iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
2. 8. 2019
20:00 na ČT1

1 2 3 4 5

8 hlasů
24156
zhlédnutí

Události

Hlavní zpravodajská relace České televize. Souhrn nejdůležitějších událostí dne v ČR i ve světě.

48 min | další Zpravodajství »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Události

 • 00:00:00 Budoucí provoz Temelína - ČEZ o něj
  musí požádat příští rok - rozhoduje
  i o tom, kdo rozšíří Dukovany.
 • 00:00:06 Zánik smlouvy o raketách - výpověď
  potvrdily Spojené státy i Rusko -
  rostou obavy ze zbrojení.
 • 00:00:13 Stovky ruských měst v dýmu z hořící
  Sibiře - tamní obrovské požáry
  se d
 • 00:00:28 UDÁLOSTI s datem 2. srpna.
  Vítejte u jejich sledování.
 • 00:00:35 Jaderná elektrárna Temelín vstoupí
  zanedlouho do posledního roku
 • 00:00:37 schváleného provozu. ČEZ tak musí
  požádat o nové povolení.
 • 00:00:40 Ředitel státem ovládané firmy
  Daniel Beneš říká, že jihočeské
 • 00:00:43 bloky by měly bez problémů
  fungovat minimálně do roku 2060.
 • 00:00:50 -To je procedurální krok, který
  není jenom papírová práce,
 • 00:00:53 je to strašně důležité umět
  potvrdit státním úřadům, že
 • 00:00:56 ta elektrárna je bezpečně
  provozovatelná a spolehlivá
 • 00:01:01 a k tomu vede mnoho průkazů,
  dokumentů v řádu tisíce stran.
 • 00:01:07 Jádro - podle státní koncepce
  představuje pro následující dekády
 • 00:01:11 hlavní zdroj elektrické energie
  v Česku. A to přesto,
 • 00:01:14 že ho Evropský parlament zařadil
  mezi takzvané špinavé zdroje.
 • 00:01:18 Navýšení výroby se pojí
  s vybudováním nových bloků -
 • 00:01:21 nejdřív v Dukovanech.
  Výstavbu má platit právě ČEZ.
 • 00:01:30 Je neděle, 19. července 1987,
  13 hodin. Právě od této chvíle
 • 00:01:33 má Československo druhou jadernou
  elektrárnu. Hlásíme se vám
 • 00:01:38 u čtvrtého bloku jaderné
  elektrárny Dukovany.
 • 00:01:41 -Víc než třicet let od spuštění
  Dukovan je výstavba jaderných
 • 00:01:43 bloků v Česku stále aktuálním
  tématem. Plány na čas zbrzdila
 • 00:01:47 také otázka financování.
 • 00:01:49 Nedávno vláda rozhodla,
  že investorem bude ČEZ.
 • 00:01:55 -Hledáme prostě rovnováhu, která
  státu zajistí jeho potřeby
 • 00:01:57 a zároveň obchodní společnosti,
  jako je ČEZ, zajistí projekt,
 • 00:02:00 který bude moct realizovat.
 • 00:02:01 -S výstavbou nových bloků Česko
  počítá v době, kdy podobné
 • 00:02:04 projekty ve světě momentálně
  provázejí prodlevy a komplikace.
 • 00:02:08 Například ve slovenských
  Mochovcích se dostavba dvou bloků
 • 00:02:10 prodražila v přepočtu
  o sedm miliard korun.
 • 00:02:13 Proti jaderné energii se postavil
  také europarlament.
 • 00:02:19 -Jádro je čistý zdroj. O tom
  není pochyb. A jakýsi náznak
 • 00:02:21 Evropského parlamentu nebyl
  charakteru technologického
 • 00:02:25 ani ekologického, ale to byl
  čistě politický akt ve finálním
 • 00:02:29 tažení původního parlamentu.
 • 00:02:31 -Výrazně ekologickou cestou
  se při výrobě elektřiny
 • 00:02:33 rozhodlo jít třeba
  sousední Německo.
 • 00:02:36 Jednoznačný cestovní plán, jehož
  cílem je radikální řešení.
 • 00:02:40 Německá vláda rozhodla na začátku
  tohoto roku, že poslední uhelná
 • 00:02:43 elektrárna přestane fungovat
  v roce 2038. Souběžně s loučením
 • 00:02:49 s uhlím proběhne také loučení
  s jadernou energií. Poslední
 • 00:02:53 jaderná elektrárna přestane dodávat
  proud do sítě v roce 2022.
 • 00:03:00 -Německo je v situaci, kdy
  do čtyř let nebude mít rezervní
 • 00:03:02 zdroje pro svoji soustavu
  a bude muset ten rok 38
 • 00:03:08 v oblasti útlumu uhlí
  i revidovat, ale řekněme si
 • 00:03:13 po pravdě, že Německo je
  v situaci, kdy politik
 • 00:03:17 tohle svým občanům neřekne,
  protože je to nepopulární.
 • 00:03:20 -V Česku je uchazečů o stavbu
  nového jaderného bloku
 • 00:03:22 hned několik. Z Ruska, Japonska,
  Francie, Ameriky nebo Číny.
 • 00:03:29 -Výstavba nového jaderného
  zdroje je extrémně drahá,
 • 00:03:31 cena je nepředvídatelná,
  doba dokončení je nejasná,
 • 00:03:36 žádná firma nepodepíše přesně,
  jaký bude termín dokončení,
 • 00:03:41 jaká bude cena, to je
  křišťálová koule doslova.
 • 00:03:44 -S uvedením nového dukovanského
  bloku do provozu stát počítá
 • 00:03:47 někdy po roce 2035.
 • 00:03:56 V Česku je jádro druhým
  nejvyužívanějším zdrojem
 • 00:03:59 při výrobě elektřiny. Nejvíc se jí
  vyrobí stále spalováním černého
 • 00:04:04 a hnědého uhlí - téměř polovina
  z celkového množství.
 • 00:04:07 Podle státní koncepce,
  aktualizované naposled
 • 00:04:09 před čtyřmi roky, by ale
  v roce 2040 měla jaderná energie
 • 00:04:14 hrát hlavní roli. Na druhé místo
  by měly poskočit obnovitelné
 • 00:04:18 zdroje, naopak uhlí ustoupí.
  Vzroste i význam plynu.
 • 00:04:26 V Událostech vítám Danu Drábovou -
  předsedkyni Státního úřadu
 • 00:04:28 pro jadernou bezpečnost.
 • 00:04:31 -Jaká je úloha vašeho úřadu při té
  už dlouho diskutované dostavbě
 • 00:04:35 jaderných bloků? Podle rozhodnutí
  vlády si je má ČEZ sám zaplatit,
 • 00:04:39 tudíž si taky chce sám vybrat
  dodavatele. Znamená to, že vás to
 • 00:04:43 bude zajímat až při žádosti
  o uvedení do provozu?
 • 00:05:03 -To by mohlo, my jsme povinni
  posoudit žádost o licenci
 • 00:05:11 k výstavbě. Předtím ale vstoupíme
  do hry v době,
 • 00:05:17 kdy se bude schůzovat o umístění
  toho bloku.
 • 00:05:24 Tam náš úřad také vydává povolení.
 • 00:05:30 Žádost lze očekávat někdy v roce
  2021,
 • 00:05:40 ale tam ještě nepotřebujeme vědět
  konkrétního dodavatele.
 • 00:05:47 Podle současného harmoogramu se dá
  předpokládat,
 • 00:05:59 že Státní úřad pro jadernou
  bezpečnost obdrží povolení
 • 00:06:02 k výstavbě.
 • 00:06:04 -Co by se stalo, kdyby se Česko
  do budoucna vzdalo jádra -
 • 00:06:06 jak se rozhodli třeba Němci?
  Pálili bychom víc uhlí,
 • 00:06:08 dováželi víc plynu,
  energie by zdražila?
