iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
8. 5. 2010
15:30 na ČT2

1 2 3 4 5

56 hlasů
4659
zhlédnutí

Zasvěcení

Obláti

26 min | další Vzdělávání »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Zasvěcení - Obláti

 • 00:00:17 Když se podíváme na dějiny
  naší kongregace,
 • 00:00:20 tak to patří k naší "oblatskosti",
  k našemu způsobu práce,
 • 00:00:26 že obláti, když obdrží nějakou
  oblast, nějakou farnost,
 • 00:00:32 tak se snaží tak dlouho pracovat
  s těmi lidmi, být přítomni
 • 00:00:37 až do okamžiku, kdy je oblast
  natolik soběstačná a připravená
 • 00:00:43 na to, abychom mohli odejít.
 • 00:01:00 -Krev Kristova.
  -Amen.
 • 00:01:09 Cílem oblátů, jako všech ostatních
  řádů, je přivést člověka
 • 00:01:13 k opravdovému štěstí.
 • 00:01:14 Já to samozřejmě formuluji takto,
  protože to je moje
 • 00:01:17 osobní zkušenost.
 • 00:01:19 Já jsem se stal křesťanem,
  stal jsem se oblátem,
 • 00:01:22 předtím jsem se stal učitelem...
 • 00:01:25 Myslím, že člověk dělá všechno
  pro to, aby byl šťastný.
 • 00:01:32 Pojem oblát znamená něco
  jako zasvěcený nebo obětovaný.
 • 00:01:37 V tomto případě jde o zasvěcení
  Panně Marii.
 • 00:01:40 Zakladatelem kongregace
  je Evžen De Mazenod.
 • 00:01:43 Ten se narodil v roce 1782
  ve Francii.
 • 00:01:48 Pocházel ze šlechtické
  a navíc ještě katolické rodiny.
 • 00:01:52 V r. 1911 přišel první oblát
  do českých zemí, byl to páter
 • 00:01:58 Antonín Chvála, a to do Varnsdorfu.
 • 00:02:03 Za ním přišli další spolubratři.
 • 00:02:05 Později se rozšířili i na jiná
  místa, především do Chebu
 • 00:02:09 a Staré Vody u Olomouce.
 • 00:02:14 Pak získali slavné poutní místo
  Kájov, kde si obláti založili
 • 00:02:17 svůj juniorát a noviciát.
 • 00:02:22 Po r. 1948 byla jejich činnost
  přeřušena a poslední český
 • 00:02:25 provinciál oblátů, páter
  Jan Straka, umírá v roce 1970.
 • 00:02:31 Jejich další působení začíná
  až po roce 1990.
 • 00:02:35 Kříž je vlastně jediným znakem,
  který nás odlišuje od ostatních.
 • 00:02:40 A je i ve znaku oblátů, který je ve
  tvaru zeměkoule - jsme misionáři.
 • 00:02:46 Tam je uprostřed kříž a po obvodu
  kruhu zeměkoule je úryvek z písma,
 • 00:02:56 z Lukášova evangelia.
 • 00:02:58 Poslal mě evangilozovat chudé,
  chudí jsou evangelizováni,
 • 00:03:01 nebo tedy chudým je hlásána
  radostná zvěst.
 • 00:03:04 To je... všechno se točí
  kolem kříže.
 • 00:03:23 Je nádherné, že ten kříž se dědí.
 • 00:03:26 Když některý oblát zemře,
  tak kříž je uchováván v provincii,
 • 00:03:32 a jakmile nový oblát udělá
  věčné sliby, tak ho dostane.
 • 00:03:36 Takže je to pro vás obrovsky
  zavazující, protože ten kříž,
 • 00:03:40 to je historie těch lidí,
  kteří ho nosili přede mnou.
 • 00:03:56 Obláti, tak jako každý jiný řeholní
  řád, musí složit slib poslušnosti,
 • 00:04:04 slib chudoby a slib čistoty.
