iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
13. 6. 2021
10:30 na ČT1

1 2 3 4 5

2 hlasy
18352
zhlédnutí

Objektiv

Itálie: Urbino — Slovensko: Bratislavské rožky — Madagaskar: Zvířata

28 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Objektiv

 • 00:00:01 OBJEKTIV
 • 00:00:11 -Neděle 10:30,
  to je pravidelný čas
 • 00:00:13 vyrazit s OBJEKTIVEM do světa,
  vítejte.
 • 00:00:16 A kam přesně
  vás dnešní reportáže zavedou?
 • 00:00:19 Italské Urbino
  bude naší první zastávkou.
 • 00:00:22 Místo, kde se narodil
  slavný malíř Raffael Santi.
 • 00:00:25 A jednou za rok se tu koná
  závod létajících draků.
 • 00:00:29 Čeká vás nádherná podívaná.
 • 00:00:36 Už jste někdy měli
  bratislavské rožky?
 • 00:00:38 Víte, že i na pohled
  poznáte makové
 • 00:00:41 od těch s ořechovou náplní?
 • 00:00:43 A jaká je historie této dobroty?
  I to se dnes dozvíte.
 • 00:00:50 A na závěr se můžete těšit
  na Madagaskar.
 • 00:00:54 Tento ostrov je proslulý
  svými zvířaty.
 • 00:00:57 Nebudou chybět chameleoni,
  lemuři, krokodýli ani vzácní hadi.
 • 00:01:09 V první reportáži
  se vydáme do Itálie,
 • 00:01:12 do městečka Urbino.
 • 00:01:14 Narodil se tu slavný malíř
  Raffael Santi.
 • 00:01:16 Všichni určitě znáte tváře
  jeho slavných andělů.
 • 00:01:19 Autor reportáže Jan Svatoš
  nás vezme přímo do domu,
 • 00:01:22 kde malíř žil a tvořil.
 • 00:01:24 A jednou za rok se v Urbinu
  koná festival v pouštění draků.
 • 00:01:28 A vlastně to není jen festival,
  ale soutěž.
 • 00:01:31 A hlavně je to parádní podívaná,
  zejména po setmění.
 • 00:01:39 -Italské Urbino
  se pyšní mnoha přezdívkami,
 • 00:01:43 říká se mu město světla
  nebo také větrné či ideální město.
 • 00:01:48 Tato perla renesance
  nejvíce ale připomíná
 • 00:01:52 jeden velký rodinný dům
  pod širým nebem,
 • 00:01:55 kde pokoje tvoří útulná náměstí
  a chodby malebné ulice.
 • 00:02:04 -Unikátní genius loci
  vznikl nejen díky jedinečným
 • 00:02:08 přírodním podmínkám,
  ale také díky dovednosti
 • 00:02:11 lidských rukou a osvícení
  tamních panovníků.
 • 00:02:15 Urbino právem náleží na seznam
  světového kulturního dědictví
 • 00:02:18 UNESCO.
 • 00:02:20 Členitý terén se městu vyplácí,
  nabízí nejen pozoruhodné výhledy
 • 00:02:25 do okolní krajiny,
  ale také bezpočet
 • 00:02:28 netušených schodů,
  křivolakých uliček
 • 00:02:32 a malebných zákoutí.
 • 00:02:35 Je důmyslným labyrintem,
  který poutníky
 • 00:02:38 s otevřenými srdcem zcela pohltí.
 • 00:02:44 -Srdcem města je slavný
  Palazzo Ducale, vévodský palác.
 • 00:02:47 Vybudoval jej vévoda
  Federico da Montefeltro.
 • 00:02:51 Mimochodem byl to on,
  kdo se stal předlohou
 • 00:02:55 pro slavné dílo
  Nicola Macchiavelliho Vladař.
 • 00:02:59 Štědrá panovnická podpora
  renesančních umělců
 • 00:03:02 mu vynesla přezdívku
  Světlo Itálie.
 • 00:03:05 Podle dobových kronik
  se osobně staral o vojáky
 • 00:03:08 a chodil mezi prostý lid.
 • 00:03:10 Když kráčel ulicemi,
  lidé si prý klekali a volali:
 • 00:03:14 ?Bůh tě ochraňuj, pane!?
