iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
29. 10. 2017
11:25 na ČT2

1 2 3 4 5

12 hlasů
3313
zhlédnutí

Křesťanský magazín

500. výročí reformace ve Wittenbergu — Evangelická církev augsburského vyznání — Pěší pouť do Santiaga de Compostela

26 min | další Náboženské »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Křesťanský magazín

 • 00:00:12 Dobrý den! Letošní říjen
  má pro nás příchuť předvolební
 • 00:00:16 i povolební bramboračky,
  ale my tu polévku necháme těm,
 • 00:00:19 co ji navařili, a dovolíme si
  vaši pozornost zaměřit na událost,
 • 00:00:23 která téměř na den přesně
  před 500 lety
 • 00:00:27 změnila mapu západního křesťanství.
  Martin Luther v roce 1517
 • 00:00:32 přibil na dveře
  wittenberského kostela 95 tezí
 • 00:00:37 svého nového pochopení
  života křesťana a role církve.
 • 00:00:41 Měla začít diskuze,
  ale došlo k rozdělení církve.
 • 00:00:45 A ptáte-li se, jak je to dnes,
  možná vám mnohé napoví
 • 00:00:49 naše návštěva Světové výstavy
  reformace ve Wittenbergu.
 • 00:00:56 Trvala několik měsíců
  a představilo se na ní
 • 00:00:59 mnoho evangelických církví
  a organizací celého světa.
 • 00:01:04 Při přípravě této výstavy řekl
  kdosi ze Světového luterského
 • 00:01:08 svazu, že tak, jako se se Lutherem
  myšlenka reformace ve Wittenbergu
 • 00:01:13 narodila a odtud šířila do Evropy
  a celého světa,
 • 00:01:16 tak se teď vrací zpět,
  aby se nějak ukázalo,
 • 00:01:20 co dnes znamená být protestantem,
  evangelíkem či luterským křesťanem.
 • 00:01:26 Luther byl velkým iniciátorem
  obnovy církevního zpěvu.
 • 00:01:33 A dá se říct, že kromě toho,
  že napsal sám několik písní,
 • 00:01:38 byl také velkým experimentátorem
  a hledal nové cesty.
 • 00:01:43 Byl známý tím,
  že nezavrhoval světskou hudbu.
 • 00:01:48 Dokonce řekl takový bonmot:
 • 00:01:50 Proč jen ďábel
  má právo na dobré melodie?
 • 00:01:53 Takže byl takovým upravovatelem
  světských dobrých nápěvů,
 • 00:01:57 které vlastně
  podložil duchovním textem.
 • 00:02:08 Já si nemyslím,
  že je to osoba Martina Luthera,
 • 00:02:11 která je pro mě důležitá.
 • 00:02:15 Pro mě jsou důležité
  ty důrazy reformace.
 • 00:02:19 Pro mě je důležitý
  ten důraz na Písmo svaté,
 • 00:02:25 které si sami čteme.
  Ne to, co někdo přikazuje,
 • 00:02:30 ale sami si svůj život
  a to, co považujeme za dobré,
 • 00:02:34 za důležité, sladíme s Písmem.
 • 00:02:39 To je například
  jeden z těch důrazů reformace,
 • 00:02:41 který je důležitý.
  Ten důraz na pravdu,
 • 00:02:44 který byl velmi silný už u Husa.
 • 00:02:47 Výborná umělecká výstava,
  která dává podněty k přemýšlení.
 • 00:02:53 Naše partnerská hesenská církev
  se svým žehnacím robotem
 • 00:02:59 dokázala rozproudit výbornou
  diskuzi o podstatě požehnání.
 • 00:03:07 ROBOT ANGLICKY ŽEHNÁ
 • 00:03:20 Amen.
 • 00:03:25 Matěj Luther řekl
  krátce před svou smrtí:
 • 00:03:32 I když zítra skončí svět,
  bych dneska sázel stromeček.
