iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
25. 5. 2014
10:30 na ČT1

1 2 3 4 5

4 hlasy
7685
zhlédnutí

Objektiv

Mexiko: Paricutin — Indie: Kalkata — Panama: Panamský průplav

28 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Objektiv

 • 00:00:17 Neděle 10:30, to je pravidelný čas
  vyrazit do světa.
 • 00:00:22 Začíná OBJEKTIV, vítejte.
  Jsem ráda, že se díváte.
 • 00:00:27 Co jsme pro vás dneska připravili?
 • 00:00:29 Země tisíce Mexik,
  tak Mexičané mluví o své zemi.
 • 00:00:33 Podíváme se tam v 1. reportáži
  za jedním přírodním úkazem.
 • 00:00:38 Život ve slumu na předměstí Kalkaty
  vám ukážeme ve 2. reportáži.
 • 00:00:45 Na závěr se můžete těšit na jeden
  architektonický skvost.
 • 00:00:50 Mnozí ho dokonce považují
  za 8. div světa,
 • 00:00:53 řeč je o Panamském průplavu.
 • 00:01:00 Víte, kde byste našli jednu z vůbec
  nejzajímavějších sopek na světě?
 • 00:01:05 V Mexiku. V této zemi je více
  než 1 400 sopek, takže se dá říci,
 • 00:01:10 že sopky tu jsou běžnou
  součástí krajiny.
 • 00:01:14 Ta, ke které nás zavede Martina
  Myšisky se jmenuje Paricutin.
 • 00:01:19 Jméno dostala podle vesnice,
  kterou pohřbila svými erupcemi.
 • 00:01:23 A říkáte si, co že je na ní
  to nejzajímavější?
 • 00:01:27 Je to způsob, jakým vznikla.
 • 00:01:29 Původně to byla jen trhlina
  v kukuřičném poli.
 • 00:01:33 Mexičané říkají, že Mexiko je zemí
  tisíce Mexik.
 • 00:01:37 Země je různorodá nejen z hlediska
  přírodních prostředí,
 • 00:01:41 ale i z hlediska
  prostředí lidského.
 • 00:01:45 Dodnes se zde hovoří 67 původními
  indiánskými jazyky,
 • 00:01:49 a všechny jsou si před zákonem
  formálně rovny.
 • 00:01:53 Se španělštinou má Mexiko
  68 úředních jazyků.
 • 00:01:57 Indiánské tradice potkáváme
  na každém kroku,
 • 00:02:00 stejně jako ty mexické lidové.
  Třeba hudebníky mariachi.
 • 00:02:12 V Mexiku také najdeme
  bezpočet sopek.
 • 00:02:15 Sice jich není 1 000,
  ale jsou jich stovky.
 • 00:02:19 Jedna z nich je unikátní
  v celosvětovém měřítku.
 • 00:02:23 Jmenuje se Paricutin.
 • 00:02:27 Paricutin se nachází
  ve středomexickém státě Michoacan
 • 00:02:32 a pyšní se přízviskem nejmladší
  suchozemská sopka na světě.
 • 00:02:37 K Paricutinu se lze dostat
  jedině pěšky nebo koňmo.
 • 00:02:41 Nejbližší vesnice Angauan leží
  14 km daleko.
 • 00:02:50 Dne 20. února 1943 vesničan
  Dionyso Pulito pracoval na poli,
 • 00:02:55 když si všiml,
  že se o kus dál propadá země.
 • 00:02:59 Vše se začalo třást,
  ozval se hluk jako bouřkové hřmění
 • 00:03:04 a po chvíli začala trhlina chrlit
  prach a trochu kouře.
 • 00:03:09 Pulito se stal prvním člověkem
  na Zemi,
 • 00:03:12 který na vlastní oči viděl
  narození sopky.
 • 00:03:16 Tady v okolí sopky předcházelo
  jejímu výbuchu několik zemětřesení.
 • 00:03:22 Přicházela ve dne v noci.
  Lidé z nich měli velký strach.
 • 00:03:26 Nikdo nevěděl, co se děje.
 • 00:03:29 Všechno pak začalo 20. února 1943,
  to byla sobota.