 • 00:04:09 A my, jako náš specifický 4. slib,
  připojujeme slib věrnosti,
 • 00:04:14 vytrvalosti v kongregaci
  až do smrti.
 • 00:04:19 Obláti dnes působí v Klokotech
  u Tábora, Plasech a Kroměříži.
 • 00:04:26 V současné době je
  v České republice 9 oblátů.
 • 00:04:31 Z toho jsou 4 Češi, 4 Poláci
  a 1 rakouský spolubratr.
 • 00:04:40 Jaké vlastnosti by měl mít oblát?
 • 00:04:43 Já bych řekl, že by měl být
  jako svatý Evžen.
 • 00:04:48 Fascinován církví, milující Krista,
  milující člověka, neustále
 • 00:04:55 otevřený, průbojný -
  prostě šťastný člověk.
 • 00:05:20 Obláti v současnosti působí
  v 70 zemích světa.
 • 00:05:24 Africké bubny jsou připomínkou
  podpory trpícím na Haiti.
 • 00:05:36 Historie oblátů je poměrně mladá,
  protože přišli na toto místo
 • 00:05:39 v roce 1994.
 • 00:05:41 První oblát přišel náš spolubratr
  páter Zdeněk Čížkovský,
 • 00:05:44 který byl 40 let jako misionář
  v Jižní Africe.
 • 00:05:49 Ten sem přišel a myslím si,
  že tu udělal velký kus práce.
 • 00:05:52 On byl z Afriky zvyklý na to,
  že církev se nemusí bát,
 • 00:05:55 že církev může být otevřená
  pro lidi.
 • 00:05:58 Takže on přinesl africké zvyky,
  což bylo velmi blízké mladým lidem,
 • 00:06:03 mladým rodinám s dětmi.
 • 00:06:10 Když vidím tyhle opálené chlapce,
  tak se mi stýská po Africe.
 • 00:06:14 Já jsem povoláním kantor.
 • 00:06:18 A přišel ten nešťastný rok 1948,
  vyhodili mě ze školy a řekli,
 • 00:06:22 vy už nikdy nebudete učit.
 • 00:06:25 Měli pravdu, poněvadž už jsem se
  nikdy nevrátil k učitelství.
 • 00:06:29 A jelikož jsem věděl,
  že po mně jdou, tak jsem utekl.
 • 00:06:34 Byl jsem trošičku i dobrodruh,
  mně se to i líbilo.
 • 00:06:40 A tak jsem se dostal do jednoho
  černošského kláštera
 • 00:06:43 pro sestřičky dominikánky.
  Zakladatelka byla Němka.
 • 00:06:47 Uměl jsem německy,
  tak jsem se s ní domluvil.
 • 00:06:51 A ona mě přijala.
  Nejdřív se mě ptala, co umíte?
 • 00:06:55 Já říkám, navštěvoval jsem kurzy
  malování na univerzitě.
 • 00:06:59 Ona říkala, jé, vy jste nám
  spadl z nebe.
 • 00:07:02 Další den mi dala kýbl bílé vody
  a štětku a maloval jsem
 • 00:07:06 všechny zdi. A tak jsem se rozhodl,
  drazí přátelé, že vstoupím
 • 00:07:11 do toho kláštera.
  Vystudoval jsem tam na kněze.
 • 00:07:15 Byl jsem tam vysvěcený.
 • 00:07:17 Byl jsem dokonce vysvěcený
  v té kapli, kterou jsem já
 • 00:07:20 u těch sester vymaloval.
 • 00:07:26 Jsme u hrobu otce
  Zdeňka Čížkovského.
 • 00:07:31 Byl to první oblát, který
  po návratu do České republiky
 • 00:07:36 zde v Kroměříži začal obnovovat
  působení misionářů
 • 00:07:42 Oblátů Panny Marie Neposkvrněné.