 • 00:03:40 Když se přemýšlelo o tom,
  co se dá všechno připravit
 • 00:03:47 pro velké výročí 500 let reformace,
  jedna myšlenka byla,
 • 00:03:52 že bychom mohli udělat zahradu,
 • 00:03:56 kde budou stromy,
  které budou od různých církví.
 • 00:04:03 A časem tady má být místo,
  kde lidé můžou slavit a najít stín.
 • 00:04:12 Tak tohle je strom
  Církve českobratrské evangelické.
 • 00:04:16 Je to javor.
  A my teď čekáme, až vyroste
 • 00:04:21 natolik,
  že se spojí s ostatníma korunama
 • 00:04:23 tady všech ostatních stromů.
  Proto stojí tak blízko.
 • 00:04:27 A vznikne z toho
  jedna propletená střecha,
 • 00:04:31 která bude symbolem,
 • 00:04:33 jak církve srůstají
  a naznačují jednotu.
 • 00:04:42 Třeba si péči o ten
  zelený ekumenický baldachýn
 • 00:04:45 zamilujeme víc než natřásání
  našeho různobarevného peří.
 • 00:04:50 Ale ani pak ty barvy nezmizí.
 • 00:04:52 A my se za jednou z nich
  teď vypravíme.
 • 00:04:55 V rámci našich
  návštěv křesťanských církví
 • 00:04:57 teď zamíříme za Evangelickou církví
 • 00:05:00 augsburského vyznání
  v České republice.
 • 00:05:07 Evangelická církví augsburského
  vyznání v České republice.
 • 00:05:10 je církví hlásící se
  k vyznání apoštolů,
 • 00:05:15 které pochází z novozákonní doby,
  MLUVÍ SLOVENSKY
 • 00:05:19 jejím pramenem víry a pramenem
  života je tedy Starý i Nový zákon.
 • 00:05:23 Na základě
  tohoto apoštolského učení
 • 00:05:26 navazuje augsburské vyznání,
  které bylo v roce 1530
 • 00:05:30 předneseno Filipem Melanchtonem
  a Martinem Lutherem
 • 00:05:34 před císařem Karlem V.
 • 00:05:36 A toto vyznání považujeme
  za vyznání, ke kterému se hlásíme.
 • 00:05:41 A taky k reformaci
  doktora Martina Luthera.
 • 00:05:44 Zakládajícím a největším církevním
  sborem je slovenský církevní sbor,
 • 00:05:48 a tak se někdy stává,
  že jsme spíše vnímáni
 • 00:05:53 jako církev pro Slováky,
  ale to dnes už není pravda,
 • 00:05:56 protože jsme otevření všem lidem,
 • 00:05:58 kterým je učení
  Martina Luthera blízké.
 • 00:06:03 My sloužíme pod obojí.
 • 00:06:06 Dalším specifikem naší církve
  je ta liturgická tradicionalita,
 • 00:06:12 jestli to můžu tak nazvat.
  To znamená,
 • 00:06:15 že hlavní prostorem
  naší liturgie je oltář,
 • 00:06:18 kde farář
  velkou část liturgie zpívá,
 • 00:06:22 je otočený k oltáři,
  ale zároveň texty liturgické
 • 00:06:26 jsou zpívané směrem k obecenstvu,
  tedy k lidem, bratřím a sestrám,
 • 00:06:30 kteří se účastní bohoslužeb.
 • 00:06:34 Jsme tady na zahradě
  Chrámu svatého Michala,
 • 00:06:37 kde probíhá zahradní slavnost
  při příležitosti posvěcení chrámu,
 • 00:06:42 který je zasvěcen
  právě archanděli Michaelovi.
 • 00:06:47 Dnes tady slavíme nejen posvěcení,
  ale i 500 let reformace,
 • 00:06:50 které nás čeká za měsíc,
 • 00:06:52 ale to už bude poněkud chladněji
  na zahradní slavnost.
