žádný poslanec, který má na mysli
  budoucnost Skotska,
 • 00:38:21 tak by neměl podpořil
  tento materiál.
 • 00:38:26 Měli bychom stát po boku SNP.
 • 00:38:30 Nehlasovat o tomto uspořádání.
 • 00:38:38 Jakýkoliv výsledek
  Brexitu vede k tomu,
 • 00:38:40 že bude Severní Irsko
  a Skotsko chudší.
 • 00:38:44 Po Brexitu.
 • 00:38:51 Skotsko bylo opuštěno
  premiérem a jeho kamarády.
 • 00:38:58 Anglie, Wales, ti mají,
  co hlasovali.
 • 00:39:00 Severní Irsko má speciální režim.
 • 00:39:09 Ale se Skotskem je zacházeno
  jako se druhořadým národem.
 • 00:39:14 Může nám premiér říci,
  jak se ospravedlnění?
 • 00:39:20 Vůči skotským voličům ve volbách?
 • 00:39:27 Jak ukazuje proces Brexitu,
  tak o nás nemá zájem.
 • 00:39:35 Jak zajistí, že se opět vybuduje
  důvěra ze strany Skotska?
 • 00:39:41 Že to bude dobrá budoucnost
  pro nás pro všechny?
 • 00:39:44 Díky kolegovi.
 • 00:39:47 On i jeho kolegové
  se ke mně připojí při gratulacích
 • 00:39:51 britskému ragby týmu.
 • 00:39:59 K vítězství nad Austrálií.
 • 00:40:02 Pane předsedo.
 • 00:40:10 Myslím, že ta reakce
  byla trošku dětinská.
 • 00:40:12 Já jsem zmiňovala Anglii, Wales.
 • 00:40:16 Protože severní Irsko je velice
  zvláštní případ.
 • 00:40:21 Jsou tady konkrétní
  zvláštní okolnosti.
 • 00:40:24 Hranice Severního Irska vyžadují
  konkrétní zvážení a citlivost.
 • 00:40:30 Proto jsme se jim věnovali
  v dohodě.
 • 00:40:32 Je to skvělá dohoda
  pro Anglii, pro Wales.
 • 00:40:34 Pro Skotsko.
 • 00:40:36 Pro Severní Irsko.
 • 00:40:37 A také pro skauty.
 • 00:40:42 Teď mají možnost mít skvělé
  skotské poslance.
 • 00:40:48 Mají možnost přijmout
  kontrolu nad rybolovem.
 • 00:40:57 Budou konečně moci těžit plně
  ze svého mořského bohatství.
 • 00:41:02 To je něco,
  co by jim SNP neumožnili.
 • 00:41:05 Protože ti by chtěli předat
  kontrolu do Bruselu.
 • 00:41:14 Pane předsedo.
 • 00:41:18 Já bych se chtěl vyjádřit
  k tomu, co bylo řečeno.
 • 00:41:23 Zaznělo varování, že EU směřuje
  ke federálním uspořádání.
 • 00:41:28 Že má tedy federální
  snahy a povahu.
 • 00:41:31 Chtěl bych říci, že souhlasím
  s předsedou sněmovny.
 • 00:41:47 Souhlasím s tím, že je potřeba
  podpořit tu dohodu.
 • 00:41:49 Budu to dělat v takovém duchu.
 • 00:42:04 Pokud bych se zeptal,
  jestli si myslíte,
 • 00:42:07 že potřebujeme stáhnout dodatek,
  přenechat britskému lidu to,
 • 00:42:14 o co usiluje s takovou vehemencí,
  konečně umožnit Brexit,
 • 00:42:18 tak bych to kvitoval.
 • 00:42:28 Téma federální Evropy je téma,
 • 00:42:31 o kterém se zatím
  vůbec tolik nemluvilo.
 • 00:42:35 Pokud jsme hovořili o integraci
  naší země.
 • 00:42:39 Nemluvili jsme o integraci
  do federální Evropy.
 • 00:42:50 Co se týče dodatku, o kterém
  se zmiňoval kolega,
 • 00:42:52 to je vynikající příležitost
  pro naši zemi a parlament.
 • 00:42:56 Bylo by opravdu škoda, kdyby
  příležitost smysluplně hlasovat,
 • 00:43:03 tak by nám byla upřena.
 • 00:43:11 Velmi respektuji svého
  kolegu, ctěného poslance.
 • 00:43:16 Určitě to udělal s nejlepšími
  úmysly.
 • 00:43:19 Ale takový je můj návrh.
 • 00:43:28 Premiér a jeho dohoda hovoří
  o ochraně práv pracujících.
 • 00:43:36 Prosím o pořádek.
 • 00:43:42 Dohodli jsme se, že je potřeba
  se demokraticky respektovat.
 • 00:43:47 Také liberální demokraté a jejich
  představitelka musí být vyslyšeni.
 • 00:43:52 Nikdo ji nebude se snažit umlčet.
 • 00:44:02 Vzniká hranice
  uprostřed irského moře.
 • 00:44:05 Podle řady analýz
  poškodí naši ekonomiku.