 • 00:03:36 V 5 odpoledne, když se Pulito
  chystal domů, začal z pole,
 • 00:03:41 kolem kterého šel, vycházet kouř.
  V 7 hodin kouření zesílilo
 • 00:03:45 a kolem 8. se ze země
  začaly ozývat rány.
 • 00:03:49 Začal se tam zvedat písek.
 • 00:03:51 V 8 hodin večer se ozvala exploze
  a z nitra země začaly létat kameny.
 • 00:03:57 Padaly dolů,
  zatím zpátky do kráteru.
 • 00:04:02 Během následujících 24 hodin
  na poli vyrostl kužel o výši 50 m.
 • 00:04:07 Za týden dosáhl výšky 100 m
  nad okolní krajinu.
 • 00:04:12 Většina cesty z Angauanu k sopce
  vede zvláštní krajinou.
 • 00:04:17 Místy v ní rostou mladé stromky,
 • 00:04:20 jak se lidé pokoušejí pustinu
  opět zúrodnit.
 • 00:04:24 Stromky tam zatím působí
  trochu nepatřičně.
 • 00:04:28 Veškerý povrch pokrývá
  vrstva šedého sopečného popela.
 • 00:04:32 Blížíme se k okraji lávového pole.
  Po lávě koně nemohou přecházet.
 • 00:04:37 Ztuhlá sopečná hornina
  je ostrá jak břit,
 • 00:04:41 koně by si pořezali nohy.
  Lze ale lávu obejít
 • 00:04:45 a až pod vlastní sopečný kužel
  dojít oklikou popelem.
 • 00:04:50 Jeden silně věřící katolík nám
  řekl: "Připravme se na soudný den,
 • 00:04:55 brzy do jednoho zemřeme.
  Všichni jsme se rozplakali.
 • 00:04:59 A začali si k sobě brát
  sošky svatých.
 • 00:05:03 Za 3 dny k nám přišli lidé
  z jiných vesnic, kteří věděli víc.
 • 00:05:07 A ti nám vysvětlili,
  že se jedná o rodící se vulkán.
 • 00:05:13 Kraj kolem sopky je liduprázdný.
  Koně můžeme nechat u stromu.
 • 00:05:18 Dál už musíme po svých.
 • 00:05:22 První zastávkou cestou na vrchol
  se stává kráter Paricutinu.
 • 00:05:28 Klimatu horké páry se zde
  přizpůsobily některé rostlinky.
 • 00:05:33 Erupce sopky ve 40. a 50. letech
  20. století
 • 00:05:38 trvaly s různou intezintou 9 let.
 • 00:05:44 Žhavý popel pálil vše,
  na co dopadl.
 • 00:05:47 V širším okolí shořelo mnoho lesů
  a vesničanům hodně úrody.
 • 00:05:52 Rozlévající se láva pohřbila
  dvě vesnice, bližší Paricutin,
 • 00:05:57 po které nese sopka jméno, a 4 km
  vzdálený San Chuan Parangaricutiro.
 • 00:06:03 Až do naší vesnice láva nedotekla.
  V cestě jí stála malá vyvýšenina.
 • 00:06:08 Bylo mi tehdy 13 let.
 • 00:06:12 Dnes je Paricutin sopkou
  s rozlehlým kráterem.
 • 00:06:16 Vulkán převyšuje své okolí
  o 400 metrů.
 • 00:06:20 Nadmořská výška vrcholu
  se udává 2 800 m.
 • 00:06:24 Sopka patří do kategorie
  spící vulkán.
 • 00:06:28 Hlubinnou tektonickou činnost
  prozrazuje unikající pára.
 • 00:06:35 Když 13. června 1943 doteklo magma
  do blízkosti vesnice Paricutin,
 • 00:06:42 její obyvatele evakuovala armáda.
 • 00:06:45 Lidé předtím stačili rozebrat
  dřevěné domy
 • 00:06:49 a materiál odvézt do bezpečí.
 • 00:06:53 Dnes můžeme na místě vesnice
  pozorovat proces
 • 00:06:58 přirozeného oživení lávového pole.
 • 00:07:03 Od jeho vzniku uběhlo 70 let,
  ale mnoho rostlin se tu neuchytilo.