 • 00:06:56 V rámci tohoto výročí
  jsme v našem církevním sboru
 • 00:06:59 dali odlít nový zvon.
  Nazýváme ho zvon reformace,
 • 00:07:03 který od první slavnosti svatodušní
  už zvoní ve zvonici
 • 00:07:07 našeho Chrámu svatého Michala
  v Jirchářích.
 • 00:07:12 Luther a pivo,
  to je na několik hodin.
 • 00:07:16 Dva nejznámější
  Lutherovy výroky jsou:
 • 00:07:18 Lépe v krčmě myslet na kostel
  než myslet na krčmu v kostele.
 • 00:07:23 Kdo nemá pivo, nemá co pít.
 • 00:07:26 Církevní sborový život se snažíme
  v každém církevním sboru
 • 00:07:31 vést nejlépe, jak je to možné.
 • 00:07:34 Biblické hodiny pro seniory,
  pro dospělé,
 • 00:07:37 čtenářský klub, filmový klub,
  biblické hodiny pro mládež.
 • 00:07:42 A každou neděli mají bohoslužby,
  vedené dopělými,
 • 00:07:49 kteří se jim snaží evangelium
  přiblížit přiměřeným způsobem,
 • 00:07:53 aby tomu děti rozuměly
  a mohly to přijmout.
 • 00:08:03 Už jste si někdy všimli,
  že velmi pohodlný fotel
 • 00:08:07 nebývá místem
  jasnozřivého prozření?
 • 00:08:11 To většinou přichází,
  když se zvedneme a za něčím jdeme.
 • 00:08:15 Když opustíme zaběhané.
 • 00:08:18 Nejste si jisti,
  jestli to není jen salónní teorie?
 • 00:08:23 Možná vás přesvědčí příběh jednoho
  velmi neobvyklého dobrodruha.
 • 00:08:29 Je úspěšným podnikatelem
  a majitelem pily,
 • 00:08:32 není sportovcem ani turistou,
 • 00:08:34 a přesto se docela nedávno rozhodl
  pokořit takřka 3 tisíce kilometrů
 • 00:08:39 mezi Vysočinou
  a Santiagem de Compostela.
 • 00:08:43 Moji kamarádi
  ode mě často slýchají slova,
 • 00:08:46 že čas je otázka priority.
 • 00:08:49 Takže já jsem
  si ten čas udělal tím,
 • 00:08:52 že pro mě bylo prioritou
  vyrazit do Santiaga.
 • 00:08:57 Máme rychlá auta,
  máme mobilní telefony,
 • 00:09:00 který by nám měly
  ušetřit spoustu času.
 • 00:09:03 A já ten ušetřenej čas
  nějak nevidím.
 • 00:09:05 Čím rychleji se pohybujeme,
  čím rychleji běháme a kmitáme,
 • 00:09:10 tak tím toho času máme méně.
  Nemáme čas na rodiče,
 • 00:09:13 nemáme čas na děti,
  nemáme čas na kamarády.
 • 00:09:17 Pořád jenom někam pospícháme.
 • 00:09:20 Jestliže chci mít čas,
  tak musím snížit svou rychlost.
 • 00:09:25 A ten čas najednou začne zbývat.
 • 00:09:28 Myslím si, že tomuhle rozumí každý,
  kdo ležel nějaký čas v nemocnici.
 • 00:09:33 Pak je najednou času spousta.
 • 00:09:38 Uvědomil jsem si,
  že je potřeba ten kolotoč přerušit.
 • 00:09:44 Že těch 70 až 120
  telefonních hovorů za den
 • 00:09:49 už není normální.
  A že je potřeba s tím něco dělat.
 • 00:09:56 To je jedna věc.
 • 00:09:58 A druhá věc: Přemýšlel jsem
  o té cestě už delší dobu,
 • 00:10:02 protože žiju úžasný život.
