iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
25. 12. 2010
16:05 na ČT2

1 2 3 4 5

158 hlasů
52451
zhlédnutí

Hrabě Zinzendorf - síla přesvědčení

Příběh muže, pro kterého misie znamenala víc než šlechtický titul

57 min | další Náboženské »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Hrabě Zinzendorf - síla přesvědčení

 • 00:00:01 .
 • 00:00:03 HUDBA
 • 00:00:40 V historii najdeme jen málo lidí,
 • 00:00:42 kteří měli schopnost
  vidět mnohem dál než ostatní.
 • 00:00:46 A uměli se přitom povznést
  nad kulturu své doby.
 • 00:00:51 Muž,
  o kterém vám budeme vyprávět,
 • 00:00:53 je dnes většině světa neznámý.
 • 00:00:56 Avšak tenkrát, před 300 lety,
 • 00:00:58 bylo jeho jméno světově proslulé.
 • 00:01:12 Zinzendorf žil v 18. století,
 • 00:01:14 pocházel tedy z úplně jiné doby
 • 00:01:15 a je tedy dost těžké
  pro člověka 21. století
 • 00:01:18 pochopit
  některé aspekty jeho života.
 • 00:01:20 Byl vysoce postaveným šlechticem,
 • 00:01:23 vyšel z kulturního prostředí,
  které dnes už vlastně neexistuje.
 • 00:01:27 Stačí,
 • 00:01:28 když pohlédnete na klíčové momenty
  jeho života.
 • 00:01:30 Když pochopíte
  sílu jeho přesvědčení, teologii,
 • 00:01:33 radikální závazek,
 • 00:01:34 se kterým vystoupil
  ze svého světského zázemí,
 • 00:01:37 aby zasáhl celý svět.
 • 00:01:39 Využil veškeré své autority
  a moci,
 • 00:01:41 aby sloužil Bohu.
 • 00:01:51 Hrabě Mikuláš Ludvík Zinzendorf
  se narodil v Drážďanech v r. 1700.
 • 00:01:55 Jeho otec byl ministrem
  u saského dvora
 • 00:01:58 a zemřel záhy po synově narození.
 • 00:02:00 A tak malý Ludvík
  pobyl v Drážďanech jen krátce.
 • 00:02:04 Matka s ním odjela k jeho babičce,
  Catharine von Gersdorff,
 • 00:02:08 a tam také Zinzendorff vyrůstal.
 • 00:02:14 Hraběnka von Gersdorff
  byla velice vzdělaná žena
 • 00:02:17 a uměla několik jazyků.
 • 00:02:19 V její bohaté knihovně
  se naučil Zinzendorff mnohému,
 • 00:02:23 ale především ona sama
  mu byla vlastním způsobem života
 • 00:02:27 praktickým příkladem
  hluboké luterské zbožnosti.
 • 00:02:30 Je to zvláštní chlapec.
 • 00:02:32 Zatímco jiné děti
  šermují dřevěnými meči,
 • 00:02:35 on si hraje na kazatele.
 • 00:02:36 Ale upřímně řečeno,
  je mi milejší jeho čistá,
 • 00:02:40 možná i naivní víra
 • 00:02:42 nežli studené a vypočítavé chování
  jeho vrstevníků.
 • 00:02:48 Když byl malý kluk, 6 let,
 • 00:02:50 švédští vojáci přepadli
  zámek v Hebersdorfu,
 • 00:02:54 vpadli do jedné místnosti
  na zámku,
 • 00:02:57 kde on dělal pobožnost
  prázdným židlím.
 • 00:03:00 A ti vojáci z toho byli
  tak vyvalení,
 • 00:03:02 že zůstali stát
  a naslouchali jeho kázání.
 • 00:03:05 Než se vzpamatovali
  a uvědomili si,
 • 00:03:07 že to tam vlastně přišli vyplenit.
 • 00:03:12 Zinzendorf přečetl
 • 00:03:14 mnoho odborných knih
  tehdejší doby,
 • 00:03:17 takže se jeho obzor velmi rozšířil.
 • 00:03:19 U babičky žil až do svých 10 let.
 • 00:03:22 A pak byl poslán na studia
  do Halle,
 • 00:03:25 kde měl možnost
  poznat se osobně
 • 00:03:27 s profesorem teologie
  Augustem Hermannem Franckem,
 • 00:03:30 který byl jedním
  z hlavních představitelů pietismu.
 • 00:03:34 Ludvík Zinzendorf
  měl velmi vstřícnou povahu,
 • 00:03:37 při svých studiích v Halle
  vytvářel všude kolem sebe
 • 00:03:39 skupinky přátel,
 • 00:03:41 rád se sdílel
  a navazoval kontakty s druhými.
 • 00:03:45 Babiččina výchova
  k praktickému křesťanství
 • 00:03:48 padla na úrodnou půdu.
 • 00:03:53 Od profesora Franckeho
  se Ludvík naučil mnoha věcem,
 • 00:03:56 které pro něj byly později
  velmi důležité.
 • 00:03:59 Hermann Francke
  totiž už tehdy konal světovou misii
 • 00:04:03 a díky němu se mladý Zinzendorf
  mohl setkat s misionáři,
 • 00:04:07 kteří se právě vrátili
  z misie v Indii.
 • 00:04:10 Vyprávěli mu
  o své práci v daleké zemi
 • 00:04:13 a to Zinzendorfa velmi zaujalo.
 • 00:04:16 Toho dne se Ludvík začal zabývat
  novou a neodbytnou myšlenkou:
 • 00:04:20 chtěl vystudovat teologii,
 • 00:04:22 stát se misionářem
 • 00:04:24 a přinášet vzdáleným národům
  svědectví o Boží lásce.
 • 00:04:33 Hrabě Ludvík Zinzendorf
 • 00:04:35 skutečně později dosáhl
  naplnění svého snu.
 • 00:04:38 Po celý svůj aktivní život
  bořil hradby mezi rasami,
 • 00:04:41 společenskými třídami
  či církvemi.
 • 00:04:44 Paradoxem ovšem bylo,
 • 00:04:45 že se narodil jako příslušník
  vysoké aristokratické šlechty,
 • 00:04:50 která jeho náboženské
  a misijní aktivity neschvalovala.
 • 00:04:54 Dobře chápu Ludvíkovu
  citlivou duši a jeho touhy,
 • 00:04:57 ale nesmí zapomenout,
 • 00:04:59 že je především představitelem
  vysokého šlechtického rodu.
 • 00:05:03 Musí pochopit,
 • 00:05:04 že studium teologie se neslučuje
 • 00:05:06 s jeho
  společenským postavením.
 • 00:05:13 Po období v Halle je tedy Ludvík
  poslán na studia práv
 • 00:05:15 do Wittenbergu.
 • 00:05:19 Neměl se stát teologem,
 • 00:05:20 ale poradcem na knížecím dvoře,
  tak, jako byl kdysi jeho otec.
 • 00:05:24 Bylo to sice přání
  celé jeho rodiny,
 • 00:05:26 ale nebylo to přání
  Zinzendorfovo.
 • 00:05:28 Už si plánoval,
  jak by mohl jako teolog
 • 00:05:31 pomáhat
  profesoru Franckemu v Halle.
 • 00:05:36 Ale tyto plány
  nešly tak docela uskutečnit.
 • 00:05:39 Byl totiž poslušným synem
  své matky.
 • 00:05:42 Studoval tedy pilně práva
  a učil se všem věcem,
 • 00:05:45 které musel umět šlechtic.
 • 00:05:48 Jezdil na koni, šermoval,
  tancoval,
 • 00:05:50 dělal prostě všechno,
  o čem byl přesvědčen,
 • 00:05:53 že to jako budoucí misionář
  nebude vůbec potřebovat.
 • 00:05:58 Ve Wittenbergu
  se snažil vedle studia práv
 • 00:06:01 navštěvovat i teologické přednášky
  některých profesorů.
 • 00:06:05 Zinzendorfova rodina o tom však
  nechtěla ani slyšet.
 • 00:06:09 Odvolali ho tedy z Wittenbergu
 • 00:06:11 a poslali na studijní cestu
  do Holandska a do Paříže.
 • 00:06:16 Když se zhruba po roce
  vracel zpět,
 • 00:06:18 navštívil galerii v Düsseldorfu.
 • 00:06:21 A tam se stala událost,
 • 00:06:23 která silně ovlivnila
  celý jeho život.
 • 00:06:25 Na jednom z obrazů
  uviděl postavu trpícího Krista
 • 00:06:29 s trnovou korunou na hlavě.
 • 00:06:31 Dole byl nápis:
 • 00:06:33 To jsem udělal já pro tebe,
 • 00:06:35 co ty uděláš pro mě.
 • 00:06:38 Jak Zinzendorf později vzpomíná,
 • 00:06:40 připadal si,
  jako by potkal samotného Krista.
 • 00:06:46 Zinzendorf měl teď před sebou
  první z cílů,
 • 00:06:49 které si stanovil.
 • 00:06:51 Chtěl se oženit a založit rodinu.