 • 00:07:45 Když odplul do Afriky, tak proto,
  aby hledal nějaké bohatství -
 • 00:07:52 zlato, perly - a našel tam to,
  co si nikdy v životě nemyslel,
 • 00:07:56 že najde, našel tam
  to své povolání.
 • 00:08:00 Když na něj vzpomínám, tak vždycky
  ho pamatuji jako člověka velmi
 • 00:08:05 radostného, šťastného, který byl
  plný elánu a obrovské touhy,
 • 00:08:11 aby všichni lidé poznali Krista.
 • 00:08:26 Naši spolubratři v jiné části
  republiky pracují třeba
 • 00:08:29 s romskou komunitou.
 • 00:08:34 Spoluzakládal jsem občanské
  sdružení Český západ,
 • 00:08:39 který pomáhá komunitě Romů
  v Dobré Vodě.
 • 00:08:42 A pak jsem se seznámil s otcem
  Martinem, který duchovně doprovázel
 • 00:08:48 děvčata, která v Českém západě
  pracovala
 • 00:08:51 a té romské komunitě pomáhala.
 • 00:08:55 A je to teď nový takový,
  že se chodíme modlit.
 • 00:08:57 Moc tomu nevěřím.
 • 00:08:59 Odmalička nejsem na to naučená,
  tak se jako nechodíme modlit.
 • 00:09:04 Až teď.
 • 00:09:12 Bratři obláti k nám jezdí sloužit
  bohoslužby, jednou nebo dvakrát
 • 00:09:15 týdně, a taky vyučovat náboženství
  děti. To je velký přínos.
 • 00:09:31 Potom tady z Klokot také vyšli
  dva naši spolubratři,
 • 00:09:34 kteří jsou teď na misiích ve světě.
 • 00:09:36 Je to páter Günther, který je
  misionářem v Pákistánu,
 • 00:09:41 a páter Roman Musil,
  který je misionářem na Haiti.
 • 00:09:47 Kněz a misionář Roman Musil
  je v zajetí.
 • 00:09:49 Haitští bandité ho drží
  na neznámém místě.
 • 00:09:52 Po řádu oblátů, ke kterému kněz
  patří, chtějí výkupné.
 • 00:09:56 Když jsem byl unesen těmi místními
  bandity, v tom hlavním městě
 • 00:09:59 Port-au-Prince, tak samozřejmě
  ty pocity po tom únosu,
 • 00:10:05 po tom osvobození byly velice
  smíšené.
 • 00:10:08 S více jak ročním odstupem vidím
  tuto událost opravdu
 • 00:10:11 jako takovou zkušenost.
 • 00:10:14 Zkušenost z cizích zemí,
  se vším, co k tomu patří,
 • 00:10:18 i s tím pozitivním,
  i s tím negativním.
 • 00:10:22 Myslím, že ta zkušenost mi dala
  šanci více vyzrát v té zemi
 • 00:10:26 a více i pochopit jejich problémy.
 • 00:10:30 Misie, to znamená poslání.
 • 00:10:33 Pan Ježíš posílá právě
  s tímto úkolem, aby lidé hlásali
 • 00:10:38 zvěst o spáse.
 • 00:10:42 Každý hříšník potřebuje odpuštění
  hříchu, každý potřebuje Boží
 • 00:10:46 život, přátelství s Bohem,
  takže je to ten základ,
 • 00:10:51 který právě hlásají misionáři.
 • 00:10:55 Misionář přichází s tím vším,
  kdo je, a s tím vším, co nabízí
 • 00:10:59 Kristus, co nabízí církev.
 • 00:11:03 Oni přicházejí na místa,
  kde skutečně přinášejí tu radostnou
 • 00:11:10 evangelijní zvěst i těm lidem,
  kteří o ní zatím
 • 00:11:15 neslyšeli pravdivě.
