Tři nemocnice ve stavu nouze. Obsazená kovidária, vyčerpaní zdravotníci, beznaděj i jiskřičky naděje. Aktuální dokument Šárky Maixnerové

Štáb režisérky Šárky Maixnerové natáčel po roce trvání doby covidové ve třech českých nemocnicích na odděleních rizikové péče o těžce nemocné pacienty. V nemocnici v Kolíně, ve Fakultní nemocnici v Motole a v Hranicích. Zachycuje nesmírné úsilí lékařů a zdravotníků o přežití každého nemocného, jejich radost z úspěšného léčení i jejich traumata a frustrace z množství úmrtí těch, kteří svůj boj se zákeřnou nemocí prohráli. Jsme svědky zoufalství i naděje, seznámíme se s příběhy nemocných, vyléčených, i těch, kteří o ně pečují. Přes veškerý stres neztrácí nemocniční personál optimismus, a i když se mnohdy zdá, že všichni jsou na konci svých sil, jedou dál… Film je věnovaný zdravotní sestře Věře Hanušové, první české oběti onemocnění COVID-19 z řad zdravotníků.

Napište nám