iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
16. 6. 2013
15:25 na ČT2

1 2 3 4 5

30 hlasů
11081
zhlédnutí

Uchem jehly

Jan Hnízdil

26 min | další Náboženské »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Uchem jehly

 • 00:00:18 -Medicína v posledních letech
  dosáhla úspěchů,
 • 00:00:21 o kterých se předchozích generacím
  ani nezdálo.
 • 00:00:25 Počítačová tomografie,
  magnetická rezonance, transplantace
 • 00:00:29 i rozvíjející se farmakologie...
  Naše tělo i duše jsou zkoumány
 • 00:00:33 ze všech stran a napravováno,
  co se dá.
 • 00:00:36 Ale jsme opravdu zdravější?
 • 00:00:38 Tuto otázku jsem položil
  svému dnešnímu hostu,
 • 00:00:42 Dr. JANU HNÍZDILOVI,
  představiteli celostní medicíny.
 • 00:00:48 Lékařům se někdy říká lékař těla,
  farářům se někdy říká lékař ducha,
 • 00:00:53 takže my jsme teď tady ideální
  celostná kombinace nebo spojení.
 • 00:01:00 Nicméně asi se shodneme na tom,
  že soudobá medicína
 • 00:01:06 teď má takové možnosti,
  jaké nikdy předtím neměla.
 • 00:01:11 A přitom té medicíně něco schází.
 • 00:01:18 -Já mám tu moderní medicínu
  v obrovské úctě.
 • 00:01:23 A to klasické medicínské vzdělání
  považuji za základ kvality
 • 00:01:27 a kompetence každého doktora.
 • 00:01:30 Ale postupem času jsem zjistil,
  že jen to objektivní biologické
 • 00:01:35 vzdělání mi k pochopení nemocí
  mých pacientů nestačí
 • 00:01:39 a jen chemické léky a operace
  nestačí k jejich uzdravení.
 • 00:01:43 Tady chybí právě ten celostní
  nebo komplexní pohled
 • 00:01:48 na nemocného člověka
  v souvislostech jeho života.
 • 00:01:53 -A jak jste na to přišel?
 • 00:01:56 -Já jsem nastoupil po 2 atestacích
  z interního a rehabilitačního
 • 00:02:01 lékařství na kliniku, natěšený,
  plný elánu, a přicházeli ke mně
 • 00:02:06 pacienti s typickými problémy:
  bolesti hlavy, hučení v uších,
 • 00:02:12 bušení srdce.
 • 00:02:14 Já jsem je rozesílal na různá
  vyšetření, ordinoval jim léky,
 • 00:02:19 a postupem času jsem si všiml,
  že ti lidé se mi neustále vracejí.
 • 00:02:26 Já jsem je léčil,
  ale oni se neuzdravovali.
 • 00:02:30 A nejen, že se vraceli
  do mojí ordinace,
 • 00:02:33 ale obcházeli i sousední doktory,
  ortopedy, neurology.
 • 00:02:38 Léčili se, ale neuzdravovali.
  A já jsem jejich stonání nerozuměl.
 • 00:02:43 A pak jsem náhodou narazil
  na chodbě na cedulku:
 • 00:02:47 "Psychosomatická poradna,
  Dr. Šavlík".
 • 00:02:51 A já, ač tedy po 2 atestacích,
  tak do té doby jsem
 • 00:02:55 o psychosomatice vůbec nic nevěděl.
 • 00:02:58 Zaklepal jsem,
  vystoupil starší muž, usměvavý,
 • 00:03:03 představili jsme se.
 • 00:03:05 Já jsem se ho zeptal:
  "Pane kolego, co to děláte?
 • 00:03:09 Co je to ta psychosomatika?"
  A on mi odpověděl památnou větou:
 • 00:03:14 "Vážený kolego, zatímco v ostatních
  ordinacích léčí choroby,
 • 00:03:19 tak já radím lidem,
  co mají udělat pro uzdravení."
 • 00:03:23 A pro mě to znamenal obrovský obrat
  v životě profesním i osobním,
 • 00:03:29 protože pan Dr. Šavlík
  mi vysvětlil,
 • 00:03:32 že každá nemoc je informace.