 • 00:10:05 Nedávno jsem oslavil padesátku
  a můžu konstatovat,
 • 00:10:09 že se mně splnily
  skoro všechny moje životní sny.
 • 00:10:12 No a když jsem tak hodně dostal,
  tak jsem měl pocit,
 • 00:10:15 že musím
  i trošku za něco poděkovat.
 • 00:10:17 Nebo za to všechno
  že musím poděkovat.
 • 00:10:19 Manžel jakou má povahu?
 • 00:10:24 Takovou nevyzpytatelnou. A vím,
  že když si něco vezme do hlavy,
 • 00:10:28 že něco udělá,
  tak že jde za tím svým cílem.
 • 00:10:31 On už o tom mluvil delší dobu,
  že vyrazí,
 • 00:10:35 ale furt jsem si říkala:
  Tak jenom o tom mluví.
 • 00:10:39 Slíbil jsem si s jedním kamarádem,
  že na tu cestu půjdeme spolu.
 • 00:10:43 Taky podnikatelem.
 • 00:10:45 On měl potom
  tragickou nehodu a zahynul.
 • 00:10:49 Takže mně nezbylo,
  než tu cestu vykonat sám.
 • 00:10:54 Nerozmlouvala jste mu to?
 • 00:10:56 Tohle jsem mu nemohla rozmlouvat.
 • 00:10:59 Já jsem si říkala:
  Kdyby šel někde lézt na hory,
 • 00:11:02 nebo nějakej adrenalin,
  tak asi bych řekla: Nikam nechoď!
 • 00:11:06 Ale když se rozhodl, že půjde
  na tuhle svatojakubskou pouť,
 • 00:11:09 tak tam nešlo říct:
  Zůstaň doma, nechoď.
 • 00:11:15 Tudy jste šel ráno asi.
  To bylo kolik hodin?
 • 00:11:18 Úplně přesně vám to neřeknu,
  ale myslím že kolem 5.hodiny ráno.
 • 00:11:23 Když jsem vystoupal
  tenhle mírnej kopeček za náma,
 • 00:11:26 tak mi padlo oko tady na ten kříž.
 • 00:11:30 A nevím proč, nějak mi utkvěl
  v paměti ten nápis na tom kříži.
 • 00:11:35 Vezmi svůj kříž a následuj mě.
 • 00:11:38 A musím říct, že potom často,
  když mně bylo těžko,
 • 00:11:40 tak jsem si vzpomněl
  na tenhle nápis.
 • 00:11:45 To, že budu každý den věnovat
  někomu za svých blízkých,
 • 00:11:50 nebo i vzdálených, kteří
  mně nějakým způsobem ublížili,
 • 00:11:54 tak to musím říct,
  že jsem se inspiroval
 • 00:11:57 páterem Líznou.
  Tak nějak přirozeně jsem cítil,
 • 00:12:01 že na té cestě bych se měl
  oprostit od toho, co mě tíží.
 • 00:12:08 Takže kromě toho, že jsem
  tam nechal 20 kilo živé váhy,
 • 00:12:12 které mě tížily,
  tak jsem tam nechal
 • 00:12:16 i všechny ty problémy
  a všechny ty bolístky,
 • 00:12:21 které jsem měl v sobě,
 • 00:12:22 kdy mně někdo
  něco udělal ošklivého.
 • 00:12:29 Tak tady už jste si představoval,
  že to je konec prvního dne, že jo?
 • 00:12:33 Konec ještě ne. Měl jsem ještě
  asi 5 kilometrů do cíle.
 • 00:12:36 Ale kousíček tady v lese
  jsem špatně odbočil,
 • 00:12:40 takže hned první den
  v první etapě jsem zabloudil.
 • 00:12:43 Kousek od baráku.
 • 00:12:47 Vzal jsem si pouze spacák,
  karimatku,
 • 00:12:51 dvoje prádlo na převlečení.
  Kromě bot jsem měl ještě sandále.