 • 00:06:53 Babička mu prodala panství
  v Berthelsdorfu
 • 00:06:57 a ve stejném roce, 1722,
 • 00:06:59 se oženil s hraběnkou
  Dorotheou von Ebersdorf,
 • 00:07:03 kterou poznal v jižním Německu.
 • 00:07:05 Jak se později ukázalo,
 • 00:07:07 byla to opravdu jedinečná volba.
 • 00:07:11 Všichni, kdo o ní píší,
  tak se shodují na tom,
 • 00:07:13 že to byla žena velmi vzácná
 • 00:07:15 a mnohem praktičtější
  než její manžel.
 • 00:07:18 Že už od počátku,
 • 00:07:19 když šlo o to usídlení,
 • 00:07:21 kde si postaví dům atd.,
 • 00:07:24 jak budou bydlet
  a hlavně jak se bude hospodařit,
 • 00:07:27 tak paní hraběnka
  byla pro hospodářské správce
 • 00:07:31 lepší partner než pan hrabě sám.
 • 00:07:36 Zinzendorf pracoval v Drážďanech,
 • 00:07:39 kde měl řadu povinností
  a snažil se svůj úřad
 • 00:07:42 vykonávat poctivě,
 • 00:07:44 podle nejlepšího vědomí a svědomí.
 • 00:07:46 Zasazoval se také
  o práva moravských uprchlíků,
 • 00:07:50 kteří kvůli pronásledování
  pro svou víru
 • 00:07:53 přicházeli do Saska,
 • 00:07:54 a to konkrétně na jeho panství.
 • 00:07:58 Myslím, že je možno říct,
 • 00:08:00 že Zinzendorf se opravdu vymykal
 • 00:08:02 běžnému standardu
  vrchnostenského zacházení
 • 00:08:06 s poddanými, své doby,
 • 00:08:09 v tom,
  že se snažil být
 • 00:08:13 maximálně otevřený,
 • 00:08:15 z křesťanského hlediska,
  z předpokladu,
 • 00:08:18 že před Bohem jsme si všichni
  rovni.
 • 00:08:21 Pokoušel se to uplatnit
  i na mezilidské rovině.
 • 00:08:25 Samozřejmě,
  1. polovina 18. století,
 • 00:08:28 říšský hrabě Zinzendorf...
 • 00:08:31 Nebylo to tak úplně jednoduché
 • 00:08:33 a nemohlo to být úplně důsledné.
 • 00:08:36 Byl vrchnost a zůstával vrchností,
 • 00:08:38 v mnoha ohledech sám sebe vnímal
  jako otce rodiny.
 • 00:08:44 Má odpovědnost za všechny ty lidi,
 • 00:08:47 ale má tu odpovědnost
  i před Bohem a před světem,
 • 00:08:50 tzn. že on je ten, kdo rozhoduje.
 • 00:08:53 Toto se dá do značné míry najít.
 • 00:08:55 Ale na druhou stranu
  velmi pečlivě naslouchal,
 • 00:08:59 byl ochoten dohodnout se
  i přijmout argumenty druhých,
 • 00:09:04 takže opravdu bych řekl
  - je to výjimečný zjev.
 • 00:09:12 Od r. 1722 se začal Zinzendorf
 • 00:09:14 objevovat v Berthelsdorfu
  stále častějí.
 • 00:09:17 Přestože měl povinnosti
  v Drážďanech,
 • 00:09:20 situace na jeho panství
  mu nedávala spát.
 • 00:09:23 Tenkrát se definitivně rozhodl,
 • 00:09:26 že příchod do Berthelsdorfu
 • 00:09:27 umožní i dalším uprchlíkům
  z Moravy.
 • 00:09:32 Často, když na svých projížďkách
  pohlédl k jihu, k hranicím,
 • 00:09:36 měl zvláštní pocit
  jakési sounáležitosti
 • 00:09:39 s pronásledovanými.
 • 00:09:41 Pohnutá historie českých zemí,
 • 00:09:44 především osobnost Jana Husa
  i Jana Amose Komenského,
 • 00:09:48 kteří statečně šířili
  nové křesťanské učení,
 • 00:09:51 fascinovala hraběte Zinzendorfa
  už od dětství.
 • 00:09:57 Třicetiletá válka však zbrzdila
 • 00:09:59 životaschopnost
  protestantismu,
 • 00:10:01 který byl po bitvě na Bílé hoře
  v Čechách zcela zakázán.
 • 00:10:06 Perzekuce protestantů
 • 00:10:08 byly na některých místech
  velmi tvrdé.
 • 00:10:11 Ještě 100 let po Bílé hoře
  musely mnohdy i celé rodiny,
 • 00:10:15 pokud se nechtěly vzdát své víry,
 • 00:10:17 opustit domovy
 • 00:10:18 a hledat útočiště za hranicemi.
 • 00:10:22 HUDBA
 • 00:10:31 Hrabě Zinzendorf určitě nebyl
 • 00:10:34 zrovna typickým představitelem
  aristokracie.
 • 00:10:36 Měl totiž srdce
  plné lásky k bližnímu,
 • 00:10:39 tak jak jej k tomu vedla
  jeho hluboká víra a zbožnost.
 • 00:10:42 Vyšel tedy vstříc
  moravským uprchlíkům
 • 00:10:44 a dovolil jim,
  aby zůstali na jeho panství.
 • 00:10:48 Nejprve přicházeli
  do tohoto kostela v Berthelsdorfu,
 • 00:10:52 ale později jim hrabě umožnil
  postavit si nový domov.
 • 00:10:54 Dostali tak šanci se natrvalo
  usadit.
 • 00:10:57 To místo dnes známe
  jako Herrnhut neboli Ochranov.
 • 00:11:01 HUDBA
 • 00:11:25 Mezi lidi se brzy rozšířilo,
 • 00:11:27 že nedaleko Berthelsdorfu
  existuje místo,
 • 00:11:29 kde může každý žít
  a svobodně vyznávat svou víru.
 • 00:11:33 A tak během poměrně krátkého času
 • 00:11:34 sem přišli
  i další utečenci z Moravy,
 • 00:11:37 ale také z různých koutů Německa.
 • 00:11:39 Když však opadlo
  první nadšení z nového domova,
 • 00:11:42 objevily se i první problémy.
 • 00:11:45 Ten něco viděl takhle,
  druhý zase jinak,
 • 00:11:48 jeden byl zbožnější,
  druhý méně.
 • 00:11:50 Vzájemně se uráželi
  a pohrdali sebou.
 • 00:11:53 Ti lidé nebyli jenom z Jednoty,
 • 00:11:56 řekněme kolem r. 1726
  měl Ochranov asi 300 obyvatel,
 • 00:12:00 ale byli tam lidé
  z Jednoty bratrské,
 • 00:12:03 bývalí katolíci, reformovaní,
 • 00:12:06 anabaptisté, různí takoví nadšenci
 • 00:12:08 a hádky o náboženské otázky
  byly čím dál víc na pořadu dne.
 • 00:12:15 To byl skutečnáý problém,
 • 00:12:17 dokonce na počátku r. 1727
  se ty spory natolik vyostřily,
 • 00:12:21 že Zinzendorf
  si musel vzít dovolenou
 • 00:12:24 a přijet do Ochranova,
  aby to řešil.
 • 00:12:28 Ve spolupráci s přáteli
  začal Zinzendorf obcházet
 • 00:12:32 jednotlivé obyvatele obce Ochranova
 • 00:12:35 a začal tak připravovat půdu
  pro jejich vzájemné sblížení.
 • 00:12:39 Chtěl, aby se naučili spolu žít
  a jeden druhého respektovat.
 • 00:12:43 Ale věděl, že to nepůjde
  bez Božího požehnání.
 • 00:12:48 Ve středu 13. srpna 1727
  se všichni,
 • 00:12:51 tedy i ochranovští,
 • 00:12:52 sešli zde v našem kostele.
 • 00:12:54 Mnoho podrobností o této slavnosti
  Večeře Páně nemáme,
 • 00:12:58 ale nikdo neměl pochybnosti,
 • 00:13:00 že Bůh toho dne
  způsobil opravdu zázrak.
 • 00:13:03 Lidé vycházeli z kostela a cítili,
  že jsou jeden druhému mnohem blíž.
 • 00:13:07 Všechny sváry a nedorozumění
  byly najednou tak vzdálené
 • 00:13:10 a malicherné.
 • 00:13:14 Tento den je považován za zrození
  obnovené Jednoty bratrské
 • 00:13:17 a připomíná se každoročně
  při tzv."hodech lásky?.
 • 00:13:27 Na sjednocení komunity
  bylo vynaloženo obrovské úsilí.
 • 00:13:31 Společenství se začalo ptát
 • 00:13:33 po smyslu své přítomnosti
  v Ochranově.
 • 00:13:35 Jaké poslání zde vlastně mají?
 • 00:13:38 Někdy v té době
  se hrabě Zinzendorf vrátil
 • 00:13:41 z Dánska,
 • 00:13:42 kde mimo jiné slyšel vyprávění
 • 00:13:44 černého otroka Anthonyho
  z Karibských ostrovů.
