iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
19. 10. 2016
00:40 na ČT art

1 2 3 4 5

0 hlasů
3509
zhlédnutí

Terra musica

Svatováclavský hudební festival

26 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Terra musica

 • 00:00:32 VÁŽNÁ HUDBA
 • 00:01:06 ZPĚV V LATINĚ
 • 00:03:28 -Všechny koncerty realizujeme
  v sakrálních prostorách
 • 00:03:32 na celém území
  Moravskoslezského kraje.
 • 00:03:35 Od počátku nebylo podstatné,
 • 00:03:38 abychom naplnili hudbu
  v kostelích v Ostravě,
 • 00:03:41 ale hlavní myšlenkou bylo jít
  do celého moravskoslezského regionu,
 • 00:03:46 a to i do malých zapadlých vesniček,
  které jsme měli ověřené,
 • 00:03:51 že jsou půvabné
  a mají krásné akustické prostory.
 • 00:03:54 Vždycky se snažíme vycházet
  ze samotného prostoru.
 • 00:03:59 Ve velkých katedrálách
  se snažíme pořádat
 • 00:04:03 velké koncerty
  oratorního charakteru
 • 00:04:06 a naopak v malých kostelíčcích děláme
  komorní koncerty a sólové recitály.
 • 00:05:19 -Když jsem přijel před dvěma lety
  poprvé do Ludgeřovic
 • 00:05:23 a vlezl jsem do toho kostela,
  především mě šokoval jeho rozměr.
 • 00:05:30 Nečekal jsem,
  že tady bude takový chrám.
 • 00:05:33 Říkal jsem si, pro pána krále,
  kdo přijde?
 • 00:05:37 My jsme přece hráli Komenského
  a už ta tátova muzika,
 • 00:05:41 to není zrovna mainstream.
 • 00:05:43 To je muzika poměrně
  moderní a divoká.
 • 00:05:46 A Komenského text stejně jako kniha
  Job není úplně lehce stravitelné.
 • 00:05:54 Musíte si zvyknout na ten jazyk
  a stavbu vět.
 • 00:05:58 Když to chviličku posloucháte,
  přivyknete a zalíbí se vám to.
 • 00:06:02 Ale musíte mít chvilku času.
 • 00:06:05 A mě překvapilo,
  že festival si vychoval tolik diváků,
 • 00:06:09 že všechny koncerty jsou vyprodané.
 • 00:06:12 To je čest.
 • 00:06:14 VARHANNÍ SKLADBA
 • 00:06:34 -V případě Ostravy se vždycky
  nějak objeví průmysl,
 • 00:06:39 protože Ostravu bez průmyslu
  a uhlí si nedovedu představit.
 • 00:06:47 A i v sakrální architektuře se uhlí
  a průmysl nějakým způsobem objevují.
 • 00:06:53 Protože do 19. století se jednalo
  o maloměstský kraj.
 • 00:06:58 Největším dílem zde byl
  kostel sv. Václava,
 • 00:07:04 původem gotický chrám ze 14. století
  později barokizovaný,
 • 00:07:10 který postačoval malému městečku.
 • 00:07:14 Moravská Ostrava v polovině 19. stol.
  měla něco přes 2000 obyvatel.
 • 00:07:19 Najednou přišel urbanizační proces
  související s průmyslem
 • 00:07:24 a město získává desítky tisíc
  nových obyvatel.
 • 00:07:29 Ale nejen Moravská Ostrava.
 • 00:07:31 Týkalo se to Přívozu, Vítkovic,
  tehdejší Polské Ostravy.
 • 00:07:36 Zkrátka průmyslový boom
  zapříčinil nárůst počtu obyvatelstva
 • 00:07:42 a s tím souvisely
  nejrůznější problémy.
 • 00:07:46 Nárůst kriminality, alkoholismu apod.
 • 00:07:50 Tehdejší společnosti se zdálo,
  že jedním ze způsobů, jak to řešit,
 • 00:07:57 je posílení náboženského smýšlení,
  tedy potřeba budovat chrámy.
 • 00:08:04 A v období od 80. let 19. století
  až do 1. světové války