 • 00:12:56 No a to bylo asi tak všecko.
 • 00:12:58 A počítal jsem s tím, že když
  bude hezky, budu spát venku.
 • 00:13:02 Měl jsem doporučující dopis
  od pana kardinála,
 • 00:13:06 takže jsem počítal s tím,
  že budu spát na farách třeba.
 • 00:13:10 A věřil jsem tomu,
  že když někde požádám někoho,
 • 00:13:13 že mě nechá přespat
  třeba ve stodole.
 • 00:13:17 Musím říct, že moje
  očekávání byla velmi naivní
 • 00:13:21 a že takhle to vůbec nefungovalo.
 • 00:13:24 U lidí jsem nespal prakticky nikdy,
 • 00:13:29 protože se mi nikdy
  nepodařilo nikoho přesvědčit,
 • 00:13:32 že nejsem darebák, který je okrade,
  nebo jim provede něco ošklivého.
 • 00:13:39 Ta důvěra tam prostě není.
 • 00:13:41 Takže mi nezbylo nic jiného,
 • 00:13:45 než buď hledat ubytování
  v nějakém hotelu,
 • 00:13:49 nebo doufat, že bude hezky,
  a spát venku.
 • 00:13:52 Takhle to fungovalo
  v Německu a ve Švýcarsku.
 • 00:13:56 A dá se říct,
  že i do poloviny Francie.
 • 00:13:59 Ve Španělsku už je
  tak velké množství poutníků
 • 00:14:03 a tak luxusní servis pro poutníky,
 • 00:14:06 že tam už si se spaním
  vůbec nemusíte lámat hlavu.
 • 00:14:12 První polovinu cesty jsem šel
  naprosto bez zkušeností
 • 00:14:17 a bez přípravy.
  Pouze podle navigace v telefonu.
 • 00:14:22 A druhou polovinu cesty,
  když jsem zjistil,
 • 00:14:26 že to takhle dál nepůjde,
  tak už jsem šel podle průvodců,
 • 00:14:30 už jsem se taky poučil,
  získal jsem nějaké zkušenosti
 • 00:14:33 a šel jsem po té tradiční
  svatojakubské cestě,
 • 00:14:37 která je značená
  a jsou k tomu tištění průvodci,
 • 00:14:42 kde máte
  všechny potřebné informace,
 • 00:14:45 které vám ulehčí tu cestu.
 • 00:14:50 V té první fázi
  asi jsem se styděl vrátit.
 • 00:14:54 Ale že to bylo těžké, to bylo.
  A bojoval jsem spíš
 • 00:14:57 s těma fyzickýma věcma. Když
  potom jsem dorazil do Německa,
 • 00:15:02 kde je spousta cyklotras
  a stezek pro pěší,
 • 00:15:08 tak už jsem si na tu chůzi
  taky trošku zvykl,
 • 00:15:10 tak už to bylo trochu snazší.
 • 00:15:12 Ale ta skutečná krize
  přišla až někde ve Švýcarsku
 • 00:15:18 a potom na začátku Francie,
 • 00:15:20 kde jsem neměl
  už tolik problémy fyzické,
 • 00:15:26 ale přišly problémy,
  které se člověku rodí v hlavě.
 • 00:15:32 Takže duševní.
 • 00:15:35 Tam jsem prožíval
  poměrně velký stres na silnici,
 • 00:15:38 protože jak jsem šel
  podle navigace,
 • 00:15:41 která mě vedla
  po silnicích 2. a 3.tříd,
 • 00:15:45 těch cyklostezek
  a stezek pro pěší bylo minimum,
 • 00:15:48 spíš žádné, takže jsem šel
  vytrvale mezi auty a kamiony.
 • 00:15:55 A to na mě působilo
  strašným způsobem.
 • 00:15:58 A když se k tomu přidalo
  třeba trošku horší počasí
 • 00:16:03 a začal jsem přemýšlet nad tím,
 • 00:16:05 že jsem teprve
  v první polovině cesty
 • 00:16:08 a kolik mě ještě čeká,
 • 00:16:11 tak na mě přišla
  taková nějaká krize.