 • 00:13:48 Ten mu líčil
  útlak černých lidí v Karibiku
 • 00:13:51 a vyjádřil svou touhu,
 • 00:13:52 aby se stejně jako on
  mohli i jeho krajané
 • 00:13:55 dozvědět o naději v Ježíši Kristu.
 • 00:13:59 To Zinzendorfa velmi zaujalo.
 • 00:14:01 Černoch Anthony
  přijal pozvání do Ochranova,
 • 00:14:04 aby tam vyprávěl svůj příběh
  celému společenství.
 • 00:14:09 Když přijel Zinzendorf
  do Ochranova příště,
 • 00:14:12 nemluvilo se mezi lidmi
  o ničem jiném,
 • 00:14:14 než o návštěvě Anthonyho.
 • 00:14:16 Několik mužů se přihlásilo,
  že odjedou na misii.
 • 00:14:20 Nadchnout se
  pro misionářskou službu
 • 00:14:22 je samozřejmě pěkné,
 • 00:14:24 ale co to zanmená v praxi?
 • 00:14:27 Černoši byli v Karibiku jako otroci
  a tehdy nebylo dost dobře možné
 • 00:14:32 tam jen tak přijet
  a hovořit s nimi.
 • 00:14:35 Člověk by se sám musel stát
  otrokem,
 • 00:14:37 aby se k nim vůbec dostal.
 • 00:14:41 Misionářská vize,
 • 00:14:43 kterou hrabě Zinzendorf
  nosil v srdci
 • 00:14:45 už od dětství,
 • 00:14:47 dostávala v těch dnech
  reálnou podobu.
 • 00:14:50 Hrabě sice sledoval
  nadšení mladých mužů se zájmem,
 • 00:14:54 zároveň ale věděl,
  jakým nebezpečím budou vystaveni.
 • 00:14:57 A tak uplynulo ještě mnoho měsíců,
 • 00:15:00 než se
  první dva ochranovští misionáři
 • 00:15:03 vydali na cestu.
 • 00:15:07 Prvním, kdo se přihlásil
  a koho také vybrali na cestu,
 • 00:15:10 byl Leonard Dober,
  mladý hrnčíř,
 • 00:15:12 jehož přímí předkové patřili
  k českým bratřím.
 • 00:15:16 Druhým byl David Nitschman,
  jeden z moravských exulantů.
 • 00:15:21 R. 1732 se tedy oba vydali
  ze Saska do Dánska,
 • 00:15:26 aniž mohli tušit,
 • 00:15:27 jak těžký život
  je v neznámé, daleké krajině čeká.
 • 00:15:34 Po několika týdnech
  úmorné cesty
 • 00:15:35 a nejrůznějších problémů
 • 00:15:37 konečně spatřili vlny oceánu.
 • 00:15:41 Musíme si uvědomit,
 • 00:15:43 že když první Moravané
  začali svou misii,
 • 00:15:46 neměli před sebou žádný model,
  podle kterého by mohli postupovat.
 • 00:15:50 Protestantské církve v té době
 • 00:15:53 své misionáře mezi obyvatele
  cizích zemí neposílali.
 • 00:15:56 Vysílali kaplany,
 • 00:15:58 kteří sloužili svým lidem,
  žijícím v zahraničí.
 • 00:16:01 A nic jiného nemáme nikde doloženo.
 • 00:16:04 Takže i když Moravané cítili,
  že je to jejich poslání,
 • 00:16:07 nenašli pro svou myšlenku
  mnoho podpory.
 • 00:16:10 Spíš to bylo považováno
  za něco podivného,
 • 00:16:13 co není podstatou církve.
 • 00:16:19 Leonard Dober a David Nitschman
  začínali v Karibiku
 • 00:16:22 ve velice těžkých podmínkách.
 • 00:16:24 V podstatě se jim dařilo přežít
  jen díky ochotným farmářům
 • 00:16:27 a guvernérovi,
 • 00:16:29 kteří jim v počátcích
  obstarali vše potřebné,
 • 00:16:32 včetně jídla.
 • 00:16:34 Leonard Dober byl hrnčíř,
 • 00:16:36 ale jelikož tam nebyla dobrá hlína,
  moc se svým řemeslem nepochodil.
 • 00:16:41 Lépe na tom byl David Nitschman,
  který byl tesař,
 • 00:16:44 a tak stavěl domy,
  které lidé v Karibiku potřebovali.
 • 00:16:56 Co se týče samotné misie,
 • 00:16:58 byla zde
  řada nejrůznějších překážek.
 • 00:17:01 Oba misionáři
  museli nutně dojít až do bodu,
 • 00:17:04 kdy u nich zvítězilo odhodlání
  stát se otroky,
 • 00:17:08 aby mohli být s karibskými černochy
  na stejné úrovni.
 • 00:17:12 Nakonec to sice udělat nemuseli,
 • 00:17:14 ale důležité je,
  že byli této možnosti otevřeni.
 • 00:17:18 Jejich ochota
  měla symbolický význam
 • 00:17:20 pro řadu dalších problémů
  a překážek,
 • 00:17:23 které museli neustále překonávat.
 • 00:17:28 On nabádal misionáře,
 • 00:17:30 aby nepřicházeli jako "jiní?,
 • 00:17:33 oni ani neměli tu pozici, že,
 • 00:17:36 jako bílým establishment,
  který mluví o tom,
 • 00:17:42 co všechno přinesl
  a co všechno má být jinak.
 • 00:17:45 Dostali se ale neformálně mezi lidi
  jako řemeslníci.
 • 00:17:49 Většinou ti misionáři
  byli řemeslníci.
 • 00:17:52 Zinzendorfovo nabádání znělo:
 • 00:17:54 Vy máte přijít, žít s těmi lidmi
 • 00:17:56 a svítit tam
  jak svatojánští broučci.
 • 00:17:58 Karafiát by z něj měl radost.
 • 00:18:00 A až uvidí, jak žijete
  a budou se vás ptát,
 • 00:18:05 budou se ptát sami sebe,
  co to je s těmito lidmi,
 • 00:18:08 to je ta chvíle, kdy máte říct,
 • 00:18:11 odkud máte lásku k lidem,
 • 00:18:13 odkud máte tento způsob života.
 • 00:18:18 O prvních cestách
  moravských misionářů
 • 00:18:21 bylo už napsáno mnoho knih.
 • 00:18:23 Jsou to příběhy plné hrdinství.
 • 00:18:26 Tito lidé se postavili čemukoli,
  nedali se zastrašit,
 • 00:18:30 nebáli se, i když upřímně řečeno,
 • 00:18:32 mnoho z nich zahynulo.
 • 00:18:34 Už jenom zdravotní riziko,
  kterému se vydávali,
 • 00:18:37 byo obrovské.
 • 00:18:38 Mnoho z nich podlehlo malárii
  či jiným nemocem.
 • 00:18:42 Míra úmrtnosti byla velmi vysoká,
  to bezpochyby,
 • 00:18:45 a našli se tedy i lidé,
 • 00:18:47 kteří říkali
  na adresu Zinzendorfa,
 • 00:18:50 že posílá mladé misionáře
  na téměř jistou smrt.
 • 00:18:54 A že je to velmi nezodpovědné.
 • 00:18:59 To je však
  zásadní nepochopení celé otázky.
 • 00:19:02 Mohu s jistotou říci,
 • 00:19:04 že Zinzendorf nevysílal nikoho.
 • 00:19:07 On byl totiž
  jen součástí společenství,
 • 00:19:10 i když zároveň jeho vůdcem.
 • 00:19:12 Ochranovští se vždy rozhodovali
  na základě pečlivého hledání
 • 00:19:17 a rozlišování Boží vůle.
 • 00:19:19 Nikomu nebylo nikdy řečeno:
  ty půjdeš tam a tam.
 • 00:19:23 Každý začínající misionář věděl,
 • 00:19:26 že podstupuje poměrně
  vysoké riziko,
 • 00:19:29 a to zvlášť v začátcích
  moravských misií.
 • 00:19:33 Tehdejší obvyklý způsob byl,
  že nějaký zaměstnanec církve,
 • 00:19:37 nějaký kněz,
 • 00:19:39 přinášel lidem nějaké "učení?.
 • 00:19:43 To ale lidi,
  kteří vyrostli v úplně jiné zemi,
 • 00:19:47 v úplně jiné kultuře,
  málokdy oslovovalo.
 • 00:19:50 Zinzendorf říkal:
  je potřeba s těmi lidmi žít,
 • 00:19:54 být s nimi,
  a pokud jde o zvěstování,
 • 00:19:57 řekl misionářům, než odešli:
 • 00:20:00 nedělejte to jako jiní,
 • 00:20:03 kteří se nejdříve snaží
  lidem vysvětlit Boha,
 • 00:20:05 Boží existenci,
 • 00:20:07 Boží prozřetelnost
  a potom je vede dál.
 • 00:20:11 Když přijdete někam k pohanům,
 • 00:20:13 oni vědí, že nějaký Bůh existuje.
 • 00:20:15 Oni už Boha znají.
 • 00:20:17 Jen nevědí,
  že za ně zemřel Spasitel.