 • 00:07:08 V lávovém poli ve vzdálenosti
  asi 4 km od úpatí Paricutinu
 • 00:07:13 je něco působivějšího,
  než živořící rostlinky.
 • 00:07:17 Z lávy zde trčí poslední svědek
  dramatického období,
 • 00:07:21 zbytek kostela druhé lávou
  zavalené vesnice, San Chuan.
 • 00:07:26 Když láva dotekla až do San Chuanu,
  narazila na kostel,
 • 00:07:30 a ten část vsi
  po nějakou dobu bránil.
 • 00:07:34 Pak láva boční zeď prolomila
 • 00:07:37 a kostel starý přes 300 let
  pohltila.
 • 00:07:40 Potomci tehdejších obyvatel
  San Chuanu i Paricutinu,
 • 00:07:45 dnes vedou poklidný život
  v nových lokalitách.
 • 00:07:49 Každoročně se scházejí v den výročí
  zrodu sopky
 • 00:07:53 v místě svých zaniklých domovů
  a u zbytků kostela.
 • 00:07:58 Proto v ruinách najdeme
  i obnovený oltář,
 • 00:08:01 jeden z nejbizarněji umístěných
  oltářů na světě.
 • 00:08:14 Kalkata je 3. největší město
  v Indii.
 • 00:08:17 Žije tu 4 a půl milionu lidí.
  Reálná čísla jsou ale mnohem vyšší.
 • 00:08:22 Kalkata patří mezi nejhustěji
  obydlená místa na světě.
 • 00:08:27 Některé zdroje uvádějí, že ve městě
  a na jeho předměstích
 • 00:08:31 žije 20 milionu lidí.
 • 00:08:33 Většina z nich přežívá
  pod hranicí bídy.
 • 00:08:36 A ti nejchudší doslova živoří
  ve slumech.
 • 00:08:40 Teď vám tamní život přiblížíme.
 • 00:08:43 S nadsázkou lze říct,
 • 00:08:45 že kalkatská samospráva udělala
  hodně pro to,
 • 00:08:49 aby dědictví z koloniálních dob
  ukryla.
 • 00:08:53 Jen málo reprezentativních budov
  dokázalo odolat smogu, špíně
 • 00:08:57 a nezájmu investovat do oprav.
 • 00:09:00 Zašlou slávu koloniální éry
  připomíná jen bulváry v centru.
 • 00:09:05 Ale ani široké ulice nestačí
  pojmout místní dopravu.
 • 00:09:10 Divoký styl řízení, kdy častěji
  zní klakson než blinkry, je běžný.
 • 00:09:15 Zato jedinečné jsou tramvaje,
  statečné pouliční bojovnice,
 • 00:09:20 které hrdě ukazují šrámy utržené
  za desítky let služby.
 • 00:09:32 I přes zchátralost činžáků
  patří jejich obyvatelé
 • 00:09:36 k těm vyvolenějším Kalkaťanům.
 • 00:09:39 Lidí přibývá,
  pracovních příležitostí nikoli.
 • 00:09:43 Nejsou peníze na nájem.
  Nejchudší našli domov ve slumech.
 • 00:09:48 Mezi ty lepší patří Tangra,
  kolonie nedaleko od centra města.
 • 00:09:53 Podle odhadů tu žije namačkáno
  nejméně 20 000 lidí.
 • 00:09:57 Přesná čísla nikdo nezná.
 • 00:10:00 Většina obyvatel slumu
  nepochází z Kalkaty.
 • 00:10:04 Přišli sem za lepším životem
  z Biháru či Bangladéše.
 • 00:10:08 Jsou bez stálé práce, bez peněz.
  Přesto doufají,
 • 00:10:12 že ve městě se jim povede lépe
  než doma.
 • 00:10:15 Ke stavbě místní používají to,
  co se dá sehnat levně či zadarmo.
 • 00:10:20 Igelit, různé kusy plechu, cihly,
  hlína, bambus a rákos.
 • 00:10:25 Vše postavené na obecních pozemcích
  a bez povolení.
 • 00:10:29 V podobně bídných podmínkách žijí
  jen v Kalkatě stovky tisíc lidí.
 • 00:10:34 V celé Indii pak desítky milionů.