 • 00:06:23 -Svět by se nezbořil, jaderná
  energie je zatím jediný
 • 00:06:32 nízkoemisní zdroj a měla by dobře
  fungovat.
 • 00:06:42 Ale rozhodne-li se v budoucnosti,
 • 00:06:51 že jádro opustíme, musíme
  přikročit k jiným zdrojům
 • 00:06:55 a těch moc nemáme.
 • 00:07:05 Něco dokážeme ušetřit,
 • 00:07:13 maličko dokážeme navýšit potenciál
  obnovitelných zdrojů.
 • 00:07:40 I o tom budou Události, komentáře
  s ministrem průmyslu a obchodu
 • 00:07:43 Karlem Havlíčkem. Startují v 10.
 • 00:07:51 Smlouva o likvidaci raket středního
  a krátkého doletu mezi USA a Ruskem
 • 00:07:55 z roku 1987 dnes oficiálně přestala
  existovat. Donald Trump svůj úmysl
 • 00:08:01 oznámil už loni s tím, že Moskva
  pravidla smlouvy porušuje
 • 00:08:06 dlouhodobě. Jeho krok podpořilo
  i NATO. Konec smlouvy vyvolává
 • 00:08:09 obavy z dalších závodů
  ve zbrojení.
 • 00:08:12 Raketový systém Iskander a střela
  Novator na lednové prezentaci
 • 00:08:15 ruské armády pro zahraniční
  média a experty.
 • 00:08:21 Právě kvůli raketám, které NATO
  zná pod označením SSC-8,
 • 00:08:24 se Donald Trump rozhodl Smlouvu
  o likvidaci raket středního
 • 00:08:26 a krátkého doletu vypovědět -
  podle spojeneckých expertů
 • 00:08:30 spadají do zakázaného doletu
  500 až 5500 kilometrů.
 • 00:08:45 Stoltenberg mluví o nutnosti
  přiměřené reakce - tak,
 • 00:08:48 aby mezi mocnostmi nezačaly
  další závody ve zbrojení.
 • 00:08:51 Rusko porušování smlouvy
  dlouhodobě popírá.
 • 00:09:04 -To, že Rusko smlouvu porušuje,
  tvrdila už vláda Baracka Obamy.
 • 00:09:07 I on uvažoval o tom, že ji vypoví.
  Je to jedna z mála věcí, na které
 • 00:09:10 měl s Trumpem shodný názor.
  A výhrady měl k dohodě
 • 00:09:13 i Vladimir Putin. Dvacet let
  od jejího podepsání prohlásil,
 • 00:09:17 že by bylo vhodné rozšířit ji
  o Čínu.
 • 00:09:19 Totéž se teď domnívá i Berlín.
 • 00:09:29 -Rozšíření případné nové smlouvy
  právě o Čínu ale rozhodně nebude
 • 00:09:32 snadné. I proto, že mezi ní
  a Spojenými státy pokračují
 • 00:09:35 obchodní spory. Washington
  čerstvě oznámil uvalení
 • 00:09:38 nových cel na čínské zboží.
 • 00:09:52 -Ještě dva roky platí nová smlouva
  START o snížení počtu
 • 00:09:54 strategických zbraní, kterou
  v Praze v dubnu 2010 podepsal
 • 00:09:58 Barack Obama s tehdejším ruským
  protějškem Dmitrijem Medveděvem.
 • 00:10:02 Z okolí Donalda Trumpa už
  zaznívají hlasy,
 • 00:10:04 že ani ta by se neměla
  prodlužovat.
 • 00:10:11 Britské letectvo se snaží odvrátit
  katastrofu na vodní přehradě.
 • 00:10:14 Hráz stará víc než 200 let
  se včera částečně prolomila
 • 00:10:17 pod náporem vody z přívalových
  dešťů a ohrožuje město pod sebou.
 • 00:10:22 Narychlo z něj musely odejít tisíce
  lidí _ vzít si stihli jen léky
 • 00:10:25 a domácí zvířata. Podle správce
  přehrady je situace kritická,
 • 00:10:29 přestože ji vojáci zpevňují pytli
  se 400 tunami písku a štěrku.
 • 00:10:43 V Brně začalo mistrovství světa
  silničních motocyklů. Na třídenní
 • 00:10:46 akci se prostřídá až 200 tisíc
  fanoušků. Nejvíc jich pořadatelé
 • 00:10:50 čekají v neděli - během hlavního
  závodu. Kolem Masarykova okruhu
 • 00:10:54 jsou už teď stovky hlídek -
  a taky Kristýna Březovská.
 • 00:10:58 -Kristýno, způsobil příjezd diváků
  nějaké dopravní komplikace?
 • 00:11:13 -Žádné větší komplikace dnes nebyly.
 • 00:11:18 Kolony v okolí se ale tvořily,
 • 00:11:24 hlavně na D1 ve směru na Brno.
 • 00:11:31 Větší kolony čekají zítra ráno
 • 00:11:35 a pak v neděli, kdy je hlavní
  program.
 • 00:11:46 Doporučují proto používat speciální
  linky.
 • 00:11:50 O bezpečnost se stará policie,
 • 00:11:54 k dispozici má i vrtulník a drony.
 • 00:12:02 -Jednoznačně vyrazit
  s předstihem. Počítat s tím,
 • 00:12:04 že pokud pojedu na poslední
  chvíli, tak se zásadně zdržím.
 • 00:12:05 Pokud by byla mokrá varianta,
  tak o to víc je důležité jet
 • 00:12:07 tam, kam mě nasměřují
  policisté - z těch míst pak
 • 00:12:09 bude zajištěna bezplatná
  doprava k Automotodromu.
 • 00:12:14 Jedna z tras, kterou při cestě
  na Velkou cenu využívají hlavně
 • 00:12:16 fanoušci z Rakouska, vede
  přes Novomlýnské nádrže.
 • 00:12:18 Kvůli opravám je tam čeká dlouhé
  zdržení. Po provizorním mostě
 • 00:12:20 se totiž smí projet nejvýš
  20km rychlostí.
 • 00:12:24 A nově to hlídají radary.
 • 00:12:27 Popojíždění a dlouhý had vinoucí
  se v obou směrech - do Brna
 • 00:12:31 kvůli Moto GP, přes Mikulov zase
  na rakouský sraz veteránů.
 • 00:12:36 Začíná jeden z dopravně
  nejnáročnějších
 • 00:12:38 prázdninových víkendů.
 • 00:12:42 -Předpokládáme ty nejvytíženější
  časy v ranních nebo brzkých
 • 00:12:44 dopoledních hodinách,
  mezi osmou a desátou,
 • 00:12:46 nebo později odpoledne
  od čtvrté,
 • 00:12:48 kolem šesté hodiny dál.
 • 00:12:50 -Tady je důvod - dvacítka a nové
  úsekové měření. Jen za včerejšek
 • 00:12:54 radary celkem zachytily skoro
  1400 přestupků.
 • 00:12:59 -My jsme připravení
  i na eventuální posílení
 • 00:13:01 v řadách našich pracovníků.
  Ty pokuty, dá se říct, že
 • 00:13:06 se to bude pohybovat v řádu
  stokorun, spíš k tisícikoruně.
 • 00:13:12 -Dvacítkou tady řidiči měli přitom
  jezdit už od podzimu.
 • 00:13:15 Tehdy sem silničáři nasadili
  přes původní most v havarijním
 • 00:13:18 stavu tento provizorní -
  s příznačným názvem mamut.
 • 00:13:23 Jenže předepsanou rychlost
  nedodržovali.
 • 00:13:26 Je to vidět hlavně na těchto
  vyjetých kolejích.
 • 00:13:30 -Musí se opatrně, je to tam
  takový rozpracovaný,
 • 00:13:32 kdo to nezná nebo neví a jede
  dost rychle, tak může
 • 00:13:34 to auto třeba taky odřít.