 • 00:20:20 Proto jim nevysvětlujte
  nějaké teologické poučky,
 • 00:20:23 ale zvěstujte jim odpuštění,
  které máme v Ježíši Kristu.
 • 00:20:29 Ti misionáři byli
  jen takovými pomocníky na začátku,
 • 00:20:33 takovými startéry,
  kteří měli nastartovat
 • 00:20:36 šíření evangelia,
 • 00:20:37 do té země, tomu národu,
  tomu lidu,
 • 00:20:40 jeho vlastními příslušníky.
 • 00:20:48 Fascinující bylo,
 • 00:20:49 že čím více klesaly
  počty vyslanýh misionářů
 • 00:20:52 v důsledku četných úmrtí,
 • 00:20:54 tím více dobrovolníků
  se hlásilo na jejich místa.
 • 00:20:58 V moravském společenství
  nebyla smrt nějakým strašákem,
 • 00:21:02 protože součástí
  povědomí Moravanů prostě bylo,
 • 00:21:05 že jejich životy patří Bohu
 • 00:21:07 a on má tím pádem
  vše ve svých rukou.
 • 00:21:16 Misie na Karibských ostrovech
 • 00:21:18 byla jen první z řady míst
  po celém světě.
 • 00:21:20 Nedlouho poté se vydali
  další dobrovolníci
 • 00:21:22 ke břehům jižní Afriky,
 • 00:21:24 do Surinamu v jižní Americe,
  ale také do Grónska.
 • 00:21:36 Misionáři to zde měli
  od samého začátku velmi těžké.
 • 00:21:39 Především kvůli počasí,
 • 00:21:40 které bylo pro Středoevropany
  extrémně mrazivé.
 • 00:21:43 Ale také se nemohli
  s místními lidmi dorozumět.
 • 00:21:46 Eskymáci byli navíc
  velmi odmítaví a podezíraví.
 • 00:21:49 Zinzendorf varoval misionáře,
  než vyrazili na cestu,
 • 00:21:52 aby lidem nevyhrožovali peklem,
 • 00:21:54 ale spíš je vlastním příkladem
  seznamovali se životem,
 • 00:21:57 ve kterém je rozhodující
  Boží láska.
 • 00:22:00 Když však misionáři
  dorazili na místo,
 • 00:22:02 uplatňovali vlastní představy.
 • 00:22:04 Hovořili s domorodci
  příliš teologicky
 • 00:22:06 a to nikam nevedlo.
 • 00:22:12 Teprve když jeden z misionářů
  přeložil krátkou část Bible
 • 00:22:15 do místního jazyka
 • 00:22:17 a přečetl Eskymákům
  o Kristově utrpení na kříži,
 • 00:22:20 udělalo to na ně velký dojem.
 • 00:22:22 Bylo nad slunce jasné,
  že jen Boží láska,
 • 00:22:24 nikoli vznosná teologie
 • 00:22:26 může správně nastartovat
  misijní práci.
 • 00:22:37 R. 1735 zamířila další výprava
  moravských misionářů
 • 00:22:41 z Londýna do města Savana
  v Georgii.
 • 00:22:43 Mezi pasažéry na lodi byl také
  anglikánský kněz John Wesley.
 • 00:22:47 Ten rovněž vnímal potřebu
  misie indiánům v Americe.
 • 00:22:50 Ale nebyl si tak jist
 • 00:22:52 opravdovostí
  vlastního duchovního prožitku.
 • 00:22:55 Po několika dnech plavby
  je překvapila silná bouře.
 • 00:22:58 A mnoho cestujících
  bylo přesvědčeno, že se loď potopí.
 • 00:23:01 I John Wesley podlehl návalu
  strachu a byl velmi udivený,
 • 00:23:04 když ostatní pasažéři
  z řad Moravanů
 • 00:23:06 uprostřed hromobití
  rozvážně zpívali německé chorály.
 • 00:23:11 Na Wesleyho udělala jejich víra
  ohromný dojem.
 • 00:23:18 Ve svých představách,
 • 00:23:20 jak dalece mají misionáři
  přijímat kulturu národů,
 • 00:23:23 byl Zinzendorf velmi ohleduplný.
 • 00:23:26 Když potkáváte mezi indiány muže,
  kteří mají více žen,
 • 00:23:28 nemusíte jim to hned zakazovat.
 • 00:23:32 Ne všichni misionáři
  však souhlasili
 • 00:23:33 s takovou benevolencí.
 • 00:23:35 Každopádně nám to naznačuje,
 • 00:23:37 jak dalece byl Zinzendorf ochoten
 • 00:23:38 některé zvláštnosti
  indiánské kultury respektovat.
 • 00:23:43 Zinzendorf někdy i rád provokoval.
 • 00:23:45 Když se jednou
  osobně vydal do Karibiku,
 • 00:23:47 dostal se tam jeden z misionářů
  i se svou ženou do vězení
 • 00:23:50 jen proto,
 • 00:23:52 že byl bílý a oženil se s mulatkou.
 • 00:23:55 Zinzendorfovi se podařilo
  toto rozhodnutí zrušit
 • 00:23:58 a v den,
  kdy byli oba z vězení propuštěni,
 • 00:24:01 stál Zinzendorf u dveří věznice
  a pozdravil mulatku tak,
 • 00:24:05 že jí políbil ruku.
 • 00:24:06 Vzbudil tím u bělochů
  obrovský hněv,
 • 00:24:09 ale takový byl prostě Zinzendorf
 • 00:24:11 a jeden z jeho typických
  provokativních postojů.
 • 00:24:17 Vraťme se však do Evropy,
 • 00:24:19 kde se kvůli
  nezvykle velkému přílivu exulantů
 • 00:24:22 na Zinzendorfovo panství
 • 00:24:24 jeho pozice u saského dvora
  povážlivě otřásla.
 • 00:24:28 Navíc, nejenže opět pobouřil
  svou aristokratickou rodinu,
 • 00:24:32 když si splnil svůj sen
  a stal se luteránským pastorem,
 • 00:24:37 ale zřetelné známky nelibosti
  projevila i tehdejší saská vláda.
 • 00:24:45 Zinzendorf viděl,
 • 00:24:46 že se situace
  s moravskými uprchlíky,
 • 00:24:48 ale také kolem jeho osoby
  komplikuje.
 • 00:24:50 A že mohou nastat nepříjemnosti.
 • 00:24:53 Proto pro případ,
  že by měl být vypovězen ze země,
 • 00:24:56 přepsal svůj majetek
  na manželku Dorotheu.
 • 00:25:00 Celé to emigrační hnutí
  do německých
 • 00:25:03 a také východních zemí
 • 00:25:06 bylo hnutí,
  které vrchnost docela vítala,
 • 00:25:12 protože byla spousta oblastí,
  kde nebyli lidé,
 • 00:25:15 které osídlit znamenalo
  mít větší zisky.
 • 00:25:20 Obdělat víc půdy, mít víc daní
  a být na tom lépe.
 • 00:25:24 A Zinzendorf svou otevřeností
  prostě přitahoval
 • 00:25:28 spoustu imigrantů,
 • 00:25:30 takže mu přibývalo poddaných
  a to panství bohatlo.
 • 00:25:35 Teď ještě ti Moravané
  byli lidé pracovití,
 • 00:25:39 většinou sedláci,
 • 00:25:40 byli zvyklí, uměli to.
 • 00:25:42 Takže to se rozvíjelo velmi dobře.
 • 00:25:45 A s tím pochopitelně
  zášť a závist jiných,
 • 00:25:48 kteří na tom nebyli takto
  a kteří zacházeli špatně
 • 00:25:53 s poddaným,
 • 00:25:54 takže jejich poddaní
  utíkali k Zinzendorfovi apod.
 • 00:25:57 To všechno hrálo roli v tom,
 • 00:25:59 že si cizí vrchnosti
  na Zinzendorfa stěžovaly
 • 00:26:03 plus tedy ten podezřelý statut,
 • 00:26:06 že se dal na kněžství,
  vedly nakonec k tomu,
 • 00:26:09 že ho král vypověděl
  na celé desetiletí.
 • 00:26:19 Zinzendorf opustil Sasko
  a usadil se ve Wetterau
 • 00:26:23 poblíž Frankfurtu nad Mohanem.
 • 00:26:25 Brzy mělo být všem jasné,
 • 00:26:27 že Zinzendorfa
  vyhnanství níjak neomezuje
 • 00:26:30 v dalších plánech.
 • 00:26:32 Nedaleko odtud totiž záhy
  vybudoval malé městečko Herrnhaag
 • 00:26:36 a nový moravský sbor.
 • 00:26:38 Město, podobně jako Ochranov,
 • 00:26:40 se brzy stalo startovním místem
  budoucích nadšených misionářů.
 • 00:26:45 Byl zde dokonce zřízen
  teologický seminář,
 • 00:26:48 kde studentům přednášel
  i sám Zinzendorf.
 • 00:26:52 Tady se mladí lidé učili,
  co znamená být Božím vyslancem.
 • 00:26:58 Zinzendorfova manželka Dorothea
  v té době prokázala
 • 00:27:02 neuvěřitelné manažerské schopnosti.
