iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
2. 9. 2018
13:40 na ČT2

1 2 3 4 5

6 hlasů
2052
zhlédnutí

Křesťanský magazín

Pouť na Starou Vodu — Klášter školských sester sv. Františka z Assisi v Hoješíně — Varhanický kurz Církve československé husitské — Evžen Adámek – ředitel znojemské charity

26 min | další Náboženské »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Křesťanský magazín

 • 00:00:14 Hezké nedělní odpoledne,
  milí diváci.
 • 00:00:16 V úvodu magazínu přineseme
  reportáž ze Staré Vody,
 • 00:00:19 kam letos přibyla
  nová křížová cesta
 • 00:00:22 a kříž českoněmeckého smíření,
 • 00:00:24 navštívíme zámek Hoješín,
  kde žijí řádové sestry,
 • 00:00:27 vydáme se do Olomouce
 • 00:00:29 na varhanický kurz
  Církve československé husitské,
 • 00:00:32 a na závěr představíme
  ředitele znojemské charity
 • 00:00:36 Evžena Adámka.
 • 00:00:40 330 let letos uplynulo
 • 00:00:42 od vysvěcení kostela
  ve Staré Vodě.
 • 00:00:45 Duchovní centrum
 • 00:00:47 tehdy významného
  poutního i vzdělávacího centra
 • 00:00:50 málem zaniklo poté,
  co kdysi prosperující obec
 • 00:00:53 skončila
  ve vojenském prostoru Libavá.
 • 00:00:56 Kostel ale přežil,
 • 00:00:57 a s ním i tradice
  poutí na Starou Vodu.
 • 00:01:00 Letos tu na české i německé
  poutníky čekala
 • 00:01:02 i nová křížová cesta
 • 00:01:04 a kříž českoněmeckého smíření.
 • 00:01:12 -Olejovice-Olstadt,
 • 00:01:16 Keprtovice-Geprtzau,
 • 00:01:21 Vojnovice-Kriegsdorf.
 • 00:01:29 Vesnice, které jsou
 • 00:01:30 na těchto zastaveních
  křížové cesty připomenuty
 • 00:01:34 jako zaniklé obce
  ve vojenském prostoru Libavá.
 • 00:01:38 Zastavení křížové cesty je 14,
  takže připomínáme 14 vesnic,
 • 00:01:43 ale celkem jich zaniklo 22.
 • 00:01:46 -Celá pouť na Starou Vodu
  se nese v mezinárodním duchu,
 • 00:01:50 neboť na její organizaci
  se podílejí Češi i Němci.
 • 00:01:54 A mezinárodní kořeny
  má i samotná křížová cesta,
 • 00:01:57 která se letos poutníkům
  představila poprvé.
 • 00:02:02 -Tuhle zajímavou křížovou cestu
 • 00:02:04 vytvářely děti
  ze ZŠ Frýdecká v Havířově
 • 00:02:07 pod vedením svého učitele
  Přemysla Vaňka,
 • 00:02:11 který byl taky inspirovaný tou
  atmosférou Staré Vody.
 • 00:02:18 Tvořili to 4 roky.
 • 00:02:20 Podílely se na tom děti z Havířova,
  ale i dobrovolníci ze zahraničí.
 • 00:02:27 -Skauti jezdí pomáhat
  s obnovou Staré Vody pravidelně.
 • 00:02:31 O udržování bývalého poutního místa
  a jeho okolí se ale nestarají sami.
 • 00:02:36 Velmi aktivní je také
  Okrašlovací spolek Lubavia,
 • 00:02:39 založený občanem Města Libavé
 • 00:02:41 a místním historikem
  Jindřichem Machalou,
 • 00:02:44 který dlouhá léta provádí
  německé rodáky po místech,
 • 00:02:48 kde se kdysi narodili.
 • 00:02:51 -Když jsem je doprovázel,
 • 00:02:53 tak jsem tak nějak viděl
  zánik jejich domovů a tak.
 • 00:02:57 A oni mají ke svým domovům
  opravdu nevdšední vztah.
 • 00:03:00 Ani jsem to tak nezaregistroval
  u Čechů jako u nich.
