iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
11. 11. 2014
21:20 na ČT art

1 2 3 4 5

0 hlasů
1380
zhlédnutí

Terra musica

Premiéra první Dvořákovy opery Alfred — Hudební tradice ve Vrchlabí — Chopin – odchovanec české klavírní školy

25 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Terra musica

 • 00:00:20 S hudebním magazínem
  Terra Musica
 • 00:00:22 budeme dnes společně objevovat
 • 00:00:24 zapomenuté české
  hudební fenomény.
 • 00:00:27 Nejprve navštívíme Vrchlabí,
 • 00:00:29 odkud pochází houslový virtuos
  Karel Halíř,
 • 00:00:32 vyslechneme si skladby
  Antonia Vivaldiho,
 • 00:00:34 které věnoval hraběti Morzinovi,
 • 00:00:37 s klavíristou Martinem Vojtíškem
  si budeme povídat
 • 00:00:40 o zapomenutém učiteli
  Fryderyka Chopina
 • 00:00:43 a na závěr se zúčastníme premiéry
  první Dvořákovy opery Alfred.
 • 00:00:52 Když před dvaceti lety
  přišel do Vrchlabí
 • 00:00:55 španělský houslista
  Eduardo García,
 • 00:00:58 byl okouzlen množstvím
  vynikajících českých muzikantů,
 • 00:01:02 na které se v Čechách zapomnělo.
 • 00:01:04 Jako téma své doktorandské práce
  na Madridské univerzitě
 • 00:01:08 si zvolil životní dráhu
 • 00:01:10 slavného vrchlabského houslisty
  Karla Halíře.
 • 00:01:14 Poprvé jsem slyšel jméno
  Karla Halíře, dobře si to pamatuju,
 • 00:01:18 v srpnu roku 2010.
 • 00:01:22 Hráli jsme tady koncert
  s Radkem Hanušem
 • 00:01:25 a do šatny přišel jeden pán,
  jmenoval se Otto Singer,
 • 00:01:30 a ten se mně ptal,
  jestli znám Karla Halíře.
 • 00:01:34 Ukazoval mi časopis Krkonoše
  z roku 1982.
 • 00:01:39 Tady v muzeu mají
  spoustu materiálů,
 • 00:01:43 které Karel Halíř posílal z cest
  domů rodičům.
 • 00:01:52 Máme tady programy
  z německých
 • 00:01:57 a z amerických koncertních turné.
 • 00:02:01 Hrál několikrát v Bostonu,
  v New Yorku v Carnegie Hall.
 • 00:02:08 Tak jsem už od roku 2010
  začal trošku pátrat,
 • 00:02:11 už kvůli tomu dlouho nespím.
 • 00:02:22 Karel Halíř byl už jako malé dítě
  velmi nadaným houslistou.
 • 00:02:27 Našli jsme koncert v Liberci,
 • 00:02:30 kde v pauze koncertu
  hrál pětiletý Karel Halíř
 • 00:02:34 nějaké variace na housle.
 • 00:02:37 V osmi letech
  jede do Prahy studovat konzervatoř
 • 00:02:41 ve třídě Antonína Bennewitze,
 • 00:02:44 měl tedy za spolužáky
  Otakara Ševčíka
 • 00:02:47 a Františka Ondříčka,
  velké houslisty té doby.
 • 00:02:52 Ve čtrnácti končí konzervatoř
  a opustí Vrchlabí a Prahu,
 • 00:02:58 aby se stal žákem tenkrát
  největšího německého učitele
 • 00:03:03 Josepha Joachima v Berlíně.
 • 00:03:12 Jako koncertní mistr působil
  po celé Evropě.
 • 00:03:15 V roce 1888 ve Výmaru uvedl poprvé
  Houslový koncert,
 • 00:03:19 který mu věnoval Eduard Lassen.
 • 00:03:22 A premiéra Houslového koncertu
  Jeana Sibelia
 • 00:03:26 byla vrcholem jeho kariéry.
 • 00:03:28 V té době již hrál
  na své stradivarky z roku 1694,
 • 00:03:32 které dnes nesou jeho jméno
  StradHaliř.
 • 00:03:37 Je zajímavá jedna věc
 • 00:03:39 s Houslovým koncertem
  Antonína Dvořáka,
 • 00:03:43 protože je velmi spojený
  s Karlem Halířem.