 • 00:27:05 Hrabě měl sice úžasné vize a sny,
 • 00:27:07 ona je však dokázala prakticky
  i administrativně zrealizovat.
 • 00:27:13 Bez její pomoci by Zinzendorf
  pravděpodobně zbankrotoval dříve,
 • 00:27:17 než by vůbec stačil cokoli vykonat.
 • 00:27:25 Když se v r. 1740 setkali
  Moravané v Georgii
 • 00:27:27 s evangelistou
  Georgem Whitefieldem,
 • 00:27:30 který právě cestoval
  po amerických koloniích,
 • 00:27:33 otevřela se jim na severu
  další příležitost k misiím.
 • 00:27:36 Moravané totiž udělali
  na Whitefielda velký dojem,
 • 00:27:39 a tak jim nabídl
  převoz na své lodi do Pennsylvánie,
 • 00:27:42 s tím,
 • 00:27:44 že je může zaměstnat
  na stavbě sirotčí školy
 • 00:27:45 v Nazarethu.
 • 00:27:49 V zimě 1741 však začali Moravané
  na Zinzendorfův pokyn
 • 00:27:53 hledat vlastní místo,
 • 00:27:55 kde by mohli mít základnu
  pro misijní práci
 • 00:27:56 v Severní Americe.
 • 00:27:58 Našli ho v povodí řeky Leehay.
 • 00:28:01 Koupili půdu a začali stavět.
 • 00:28:06 Když tam ještě téhož roku
  dorazil Zinzendorf z Evropy,
 • 00:28:10 byl mile překvapen,
 • 00:28:12 jak rychle
  se nová osada Moravanů rozrůstá.
 • 00:28:15 Štědrý den slavili všichni
  v malém kruhu na okraji osady
 • 00:28:17 a zpívali jeden
  z oblíbených vánočních chvalozpěvů,
 • 00:28:19 který znali z Evropy.
 • 00:28:21 V písni se několikrát opakovalo
  jméno Betlém.
 • 00:28:24 A Zinzendorf řekl:
 • 00:28:26 ať se tedy vaše město
  jmenuje Betlém!
 • 00:28:33 HUDBA
 • 00:28:46 Moravští bratři působili
  na obyvatele Ameriky
 • 00:28:49 dost kontroverzním dojmem.
 • 00:28:51 Především tím,
 • 00:28:52 že společenství Moravanů
  bylo velmi rovnostářské.
 • 00:28:55 Tedy že neexistovaly
  třídní rozdíly.
 • 00:28:57 A byla tu ještě další skutečnost,
  která mnoha lidem nedala spát,
 • 00:29:01 totiž rovnoprávné postavení žen
  v jejich společnosti.
 • 00:29:06 ZPĚV
 • 00:29:12 Hrabě Zinzendorf připlul do Ameriky
  se svou dcerou Benignou.
 • 00:29:17 Tato 16 - letá dívka
  okamžitě začala rozvíjet
 • 00:29:20 své aktivity,
 • 00:29:21 čímž potvrdila,
  že jablko nepadlo daleko od stromu.
 • 00:29:27 A jelikož zastávala názor,
 • 00:29:29 že ke vzdělání by ženy
  měly mít stejnou příležitost
 • 00:29:32 jako muži,
  založila zde školu pro dívky.
 • 00:29:37 Moravané dávali od počátku v církvi
  velký prostor ženám.
 • 00:29:42 Např. Jan Amos Komenský tvrdil,
 • 00:29:45 že ženy by měly být vzdělané
  už i proto,
 • 00:29:48 že vychovávají děti.
 • 00:29:50 V moravském společenství
  se ženy dokázaly realizovat.
 • 00:29:53 Vydělávaly si
  a byly alespoň částečně nezávislé.
 • 00:29:57 Určitě víc,
  než bylo v té době zvykem.
 • 00:30:03 Ve zbytku koloniální Ameriky
  bylo běžné,
 • 00:30:06 že otec 16-leté nebo dokonce
  i mladší dcery rozhodl,
 • 00:30:10 aby se vdala a vybral jí ženicha,
 • 00:30:13 kterého si musela vzít,
  i kdyby nechtěla.
 • 00:30:16 U Moravanů to bylo jinak.
 • 00:30:18 Každá žena měla svobodu
  rozhodnout o své budoucnosti sama.
 • 00:30:28 Žena měla u Moravanů
  velmi silnou pozici.
 • 00:30:31 Nebyla vnímána jenom jako matka
  či žena v domácnosti.
 • 00:30:35 To souvisí s tím,
 • 00:30:36 že ochranovský sbor
  se za časů Zinzendorfa
 • 00:30:38 dělil do různých skupin.
 • 00:30:40 I ženy byly rozděleny
  podle věku a stavu.
 • 00:30:43 V rámci těchto malých skupin
  pak existovaly i různé fuknce.
 • 00:30:47 Některé ženy
  se věnovaly pastorační práci,
 • 00:30:51 jiné byly zdravotními sestrami
 • 00:30:52 nebo vedly administrativu
  či účetnictví.
 • 00:30:59 Zinzendorf měl pak na svou dobu
  velmi pozoruhodný,
 • 00:31:02 ekumenický pohled na církev.
 • 00:31:04 Většina denominací tvrdila,
 • 00:31:05 že právě ony jsou
  tou jedinou a dokonalou církví.
 • 00:31:09 Avšak Zinzendorf věděl,
 • 00:31:11 že žádná dokonalá církev
  na tomto světě nemůže existovat.
 • 00:31:15 Ale věděl také,
 • 00:31:16 že každá denominace
  má trochu jiné poslání či zaměření
 • 00:31:19 a oslovuje tak různé lidi.
 • 00:31:26 Je jasné,
 • 00:31:27 že stejnou věc
  můžeme vnímat různými způsoby.
 • 00:31:30 Někdo potřebuje vidět,
  druhému stačí, aby jen slyšel.
 • 00:31:33 Na každého prostě působí
  něco jiného.
 • 00:31:36 A Zinzendorf říkal,
 • 00:31:37 že právě proto
  existují různé denominace,
 • 00:31:40 ale že cíl mají v podstatě
  všichni společný.
 • 00:31:43 Celý život se zabýval myšlenkou
  na sjednocení církví.
 • 00:31:46 Skončily by tak
 • 00:31:47 nekonečné spory
  o nedůležité záležitosti
 • 00:31:50 a bylo by to pro celý svět
  jedinečné svědectví.
 • 00:31:53 Když se tedy dostal
  hrabě Zinzendorf do Pennsylvánie,
 • 00:31:56 kde působili luteráni, reformovaní,
  menonité a mnoho dalších,
 • 00:32:00 inicioval několik setkání,
  kde si chtěl ověřit,
 • 00:32:02 zdali je podobné sjednocení
  vůbec možné.
 • 00:32:05 Výsledkem jednání
  byl ale hluboce zklamán.
 • 00:32:08 Vtšina církevních představitelů
  jeho vizi ekumeny nesdílela.
 • 00:32:12 Tahle myšlenka
  upadla nadlouho v zapomenutí.
 • 00:32:15 Očekával jsem lásku a přijetí.
 • 00:32:18 Setkal jsem se však
  s nedůvěrou a podezíravostí.
 • 00:32:21 Vlažnost mých krajanů
  mne skutečně deprimuje.
 • 00:32:25 Později se Moravané
  vrátili i do Nazaretha,
 • 00:32:29 kde koupili velký pozemek.
 • 00:32:33 Tohle místo sloužilo jako základna
  pro jejich další práci mezi Indiány
 • 00:32:37 z kmene Delavarů.
 • 00:32:39 Takže z Nazarethu i Bethlehema
  vyráželi moravští misionáři
 • 00:32:43 teď do všech světových stran.
 • 00:32:48 Společenství Moravanů
  v Pennsylvánii rychle rostlo
 • 00:32:50 a Bethlehem se zcela přirozeně
 • 00:32:52 stal centrem
  různých řemeslnických dílen.
 • 00:32:55 Zatímco v Nazarethu
  založili 5 farem,
 • 00:32:57 které pak živily celé společenství.
 • 00:33:07 Zinzendorf při návštěvě
  Pennsylvánie
 • 00:33:10 také využil svého postavení
 • 00:33:12 významného
  evropského aristokrata,
 • 00:33:14 aby s guvernéry a politiky
  některých kolonií
 • 00:33:17 vyjednal práva pro moravské bratry
  v Americe.
 • 00:33:20 Takového Benjamina Franklina
 • 00:33:22 zaujaly
  Zinzendorfovy myšlenky natolik,
 • 00:33:25 že později publikoval
  mnoho jeho přednášek i kázání.
 • 00:33:31 HUDBA
 • 00:33:42 Znzendorf v té době
  také podnikl několik cest
 • 00:33:45 do neobydlené Pennsylvánie,
 • 00:33:47 a to v doprovodu zajímavého muže
  jménem Conrad Weiser.
 • 00:33:51 Ten hovořil 5 místními jazyky
 • 00:33:53 a pomohl mu vyjednat
  u několika irokéských kmenů
 • 00:33:57 volný pohyb moravských misionářů
  po indiánském území.