 • 00:44:09 Která je mnohem větší svým
  rozsahem, než byla finanční krize.
 • 00:44:21 Stovky 1000 lidí budou čekat.
 • 00:44:23 Na to, co rozhodneme.
 • 00:44:31 Důvody, které tady uvádí premiér,
  to je, že chce, abychom hlasovali.
 • 00:44:36 Kdyby teď mohli lidé rozhodnout,
  tak by odmítli odchod z EU.
 • 00:44:44 Vážená dáma nemá pravdu.
 • 00:44:50 Není pravda, že v nové
  dohodě je cokoliv,
 • 00:44:52 co by poškodilo práva dělníků.
 • 00:44:55 Naopak.
 • 00:44:57 Propůjčuje této zemi možnost
  posílit takovou ochranu.
 • 00:45:05 Dává lidem možnost znovu
  se vyjádřit ke budoucnosti
 • 00:45:09 své země.
 • 00:45:10 To by také mohli udělat
  předčasné volby.
 • 00:45:14 Vy jste byla v Bruselu.
 • 00:45:18 Vy jste žádala o to,
 • 00:45:20 aby naši zemi už další šanci
  k nové dohodě nedávali.
 • 00:45:27 To je signál, jak máme
  postupovat dále?
 • 00:45:32 Prosím o klid.
 • 00:45:33 Abychom se všichni mohli vyjádřit.
 • 00:45:37 Chceme pokračovat v debatě.
 • 00:45:39 O nejrůznějších návrzích.
 • 00:45:40 Musíme maximálně
  využít příležitosti.
 • 00:45:48 Ti, co se staví proti Brexitu,
 • 00:45:50 tak se snaží při každé příležitosti
  podrývat vyjednávací možnosti.
 • 00:45:57 Vzdor všemu ostatnímu.
 • 00:46:00 Premiér dosáhl toho, o čem tvrdil,
  že to možné není.
 • 00:46:09 Souhlasí se mnou, že tím,
  že jsme udělali referendum,
 • 00:46:13 tak se parlament zavázal,
  že rozhodnutí referenda naplnění.
 • 00:46:18 Dnešním dnem mám možnost to učinit.
 • 00:46:22 Děkuji svému kolegovi.
 • 00:46:23 Já děkuji za to, co jste řekl.
 • 00:46:27 Je pravda, že tato skvělá dohoda
  naopak rozptyluje celou řadu obav.
 • 00:46:35 Které mohly vzniknout v souvislosti
  s Brexitem.
 • 00:46:39 Jsem velice rád, že můj kolega
  tady zdůraznil,
 • 00:46:43 že máme všichni stejnou vizi.
 • 00:46:45 Že se nám podaří nejen dosáhnout
  lepší situace v naší zemi,
 • 00:46:49 ale můžeme také pomoci EU.
 • 00:46:53 Také EU z toho vytěží.
 • 00:47:03 Pane předsedo, myslím,
  že nejde o to,
 • 00:47:07 abychom hovořili o slabinách
  Brexitu a slabinách v EU.
 • 00:47:13 Tady hovoříme o tom,
 • 00:47:15 jak naplnit rozhodnutí
  britského lidu opustit EU.
 • 00:47:23 Ale je tu otázka.
 • 00:47:25 Je důležité, aby zůstala
  zachovaná unie.
 • 00:47:32 Aby zůstal zachován
  jednotný trh a celní unie.
 • 00:47:36 V rámci celého
  britského království.
 • 00:47:41 Jak je tomu se celní unií, kterou
  bude mít Severní Irsko z EU?
 • 00:47:49 Jak je tomu například se DPH?
 • 00:47:52 Je tady celá řada
  konkrétních ustanovení.
 • 00:48:12 Vypadá to,
 • 00:48:13 že skutečně se tady můžeme nějakým
  způsobem dostat do zpochybňování
 • 00:48:16 dohody z Belfastu.
 • 00:48:33 Prosím respektujte své závazky.
 • 00:48:37 Musíme odejít jako jednotný nárok.
 • 00:48:39 Všichni společně.
 • 00:48:45 Já sice vím, že byly
  vyjednány podmínky,
 • 00:48:47 které umožnily speciální
  režim pro Severní Irsko,
 • 00:48:50 ale toto je něco,
 • 00:48:51 co musí být rovněž potvrzené
  souhlasem lidu Severního Irska.
 • 00:48:56 A jejich zástupci.
 • 00:48:57 To musíme respektovat.
 • 00:49:01 Já jsem velice vděčný za to,
  že mi toto říkáte.
 • 00:49:05 Že mluvíte o takové věci.
 • 00:49:12 Byla předložená žádost EU,
 • 00:49:15 že je zapotřebí speciálního
  režimu pro Severní Irsko.
 • 00:49:20 Jim se to nelíbilo,
  ale nám se podařilo prosadit.
 • 00:49:27 Jsou tady otázky celní unie.
 • 00:49:37 Víme, že my budeme dělat v podstatě
  to samé, co teď dělá EU.
 • 00:49:41 Ta si stanovuje své celní sazby.
 • 00:49:44 My si je stanovíme pro sebe rovněž.