 • 00:03:04 Takovou silnou vazbu
  na místa, kde se narodili.
 • 00:03:07 A hrozně jsem se styděl,
  když jsme se pohybovali
 • 00:03:10 po těch zničených hřbitovech
  a semtam jsme našli
 • 00:03:14 nějakou kostku z lebky nebo tak.
 • 00:03:16 A to mě pomalu vedlo k myšlence,
  že by se s tím něco mělo dělat,
 • 00:03:20 že by se ta pieta
  měla prostě nějak dodržet.
 • 00:03:23 Jde o vztah k historii,
  protože ty Sudety,
 • 00:03:26 ať chceme nebo nechceme,
  tak je to stále i naše historie.
 • 00:03:31 Všechny hřbitovy i památníčky
  jsou zaneseny ve vojenských mapách,
 • 00:03:35 kde je to jako pietní místo.
 • 00:03:40 Samozřejmě je to pořád
  součást vojenského prostoru,
 • 00:03:44 ale nesmí tam probíhat
  žádný vojenský pohyb a výcvik.
 • 00:03:48 -Česko-německou spolupráci
  od letošního roku symbolizuje
 • 00:03:52 kříž smíření, vyrobený v Německu
  a vztyčený za pomoci skautů,
 • 00:03:56 německých rodáků i jejich potomků.
 • 00:04:00 Kříž byl letos posvěcen
  a každý poutník
 • 00:04:03 do něj může hodit kamínek z místa,
 • 00:04:05 odkud přichází, na důkaz toho,
  že dnešní Stará Voda má lidi
 • 00:04:09 spojovat, nikoli rozdělovat.
 • 00:04:14 -Já jsem se narodila v Německu,
 • 00:04:16 ale můj otec pochází
  z Budišova nad Budišovkou,
 • 00:04:19 který leží 8 kilometrů odsud.
 • 00:04:23 Už téměř 20 let působím ve spolku,
 • 00:04:26 který renovuje
  poutní kostel ve Staré Vodě.
 • 00:04:31 Náš spolek například
  dělal novou podlahu,
 • 00:04:34 tady všude byla zničená omítka,
  která se musela spravit,
 • 00:04:38 stejně tak všude po stranách,
  kde opadávala ze zdí.
 • 00:04:44 Také bylo nutné
  opravit ambit a presbytář.
 • 00:04:59 Jednak je to minulost naší rodiny,
  a tedy i moje minulost.
 • 00:05:03 Zároveň je v tom také zodpovědnost
 • 00:05:06 za zachování minulosti
  pro budoucnost,
 • 00:05:09 abychom se z ní mohli poučit,
  a už se neopakovala.
 • 00:05:12 Jsme všichni křesťané
  a je pro nás samozřejmé,
 • 00:05:15 že si chceme pomáhat,
  a ne si škodit.
 • 00:05:25 -Kromě mše byla pouť zakončena
 • 00:05:27 také požehnáním vodě
  z Královské studánky.
 • 00:05:30 Právě se zdejší vodou
  se pojí množství legend,
 • 00:05:33 které stály na počátku věhlasu
  Staré Vody a zrodu poutní tradice.
 • 00:05:38 Královská studánka je také
  jedinou stavbou z bývalé obce,
 • 00:05:42 která byla obnovena kompletně,
 • 00:05:44 za součinnosti
  českých i zahraničních skautů
 • 00:05:48 i německých rodáků
  a jejich potomků.
 • 00:05:52 -Překvapilo mě,
  kolik tady dnes bylo poutníků.
 • 00:05:55 A říkal jsem si,
  že přestože je to kostel,
 • 00:05:58 který vypadá tak, jak vypadá,
 • 00:06:00 na kterém se podepsaly
  ruce sovětských vojáků,
 • 00:06:03 2. světová válka atd.,
  byla tu dnes obrovská spousta lidí!
 • 00:06:09 A mám pocit, že ty poutě
  tady ve Staré Vodě mají smysl
 • 00:06:13 nebo že těch lidí sem
  přijíždí naopak čím dál víc.
 • 00:06:21 Možná tím,
  jakou má místo pohnutou historii,
 • 00:06:25 tak má co říci,
 • 00:06:27 protože každý z nás má za sebou
  nějakou pohnutou historii.