 • 00:03:17 -Pověsti o jeho štědré
  podpoře umělců se rozšířily
 • 00:03:20 po celém Apeninském poloostrově
  a přilákaly velká jména
 • 00:03:24 italské renesance, Paola Ucella,
  Piera Della Francesca
 • 00:03:29 a oporu na počátku své kariéry
  u něj nalezl
 • 00:03:33 i nadějný Raffael Santi.
 • 00:03:35 Souznění jejich génia,
  píle i talentů
 • 00:03:38 můžeme dodnes obdivovat
  při prohlídce vévodského paláce.
 • 00:03:44 -Specifickou výzdobu
  získává Urbino na konci léta.
 • 00:03:48 To v ulicích vlají papíroví draci
  a jednotlivé čtvrtě, contrady,
 • 00:03:52 jsou ověnčeny stuhami
  v barvách svých týmů.
 • 00:03:56 Je to příprava na slavný festival
  Festa dell'aquilone,
 • 00:04:00 který vrcholí v září,
  v největrnější části roku.
 • 00:04:06 -Přípravy jsou svědomité,
  majitelé draků pravidelně trénují
 • 00:04:09 a neustále zdokonalují
  své větrné koráby.
 • 00:04:21 -Jednotlivé týmy
  před sebou úzkostlivě tají
 • 00:04:25 své know-how i strategii.
 • 00:04:27 Dílny jsou střežené,
  jako zahraniční návštěvníci
 • 00:04:31 máme ale štěstí
  a můžeme nahlédnout
 • 00:04:33 do zákulisí příprav
  modré contrady Valbona.
 • 00:04:40 -Festival pouštění
  papírových draků
 • 00:04:43 se koná v Urbinu
  pravidelně od roku 1955.
 • 00:04:47 Soutěží mezi sebou nejen
  jednotlivé městské čtvrti,
 • 00:04:51 ale i předměstí.
 • 00:04:53 Jako odměna jsou pro vítěze
  nachystané prestižní ceny,
 • 00:04:56 například cena za nejkrásnějšího
  trojrozměrného draka
 • 00:05:00 nebo ocenění za technicky
  nejnáročnější konstrukci.
 • 00:05:10 -Bezesporu nejslavnějším rodákem
  Urbina je geniální
 • 00:05:13 renesanční malíř Raffael Santi.
 • 00:05:16 Urbino zdobí jeho socha,
  připomínají ho ale i názvy ulic
 • 00:05:20 či pamětní desky.
 • 00:05:22 Pro milovníky jeho díla
  je návštěva jeho rodného domu
 • 00:05:25 téměř povinností.
 • 00:05:27 Raffael se v něm narodil
  v roce 1483.
 • 00:05:30 Prohlídka historického domu
  je pozoruhodným zážitkem.
 • 00:05:34 Procházíme jednotlivé místnosti
  a představujeme si,
 • 00:05:37 jak rušno tu asi muselo být.
 • 00:05:45 -V pokojích jsou připomenuta
  slavná Raffaelova díla,
 • 00:05:48 jeho portrét
  nebo Madona Sixtinská
 • 00:05:51 s dvěma rozvernými andělíčky.
 • 00:05:57 -I další místnosti
  jsou plné pozoruhodných detailů
 • 00:06:01 a určitě se vyplatí
  věnovat jim pozornost.
 • 00:06:04 Za povšimnutí pak rozhodně stojí
  netradiční světelná výzdoba
 • 00:06:08 urbinských domů,
  proslulá hvězda Stella Ducale.
 • 00:06:13 O tom, že se rozhodně nejedná
  o žádný prefabrikát z Číny,
 • 00:06:17 se můžeme přesvědčit
  na vlastní oči,
 • 00:06:20 protože dílny mistrů lampářů
  mají dveře otevřené.
 • 00:06:26 -Konstrukce lampy je výsledkem
  precizní ruční práce
 • 00:06:30 a dědí se z pokolení na pokolení.
 • 00:06:32 Stella Ducale je komponována
  z jednotlivých trojúhelníků
 • 00:06:36 vyrobených ze speciálně tepaného
  železa a skla.
 • 00:06:40 Lampářka sklo láme
  přímo ve své dílně.
 • 00:06:43 Specifický hvězdicovitý tvar
  je inspirován Platónovými výpočty
 • 00:06:48 ideálních geometrických objektů.
 • 00:06:56 -Konečně nastala noc a na terasu
  s výhledem na celé město
 • 00:07:00 směřují davy lidí.
