Moje medicína

Podstatou vzdělávacího pořadu Moje ordinace je přiblížení vybraných diagnostických a terapeutických metod laické veřejnosti