iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
14. 4. 2011
15:45 na ČT2

1 2 3 4 5

30 hlasů
3352
zhlédnutí

Moje medicína

Diagnostika okultního krvácení do stolice

Podstatou vzdělávacího pořadu Moje ordinace je přiblížení vybraných diagnostických a terapeutických metod laické veřejnosti

8 min | další Vzdělávání »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Moje medicína - Diagnostika okultního krvácení do stolice

 • 00:00:26 Rakovina tlustého střeva
  a konečníku
 • 00:00:27 je odborně označována
  jako kolorektální karcinom
 • 00:00:30 a v České republice
  se vyskytuje mimořádně často.
 • 00:00:33 V porovnání s ostatními státy
  je dokonce výskyt nejvyšší.
 • 00:00:38 Každý rok je v České republice
 • 00:00:39 zhoubný nádor tlustého střeva
  či konečníku
 • 00:00:41 zjištěn asi u 7800 osob
  a je v naší zemi
 • 00:00:45 druhým nejčastějším národovým
  onemocněním u mužů i u žen.
 • 00:00:50 Screening znamená plošné
  vyšetřování populace
 • 00:00:52 za účelem odhalení nádorového
  onemocnění v časných stádiích,
 • 00:00:56 kdy pacienti ještě nemají potíže
  a příznaky.
 • 00:00:59 Cílem screeningu
 • 00:01:00 je snížit nemocnost i úmrtnost
  na sledované onemocnění.
 • 00:01:05 Screening rakoviny tlustého střeva
  a konečníku
 • 00:01:07 je založen na pravidelných testech
  okultního krvácení do stolice,
 • 00:01:11 nebo na primární screeningové
  kolonoskopii.
 • 00:01:14 Zjednodušeně se dá říci:
  Lidé ve věku 50-54 let
 • 00:01:18 by si měli jednou ročně udělat
  test okultního krvácení do stolice.
 • 00:01:22 Tento test je běžně k dostání
  u praktických lékařů
 • 00:01:25 a jeho provedení
  je zcela nenáročné.
 • 00:01:28 Lidé starší 55 let
  mohou buď pokračovat
 • 00:01:32 v pravidelných testech
  na okultní krvácení do stolice,
 • 00:01:35 doporučováno je jednou za 2 roky,
 • 00:01:37 nebo se mohou rozhodnout
 • 00:01:38 pro primární screeningovou
  kolonoskopii,
 • 00:01:40 kterou stačí provést
  jedenkrát za 10 let.
 • 00:01:43 My si dnes představíme
  tu jednodušší variantu Đ
 • 00:01:45 test na okultní krvácení
  do stolice.
 • 00:01:48 Vstupujeme do ambulance
  praktické lékařky Jany Vojtíškové,
 • 00:01:51 která sídlí v Praze 4 Đ Nuslích.
 • 00:02:00 Je to test,
  který je velice jednoduchý.
 • 00:02:03 Dává se pacientům asymptomatickým
 • 00:02:06 a detekuje krvácení z horní etáže
  zažívacího traktu.
 • 00:02:13 Je to vlastně test,
 • 00:02:14 který jsme celá léta prováděli
  s pomocí kvékové pryskyřice.
 • 00:02:18 Teďka se v posledním roce
 • 00:02:21 změnilo používání toho testu
  s kvékovou pryskyřicí.
 • 00:02:25 Bylo pro pacienta
  dosti nekomfortní,
 • 00:02:28 protože oni museli držet
  docela dlouho dietu
 • 00:02:31 a odběr té stolice
  byl dosti komplikovaný.
 • 00:02:35 Takže jsme uvítali,
 • 00:02:36 když přišly k nám na trh
  testy imunochemické,
 • 00:02:39 které mají daleko jednodušší
  manipulaci.
 • 00:02:42 Vyhodnocujeme je vlastně okamžitě,
  když to pacient přinese,
 • 00:02:48 a pro pacienta je ten komfort
  daleko příjemnější,
 • 00:02:51 nebo komfortnější
 • 00:02:53 a nejsou tam tak přísná
  dietní opatření.
 • 00:03:02 Pacient dostane takovouto lahvičku
 • 00:03:05 s povídáním k tomu
  na dietní opatření,
 • 00:03:08 protože oni nemůžou
 • 00:03:11 3 dny před tím jíst nic,
  kde je volná krev,
 • 00:03:13 to znamená, játra, ledvinky,
  biftek,
 • 00:03:15 brokolici, ředkev a ředkvičky.
 • 00:03:19 Všichni to akceptují,
 • 00:03:21 pak vezmou lahvičku,
  otevřou tady tu velkou zátku,
 • 00:03:28 je tam takováto vrtulka.
 • 00:03:30 Ponoří do tří až pěti míst
  jedné stolice tak,
 • 00:03:34 aby tam byl malinkatý vzorek
  velikosti pepře.
 • 00:03:37 Vrátí do té lahvičky,
  zavře, zatřepe,
 • 00:03:42 a kdykoliv přinese do ordinace.
 • 00:03:45 Pacient, když to přinese,
  tak to hned sestřička vyhodnotí
 • 00:03:48 a ten pacient
  se hned dozví výsledek.
 • 00:03:57 Vezmeme vzorek, zapneme testovací
  mašinku, načteme kartu.
 • 00:04:05 Tady odšroubujeme to malé víčko,