 • 00:06:33 Máme nějaké svoje šrámy,
  tak, jako tento kostel.
 • 00:06:37 A právě proto
  potřebujeme to Boží milosrdenství,
 • 00:06:40 potřebujeme touhu po Bohu,
 • 00:06:42 který léčí a uzdravuje
  i šrámy lidské duše.
 • 00:06:54 -Ve východočeských
  Železných horách,
 • 00:06:57 nad levým břehem
  vodní nádrže Seč,
 • 00:06:59 leží obec Hoješín s nevelkým zámkem
  obklopeným zahradou.
 • 00:07:03 Původní majitelé ho využívali
  jako lovecký zámeček.
 • 00:07:07 Dnes v něm žijí, modlí se
  a pracují sestry, které patří
 • 00:07:11 do kongregace Školských sester
  sv. Františka z Assisi
 • 00:07:14 a jeden týden v roce
  je i domovem dětí
 • 00:07:17 a dějištěm táborových her.
 • 00:07:20 Hoješínský,
  původně rokokový zámek
 • 00:07:23 s rozlehlou červenou střechou
  a věží uprostřed,
 • 00:07:26 si nechala v roce 1750
  vystavět rodina Schonfeldů
 • 00:07:29 a Berků z Dubé.
 • 00:07:31 O 2 století později ho odkoupila
 • 00:07:34 kongregace Školských sester
  sv. Františka a upravila ho
 • 00:07:37 na Charitní domov
  pro staré a nemocné sestry,
 • 00:07:40 o které totalitní společnost
  nestála
 • 00:07:43 a byly by tak nuceny žít osaměle
  na odlehlých místech.
 • 00:07:47 -Jestli si ještě dobře vzpomenu,
 • 00:07:50 bylo to za 62 nebo 67 tisíc.
 • 00:07:53 Neumím říct, jestli to v té době
  byly velké peníze,
 • 00:07:56 nicméně ten dům byl vybydlený,
  s rozbitými okny, prázdný,
 • 00:08:00 takže když sem vstoupily sestry,
  byly tu 3 kusy nábytku.
 • 00:08:06 Stěny byly holé.
 • 00:08:08 Prostě bych řekla,
  že to vzorně vyklidili.
 • 00:08:16 -Jen co se sestrám podařilo
  objekt přebudovat,
 • 00:08:19 musely ho nabídnout státu jako dar,
 • 00:08:21 protože jako společenství
  nesměly nic vlastnit.
 • 00:08:25 Exteriér zámečku si svůj rokokový
  charakter zachoval,
 • 00:08:28 ale interiér byl přizpůsoben životu
  a provozu charitního domova
 • 00:08:33 a dodnes svědčí o řeholním životě
 • 00:08:35 v době, kdy totalitní režim
 • 00:08:37 drtil církev
  ve všech jejích složkách.
 • 00:08:41 -Místo je to promodlené
  a protrpěné.
 • 00:08:43 Protože od začátku
  ho tady budovaly sestry,
 • 00:08:47 které věděly,
  co je to pronásledování,
 • 00:08:51 co je to chudoba
  a co je to taky věrnost.
 • 00:08:55 Prožily tady
  reformu 2. vatikánského koncilu.
 • 00:09:03 -Tehdejší představená
  Eliška Pretschnerová byla
 • 00:09:06 horlivou protagonistkou
 • 00:09:08 liturgických změn po
  2. vatikánském koncilu.
 • 00:09:11 To dokazuje
  i vzhled zámecké kaple,
 • 00:09:14 které věnovala při budování
  společného domova největší péči.
 • 00:09:18 Moderně, ale prostě a vkusně řešený
  sakrální prostor obdivoval každý.
 • 00:09:26 -Sestra Eliška tím,
 • 00:09:28 že přeskočila dobu
  o 10 až 20 let dopředu,
 • 00:09:31 byla myšlenkově tvůrčí,
 • 00:09:33 tak když v r. 1965 končil koncil,
  tak kaple, kterou tu dnes máme,
 • 00:09:39 tak vybavenou, jak je,
  tak ta byla svěcena právě r. 1965.