 • 00:11:20 Víra lidem v misiích, ale nejen
  v misiích, ale i v těch nemisijních
 • 00:11:26 zemích, jestli se vůbec o nějakých
  dá mluvit, protože Česko je
 • 00:11:31 misijní zemí par excelence.
  Ale všude.
 • 00:11:36 Všude víra je člověku k tomu,
  aby objevil sám sebe, objevil druhé
 • 00:11:43 a objevil svůj vztah k Bohu.
 • 00:11:51 Otec Zdeněk Čížkovský po svém
  návratu do ČR prohlásil,
 • 00:11:55 že misie u nás je mnohem
  těžší než u Zulů.
 • 00:11:59 Afričané totiž alespoň něčemu věří.
 • 00:12:01 Víra jim není cizí, kdežto Češi
  už nevěří vůbec ničemu.
 • 00:12:28 Mě samotný kostel a víra
  nic neříkaly.
 • 00:12:31 Na základní škole jsem si říkal,
  až mi bude 18 let,
 • 00:12:35 tak už do kostela nevstoupím.
  Protože já se v kostele nudím.
 • 00:12:41 Mnohokrát se stalo, že místo mše
  svaté jsem šel do kina.
 • 00:12:47 Po kostele jsem potkal kamaráda
  a ptal jsem se, o čem farář dneska
 • 00:12:51 povídal, co tam bylo zajímavého?
 • 00:12:53 Abych to pak mohl sdělit svým
  rodičům, kteří se vždycky ptali,
 • 00:12:56 o čem bylo kázání.
 • 00:12:58 Až teprve pak to přišlo tak náhle,
  najednou, myslím, že se to stalo
 • 00:13:04 v okamžiku, když papež
  Jan Pavel II., tehdy ještě nebyl
 • 00:13:10 zvolený papežem, byl to kardinál,
  tak v tomto okamžiku - dodnes si
 • 00:13:15 pamatuji, že to byla neděle,
  když pouštěli přenos v televizi
 • 00:13:20 z té slavnostní mše svaté,
  a mě to vůbec nebavilo.
 • 00:13:25 Seděl jsem ve svém pokoji,
  otevřely se dveře a mamka říká,
 • 00:13:29 ty se nepůjdeš podívat?
 • 00:13:31 Tak úplně naštvaný jsem šel,
  díval jsem se na to.
 • 00:13:36 A až teprve za nějakou dobu
  najednou jsem v sobě pocítil
 • 00:13:41 jako povolání. Myslím, že cesta
  k víře začala v mém životě
 • 00:13:44 od tohoto okamžiku.
 • 00:13:48 Této bohoslužby se zúčastňují děti,
  které se připravují
 • 00:13:51 na první svaté přijímání.
 • 00:14:15 Pět hořících svící symbolizuje
  pět kontinentů a propojení
 • 00:14:18 věřících po celém světě.
 • 00:14:26 Pomůžu ti nést každé tvé břímě,
 • 00:14:32 pokud mi je dáš.
 • 00:14:41 Já jsem odmalička chtěl být
  učitelem. Nechtěl jsem být
 • 00:14:43 pilotem ani popelářem,
  ale chtěl jsem být učitelem.
 • 00:14:47 A splnilo se mi to.
  Já jsem dostudoval.
 • 00:14:50 Vystudoval jsem jazyky
  a začal jsem učit.
 • 00:14:53 A v té době jsem byl,
  nebo jsem měl být šťastný,
 • 00:15:02 protože se mi splnily všechny
  největší mé sny.
 • 00:15:07 No jo, ale já jsem právě
  po těch studiích,
 • 00:15:10 i po těch všech vztazích, kterými
  to procházelo, šťastný nebyl.
 • 00:15:14 A tak jsem se začal ptát po tom,
  proč nejsem šťastný?
 • 00:15:20 Já jsem chodil na střední školu
  na gymnázium.