 • 00:03:46 26. ledna v roce 1879 napíše
  pan Simrock z Berlína Dvořákovi:
 • 00:03:53 Prosím vás, pane Dvořáku,
  napište brzo houslový koncert.
 • 00:03:57 Musí být krásný
  a musí být pro dobrého houslistu.
 • 00:04:02 A za tři dny, to je asi náhoda,
  píše pan Halíř Dvořákovi dopis,
 • 00:04:07 kde mu děkuje za nějaké věci,
  ale pak píše:
 • 00:04:10 Doufám, že brzy napíšete
  houslový koncert,
 • 00:04:14 který budu hrát jako první.
 • 00:04:16 Srdečně zdravím,
  váš přítel a krajan Karel Halíř.
 • 00:04:19 A hned druhý den, 1. února,
 • 00:04:22 to měl Karel Halíř
  zrovna narozeniny,
 • 00:04:24 tak pan Dvořák píše Simrockovi:
 • 00:04:27 Pane Simrocku,
  určitě napíšu houslový koncert,
 • 00:04:31 psal mi Halíř, že ho chce hrát.
 • 00:04:41 Kromě účinkování v kvartetu
  svého profesora Joachima
 • 00:04:45 založil i své vlastní
  Halířovo kvarteto,
 • 00:04:48 se kterým hostoval
  po celé Evropě.
 • 00:04:52 Díky Eduardu Garcíovi
 • 00:04:55 přijelo na čtvrtý ročník Festivalu
  Karla Halíře do Vrchlabí
 • 00:04:59 i světoznámé španělské kvarteto
  Casals.
 • 00:05:18 Je pro nás velkou ctí
  hrát koncert
 • 00:05:22 na počest velkého houslisty
  pana Halíře.
 • 00:05:25 A navíc je šťastnou
  a milou náhodou,
 • 00:05:28 že Halíř měl bratra cellistu,
  který se jmenoval Leonard Halíř.
 • 00:05:34 Je kuriózní a roztomilé,
  že hrajeme stejný koncert,
 • 00:05:39 který on hrál jako poslední
  před svou smrtí.
 • 00:05:42 V kvartetu hrajeme
  s mým bratrem Abelem
 • 00:05:45 na stejné nástroje jako oni tehdy,
  je to roztomilé.
 • 00:05:49 Karel Halíř pečlivě posílal domů
  do Vrchlabí kritiky z novin.
 • 00:05:55 Tady jsou kritiky z novin
  z celého světa, kde on hrál.
 • 00:05:59 Tady jsou kritiky ve francouzštině,
  tady z Německa
 • 00:06:05 a taky české kritiky z Prahy.
 • 00:06:08 Tady je v novinách označeno,
  co hrál Karel Halíř
 • 00:06:14 a tam se také dozvíme,
 • 00:06:17 že Karel Halíř zkomponoval
  Smyčcový kvartet G dur,
 • 00:06:22 který kdysi hrál i v Praze.
 • 00:06:24 Noty se musí ještě najít.
 • 00:06:27 Musí se ještě trošku bádat,
  uvidíme, jestli to najdeme.
 • 00:06:54 Díky tomu, že ve Vrchlabí
  máme šikovného ředitele
 • 00:06:58 Základní umělecké školy
  Karla Halíře,
 • 00:07:02 máme Společnost Karla Halíře
 • 00:07:05 a máme tady i významného houslistu
  Eduarda Garcíu,
 • 00:07:09 tak ve Vrchlabí začali zkoumat
  jak odkaz Halíře
 • 00:07:13 tak vlastně i odkaz Morzinů,
 • 00:07:16 takže Vrchlabí se hudebně zvedá
  a vzkvétá
 • 00:07:19 a my zde můžeme každý rok vidět
  unikátní koncert vážné hudby.
 • 00:07:24 Moc si toho vážíme
  a jsme za to moc vděční.
 • 00:07:28 Naše Základní umělecká škola
  byla založena
 • 00:07:31 hned po 2. světové válce,
  v roce 1945.
 • 00:07:34 Vychovala řadu významných žáků,
 • 00:07:37 dokonce někteří z nich jsou členy
  významných orchestrů.