 • 00:10:37 Složité hygienické podmínky
  podporují šíření infekčních nemocí.
 • 00:10:42 Obyvatele slumu Tangra trápí
  tuberkulóza, žloutenka i malárie.
 • 00:10:47 Přibývá případů onemocnění AIDS.
  Naopak ubylo nemocných leprou.
 • 00:10:52 Novou hrozbou je rakovina.
 • 00:10:54 Oblast je zamořená karcinogeny.
  Ve slumu jsou nelegálních dílny,
 • 00:10:59 které zpracovávají odpadky,
  především tam recyklují plast.
 • 00:11:04 Jsou tady i jatka, která vypouštějí
  odpad do řeky.
 • 00:11:08 Podmínky se zhoršují
  a nikdo to nedokáže změnit.
 • 00:11:13 Těžkou zkouškou procházela v období
  snahy zbavit se britské nadvlády,
 • 00:11:18 kterou provázely hladomory
  a pandemie nemocí.
 • 00:11:22 V té době se zjevil
  Anděl z Kalkaty,
 • 00:11:25 drobná žena v řeholním rouchu.
 • 00:11:28 Matku Terezu tady měli rádi.
 • 00:11:31 Věděli, že se starala
  o nejbídnější lidi z ulice,
 • 00:11:35 nemocné, včetně postižených leprou.
 • 00:11:38 Kalkaťané jsou jí stále vděční
  a respektují ji.
 • 00:11:42 Následovnice rodačky z albánského
  Skopje z kongregace Milosrdenství,
 • 00:11:47 dále pomáhají nemocným a ubohým.
 • 00:11:50 Mateřinec matky Terezy,
  kde je i její hrobka,
 • 00:11:54 funguje jako základna pro pomoc
  v útulcích i v terénu v celé Indii.
 • 00:11:59 Tedy i ve slumech.
 • 00:12:01 Tam, kde je nyní Tangra,
  byl v době britské nadvlády les.
 • 00:12:06 Romantické břehy kolem říčky
  se proměnily ve smetiště.
 • 00:12:11 Na starém čínském hřbitově
  je dnes improvizované hřiště
 • 00:12:15 a omšelé náhrobky slouží
  omladině za tribuny.
 • 00:12:19 Slum Tangra patří mezi ty čistší.
  Během monzunových dešťů
 • 00:12:24 se ale promění v bahnitou
  smrdutou bažinu.
 • 00:12:27 Vysoké teploty ještě zesílí
  už tak intenzívní zápach.
 • 00:12:32 Přívaly vody vyženou
  z podzemí krysy.
 • 00:12:35 V Tangře žijí hlavně muslimové.
 • 00:12:38 S většinovými hinduisty z okolí
  se do sporů obvykle nedostávají.
 • 00:12:43 Oproti nim však mají více dětí.
  Přelidnění je také problémem slumů.
 • 00:12:49 Je těžko uvěřitelné, že lidé,
  kteří žijí na skládce, v prachu,
 • 00:12:54 zápachu a smogu a kteří se živí
  sběrem a tříděním odpadků,
 • 00:12:58 jsou velmi čistí.
 • 00:13:00 Indové ale na osobní čistotu
  hodně dbají.
 • 00:13:04 A těžké podmínky ve slumu
  na tom nic nemění.
 • 00:13:07 I přes bídu je celkem vzácné
  potkat v okolí slumu žebráka.
 • 00:13:12 Lidé se snaží rupie vydělat.
 • 00:13:15 Dělám, co se naskytne.
  Ale stejně žijeme na dluh.
 • 00:13:19 Práce je málo.
 • 00:13:20 Sám živím staré rodiče,
  ženu a děti i nemocného bratra.
 • 00:13:25 V chatrči Firozových žije 6 lidí
  a 3 kozy.
 • 00:13:29 Výhodná pozice na břehu řeky
  jim dovoluje mít vlastní latrinu.
 • 00:13:34 Muži občas dostanou
  příležitostnou práci.
 • 00:13:38 Výdělky jsou malé.
 • 00:13:39 Jen vzácně si nekvalifikovaní
  dělníci vydělají
 • 00:13:44 více než 60 rupií za den.
  To je 20 korun.