 • 00:49:49 Věříme, že celá dohoda
  přinese velký úspěch.
 • 00:49:52 Jak Severním Irsku, tak celé zemi.
 • 00:49:55 Nejrůznější uspořádání,
  která byla umožněná dohodou,
 • 00:49:59 tak jsou samozřejmě dočasná.
 • 00:50:01 A jsou podmíněná souhlasem.
 • 00:50:07 Chtěl bych říci, že je škoda,
  že si někdo myslí,
 • 00:50:10 že by někdo na té či oné straně
  irské hranice mohl dohodu vetovat.
 • 00:50:29 Rozhodl se lid všech
  čtyř národů této země.
 • 00:50:33 Byl to prostě výsledek
  rozhodnutí většiny.
 • 00:50:35 52 ku 48.
 • 00:50:40 Nevidím důvod, proč by se to nemělo
  vztahovat na Severní Irsko.
 • 00:50:46 Je to v souladu s dohodou
  z Velkého pátku.
 • 00:50:54 Ještě než rozhodnu, jestli
  skočím do autobusu premiéra,
 • 00:50:59 chtěl bych si ujasnit,
  kam ten autobus jede.
 • 00:51:02 Chci mít jistotu,
 • 00:51:04 jestli skutečně je tam nějaké
  speciální partnerství.
 • 00:51:07 Které jsme v roce 2017 slíbili
  britskému lidu.
 • 00:51:18 Máme tady irskou pojistku.
 • 00:51:20 Která byla zrušená.
 • 00:51:22 Mě by zajímalo, jak to bude
  vypadat dále.
 • 00:51:25 Jestli skutečně je možné dnes
  slíbit, že je tady dodatek.
 • 00:51:38 Hodlali jsme to respektovat.
 • 00:51:42 Ano.
 • 00:51:43 Pane předsedo.
 • 00:51:44 Tento závazek mohu potvrdit.
 • 00:51:48 Děkuji.
 • 00:51:55 Tato dohoda drží hladký přístup
  na evropský trh pro Severní Irsko.
 • 00:52:01 Může premiér tedy vysvětlit,
 • 00:52:04 proč je tak odhodlán
  odmítat tyto výhody,
 • 00:52:11 ty samé výhody pro zbytek Británie?
 • 00:52:15 Jestliže budete
  pokračovat na té cestě,
 • 00:52:19 tak nedosáhnete
  zacelení této propasti.
 • 00:52:26 Jen se bude rozšiřovat.
 • 00:52:31 Já si vás vysoce vážím.
 • 00:52:32 Jste jeden z těch kteří věří,
 • 00:52:34 že máme stále odkládat
  vystoupení z EU.
 • 00:52:40 Je tady jedna Velká Británie.
 • 00:52:43 Je tady rozdíl mezi Severním
  Irskem a zbytkem Velké Británie.
 • 00:52:48 To je evidentní ze velkopáteční
  dohody.
 • 00:52:53 Ta pozemní hranice
  je velice citlivá.
 • 00:52:56 Musíme je respektovat.
 • 00:52:58 Na tom se asi shodneme všichni.
 • 00:53:04 No a myslím, že to tak chápe
  také náš kolega.
 • 00:53:11 Můžete zaručit,
 • 00:53:12 že v návrhu o vystoupení
  budou záruky na ochranu
 • 00:53:18 parlamentní suverenity?
 • 00:53:24 Že ve vztahu k dohodě a vystoupení,
 • 00:53:26 tak tady bude ustanovení na ochranu
  Velké Británie proti
 • 00:53:33 škodlivým zájmům?
 • 00:53:46 Budeme rozhodovat tak,
 • 00:53:47 abychom zabránili negativnímu
  poškození evropské legislativy?
 • 00:54:01 Vy vedete kampaň v této
  otázce už řadu let.
 • 00:54:12 Je to skutečně vyvrcholení
  parlamentní kariéry.
 • 00:54:18 Hovoříte o důležitém bodu.
 • 00:54:22 Sice ochraně naší země.
 • 00:54:24 Před škodlivými zákony s EU.
 • 00:54:30 Během přechodného období.
 • 00:54:33 Já dávám tímto záruku, že taková
  ochrana existovat bude.
 • 00:54:40 Předchůdce premiéra řekla,
 • 00:54:42 že žádný britský premiér
  nemůže přijmout dohodu,
 • 00:54:45 která by zaváděla hranici
  na severoirském moři.
 • 00:54:51 Premiér navštívil
  konferenci před nedávnem.
 • 00:54:55 Řekl to samé.
 • 00:54:58 A teď dohodl dohodu o Brexitu,
 • 00:55:00 která stanoví v irském
  moři takovou hranici.
 • 00:55:09 Proč bychom vám proboha měli věřit?
 • 00:55:12 A dalším ujištěním, které
  do budoucna budete moci dávat?
 • 00:55:21 Kolegyně nemá pravdu.
 • 00:55:23 V irském moři nebude žádná hranice.
 • 00:55:34 Některé kontroly budou, ale snažíme
  se vyhnout se clům.
 • 00:55:43 Bude tedy jednotná celní unie.