 • 00:07:41 Nápad pojmenovat naši školu jménem
  Karla Halíře
 • 00:07:45 se zrodil v mojí hlavě a v hlavě
  mého kolegy Eduarda Garcíi.
 • 00:07:50 My jsme založili tradici koncertů,
 • 00:07:54 které se váží
  právě k osobnosti Karla Halíře.
 • 00:07:57 Mně přišlo trošku líto,
  že u nás ve Vrchlabí
 • 00:08:01 nemáme po Karlu Halířovi
  pojmenovanou
 • 00:08:04 žádnou instituci nebo ulici,
  tak jsem si řekl, že by bylo hezké,
 • 00:08:09 kdyby základní umělecká škola
  nesla název
 • 00:08:12 po tomto vynikajícím houslistovi.
 • 00:08:15 V Horní Branné nedaleko Vrchlabí
 • 00:08:17 se také nacházejí vzácné varhany
  ze 17. století,
 • 00:08:21 jež byly vyrobeny nejstarší
  varhanářskou školou v Čechách.
 • 00:08:26 Ta varhanářská dílna
  fungovala po pět generací,
 • 00:08:30 to znamená, že patří
 • 00:08:32 k nejstarším varhanářským dílnám
  na území Čech.
 • 00:08:36 Vlastně i ti poslední varhanáři
  z rodu Tauchmannů
 • 00:08:39 vyučili další varhanáře,
  to byli Predigerovi,
 • 00:08:43 takže ta kontinuita
  zde v Krkonoších
 • 00:08:46 a v Jizerských horách
  je velice dlouhá.
 • 00:08:49 My se nacházíme u nástroje,
 • 00:08:52 který postavil v roce 1777
  Ambrož Augustin Tauchmann.
 • 00:08:56 Koncepce toho nástroje
  je v podstatě klasická
 • 00:09:00 jako u nástrojů z tehdejší doby,
 • 00:09:02 to znamená,
  že zde máme hlavní stroj
 • 00:09:05 a v zábradlí kůru
  potom varhanní pozitiv.
 • 00:09:08 Stůl je volně stojící,
  není vestavěný v hlavním stroji.
 • 00:09:13 Nástroj má dva manuály a pedál
  a patří k tomu nejkrásnějšímu,
 • 00:09:18 co vzniklo z vrchlabské
  varhanářské školy.
 • 00:09:25 Dnes máme ve Vrchlabí
  významný den,
 • 00:09:28 protože slavíme tři sta let
 • 00:09:30 od příchodu augustiniánů
  do našeho kláštera,
 • 00:09:34 který dnes ve své kapli
  zažije unikátní koncert.
 • 00:09:37 Je to taková připomínka,
  o které jsme dlouho nevěděli,
 • 00:09:40 že vlastně Vivaldiho orchestr
  byl sponzorován Václavem Morzinem.
 • 00:09:45 Díky hraběti Morzinovi
  máme k dispozici
 • 00:09:49 velkou kapitolu v příběhu
  Antonio Vivaldi a české země.
 • 00:09:54 Dochovala se řada skladeb,
 • 00:09:56 které byly pravděpodobně určeny
  hraběti Morzinovi.
 • 00:10:04 Ten dnešní koncert
  bude významný tím,
 • 00:10:08 že je součástí oslavy třístého
  výročí uvedení mnichů
 • 00:10:12 do augustiniánského kláštera
  ve Vrchlabí.
 • 00:10:15 Tento klášter založil
  hrabě Václav Morzin,
 • 00:10:19 ale z našeho hudebního hlediska
  je ta událost významná proto,
 • 00:10:23 že v tom popisu slavnosti,
  která se konala v roce 1714,
 • 00:10:28 je první zmínka o slavné kapele
  hraběte Morzina.
 • 00:10:33 Tato kapela proslula především
  virtuózními hudebníky
 • 00:10:37 a také tím,
  že hrabě Morzin angažoval
 • 00:10:41 jako svého hudebního mistra
  v Itálii Antonia Vivaldiho.
 • 00:10:45 Hrabě Morzin
  se také stal dedikantem
 • 00:10:49 Osmé sbírky koncertů
  Antonia Vivaldiho,
 • 00:10:52 která obsahuje právě
  ono slavné Čtvero ročních dob,
 • 00:10:56 které dneska uslyšíme.