 • 00:13:39 -Čím rychleji auta jedou,
  tím jsou taky hlasitější.
 • 00:13:42 Silný hluk trápí zejména obyvatele
  okolních obcí nebo návštěvníky
 • 00:13:44 kempů. Znásobený je v noci.
  Proto jsou kamery uzpůsobené tak,
 • 00:13:49 aby mohly dobře měřit i za tmy.
 • 00:13:51 Radary tady vydrží zřejmě až
  do března, kdy se stařičký most
 • 00:13:55 začne opravovat. Hotovo by mohlo
  být do konce roku 2020.
 • 00:14:04 Soud odmítl rozhodnout
  o nároku Aleny Vitáskové
 • 00:14:07 na odškodnění ve výši 35 milionů.
 • 00:14:10 Někdejší šéfka Energetického
  regulačního úřadu
 • 00:14:13 byla před 6 lety obviněna
  z podílu na podvodu
 • 00:14:15 s licencí pro 2 solární
  elektrárny.
 • 00:14:18 Loni justice obžalobu
  pravomocně zamítla.
 • 00:14:21 Pak ale zasáhla ještě
  nejvyšší instance
 • 00:14:23 a Vitásková tak zatím
  na odškodnění nemá nárok.
 • 00:14:27 Solární elektrárny
  bratrů Zemkových.
 • 00:14:29 Licenci od regulátora získaly
  poslední den před výrazným
 • 00:14:32 snížením výkupních cen.
 • 00:14:34 Elektrárny ale nebyly dokončené
  a vyšší zisk,
 • 00:14:37 který mohl jít až do miliard,
  tak získaly nezákonně.
 • 00:14:42 -Inženýrka Vitásková
  měla přispět
 • 00:14:43 k zachování způsobené škody.
 • 00:14:46 -Kategoricky odmítám obvinění,
  obžalobu,
 • 00:14:48 kterou pan státní zástupce
  zcela vykonstruoval.
 • 00:14:51 -Ministryně spravedlnosti
  Marie Benešová kauzu uvádí
 • 00:14:54 jako příklad trestního stíhání
  na objednávku.
 • 00:14:57 Podle soudu obžaloba
  nakonec neprokázala,
 • 00:14:59 že by Vitásková zanedbala
  kontrolní roli.
 • 00:15:02 V době vynesení verdiktu
  už bývalá předsedkyně
 • 00:15:04 regulačního úřadu začala požadovat
  po státu odškodnění.
 • 00:15:07 Soud ji ale dnes odmítl.
 • 00:15:09 Po nedávném zásahu Nejvyššího
  soudu
 • 00:15:11 je totiž Vitásková
  opět obžalovaná.
 • 00:15:15 -To trestní řízení ještě běží,
  ale nemůže tam dojít
 • 00:15:17 k jinému rozhodnutí,
  než k pravomocnému zproštění.
 • 00:15:19 Tedy ten nárok na odškodnění
  jako takový trvá.
 • 00:15:21 -Nejvyšší soud konstatoval,
  že Vitásková pochybila,
 • 00:15:23 ale nešlo o trestný čin.
 • 00:15:25 V křesle předsedkyně zůstala
  do roku 2017,
 • 00:15:28 kdy byla její pozice nahrazena
  pětičlennou radou.
 • 00:15:31 Dva radní v pondělí
  odvolala vláda.
 • 00:15:32 A předsedovi neprodloužila mandát.
 • 00:15:37 -Jsou tam naprosto nezvratné
  důkazy,
 • 00:15:38 které skutečně svědčí o tom,
  že tito radní nejednali
 • 00:15:41 ve prospěch spotřebitelů
  a jednali zejména ve prospěch
 • 00:15:43 regulovaných subjektů.
 • 00:15:51 -Podle Lidových novin Vlk zastavil
  kontrolu jedné z tepláren,
 • 00:15:53 která si měla do koncové ceny
  počítat neoprávněné náklady.
 • 00:15:58 Trojice radních prosadila taky
  zrušení 2,5milionové pokuty
 • 00:16:00 pro dodavatele tepla
  do Thomayerovy nemocnice.
 • 00:16:03 Ta si stěžovala úřadu
  na neúměrně se zvyšující cenu.
 • 00:16:07 Stejně jako Vlk
  všechna obvinění odmítá
 • 00:16:09 i bývalý předseda rady
  Vladimír Outrata,
 • 00:16:11 který vedení úřadu přebíral
  od Vitáskové.
 • 00:16:18 Série bombových útoků v thajské
  metropoli lehce zranila čtyři lidi.
 • 00:16:20 Menší výbušná zařízení byla
  v centru města a u vládních budov
 • 00:16:23 v jeho severní části. Bangkok dnes
  hostil setkání ministrů zahraničí
 • 00:16:25 asijských zemí, kterého se účastnil
  i šéf americké diplomacie
 • 00:16:28 Mike Pompeo. Útoky ale summit
  nenarušily.
 • 00:16:32 Podle premiéra za nimi stála
  organizovaná skupina.
 • 00:16:39 Většina, kterou má při hlasováních
  v parlamentu britská vláda,
 • 00:16:42 se ztenčila na pouhý jeden hlas.
  Po doplňovacích volbách
 • 00:16:44 ve velšském okrsku Brecon
  a Radnorshire, kde konzervativní
 • 00:16:47 kandidát neuspěl. Byť jde o jediný
  mandát, premiéru Johnsonovi
 • 00:16:51 bude chybět zejména
  při prosazování brexitu.
 • 00:16:56 Štěstí opoziční liberální
  demokratky po vítězství
 • 00:16:58 v doplňovacích parlametních
  volbách. Premiérovi vzkázala,
 • 00:17:01 jak se bude stavět
  k hlasováním o brexitu.
 • 00:17:14 Boris Johnson už osm dní v čele
  země opakuje: brexit bude
 • 00:17:17 31. října, za jakoukoliv cenu.
  Přesvědčit poslance ale bude zase
 • 00:17:23 složitější. Nad opozicí mu zbyla
  převaha jediného hlasu.
 • 00:17:28 A konzervativní tábor
  není jednotný.
 • 00:17:31 Parlament má teď prázdniny, vláda
  ale v přípravách na tvrdý brexit
 • 00:17:34 nezahálí. Nový ministr financí
  prohlásil, že je urychlil:
 • 00:17:50 Peníze vyhradil na zásoby léků
  a osvětovou kampaň včetně tísňové
 • 00:17:53 linky pro podnikatele. Celní
  a daňová správa má nabrat 5 tisíc
 • 00:17:57 nových pracovníků. Tady si ministr
  Javid obhlíží doky v Tilbury,
 • 00:18:01 kde vláda zvažuje vznik volné
  ekonomické zóny.
 • 00:18:05 Podobných by mohlo být až deset.
  Podle opozice to bude ráj
 • 00:18:08 pro daňové úniky a praní
  špinavých peněz.
 • 00:18:10 Podle vlády - šance
  pro zaostávající regiony.
 • 00:18:14 Anglická centrální banka
  před riziky tvrdého brexitu
 • 00:18:17 znovu důrazně varuje. A včera
  kromě toho snížila odhad růstu.
 • 00:18:33 Libra je na 30měsíčním minimu.
  A brexit má nastat už za 90 dní.
 • 00:18:42 Romové z celé Evropy si připomínají
  Památný den romského holokaustu.
 • 00:18:47 Přesně před 75 lety nacisté
  zlikvidovali tzv. cikánský rodinný
 • 00:18:51 tábor v Osvětimi - Březince.
  V plynových komorách zavraždili
 • 00:18:55 téměř 3000 Romů a Sintů. Modro-
  zelená romská vlajka s rudým kolem
 • 00:18:59 vlaje také na pražském magistrátě.