 • 00:09:43 V té podobě, v jaké ji vidíte.
 • 00:09:50 -Kapli, která je zasvěcena
  Nejsvětější Trojici,
 • 00:09:53 nechali vybudovat
  ještě původní zámečtí pánové.
 • 00:09:56 Vzhledem k tomu,
  že zámeček byl lovecký,
 • 00:09:59 tedy v podstatě určen k sportu,
 • 00:10:01 byla výstavba tak velké kaple
  i na tu dobu velmi netradiční.
 • 00:10:08 -Když se podíváte nahoru na strop,
 • 00:10:10 tak tam je
  ještě původní štukatérská výzdoba.
 • 00:10:13 Je to nádherná růže.
 • 00:10:15 A taky na vítězném oblouku
  a okolo vitráží
 • 00:10:17 se nám zachovala
  štukatérská výzdoba.
 • 00:10:20 Přestože byla poškozena střecha,
  nebyl poškozen strop v kapli.
 • 00:10:24 Takže tu máme památku z r. 1750.
 • 00:10:30 -V původní podobě je zachován
 • 00:10:32 i pokojík sestry Elišky
  Pretschnerové.
 • 00:10:35 -Snažíme se ho uchovávat
  jak nejlépe to jde,
 • 00:10:38 v té podobě, jakou měl
  za jejího života.
 • 00:10:44 -Eliška nezanechala svůj otisk
  pouze v lidských srdcích,
 • 00:10:48 ale i v klášterním parku.
 • 00:10:50 Jejím dílem jsou nejen chodníčky,
  sochy, dřevěný kříž či včelín,
 • 00:10:55 v odlehlém koutě zahrady
  nechala postavit srub.
 • 00:11:00 -Udělaly zakázku až na Slovensko,
  aby se vyrobila chata na klíč.
 • 00:11:05 My dnes děláme domy na klíč, že.
 • 00:11:08 V r. 1962 udělaly objednávku
 • 00:11:10 a v r. 1963 vyslala 2 sestry
  s náklaďáky a přívěsy na Slovensko,
 • 00:11:16 trvalo to 2 dny,
  pak přijely zpátky,
 • 00:11:21 přivezly s sebou veškerý materiál,
 • 00:11:24 a toho pána,
  koho byla ta zakázka,
 • 00:11:26 a on do 3 dnů udělal konstrukci.
 • 00:11:30 Ta chata ale stojí dodnes.
 • 00:11:34 Měla samostatný zadní vchod,
  takovou branku,
 • 00:11:38 kterou se dalo naprosto tajně
  vstoupit do areálu kláštera
 • 00:11:42 a do chatičky,
  aniž by to někdo věděl.
 • 00:11:47 -Od roku 2005 je klášter
  otevřen i veřejnosti.
 • 00:11:51 Sestry zde pořádají
  duchovní obnovy,
 • 00:11:54 setkání pro rodiny, mládež i děti
 • 00:11:56 nebo víkendové pobyty.
 • 00:12:01 2. prázdninový týden patřil
  Hoješín především dětem.
 • 00:12:05 Mládež z Brna,
  spolu s mladými lidmi
 • 00:12:08 z okolí Hoješína,
 • 00:12:09 zde každoročně pořádají
 • 00:12:11 křesťanský tábor
  pro děti od 7 do 12 let.
 • 00:12:17 -Sestry jsou skvělé.
 • 00:12:18 Dělat s nimi tábor
 • 00:12:20 je obrovská výzva
  a obrovská radost.
 • 00:12:23 A hlavně obrovská příležitost.
 • 00:12:32 Občas to není jednoduché,
  ale je to báječné,
 • 00:12:35 krásné a jak říká sv. František,
  když člověk dá,
 • 00:12:39 tak mnohem víc dostane.
 • 00:12:41 A obrovská příležitost
  je to i pro děti,
 • 00:12:44 protože je to týden vztahů,
  týden možností,
 • 00:12:47 a to nejen mezi sebou,
 • 00:12:52 ale i obrovská příležitost
  vztahu k Bohu.