 • 00:10:59 Osmá sbírka koncertů
  Antonia Vivaldiho,
 • 00:11:02 věnovaná hraběti Morzinovi,
  vyšla v roce 1725,
 • 00:11:05 ovšem skladatel se v předmluvě
  hraběti omlouvá,
 • 00:11:09 že v té sbírce nalezne koncerty,
  které již dávno zná.
 • 00:11:15 V té tištěné sbírce své koncerty
  vylepšil,
 • 00:11:18 přidal k nim sonety
 • 00:11:21 a hlavně provázal hudbu,
  tedy noty, s těmi sonety
 • 00:11:25 pomocí takových
  odkazových písmen,
 • 00:11:28 takže každý, kdo má ty noty
  před sebou nebo tu hudbu hraje,
 • 00:11:32 tak je upozorněn na to,
  co právě v té hudbě zaznívá.
 • 00:11:36 Tanci ustaň a zpěve umlkni,
  ať konejší nás lehký mírný vánek.
 • 00:11:51 Také je zajímavé, že ty sonety
  jsou psány v benátském dialektu,
 • 00:11:55 což je také další argument pro to,
  že je napsal možná sám Vivaldi.
 • 00:12:00 Zdá se, že přímo pro hudebníky
  Morzinovy kapely
 • 00:12:04 byla určena
  řada fagotových koncertů.
 • 00:12:06 Můžeme tak usuzovat proto,
 • 00:12:08 že jeden z Vivaldiho autografů,
  které jsou dochovány v Itálii,
 • 00:12:13 nese v záhlaví přípis
  pro hraběte Morzina.
 • 00:12:47 Málokterý skladatel
  byl tak dobře zapomenut,
 • 00:12:52 jako Václav Vilém Würfel.
 • 00:12:54 Na Václava Viléma Würfela
  bychom neměli vzpomínat
 • 00:12:58 jenom jako na osobitého skladatele,
 • 00:13:01 ale také jako na mimořádného
  učitele Fryderyka Chopina.
 • 00:13:05 Na konzervatořích
  se dodnes běžně učí
 • 00:13:08 a také v řadě monografií se uvádí,
 • 00:13:11 že Chopin měl
  jenom jednoho učitele klavíru,
 • 00:13:14 Čecha Vojtěcha Živného.
 • 00:13:17 Živný učil Chopina
  do jeho dvanácti let.
 • 00:13:20 Potom měl Chopin
  ještě jednoho učitele, také Čecha,
 • 00:13:24 a to byl právě
  Václav Vilém Würfel.
 • 00:13:28 Jak byly styly obou skladatelů
  podobné,
 • 00:13:31 si nejlépe ukážeme,
  když spojíme dva úryvky dohromady,
 • 00:13:35 kousek Würfela a kousek Chopina.
 • 00:14:16 Přecházím do Chopina...
 • 00:14:31 Würfel nepochybně pomohl Chopinovi
  najít cestu
 • 00:14:35 k jeho osobitému
  skladatelskému stylu.
 • 00:14:38 Měli také společný způsob
  klavírní hry.
 • 00:14:41 Chopin měl zálibu ve slabé dynamice
  a hrál hodně rubatto,
 • 00:14:45 to znamená svobodně
  zacházel s tempem.
 • 00:14:49 Obojí najdeme už u Würfela.
 • 00:14:54 Zpomalit, v tempu,
 • 00:14:57 zpomalit, v tempu.
 • 00:15:02 Zpomalit, v tempu,
  zpomalit.
 • 00:15:10 Takové svobodné zacházení
  s tempem
 • 00:15:13 nenalezneme v žádném díle
  Würfelových současníků.
 • 00:15:17 Würfel organizoval Chopinovi
  jeho první zahraniční koncert
 • 00:15:22 ve Vídni v roce 1829,
 • 00:15:24 když bylo Chopinovi
  devatenáct let.
 • 00:15:27 Dal mu také řadu doporučujících
  dopisů a skutečně to vypadá,
 • 00:15:31 že Würfel se snažil pomoci
  svému oblíbenému žákovi.
 • 00:15:39 Würfel je mnohokrát zmiňován
 • 00:15:42 v Chopinových dopisech
  právě z Vídně.
 • 00:15:47 Chopin o Wurfelovi píše:
 • 00:15:50 Jak byl ke mně hodný Würfel,
  to se vypovědět nedá.