 • 00:07:02 Den před samotným závodem draků
  se potkávají zástupci
 • 00:07:06 všech čtvrtí, naposledy
  v přátelské nesoutěžní atmosféře.
 • 00:07:11 K vidění jsou neuvěřitelné rarity,
  draci ověnčení světelnými řetězy.
 • 00:07:15 Vzduch je prosycen vůní,
  kterou z Apenin přináší
 • 00:07:19 zvedající se čerstvý vítr.
 • 00:07:22 Po chvíli je noční nebe
  pokryté tancujícími světly
 • 00:07:26 a slyšet je tu a tam obdiv.
 • 00:07:28 To když se některý drak
  vynese obzvláště vysoko.
 • 00:07:42 -Pak už nezbývá,
  než se vrátit domů.
 • 00:07:45 Všechno je zasněné,
  v dáli je ještě slyšet
 • 00:07:48 smích studentů
  z místní věhlasné univerzity,
 • 00:07:51 ale to už vinaři zavírají vrata
  svých sklípků.
 • 00:07:55 Vše je nachystáno už na zítra.
 • 00:07:58 -Jak kdysi trefně podotkla
  slavná cestovatelka
 • 00:08:02 Freya Starková:
 • 00:08:04 ?Probudit se sám v podivném městě
  je jedním
 • 00:08:08 z nejpříjemnějších pocitů
  na světě.?
 • 00:08:11 A Ubino tento zážitek umí splnit.
 • 00:08:21 -Bratislavské rožky,
  sladké pečivo s typickou náplní
 • 00:08:25 i tvarem, zažívají
  v posledních letech renesanci
 • 00:08:28 a pyšní se evropskou známkou
  zaručené tradiční speciality.
 • 00:08:32 Přitom už na přelomu
  19. a 20. století
 • 00:08:35 se staly prvním chráněným
  potravinářským výrobkem
 • 00:08:38 na území dnešního Slovenska.
 • 00:08:40 Oblíbil si je třeba
  německý kancléř Otto von Bismarck.
 • 00:08:43 Za historií a výrobou
  této pochoutky
 • 00:08:45 se vydal Petr Obrovský.
 • 00:08:51 -Slovensky rožok, německy beigel,
  maďarsky kifli.
 • 00:08:55 Existuje mnoho verzí,
  liší se regionálně
 • 00:08:59 nebo i dům od domu.
 • 00:09:01 Ale jen jedna je ta tradiční,
  bratislavská.
 • 00:09:04 Od roku 2012 chráněná
  i na evropské úrovni.
 • 00:09:07 -Je veřejně dostupný recept.
  Je velmi jednoduchý.
 • 00:09:11 Do těsta na bratislavské rožky
  patří jako základní suroviny
 • 00:09:15 mouka, mléko, cukr, máslo,
  samozřejmě droždí, nějaká vajíčka.
 • 00:09:18 -Ve slovenské metropoli
  je asi deset míst,
 • 00:09:21 kde se podle této receptury
  vyrábějí.
 • 00:09:23 Pekárna Jána Šimunka k nim patří.
 • 00:09:26 Základem úspěchu
  jsou podle něj kvalitní suroviny
 • 00:09:29 a správné postupy.
 • 00:09:35 Po smíchání se těsto rozdělí
  na bochníky
 • 00:09:38 a musí se nechat odpočinout.
 • 00:09:40 Ideální čas na procházku
  za historií této pochoutky.
 • 00:09:43 Bratislavský rožok, to je vlastně
  kus starého Prešpurku.
 • 00:09:46 Tedy Bratislavy,
  která byla na začátku 20. století
 • 00:09:50 kosmopolitním centrem.
 • 00:09:52 Mísily se tu jazyky,
  chutě i kultury,
 • 00:09:55 slovenská, moravská,
  uherská a rakouská.
 • 00:09:58 Hustá síť kontaktů
  dávala předpoklady pro obchod.
 • 00:10:02 Dunaj, jeho ramena a přítoky
  zase umožnily rozvoj
 • 00:10:06 mlynářské a pekařské výroby,
  říká Árpád Korpás,
 • 00:10:09 průvodce a místopředseda
  sdružení Bratislavské rožky.
 • 00:10:12 Cechy mlynářů a pekařů
  patřily prý k nejvýznamnějším.
 • 00:10:19 -I katastrální názvy to naznačují,
  na západ od Bratislavského hradu
 • 00:10:24 máme Mlynskou dolinu.
