iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
19. 9. 2011
17:50 na ČT2

1 2 3 4 5

17 hlasů
44784
zhlédnutí

Krajinou příběhů českých hradů známých i neznámých 5/10

(I. řada)

Frýdštejn — Valdštejn — Návarov — Rotštejn — Zbirohy — Vranov — Kozlov — Kavčina — Nístějka — Drábovna

19 min | další Vzdělávání »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...
odkaz na video zhasnout pomoc zvukový popis

Krajinou příběhů českých hradů známých i neznámých

 • 00:01:06 Nad Malou Skálou v nevelké
  vzdálenosti vypínají se
 • 00:01:10 malebné zříceniny hradu,
 • 00:01:11 který se zval prvotně Friedenstein,
 • 00:01:14 ale od Čech již dlouhá léta se
  Frydštejn nebo Fryčtejn nazývá.
 • 00:01:20 Části jeho přepevné rozestavěny
  jsou na strmých a nepřístupných
 • 00:01:24 skalách vedle sebe
 • 00:01:26 a nad sebou, takže málokde
 • 00:01:28 je kousek rovného místa.
 • 00:01:30 Ale to právě bylo příčinou,
  že Frydštejn patřil
 • 00:01:33 k nejpevnějším hradům, poněvadž
  k němu přístup byl jen po ostrožně,
 • 00:01:38 skrze niž hradiště
  s ostatní výšinou souvisí.
 • 00:01:44 O založení jednoho z nejkrásnějších
  hradů Českého ráje
 • 00:01:48 toho dnes mnoho nevíme.
  Neznámý stavitel hradu prokázal
 • 00:01:52 své umění a využil
  bezezbytku možnosti
 • 00:01:55 poměrně malého pískovcového
  ostrohu. Podařilo se mu vystavět
 • 00:02:00 ve skále pomyslná dvě patra hradu.
 • 00:02:03 Dole vstupní branku,
  sklepy a dvě komůrky
 • 00:02:06 a nad nimi budovy hradu
  a kamennou věž s hradbami.
 • 00:02:11 Původní vstup do hradu vedl od
  jihozápadu přes příkop ve skále
 • 00:02:15 po dřevěném padacím mostě
  branou do předhradí,
 • 00:02:18 kde bývala v mohutné
  okrouhlé věži hradní studna
 • 00:02:22 a dřevěné hospodářské budovy
  pro čeleď a posádku.
 • 00:02:26 Z předhradí byl po stupních
  přístup do horního hradu,
 • 00:02:30 na němž stávaly obytné budovy
  a na skále nad ním hlavní věž
 • 00:02:35 o průměru asi 9 metrů.
 • 00:02:39 Jediný možný vstup do věže vedl
 • 00:02:41 přes dosud zachovaný gotický portál
  v prvním patře.
 • 00:02:44 Tam se bylo možné dostat
  jen po žebříku,
 • 00:02:47 případně po dřevěných schodech
  z ochozu hradby,
 • 00:02:50 která se k věži přimyká.
 • 00:02:52 Velmi nepřístupný skalní terén
  spolu s mohutnými zdmi
 • 00:02:56 činily z Frýdštejna
  mimořádně odolnou pevnost.
 • 00:02:59 Asi nejznámějším z majitelů
  Frýdštejna byl Bohuš z Kováně.
 • 00:03:05 Jako katolík se postavil proti
  husitům
 • 00:03:07 a byl v častém spojení s Lužicí,
 • 00:03:09 kam podával zprávy
  o vojenském dění v Čechách.
 • 00:03:13 Stejně jako v případě Trosek
  se Frýdštejnu dostalo odplaty
 • 00:03:17 a v roce 1432 husité
  pod velením hejtmanů
 • 00:03:21 Oty z Lozy a Jana Čapka
  ze Sán hrad obléhali.