 • 00:15:55 Würfel potom Chopinovi
  dvakrát napsal do památníku vpis
 • 00:16:00 "nezapomeň na mě,"
 • 00:16:03 takže ten vztah
  byl zřejmě velmi blízký.
 • 00:16:15 Natočil jsem z jeho
  nejlepších skladeb CD
 • 00:16:19 a doufám, že se mi ho tak podaří
  vrátit zpátky na místo,
 • 00:16:25 které mu v hudbě podle
  mého názoru po právu náleží.
 • 00:17:38 Dvořák napsal svoji první operu
  Alfred v roce 1870.
 • 00:17:45 Tehdy mu bylo dvacet devět let,
 • 00:17:48 působil jako violista
  v Prozatímním divadle
 • 00:17:52 a měl za sebou kompozici
  1. a 2. symfonie
 • 00:17:55 a některých raných
  smyčcových kvartetů.
 • 00:17:58 Byl nezkušený,
  ale zase na druhé straně
 • 00:18:01 ta opera svědčí
  o jeho vynikajícím talentu,
 • 00:18:04 o jeho dramatismu i o tom,
 • 00:18:07 že ovládal bezpečně
  polyfonní techniku,
 • 00:18:10 že byl významným
  a výborným dramatikem,
 • 00:18:12 i když se o něm tvrdí,
  že spíše byl lyrikem.
 • 00:18:16 Takže uvedení opery Alfred
 • 00:18:18 je velice zajímavým dokladem
  Dvořákova vývoje
 • 00:18:21 i vlivu Richarda Wagnera.
 • 00:18:36 Když jsem tu partituru viděl,
  tak jsem zjistil,
 • 00:18:40 že je to německé libreto.
 • 00:18:44 Chtěli jsme natočit
  tento německý originál,
 • 00:18:47 tak naše volba padla
  na dirigenta Gerda Albrechta.
 • 00:18:51 Ten skutečně začal před dvěma roky
  tu partituru připravovat
 • 00:18:55 a určil i pěvecké obsazení,
 • 00:18:58 ale bohužel v únoru letošního roku
  dirigent Albrecht zemřel,
 • 00:19:02 tak jsme museli zvolit jiného
  dirigenta, Matyase Förstera,
 • 00:19:06 který se ujal nahrávky
  i veřejného koncertu.
 • 00:19:13 Jako dirigent jsem se potkal
  s Dvořákovým dílem
 • 00:19:17 hlavně z jeho pozdějšího období,
 • 00:19:19 s nejhranějšími tituly
  jako jsou 7., 8., 9. symfonie,
 • 00:19:25 Cellový koncert
  a další známé koncerty a tance.
 • 00:19:31 Ale poslední léta mě zajímají
 • 00:19:33 hlavně neznámá díla
  Antonína Dvořáka.
 • 00:19:51 Samozřejmě jsme byli všichni
  hodně překvapeni
 • 00:19:54 silným pojetím toho díla
  a charakterm díla,
 • 00:19:59 ale chci zdůraznit,
 • 00:20:02 že jsme si neuměli vůbec obtížnost
  celé opery představit
 • 00:20:07 ani při listování v partituře.
 • 00:20:28 Alfred pochází z období,
 • 00:20:31 kdy Dvořák byl velmi silně ovlivněn
  dílem Richarda Wagnera.
 • 00:20:35 Známe jiná jeho díla
  ze stejné doby,
 • 00:20:38 kde je ten vliv velmi silně znát,
  ale nejen vliv Wagnera,
 • 00:20:43 byly tam různé vlivy
  od různých skladatelů
 • 00:20:46 Dvořák ale také byl
  velmi originální,
 • 00:20:50 síla jeho představivosti
  je velmi mocná.
 • 00:20:54 To, co uslyšíme dneska,
 • 00:20:58 to určitě nebude jen nějaké
  napodobení Richarda Wagnera.
 • 00:21:13 Díla Richarda Wagnera
 • 00:21:15 nehrál Antonín Dvořák
  v Prozatímním divadle,
 • 00:21:19 ale mohl je slyšet
  v Německém divadle.
 • 00:21:22 Jak diváci jistě poznali,
  partitura je extrémně náročná,
 • 00:21:26 nešetřil orchestr, pěvce ani sbor.