 • 00:13:47 Kvalifikovaní lidé
  ve slumech nejsou.
 • 00:13:51 Přestože je školní docházka
  v Indii povinná,
 • 00:13:55 do školy děti moc nechodí.
  Není nikdo, kdo by zákon vymáhal.
 • 00:14:00 Hlásím úřadům, jaká je zde situace.
  Slíbí mi pomoc, ale nic neudělají.
 • 00:14:08 Pomoci se snaží zahraniční
  charitativní organizace.
 • 00:14:12 Občas se podaří některé z dětí
  ze slamů umístit do zaběhlých škol.
 • 00:14:18 Z peněz dárců se hradí školné,
  povinné školní uniformy a pomůcky.
 • 00:14:23 Ceněné jsou křesťanské školy.
  A to i přesto,
 • 00:14:27 že ke křesťanství se hlásí
  jen necelá 3 % obyvatelstva.
 • 00:14:33 Omezujeme počet dětí ve třídě,
  aby na ně měl učitel čas.
 • 00:14:37 Většina žáků pochází
  ze středních vrstev.
 • 00:14:41 Ale máme ve škole i 30 dětí
  z chudých poměrů.
 • 00:14:44 Učí se společně, hrají si spolu
  a vzniká tak prostředí,
 • 00:14:49 které těm chudším pomáhá
  obstát v dalším životě.
 • 00:14:54 Kromě vzdělání získají děti
 • 00:14:56 i odlišné sociální návyky,
  disciplínu a rozhled,
 • 00:15:00 který překonává hranice
  chudinských slumů
 • 00:15:03 i zažité stereotypy
  těžkého života rodičů.
 • 00:15:07 Takových škol je málo.
 • 00:15:09 Přesto je to jiskra naděje
  pro Indii.
 • 00:15:13 Teď už ten architektonický skvost,
  Panamský průplav.
 • 00:15:17 Jeho stavbu od samotného začátku
  provázely skandály a těžkosti.
 • 00:15:22 Lucie Radová pro vás v reportáži
  shrnula to nejdůležitější
 • 00:15:27 a zjistila i spoustu zajímavostí.
  Kolik kanálem za rok projede lodí?
 • 00:15:32 Kolik lidí průplav zaměstnává?
 • 00:15:34 Jak je to s kapitány na lodi,
  když jím proplouvají.
 • 00:15:38 A zjistila i to, kdo za jeho
  přeplutí zaplatil nejméně peněz.
 • 00:15:43 Panamský průplav,
 • 00:15:44 jeden z nejkomplexnější
  inženýrských projektů,
 • 00:15:48 architektonický skvost,
  pro mnohé 8. div světa.
 • 00:15:52 Vede skrz 80 km dlouhý pás
  husté tropické džungle.
 • 00:15:57 Uprostřed amerického kontinentu
  propojuje Atlantský a Tichý oceán.
 • 00:16:02 Desetihodinová zkratka představuje
  pohodlný způsob,
 • 00:16:06 jak se vyhnout náročné dvoutýdenní
  cestě kolem jižního cípu Ameriky.
 • 00:16:12 S myšlenkou propojit Atlantský
  a Tichý oceán
 • 00:16:16 přišlo Španělské království
  necelých 50 let
 • 00:16:20 po objevení Amerického kontinentu.
  Tehdejší španělský král Karel V.
 • 00:16:25 si sliboval vojenskou a obchodní
  převahu nad Portugalskem.
 • 00:16:30 Zrealizovat odvážný a nákladný
  projekt se rozhodla až Francie
 • 00:16:35 na konci 19. století.
  Plna sebevědomí,
 • 00:16:39 které nabyla při úspěšné stavbě
  Suezského průplavu,
 • 00:16:43 se 1. ledna 1881 vrhá
  do hloubení panamské šíje.
 • 00:16:48 Ale že Střední Amerika
  není to co Egypt,
 • 00:16:51 zjišťuje už během prvních dní
  po zahájení stavebních prací.
 • 00:16:56 Francouzi se potýkali
  se spoustou problémů.
 • 00:17:00 Neuměli pracovat s půdou,
  která se tu nacházela.
 • 00:17:04 S hloubením průplavu začali
  v období dešťů.