 • 00:03:26 Před dobytím ho zachránila dohoda,
  v níž se Bohuš z Kováně zavázal,
 • 00:03:31 že nebude podnikat nepřátelské akce
 • 00:03:33 proti táborům, a později dokonce
  přestoupil na jejich stranu.
 • 00:03:39 Po roce 1540 připojil nový majitel
  Jan z Vartemberka
 • 00:03:44 hrad k českodubskému panství.
 • 00:03:46 Tím ztratil Frýdštejn
  opodstatnění své existence
 • 00:03:50 a v průběhu 16. století
  se postupně změnil ve zříceninu.
 • 00:03:55 V roce 1892 se jeho zbytků ujal
 • 00:03:58 okrašlovací spolek z Turnova
 • 00:04:00 a o dva roky později
  Klub českých turistů,
 • 00:04:03 který provedl první opravy objektu,
 • 00:04:06 které s přestávkami probíhaly
  napříč celým 20. stoletím.
 • 00:04:24 Nejstarší hrad Českého ráje -
  Valdštejn, německy Waldenstein
 • 00:04:28 čili Lesní kámen, byl založen kolem
  roku 1260 Jaroslavem z Hruštice
 • 00:04:35 z rodu Markvarticů,
 • 00:04:36 předků pánů z Valdštejna.
 • 00:04:39 Obsazení hradu husity,
  loupeživými rytíři,
 • 00:04:42 časté střídání majitelů
 • 00:04:44 a časté majetkové spory
  byly příčinou, že se hrad,
 • 00:04:48 původně ostrožný,
  rozdělil na hrady dva.
 • 00:04:52 V zadní části se oddělil typický
  skalní hrad s komplikovaným vstupem
 • 00:04:56 zdola na vrchol skalní plošiny
  a právě zbytky tohoto hradu
 • 00:05:00 jsou tím nejpůvodnějším, co dnes
  na Valdštejně naleznete.
 • 00:05:05 O opětovné pozvednutí slávy
  Valdštejna
 • 00:05:08 se na konci 17. století
  paradoxně postaral poustevník,
 • 00:05:12 který se usadil v rozvalinách
  předního hradiště.
 • 00:05:16 Byl jím Václav Holan Rovenský,
  dříve varhaník vyšehradský
 • 00:05:21 a známý autor barokní církevní
  hudby v díle Kaple královská.
 • 00:05:27 Jeho samota však nezůstala dlouho
  utajena a Valdštejn zase oživl,
 • 00:05:31 tentokrát poutníky.
 • 00:05:33 Toho využili Valdštejnové,
  kteří zde vybudovali
 • 00:05:36 nevšední poutní místo
  s jedinečnou atmosférou
 • 00:05:40 v prostředí starých ruin
  rodového sídla,
 • 00:05:42 okolních lesů a skal
 • 00:05:44 a v této snaze pokračovali i noví
  majitelé Lexové z Aehrenthalu,
 • 00:05:49 kteří propojili krajinu
  sítí turistických cest,
 • 00:05:53 budovali vyhlídky,
  lázně Sedmihorky.
 • 00:05:56 Romanticky rovněž upravili
  Valdštejn a jako jednu z prvních
 • 00:06:00 památek svého druhu
  ho zpřístupnili veřejnosti.
 • 00:06:05 A jen na závěr: až se budete
  procházet kaplí, zkuste se zadívat
 • 00:06:09 do obličeje sv. Jana Křtitele.
 • 00:06:12 Podle pověstí měl totiž
  jako jeho předloha
 • 00:06:15 sedět malíři Karel Hynek Mácha
 • 00:06:18 a je dost možné, že Janova tvář
 • 00:06:20 je jediným existujícím portrétem
 • 00:06:23 nesmrtelného pěvce Máje.