  Dopoledne ji na budovu
 • 00:19:03 Nové radnice vyvěsil primátor
  Zdeněk Hřib s některými radními
 • 00:19:05 a představiteli
  zastupitelských klubů.
 • 00:19:13 Jan Hauer přišel za války
  o prarodiče. Otcova první manželka
 • 00:19:17 a čtyři děti zemřeli v Osvětimi.
  Včetně tříměsíční holčičky.
 • 00:19:23 -Plus tátovi příbuzní, rodina,
  bratranci,
 • 00:19:26 dohromady 180 lidí rodiny Hauer,
  Richter.
 • 00:19:31 -Jeho matka - druhá otcova žena -
  zase prošla internací v Letech
 • 00:19:34 u Písku a v Terezíně. Pan Hauer
  se jako potomek Sintů narodil
 • 00:19:38 dva roky po válce. V roce 1967
  odjel s otcem na dva roky
 • 00:19:41 do Německa, kde pátral
  o osudech první rodiny.
 • 00:19:45 -Ono se mohlo stát, že ty děti
  přežily a mohli si je někteří
 • 00:19:48 lidi od nás Sintů vzít
  a zachránit je.
 • 00:19:53 -Dodnes vede korespondenci
  s archivy a matrikami napříč
 • 00:19:55 střední Evropou a sbírá dobové
  doklady a fotografie svých předků.
 • 00:20:02 -Ten systematický postup, kdy je
  proti nim postupováno vůči rase,
 • 00:20:06 se datuje do konce 30. let.
 • 00:20:09 K té fyzické likvidaci
  dochází od roku 1942.
 • 00:20:14 -Právě v noci z 2. na 3. srpna 1944
  nacisté zlikvidovali tzv. cikánský
 • 00:20:20 rodinný tábor v Osvětimi -
  Březince. K vyhlazení mělo dojít
 • 00:20:24 dřívě, zabránila jim v tom vzpoura
  romských vězňů. Nejen to si dnes
 • 00:20:28 na místě připomínali pamětníci,
  přeživší, příbuzní
 • 00:20:31 i zástupci vlád z celého světa.
 • 00:20:40 Dnem připomínky vyhlazení Romů
  a Sintů se 2. srpen stal v Polsku
 • 00:20:43 v roce 2011, v dalších evropských
  zemích o dva roky později.
 • 00:20:48 Kromě dnešní piety v Osvětimi se mu
  od čtvrtka věnuje i mezinárodní
 • 00:20:50 konference v Krakově, která se
  zaměřila i na romskou kulturu
 • 00:20:53 a boj proti rasismu.
 • 00:20:59 Vyhlazovací politika nacistického
  Německa za druhé světové války
 • 00:21:01 vedla v Evropě ke smrti zhruba
  milionu Romů a Sintů.
 • 00:21:02 Z pěti a půl tisíce osob, které
  byly deportovány do koncentračních
 • 00:21:05 táborů, se jich vrátilo 600.
 • 00:21:13 Historické souvislosti dodá web
  Čtyřiadvacítky - včetně schématu
 • 00:21:16 koncentračního tábora, kde nacisti
  Romy drželi a vraždili.
 • 00:21:25 Práce na opravě trati
  u Mariánských lázní, kde havaroval
 • 00:21:28 nákladní vlak, se protáhnou.
  Původní plán počítal s termínem
 • 00:21:32 už dnes - teď ho správce posouvá
  do druhé půlky srpna.
 • 00:21:35 Detaily za chvíli.
 • 00:21:39 Auta v Česku stále stárnou -
  v průměru je jim téměř 15 let.
 • 00:21:43 Michal se podíval
  na souvislosti...
 • 00:21:45 Někteří odborníci kritizují stát,
  že nemotivuje lidi ke koupi
 • 00:21:47 mladších vozů - třeba přísnějšími
  emisními poplatky. Starší auta
 • 00:21:51 mají častěji problémy se škodlivými
  emisemi _ právě na to se teď
 • 00:21:55 zaměřili policisté během speciální
  kontroly. Ukážeme kolem půl osmé.
 • 00:22:04 Narušený svah výrazně zpozdí práce
  na obnově poškozené trati
 • 00:22:08 u Mariánských Lázní. V neděli tam
  vykolejil nákladní vlak.
 • 00:22:12 Správa železnice předpokládá, že
  provoz v úseku obnoví až 20. srpna.
 • 00:22:17 -Na místě je Kamila Medová -
  co všechno je potřeba udělat?
 • 00:22:35 -Hasičům se podařilo už odklidit
  vysypané vápno.
 • 00:22:53 Práci prodlouží narušený svah.
 • 00:23:06 - Měření, která probíhají,
  a do konce týdne ještě budou,
 • 00:23:08 zjišťují napětí v kotvách,
  které drží záporovou stěnu
 • 00:23:11 od provizorního náspu.
  Opravovat se bude trakční
 • 00:23:13 vedení, koleje a taky zmiňovaná
  záporová stěna. Opravy provedou
 • 00:23:15 firmy, které pracují
  na obchvatu Mariánských Lázní.
 • 00:23:19 Nedělní nehoda ale zřejmě bude mít
  i dlouhodobější dopad na fungování
 • 00:23:21 železnice. Podle dokumentů, které
  získala ČT, na nebezpečnost místa
 • 00:23:23 upozorňovalo hned několik
  strojvedoucích a České dráhy
 • 00:23:25 námitky předaly Správě železniční
  dopravní cesty.
 • 00:23:27 Ta je už před nehodou odmítla
  a trvá na tom, že nepochybila.
 • 00:23:29 Dopravci teď hledají způsoby,
  jak chyby lidského faktoru
 • 00:23:31 omezit aspoň u sebe.
 • 00:23:35 Trvalo to několik dnů, než se
  všechny vykolejené vagony
 • 00:23:37 dostaly pryč -
  nebo zpátky na koleje.
 • 00:23:43 V drážním zákulisí se mezitím ozývá
  kritika - jde o to, že se tady
 • 00:23:46 staví silniční podjezd: udělat tu
  fatální chybu bylo snazší
 • 00:23:50 než obvykle. Od poloviny července
  záleželo, jestli si strojvůdce
 • 00:23:53 všimne jedné značky na trati
  a jednoho řádku
 • 00:23:57 v třináctistránkovém dokumentu.
 • 00:24:00 -Je určitě špatně takovýhle
  provizorní stav, který tam je,
 • 00:24:03 převádět na trvalou traťovou
  rychlost.
 • 00:24:05 -Vlaků, které tu projely rychleji,
  bylo víc. Několik strojvůdců
 • 00:24:08 Českých drah si stěžovalo a jejich
  nadřízení kontaktovali SŽDC -
 • 00:24:12 dva dny před nehodou.
 • 00:24:34 -Mě napadlo jediné, že se to
  udělalo z toho důvodu,
 • 00:24:35 aby investor, což je Krajský
  úřad, nemusel platit SŽDC
 • 00:24:39 za pomalou jízdu.
 • 00:24:40 -Správa železnic tvrdí, že chybu
  neudělala. Rozhovor na kameru
 • 00:24:43 odmítla - stejně jako oslovení
  náměstci ministra dopravy.
 • 00:25:08 -České dráhy teď zvažují, že by
  alespoň upravily předpisy
 • 00:25:10 pro strojvedoucí. Na vysvětlenou -
  strojvedoucího se výpravčí ptá,
 • 00:25:15 jestli je připravený odjet. Pokud
  by nově potvrdil, že je připravený,
 • 00:25:19 potvrdí tím i souhlas - a to, že
  je zpravený o tom, jak vypadají
 • 00:25:22 poměry na trati.
 • 00:25:25 -Je to v tuto chvíli skutečně
  v úrovni diskusí, ta opatření,
 • 00:25:28 která se budou zvažovat, tak
  těch bude zřejmě větší množství.