 • 00:55:46 Mezi všemi čtyřmi
  národy Velké Británie.
 • 00:55:50 To se nám podařilo.
 • 00:55:52 To jsme zajistili.
 • 00:55:55 I přes skepsi a negativismus
  strany v opozici.
 • 00:55:59 Která říká, že něco takového bude.
 • 00:56:03 Je zásadní, aby Severní
  Irsko zůstalo v celní unii.
 • 00:56:07 Viděli jsme řešení.
 • 00:56:09 Udělali jsme ho.
 • 00:56:17 Většina z nás se neúčastní
  těchto hlasitých debat.
 • 00:56:22 Byli jsme pro setrvání.
 • 00:56:28 Mnoho z nás říkalo,
  že uděláme cokoliv,
 • 00:56:30 abychom se vyhnuli
  scénáři bez dohody.
 • 00:56:32 Souhlasí s námi premiér?
 • 00:56:48 Díky kolegovi,
 • 00:56:49 který se snažil sjednotit
  naši stranu a sněmovnu
 • 00:56:51 v této záležitosti.
 • 00:56:55 Musíme se zbavit svých rozdílů.
 • 00:56:58 Dotáhnout tu věc do konce.
 • 00:57:01 To očekává nás celý národ.
 • 00:57:08 Díky pane předsedo.
 • 00:57:11 Proces demokratické dohody
  neodstraňuje hranici v irském moři.
 • 00:57:16 Ale pouze odsouvá
  riziko do budoucna.
 • 00:57:24 Budeme se řídit ustanoveními
  velkopáteční dohody?
 • 00:57:31 Dohoda je v souladu s velkopáteční
  dohodou.
 • 00:57:35 Jsou tady konkrétní opatření,
 • 00:57:37 o kterých budou rozhodovat
  občané Severního Irska,
 • 00:57:40 když se proto rozhodnou.
 • 00:57:49 Vůdce opozice neměl pravdu, když
  v únoru řekl, že vítáme skutečnost,
 • 00:57:55 že lidé rozhodnou, jestli
  zůstaneme v EU, nebo ne.
 • 00:58:05 Neměl pravdu.
 • 00:58:07 Neměli bychom se řídit
  tímto pokynem.
 • 00:58:10 Já věřím pane předsedající,
  že kolegové s tím budou souhlasit.
 • 00:58:33 Celé se to stalo rukojmím těch
  kteří chtějí konzervativní stranu
 • 00:58:36 proměnit ve stranu, která
  zpochybňuje výsledek referenda.
 • 00:58:45 Premiér nás vášnivě
  žádá o spojení s věcí.
 • 00:58:57 Ale hlava nechápe,
 • 00:58:58 že bych měla hlasovat pro něco
  a naprosto ignorovat dopady.
 • 00:59:12 Já si myslím, že tady se odmítá
  analýza dopadů.
 • 00:59:16 Zveřejnil jste tento
  dokument až dnes.
 • 00:59:27 Jak můžeme vůbec něco
  takového podpořit?
 • 00:59:33 S čistým svědomím?
 • 00:59:37 Zdá se mi pane předsedo,
 • 00:59:38 že kolegyně si už udělala
  názor na tento dokument,
 • 00:59:41 aniž by ho četla.
 • 00:59:46 Já bych připomněl, co víme oba.
 • 00:59:52 Že Wales hlasoval pro vystoupení.
 • 00:59:54 To bychom měli respektovat.
 • 00:59:58 V našem speciálním vysílání jsme
  nabídli asi hodinu z debaty
 • 01:00:02 v dolní sněmovně.
 • 01:00:03 Která povede ke hlasování o dohodě
  mezi Velkou Británií a EU.
 • 01:00:09 S Kryštofem Krulišem z Metropolitní
  univerzity Praha probereme,
 • 01:00:13 co jsme slyšeli.
 • 01:00:14 Hezký den.
 • 01:00:15 Hezký den.
 • 01:00:17 Zazněla slova poslanců
  z různých stran.
 • 01:00:21 Slyšel jste něco, co by napovědělo
  tomu,
 • 01:00:24 kam se nakonec ty misky
  vah nakloní?
 • 01:00:27 Jestli dohoda projde, nebo ne?
 • 01:00:29 Podle toho, jak zatím jsme
  to slyšeli, tak to vypadá,
 • 01:00:33 že by ten dnešní výsledek mohl
  být, že těsně ta dohoda neprojde.
 • 01:00:39 Odvozuji to z toho,
 • 01:00:40 že severoirští unionisté
  setrvali v odmítavém postoji.
 • 01:00:45 Vyjádřili se vzápětí poté,
 • 01:00:47 co Boris Johnson a Jean-Claude
  Juncker oznámili tu dohodu.
 • 01:01:01 Pak ten svůj postoj ještě zesílily.
 • 01:01:06 Označili dohodu z pozice Severního
  Irska a zájmu Severního Irska jako
 • 01:01:11 něco, že to je v rozporu
  s velkopáteční dohodou.
 • 01:01:20 Že tam budou kontroly,
 • 01:01:22 které oddělí režim pro Severní
  Irsko od zbytku království.