 • 00:06:43 Na severu Čech v předním šiku -
  chtělo by se říci horských obrů,
 • 00:06:48 tvořících zemskou stráž
  proti Slezsku,
 • 00:06:50 obydlenému kmenově spřízněným
  národem - uprostřed štíhlých jedlí
 • 00:06:55 a smrků se tyčí modrošedé
  trosky hradu, kterému dal jméno
 • 00:07:00 Navarov Frýdlantský hradní pán,
 • 00:07:03 a to podle návary na hrachové kaši,
 • 00:07:06 jíž pohostila svého otce
  i svého synka uprchlá žena
 • 00:07:10 ukrývající se v hradě.
 • 00:07:15 Hrad Návarov stával vysoko
  nad soutokem potoka Zlatníka
 • 00:07:19 s říčkou Kamenicí
 • 00:07:21 a býval středem rozsáhlého
  panství, které sahalo hluboko
 • 00:07:25 do nitra Jizerských hor.
 • 00:07:28 Nejvýraznější dějinnou roli sehrál
  hrad v období Jiříka z Poděbrad,
 • 00:07:32 který o něj nestál, a tak ho prodal
  Mikuláši Zajíci z Házmburka.
 • 00:07:37 Jeho syn Jan se však
  postavil proti králi
 • 00:07:40 a stanul v řadách panské
  zelenohorské jednoty,
 • 00:07:44 což se Návarovu
  stalo málem osudným.
 • 00:07:47 V odvetu za Janovo počínání
  a spojení s nepřítelem
 • 00:07:51 oblehlo v srpnu 1469
 • 00:07:53 jeho severočeské hrady Kost,
  Hrubou Skálu, Trosky a Návarov
 • 00:07:58 královské vojsko a před dobytím
  je mohla zachránit jen cizí pomoc.
 • 00:08:04 Lužicko-slezské vojsko, které
  vzbouřencům opravdu táhlo na pomoc,
 • 00:08:09 se však po zprávě, že se Hrubá
  Skála vzdala, dalo na ústup
 • 00:08:13 a návarovské posádce nezbylo,
  než se rovněž podřídit královským.
 • 00:08:19 Nejhorší období svých dějin
  prožil hrad během 30leté války
 • 00:08:23 a panování rodiny
  Gertrudy Lamottové.
 • 00:08:27 Tvrdá protireformační opatření
  a válečné události způsobily
 • 00:08:31 značný úbytek obyvatel
  a nesmírné zatížení
 • 00:08:35 daňovými a kontribučními
  povinnostmi.
 • 00:08:39 Navíc roku 1643 oblehli Návarov
  Švédové a přes hrdinný odpor
 • 00:08:44 obránců se hradu zmocnili.
 • 00:08:47 Teprve na začátku příštího roku
  se podařilo císařskému vojsku
 • 00:08:51 hrad znovu obsadit, a aby se nestal
  opět opěrným bodem nepřátel,
 • 00:08:55 nařídili místodržící v Praze,
 • 00:08:57 aby byly hradní stavby
  a opevnění zbořeny.
 • 00:09:02 Jejich rozkaz byl ještě v témže
  roce vykonán.
 • 00:09:20 Severovýchodně od Turnova
  mezi vesnicemi
 • 00:09:23 Klokočem a Loktuší jest v okolí
  písčitého véska Rotštejn,
 • 00:09:28 jež jméno své dostala
  po starém hradě,
 • 00:09:31 jehož zříceniny se
  u ní samé spatřují.
 • 00:09:35 Od turnovské strany je Rotštejn
  zakryt pohořím, které se táhne
 • 00:09:39 od Klokoče k jihozápadu,
 • 00:09:41 takže jej není viděti.
 • 00:09:43 Tím více překvapuje,
  když se k němu přibližujeme,
 • 00:09:46 skalnatý hřeben mezi nízkým
  borovým, z něhož vynikají
 • 00:09:50 zvláště dvě skály,
  totiž hradiště rotštejnské
 • 00:09:54 a skála Hlídka k němu patřící.
 • 00:09:58 Dějiny hradu Rotštejna
  jako šlechtického sídla
 • 00:10:01 netrvaly déle než
  půldruhého století.