 • 00:12:59 -Už popětadvacáté se letos sešli
  varhaníci a sboroví zpěváci
 • 00:13:03 Církve československé husitské
  na hudebním kurzu,
 • 00:13:06 který založil
  a vede zlínský
 • 00:13:08 husitský farář Zdeněk Kovalčík.
 • 00:13:11 Kurz se každý rok
  koná v jiném městě.
 • 00:13:14 Tentokrát zavítali zpěváci
  a hudebníci do Olomouce.
 • 00:13:18 Kromě zkoušek
  na společné vystoupení zažili
 • 00:13:21 i biblickou večeři nebo výlet
  za nejen církevními památkami
 • 00:13:25 v okolí hanácké metropole.
 • 00:13:32 -Chlapi vyslovují dobře,
 • 00:13:34 dámy by měly
  vyslovovat pečlivěji.
 • 00:13:37 Musíme se teprve sezpívat, no.
 • 00:13:40 -První hudební kurz
  pro varhaníky a chrámové zpěváky
 • 00:13:44 vedl a pořádal Zdeněk Kovalčík
  v roce 1994.
 • 00:13:48 Tehdy ještě netušil,
 • 00:13:50 že spolu s 20 účastníky
  založili tradici,
 • 00:13:53 která
  v Církvi československé husitské
 • 00:13:56 pokvete čtvrt století.
 • 00:13:58 A zřejmě ještě déle.
 • 00:14:01 -Kurz je určen
  všem zájemcům o hudbu,
 • 00:14:04 aspoň nějaké základy
  by měly být.
 • 00:14:07 Tedy noty,
  trošku i hra na klavír,
 • 00:14:10 alespoň mírně pokročilí.
 • 00:14:14 Ti začínají
  alespoň cvičit na klávesy,
 • 00:14:17 aby se aspoň nějak
  doprovázela bohoslužba liturgie,
 • 00:14:21 protože varhaníci,
  to je vzácné koření.
 • 00:14:24 Před námi se otevírá nový den.
 • 00:14:28 Modleme se společně:
 • 00:14:30 Bože, radujme se
  z darů tohoto nového dne.
 • 00:14:36 -Během 9 dní si kurzisté
  mohou dopoledne
 • 00:14:39 pod dohledem zkušenějších kolegů
  potrénovat hru na varhany,
 • 00:14:43 odpoledne věnují hlasovým cvičením
  a sborovému zpěvu.
 • 00:14:48 Všechno pak směřuje
  k závěrečnému koncertu.
 • 00:14:51 -V letošním roce,
  co se týče sborového zpívání,
 • 00:14:55 bude dominantou
 • 00:14:56 Hymnus ke sv. Jakubu
  Bohuslava Martinů,
 • 00:14:59 který v r. 1953 věnoval
  farnosti u sv. Jakuba,
 • 00:15:03 kde se byl narodil.
 • 00:15:07 -Kurz se postupně
  pro některé účastníky stal
 • 00:15:10 pevnou součástí
  jejich prázdninového programu.
 • 00:15:13 Třeba Jana Mlnaříková
  na něj jezdí už od dětství.
 • 00:15:18 -Začalo to jako povinnost,
 • 00:15:20 kdy mě jako 10leté dítě
  rodiče přihlásili,
 • 00:15:23 protože táta byl farář.
 • 00:15:25 Tak, jako děti jezdí na tábory,
 • 00:15:27 tak já jsem byla
  poslána na varhanický kurs.
 • 00:15:30 Skončí to jako radost.
 • 00:15:32 Jezdím sem už dobrovolně.
 • 00:15:36 -Já jsem velmi vděčný za to,
  že se přidávají lidi.
 • 00:15:39 Není jich hodně, třeba 1, 2,
  každý rok noví.
 • 00:15:43 Dalo by se říci "z ulice",
 • 00:15:45 které nějaký náš duchovní
  osloví a oni přijedou.
 • 00:15:50 Třeba nejsou z věřících rodin,
  ale ta hudba je natolik pohltí,
 • 00:15:54 že se za těch 25 let
  děly úplné zázraky.
 • 00:16:00 Asi 5 účastníků tohoto kursu
  uvěřilo a nechalo se pokřtít
 • 00:16:05 a slouží pořád v naší církvi.