 • 00:15:22 Po tom gymplu jsem měl docela
  jasnou představu, že moje cesta
 • 00:15:27 bude, že se ožením, že budu
  spokojeně ženatý,
 • 00:15:31 že budu mít pěknou rodinku.
 • 00:15:34 V té době jsem byl lehce platonicky
  zamilován do jedné dívky
 • 00:15:39 a opravdu jsem si myslel,
  že to bude moje cesta.
 • 00:15:45 První zastavení:
  Ježíš je odsouzen k smrti.
 • 00:15:47 Klaníme se Ti, pane Ježíši Kriste,
  a děkujeme Ti,
 • 00:15:51 neboť svým hříchem
  jsi vykoupil svět.
 • 00:16:02 To přátelství s tou slečnou
  začínalo být trošku intenzivní.
 • 00:16:06 Je zajímavé, že právě v té době,
  kdy jsem si myslel, že náš vztah
 • 00:16:11 bude opravdu intenzivnější,
  tak v tu dobu se velmi vehementně
 • 00:16:16 v mém životě ozval Bůh.
 • 00:16:19 A já jsem jí to nedokázal říct
  z očí do očí, tak jsem jí nejprve
 • 00:16:21 napsal dopis, kde jsem se jí to
  snažil vysvětlit.
 • 00:16:24 Ale já sám jsem tomu nerozuměl,
  co se se mnou děje.
 • 00:16:28 Moc jsem nerozuměl tomu,
  kdo mě to vlastně kontaktoval.
 • 00:16:31 Nebo nerozuměl jsem
  tomu Božímu pozvání.
 • 00:16:33 Dostal jsem se na rok do Itálie
  do Říma, kde jsem rok pracoval
 • 00:16:37 na poutním domě Velehrad.
 • 00:16:39 Potkal jsem tam svého spolubratra
  pátera Martina Sedloně,
 • 00:16:44 který tam v tu dobu studoval.
 • 00:16:47 A s ním jsme se taky začali stýkat,
  on mi začal více říkat o oblátech,
 • 00:16:51 já jsem ho také více začal
  navštěvovat v domě, kde bydlel.
 • 00:16:55 A po tom roce nějak ve mně dozrálo
  rozhodnutí, že bych to rád zkusil
 • 00:17:01 u oblátů, že jsem měl dojem,
  že to je ta cesta,
 • 00:17:04 na kterou mě Bůh volá.
 • 00:17:06 Je pravda, že ještě asi 2 roky
  jsme na sebe nějakým způsobem
 • 00:17:09 mysleli, že vždycky, když jsem ji
  potkal, tak mi nebylo zrovna lehko.
 • 00:17:14 Zvláště, když jsem pak v semináři
  měl docela těžkosti a už to nebyla
 • 00:17:17 taková legrace s tím Bohem
  jako na začátku.
 • 00:17:20 Ale už tam přišla docela těžká
  práce a dřina, opravdu Bůh mě vedl,
 • 00:17:25 abych nejprve sestoupil trošku
  do toho svého nitra.
 • 00:17:31 Takže to byly těžké roky.
 • 00:17:34 Ale po těch dvou letech
  to asi odeznělo.
 • 00:17:36 Aspoň z mojí strany.
 • 00:17:40 Pro mě je vždycky překvapující,
  že nejvíce o celibátu mluví ti,
 • 00:17:42 kteří ho nežijí.
 • 00:17:44 Když hovořím s farníky,
  tak většinou přijdou a říkají,
 • 00:17:47 otče, já bych ten celibát zrušil.
 • 00:17:51 A já vždycky říkám -
  a já bych ho ponechal,
 • 00:17:54 protože myslím, že je to obrovský
  dar, který člověk může prožít.
 • 00:17:58 Navíc mně se zdá, že v dnešním
  světě je to čím dál víc znamení,
 • 00:18:02 protože celibát a čistota pro nás
  řeholníky je obrovským znamením,
 • 00:18:07 že jde žít ještě jinak.