 • 00:16:14 Hodně těžká.
 • 00:16:17 A začal jsem hledat důvod,
  jak si zachovat tvář a skončit.
 • 00:16:23 Nejhorší to bylo ve Švýcarsku,
  když mi v neděli zavolal a říkal:
 • 00:16:28 Musíš to rozhodnout ty.
  Mám 3 možnosti.
 • 00:16:32 První možnost je, že sednu na vlak,
  přejedu Francii
 • 00:16:36 a půjdu jenom Španělsko.
  Druhá možnost je,
 • 00:16:39 že sednu na autobus
  a zítra jsem doma.
 • 00:16:42 A třetí možnost je, že půjdu dál.
 • 00:16:45 Já jsem mu říkala: Přece nemůžeš po
  mně chtít, abych já tohle rozhodla.
 • 00:16:49 To musíš vědět ty.
  A on: Dělej! Rozhodni to!
 • 00:16:53 Tak v duchu to ve mně křičelo:
  Sedni na autobus a pojeď domů!
 • 00:16:58 Ale nahlas jsem řekla:
  Rozhodl ses, že půjdeš, tak běž!
 • 00:17:02 Ona mi řekla: Jen ťapej!
  Tak jsem musel jít dál.
 • 00:17:12 Já Honzu vidím jako člověka,
  kterej dokáže mít velký sny,
 • 00:17:17 ale zároveň stojí
  nohama pevně na zemi.
 • 00:17:23 My jsme se seznámili s Honzou
  nějak docela záhy,
 • 00:17:27 co jsme se sem přestěhovali
  do Krupý.
 • 00:17:30 Vždycky fandil tomu,
  když se dětem věnuje,
 • 00:17:33 když se dělají kroužky, když se
  organizují volnočasové aktivity.
 • 00:17:38 A my jsme tady začali docela rychle
  se věnovat dětem skrze přírodu.
 • 00:17:43 Na přelomu ledna a února
  jdeme s dětma do přírody
 • 00:17:47 a ukazujeme jim, že během zimy
  ta příroda vlastně pořád žije.
 • 00:17:52 Procházíme tady okolí vesnice.
 • 00:17:54 Ukazujeme si,
  co třeba zvířata potřebují
 • 00:17:59 a jak prožívají to zimní období.
 • 00:18:02 Ukazujeme si
  tu hospodářskou krajinu.
 • 00:18:06 Jak tu lesní,
  tak i tu zemědělskou, obdělávanou.
 • 00:18:10 A snažíme se
  s těmi dětmi přijít na to,
 • 00:18:16 jak tady společně
  je dobrý v té krajině žít.
 • 00:18:23 Jedno z mých životních štěstí
  nebo požehnání je,
 • 00:18:28 že máme skvělou rodinu.
  Pocházím ze skvělé rodiny.
 • 00:18:32 Můj pradědeček napsal
  takzvanou Památnou knihu.
 • 00:18:37 A protože je nás hodně v rodině,
 • 00:18:40 tak jsme ji nechali
  nakopírovat a upravit.
 • 00:18:46 Já jsem ji všem svým dětem
  a příbuzným zpracoval
 • 00:18:52 do tohoto formátu. Tady vám
  můžu ukázat fotku pradědečka
 • 00:18:56 s tou památnou knihou.
  -Tu psal rukou?
 • 00:19:00 To bylo ručně psaný. Ano.
  My už to máme přepsaný.
 • 00:19:04 Jeden z mých příbuzných
  ji přepsal na stroji psacím.
 • 00:19:08 A my jsme to nechali jen nafotit
 • 00:19:11 a rozmnožili jsme to
  pro všechny příbuzné.
 • 00:19:15 Křesťanství v naší rodině
  je určitě jeden z pilířů
 • 00:19:19 našich životů vedle práce.