 • 00:10:04 Byl typickým skalním hradem,
  jemuž mohutná skaliska poskytla
 • 00:10:08 nejen základní stavební materiál,
 • 00:10:10 ale také pevnost a bezpečí.
 • 00:10:13 To bylo ještě zajištěno
  tehdy obvyklými prostředky:
 • 00:10:16 branami, mostem, baštami.
 • 00:10:19 Jejich rozmístění lze
  při pohledu na skalní bloky
 • 00:10:22 s výklenky a zářezy alespoň tušit.
 • 00:10:25 Hradní budovy postavené
  z mohutných trámů
 • 00:10:28 na vrcholcích skalisek
  však bezezbytku zanikly.
 • 00:10:34 Nejpohnutější období hradu
  se váže k dobám, kdy na Rotštejně
 • 00:10:38 vládl syn zakladatele hradu Vok,
 • 00:10:41 který nebyl schopen žít
  se svými sousedy ve shodě
 • 00:10:44 a nakonec se dostal do majetkového
  sporu se všemi svými příbuznými,
 • 00:10:49 jimž při přepadení
  a vypálení Rotštejna,
 • 00:10:51 vyplenění okolních vesnic
  a zajetí Vokově v roce 1318
 • 00:10:56 pomáhalo vojensky několik desítek
 • 00:10:58 příslušníků nižší šlechty
  z širokého okolí.
 • 00:11:02 Soudní řízení, k němuž dal pak
  podnět žalobou na útočníky,
 • 00:11:06 se protáhlo na mnoho let a jeho
  výsledek dodnes není znám.
 • 00:11:12 Rovněž tradované dobytí hradu
  husity a jeho zánik v roce 1433
 • 00:11:17 se nikdy nepotvrdil
 • 00:11:18 a Rotštejn je zmiňován
  co zámek pustý
 • 00:11:21 se zborcenými zdmi a skalami
  do nádvoří až v roce 1514.
 • 00:11:43 Hrad Zbiroh stával vysoko
  nad Jizerou u vsi Rakous,
 • 00:11:47 kde řeka vytváří veliký zákrut.
 • 00:11:50 Stavitelé hradu zvolili místo
  velmi výhodné,
 • 00:11:53 protože strmý terén ztěžoval
  přístup na skalní ostroh
 • 00:11:57 a umožňoval účinnou obranu.
 • 00:12:04 Doložitelně se v písemných
  pramenech Zbiroh objevuje
 • 00:12:07 za krále Václava IV.,
 • 00:12:09 kdy jej spolu s Hrubým Rohozcem
 • 00:12:11 držel přední český velmož
  Markvart z Vartemberka a na Kosti.
 • 00:12:17 Markvartovy spory
  s lužickými městy
 • 00:12:19 nebyly vyřešeny
  k jeho spokojenosti,
 • 00:12:22 a tak začal přepadávat
  a olupovat jejich kupce.
 • 00:12:26 Král Václav IV. proto vypravil
  proti Markvartovi vojsko,
 • 00:12:29 které oblehlo jeho hrady
  a dobylo je.
 • 00:12:33 Markvarta samého zajalo
  a jeho majetek zabavilo.
 • 00:12:40 V období bezvládí a zmatků
  po husitských válkách
 • 00:12:44 se Zbiroh spolu s jinými hrady
  v této oblasti
 • 00:12:47 stal opěrným bodem loupeživých rot.
 • 00:12:50 Nejznámější byla ta,
  v jejímž čele stál šlechtic,
 • 00:12:53 který všechny převyšoval
 • 00:12:55 jak silou a chytrostí,
  tak i krutostí.
 • 00:12:58 Říkali mu pro tmavé brnění
  Černý rytíř.
 • 00:13:03 Jednou však došlo i na něj.
 • 00:13:05 Páni v okolí svolali
  krajskou hotovost
 • 00:13:08 a Zbirohy obklíčili a dobyli.
 • 00:13:11 Lapky pochytali a pověsili.
 • 00:13:14 Černý rytíř se pokusil jako
  poslední slanit z hradeb
 • 00:13:17 a zmizet ve skalách.