 • 00:18:38 Můj manžel jezdil pracovat
  za Tábor.
 • 00:18:42 Má ve zvyku, že když je v Táboře
  na úřadě, tak se zajde pomodlit
 • 00:18:48 do kostela v Táboře, a když jede
  třeba touhle stranou, tak se jede
 • 00:18:53 pomodlit do klokotského kostela.
 • 00:18:56 Jednou tady uviděl pozvánku na
  katechezeneokatechumerátní cesty.
 • 00:19:06 Když jel večer z práce,
  tak zašel na ty první katecheze,
 • 00:19:09 přijel domů a mě i děti pozval,
  takže od příště už jsme jezdili
 • 00:19:13 s ním, a jsme tomu rádi.
 • 00:19:44 Život v oblátské komunitě
  je pestrý a intenzivní.
 • 00:19:49 Každý řeholní řád má nějaké
  charisma, tzn. to, čím se
 • 00:19:55 vyznačuje a co ho odlišuje
  od ostatních řádů.
 • 00:19:59 To charisma je dáno samozřejmě
  už zakladatelem toho řádu.
 • 00:20:03 On ho vložil do toho svého díla
  a to charisma se předává
 • 00:20:07 po generace řeholníků.
 • 00:20:10 A právě pro obláty jedním
  z klíčových bodů toho charismatu
 • 00:20:16 je komunita.
 • 00:20:20 Na oblátské kongregaci mě zaujal
  takový trošku jakoby test,
 • 00:20:26 když třeba se stalo, asi dvakrát
  po sobě, že já sedím dole v kapli
 • 00:20:31 a nějak v tichu se modlím
  nebo se snažím modlit,
 • 00:20:37 a teď obláti přijedou a vystoupí
  z auta. A v tom autě je veselo.
 • 00:20:41 A to tam slyším přes okénko.
  Prostě jsou šťastní.
 • 00:20:47 Asi mě teď nejvíc mrzí to,
  že se obláti rozhodli opustit
 • 00:20:49 město Kroměříž, ale já si sama
  říkám, že tu myšlenku oblátskou
 • 00:20:53 opustit nechci, že chci zůstat
  s nimi dál ve spojení,
 • 00:20:58 ať jsou kdekoliv.
 • 00:21:02 Když já jsem pochopil, že Kristus
  pro mě položil svůj život a vstal
 • 00:21:06 z mrtvých, abych já mohl žít,
  tak se ptáte, jak vy můžete
 • 00:21:10 na tenhle největší dar, kterého se
  člověku může dostat, odpovědět.
 • 00:21:15 A zjistíte, že jedinou odpovědí je
  to, že darujete taky svůj život.
 • 00:21:20 Darujete svůj život v tom
  přeneseném slova smyslu,
 • 00:21:24 to znamená, vy ho nabídnete Bohu.
 • 00:21:26 Ale Bůh si ho nikdy nenechá
  jen tak pro sebe,
 • 00:21:29 vždycky ho dá těm ostatním lidem.
  To je i v Boží logice.
 • 00:21:37 Já jsem se dostal do takové
  situace, kdy jsem málem zavinil
 • 00:21:40 smrt člověka. A to byl takový dost
  silný impulz, začít přemýšlet
 • 00:21:43 o tom, co vlastně život je?
 • 00:21:46 Jestli to není něco víc než narodit
  se a umřít, koupit a prodat,
 • 00:21:51 vydělat a utratit.
 • 00:21:53 A začal jsem hledat.
 • 00:21:56 Začal jsem hledat,
  co je za tím víc.
 • 00:21:59 Samozřejmě něco jsem věděl
  o křesťanství, protože říkám,
 • 00:22:01 už jsem byl pokřtěn, takže jsem
  začal hledat křesťanství
 • 00:22:05 a začal jsem hledat Boha.
  A trvalo to...