  Nevím, snad je to v genech,
 • 00:19:23 ale je to už po mnoho generací.
  Ve Starém zákoně je údajně text,
 • 00:19:30 který říká, že pokud
  člověk provede něco ošklivého,
 • 00:19:34 tak se to může promítnout
  až do dalších 4 generací.
 • 00:19:37 A já tvrdím,
  že tím, že předáváme
 • 00:19:42 tuto rodinnou tradici
  právě po několik generací,
 • 00:19:47 tak snad je to i ten důvod,
  že se nám všem velice dobře daří.
 • 00:19:54 Já jsem v životě vystřídal
  několik profesí
 • 00:19:58 a kdybych měl dneska říct,
 • 00:20:02 teď myslím
  z toho pracovního úhlu pohledu,
 • 00:20:06 čím jsem,
  tak já nejradši říkám hospodářem.
 • 00:20:12 A všichni lesáci,
  a já tedy jsem i lesník,
 • 00:20:15 mám vzdělání lesnické,
  tak lesák ví,
 • 00:20:19 že když dneska zasadí stromek,
  tak to není ani pro jeho syna,
 • 00:20:23 ale spíš pro jeho vnuka.
 • 00:20:26 Takže možná i toto
  je takové moje znamení.
 • 00:20:36 Po cestě se stalo
  několik takových zajímavých věcí.
 • 00:20:41 Člověk v tom samozřejmě
  může hledat fyziku,
 • 00:20:45 může v tom hledat
  nějaké vědecké zdůvodnění,
 • 00:20:48 nicméně já jsem přesvědčen,
 • 00:20:51 že to všechno mělo
  nějaký ještě jiný rozměr
 • 00:20:55 a jiný důvod, proč se ty věci děly.
 • 00:20:57 Po bouřce ráno sice přestalo pršet,
 • 00:21:00 ale byla taková ta černá obloha,
  těžký mraky,
 • 00:21:04 a vyrazil jsem z jednoho
  francouzského města po silnici.
 • 00:21:08 Velice rychle začal houstnout
  silniční provoz - auta, kamiony.
 • 00:21:14 Tak abych nemusel myslet
  na ten hustý silniční provoz
 • 00:21:19 a na to,
  že nejspíš za chvíli začne pršet,
 • 00:21:22 tak jsem se začal modlit.
 • 00:21:25 No a velice rychle došlo k tomu,
 • 00:21:28 že se najednou v té obloze
  objevila taková trhlina.
 • 00:21:34 Napravo stěna nějakého pohoří
  a černý mraky nad tím,
 • 00:21:40 nalevo ta samá situace.
  Já jsem šel údolíčkem podle řeky.
 • 00:21:45 No a přesně přede mnou
  ta trhlina v těch mracích,
 • 00:21:49 kde ani nekáplo. Napravo hustý
  déšť, nalevo taky černá obloha.
 • 00:21:56 Takhle jsem šel asi 3 hodiny.
  A když jsem přicházel k vesnici,
 • 00:22:01 která byla někde na obzoru,
  zasvítilo slunce
 • 00:22:04 a padlo přímo to světlo
  na fasádu kostela,
 • 00:22:08 tak mě to docela dostalo.
 • 00:22:10 Těch příběhů bych mohl říct víc,
  ale silný příběh byl,
 • 00:22:13 když jsem překonával Pyreneje.
 • 00:22:15 Převýšení tam je
  nějakých 1200 metrů.
 • 00:22:19 A v té jedné třetině
  jsem vešel do nízké oblačnosti
 • 00:22:23 a pak jsem šel
  asi 2 nebo 3 hodiny jenom mlhou.
 • 00:22:27 Tak jsem znovu, už poněkolikáté
  zase znova se začal modlit.