 • 00:10:27 Ale mohli bychom vzpomenout
  i východnější část Bratislavy,
 • 00:10:32 kde v blízkosti
  dnešního mostu Apollo
 • 00:10:36 bylo rameno Dunaje Mlynské nivy.
 • 00:10:40 -Od mlýnů zpátky do pekárny.
 • 00:10:42 Rozválené bochníky
  míří do rozdělovačky.
 • 00:10:45 Repasovaného stroje,
  který zatím
 • 00:10:48 moderní náhradu nenašel.
 • 00:10:50 Množství těsta
  na každý jeden rožok
 • 00:10:53 se přesně váží.
 • 00:10:58 Následuje válcovačka.
  I ta pamatuje desetiletí.
 • 00:11:03 A teď to nejdůležitější,
  řemeslná práce.
 • 00:11:06 Z placky těsta a náplně
  vzniká bratislavský rožok.
 • 00:11:10 Je to mimochodem jedna z podmínek,
  musí se plnit ručně.
 • 00:11:14 Zdejší pekařky
  už jich uválely desetitisíce.
 • 00:11:17 -To je dost velký kumšt,
  dostat náplň do těsta tak,
 • 00:11:20 aby nám těsto neprasklo,
  abychom udrželi i tvar rožku.
 • 00:11:23 Když se podíváte,
  tak náplň nám jde
 • 00:11:26 zhruba z tohoto místa až sem.
 • 00:11:29 Není to úplně jednoduché.
 • 00:11:31 -Pravý bratislavský rožok
  může mít jen makovou
 • 00:11:34 nebo ořechovou náplň.
 • 00:11:36 Podle toho se liší tvarem,
  makový vždy připomíná podkovu,
 • 00:11:39 ořechový písmeno C.
 • 00:11:41 A ještě jedna zásada,
  náplň musí tvořit
 • 00:11:44 aspoň 40 procent hmotnosti.
 • 00:11:58 A jak získává
  lesklý mramorovaný povrch?
 • 00:12:02 Díky rozšlehanému vajíčku.
 • 00:12:04 Před tím, než jde do pece,
  je třeba každý kus
 • 00:12:07 pečlivě potřít
  a vajíčko nechat dobře vyschnout.
 • 00:12:10 -Je velmi důležité
  všechny tvarové nedokonalosti
 • 00:12:13 dorovnat právě na tomto místě
  a při tomto výrobním kroku.
 • 00:12:17 -Rožky mají staletou historii.
 • 00:12:19 Už v roce 1599 se o nich psalo
  v knize mistrů
 • 00:12:23 prešpurského pekařského cechu.
 • 00:12:25 Rozmach zažily spolu s městem
  v 18. a 19. století.
 • 00:12:29 Na dnešním Hviezdoslavově náměstí
  vznikla rušná promenáda
 • 00:12:33 s měšťanskými domy a prodejnami
  včetně cukráren a pekáren.
 • 00:12:37 A v nich se prodávaly
  bratislavské rožky.
 • 00:12:41 -Bylo to spojené
  i s procházkou ve městě.
 • 00:12:44 Protože prodejny byly výstavní,
  velmi pěkně upravené.
 • 00:12:48 V případě Scheuermannových
  na jejich nádvoří byla i terasa,
 • 00:12:53 kde mohli lidé i sedět.
 • 00:12:55 Konzumace bratislavských rožků
  byla i společenská událost.
 • 00:12:59 -Wilhelm Scheuermann
  měl cukrárnu a pekárnu
 • 00:13:02 v domě číslo 25.
 • 00:13:04 Fungovala zde od roku 1871
  a patřila k nejvýznamnějším.
 • 00:13:08 Honosná budova na hlavní třídě
  připomíná,
 • 00:13:12 že pekaři tehdy patřili
  k elitě města.
 • 00:13:15 Další rušná oblast,
  kde působili prodejci rožků,
 • 00:13:18 byla kolem dnešního náměstí SNP
  nebo na Štefánikově ulici.
 • 00:13:22 Místa leží na spojnici
  mezi nádražím
 • 00:13:25 a tehdy jediným mostem přes Dunaj.
 • 00:13:27 -Mezi ně patří už neexistující
  prodejna Franze Kastnera,
 • 00:13:32 která stála tam,
  kde je dnes moderní
 • 00:13:36 administrativní budova Europeum.
 • 00:13:38 A další prodejnou
  byla pekárna Augusta Schwappacha,
 • 00:13:44 která stála tam,
  kde vyúsťuje Staroměstská ulice
 • 00:13:51 na Suché mýto.