 • 00:08:11 vznikla řada kostelů,
 • 00:08:13 které dodnes tvoří duchovní osy
  jednotlivých ostravských čtvrtí,
 • 00:08:20 které však tehdy byly
  samostatné obce.
 • 00:08:23 VARHANNÍ SKLADBA
 • 00:19:21 -Hudba Petra Ebena mě provází
  po celý můj profesní varhanní život.
 • 00:19:27 Mohl bych říci,
  že díky hudbě Petra Ebena
 • 00:19:30 jsem se vůbec vypravil na svou
  profesionální varhanní dráhu
 • 00:19:35 a měl jsem tu možnost
  a vlastně i dar,
 • 00:19:37 že jsem mohl přímo s autorem na
  mnohých jeho skladbách spolupracovat.
 • 00:19:42 Jeho cyklus Job byl
  jedním z centrálních projektů,
 • 00:19:47 u kterých jsem s Petrem Ebenem
  konzultoval jeho a své představy.
 • 00:19:54 Tak se to rodilo.
 • 00:19:56 -Když jsem byl kluk, můj pokoj,
  kde jsem spal,
 • 00:20:02 sousedil s tátovou pracovnou.
 • 00:20:05 Táta mi vždycky nechával otevřenou
  nějakou škvírku, kudy šlo světlo.
 • 00:20:10 Byl jsem bázlivé dítě.
  A s tím světlem šla i muzika.
 • 00:20:13 Táta většinou psal v noci,
 • 00:20:15 takže já jsem většinu jeho věcí
  znal hluboko před tím,
 • 00:20:19 než došlo k premiéře.
 • 00:20:21 Z krátkých útržků,
  jak jsem si to pamatoval při usínání.
 • 00:20:26 Je to zvláštní,
  když hrajeme takovou věc,
 • 00:20:30 mám vždy pocit, že jsme tu spolu.
 • 00:20:34 Je to hodně emotivní,
  musím říct.
 • 00:20:48 -My jsme vybírali
  z barokního repertoáru,
 • 00:20:52 který se sem do kostela hodí,
 • 00:20:54 ale zároveň jsme chtěli
  něco nevšedního.
 • 00:20:57 Něco hodně virtuózního.
 • 00:21:00 A to je v rámci baroka
  hodně těžké najít.
 • 00:21:03 Já jsem před časem objevil
  Locatelliho houslové koncerty.
 • 00:21:07 Zazní jeden z jeho koncertů,
  konkrétně poslední dvanáctý,
 • 00:21:11 který je nesmírně těžký.
 • 00:21:13 Je to předchůdce Niccola Paganiniho.
 • 00:21:15 Sám Paganini od něj hodně čerpal.
 • 00:21:17 Dokonce mu vzal některá témata,
  jako např. slavné Caprice 24.
 • 00:21:22 Posluchači se z tohoto ohledu
  mají na co těšit,
 • 00:21:25 protože je to velmi těžká záležitost.
 • 00:21:28 A myslím, že i hezká.
 • 00:23:29 Ostrava je na tom podobně
  jako jiná města v ČR.
 • 00:23:33 Nemá velký koncertní sál.
 • 00:23:38 I sál, ve kterém hraje filharmonie,
  byl původně estrádním sálem.
 • 00:23:43 Chrámy jsou tedy výhodným místem,
  kde může zaznívat hudba.
 • 00:23:49 Je to nový způsob jejich využití
  a myslím si,
 • 00:23:56 že se velice dobře prolíná
  s jejich architektonickým utvářením.
 • 00:24:03 Kdysi se hudba provozovala
  vyloženě při mších.
 • 00:24:08 V 19. století se nestalo,
 • 00:24:11 že by někdo uspořádal
  koncert v kostele.
 • 00:24:14 Hudba v souvislosti se mší byla
  vždy důležitou součástí architektury.
 • 00:24:22 U sakrální architektury se pracovalo
  s akustikou
 • 00:24:26 a za ta staletí zkušeností
  v kostelech
 • 00:24:32 se podařilo akustiku
  velmi dobře zvládnout.
 • 00:24:36 Mnohem lépe
  než ve světských budovách.
 • 00:25:52 POTLESK
 • 00:25:54 Skryté titulky: Věra Šimarová
  Česká televize, 2016

Související