 • 00:03:39 Že je to informace o tom,
  jaký člověk je, jakým způsobem
 • 00:03:43 a v jakých podmínkách -
  společenských, rodinných,
 • 00:03:48 vztahových - žije.
 • 00:03:50 -Já jsem četl v několika
  vašich článcích
 • 00:03:54 takové 4 stručné formulace toho,
  kde dělá současná medicína,
 • 00:03:59 jíž si velmi vážíte, jak říkáte,
  kde dělá chybu?
 • 00:04:03 Můžete to trošku shrnout,
  nějak jednoduše a přehledně?
 • 00:04:08 -Zaprvé je to atomizace.
 • 00:04:11 Ta moderní medicína si rozdělila
  člověka na jednotlivé části orgánů.
 • 00:04:16 A tak, jak si rozdělila člověka,
  tak se i sama rozpadla
 • 00:04:21 na různé specializace.
 • 00:04:24 Máme odborníka na štítnou žlázu,
  srdce, ledviny...
 • 00:04:29 A tímto způsobem, tedy atomizací,
  dosáhla úžasných detailních
 • 00:04:34 znalostí o stavbě a funkci
  lidského těla a o nemocech.
 • 00:04:42 Ale z celého medicínského systému
  se úplně vytratila schopnost
 • 00:04:47 a dovednost zasadit ty detailní,
  objektivní informace do souvislostí
 • 00:04:53 života pacienta. Výsledkem je,
  že obrovská spousta vyšetření
 • 00:04:58 a léků se ordinuje úplně zbytečně.
 • 00:05:02 Já jsem měl teď pacientku,
  asi 75letou ženu,
 • 00:05:06 v podstatě je úplně zdravá.
  Objektivní nález je běžný.
 • 00:05:11 Ona se léčí u 8 specialistů
  a každý léčí jednu její část.
 • 00:05:19 Astma, exzémy, bolesti hlavy,
  bolesti žaludku, bolesti kloubů,
 • 00:05:24 nervy. Bere 20 druhů léků!
 • 00:05:28 Ne 20 tablet, 20 druhů léků,
  já to mám zaznamenáno.
 • 00:05:32 To je důkaz její nezdolnosti.
 • 00:05:37 To by zdravý člověk nevydržel,
  zkonzumovat jenom tím objemem,
 • 00:05:41 natož těmi účinnými látkami.
 • 00:05:45 -Natož vedlejšími účinky.
  -Natož těmi vedlejšími účinky.
 • 00:05:49 Takže já jsem ji prohlédl, a nic
  závažného jsem na ní neshledal.
 • 00:05:53 Ukázalo se, že její manžel, 85letý,
  velmi energický rázný muž,
 • 00:05:58 který ji objednal,
  oni přišli spolu, velel.
 • 00:06:05 A ten 85letý manžel je neustále
  aktivní podnikatel.
 • 00:06:09 Celý den mimo domov,
  manželka sama doma,
 • 00:06:13 bojí se vycházet a čeká na něj,
  až se vrátí z práce
 • 00:06:17 a teprve s ním jde na tu vycházku.
 • 00:06:21 On nasadí tempo, a ona mu nestačí,
  zadýchá se - léčí astma,
 • 00:06:26 leze jí na nervy -
  chodí k psychiatrovi,
 • 00:06:29 zrudne v obličeji - léčí jí exzém,
  vyletí jí tlak - léčí jí tlak,
 • 00:06:35 buší jí srdce, rozbolej jí
  kolena - má ortopeda,
 • 00:06:39 pálí ji žáha - manžel jí
  leze krkem...
 • 00:06:42 -To léčí gastroenterologové,
  když manžel jí leze krkem.-Jistě.
 • 00:06:47 Ona má 8 specialistů, ale celé
  to léčení vůbec nedává smysl.
 • 00:06:51 Naprostou většinu léků
  má úplně zbytečně.
 • 00:06:55 Takže naším terapeutickým cílem
  je dosáhnout toho,
 • 00:06:59 aby on na ni buď počkal,
  a nebo ona aby ho nechala běžet.
 • 00:07:04 -Úžasný. Atomizace, krásně popsaná.
  Další prvek, co chybí medicíně?
 • 00:07:11 -No, to jí nechybí,
  to jí spíš přebývá. Medikalizace.