 • 00:13:53 -Rožky mezitím chytají barvu.
  Za chvíli budou hotové.
 • 00:13:57 Šéf pekárny kvalitu kontroluje
  a ochutnává každý den.
 • 00:14:01 -Krásně nám mramoruje,
  když se podíváte,
 • 00:14:04 tak struktura
  má ještě i svůj reliéf,
 • 00:14:07 je opravdu rozpukaný
  až tak do hloubky pěkně,
 • 00:14:10 jak má být.
 • 00:14:11 To mramorování je takové,
  jak má být, pěkně lesklé,
 • 00:14:15 s pěknou strukturou,
  s pěknou barvou.
 • 00:14:17 -Pekárna vyrobí 1000 kusů denně,
  před Vánocemi i 4000,
 • 00:14:20 míří do kaváren, restaurací,
  obchodů nebo na trhy.
 • 00:14:23 Často se říká,
  že rožok je pro Bratislavu tím,
 • 00:14:26 čím je pro Vídeň Sachrův dort
  a pro Budapešť šomló halušky.
 • 00:14:29 -Bratislavský rožok se nejvíc hodí
  jako maškrta ke kávě.
 • 00:14:33 A dokážete jich zmaškrtit
  opravu velmi mnoho.
 • 00:14:38 -Už měli i zakázky z ciziny
  včetně Spojených států,
 • 00:14:41 Nového Zélandu nebo Singapuru.
 • 00:14:43 Prešpurští předchůdci
  by byli spokojení,
 • 00:14:46 i oni prodávali rožky nejen
  v rakousko-uherské monarchii,
 • 00:14:50 ale také do západní Evropy
  a zámoří.
 • 00:14:53 V době komunismu
  se na rožky zapomnělo,
 • 00:14:55 byly příliš buržoazní.
 • 00:14:57 Až v 90. letech minulého století
  je znovuobjevil
 • 00:15:01 dnes už zesnulý pekařský mistr
  Vojtěch Szemes.
 • 00:15:04 Od té doby postupně získávají zpět
  dávnou slávu.
 • 00:15:13 -Na závěr nás čeká
  překrásný Madagaskar
 • 00:15:16 a jeho vzácná zvířata.
 • 00:15:18 Spoustu z nich
  nenajdete nikde jinde na světě.
 • 00:15:21 A myslím,
  že milovníci zvířat si přijdou
 • 00:15:23 v následujících minutách
  rozhodně na své.
 • 00:15:26 A dozvíte se třeba i to,
  že pojmenování druhu lemura
 • 00:15:29 indri indri
  vzniklo vlastně úplně náhodou.
 • 00:15:36 -Madagaskar,
  čtvrtý největší ostrov světa,
 • 00:15:39 který se přibližně
  před 230 miliony let
 • 00:15:43 odtrhl od prakontinentu Gondwana.
 • 00:15:46 Od Afriky jej dělí
  400 km Mosambického průlivu
 • 00:15:51 a evoluce si tu kráčela
  svou vlastní cestou.
 • 00:16:02 -Zvířata, která lze spatřit
  na Madagaskaru,
 • 00:16:05 nenajdete nikde jinde na světě,
  67 % ptáků, 84 % savců,
 • 00:16:10 93 % plazů a až 99 % druhů
  obojživelníků jsou endemity,
 • 00:16:17 se kterými se nesetkáte
  nikde jinde než právě tady.
 • 00:16:27 -Madagaskar má rozlohu
  přibližně 587 km2
 • 00:16:31 a Česká republika
  by se do něj vešla více jak 7x.
 • 00:16:35 Mnohé oblasti
  jsou jen těžko dosažitelné
 • 00:16:38 a kdo chce ostrov
  poznat důkladněji,
 • 00:16:41 tomu rozhodně nebude stačit
  jedna návštěva.
 • 00:16:49 -Výchozím bodem
  pro poznávání ostrova
 • 00:16:52 je hlavní město
  s poněkud krkolomným názvem
 • 00:16:55 Antananarivo.
 • 00:16:57 Místní ale jméno
  své pulsující metropole zkracují
 • 00:17:00 a nazývají ji mnohem jednodušeji,
  Tana.
 • 00:17:08 -Z hlavního města
  směřujeme na východ.