 • 00:25:31 -Změny ale zřejmě přijdou nejdřív
  po ukončení vyšetřování - a to
 • 00:25:34 může Drážní inspekci zabrat i rok.
 • 00:25:41 Největší ze 6 průhledných čoček
  instalovali technici na pražské
 • 00:25:43 náplavce u Rašínova nábřeží.
  Sloužit budou i jako vchod
 • 00:25:47 do takzvaných kobek. Jsou vyrobené
  z akrylátu a osa, podle níž
 • 00:25:51 se vyklápějí, je nakloněná, aby
  se dalo dobře vcházet.
 • 00:25:55 Cena jednoho skla se pohybuje
  okolo 700 tisíc.
 • 00:26:00 -Pivotové okno je poměrně známý
  princip, používá se to víceméně
 • 00:26:03 hlavně u dveří. Tohle není jenom
  okno, jsou to taky dveře.
 • 00:26:09 Ta velikost a ta proporce tak
  momentálně odpovídá
 • 00:26:14 největšímu prvku na světě.
 • 00:26:19 Bývalý slovenský premiér Vladimír
  Mečiar zakládá novou stranu.
 • 00:26:21 Její název i program hodlá
  představit v září. Zatím neřekl,
 • 00:26:24 zda bude lídrem uskupení nebo
  jestli se jeho jméno objeví
 • 00:26:27 na kandidátce. Parlamentní volby
  se na Slovensku uskuteční
 • 00:26:31 na konci února příštího roku.
 • 00:26:35 -77letý Mečiar v rozhovoru
  pro bulvární deník Plus jeden den
 • 00:26:37 uvedl, že v současnosti neexistuje
  strana, pro kterou by Slovensko
 • 00:26:41 bylo na prvním místě. Zmínil snahu
  o zavedení většinového volebního
 • 00:26:45 systému nebo odvolatelnosti
  politiků. Zároveň nevyloučil
 • 00:26:49 spolupráci s neúspěšným
  prezidentským kandidátem
 • 00:26:52 Štefanem Harabinem.
 • 00:26:56 Unikátní operaci srdce úspěšně
  provedli lékaři v pražské nemocnici
 • 00:26:58 Na Homolce. Mladému muži, který
  trpí svalovou dystrofií,
 • 00:27:01 přímo do srdce zavedli bezdrátový
  kardiostimulátor.
 • 00:27:04 Ten běžný jeho tělo nepřijalo.
  Podle lékařů to pro pacienty
 • 00:27:08 s tímto dědičným onemocněním
  představuje naději
 • 00:27:10 na delší a kvalitnější život.
 • 00:27:14 Tyhle fotky poslal David Teufel
  svým blízkým chvíli po tom,
 • 00:27:16 co se probral z narkózy.
 • 00:27:20 -Nevím teda, co mi tam namíchali,
  ale vzbudil jsem se
 • 00:27:22 úplně šťastnej.
 • 00:27:23 -Teď si s přáteli užívá léta.
 • 00:27:26 Když není v práci, vyráží právě
  k vodě, na výlety nebo festivaly.
 • 00:27:29 Svalová dystrofie ho na vozík
  upoutala v 15.
 • 00:27:36 -Pokud má kolem sebe člověk ty
  správný lidi,
 • 00:27:38 tak jde zvládnout všechno.
 • 00:27:40 -Diagnóze už vzdoruje 31 let.
  Ochabují mu svaly - včetně srdce.
 • 00:27:45 -Ve chvíli, kdy spím, tak se mi
  zpomaluje srdce na nějakejch
 • 00:27:49 25-30 tepů, normálně je to stav,
  kdy už jde člověk do kómatu.
 • 00:27:56 -Dostal proto kardiostimulátor.
 • 00:27:58 S ním ale špatně hýbal pravou
  rukou. A navíc přišel zánět.
 • 00:28:03 -Hrozilo protržení kůže
  a potom otrava krve.
 • 00:28:07 -My jsme věděli, že i kdyby tam
  nebyla ta infekce,
 • 00:28:09 že ten kardiostimulátor musí
  pryč a museli jsme hledat
 • 00:28:13 alternativní možnost, jak
  zajistit jeho rytmus.
 • 00:28:18 -Právě Petr Neužil z Homolky mu
  nabídl řešení v podobě
 • 00:28:21 bezdrátového kardiostimulátoru.
 • 00:28:26 -Jenom tohleto kovový bude
  v pacientovi zůstávat
 • 00:28:27 a takhle to půjde
  do toho pacienta.
 • 00:28:29 -Dnes už je to poměrně běžný
  zákrok. V případě Davida ale bylo
 • 00:28:32 nutné vyřešit třeba to, jestli
  dokáží katétr tříslem zavést.
 • 00:28:36 Kvůli handicapu totiž nemůže
  narovnat nohu.
 • 00:28:39 Věděl, že jde do rizika.
 • 00:28:42 -Jsem cejtil, že je to prostě
  potřeba - buď anebo prostě no...
 • 00:28:44 -Nakonec se lékařskému týmu
  podařilo stimulátor dostat
 • 00:28:47 k pravé komoře bez větších
  problémů.
 • 00:28:51 -My jsme byli sami překvapeni,
  že vlastně byly úplně optimální
 • 00:28:53 parametry - na úplně nejnižším
  prahu, na nejnižší energii
 • 00:28:56 to stimulovalo, takže
  u něj je ta prognóza dobrá.
 • 00:28:59 -To otevřelo cestu i pro další
  pacienty se stejným typem nemoci.
 • 00:29:03 Davidovi vydrží malý přístroj
  pomáhat až deset let.
 • 00:29:06 A jeho plán je jasný -
  užít si je naplno.
 • 00:29:12 Na Sibiři se stále rozšiřují požáry
  _ hlavně v obtížně dostupných
 • 00:29:14 oblastech, kde hasiči proti ohni
  nezasahují. Ve třech regionech
 • 00:29:18 na východě platí výjimečný stav.
  Obří oblak kouře ale dusí stovky
 • 00:29:23 měst. Mezi místními i ekology roste
  kritika úřadů kvůli nečinnosti.
 • 00:29:29 Víc než 3 miliony hektarů tajgy
  v plamenech _
 • 00:29:31 to je necelá polovina rozlohy
  Česka. Někde hoří už od června.
 • 00:29:36 Ohně žene po vyprahlé krajině
  vítr. Takhle vypadá rozsah
 • 00:29:39 na specializované ruské stránce
  mapující požáry.
 • 00:29:43 A satelitní snímky NASA ukazují
  oblak kouře dosahující
 • 00:29:46 až k Aljašce a Kanadě.
 • 00:29:50 3 000 hasičů s podporou armády se _
  zřejmě kvůli příliš vysokým
 • 00:29:52 nákladům - zaměřují jen na ohniska
  ohrožující obydlené oblasti _
 • 00:29:57 těch je zlomek. Zbytek požárů
  jen monitorují.
 • 00:30:00 Ochránci životního prostředí
  mluví o ekologické katastrofě.
 • 00:30:16 Jak houstne jedovatý dým, který
  dusí stovky vesnic a měst
 • 00:30:19 včetně třetího největšího v zemi
  Novosibirsku, sílí kritika
 • 00:30:23 místních úřadů. Vyšetřovací výbor
  už stíhá některé funkcionáře
 • 00:30:27 z Krasnojarského kraje _ viní je
  z nedbalosti a liknavosti.
 • 00:30:39 Příčina požárů je nejistá -
  po dlouhém období sucha je mohly
 • 00:30:42 zapálit blesky. Premiér Dmitrij
  Medveděv ale nařídil vyšetřit,
 • 00:30:46 jestli je nezapálili ilegální
  těžaři dřeva
 • 00:30:49 ve snaze zahladit stopy.
 • 00:30:52 Kreml zatím nekývl na pomoc, kterou
  ve středu nabídl po telefonu
 • 00:30:54 americký prezident Donald Trump.