 • 00:07:15 To je v podstatě nová medicínská
  odbornost a znamená vymýšlení
 • 00:07:21 nemocí z problému každodenního
  života, které nemocemi nejsou.
 • 00:07:29 Moji babičku, když ji bolelo
  koleno, věděla, že je utahaná,
 • 00:07:34 že si má odpočinout,
  udělala si zábal,
 • 00:07:38 za 2 dny se koleno zotavilo.
 • 00:07:41 Ale dneska s tímtéž problémem,
  pod tlakem medicínské propagandy,
 • 00:07:47 běžíte k panu doktorovi.
 • 00:07:49 Ten vás bez dlouhého vyptávání
  pošle na rentgen,
 • 00:07:54 pak se na něj podívá a poví vám:
 • 00:07:57 "Hm, člověče, vy tam máte artrózu.
  To vás musí bolet."
 • 00:08:01 A dostanete léky na bolest,
  které potlačí ten varovný signál.
 • 00:08:06 Tělo nemá jinou možnost,
  jak s námi mluvit, než bolestí.
 • 00:08:11 A pokračujete v té chybě,
  v té zátěži, která bolest vyvolala,
 • 00:08:17 a teprve tímto způsobem
  si to koleno úplně zničíte.
 • 00:08:23 -A na to už čekají výrobci...
  -Na to čekají výrobci endoprotéz.
 • 00:08:27 Takže s nevelkou nadsázkou
  lze povědět, že tento systém
 • 00:08:32 je založený na léčení chorob,
  nikoli na uzdravování lidí.
 • 00:08:38 S tou výhradou, že mám
  ve velké úctě urgentní medicínu
 • 00:08:43 a vážím si jejích možností.
 • 00:08:46 -Tak to byla atomizace,
  medikalizace, máme ještě další dva.
 • 00:08:50 -Objektivizace.
 • 00:08:53 Zase, moderní medicína je založena
  na předpokladu, že každá nemoc
 • 00:08:58 má nějakou objektivní příčinu a my,
  že ji dokážeme pomocí
 • 00:09:03 té špičkové techniky -
  magnetických rezonancí, CT,
 • 00:09:08 odběrů krve - že dokážeme
  tu příčinu objektivně odhalit
 • 00:09:13 a následně nějakým zásahem
  zvenčí toho člověka uzdravit.
 • 00:09:20 A v tom je ten největší problém.
  A už to potvrzují velké studie.
 • 00:09:25 Největší byla provedena
  ve Velké Británii
 • 00:09:29 na mnoha desítkách tisíc pacientů.
 • 00:09:32 A v té studii se poprvé objevil
  termín "nevysvětlitelné choroby".
 • 00:09:38 Tedy objektivně nevysvětlitelné.
 • 00:09:41 A za objektivně nevysvětlitelnou
  chorobu byla označena situace,
 • 00:09:46 kdy do ordinace přijde pacient
  s nějakým typickým tělesným
 • 00:09:51 problémem - bolesti hlavy, hučení
  v uších, závratě, bolesti zad.
 • 00:09:56 Je dlouhodobě vyšetřován
  za pomoci špičkové techniky
 • 00:10:00 a ukázalo se, že nejméně
  u 40 % pacientů se nepovedlo
 • 00:10:04 odhalit objektivní příčinu
  jejich obtíží.-40 %?-Nejméně.
 • 00:10:09 -Já bych řekl třeba 1 procento,
  že to může být.
 • 00:10:12 -Ale u dalších několika
  desítek procent jenom z části
 • 00:10:17 a v podstatě jen u zlomku
  pacientů ten objektivní nález
 • 00:10:21 beze zbytku vysvětloval
  jejich potíže.
 • 00:10:26 Ale to je ten klíčový problém,
  protože co s pacientem,
 • 00:10:30 kterého proženete
  všemi možnými vyšetřeními,
 • 00:10:34 nic mu nenajdete,
  a ono je mu neustále zle?
 • 00:10:38 Neustále mu hučí v těch uších,
  ale on to nemůže objektivně
 • 00:10:43 potvrdit, on nemá ten důkaz.
 • 00:10:46 A to pro biologicky vzdělaného
  doktora je neřešitelný problém.