 • 00:17:15 Naší první zastávkou
  je soukromý park Marozevo,
 • 00:17:19 kde můžeme zblízka pozorovat
  první známé zástupce zdejší fauny,
 • 00:17:23 chameleony.
 • 00:17:30 -Kolik druhů chameleonů
  na Madagaskaru přesně žije,
 • 00:17:34 v tom se statistiky rozcházejí.
 • 00:17:36 Na celé planetě
  se odhadem vyskytuje
 • 00:17:39 150 druhů těchto plazů,
  přičemž Madagaskar
 • 00:17:42 je prokazatelně domovem
  nejméně 70 z nich.
 • 00:17:46 Uvádí se ale i číslo
  převyšující 90.
 • 00:17:49 Přibližně třetina
  madagaskarských chameleonů
 • 00:17:52 byla totiž objevena
  až v posledních 20 letech
 • 00:17:56 a ani tento počet
  nemusí být konečný.
 • 00:17:59 -Zvláštní je způsob,
  kterým chameleoni loví.
 • 00:18:03 Používají k tomu jazyk,
  který je u některých druhů
 • 00:18:06 i dvakrát delší než tělo.
 • 00:18:08 Při spatření kořisti
  se rychle naplní tekutinou
 • 00:18:11 a vystřelí směrem k oběti.
 • 00:18:14 Útok je bleskurychlý
  a nedává kořisti žádnou šanci.
 • 00:18:18 -Chameleoni jsou ale proslulí
  i schopností měnit své zbarvení.
 • 00:18:22 Dříve se uvádělo,
  že tato vlastnost
 • 00:18:26 souvisí se snahou
  splynout s okolním prostředím.
 • 00:18:29 Dnes už víme, že za vším stojí
  vnitřní fyziologické procesy
 • 00:18:33 a také nálada těchto plazů.
 • 00:18:35 Barevné spektrum
  se u každého druhu liší,
 • 00:18:38 ale většina chameleonů
  se může pochlubit tím,
 • 00:18:41 že jim změna zbarvení
  nezabere déle než tři vteřiny.
 • 00:18:48 -Za návštěvu však stojí
  i další části parku Marozevo.
 • 00:18:52 Máme štěstí a brzy se setkáváme
  i s dalšími významnými zástupci
 • 00:18:57 zdejší zvířecí říše, lemury.
 • 00:19:02 -Sifaka Coquerelův
  je přísný vegetarián,
 • 00:19:05 který je aktivní především ve dne.
 • 00:19:09 Téměř veškerý čas
  tráví na stromech,
 • 00:19:12 kde se živí listy,
  ale pochutná si i na pupenech,
 • 00:19:16 květech, kůře nebo ovoci.
 • 00:19:19 -Dalším z lemurů,
  kterého lze v Marozevu pozorovat,
 • 00:19:23 je lemur rudočelý.
 • 00:19:30 -Hroznýš madagaskarský
  je vzácným endemitem.
 • 00:19:33 Dorůstá délky až 2,5 metru
  a živí se především
 • 00:19:37 menšími savci a ptáky.
 • 00:19:40 -Zvláštním živočichem
  je i langaha madagaskarská,
 • 00:19:45 stromový had
  s typicky protaženou hlavou.
 • 00:19:48 Malgaši věří, že se langahy
  při lovu vrhají kolmo dolů
 • 00:19:52 a ostrým nosem
  probodnou nic netušící kořist.
 • 00:19:55 Příběh je to sice hezký,
  ale výběžek na hadí hlavě
 • 00:19:59 je ve skutečnosti měkký
  a funkci kopí tak plnit nemůže.
 • 00:20:06 -Nepřeberné je ale i množství
  dalších živočichů.
 • 00:20:10 Mnozí vypadají
  jako z jiného světa.
 • 00:20:18 -Cesta nás vede dále
  směrem k národnímu parku
 • 00:20:21 Andasibe-Mantadia.
 • 00:20:23 Vesnice, kterými projíždíme,
  jsou téměř malebné.
 • 00:20:27 Život tu ale není lehký.
 • 00:20:30 Drtivá většina obyvatel
  Madagaskaru je nucena vyžít
 • 00:20:33 za zhruba dolar denně.
 • 00:20:38 -S chudobou úzce souvisí
  i další problém,
 • 00:20:41 se kterým se ostrov potýká.
 • 00:20:43 Je jím masivní odlesňování
  za účelem těžby dřeva
 • 00:20:47 nebo pro získání zemědělské půdy.