 • 00:30:58 I přes to, že se na rozsáhlých
  územích Sibiře musí současně
 • 00:31:00 vypořádat s další katastrofou _
  mohutnými záplavami.
 • 00:31:11 Někteří řidiči se s nimi už setkali
  - policejní kontroly technického
 • 00:31:16 stavu vozidel teď můžou být
  podrobnější a zaměřují se
 • 00:31:19 i na filtry pevných částic.
 • 00:31:20 Zařízení, známá dosud hlavně z aut
  s naftovým motorem, která zachycují
 • 00:31:24 rakovinotvorné částice
  z nedokonalého spalování paliva.
 • 00:31:29 Ne ve všech vozech ale fungují,
  jak mají
 • 00:31:31 a někteří řidiči je dokonce
  odstraňují.
 • 00:31:46 Policisti už můžou využívat první
  speciální zařízení na měření emisí
 • 00:31:50 a na místě rozhodnout, jestli je
  vůz v pořádku, případně vyzvat
 • 00:31:53 majitele k nápravě. Čtvrtroční
  zkušební provoz teď vyhodnotí,
 • 00:31:57 další přístroje přibudou.
 • 00:32:01 D11 u Hradce Králové a technická
  kontrola na silnici.
 • 00:32:07 Přímo v provozu tady policisté
  a technici odhalují závady
 • 00:32:09 na vozidlech. Teď je zajímá
  i to, jak kouří -
 • 00:32:12 tedy filtr pevných částic.
 • 00:32:16 -Kontrolní činnost vykazuje
  policie, my v podstatě na její
 • 00:32:18 žádost a v její prospěch
  působíme jako odborná složka.
 • 00:32:22 -Novinkou ve výbavě je tento měřicí
  přístroj za 350 tisíc.
 • 00:32:28 -Lehce se to strčí do výfukového
  potrubí, před tím je potřeba
 • 00:32:30 nakrmit počítač potřebnými
  údaji a potom to všechno
 • 00:32:33 probíhá automaticky.
 • 00:32:43 -Přístroj je natolik přesný,
  že může stanovovat přímo
 • 00:32:45 na stanovišti ty hodnoty,
  a policista může omezit
 • 00:32:49 platnost technické
  způsobilosti na jeden měsíc.
 • 00:32:58 -Všechny hodnoty jsou v pořádku,
  vyhovělo.
 • 00:32:59 -Stovka dosavadních kontrol dopadla
  podobně. Navíc ne každý kouřící
 • 00:33:02 výfuk znamená chybějící filtr.
 • 00:33:06 -Během prováděných kontrol se
  našla řada závad, dá se hovořit
 • 00:33:09 o nějakých 30, 35 % závadových
  vozidel, nicméně filtr pevných
 • 00:33:14 částic nebyl nalezen ani jeden
  jako nefunkční nebo, nebo vadný.
 • 00:33:19 -Zařízení zachytává saze
  ve výfukových plynech. Po čase
 • 00:33:22 se ale musí čistit nebo i vyměnit,
  a to něco stojí. Někteří řidiči
 • 00:33:26 ho proto odmontují. Ministerstvo
  životního prostředí odhaduje,
 • 00:33:30 že takových aut můžou jezdit
  po Česku statisíce.
 • 00:33:35 -Ten motorista by měl ztratit
  takovou tu beztrestnost, kterou
 • 00:33:37 dneska má, že s tím jezdí,
  a věří, že ho nikdo nemůže
 • 00:33:40 chytit, protože to je neměřitelné.
  Skutečně je to velké poškození
 • 00:33:43 našeho zdraví, koneckonců
  i toho člověka, který tím jezdí.
 • 00:33:50 -Pravidelně by policisté měli
  kontrolovat filtry pevných částic
 • 00:33:52 v Praze - chce to po nich
  magistrát,
 • 00:33:54 plánuje proto koupit
  pět měřicích zařízení.
 • 00:33:58 -Až těch měření bude tisíc nebo
  deset tisíc, můžeme hovořit
 • 00:34:01 o tom, co je většinou
  za problém.
 • 00:34:05 -Centrum služeb pro silniční
  dopravu má zatím jedno takové
 • 00:34:07 zařízení, další dvě právě teď
  pořizuje a chystá vyhodnocení
 • 00:34:11 zkušebního provozu.
 • 00:34:16 Filtry pevných částic, známé
  pod zkratkou DPF,
 • 00:34:19 se začaly objevovat v některých
  autech po roce 2000.
 • 00:34:22 Povinně je mají všechny osobní
  diesely od emisní normy Euro 5,
 • 00:34:26 ale teď už je dostávají
  i nejnovější vozy s benzinovými
 • 00:34:29 motory. Důvodem jsou stále
  přísnější limity - a jak je vidět,
 • 00:34:33 rozdíl v množství škodlivin podle
  normy Euro 1 a té současné
 • 00:34:37 je řádový. I 10 let staré auto
  ale patří v Česku k těm novějším
 • 00:34:41 a svého kupce si najde. Jenom
  za první pololetí tady motoristi
 • 00:34:45 registrovali bezmála 90 tisíc
  ojetých vozů. Nejčastěji - téměř
 • 00:34:48 ve třetině případů - kupovali
  auta stará 10 až 15 let,
 • 00:34:53 27 procent jich bylo ve stáří
  5 až 10 let.
 • 00:34:57 A český vozový park opět o něco
  zestárnul - osobním autům,
 • 00:35:00 která jezdí po tuzemských
  silnicích, je aktuálně v průměru
 • 00:35:03 už skoro 15 let.
 • 00:35:07 A toto číslo se v nejbližší době
  asi nijak radikálně nesníží.
 • 00:35:11 Stát jen minimálně motivuje lidi,
  aby stará auta nekupovali.
 • 00:35:14 Třeba zvláštní emisní poplatky
  za znečišťování ovzduší budou
 • 00:35:17 hradit jen majitelé vozů vyrobených
  před rokem 2000. Dřív se přitom
 • 00:35:21 vztahovaly i na desetiletá auta.
  Ministerstvo životního prostředí
 • 00:35:25 připravuje novelu - opětovné
  zpřísnění ale neplánuje.
 • 00:35:28 Ekologická daň se tak i nadále
  bude týkat pouze vozidel
 • 00:35:32 s normou EURO 0,1 a 2.
 • 00:35:36 Rok výroby 1992 až 2000. Vozy,
  kterých je v tomto autobazaru
 • 00:35:41 jen zlomek. Lidé si je tu kupují
  třeba jako své první auto
 • 00:35:45 anebo jako další vůz do rodiny.
 • 00:35:49 -V podstatě nejstarší auto
  v našem autobazaru je tahle
 • 00:35:51 škoda felicia, dá se říct, že
  vozy kategorie Euro 2 a nižší -
 • 00:35:55 to znamená Euro 1, Euro 0,
  už se u nás v autobazaru
 • 00:35:57 prakticky nevyskytují.
 • 00:35:59 -Za takto stará auta teď platí
  emisní poplatek ti, kteří ho
 • 00:36:01 v Česku poprvé registrují anebo
  majitelé vozů, u nichž ekologická
 • 00:36:05 daň ještě nebyla zaplacená. Poprvé
  se daň zavedla před deseti lety.
 • 00:36:13 -Za těch 10 let, kdy ta pravidla
  platí, se vybralo 3,7 miliardy
 • 00:36:16 korun. Samozřejmě nejvíc -
  stamiliony, byly už v těch
 • 00:36:18 prvních letech, proto myslíme,
  že by taky bylo třeba to
 • 00:36:21 protáhnout a vrátit se k tomu
  původnímu principu, že auta
 • 00:36:23 starší víc než 10 let by
  ten poplatek měla platit.
 • 00:36:25 -Někteří odborníci nesouhlasí právě
  s tím, že se ekologická daň
 • 00:36:28 v návrhu zákona neposunula
  na vyšší emisní třídy
 • 00:36:32 a nevztahuje se tak
  i na mladší auta.