 • 00:34:09 Myslím si,
 • 00:34:10 že všeobecný misijní úspěch
  Moravanů
 • 00:34:11 mezi americkými indiány
 • 00:34:13 nespočíval pouze
  v nějaké náboženské teorii,
 • 00:34:16 ale především
  v praktické stránce jejich života.
 • 00:34:20 Indiáni viděli,
 • 00:34:21 že misionáři a jejich rodiny
  nepřišli proto,
 • 00:34:23 aby dobývali nová území
  a bohatli,
 • 00:34:26 ale aby lidem řekli
  o určité nové životní alternativě:
 • 00:34:30 o lásce ke Kristu.
 • 00:34:34 Díky tomu Moravané pronikali
 • 00:34:37 hluboko mezi
  domorodé americké obyvatelstvo.
 • 00:34:39 A tak mohla vzniknout
 • 00:34:41 i jakási antropologická studie
  indiánů.
 • 00:34:43 Moravané se naučili jejich jazyk,
 • 00:34:45 způsob života,
  naučili se jejich řemeslům
 • 00:34:48 a způsobu jejich obživy,
 • 00:34:49 a tak se uprostřed divočiny
  dokázali psotarat sami o sebe.
 • 00:34:56 A byli to misionáři
  John Hackewelder
 • 00:34:58 nebo David Zeisberger,
 • 00:35:01 kteří jako první sepsali
  v evropských jazycích
 • 00:35:03 podrobné záznamy
 • 00:35:05 o kultuře
  původních obyvatel Ameriky.
 • 00:35:10 Zinzendorf misionářům často říkal,
 • 00:35:12 že nemohou měřit indiánské duše
  podle ochranovského metru.
 • 00:35:16 Nechtěl,
 • 00:35:17 aby domorodým obyvatelům
  byl vnucován evropský způsob života
 • 00:35:21 a mrzelo jej,
  že tomu tak někdy bývá.
 • 00:35:25 Mnoho misionářů se prostě snažilo
  životní styl indiánů úplně změnit.
 • 00:35:30 Vyžadovali po nich
  totýlní zavržení jejich kultury
 • 00:35:33 a zvyklostí,
 • 00:35:34 mezi které např. patřilo
  pomalování těla,
 • 00:35:37 dlouhé vlasy či tanec.
 • 00:35:40 Nic z toho nechtěli misionáři
  u obrácených indiánů vidět
 • 00:35:44 a ignorovali tak pravidla,
  která jim Zinzendorf dal.
 • 00:35:53 A pravidla to určitě nebyla špatná.
 • 00:35:56 Vždyť co domorodcům
  přinesla evropská civilizace?
 • 00:35:59 Běloši přivezli alkohol, epidemie
 • 00:36:02 a dnes jsou indiáni
  z 95% vyhlazeni.
 • 00:36:08 Někteří Moravané
  měli silné evropské předsudky.
 • 00:36:12 V indiánech viděli
  pouhé divochy a barbary,
 • 00:36:14 kteří musí být vyrváni
  z moci ďábla.
 • 00:36:17 Zinzendorf měl na tuto věc
  jiný pohled.
 • 00:36:20 Nedělal totiž
  žádný rozdíl mezi rasami,
 • 00:36:23 pro něj bylo rozhodující srdce,
  ne kůže.
 • 00:36:27 Věděl, že někteří misionáři
 • 00:36:29 dělili svět jednoduše
  na dobrý či zlý.
 • 00:36:32 A indiáni,
  pokud se nenechali pokřtít,
 • 00:36:35 patřili do toho zlého světa.
 • 00:36:39 Zinzendorf si obyvatele
  tzv. "třetího světa? zamiloval
 • 00:36:43 a spoléhal na ně.
 • 00:36:44 Už tenkrát předpokládal,
 • 00:36:46 že pokud se Evropa
  bude dál sekularizovat,
 • 00:36:49 v linii tehdejšího osvícenství,
 • 00:36:51 pak to budu lidé z Afriky
  a jiných zemí Třetího světa,
 • 00:36:56 kteří nás znovu povedou k Bohu.
 • 00:37:03 Saský král Fridrich Pruský
 • 00:37:06 přehodnotil veškerá konání
  hraběte Zinzendorfa i jeho aktivity
 • 00:37:10 a po 10 letech
  zrušil jeho vyhnanství.
 • 00:37:14 A zatímco ve světě
  se moravské misii dařilo,
 • 00:37:17 společenství v Herrnhaagu
  vykročilo na cestu k zániku.
 • 00:37:22 V tomto městečku,
 • 00:37:23 které Zinzendorf nechal vybudovat
  po svém vyhoštění,
 • 00:37:27 a které zůstalo ve správě
  jeho syna Christiana Renatuse,
 • 00:37:31 se začalo dít něco,
 • 00:37:33 o čem se životopisec John Waynlick
  vyjadřuje jako o zlém snu.
 • 00:37:40 Ve Wetterau v Hernhaagu,
  kde byl ten nově založený sbor,
 • 00:37:45 se opravdu vytvořila skupina lidí,
 • 00:37:48 kteří se záměrem prohloubit
  jakoby duchovní život,
 • 00:37:53 zintenzivnit duchovní život,
 • 00:37:56 zřetelně podléhali
  jakýmsi psychickým hnutím.
 • 00:38:04 Já bych to trošku přirovnal
  k situaci:
 • 00:38:07 když jsou lidé zamilovaní
  a mluví spolu,
 • 00:38:11 tak to kolikrát taky není jazyk,
  který je pro veřejnost.
 • 00:38:16 To by si člověk nedovolil
  říct někde na veřejnosti.
 • 00:38:20 Problém toho společenství byl,
 • 00:38:22 že to společenství
  není takto intimní svazek,
 • 00:38:25 jako ti dva zamilovaní lidé.
 • 00:38:27 Ale chovali se tímto způsobem.
 • 00:38:30 Čili blábolili věci,
  které na veřejnost nepatří,
 • 00:38:34 a ony se na tu veřejnost
  dostávaly.
 • 00:38:36 Nemyslím si,
  že by to mysleli špatně,
 • 00:38:39 pravděpodobně mezi nimi
  byli, řekněme,
 • 00:38:42 někteří
  poměkud excentričtí lidé,
 • 00:38:44 ale v zásadě to bylo
  jakési blouznivé zavedení,
 • 00:38:49 které nadělalo
  hrozně velkou škodu
 • 00:38:52 celé té obnovené církvi.
 • 00:38:59 Společenství se začalo
  podobat mateřské školce.
 • 00:39:02 Žvatlali jako děti
 • 00:39:04 a vytvořili si dokonce
  vlastní jazyk,
 • 00:39:06 ve kterém používali
  celou řadu odpuzujících kombinací.
 • 00:39:10 Např. o sobě hovořili
 • 00:39:12 jako o muškách,
  sajících z ran Kristových
 • 00:39:15 a žijících v ráji na jeho boku.
 • 00:39:17 Na obrazech, které malovali,
 • 00:39:20 stříkal z Kristova těla
  nepřirozeně vodopád krve.
 • 00:39:24 Ti lidé přestávali vnímat
  reálný svět.
 • 00:39:28 Zodpovědnost za tento exces,
 • 00:39:30 který velmi silně poškodil
  jméno moravské církve,
 • 00:39:34 padla na Christiana Renatuse.
 • 00:39:37 Zinzendorf,
 • 00:39:38 který se vrátil z dalekých cest
  a zatím pobýval v Anglii,
 • 00:39:41 byl šokován.
 • 00:39:42 Okamžitě povolal syna k sobě.
 • 00:39:45 Ten se pak uzavřel před světem
 • 00:39:47 a již nikdy nepřekonal
  vnitřní pocit vlastního selhání.
 • 00:39:55 Do 3 let město
  všichni postupně opustili.
 • 00:39:58 Někteří odešli
  na misii do Pennsylvánie,
 • 00:40:01 jiní zakotvili
 • 00:40:02 na nejrůznějších místech
  starého kontinentu.
 • 00:40:06 Herrnhaag přestal existovat.
 • 00:40:09 I když v Německu utržila
  pověst Moravanů těžký šrám,
 • 00:40:13 politická situace v Anglii
  se naopak vyvíjela
 • 00:40:16 v jejich prospěch.
 • 00:40:18 Britský parlament
  totiž vydal speciální dodatek,
 • 00:40:22 kterým uznal moravské bratry
 • 00:40:24 jako starodávnou protestantskou
  episkopální církev.
 • 00:40:29 Tím byli Moravané
 • 00:40:30 definitivně vyňati
  z kategorie sekt
 • 00:40:33 a stali se
  oficiální Moravskou církví.
 • 00:40:38 Ještě předtím,
  než Zinzendorf vyplul do Ameriky,
 • 00:40:42 měl velmi neobvyklý rozhovor
  s manželkou Dorotheou.
 • 00:40:45 Řakla mu,
  aby se v případě, že by zemřela,
 • 00:40:48 znovu oženil.
 • 00:40:49 Dorothea svého muže dobře znala
 • 00:40:51 a věděla o jeho problému
  s praktickými věcmi.