 • 00:16:11 -Já jsem si tu našla manžela,
  zároveň s ním tu mám tchána
 • 00:16:15 a švagrovou, takže je z toho
  takové rodinné setkání.
 • 00:16:20 -Zní až neuvěřitelně,
  že za dobu konání kurzů
 • 00:16:24 prožili někteří hudebníci společně
  při zkouškách téměř půlrok.
 • 00:16:28 Není divu, že si tohle společenství
 • 00:16:30 stihlo vytvořit
  i některé vlastní tradice.
 • 00:16:34 -V neděli večer konáme
  tzv. biblickou večeři,
 • 00:16:37 kterou kdysi přivezly ženy
  z naší partnerské církve v Německu.
 • 00:16:42 Není to pesachová večeře,
  ale je to večeře,
 • 00:16:45 u níž se čtou při určitých pokrmech
  biblické texty.
 • 00:16:51 -Měli jsme tady i tradici,
  že se tu společně slavila půlnoční.
 • 00:16:57 Tak trošku jsme si
  zahráli na Vánoce,
 • 00:17:00 protože se o Vánocích nescházíme.
 • 00:17:03 -A tradiční je také sobotní výlet.
 • 00:17:05 Ještě před samotným
  zkouškovým maratónem
 • 00:17:08 se všichni společně
  vydávají za památkami.
 • 00:17:11 Kurz se totiž každý rok koná jinde.
 • 00:17:13 Letos vyrazili
  z Olomouce do Šternberka.
 • 00:17:16 Při prohlídce kostela
  Zvěstování Panny Marie
 • 00:17:19 nemohly chybět ani tamní varhany.
 • 00:17:24 -Celkový počet píšťal je
  29 072, ale prosím,
 • 00:17:28 berte to s rezervou, protože nevím,
 • 00:17:30 kde byly hranice
  mezi 3. a 4. řadou kornetu.
 • 00:17:38 -Vypadá to, že je to jako klavír!
 • 00:17:41 Máte tady klaviatury,
 • 00:17:42 ale ve skutečnosti
  je to úplně jiný nástroj!
 • 00:17:46 Tady nejsou struny,
  tady jsou píšťaly,
 • 00:17:48 pomocí ventilu otvírám
  cestu vzduchu k píšťale.
 • 00:17:52 Takže tady
  je hrací technika trošinku jiná.
 • 00:17:55 Takže než se klavírista
  naučí s varhanami pracovat,
 • 00:17:58 je zapotřebí hodně cvičit.
 • 00:18:00 -Podobně jako propůjčují hudebníkům
 • 00:18:03 své kostely na zkoušky
  i jiné církve
 • 00:18:06 než jejich domovská husitská,
 • 00:18:08 v Olomouci to
  například byli dominikáni,
 • 00:18:11 je i kurz samotný
  otevřený lidem všech vyznání.
 • 00:18:15 -Moje vyznání je katolické,
  jsem tak pokřtěna i biřmována,
 • 00:18:19 a co se týče kursu, tak jsem se sem
  dostala díky budoucímu manželovi,
 • 00:18:24 který je od narození husita
  a na husitské kursy
 • 00:18:27 jezdí už asi 25 let.
 • 00:18:36 -Na program zkoušek
  a závěrečného koncertu
 • 00:18:39 se nedostane jenom dávná klasika,
  ale i písně o poznání mladší.
 • 00:18:44 Letos to například jsou
  křesťanské songy
 • 00:18:46 nedávno zesnulého faráře
  Luboše Svobody.
 • 00:18:49 Píseň "Zná Hospodin dnů upřímných"
  věnoval v roce 1968 své církvi,
 • 00:18:54 a také k oslavě
  50. výročí založení republiky.
 • 00:19:07 Na začátku byl inzerát
  s výzvou ubytovat
 • 00:19:09 uprchlíky z bývalé Jugoslávie.
 • 00:19:12 Nabídl pomoc a zorganizoval
  humanitární sbírku.
 • 00:19:15 Od té doby pomáhat potřebným
  nepřestal.
 • 00:19:18 Stal se ředitelem nově vzniklé
  znojemské Oblastní charity.