 • 00:13:19 Byl však přesilou chycen
  a jako šlechtic stať.
 • 00:13:24 Jeho duše však nemá dodnes klid.
 • 00:13:26 Zjevuje se na hradě
  v podobě jakéhosi obláčku
 • 00:13:29 a je zajímavé, že spousta lidí
  na hradě má divné pocity
 • 00:13:33 a někteří ho prý i spatřili.
 • 00:13:37 Není však známo, že by
  Černý rytíř někomu ublížil.
 • 00:13:40 Jeho loupeživá banda
  pravděpodobně nebyla jedinou,
 • 00:13:44 která zpoza hradeb Zbirohu
  vyrážela za lupem,
 • 00:13:47 a tak není divu, že krajské
  vojenské hotovosti
 • 00:13:50 došla trpělivost, a stejně jako
  několik dalších loupeživých hradů
 • 00:13:54 ho kolem roku 1458 pobořila.
 • 00:14:14 Čtvrthodiny jihozápadně od Malé
  Skály na pravém břehu Jizery
 • 00:14:18 mezi domky vsi Labe
 • 00:14:20 vypíná se skalnatý
  a úzký hřeben zubatý
 • 00:14:23 a z pískovců se skládající,
 • 00:14:25 který dříve byl pověstným nejen pro
  pitvornost skal a krásné položení,
 • 00:14:30 nýbrž i pro mnohé pomníky
 • 00:14:33 znamenitých mužů a pěkné sady,
 • 00:14:35 které zřídil bývalý
  držitel panství skalského
 • 00:14:39 František Zachař šlechtic Römisch.
 • 00:14:45 V těchto skalách,
 • 00:14:46 jímž původní ráz choutkami
  Römischovými odňat byl,
 • 00:14:50 stával středověký hrad
  pánů Skalských,
 • 00:14:52 jemuž bylo jméno Vranov.
 • 00:14:58 Podoba a mimořádný rozsah
  skalního hradu Vranova,
 • 00:15:01 který byl převážně dřevěný,
  byla prakticky zcela ovlivněna
 • 00:15:05 jeho staveništěm - táhlým
  skalnatým hřebenem,
 • 00:15:08 při pohledu na nějž
  se člověku až zatají dech.
 • 00:15:12 Ztráty na životech při stavbě
  tohoto hradu
 • 00:15:15 musely být jistě velké.
 • 00:15:17 Bohužel to, co dneska turista
  v areálu spatří,
 • 00:15:20 jsou pouze nepatrné pozůstatky
  bývalého hradu
 • 00:15:23 a trosky romantického panteonu,
 • 00:15:25 na který byl zaniklý hrad přetvořen
 • 00:15:27 majitelem panství baronem Römischem
  na počátku 19. století.
 • 00:15:32 Divukrásný zážitek z procházky
  přitesanými skalami se zbytky hradu
 • 00:15:37 se nesmazatelně vryje
  do poutníkovy paměti.
 • 00:15:43 V žádném případě však nelze
  návštěvu tohoto objektu
 • 00:15:47 doporučit osobám
  trpícím fobií z výšek.
 • 00:15:52 Ještě dnes je Vranov,
  založený Heníkem z Valdštejna
 • 00:15:55 okolo roku 1425,
 • 00:15:57 považován za nejdelší
  a nejkomplikovanější
 • 00:16:01 skalní hrad v Česku.
 • 00:16:03 A není divu. Vždyť i s předhradím
 • 00:16:05 se rozkládá na délce
  okolo 400 metrů.
 • 00:16:22 Jen několik tesaných skalních
  světniček a studna
 • 00:16:25 se dochovaly z hradu Kozlov,
 • 00:16:27 ukrytého v pásmu lesů,
  které pokrývají skalní útvary
 • 00:16:30 na západ od hradu Valdštejna.