 • 00:22:12 V té době jsem se ještě seznámil
  s manželkou, která byla věřící,
 • 00:22:17 a takové to hlavní hledání trvalo
  možná 3 roky.
 • 00:22:22 A po tu dobu jsem si prošel,
  já bych řekl, že dost usilovně
 • 00:22:26 jsem tenkrát tu víru hledal,
  a s Bohem jsem se, říkám to
 • 00:22:30 doslova, srazil.
 • 00:22:31 Srazil jsem se s vírou, která není
  jenom rozměrem jaksi nějakých
 • 00:22:37 argumentů, nějakých rozumových
  poznání, i když to samozřejmě
 • 00:22:40 k tomu vedlo, ale srazil jsem se
  s ním v srdci.
 • 00:22:44 A pochopil jsem,
  že vlastně víra je vztah.
 • 00:22:49 A právě díky tomu 3letému hledání
  a tomu, co následovalo,
 • 00:22:54 jsem pochopil, že spousta lidí,
  i křesťanů,
 • 00:22:57 vlastně tu víru srdcem nepoznala.
 • 00:23:01 A to mě motivuje k tomu,
  jak k té víře přivádět právě srdce.
 • 00:23:16 Obláti také pomáhají obyvatelům
  azylového domu.
 • 00:23:20 Víra?
 • 00:23:22 No, není to jenom takový
  jednoduchý pojem.
 • 00:23:28 Dneska se to dá říct opravdu
  jen o některých lidech.
 • 00:23:32 Já jsem v podstatě taky
  sám sebe zklamal, ale věřím si,
 • 00:23:35 že to půjde dál.
 • 00:23:38 Abych nebyl takovým vyloženě
  outsiderem. Takhle bych to řekl.
 • 00:23:45 Boha si představuji asi tak nějak
  jako svého tátu s mamkou dohromady.
 • 00:23:50 Moji rodiče jsou moudří,
  jsou hodní a umějí odpouštět.
 • 00:23:58 Já si myslím, že my ani nechceme
  nic lidem předávat.
 • 00:24:02 My sami se snažíme být pravdiví
  v tom svém životě,
 • 00:24:06 v tom dobrodružství,
  které sami prožíváme s Bohem.
 • 00:24:10 A pokud to někoho zaujme
  nebo osloví, tak my se rádi
 • 00:24:13 nějak podělíme o to,
  co s Bohem prožíváme.
 • 00:24:18 Takže být misionářem je pro mě
  být na tom místě, kam mě Bůh
 • 00:24:23 pozval, povolal, a být tam
  svědkem Boží lásky.
 • 00:24:57 Posláním nás oblátů Panny Marie
  Neposkvrněné je být k dispozici
 • 00:25:02 lidem, kteří to nejvíce potřebují.
 • 00:25:06 Takže my bychom opravdu měli být
  otevření vůči těm lidem,
 • 00:25:09 kteří mají nějakou nouzi.
 • 00:25:11 A ta nouze, to nemusí být vůbec
  nouze jenom materiální,
 • 00:25:14 protože to je velmi široký pojem.
 • 00:25:16 Čili může mít nouzi vnitřní -
  člověku může být těžko, neví,
 • 00:25:20 co se životem, nebo hledá
  nějaký hlubší smysl,
 • 00:25:24 a my se snažíme být těmi,
  kteří sami se učíme žít s Bohem.
 • 00:25:30 Sami jsme na té cestě s Bohem,
  pro nás samotné
 • 00:25:32 je to dobrodružství.
  Je to tajemství.
 • 00:25:34 Někdy to jde dobře,
  někdy se sami pereme.
 • 00:25:37 Ale my se vlastně svým životem
  snažíme vydávat svědectví
 • 00:25:41 pro druhé lidi.
 • 00:25:56 SKRYTÉ TITULKY: Simona Sedmihorská
  Česká televize, 2010

Související