 • 00:20:49 Zdánlivá nedozírnost pralesa
  je proto na mnoha místech
 • 00:20:52 Madagaskaru už jen výjimkou.
 • 00:21:01 -Lemur Island, který je součástí
  národního parku Andasibe,
 • 00:21:05 je malý ostrůvek
  obývaný několika druhy lemurů,
 • 00:21:08 zvyklých na přítomnost člověka.
 • 00:21:11 Až příliš těsné přátelství
  může být ale někdy na obtíž.
 • 00:21:20 -Lemuři patří mezi poloopice.
 • 00:21:23 Jejich rodové jméno vychází
  z latinského slova lemuros.
 • 00:21:27 Tak Římané nazývali
  duchy zemřelých,
 • 00:21:30 kteří se za nocí ozývají
  pekelným křikem a nářky.
 • 00:21:33 Přesně tak zřejmě znělo
  volání lemurů i prvním Evropanům,
 • 00:21:37 kteří koncem 16. století
  přistáli na pobřeží Madagaskaru.
 • 00:21:43 -Krokodýli nilští
  žili původně v celé Africe,
 • 00:21:46 na Madagaskaru se dnes
  už ale vyskytují poměrně vzácně.
 • 00:21:50 Jde o největší živočichy,
  které lze na ostrově spatřit.
 • 00:22:00 -Cesta zpět nás znovu zavede
  k Lemuřímu ostrovu.
 • 00:22:03 Lemury kata dnes zná
  už téměř každé malé dítě
 • 00:22:07 díky slavnému animovanému filmu
  Madagaskar.
 • 00:22:10 A tady se to králi Jelimány
  jen hemží.
 • 00:22:19 -Další etapa cesty
  nás vede až na východní pobřeží.
 • 00:22:22 Odtud už lze pokračovat
  jen po vodě.
 • 00:22:26 Naším cílem je soukromá rezervace
  Palmarium
 • 00:22:29 ležící na březích kanálu
  Pangalanes,
 • 00:22:32 který se zde setkává
  s Indickým oceánem.
 • 00:22:35 Místní obyvatelé znají Palmarium
  více pod názvem Akaninny Nofy.
 • 00:22:40 V překladu z malgaštiny
  to znamená něco jako ?hnízdo snů?.
 • 00:22:48 -Hlavním lákadlem Palmaria
  jsou lemuři.
 • 00:22:51 Žije jich tu 10 druhů
  včetně největšího představitele,
 • 00:22:55 lemura indri indri.
 • 00:22:57 V dospělosti dorůstá výšky
  až 77 centimetrů
 • 00:23:01 a váží něco mezi 7-9 kilogramy.
 • 00:23:04 I přesto je ale schopen
  pohybovat se v korunách stromů
 • 00:23:07 skoky dlouhými až 10 metrů.
 • 00:23:18 -Svůj název získal tento lemur
  vlastně omylem.
 • 00:23:22 V překladu z malgaštiny
  znamená indri
 • 00:23:25 něco jako ?podívej se nahoru?.
 • 00:23:28 A právě k pohledu do korun stromů
  vybízeli domorodci první Evropany,
 • 00:23:32 když jim chtěli toto zvíře ukázat.
 • 00:23:34 Ti ale tento povel zaměnili
  za název samotného zvířete
 • 00:23:38 a přenesli jej
  až do dnešních časů.
 • 00:23:51 -Malgašové ale znají indri
  pod názvem babakoto.
 • 00:23:55 Ten vychází z místních legend
  a souvisí s nezaměnitelným křikem,
 • 00:23:59 kterým se lemuři svolávají.
 • 00:24:02 Slyšet je až na vzdálenost tří km.
 • 00:24:09 -Ale zpět k pověsti.
 • 00:24:12 Kdysi žil otec,
  který měl syna jménem Koto.
 • 00:24:15 Chlapec se jednoho dne
  ztratil v pralese
 • 00:24:18 a otec se jej vydal hledat.
 • 00:24:20 Vesničané pak v lese
  objevili dva velké
 • 00:24:24 a smutně naříkající lemury.
 • 00:24:26 Uvěřili, že to nemůže být
  nikdo jiný než ztracená dvojice.
 • 00:24:30 Otec se malgašsky řekne ?baba?
  a právě na jeho počest
 • 00:24:33 pak dostal tento lemur
  jméno ?babakoto?,
 • 00:24:36 otec chlapce Koto.