 • 00:16:33 Skalní hrad, poprvé připomínaný
 • 00:16:36 roku 1353 jako majetek
  Jarka z Valdštejna,
 • 00:16:39 byl značně rozsáhlý.
 • 00:16:42 Předhradí bylo položeno níže
 • 00:16:44 a Kozlov, často zvaný Chlum,
 • 00:16:46 stál na nepřístupné skále,
 • 00:16:49 k níž vedly příkré schody.
 • 00:16:53 Budovy hradu byly zřejmě dřevěné
 • 00:16:55 a jejich rozsah můžeme
  jen odhadnout podle otvorů
 • 00:16:59 ve skalách pro dřevěné trámy.
 • 00:17:02 Kozlov zpustl koncem
  14. století,
 • 00:17:04 když jeho území bylo připojeno
  k hradu Valdštejn.
 • 00:17:08 Bližší okolnosti však známy nejsou.
 • 00:17:14 S hradem Valdštejn jsou svázány
  i osudy dalšího z hradů,
 • 00:17:18 jehož stopy jsou patrné
  jen oku odborníka.
 • 00:17:22 Kavčiny podle historiků
  pravděpodobně vznikly
 • 00:17:25 jako předsunuté opevnění či
  strážnice blízkého Valdštejna,
 • 00:17:29 neboť střežily přístup z jeho
  nejzranitelnější strany na jihu,
 • 00:17:33 a jediná výslovná zmínka
  v historických pramenech
 • 00:17:36 pochází z roku 1440,
 • 00:17:38 kdy byly oba tyto hrady
  dobyty zemskou hotovostí.
 • 00:17:42 Hrad stával na úzké skalnaté
  ostrožně, resp. na jejích třech
 • 00:17:46 posledních skalních blocích,
 • 00:17:48 a jak dokládají dochované draže,
 • 00:17:51 byl postaven hlavně ze dřeva
 • 00:17:53 a ve velké míře využíval
  skalního podloží,
 • 00:17:56 v němž bylo vytesáno podvalí
  a několik světniček.
 • 00:18:02 Hrad Nístějka byl nejvýše
  položeným hradem v Pojizeří.
 • 00:18:07 Jeho polohu a stavební dispozici
  zcela předurčoval terén,
 • 00:18:11 na němž byl postaven.
 • 00:18:13 Pevné základy poskytlo
  skalní bradlo,
 • 00:18:16 klínovitě sevřené tokem Jizery
  a Vysockým potokem,
 • 00:18:19 vtékajícím do ní z pravé strany.
 • 00:18:22 Pro větší bezpečnost
  zde byla postavena i věž,
 • 00:18:26 která kryla přístup k příkopu
 • 00:18:28 a chránila přechod
  do přední části hradu.
 • 00:18:31 Z paláce zbyly do dnešních dnů
  jen sporé zbytky zdiva
 • 00:18:35 a stopy po sklepení.
 • 00:18:37 Nynější stav zříceniny potvrzuje
  jednak značně omezený rozsah hradu,
 • 00:18:42 jednak jeho časný zánik.
 • 00:18:47 Dnešní putování krajinou
  příběhů zaniklých hradů
 • 00:18:50 zakončíme v malém pískovcovém
  skalním městečku
 • 00:18:54 z mladší doby kamenné,
  kde byl později vystaven
 • 00:18:57 malý dřevěný středověký
  skalní hrádek Drábovna,
 • 00:19:01 vytesaný ve čtyřech
  skalních blocích.
 • 00:19:05 Ten měl za úkol chránit obchodní
  stezku podél řeky Jizery.
 • 00:19:09 Písemné zprávy o hradu mlčí
 • 00:19:11 a nezná se ani jeho původní jméno.
 • 00:19:14 Archeologický výzkum na hradě
  rovněž nebyl nijak intenzivní,
 • 00:19:18 a tak Drábovna na objevování
  svých osudů
 • 00:19:21 a vydání svých tajemství
  teprve čeká.
 • 00:19:53 Skryté titulky
  Miroslav Hanzlíček

Související