 • 00:40:54 Věděla,
  že se o sebe nedokáže
 • 00:40:56 dlouhodobě sám postarat
  a doporučila mu,
 • 00:40:59 ať si v takovém případě
  vezme Annu Nitschmann.
 • 00:41:03 Bylo to docela zvláštní.
 • 00:41:05 Anna totiž do Ameriky
  odjížděla s ním
 • 00:41:08 a od té doby se také datuje,
 • 00:41:10 že Zinzendorf
  k ní měl blízký vztah.
 • 00:41:15 Anna Nitschmann
  byla nadaná a zbožná.
 • 00:41:17 Z Moravy přišla se svou rodinou,
  když jí bylo 12 let
 • 00:41:21 a už v 15 byla vedoucí sestrou
  ochranovského sboru.
 • 00:41:27 Byla to velmi zodpovědná
  a energická mladá žena.
 • 00:41:31 A jelikož byla i svobodná,
 • 00:41:33 žila v plném nasazení pro misii
  i sborovou práci.
 • 00:41:37 Zinzendorfa její odhodlání
  viditelně těšilo,
 • 00:41:40 a to také vedlo
  k určitému ochlazení jeho vztahu
 • 00:41:44 s manželkou Dorotheou.
 • 00:41:45 Zinzendorf měl totiž představu
  pracovního manželství,
 • 00:41:49 kdy budou oba
  v plném misijním nasazení.
 • 00:41:52 Ale to jeho žena při 12 dětech
  samozřejmě nemohla stačit.
 • 00:42:01 V r. 1752 zemřel ve věku 25 let
  jejich syn Christian Renatus.
 • 00:42:08 Pro Dorotheu to byla těžká rána.
 • 00:42:11 Žila nadějí,
 • 00:42:12 že její syn bude pokračovat
  v otcově díle
 • 00:42:15 a postaví se do čela
  moravské církve.
 • 00:42:18 Z jeho smrti
  se Dorothea už nikdy nevzpamatovala.
 • 00:42:21 O 4 roky později, po vleklé nemoci,
 • 00:42:24 i ona opustila tento svět.
 • 00:42:34 Součástí Zinzendorfova
  misijního nasazení
 • 00:42:36 byla osobní ochota udělat cokoli.
 • 00:42:38 Za jakoukoli cenu.
 • 00:42:40 A je třeba říci,
  že tomuto úkolu
 • 00:42:41 věnoval veškeré své bohatství
  a majetek.
 • 00:42:45 Přesto se však moravská církev
  postupně velmi zadlužila.
 • 00:42:49 Jeden z principů,
  který tehdy misionáři praktikovali,
 • 00:42:51 byla finanční nezávislost
  nově se rodících misií.
 • 00:42:55 Byli tedy vysíláni
  především řemeslníci a lidé,
 • 00:42:58 kteří si svou zručností a talentem
  v nejrůznějších oborech
 • 00:43:01 mohli zajistit úplnou soběstačnost.
 • 00:43:04 Ochranov,
  jako vysílající společenství,
 • 00:43:07 tím pádem nebyl zatížen
 • 00:43:09 stálou finanční potřebou
  někoho podporovat.
 • 00:43:13 V rámci rozšiřování své působnosti
 • 00:43:16 vyslali Moravané skupinu zvědů
  do Severní Karoliny,
 • 00:43:19 kde se pohyboval
  kmen indiánů Cherokee.
 • 00:43:22 Tam našli vhodnou
 • 00:43:23 a dostatečně
  velkou plochu úrodné země
 • 00:43:25 na založení misijní stanice
  v divočině.
 • 00:43:28 Zakoupili 100 000 akrů půdy
 • 00:43:31 a v r. 1753 tam dorazil
  první osadnický tým z Bethlehema.
 • 00:43:35 Na jednom místě našli
  starou opuštěnou chatrč,
 • 00:43:38 a tam se rozhodli usadit.
 • 00:43:41 Byl to 1. den misijní základny,
  nesoucí jméno Bethabara.
 • 00:43:45 Kolem domů,
 • 00:43:46 které vybudovali
  během prvních měsíců,
 • 00:43:49 postavili ohradu z kůlů,
 • 00:43:50 která měla zajistit ochranu
  před útoky indiánů.
 • 00:43:53 A také poskytnout
  útočiště osadníkům,
 • 00:43:55 kteří by se chtěli uchýlit
  do bezpečí.
 • 00:44:01 Moravané nebyli nikdy úplně
  proti používání zbraní,
 • 00:44:04 např. k lovu.
 • 00:44:05 Nebyli tak striktní pacifisté
  jako quakeři,
 • 00:44:07 kteří se dokonce odmítali
  jakkoli bránit.
 • 00:44:10 Byli ale
  proti organizovanému válčení.
 • 00:44:13 Odsuzovali útočné, úmyslné zabití.
 • 00:44:15 Pokud to však bylo nutné,
  bránili své domy se zbraní v ruce.
 • 00:44:20 Určitě se ale nikdy nechtěli
  účastnit zabíjení indiánů.
 • 00:44:30 Když skončila
  francouzsko-indiánská válka,
 • 00:44:33 zjistilo se,
 • 00:44:34 že indiáni Cherokee se chystali
  osadu Bethabara přepadnout.
 • 00:44:38 Když však za svítání
  uslyšeli zvuk zvonu,
 • 00:44:40 domnívali se,
  že byli odhaleni a odtáhli.
 • 00:44:43 Moravané však o jejich útoku
  neměli ani tušení.
 • 00:44:46 To se jen zvoněním
  svolávali k ranním modlitbám.
 • 00:44:50 Až později se dozvěděli,
  že tak vlastně odvrátili přepadení.
 • 00:44:56 Osada Bethabara
  byla velmi úspěšná.
 • 00:44:59 A byla natolik schopná
  produkovat dostatek potravin
 • 00:45:01 a provozovat řemeslnou výrobu,
 • 00:45:04 že mohli část své produkce
  začít i prodávat.
 • 00:45:07 Brzy vyrostla nedaleko Bethabary
  další osada jménem Bethanian.
 • 00:45:12 Zinzendorf byl zprávami
  ze Severní Karoliny nadšený.
 • 00:45:15 Tady, daleko na západě,
 • 00:45:16 mohli Moravané
  svobodně praktikovat
 • 00:45:19 svůj osobitý
  křesťanský styl života,
 • 00:45:21 bez vnějších zásahů a vlivů.
 • 00:45:27 Tyto osady se staly brzy
  jedinečnou ukázkou
 • 00:45:29 úplné soběstačnosti.
 • 00:45:31 Byla zde dokonce snaha,
 • 00:45:33 aby se osady časem staly
  zdrojem splácení dluhů,
 • 00:45:37 které rychle narůstaly
  vlivem misijního rozmachu.
 • 00:45:41 A právě tady,
  v souladu s Zinzendorfovou vizí,
 • 00:45:44 kterou kdysi vyjádřil
  i vlastnoručně nakreslenou mapou,
 • 00:45:48 vzniklo později
  další velké moravské centrum,
 • 00:45:51 město Salem, dnešní Winston-salem.
 • 00:45:55 HUDBA
 • 00:46:19 Koncem 1. poloviny 18. století,
 • 00:46:22 když ještě nebylo jasné,
 • 00:46:23 jak dlouhé bude
  Zinzendorfovo vyhoštění ze Saska,
 • 00:46:27 se Moravané rozhodli,
 • 00:46:29 že mu v Nazarethu v Pennsylvánii
  postaví dům.
 • 00:46:33 Francouzsko - indiánská válka
  sice stavbu na několik let zdržela,
 • 00:46:38 ale dům byl nakonec
  přece jen dokončen.
 • 00:46:40 To už se však v Německu
  změnila situace
 • 00:46:43 a Zinzendorf se stěhovat nemusel.
 • 00:46:46 Svůj vlastní dům v Nazarethu
  tak už nikdy nespatřil,
 • 00:46:49 protože necelé 4 roky
  po jeho dokončení zemřel.
 • 00:47:00 Po smrti manželky Dorothey
  čekal Zinzendorf ještě celý rok.
 • 00:47:04 Pak se oženil s Annou Nitschmann,
 • 00:47:06 přesně tak,
 • 00:47:07 jak mu to před lety
  manželka doporučila.
 • 00:47:10 Sňatek byl však z mnoha důvodů
  velmi komplikovaný.
 • 00:47:13 Mimo jiné Anna neměla
  ani šlechtický původ,
 • 00:47:16 ale hrabě na tom trval.
 • 00:47:18 Pro Zinzendorfa
  to totiž bylo i věcí cti.
 • 00:47:21 Chtěl tím dát všem najevo,
 • 00:47:23 že Anna je váženou osobou v církvi,
 • 00:47:26 jeho nejbližším spolupracovníkem
 • 00:47:28 a nyní i osobně
  nejdůležitějším člověkem na světě.
 • 00:47:36 Na to,
  že byl hrabě stále na cestách,
 • 00:47:38 se těšil pevnému zdraví.
 • 00:47:40 A tak když začátkem května 1760
  dostal zápal plic,
 • 00:47:44 nevypadalo to nijak nebezpečně.