 • 00:36:37 -V podstatě se to jeví tak, že
  zákonodárce krapet zapomněl
 • 00:36:40 na to, že si stanovil
  nějaké emisní normy a že ty
 • 00:36:44 úplně nejstarší, které
  v uvozovkách smrdí, tak chtěl
 • 00:36:48 zpoplatňovat právě proto, aby
  motivoval uživatele kupovat si
 • 00:36:51 auta nová a která mají
  přísnější emisní limity.
 • 00:37:08 -Zvláštní daň za registraci auta -
  podle množství vypouštěných emisí -
 • 00:37:11 se platí i v dalších zemích Evropy.
  Třeba v Rakousku může při koupi
 • 00:37:14 starého vozu dosáhnout tato daň
  až 32 procent.
 • 00:37:22 Tolik český autopark - za chvíli
  se podíváme do Opavy -
 • 00:37:25 hraje se tam rizikové fotbalové
  derby.
 • 00:37:27 Víc o tom už řekne zase Marcela.
 • 00:37:32 Norští záchranáři vyzvedli těla
  dvou Čechů, kteří zemřeli
 • 00:37:35 při výstupu na skalní stěnu
  Trollvegen. Náročná akce
 • 00:37:38 se protáhla na pět dnů _ několikrát
  ji přerušil déšť, vítr a mlha.
 • 00:37:43 Nejvyšší stěnu v Evropě, na které
  je víc než kilometr zcela kolmý,
 • 00:37:46 se horolezci pokusili zdolat
  ve čtvrtek. V sobotu se podle plánu
 • 00:37:48 měli ozvat příbuzným. Ti v pondělí
  požádali o pomoc úřady.
 • 00:37:58 V Tel Avivu se turistům nabízí nová
  komentovaná prohlídka města,
 • 00:38:01 která vyvolala velký zájem
  i rozruch. Vede totiž po místech
 • 00:38:03 nejkrvavějších teroristických
  útoků. Autor nápadu říká,
 • 00:38:06 že připomínka ponuré minulosti
  a lidských tragédií má svůj smysl.
 • 00:38:11 Turistická prohlídka, která nemá
  pohladit po duši. Jaakov Levy
 • 00:38:14 vypráví turistům příběhy těch,
  kteří zemřeli při teroristických
 • 00:38:17 útocích. Například tady na ulici
  Dizengoff se jednoho říjnového rána
 • 00:38:22 v roce 1994 odpálil palestinský
  atentátník v autobuse.
 • 00:38:27 Zemřelo 22 lidí.
 • 00:38:49 Toho dne stál Jaakov Levy pár
  desítek metrů odtud a sledoval,
 • 00:38:52 jak z vraku autobusu vynášejí
  lidská těla. Pořádat podobné
 • 00:38:56 komentované prohlídky ho napadlo,
  když nedávno zjistil,
 • 00:38:59 že pomníčky na ulici
  už mnozí lidé nevnímají.
 • 00:39:12 A tak teď párkrát do měsíce,
  bez nároku na honorář,
 • 00:39:15 vyráží se zájemci na cestu,
  při které ožívají jména lidí
 • 00:39:19 z pouličních pomníčků.
 • 00:39:27 Jenže Tel Aviv se snaží definovat
  úplně jinak než jako město
 • 00:39:30 nechvalně proslulé teroristickými
  útoky. A proto i tato turistická
 • 00:39:33 prohlídka vzbudila
  velké kontroverze.
 • 00:39:36 Plakáty inzerující prohlídku jsou
  strhávány a sám průvodce čelí
 • 00:39:39 občas kritice, že z lidských
  tragédií dělá atrakci. On říká,
 • 00:39:45 že dělá naopak užitečnou práci,
  protože čas od času připomene
 • 00:39:48 turistům, že za současnou idylou
  kaváren a plážových klubů
 • 00:39:52 se skrývá smutná minulost.
 • 00:40:00 Ostravský komín Strakáč půjde
  k zemi. Český báňský úřad
 • 00:40:04 zamítl odvolání aktivistů
  a povolil demolici komína
 • 00:40:07 v aglomeraci Dolních Vítkovic.
  Podle odpůrců odstřelu jde o jeden
 • 00:40:10 z nejvýznamnějších cihlových
  komínů v republice.
 • 00:40:12 Podle Vítkovic je naopak
  kontaminovaný a nebezpečný.
 • 00:40:16 -101metrový cihlový komín Strakáč
  je nejmohutnějším komínem
 • 00:40:19 v republice. V dolní části má
  průměr přibližně 15 metrů.
 • 00:40:23 Na jeho odstřel bude zapotřebí
  120 kilogramů trhaviny.
 • 00:40:27 K zemi půjde zítra
  v brzkých ranních hodinách.
 • 00:40:33 Češi se chystají na sázení deseti
  milionů stromů. Teď se hledají
 • 00:40:35 vhodná místa a resort životního
  prostředí vypíše výzvu na podporu
 • 00:40:38 projektu. "Stromy pro budoucnost"
  je nejrozsáhlejší akcí, která má
 • 00:40:43 dostat dřeviny do krajiny a měst.
 • 00:40:45 Tím zlepšit odolnost Česka
  vůči změnám klimatu.
 • 00:40:49 Na 7 hektarech teď vysadili
  stromy v Říčanech u Prahy.
 • 00:40:52 Při celorepublikové akci
  by tu měla vyrůst další stovka.
 • 00:40:59 -Snažíme se přemýšlet
  o protierozních opatřeních,
 • 00:41:03 která by sloužila k tomu, aby
  ta půda tady zůstávala,
 • 00:41:06 aby se ten prostor stal
  co nejpestřejší.
 • 00:41:08 -Města se ale zároveň shodují -
  problém je sehnat dostatek míst
 • 00:41:10 pro nové stromy.
 • 00:41:13 -Hledáme vlastníky, kteří by si
  řekli - lepší než propachtované
 • 00:41:16 pole, tak takový štráfek
  dáme na dobrou věc.
 • 00:41:24 -Chceme dát dohromady všechny
  aktivní lidi, kteří by v průběhu
 • 00:41:27 5 let vysadili 10 milionů stromů
  - za každého obyvatele jeden.
 • 00:41:36 -Pro představu: 10 milionů stromů
  vypaří denně hektolitry vody
 • 00:41:38 nebo vytvoří zásobu kyslíku
  pro 30 milionů lidí.
 • 00:41:44 -V tom se bude počítat všechno,
  i co si lidé udělají na svých
 • 00:41:45 soukromých zahradách, sadech.
  Spolupracujeme s desítkami
 • 00:41:49 subjektů - úřady, školami,
  firmami.
 • 00:41:54 -Je to třetina nákladů, musíme
  počítat další dvě třetiny
 • 00:41:56 na následnou péči,
  aby to mělo smysl.
 • 00:41:59 -Ve městech také vyvolává diskuse
  kácení. Od konce června
 • 00:42:02 se mu snaží zabránit třeba
  na pražských Vinohradech.
 • 00:42:09 Stavba hřiště pokračuje. Javor
  na místě ale stále stojí.
 • 00:42:11 V korunách stromů se totiž
  objevilo další hnízdo,
 • 00:42:14 kvůli kterému nelze kácet.
 • 00:42:16 Petice za záchranu stromů vznikla
  i v nedaleké ulici Lužická.
 • 00:42:20 Podle technických služeb
  i radnice se alej kácet nebude.
 • 00:42:24 Nový průzkum ukázal, že tři
  čtvrtiny obyvatel jsou pro výsadbu
 • 00:42:27 nových stromů na úkor parkovišť.
  Zároveň dodávají, že stát by se měl
 • 00:42:32 víc věnovat tématům zdraví,
  pitné vodě nebo kanalizaci.