  dáme dvě kapky,
 • 00:04:13 zatřepeme a vložíme do mašinky.
 • 00:04:20 Teď se nám začíná měřit
  a výsledek je negativní.
 • 00:04:34 Tak každopádně by to měli být
  pacienti bezpříznakoví,
 • 00:04:38 to znamená,
  že nemají vůbec žádné obtíže.
 • 00:04:40 Jsou to pacienti starší 50 let.
 • 00:04:43 Od 50 do 54 let se dělá
  ten hemokult každý rok,
 • 00:04:48 podle nového doporučení,
 • 00:04:50 jinak samozřejmě my pacientům
  v 55 letech
 • 00:04:53 nabízíme primární screeningovou
  kolonoskopii,
 • 00:04:57 což je vyšetření
  přímo koloskopické,
 • 00:04:59 ale ne úplně celého střeva,
 • 00:05:03 takže pacienti mají z toho
  kolonoskopického vyšetření
 • 00:05:08 velké obavy,
  ale taky pozorujeme ten trend,
 • 00:05:11 že čím dál víc pacientů
  na to kývne,
 • 00:05:14 protože když mají tu kolonoskopii
  negativní,
 • 00:05:18 tak vlastně dalších 10 let
  můžou být bez obav.
 • 00:05:23 Pokud pacientům je ten polyp vyňat,
 • 00:05:26 tak potom si už ten gastroenterolog
  příslušný
 • 00:05:29 podle velikosti
  a eventuelního nálezu stanovuje,
 • 00:05:33 kdy ten pacient jde na příští
  kolonoskopii,
 • 00:05:35 ale důležité je,
 • 00:05:37 že ti pacienti vlastně potom
  zůstávají v dispenzární péči,
 • 00:05:41 takže už vědí,
 • 00:05:43 že musí to vyšetření pravidelně
  čas od času absolvovat.
 • 00:05:47 Je potřeba těm pacientům
  neustále zdůrazňovat,
 • 00:05:49 že to je test,
 • 00:05:51 který se má dělat u bezpříznakových
  pacientů.
 • 00:05:54 A pacienti, kteří třeba mají
  hemeroidy, se mylně domnívají,
 • 00:05:57 že si taky musí udělat test
  na okultní krvácení,
 • 00:06:00 ale tam potom samozřejmě
  dochází k falešné pozitivitě,
 • 00:06:03 protože nějaké drobné krvácení
  z těch hemeroidů
 • 00:06:06 zkreslí ten výsledek
  a může se stát,
 • 00:06:09 že potom toho pacienta posíláme
  na kolonoskopické vyšetření s tím,
 • 00:06:13 že měl pozitivní hemokult,
 • 00:06:15 ale de facto
  to bylo krvácení z hemeroidů.
 • 00:06:18 My také pacientům říkáme,
 • 00:06:19 že to není test na rakovinu,
  ale že to je test na krvácení.
 • 00:06:22 A docela musím říct,
  že se nám často stalo,
 • 00:06:24 že diagnosticky tam byly
  vnitřní hemeroidy,
 • 00:06:28 pacienti to ani netušili,
  že ty hemeroidy měli,
 • 00:06:32 protože neměli třeba
  žádné zvláštní obtíže,
 • 00:06:34 nebo ne každý se velice sleduje.
 • 00:06:37 A taková perlička vlastně je,
 • 00:06:40 že jsme poslali pacienta
  na kolonoskopii,
 • 00:06:42 protože měl pozitivní hemokult
  a on měl skutečně Crohnovu chorobu.
 • 00:06:53 Zdravotní pojišťovny
  hradí tento test v celém rozsahu.
 • 00:06:57 Je pravdou, že si ho občas
  nechají udělat pacienti spontánně,
 • 00:07:03 kteří o sebe pečují, mají zájem,
 • 00:07:05 takže stojí 100 korun,
  není to nic nedostupného.
 • 00:07:08 A dokonce některé pojišťovny
  v rámci preventivních prohlídek
 • 00:07:12 nabízejí ten test na provedení
  okultního krvácení
 • 00:07:16 i v jiné věkové kategorii.
 • 00:07:25 Obecně platí, že zhoubné nádory
  lze léčit poměrně snadno a účinně,
 • 00:07:29 jsou-li zachyceny
  v počátečním stádiu.
 • 00:07:32 Je-li vám více než 50 let,
 • 00:07:34 rozhodně neváhejte s návštěvou
  u praktického lékaře.
 • 00:07:38 Test na okultní krvácení ve stolici
 • 00:07:40 představuje základní minimum,
  které pro sebe můžete udělat.
 • 00:07:43 Pokud ho budete po 50. roce života
  provádět poctivě a pravidelně,
 • 00:07:48 vaše šance v boji proti rakovině
  tlustého střeva a konečníku
 • 00:07:50 se tím nepochybně výrazně zvýší.
 • 00:07:55 Pamatujte na to,
 • 00:07:56 že o své zdraví
  se musíte sami aktivně starat.
 • 00:07:58 Nikdo jiný to za vás neudělá.
 • 00:08:00 Informace jsou důležité,
 • 00:08:01 protože pouze dobře informovaný
  pacient
 • 00:08:04 se může lékaře správně ptát
 • 00:08:05 a požadovat nejlepší dostupnou
  zdravotní péči a léčbu.
 • 00:08:09 Mějte se hezky a příště na viděnou.
 • 00:08:12 Skryté titulky: Vlasta Malíková
  Česká televize 2011

Související