 • 00:19:22 Začínal v jedné kanceláři
  s psacím strojem.
 • 00:19:25 Dnes, po 25 letech,
 • 00:19:26 vede Evžen Adámek
  120členný tým,
 • 00:19:29 s kterým pomáhá klientům
  u nás i v zahraničí.
 • 00:19:34 Velkorysost, obětavost
  a smysl pro humor
 • 00:19:37 zdědil po své mamince Marii,
 • 00:19:39 nezištnost, odvahu a odhodlání
  pouštět se i do projektů
 • 00:19:43 bez záruky úspěchu má Evžen Adámek
  nejspíš po svém otci Josefovi,
 • 00:19:48 odvážném brněnském disidentovi,
  bojovníkovi za práva církve,
 • 00:19:52 kterému v roce 1999 udělil
  prezident Václav Havel
 • 00:19:55 medaili "Za zásluhy" I. stupně.
 • 00:20:02 -Vždycky se přinesly
  nějaké balíky s papírama,
 • 00:20:06 rozložilo se to doma po stole,
  takhle dokola,
 • 00:20:09 naslinil se prst
  a snášely se papíry.
 • 00:20:14 Byly z toho pak brožury,
  které se slepovaly,
 • 00:20:17 vlepovaly se do obálek,
  a pak se to vezlo do knihkupectví,
 • 00:20:22 kde se to třeba natajno prodávalo,
  protože byl určitý okruh lidí,
 • 00:20:27 kteří věděli,
  že si to tam můžou koupit.
 • 00:20:33 Takže takhle se v době
  bývalého režimu
 • 00:20:36 šířila náboženská literatura.
 • 00:20:41 -Evžen Adámek pochází
  z 12 sourozenců, 6 dívek a 6 kluků.
 • 00:20:46 I když to nebylo vždy jednoduché,
 • 00:20:48 dnes je za tak početnou rodinu
  vděčný.
 • 00:20:52 -Široké okolí vědělo,
  že jsme opravdu velká rodina,
 • 00:20:55 tak se mě vždycky ptali:
  a ty seš kolikátej?
 • 00:20:59 Nikoli na jméno, ale na pořadí.
 • 00:21:01 Já jsem 9.
 • 00:21:04 Samozřejmě v dětském věku,
  kdy jsme chodili na základní školu,
 • 00:21:08 tak se nám děti různě posmívaly.
 • 00:21:13 Smály se mě: v kterém šupleti spíš?
 • 00:21:16 -Vyučil se automechanikem
 • 00:21:18 a po vojně vystudoval
  večerní průmyslovku.
 • 00:21:21 Po pádu totality absolvoval
  magisterské studium
 • 00:21:24 na Fakultě humanitních studií
  University Karlovy.
 • 00:21:29 Touha pomáhat ho přivedla
  k Charitě.
 • 00:21:35 -Radko, prosím tě,
  my teď jedem na tu polívku, jo?
 • 00:21:40 My už bysme tu poradu nestihli,
  tak jedeme na polívku,
 • 00:21:44 a potom teprve, o půl jedné,
  by byla porada.
 • 00:21:48 Když byly velké mrazy,
  asi před 4 lety,
 • 00:21:51 šel jeden chlapec
  s igelitkou plnou konzerv
 • 00:21:54 a trvanlivých potravin,
 • 00:21:56 takže jsme si říkali.
  jak si to na té ulici ohřeje?
 • 00:21:59 Jak může postupovat,
  když nemá žádné ubytování?
 • 00:22:05 A to byl takový impuls k tomu,
 • 00:22:07 že jsme začali hledat prostory
  pro vydávání polévky.
 • 00:22:13 Pak jsme hledali restauraci,
  která nám tu polévku vaří
 • 00:22:16 a začali jsme ji vydávat.
 • 00:22:18 Napřed jsme vydávali my,
  jako zaměstnanci,
 • 00:22:21 střídali jsme se
  a postupně jsme našli dobrovolníky,
 • 00:22:25 kteří se na té činnosti podílí.
 • 00:22:27 -Začínal z ničeho
  a na starost měl úplně vše.
 • 00:22:30 Před 25 roky
  byl jediným zaměstnancem
 • 00:22:33 a většinu pracovní doby trávil
  zařizováním v telefonní budce.