 • 00:47:47 Brzy však začaly
  problémy s dýcháním,
 • 00:47:50 které trvaly 4 dny.
 • 00:47:51 9. května
 • 00:47:53 Mikuláš Ludvík Zinzendorf
  náhle zemřel.
 • 00:47:58 HUDBA
 • 00:48:26 ZVONÍ ZVON
 • 00:48:28 Anna Nitschmann,
  která byla nemocná již delší dobu,
 • 00:48:31 přežila svého manžela
  o pouhých 12 dní.
 • 00:48:38 Zinzendorfovi nejbližší
  byli jeho smrtí jistě zaskočeni.
 • 00:48:43 Nevedlo je to však
  k žádnému zoufalství.
 • 00:48:47 Vždyť všechno,
  co dělali po celý život
 • 00:48:50 a čemu věřili,
 • 00:48:51 bylo jen přípravou
  na tu jedinečnou novou cestu,
 • 00:48:55 která smrtí teprve začíná.
 • 00:49:01 Během Zinzendorfova života
  bylo z ochranovského sboru
 • 00:49:04 vysláno do celého světa
  226 misionářů,
 • 00:49:07 kteří s odvahou a přesvědčením
  vyráželi do neznámých končin,
 • 00:49:11 a to v takové inzenzitě
  a koncentraci,
 • 00:49:14 že výsledky byly za hranicí všeho,
 • 00:49:17 co si kdy dokázali představit.
 • 00:49:33 Zinzendorf je pro mě důležitý
  svou ohromnou tolerancí,
 • 00:49:38 která obsáhla
  všechna křesťanská vyznání
 • 00:49:42 včetně katolického.
 • 00:49:44 Jedním z jeho výborných přátel
  byl i tehdejší pařížský arcibiskup.
 • 00:49:49 Jejich vzájemná korespondence
  dnes patří
 • 00:49:51 k pokladům duchovního dědictví
 • 00:49:53 a je znovu a znovu vydávána.
 • 00:49:56 Zinzendorfovi šlo o to,
  aby tato tolerance obsáhla i Židy.
 • 00:50:00 Říkal, že jako křesťané
  musíme mít k Židům velkou úctu,
 • 00:50:04 i když se neobrátí ke křesťanství.
 • 00:50:06 Proč?
 • 00:50:07 Protože jsou
  našimi staršími bratry ve víře
 • 00:50:09 a protože oni sepsali
  větší část Bible.
 • 00:50:14 Tento jeho přístup k Židům
  byl bohužel i v rámci
 • 00:50:17 protestantismu velmi vzácný.
 • 00:50:22 Zinzendorf už ve svém raném věku
  napsal mnoho básní,
 • 00:50:26 později ale pokládal
  za důležitější písně.
 • 00:50:30 Když si lidé mohou společně
  zazpívat,
 • 00:50:32 tak žijí.
 • 00:50:34 To lákavé na hudbě a písních je,
 • 00:50:37 že umí promluvit i tam,
 • 00:50:38 kde mluvené slovo nemá šanci.
 • 00:50:41 Zinzendorf věděl,
 • 00:50:42 že píseň může být
  i jakousi zpívanou modlitbou.
 • 00:50:48 Zinzendorf vytvořil
  tzv. "náboženství srdce?,
 • 00:50:51 ve kterém hudba a zpěv
  hrají velkou roli.
 • 00:50:55 Jednou řekl,
 • 00:50:56 že člověk by se klidně mohl vzdát
  2, 3 kázání,
 • 00:50:59 ale zpěvu se vzdát nesmí.
 • 00:51:02 Sám napsal texty k asi 2 000 písní
 • 00:51:05 a psal je
  při nejrůznějších příležitostech.
 • 00:51:08 Bylo jedno,
 • 00:51:09 jestli plul na lodi
  nebo byl právě na bohoslužbách.
 • 00:51:13 To ukazuje,
  jak zásadní pro něj bylo,
 • 00:51:16 aby člověk vyjadřoval své pocity
  písní a hudbou.
 • 00:51:19 Věděl, že tento způsob
  je mnohem silnější,
 • 00:51:22 než nějaká přednáška.
 • 00:51:28 Hudba byla nedílnou součástí
  moravské církve
 • 00:51:31 a je tomu tak i dnes.
 • 00:51:33 Moravané hudbou vyjadřovali
  své duchovní pocity,
 • 00:51:34 svůj vztah k Bohu.
 • 00:51:36 Zpívali mnoho chvalozpěvů
  a používali klavír,
 • 00:51:39 dechové i strunné nástroje,
 • 00:51:41 a samozřejmě také varhany.
 • 00:51:45 HUDBA ZPĚV
 • 00:51:59 Moravané považovali kulturu
  za jeden z největších Božích darů.
 • 00:52:06 Včetně výtvarného umění,
  literatury i hudby.
 • 00:52:09 Věřili, že při hraní, zpěvu
  nebo naslouchání hudbě
 • 00:52:13 k nim může promlouvat Bůh.
 • 00:52:15 Zinzendorf a jeho následovníci
  napsali mnoho písní,
 • 00:52:19 které se v moravských sborech
  zpívají dodnes.
 • 00:52:23 V době, kdy se Zinzendorf
  věnoval psaní básní,
 • 00:52:27 převedl do básnické formy
  i mnoho biblických veršů.
 • 00:52:30 Později spolu s přáteli
  pracoval i na překladu Bible
 • 00:52:33 a ve 30. letech 18. století
  přeložil z řeckého originálu
 • 00:52:37 Nový Zákon.
 • 00:52:43 Moravané přišli do Pennsylvánie,
  do Georgie,
 • 00:52:46 a pak i do Severní Karoliny,
 • 00:52:48 což je stát, ve kterém žiji.
 • 00:52:50 Jednou z věcí,
  kterou jsme museli udělat bylo,
 • 00:52:52 že jsme odkryli
  jakési pomyslné staré studny,
 • 00:52:55 které tu Moravané kdysi vykopali.
 • 00:52:57 Byly to studny modliteb,
  studny chval a studny misie.
 • 00:53:02 Moravané drželi modlitební stráž
  za misii ve světě,
 • 00:53:05 která trvala 7 dní v týdnu,
  24 hodin denně.
 • 00:53:08 A to bez přestávky plných 100 let.
 • 00:53:11 Mimochodem,
 • 00:53:11 s touto modlitební akcí
  se můžeme pod značkou 24.7
 • 00:53:15 setkávat na nejrůznějších místech
  zeměkoule i dnes.
 • 00:53:20 Když jsme se před několika lety
  dostali jako misionáři do Afriky,
 • 00:53:24 první země, kterou jsme navštívili,
  byla Tanzanie.
 • 00:53:27 Zjistil jsem,
  že je tam téměř 500 000 Moravanů.
 • 00:53:30 Tedy polovina Moravanů
  z celého světa žije právě tam.
 • 00:53:36 Být misionářem,
 • 00:53:39 to nespočívá v rozdávání letáků
  či nějakých plamenných kázáních.
 • 00:53:46 Jde o schopnost naslouchat bližním.
 • 00:53:49 Budovat přátelství,
 • 00:53:50 aby mohli lidé
  vidět v našem vlastním životě
 • 00:53:53 moc Boží lásky.
 • 00:53:55 Jednou z věcí,
  kterou mám vždycky na mysli dřív,
 • 00:53:58 než se pokusím měnit toho druhého,
 • 00:54:00 je ochota ke změnám
  ve vlastním životě.
 • 00:54:06 Spisovatel Herman Melville,
  autor známé "Bílé velryby?,
 • 00:54:10 napsal v reakci
  na světový rozsah moravské misie
 • 00:54:14 tato slova:
 • 00:54:17 "Jsou snad už moravští bratři
  i na Měsíci?
 • 00:54:21 Ne, protože stále ještě
  mají co dělat
 • 00:54:25 s naší ubohou planetou,
 • 00:54:28 aby zcivilizovali civilizaci
  a zkřesťanštili křesťanství.?
 • 00:54:35 A moravští bratři
  se skutečně snažili.
 • 00:54:37 Postavili sbory, školy, knihovny,
  sirotčince, nemocnice.
 • 00:54:44 HUDBA
 • 00:54:55 Mikuláš Ludvík Zinzendorf
  zůstává i nadále vzorem osoby,
 • 00:54:59 zcela odevzdané myšlence misie.
 • 00:55:02 Osoby,
  která uměla tuto myšlenku předat
 • 00:55:05 a zapálit pro ni
  tisíce lidí
 • 00:55:08 všech věkových kategorií.
 • 00:55:12 Je velmi náročné obsáhnout
  celý Zinzendorfův odkaz.
 • 00:55:17 Vždyť vliv jeho křesťanské víry
  je viditelný po celém světě
 • 00:55:21 i více než 3 století
  po jeho narození.
 • 00:55:25 Není ale těžké si představit,
 • 00:55:27 jakými slovy by se s námi
  dnes mohl rozloučit.
 • 00:55:32 Pravděpodobně by to byla otázka,
 • 00:55:34 která se pro něho samotného
  stala životní výzvou.
 • 00:55:47 Skryté titulky:
  Hana Svanovská
 • 00:57:01 .

Související