 • 00:10:51 Co s ním? Buďto je to simulant,
  hypochondr, nebo je to blázen.
 • 00:10:55 Ale on není ani jedno z toho.
 • 00:10:58 On - a to zase vyplynulo
  z té studie - tzv. somatizuje.
 • 00:11:03 Somatizace znamená
 • 00:11:06 ztělesňování složité
  životní situace člověka.
 • 00:11:10 V podstatě ten člověk má
  nějaký životní problém,
 • 00:11:15 neví si s ním rady, žije ve stresu,
  a to, co on není schopen vědomě
 • 00:11:20 změnit ve svém chování a ve svém
  životě, tak začne postupem času
 • 00:11:25 dělat tělo na té nevědomé úrovni
  za něj.
 • 00:11:31 Nemocí, bolestí hlavy.
  Má toho plnou hlavu, těch starostí.
 • 00:11:36 Hučením v uších - no, hučí mu
  z toho v uších, z toho hukotu,
 • 00:11:40 ve kterém žije. Bolí ho záda - no,
  naložil si víc, než unese.
 • 00:11:45 -Těžko u srdce.-Zlomené srdce,
  srdce se mu z toho rozbušilo.
 • 00:11:50 -A co srdce v kalhotách?
  -No totéž.
 • 00:11:53 -To je krásný.
 • 00:11:57 -Nebo úžasná umělá,
  v podstatě vymyšlená diagnóza,
 • 00:12:02 je syndrom dráždivého tračníku.
 • 00:12:05 To je objektivně nevysvětlitelné
  onemocnění, které se vyznačuje
 • 00:12:10 záchvaty nezvladatelného průjmu.
 • 00:12:13 Vyšetřuje se těm lidem tlusté
  střevo - kolonoskopie, sonografie,
 • 00:12:18 histolotie - nikde nic.
  Objektivně záhada.
 • 00:12:22 Mám několik pacientů,
  kde u naprosté většiny z nich
 • 00:12:27 jsem našel to vysvětlení
  v jejich životě.
 • 00:12:30 Oni žili způsobem či v podmínkách,
  které jsou doslova k posrání.
 • 00:12:36 A nebo jsou poserové.
 • 00:12:39 A ty negativní emoce,
  protože oni je neumějí zpracovat,
 • 00:12:43 tak tím ventilem je v podstatě
  ten dolní konec
 • 00:12:48 našeho zažívacího traktu.
 • 00:12:56 -Říkáte, že nemoc je informace.
 • 00:12:59 Tomu rozumím a sdílím to,
  ale umíme číst tu informaci,
 • 00:13:04 jíž je nemoc nebo nějaký symptom?
  Bolest třeba?
 • 00:13:10 -My stůněme právě proto,
  že tu informaci číst neumíme.
 • 00:13:15 Proto člověk stůně,
  že nerozumí signálům těla.
 • 00:13:19 To tělo je nesmírně moudré,
  to nelže.
 • 00:13:23 Doktor se může mýlit,
  ale tělo nám nemocí nastavuje
 • 00:13:27 velmi pravdivé a tvrdé zrcadlo.
 • 00:13:31 -Tak ale co s tím,
  když to neumím číst?
 • 00:13:34 Jak se naučím rozumět řeči
  svých nemocí, té informaci?
 • 00:13:39 -Ta psychosomatika
  není vůbec nic nového.
 • 00:13:44 Je to v podstatě návrat
  k moudrosti lidových přísloví.
 • 00:13:48 Já jsem úplně vystoupil ze systému
  těch latinských syndromů a diagnóz.
 • 00:13:54 Když ke mně přijde pacient,
  zeptám se ho, co vám je?
 • 00:13:58 A on na mě spustí latinsky,
  že má migrenózní syndrom
 • 00:14:02 a tinnitus,
  tak ho okamžitě zastavím.
 • 00:14:06 "Já tomu nerozumím,
  mluvte se mnou česky.
 • 00:14:09 Mě zajímá, jaké máte zdravotní
  potíže a jaké máte starosti.
 • 00:14:14 A já vám vysvětlím,
  jak to spolu souvisí,
 • 00:14:18 abyste se naučil tu nemoc číst."
 • 00:14:21 Já v podstatě nefunguju
  jako doktor, spíš jako tlumočník
 • 00:14:25 mezi tělem a myslí pacienta.