 • 00:21:32 Když jsem poprvé dostala
  klavírní výtah,
 • 00:21:35 tak jsem si ho prolistovala
 • 00:21:38 a byla jsem hodně překvapená
  náročností té role.
 • 00:21:42 To jsem ještě ani netušila,
  jak hustě bude obsazen orchestr.
 • 00:21:48 Točit celovečerní velkou operu
  Antonína Dvořáka Alfred,
 • 00:21:52 to je skutečně náročný úkol.
 • 00:21:55 I ty verze jak k té nahrávce dospět
  se měnily.
 • 00:21:59 Po nejrůznějších peripetiích jsme
  dospěli ke spolupráci tří subjektů.
 • 00:22:04 Tím jedním subjektem
  je Český rozhlas,
 • 00:22:07 který poskytuje orchestr
  a materiál,
 • 00:22:10 tím druhým subjektem
  je Festival Dvořákova Praha,
 • 00:22:14 který poskytuje místo a koncert
  v rámci svého festivalu
 • 00:22:19 a částečně hradí sólisty, sbor
  a další výdaje,
 • 00:22:23 a tím třetím subjektem
  je společnost ArcoDiva,
 • 00:22:26 která vydává nahrávku
 • 00:22:29 a také hradí sólisty, sbor,
  a podílí se na financování.
 • 00:22:38 Prvních sedm tónů,
  hlava toho tématu,
 • 00:22:42 se shoduje s prvními sedmi tóny
  Internacionály.
 • 00:22:51 Opisovat nemohl ani Antonín Dvořák
  od autora Internacionály,
 • 00:22:55 protože operu napsal dříve,
  vznikla v roce 1870,
 • 00:22:59 a ani autor Internacionály
  Pierre Degeyter,
 • 00:23:03 který tuto píseň napsal
  v roce 1888,
 • 00:23:06 čili o osmnáct let později
  a úplně jinde.
 • 00:23:10 Neznal se
  ani s Antonínem Dvořákem,
 • 00:23:12 nenavštívil Dvořákovu rodinu
  a neznal tu partituru,
 • 00:23:16 čili je to důkaz,
  že na dvou místech
 • 00:23:19 zcela nezávisle
 • 00:23:21 může vzniknout
  velmi podobný motiv.
 • 00:23:27 Vlastně taková první pozitivní věc
  ve vývoji té role byla,
 • 00:23:32 když jsem se setkala
  s panem dirigentem Föresterem,
 • 00:23:36 který svým přístupem
  k celému dílu
 • 00:23:39 nám zpěvákům strašně pomohl.
 • 00:23:42 Můžeme s určitostí říct,
 • 00:23:45 že tohle dílo Dvořák schoval
  do šuplíku
 • 00:23:47 a již se k němu nikdy nevrátil.
 • 00:23:50 Mezitím komponoval nová,
  další díla a symfonie, šel kupředu.
 • 00:23:54 Tato opera má speciální styl,
  který později Dvořák opustil.
 • 00:23:58 Napsal mnoho oper, symfonií,
 • 00:24:00 šel přirozeně ve svém stylu
  dál a dál,
 • 00:24:03 a tahle opera zůstala
  v zapomenutí,
 • 00:24:06 a styl, ve kterém ji komponoval,
  také.
 • 00:24:15 Hned když se ta partitura otevře,
 • 00:24:18 tak je tam dvakrát podpis
  Dvořákovy dcery Otilie,
 • 00:24:21 jednou velmi neumělý,
  asi tak když byla v první třídě,
 • 00:24:25 tak je tam podepsaná
  Otilie Dvořáková.
 • 00:24:29 To je taková zajímavost,
  a taky je to doklad toho,
 • 00:24:32 že ta partitura zůstala
  v rodině Antonína Dvořáka.
 • 00:24:36 On totiž některá svá díla spálil
  nebo zavrhl úplně,
 • 00:24:40 takže měl přece jenom představu,
 • 00:24:42 že by se toto dílo mohlo provést
  a nezahodil ho.
 • 00:24:46 Bylo u nich doma a malinká Otilka
 • 00:24:49 zřejmě někdy v šesti sedmi letech
  tatínkovi vzala partituru
 • 00:24:53 a krásně se tam
  nadvakrát podepsala.
 • 00:25:09 Skryté titulky: M. Čumpelíková,
  Česká televize 2014

Související