 • 01:01:48 Uvidíme, jak to všechno dopadne.
 • 01:01:52 Někteří poslanci budou
  hlasovat také proti tomu,
 • 01:01:55 co by jim ukládala
  stranická disciplína.
 • 01:02:01 Těch je ale řádově
  tak pět nebo šest.
 • 01:02:05 Všichni konzervativci
  by mohli hlasovat pro.
 • 01:02:10 Ujištění zůstává spíše
  ta euroskeptická část.
 • 01:02:18 Ti chtějí tvrdší Brexit.
 • 01:02:20 Tam zatím Boris Johnson
  získává podporu.
 • 01:02:28 Trochu.
 • 01:02:29 Ta dohoda už pro ně není něco
  kompletně nepřekonatelného.
 • 01:02:33 Něco, proti čemu by měly
  zásadně vyjadřovat nesouhlas.
 • 01:02:43 Co se týče umírněných
  konzervativců,
 • 01:02:45 tak ti kladou spíše
  doplňující otázky.
 • 01:02:51 Slyšeli jsme otázku,
 • 01:02:53 jestli bude zachován ten hluboký
  ekonomický vztah k EU.
 • 01:03:05 Jestli to může Johnson zaručit.
 • 01:03:12 To je asi to klíčové.
 • 01:03:14 Podle čeho by se rozhodovali.
 • 01:03:18 Problém je v tom, že Boris
  Johnson teď to nemůže slíbit.
 • 01:03:22 Protože to není předmětem dohody.
 • 01:03:24 Dohoda opravdu řeší pouze
  vystoupení Spojeného království.
 • 01:03:32 Všechno je to závislé
  na budoucích jednáních.
 • 01:03:35 Pokud dohoda bude schválená
  projde parlamentem,
 • 01:03:38 tak se pak bude v následujících
  letech řešit.
 • 01:03:44 O tom se bude britská
  vláda s EU dohadovat.
 • 01:03:48 Pak to musí projít
  ratifikačním procesem.
 • 01:03:55 To může Johnson pouze
  slibovat do budoucna.
 • 01:04:13 Ale nemá konkrétní
  argumenty a pádné důkazy.
 • 01:04:17 Také jeden poslanec se ptal
  na podrobnosti,
 • 01:04:19 než naskočí do autobusu premiéra.
 • 01:04:27 Ano.
 • 01:04:34 To byl jeden z těch, kdo chce
  ještě nějaké ujištění.
 • 01:04:39 Jakmile dohoda bude odhlasována,
  tak spadne to hlavní.
 • 01:04:43 Ta hlavní věc.
 • 01:04:45 Kde vláda potřebuje parlament.
 • 01:04:47 Ještě to bude také o legislativě.
 • 01:04:52 Ale pak už v tom samotném jednání
  parlament bude moci směřovat
 • 01:04:59 jednání více podle svého.
 • 01:05:01 Nebude tak bezprostředně podléhat
  jednoznačné kontrole Parlamentu.
 • 01:05:08 Možná v nějakém ratifikačním
  procesu v budoucnu.
 • 01:05:14 Je to o tom, že se snaží z premiéra
  získat co nejvíce potvrzení.
 • 01:05:19 Aby se mohli nějak
  vnitřně přesvědčit,
 • 01:05:22 že s tou dohodou
  budou moci hlasovat.
 • 01:05:26 Nebude to znamenat z pohledu
  poškození britské ekonomiky.
 • 01:05:29 Což by tvrdší Brexit
  z pohledu znamenal.
 • 01:05:37 Myslíte, že ti lidé, kteří
  se teď premiéra na toto ptají,
 • 01:05:39 tak se rozhodnou podle odpovědi,
  kterou jim premiér dá na plénu?
 • 01:05:43 Nebo je to něco, co se dohaduje
  přes telefon?
 • 01:05:48 Premiér se třeba snaží
  rozhodnuté přesvědčit.
 • 01:05:54 Nebo si někdo řekne, rozhodnu
  se pro dohodu až v tom sále?
 • 01:05:58 Záleží na tom předloženém návrhu.
 • 01:06:05 To je to hlasování plnohodnotné.
 • 01:06:09 Není to jen o schválení toho,
  co Boris Johnson předložil.
 • 01:06:13 Oni potom také mohou hlasovat.
 • 01:06:17 Lze předpokládat,
 • 01:06:18 že řada rebelujících poslanců
  si bude chtít určité
 • 01:06:21 dodatky odhlasovat.
 • 01:06:24 Pokud získají plně většinu,
  tak potom se mohou přesvědčit.
 • 01:06:35 Je tam asi na pořadu jednání
  dodatek, který ukládá premiérovi,
 • 01:06:41 aby dnes požádal o prodloužení
  odcházení z EU.
 • 01:06:47 Aby odpadl ten tlak rozhodování
  se mezi schválením dohody anebo
 • 01:06:51 divokým Brexitem.
 • 01:06:52 Zároveň, aby se zabránilo tomu,
  že dnes by dohoda prošla.