 • 00:14:28 Jde o porozumění informační
  hodnotě nemoci a návrat
 • 00:14:33 ke zkušenostem těch rodinných
  starých doktorů,
 • 00:14:37 kdy pan doktor znal rodinu
  - děti, dědečka, babičku.
 • 00:14:45 A když k němu přišel jako pacient
  některý z členů rodiny,
 • 00:14:50 tak on okamžitě, bez složitých
  vyšetření, dokázal zasadit
 • 00:14:54 ten zdravotní problém
  do souvislostí
 • 00:14:58 života toho pacienta.
 • 00:15:01 To je návrat ke kořenům,
  ale s využitím vymožeností
 • 00:15:05 moderní medicíny.
 • 00:15:08 Já se nejprve seznámím se vznikem
  a vývojem zdravotních potíží.
 • 00:15:13 Kdy začal pacient stonat,
  jak se léčil, jaká má vyšetření,
 • 00:15:17 s jakým výsledkem.
  Sestavím klasický chorobopis.
 • 00:15:22 Pak si toho pacienta
  běžným způsobem vyšetřím
 • 00:15:26 a hned poté se zajímám
  o jeho významná životní období.
 • 00:15:31 Práce, vytížení, rozvody,
  rodina. Sestavím jeho životopis.
 • 00:15:36 A když pak porovnáte životopis
  a chorobopis, tak zjistíte,
 • 00:15:41 že to do sebe dokonale zapadá.
  Jak člověk žije, tak také stůně.
 • 00:15:49 -Vy pracujete vlastně s duší.
 • 00:15:52 Cítíte nějakou náplň
  toho slova duše? Kde to mám?
 • 00:15:56 -No to je problém celé
  té naší civilizace,
 • 00:16:00 celého toho paradigmatu,
  že my jsme skutečně materialisticky
 • 00:16:05 vychováni a vzděláni.
 • 00:16:08 A chtěli bychom nějak uchopit,
  pojmenovat a popsat něco,
 • 00:16:13 co není uchopitelné
  a pojmenovatelné, jako je duše,
 • 00:16:18 jako je vztah, jako je láska,
  jako je energie.
 • 00:16:24 To člověk musí cítit.
 • 00:16:27 A u starých doktorů se říkalo,
  pan doktor, ten má čuch.
 • 00:16:31 To je ta intuice.
 • 00:16:34 A nám ta moderní technika,
  my jsme se spolehli
 • 00:16:38 na ta cétéčka,
  na ty magnetické rezonance,
 • 00:16:41 a v podstatě ta technika
  nám tu intuici, ten čuch otupila.
 • 00:16:47 Ale když mám jakoukoli pochybnost
  a podezření, že by třeba
 • 00:16:51 za pověstí hlavy nebo tím tinnitem,
  hučením v uších, mohl být nějaký
 • 00:16:57 organický problém, tak pochopitelně
  toho pacienta také pošlu
 • 00:17:02 na tu magnetickou rezonanci.
 • 00:17:05 Ale pouze na jedno nebo dvě
  vyšetření. Nikoli k vyloučení,
 • 00:17:10 ale potvrzení mojí hypotézy,
  kterou jsem si udělal
 • 00:17:15 na základě seznámení se
  s životem toho člověka.
 • 00:17:19 A základem kvalitní medicíny,
  naprostým základem nejsou
 • 00:17:24 ty špičkové kliniky, vybavené
  tou nejmodernější technikou,
 • 00:17:29 které jsou důležité, ale základem
  je skutečně ten kvalitní praktik.
 • 00:17:34 A pokud bych měl nějak pojmenovat
  svoji roli v tomto systému,
 • 00:17:39 tak já v podstatě supluju
  toho starého praktika.
 • 00:17:50 -Kdo jsou vaši pacienti?
 • 00:17:53 Statistický vzorek, z jakých řad
  se rekrutují nejčastěji?
 • 00:17:58 -Není žádná selekce.
  -Ani věková?-Ne.
 • 00:18:01 -Vzdělanostní? Sociální?
 • 00:18:04 -Ne, ke mně chodí nemocní lidé,
  bez rozdílu diagnóz.
 • 00:18:08 Já skutečně nedělám žádné kategorie
  diagnostické, věkové, rasové.