 • 00:24:39 Malgašové věří,
  že indri mají lidský původ
 • 00:24:43 a jejich zabití
  je dodnes nepředstavitelné.
 • 00:24:49 -Palmarium se ale hemží
  i dalšími zvířaty,
 • 00:24:53 která stojí za pozornost.
 • 00:24:55 Jedním z nich
  je i chameleon pardálí.
 • 00:24:59 Chameleoni se vyvinuli
  koncem křídy
 • 00:25:02 a na Madagaskar se zřejmě dostali
  na kusech plovoucí vegetace
 • 00:25:06 z východního pobřeží Afriky.
 • 00:25:09 Málokdo ale ví, že tito ještěři
  kdysi žili i u nás.
 • 00:25:13 Dokládá to jeden z nejstarších
  miocenních nálezů
 • 00:25:17 čelisti chameleona
  z chebské místní části Dolnice.
 • 00:25:22 -Opominout nejde ani zdejší floru.
 • 00:25:25 Madagaskar patří k místům
  s nejrozmanitější vegetací
 • 00:25:29 na světě.
 • 00:25:30 Vyskytuje se zde
  13 000 druhů rostlin,
 • 00:25:33 z nichž je zhruba
  80 % endemických.
 • 00:25:37 Jedna z rostlin figuruje dokonce
  i ve státním znaku země.
 • 00:25:40 Jde o tzv. ?palmu poutníků?,
  ravenalu madagaskarskou.
 • 00:25:47 -Odpoledne se vydáváme
  za jedním z nejvzácnějších
 • 00:25:50 madagaskarských živočichů.
 • 00:25:52 Ksukol ocasatý,
  známý také jako Aye Aye,
 • 00:25:56 je noční živočich,
  který k hledání potravy
 • 00:25:59 využívá
  i svůj dlouhý prostředníček.
 • 00:26:02 Tím během vteřiny
  dokáže až osmkrát ťuknout
 • 00:26:06 na kmen stromu
  a najít dutá místa plná hmyzu.
 • 00:26:10 Pochutná si ale také
  na zralém ovoci nebo na kokosech.
 • 00:26:15 -Šikovný prostředníček
  je ale pro ksukoly
 • 00:26:19 zároveň i pohromou.
 • 00:26:21 Domorodci věří,
  že když jím na někoho ukáže,
 • 00:26:24 tak dotyčný brzy zemře.
 • 00:26:26 Proto ksukoly
  často nemilosrdně zabíjejí.
 • 00:26:30 V první polovině 20. století
  tak byla tato zvířata
 • 00:26:33 dokonce považována za vyhynulá.
 • 00:26:35 Znovu objevena
  byla až v roce 1957.
 • 00:26:40 Je ještě celá řada věcí,
  kterou o ksukolech nevíme.
 • 00:26:44 Na to žijí tito
  tajemní živočichové
 • 00:26:47 až příliš skrytě.
 • 00:26:49 -Stejně skrytě jako další,
  dosud neobjevená tajemství
 • 00:26:53 tohoto podivuhodného ostrova.
 • 00:27:02 -OBJEKTIV je
  i na sociálních sítích.
 • 00:27:05 Najdete nás na Facebooku,
  Twitteru a Instagramu,
 • 00:27:07 můžete si tam prohlédnout
  fotky z Madagaskaru.
 • 00:27:13 Teď už je na řadě soutěž.
 • 00:27:15 Vyhrát můžete předplatné
  cestovatelského časopisu Koktejl
 • 00:27:18 nebo také deku s logem Objektivu.
 • 00:27:21 Tady je otázka.
 • 00:27:22 Ptáme se vás,
  ve kterém italském městě
 • 00:27:25 jsme navštívili rodný dům
  slavného malíře Raffaela Santi?
 • 00:27:29 Byl to buď Řím, Neapol,
  nebo Urbino, co myslíte?
 • 00:27:32 Odpovědi nám, prosím,
  posílejte v SMS na číslo 900 11.
 • 00:27:37 A ještě jméno výherce z minula,
  tady je, gratulujeme.
 • 00:27:44 Pro dnešek je to všechno.
 • 00:27:45 S OBJEKTIVEM můžete vyrazit
  do světa zase za týden,
 • 00:27:48 v neděli v 10:30,
  mějte se pěkně, na shledanou.
 • 00:27:54 Skryté titulky: Tomáš Seidl
  Česká televize, 2021

Související