 • 01:06:58 Zároveň při formování
  implementační legislativy nemuseli
 • 01:07:02 nejprve hlasovat.
 • 01:07:05 Pak by stejně došlo
  k divokému Brexitu.
 • 01:07:12 Vyjadřovat také právník.
 • 01:07:13 To je také jeden z těch
  rebelujících poslanců.
 • 01:07:20 Přesně popsal, že kdyby
  dodatek byl schválen,
 • 01:07:23 tak nedošlo k tomu
  divokému Brexitu.
 • 01:07:26 To je pro ně nepřijatelné.
 • 01:07:30 I když dohoda je kompromis,
  který nesplňuje, co by chtěli.
 • 01:07:37 A oni musí nějak respektovat
  rozhodnutí Britů v referendu.
 • 01:07:42 Jsou schopni přijmout,
  že to je cesta,
 • 01:07:44 jak se posunout dále.
 • 01:07:53 Ale jsou si také vědomi,
 • 01:07:55 že ten boj o nastavení vztahů
  EU a Spojeného království,
 • 01:07:57 tak bude až vyjednáván
  v přechodném období.
 • 01:08:01 Rebelující poslanci by chtěli
  mnohem měkčí Brexit.
 • 01:08:09 Tam už se ale neshodnou
  se zbytkem konzervativců.
 • 01:08:20 Ti by chtěli samozřejmě mnohem
  slabší spolupráci s EU.
 • 01:08:23 Boris Johnson měl mnoho argumentů.
 • 01:08:28 Říkal, že se Británie poprvé
  stane suverénní zemí.
 • 01:08:32 Posílí se obchod.
 • 01:08:34 Souhlasíte s tím?
 • 01:08:36 Že dohoda je přesvědčivá proto,
 • 01:08:38 že Severní Irsko v jeho podobě
  nebude v celní unii se EU?
 • 01:08:45 No, to bude a nebude.
 • 01:08:51 Je to tak, aby z toho vyšli
  oblečení a ne oblečení.
 • 01:08:59 Co mění Boris Johnson
  v tom vyjednání,
 • 01:09:02 tak to řešení severoirské otázky.
 • 01:09:10 Ale ovlivňuje de facto
  jen Severní Irsko.
 • 01:09:14 Otevírá to cestu
  euroskeptickým konzervativcům.
 • 01:09:38 Donald Trump je také spíše
  nakloněný té dohodě v podobě,
 • 01:09:42 jak by to chtěli euro
  skeptičtí konzervativci.
 • 01:09:54 Takže pro euroskeptickou část
  konzervativní strany je toto
 • 01:09:57 velký posun.
 • 01:10:02 Poté, co to bylo schváleno,
 • 01:10:04 tak se otevřela cesta
  k realizaci plánu.
 • 01:10:10 Udělat z Británie globální
  obchodní středobod.
 • 01:10:13 Který bude mít výhodný vstup
  na všechny trhy po celém světě.
 • 01:10:18 Včetně EU.
 • 01:10:19 V jejich očích ta vazba
  na EU je něco,
 • 01:10:23 co by byli ochotni obětovat,
 • 01:10:25 aby mohli dosáhnout větších
  možností se obchodními dohodami
 • 01:10:31 po celém světě.
 • 01:10:32 Přesně opak je názor labouristů
  a umírněných konzervativců.
 • 01:10:38 Ti se bojí,
 • 01:10:39 že omezení vztahů s EU by mělo
  dopad hlavně na zaměstnanost
 • 01:10:45 Velké Británie.
 • 01:10:46 Která je s ohledem na desítky
  let členství Velké Británie
 • 01:10:51 vnitřním trhu zabudovaná
  do systému EU.
 • 01:11:08 Pro většinu by to byla
  velká problematika.
 • 01:11:14 Boris Johnson povídal,
  že je potřeba zbavit se bludů.
 • 01:11:17 Že je potřeba zamezit
  dalšímu prodloužení.
 • 01:11:24 Jak reálné to je?
 • 01:11:27 Také v souvislosti s těmi
  vyjádřeními Emmanuela Macrona.
 • 01:11:31 Že už to tak být nemusí.
 • 01:11:36 Boris Johnson toto využívá
  při svém nátlaku na opozici.
 • 01:11:41 Aby viděli, že i když se požádá
  o prodloužení, tak není zaručené,
 • 01:11:46 že to bude akceptováno.
 • 01:11:56 Řada státníků se vyjádřila velmi
  rezervovaně k tomu poskytování
 • 01:11:59 dalšího prodloužení.
 • 01:12:03 Ale v zásadě to shrnula
  Angela Merkelová.
 • 01:12:06 Řekla, že výsledek není jednoznačné
  odmítnutí prodlužování.
 • 01:12:14 Rozhodovalo by se podle toho,
 • 01:12:16 za jaké situace a z jakého důvodu
  by Británie o prodloužení žádala.
 • 01:12:24 Německo je země, které
  se bude bránit tomu,
 • 01:12:26 aby Británie byla tlačena
  ke divokému Brexitu.
 • 01:12:32 To by znamenalo z ekonomického
  hlediska drastickou diskontinuitu,
 • 01:12:38 která by dopadla na Německo
  a na jejich export.