 • 00:17:08 To je u nás od dubna do prosince,
  trvá 8 měsíců.
 • 00:17:12 V takovém čase se špatně pracuje.
  Docházelo proto k nehodám,
 • 00:17:16 opětovným zasypáním
  vyhloubených částí
 • 00:17:20 a také pracovních strojů.
 • 00:17:22 Problémy jim dělala malárie
  a žlutá zimnice, kterou neznali.
 • 00:17:27 Francouzi vydrželi 8 let.
  V roce 1889 vyhlašují bankrot.
 • 00:17:32 V té době do projektu investovali
  287 miliónů amerických dolarů.
 • 00:17:38 O život přišlo kvůli špatný
  pracovním podmínkám 22 000 dělníků.
 • 00:17:46 Ze 2/5 hotový panamský kanál
  byl na prodej.
 • 00:17:50 Nového majitele hledal s cenovkou
  109 milionů dolarů.
 • 00:17:55 Nakonec ho koupily,
  ale až na začátku 20. století,
 • 00:17:59 Spojené státy americké.
 • 00:18:01 Částku srazili na 1/3 původní ceny,
  40 milionů.
 • 00:18:06 Spolu se stavbou kanálu získali
  Američané i celé průplavové pásmo.
 • 00:18:11 Kromě budoucího průplavu i území
  v šíři 8 km od této vodní plochy
 • 00:18:16 a to včetně panamské železnice.
 • 00:18:20 Aby výstavba Panamského kanálu
  pod americkým vedením
 • 00:18:24 neskončila stejným fiaskem,
 • 00:18:26 museli Američané zlepšit
  pracovní podmínky.
 • 00:18:30 Začali zde,
  v ulicích hlavního města Panamy.
 • 00:18:34 S geniálním nápadem přišel americký
  inženýr John Frank Stevens,
 • 00:18:39 který stavbu kanálu vedl
  v letech 1905 až 1907.
 • 00:18:43 První co udělal,
  zastavil stavební práce
 • 00:18:47 a zaměřil se na zdraví dělníků.
 • 00:18:50 To také znamenalo zbavit se
  zákeřného nepřítele,
 • 00:18:54 který byl i příčinou
  francouzského debaklu.
 • 00:18:57 Velký projekt za stovky miliónů
  tehdy zničil drobný hmyz, komár.
 • 00:19:02 Komárům přenášejícím malárii
  a žlutou zimnici
 • 00:19:06 se na zabahněných cestách měst
  a staveništích výborně dařilo.
 • 00:19:11 Spolu s lékařem Williamem Gorgasem
  prosadili projekt proti moskytům.
 • 00:19:16 Nechali vybudovat novou
  infrastrukturu, vydláždili ulice,
 • 00:19:21 zavedli kanalizaci,
  lidé museli používat moskytiéry.
 • 00:19:25 Stevensův plán měl obrovský úspěch.
 • 00:19:28 Během dvou let se podařilo nejen
  vymýtit komáry,
 • 00:19:32 ale také postavit stát ve státě.
 • 00:19:34 Američané se mohli pustit
  do realizace projektu.
 • 00:19:38 Do výstavby Panamského kanálu
  investovali na 375 milionů dolarů.
 • 00:19:43 15. srpna 1914 průplavem
  projíždí první loď.
 • 00:19:54 Takzvané panamské průplavové pásmo
  patřilo pod USA,
 • 00:19:58 které v něm vytvořily svá města.
  V pásmu jste našli školy, parky,
 • 00:20:03 nemocnice, kluby pro nezadané
  a také radnice.
 • 00:20:07 Američané sem přivezli i vlastní
  oslavy a svátky
 • 00:20:12 jako Den díků vzdání či Halloween,
  což hodně ovlivnilo i naši kulturu.
 • 00:20:18 Obyvatelé, kteří se narodili a žili
  v zóně, se nazývali sonians.
 • 00:20:24 Vztahy mezi sonians a Panamci
  se začaly horšit
 • 00:20:28 už po 2. světové válce.
  Nepokoje vyvrcholily v lednu 1964,
 • 00:20:34 kdy studenti Národního institutu
  vyvěsili panamskou vlajku
 • 00:20:39 v panamském průplavovém pásmu.