 • 00:18:14 Ne, vždycky je to nemocný člověk
  a jeho nemoc je výpovědí
 • 00:18:18 o jeho životě.
 • 00:18:25 -Vy tak trochu suplujete to,
  co má dělat dobrý farář.
 • 00:18:29 Vy léčíte tělo i duši dohromady,
  teď co zbývá ale pro mě?
 • 00:18:36 Mám já ještě nějakou práci?
 • 00:18:39 -Já k vám posílám spoustu pacientů.
  -Jo?-Posílám.
 • 00:18:43 Buďto na Jaroslava Duška,
  na 4 DOHODY, a nebo do kostela.
 • 00:18:48 Protože skutečně mnoha lidem
  to chybí, byli zvyklí chodit
 • 00:18:52 do kostela, ostýchají se jít
  k psychologovi a jsou bezradní,
 • 00:18:57 nevědí, kudy kam.
  A oni často ve mně vidí spasitele.
 • 00:19:04 -To je nebezpečný pocit.
  -To je nesmírně nebezpečné.
 • 00:19:08 Jediný, kdo je spasitel, je člověk
  sám sobě. Já je obracím zase k nim.
 • 00:19:14 Hledejte pomoc na konci vlastní
  ruky. Já nejsem váš spasitel.
 • 00:19:21 To je váš život, to jsou vaše
  nemoce, vy jste za ně zodpovědní
 • 00:19:26 a vy se musíte naučit
  tu zodpovědnost jak za ten život,
 • 00:19:30 tak za ty nemoce, unést.
 • 00:19:34 -Teď se...
 • 00:19:36 -Ale já nemohu na sebe brát
  zodpovědnost za životy lidí.
 • 00:19:41 Skutečně zakázka naprosté většiny
  pacientů v současné době je:
 • 00:19:47 "Pane doktore, jsem nešťastný,
  mám zkažený život, nemám životní
 • 00:19:52 radost, dělejte s tím něco."
 • 00:19:59 Oni ode mě chtějí životní štěstí,
  nejlépe na pojišťovnu.
 • 00:20:08 -Mě napadá,
  i farář má mít svého zpovědníka.
 • 00:20:11 Máte i vy svého doktora Hnízdila?
  -Já už jsem se chystal za vámi.
 • 00:20:16 Tak pokud byste měl nějaký volný
  termín, tak se hlásím,
 • 00:20:21 protože ten tlak
  je skutečně obrovský.
 • 00:20:24 Zájem mě těší, ale je to dalece
  za hranicemi mých možností.
 • 00:20:29 A kdo je mým zpovědníkem a lékařem,
  je les. Já mám naštěstí ordinaci
 • 00:20:35 na kraji lesa v Dobřichovicích
  a každou volnou chvíli
 • 00:20:39 mezi pacienty vyjdu do lesa,
  vyčistit si hlavu,
 • 00:20:43 ale i vyčistit ten les.
 • 00:20:46 Já vždycky z jara vezmu pytle
  a sbírám v lese odpadky.
 • 00:20:55 Teď jsem natahal minulý týden
  asi 4 obrovské plastové pytle
 • 00:20:59 odpadků. Dotáhl jsem to
  ke kontejnerům, které byly zamčené,
 • 00:21:04 nechal jsem to stát.
 • 00:21:07 A několik obyvatel toho nájemního
  domu se do mě pustilo,
 • 00:21:11 ať tam nedělám binec,
  ať s tím někam táhnu.
 • 00:21:15 Asi zpátky do lesa.
  A ti lidé by chtěli být zdraví.
 • 00:21:19 Oni se takto chovají.
  Vždyť my jsme součástí lesa.
 • 00:21:23 Pokud se budeme takto chovat
  k životnímu prostředí,
 • 00:21:28 tak tím ničíme sami sebe.
 • 00:21:31 Člověk nepoškozuje
  životní prostředí,
 • 00:21:35 člověk je jeho součást.
 • 00:21:37 Pokud ho poškozuje,
  škodí jedině sám sobě.
 • 00:21:41 -Jednou z takových hodně
  ceněných hodnot,
 • 00:21:45 dneska zdá se mi až dominantní,
  je pocit štěstí.