 • 00:22:34 A při slovech Zdrávas Maria
  se zase otevřelo nebe,
 • 00:22:39 zasvítilo světlo a spatřil jsem
  vpravo pode mnou v lese
 • 00:22:44 svůj stín a měl jsem
  kolem hlavy krásnou duhu.
 • 00:22:50 To je interference světla
  na tenké vrstvě,
 • 00:22:54 z fyzikální hlediska
  zase se to dá vysvětlit.
 • 00:22:57 Nevím, proč byla kolem hlavy,
  a nebyla kolem těla.
 • 00:23:00 A vůbec se tím nezabývám, protože
  to v podstatě není důležité.
 • 00:23:06 Mě napadlo cosi o tom,
  že asi to, co dělám,
 • 00:23:11 má nějaký vyšší smysl.
 • 00:23:14 Já musím říct, že jsem
  si užíval každý den té cesty.
 • 00:23:19 Každý den měl svoje kouzlo,
  každý den byl trošku jiný.
 • 00:23:24 A když jsem teď nedávno
  listoval těmi fotografiemi
 • 00:23:29 a zápisky z té cesty, tak jsem
  si to znovu všechno promítal
 • 00:23:34 a skoro bych řekl,
  že celá ta cesta byla
 • 00:23:38 stejně úžasná
  jako můj dosavadní život.
 • 00:23:41 Ten konec, musím říct,
  že já jsem neměl žádné očekávání,
 • 00:23:47 že se stane něco výjimečného,
  a taky se nic výjimečného nestalo.
 • 00:23:51 Jediné,
  po čem jsem v Compostele toužil,
 • 00:23:56 abych už byl zase znova doma.
  Tam už se mi skutečně stýskalo.
 • 00:24:05 -Když se vrátil?
  -Tak to bylo bezvadný.
 • 00:24:08 To bylo super. Tady ho vlastně
  čekala ještě vnučka malá, měsíční,
 • 00:24:13 protože když byl ty 2 měsíce pryč,
  tak se narodila 3.vnučka dceři.
 • 00:24:18 Izabelka. Takže ho čekalo
  o jednoho človíčka víc tady.
 • 00:24:30 Já mám rád strašně české filmy.
 • 00:24:32 A jeden takový krásný český film
  je Vesničko má středisková.
 • 00:24:36 Já už jsem říkal, že skoro všechno
  mám, že se mi všechno splnilo,
 • 00:24:39 stejně jako říkal pan Hrušínský:
  Co ještě nemám? Hrobku.
 • 00:24:45 A tak nějak se to všechno
  zdánlivě náhodně semlelo,
 • 00:24:49 že mám teď takovéhle krásné místo,
  kde - si myslím -
 • 00:24:53 se člověk musí doslova těšit.
  Já jsem na té cestě pochopil,
 • 00:24:58 že tak, jako jsem zanechal
  ten ruch, shon,
 • 00:25:02 firmu a rodinu
  a odešel jsem na cestu,
 • 00:25:07 tak jednou budu muset
  odejít na cestu daleko delší.
 • 00:25:10 A nebudu si s sebou moct
  brát vůbec nic.
 • 00:25:13 Ani ten spacák, ani karimatku.
  Tak tady to místo bude dobrý,
 • 00:25:17 tady odložím i to svoje tělo.
  A pak doufám,
 • 00:25:19 že budu mít ty klíče od těch dveří,
  abych mohl vejít.
 • 00:25:27 Tak to vidíte. Ta naše poslední
  cesta může být veselá, až radostná.
 • 00:25:32 To když na té naší
  předposlední cestě životem
 • 00:25:35 zavoní cosi jako věčnost
  a my si uvědomíme,
 • 00:25:39 že nás někdo má rád takové,
  jací jsme,
 • 00:25:42 bez zbytečných šminek a masek.
  To se to pak životem klusá.
 • 00:25:47 Mějte se hezky
  a příště na shledanou!
 • 00:25:51 Skryté titulky: Jaroslav Švagr
  Česká televize 2017

Související