 • 00:42:41 Ke stromům ještě jednou.
  Na internetu se objevil hudební
 • 00:42:43 návod pro majitele lesů,
  jak bojovat s kůrovcem.
 • 00:42:46 Skupina trubačů Markazíni ho
  zhudebnila v písni s názvem
 • 00:42:50 Brouka hledej - a tvrdí, že když
  se jím budou vlastníci řídit,
 • 00:42:53 kalamitu porazí.
 • 00:42:55 Klip má za 2 dny od zveřejnění
  přes 80 tisíc zhlédnutí.
 • 00:43:21 Stovky policistů dohlížejí
  na rizikový fotbalový zápas
 • 00:43:23 mezi SFC Opava a Baníkem Ostrava.
  Před dvěma lety se právě v Opavě
 • 00:43:28 fanoušci obou rivalů poprali
  a policisté zadrželi několik
 • 00:43:32 desítek lidí. Jak to vypadá
  při dnešním zápase, který začal
 • 00:43:36 v 18 hodin,
  se ptám Tomáše Indreje.
 • 00:43:47 -Na dnešní utkání přijelo vlakem
 • 00:43:51 zhruba 600 fanoušků a do této
  chvíle
 • 00:43:58 policie nezaznamenala žádný velký
  incident.
 • 00:44:19 Tenhle pohled se turistům
  poprvé naskytl
 • 00:44:21 přesně před 60 lety v Koněpruských
  jeskyních v Českém krasu.
 • 00:44:23 Třípatrovým komplexem otevřeným
  v srpnu 1959
 • 00:44:26 vedou chodby dlouhé
  přes 2 kilometry,
 • 00:44:28 další prostory na objevení
  ještě čekají.
 • 00:44:31 Výjimečné jsou neobvykle
  vysokým množstvím opálu.
 • 00:44:37 Rok 1950.
 • 00:44:39 Po odstřelu v kamenolomu našli
  dělníci ve stěně díru
 • 00:44:45 a za ní ukryté
  vápencové bohatství
 • 00:44:47 staré víc než desítky milionů let.
 • 00:44:50 -Začal další výzkum, průzkum
  a celková délka jeskyní
 • 00:44:52 dosáhla něco víc
  než jsou dva kilometry.
 • 00:44:53 -Zoubkované záclonky,
  labuť visíci hlavou dolů
 • 00:44:57 nebo varhany.
 • 00:44:58 Názvy, které krápníky dostaly
  podle toho, jaký mají tvar.
 • 00:45:01 Bílé a místy žluté stěny ukrývají
  minerál, který jde rozeznat
 • 00:45:04 jen s pomocí UV lampy.
 • 00:45:09 -Když přidám trochu normálního
  světla, tak nic nevidíme.
 • 00:45:15 Koněpruské jeskyně
  jsou vyjímečné tím,
 • 00:45:18 že v nich je opál
  ve velkém množství.
 • 00:45:20 -Odkryty poměrně nedávno.
 • 00:45:22 Unikátní nálezy mincovny
  ale dokazují,
 • 00:45:24 že se v jeskyních pracovalo
  už ve středověku.
 • 00:45:28 -Podle množství odpadu se soudí,
  že se vyrazilo
 • 00:45:31 něco mezi 5 až 10 tisíci
  kusů mincí.
 • 00:45:34 -Původně měly být jeskyně
  odtěženy.
 • 00:45:36 Nakonec se po 9 letech po objevení
  do nich dostali i turisté.
 • 00:45:40 Od otevření jeskyně navštívilo
  víc než 6 milionů lid,
 • 00:45:43 za sezonu se do Českého krasu
  podívá průměrně 100 000 lidí.
 • 00:45:52 Byl nejslavnějším skladatelem konce
  18. století - pak na něho operní
 • 00:45:54 svět zapomněl. Teď poprvé je
  Josef Mysliveček hlavní postavou
 • 00:45:58 hraného filmu. Výpravný životopisný
  příběh Il Boemo bude víc než rok
 • 00:46:04 natáčet režisér Petr Václav.
  Většinu scén v Itálii.
 • 00:46:07 Koproducentem je ČT.
 • 00:46:13 Francouzský kontratenorista v jedné
  z rolí italské opery českého autora
 • 00:46:18 - hvězdný Philippe Jaroussky takhle
  zpívá na záběrech do šestého
 • 00:46:21 celovečerního snímku
  Petra Václava.
 • 00:46:24 Ten své hrdiny do dobových
  kostýmů ještě neoblékal.
 • 00:46:31 -Rozdíl není. Vždycky je to
  o někom, kdo nechce promarnit
 • 00:46:32 svůj život. Vždycky ta postava
  od života něco chce.
 • 00:46:36 -Mysliveček se původně měl v Praze
  stát mlynářem - v Itálii ale
 • 00:46:39 ve druhé polovině 18. století
  vyrostl v nejvyhledávanějšího
 • 00:46:44 operního autora. Cesta vzhůru
  skončila pádem - se syfilisem,
 • 00:46:48 znetvořeným obličejem,
  v chudobě a zapomnění.
 • 00:46:55 -Na tom příběhu je nejzajímavější
  ten oblouk - jakým způsobem
 • 00:46:57 se dostal nahoru a jakým způsobem
  o tu kariéru a život přišel.
 • 00:47:04 -Josef Mysliveček je autorem
  tří desítek oper.
 • 00:47:06 Ve filmu Il Boemo zazní ukázky
  pěti z nich.
 • 00:47:12 Skladatelovu podobu na sebe
  před kamerou vzal Vojtěch Dyk -
 • 00:47:15 herec a zpěvák, který cestuje
  mezi žánry. Úspěch za hranicemi
 • 00:47:19 je pro něho jedno z dalších témat
  příběhu.
 • 00:47:24 -Sám to ve svém životě nějakým
  způsobem řeším - jestli nezkusit
 • 00:47:27 štěstí, život někde jinde.
 • 00:47:31 Musím říct, že je to tedy
  obrovská odvaha.
 • 00:47:33 -Mezinárodní uznání už má
  Collegium 1704 - pražský orchestr
 • 00:47:37 se specializací na barokní hudbu.
  I na tu Myslivečkovu.
 • 00:47:42 -První, co mě paradoxně napadne,
  je to, že se o něm mluvilo
 • 00:47:45 v kontextu s Mozartem -
  že to byl jeho velký přítel -
 • 00:47:49 jako by to byla jeho největší
  zásluha a to jediné,
 • 00:47:52 co nám po něm zbylo.
 • 00:47:53 -Tohle divadlo v podalpském městě
  Como si filmaři pronajali
 • 00:47:55 na tři dny - na další místa
  po Itálii se budou postupně
 • 00:47:58 vracet až do příštího podzimu.
 • 00:48:06 Některá z našich témat rozvedou
  od deseti večer Události, komentáře
 • 00:48:10 - třeba budoucnost energetiky
  v Česku.
 • 00:48:15 Zítra se pro auta znovu uzavře
  lanový most
 • 00:48:17 na pražské Jižní spojce. Podruhé
  během 2 týdnů kvůli diagnostice.
 • 00:48:21 Místu je lepší se úplně vyhnout.
 • 00:48:26 Pokračujeme sportem.
 • 00:48:29 4. kolo domácí nejvyšší soutěže
  rozehráli fotbalisté
 • 00:48:31 Opavy a Ostravy.
 • 00:48:34 Jak slezské derby probíhá,
  ví Jan Smetana.
 • 00:48:38 -První regulérní branka
  dnešního slezského derby
 • 00:48:40 padla ve 20. minutě,
  kdy se prosadil Tomáš Smola.
 • 00:48:42 Více už za chvíli v Brankách.
 • 00:48:45 UDÁLOSTI končí.
  Hezký večer i celý víkend.
 • 00:48:51 Skryté titulky:
  L. Kassahunová a H. Roubíčková

Související