 • 00:20:42 Během rozepře mezi studenty zemřelo
  21 Panamců a 5 amerických vojáků.
 • 00:20:51 Změna majitele průplavu
  byla nevyhnutelná.
 • 00:20:55 Přesto si ale Panamci museli počkat
  další půlstoletí.
 • 00:21:00 Převodu vlastnických práv
  předcházely roky vyjednávání
 • 00:21:04 a dvacetileté přechodné období.
 • 00:21:07 Do nového milénia
  ale Panama už vstupovala kompletní.
 • 00:21:11 Protože společnost byla rozdělená,
 • 00:21:14 tak i nálada obyvatel
  byla rozdílná.
 • 00:21:18 Lidé, kteří žili
  v panamském průplavovém pásmu,
 • 00:21:21 nevěděli, co budou dále dělat.
  Museli se vrátit do USA.
 • 00:21:26 Panamci byli naopak šťastní,
  protože mohli vstoupit do zóny,
 • 00:21:31 která jim do té doby byla uzavřena.
 • 00:21:37 31. prosince 1999 o půlnoci
  skončila Američanům smlouva
 • 00:21:42 a kanál se dostal do správy Panamy.
 • 00:21:46 Dnes kanálem za rok projede
  na 13 000 lodí,
 • 00:21:50 které převezou téměř
  190 milionů tun nákladu.
 • 00:21:54 V roce 2013 to pro panamskou státní
  pokladnu znamenalo výdělek
 • 00:21:59 ve výši 20 miliard českých korun.
  Jsou to, ale těžce vydělané peníze.
 • 00:22:05 Kanál musí být neustále
  v perfektním stavu.
 • 00:22:09 Nákladním i turistickým lodím
  jde o čas a peníze.
 • 00:22:13 Zpoždění nemají rádi.
 • 00:22:15 Průplav zaměstnává 10 000 dělníků
  a odborníků různých odvětví,
 • 00:22:21 kteří zajišťují
  hladký provoz průplavu.
 • 00:22:29 Vítejte na zdymadlech Miraflores!
 • 00:22:32 Prvních zdymadlech Panamského
  průplavu ze strany Tichého oceánu.
 • 00:22:37 Je pátek ráno.
  Návštěvnické centrum s vyhlídkou
 • 00:22:41 na 100 let stará zdymadla
  Miraflores, je plné turistů.
 • 00:22:45 Pozorují první dopolední loď,
 • 00:22:48 která se přibližuje
  ke dveřím komory.
 • 00:22:51 Vždy dopoledne se lodě jednosměrně
  přesunou z Tichého oceánu do jezer,
 • 00:22:56 až se postupně dostanou
  do Karibiku.
 • 00:22:59 Odpoledne lodě plují v opačně
  z Karibiku do Tichého oceánu.
 • 00:23:04 Průplav funguje 24 hodin denně
 • 00:23:07 a každý den jím projede
  35 až 40 plavidel.
 • 00:23:11 Firma musí za transit
  zaplatit dny dopředu.
 • 00:23:15 Výše mýtného za proplutí
  Panamským kanálem závisí na typu
 • 00:23:20 a velikosti plavidla
  a na nákladu, který převáží.
 • 00:23:24 Za tuto službu nejvíc platí
  turistické záoceánské lodě.
 • 00:23:28 V roce 2013 tak jedna z nich
  za jediný průplav zaplatila
 • 00:23:33 přes 8 milionů korun.
 • 00:23:35 Měli jsme tu také chlápka,
  který průplav přeplaval.
 • 00:23:39 To bylo v roce 1928.
 • 00:23:41 Před tím, než začal plavat,
  ho zvážili
 • 00:23:44 a za mýtné tak zaplatil 36 centů.
  Kanál přeplaval za 10 dní.
 • 00:23:49 Dnes je stále zapsaný
  v Guinessově knize rekordů
 • 00:23:53 za nejnižší zaplacené mýto
  v Panamském kanálu.
 • 00:23:57 Nákladní loď pomalu vplouvá
  do první komory zdymadla.
 • 00:24:01 V této chvíli už plavidlo neřídí
  její kapitán,
 • 00:24:05 ale vysoce kvalifikovaný
  zaměstnanec průplavu.