 • 01:12:42 Je to něco, čemu se Merkelová
  snaží zabránit.
 • 01:12:46 České zájmy jsou v tomto
  směru podobné.
 • 01:13:02 Dá se čekat, že ti,
  kdo teď oznamují,
 • 01:13:04 že by nemuseli to prodloužení
  poskytnout, ať už je to Macron,
 • 01:13:08 nebo Irsko, nebo Malta, ti se také
  vyjádřili v podobném smyslu,
 • 01:13:10 tak nakonec pravděpodobně,
 • 01:13:14 kdyby byli postaveni před
  rozhodování o divokém Brexitu,
 • 01:13:18 nebo několik měsíců navíc,
 • 01:13:20 tak nakonec by asi Merkelové
  ustoupili.
 • 01:13:26 S prodloužením by souhlasili.
 • 01:13:28 Ale je to věc,
 • 01:13:29 která by se musela řešit až kdyby
  požadavek z Británie přišel.
 • 01:13:37 Ani chtějí odsunout rozhodnutí
  až za dobu, než prvek přijde.
 • 01:13:50 Poslední věc.
 • 01:13:51 Stihneme to ještě.
 • 01:13:56 Jeden poslanec Skotska si stěžoval,
  že Skotsko je premiérem ignorované.
 • 01:14:10 O Skotsku se opravdu moc nemluví
  v této roli.
 • 01:14:13 To byl zástupce
  skotských nacionalistů.
 • 01:14:19 Ti usilují o legální referendum
  o vystoupení Skotska
 • 01:14:22 z britského království.
 • 01:14:31 Nechtějí nelegitimní referendum
  jako bylo třeba v Katalánsku,
 • 01:14:35 ale legitimní.
 • 01:14:41 Skotská autonomie, tam mají
  většinu skotští nacionalisté.
 • 01:14:48 První premiérka Skotska oznámila,
 • 01:14:51 že budou usilovat opět o další
  hlasování nezávislosti Skotska.
 • 01:14:58 Skotové přes 62 % chtějí
  zůstat v EU.
 • 01:15:14 Pokud by se nevyjednal
  nějaký norský scénář, něco,
 • 01:15:17 co by bylo pro Skotsko
  méně, než by chtěli,
 • 01:15:20 tak by nebyli spokojeni.
 • 01:15:25 Oni chtějí podobné výhody
  jako má Severní Irsko.
 • 01:15:42 To by Skotsko chtělo.
 • 01:15:43 Je samozřejmě velice lákavé
  pro ně něčeho takového dosáhnout.
 • 01:15:49 Není to asi úplně právně nereálné.
 • 01:15:53 Skotsko má silnou autonomii.
 • 01:15:56 Má částečně jiný právní režim.
 • 01:16:00 Kontinentální mix práva.
 • 01:16:08 Je možné, že by Skotsko
  mělo nějaké výhody,
 • 01:16:10 ale pro centrální vládu v Londýně
  je to těžko akceptovatelné.
 • 01:16:25 Skotsko chce ale mít bližší
  vztah k EU.
 • 01:16:35 Díky moc za vaše názory.
 • 01:16:37 Na shledanou.
 • 01:16:39 Ještě si můžete poslechnout část
  úvodního projevu právě britského
 • 01:16:43 premiéra který jsme hodnotili.
 • 01:16:51 Nadchází chvíle pro tuto úžasnou
  sněmovnu, aby se sjednotila.
 • 01:16:57 Aby posunula jednotně
  naši zem už pře.
 • 01:17:04 Věřím, že lidé toto doufají.
 • 01:17:05 Očekávají novou cestu vpřed.
 • 01:17:07 Novou lepší dohodu pro Británii
  a pro naše přátele v EU.
 • 01:17:15 To je výhoda dohody,
 • 01:17:17 které jsme dosáhli s našimi přáteli
  během posledních několika dní.
 • 01:17:20 Tato dohoda umožňuje
  velké Británii,
 • 01:17:24 aby jako jednotný celek
  odešli z EU ke 31. říjnu.
 • 01:17:30 V souladu s referendem.
 • 01:17:34 Budeme budovat v partnerství
  založené na užším partnerství
 • 01:17:38 a přátelství.
 • 01:17:39 Chtěl bych vzdát hold našim
  evropským přátelům za to,
 • 01:17:42 že unikly ze vězení
  stávajících pozic.
 • 01:17:47 Ukázali vizi, jak být flexibilní
  tím,
 • 01:17:50 že opět otevřeli možnost
  jednání o Brexitu.
 • 01:17:56 Tím jsme se vypořádali
  se mnoha obavami.
 • 01:18:02 Musíme ty obavy vysvětlovat
  našim evropským přátelům.
 • 01:18:08 Budu naslouchat všem členům
  parlamentu, během dnešní debaty,
 • 01:18:14 jsem připraven se setkat
  s kýmkoliv, s jakoukoliv stranou.
 • 01:18:22 A také jsem připraven na prověření
  této dohody a tohoto návrhu.
 • 01:18:28 Dnes.