 • 00:21:48 Ale já to beru vážně,
  já se tomu nesměju,
 • 00:21:51 já taky chci být
  pokud možno šťastný.
 • 00:21:53 Spíš je otázka,
  kde to štěstí bereme?
 • 00:21:56 A mládí!
  Žijeme v kultu mládí, nebo ne?
 • 00:21:59 Já teď nevím, já se skutečně ptám,
  nemáme strach ze stáří?
 • 00:22:03 -A to je největší paradox
  té současné doby.
 • 00:22:06 Lidé touží dožít se co nejvyššího
  věku, ale děsí se stárnutí.
 • 00:22:15 Všimněte si, chtějí žít co nejdéle,
  ale chtějí být mladí. A to nejde!
 • 00:22:22 A na to okamžitě zareagoval
  farmaceutický byznys.
 • 00:22:27 Vycítil, zjistil, že lidé stárnou
  a že už se na to nelze nečinně
 • 00:22:31 dívat, a vymyslel medicínský obor,
  který se jmenuje
 • 00:22:36 Anti-aging medicína
  - medicína proti stárnutí.
 • 00:22:40 Označil stárnutí za nemoc,
  kterou je potřeba léčit léky,
 • 00:22:45 hormony, melatoninem,
  různými plastickými operacemi...
 • 00:22:53 Takže ve chvíli,
  kdy se vám objeví první šedivý vlas
 • 00:22:57 nebo vráska, už jste ji chytil.
 • 00:23:00 Nejvyšší čas navštívil
  specializovanou kliniku
 • 00:23:04 Anti-aging medicíny
  a zahájit radikální léčbu
 • 00:23:08 až do úplného uléčení.
 • 00:23:10 -Ale stáří přece není nemoc.
  -To je život.
 • 00:23:14 Je to život a mám i mnoho pacientů,
  kteří skutečně stůňou z toho,
 • 00:23:19 že oni nejsou schopni
  vyrovnat se s naprosto normálním
 • 00:23:24 procesem stárnutí.
 • 00:23:26 V důsledku toho společenského tlaku
  oni už ten výkon, ať už fyzický
 • 00:23:32 nebo intelektuální,
  nezvládají a hledají v tom nemoc.
 • 00:23:38 A já zase jim vysvětluji,
  že to není vůbec nemoc,
 • 00:23:42 že je to naprosto normální
  chod života.
 • 00:23:48 Nejsme na to vůbec uchystaní.
 • 00:23:51 Ta společnost nás chystá,
  skládáme zkoušky, vzděláváme se,
 • 00:23:56 řízení auta, zvyšujeme si
  kvalifikaci, ale nikdo nás
 • 00:24:00 nenaučil a neuchystal na to,
  že budeme stárnout.
 • 00:24:04 A pak je to někdy velký šok.
 • 00:24:07 -Teď se zeptám natvrdo,
  ptám se tak často svých hostů,
 • 00:24:12 bojíte se smrti?
 • 00:24:14 -Já se bojím smrti u svých blízkých,
  ale o vlastní smrti
 • 00:24:19 jsem nepřemýšlel.
 • 00:24:27 Určitě to pouto k bližním,
  k manželce, dětem, rodině,
 • 00:24:31 přátelům, ale že bych nějak
  usilovně přemýšlel
 • 00:24:36 o vlastním konci...
 • 00:24:41 Snažím se být užitečný
  a zaměstnávat tou svojí profesí,
 • 00:24:45 abych se nezaměstnával
  tím vlastním koncem.
 • 00:24:52 -Abychom skončili povzbudivěji.
 • 00:24:55 Kdybyste měl to, co jste napsal
  i v té knížce MÝM MARODŮM a to,
 • 00:25:01 co říkáte, shrnout do nějakého
  takového krátkého poselství,
 • 00:25:06 jednou větou na závěr,
  co by to bylo?
 • 00:25:15 -Porozumějte vlastní nemoci. Naučte
  se číst signály vlastního těla.
 • 00:25:21 Jste sami sobě nejlepším doktorem.
 • 00:25:25 Pokud to uděláte, obejdete
  se bez léků a bez doktorů.
 • 00:25:32 SKRYTÉ TITULKY: Simona Sedmihorská
  Česká televize, 2013

Související