 • 00:24:09 Panamský kanál je jediným místem
  na světě,
 • 00:24:12 kde kapitán musí svěřit velení
  své lodi do cizích rukou.
 • 00:24:17 Nový kapitán je zodpovědný nejen
  za bezproblémové proplutí kanálem,
 • 00:24:22 ale také za celé plavidlo
  a jeho náklad.
 • 00:24:25 Kapitán má před sebou první úkol.
  Dostat se do Gatúnského jezera.
 • 00:24:30 Tato uměle vytvořená přehrada
  však leží nahoře v kopcích.
 • 00:24:35 Přesněji 26 m nad hladinou moře,
  na které se nyní plavidlo pohupuje.
 • 00:24:40 Jak zvednout do takové výšky
  obrovský tanker nebo přepraní loď?
 • 00:24:45 Na řešení tohoto problému přišel
  opět John Stevens.
 • 00:24:49 Byl to on, který před 100 lety
  navrhl systém tří zdymadel,
 • 00:24:54 které zajišťují provoz
  kanálu dodnes.
 • 00:24:57 Zdymadla na jedné straně oceánu
  zvednou plavidlo na hladinu jezera.
 • 00:25:02 To přejede jezero a na druhé straně
  další systém zdymadel
 • 00:25:07 loď spustí na hladinu moře.
 • 00:25:09 Jakmile nákladní loď vpluje
  do první komory,
 • 00:25:13 pracovníci kanálu ji lany připevní
  k silným lokomotivám.
 • 00:25:17 Každá z nich utáhne až 35 tun.
 • 00:25:20 Jejich úkolem je držet plavidlo
  přesně uprostřed zdymadel tak,
 • 00:25:25 aby nedošlo k žádné kolizi.
  Občas jde jen o centimetry.
 • 00:25:29 Dveře první komory se zavírají.
 • 00:25:32 Pracovníci v kontrolní věži
  vše monitorují.
 • 00:25:36 Jakmile jsou dveře zavřené,
  začnou komoru napouštět vodou.
 • 00:25:40 Voda musí být přidávána pomalu
  a rovnoměrně.
 • 00:25:44 Loď se pomalu zvedá.
 • 00:25:46 Zdymadla jsou napájena vodou
  z uměle vytvořeného jezera Gatúnu.
 • 00:25:52 Pro každé zvednutí a spuštění lodi
  je potřeba 202 milionů litrů vody.
 • 00:25:57 Jakmile je loď na požadované výšce,
 • 00:26:00 lokomotivy ji přesunou
  na další zastávku.
 • 00:26:04 Celý proces se opakuje dokud loď
  nedosáhne požadované úrovně.
 • 00:26:09 Překonáním zdymadel cesta průplavem
  teprve začíná.
 • 00:26:13 Obrovské tankery i nákladní
  plavidla navigují remorkéry,
 • 00:26:17 jsou prodlouženou rukou centrály,
  která monitoruje dění v kanále.
 • 00:26:22 Pracovníci v řídícím středisku
  mají přehled o každé lodi
 • 00:26:28 a přesně znají její polohu.
 • 00:26:36 Po devíti hodinách plavby
  se loď blíží k cíli.
 • 00:26:40 Ještě musí proplout
  posledním systémem zdymadel
 • 00:26:44 a pak už jen vstříc
  východní polokouli.
 • 00:26:54 Je tady soutěž o předplatné
  časopisu Lidé a Země.
 • 00:26:59 Otázka patří Panamskému průplavu.
 • 00:27:02 Víte, jaká je jeho
  průměrná hloubka?
 • 00:27:05 Je to buď:
 • 00:27:12 Odpovědi posílejte SMSkou na číslo:
 • 00:27:17 Najdete jej na webu i teletextu ČT.
  Jméno výherce z minula:
 • 00:27:28 Jsme na konci.
  Z OBJEKTIVU je to všechno.
 • 00:27:32 Přeji vám pohodový víkend
  v neděli v 10:30
 • 00:27:35 se těšíme na shledanou.
 • 00:27:37 Titulky: Méhešová Iva,
  ČT 2014.

Související