 • 01:18:30 Tato dohoda má historickou
  možnost ukázat stejnou šíři vize,
 • 01:18:35 jako mají naši evropští přátelé.
 • 01:18:40 Musíme realizovat Brexit.
 • 01:18:44 Překonat rozdíly v názorech
  z minulosti.
 • 01:18:47 Naše země si to zaslouží.
 • 01:18:49 Tato dohoda zajistí
  skuteční Brexit.
 • 01:18:52 Převezmeme kontrolu nad hranicemi.
 • 01:18:54 Právem.
 • 01:18:56 Penězi.
 • 01:18:57 Farmařením.
 • 01:18:58 Rybolovem.
 • 01:18:59 Obchodem.
 • 01:19:02 Restaurujeme zcela
  národní suverenitu.
 • 01:19:05 Bude to největší
  restaurace v historii.
 • 01:19:14 Zajistíme svobodný obchod
  za více než 50 let.
 • 01:19:20 Británie bude připravená
  mít možnost uzavírat obchodní
 • 01:19:23 dohody se zbytkem světa.
 • 01:19:28 Článek čtyři.
 • 01:19:29 Protokol.
 • 01:19:30 Strana ví,
 • 01:19:31 že Severní Irsko jsou část
  celního teritoria Velké Británie.
 • 01:19:38 Nic nebrání Severním Irsku,
 • 01:19:40 aby mělo preferenční přístup
  na trh v rámci jakékoliv dohody
 • 01:19:45 o volném obchodu.
 • 01:19:46 To by byl režim, který platí
  prospěch Velké Británie.
 • 01:19:49 Naše vyjednávání se soustředí
  na velkou citlivost otázky hranice
 • 01:19:55 mezi Irskem a Severním Irskem.
 • 01:19:57 Tu citlivost jsme
  značně respektovali.
 • 01:20:00 My a evropští přátelé jsme
  zachovali Literu a ducha
 • 01:20:04 belfastské dohody.
 • 01:20:06 Z Velkého pátku.
 • 01:20:10 Realizujeme širokou spolupráci
  ve všech možných oblastech
 • 01:20:14 se Severním Irskem a Irskem.
 • 01:20:16 Včetně volného cestování.
 • 01:20:19 Abychom zamezili regulační
  hranici na irském ostrově,
 • 01:20:24 navrhli jsme regulační zónu,
 • 01:20:26 která bude podporovat
  všechny možné výrobky.
 • 01:20:30 Včetně agrárník.
 • 01:20:34 V rámci dohody jsme
  postoupili vpřed.
 • 01:20:36 Nalezli jsme řešení.
 • 01:20:39 K té otázce cla.
 • 01:20:42 Která zajímá sněmovnu.
 • 01:20:47 Bude zajištěn přístup
  na trh pro zboží,
 • 01:20:50 které vstupuje ze Severního
  Irska do Británie.
 • 01:20:54 Zajišťuje, že nebudou
  existovat žádná cla.
 • 01:21:00 Na produkty, které budou obíhat
  v britském celním prostoru.
 • 01:21:08 Zajišťuje to otevřenou
  hranici na irském ostrově.
 • 01:21:13 Společný cíl všech ve sněmovně.
 • 01:21:16 Skutečně to zajišťuje.
 • 01:21:19 Pro ty, kdo žijí a pracují
  podél hranice,
 • 01:21:22 že nebudou žádné viditelné
  změny v jejich životech.
 • 01:21:28 Budou moci pokračovat
  ve své činnosti jako předtím.
 • 01:21:31 Myslím, že toto je dobrá dohoda.
 • 01:21:36 Která řeší různé aspekty
  lidského soužití.
 • 01:21:42 Zajišťuje,
 • 01:21:43 že tento režim je přijatelný
  pro lidi Severního Irska.
 • 01:21:47 Že jsme dosáhli dohody
  na fundamentálních prvcích této
 • 01:21:52 nové dohody.
 • 01:21:57 Žádná aranžmá nebudou v Severním
  Irsku realizována,
 • 01:22:01 když se s tím lidé v Severním
  Irsku neztotožní.
 • 01:22:05 Obyvatelé Severního Irska mohou
  vyjadřovat svůj souhlas s těmito
 • 01:22:12 opatřeními tím,
 • 01:22:14 že čtyři roky po ukončení
  přechodného období se to potvrdí
 • 01:22:19 v tamním parlamentu.
 • 01:22:24 Jestliže bude situace jiná,
 • 01:22:26 pak opatření přestanou
  platit po dvou letech.
 • 01:22:33 Když s tím bude souhlasit
  severoirská instituce.
 • 01:22:42 Pokud umožníme proces
  vystoupení z EU,
 • 01:22:44 tak ten úžasný podnik budování
  nového vztahu s našimi přáteli
 • 01:22:49 může začít.
 • 01:22:52 Je to něco, co už opozice
  by neměla zdržovat.
 • 01:22:56 Nepřeju si, aby tento projekt bylo
  úsilí jen jedné vlády nebo strany.
 • 01:23:00 Chci, aby to bylo úsilí
  Velké Británie jako celku.

Související