 • 00:22:38 Dnes má Oblastní charita Znojmo
  131 pracovníků, 1 200 dobrovolníků,
 • 00:22:43 poskytuje 16 druhů služeb
  a stará se ročně o 2 340 klientů.
 • 00:22:54 -Práce mě baví a naplňuje mě,
  protože pomáháme druhým lidem.
 • 00:22:58 Je to práce, která má smysl,
  jsou vidět výsledky
 • 00:23:01 a co mě tak nejvíc baví,
  to je pomoc na Ukrajině,
 • 00:23:06 kam jezdím tak 3krát,
  4krát do roka.
 • 00:23:14 Ta země mně učarovala,
  ani to neumím sám popsat,
 • 00:23:17 ale jezdím tam velmi rád.
 • 00:23:22 -V roce 1999 obdržel
  dopis ze Slovenska,
 • 00:23:25 v kterém ho řádové sestry
  žádaly o pomoc lidem na Ukrajině.
 • 00:23:29 O rok později už i s kolegy
 • 00:23:31 podporoval první dětské domovy
  rodinného typu
 • 00:23:34 na Zakarpatské Ukrajině,
  které sestry začaly zakládat.
 • 00:23:40 Poprvé vyjeli na východ v roce 2001
  a i díky podpoře svých nadřízených,
 • 00:23:45 včetně brněnského biskupa Vojtěcha,
  se počet projektů rychle rozrůstal.
 • 00:23:50 Všude zanechali něco pozitivního.
 • 00:23:53 Nebyly to vždy jen peníze
  nebo hmotné dary,
 • 00:23:56 ale i dobrá zkušenost či know-how.
 • 00:23:59 Rychle přibývala
  i úžasná přátelství.
 • 00:24:02 Pro pomoc malé ukrajinské škole
  v Turyčkách nadchl
 • 00:24:05 i děti ze základní školy
  ve Višňové.
 • 00:24:10 -Já si myslím, že je velmi dobře,
  když děti věnují své úsilí
 • 00:24:14 a finanční prostředky
  na nějakou dobročinnou věc.
 • 00:24:20 Takže je dobře, když vidí,
 • 00:24:22 kde přesně
  ty finanční prostředky pomáhají.
 • 00:24:26 -My peníze z loňského roku
  použijeme zase na to,
 • 00:24:29 abychom v té škole
  mohli dál pomáhat.
 • 00:24:35 Otec pochází přímo z Višňové,
  jezdili jsme sem jako děti.
 • 00:24:39 Když jsem tu měl 1. přednášku,
  tak jsem se dětí zeptal,
 • 00:24:43 kolik je tady ve třídě Adámků.
 • 00:24:46 A téměř třetina dětí zvedla ruku.
 • 00:24:49 Takže tady ve Višňové
  je hnízdo Adámků.
 • 00:24:54 -Evžen Adámek je ženatý 34 let.
 • 00:24:57 S manželkou Hanou
  mají 4 dospělé děti,
 • 00:25:00 syny Davida, Stanislava,
  Pavla a dceru Zdislavu.
 • 00:25:06 -Kostel sv. Augustina
  je pro mě důležitý tím,
 • 00:25:09 že jsem tu byl pokřtěn
  a měli jsme tu svatbu.
 • 00:25:13 A náš nejstarší syn
  tu měl i křtiny.
 • 00:25:18 -Všechno, co dělá, dělá srdcem,
  a nehledá v tom vlastní zisk.
 • 00:25:26 Spoustě lidem pomohl.
 • 00:25:28 A dokud bude moci,
  bude ještě dál pomáhat.
 • 00:25:36 -Na mnoha místech naší vlasti
  je možné vidět nejen krásné věci,
 • 00:25:41 ale potkat se
  i s lidmi velkého srdce.
 • 00:25:44 Některé z nich jsme vám dnes
  ukázali a představili.
 • 00:25:47 Na ty další se dostane zase příště.
 • 00:25:50 Mějte se hezky!
 • 00:25:51 Skryté titulky: Hana Svanovská,
  Česká televize 2018
 • 00:26:05 .

Související