iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
3. 4. 2010
16:35 na ČT2

1 2 3 4 5

35 hlasů
10757
zhlédnutí

Zasvěcení

Premonstrátky

26 min | další Vzdělávání »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Zasvěcení - Premonstrátky

 • 00:00:14 Když jsem vstupovala do kláštera,
  tak jsem se ptala našeho pátera
 • 00:00:17 Tedeáše, proč vlastně - já jsem
  nevěděla, že jsou premonstrátky
 • 00:00:22 a premonstráti, přece je jich
  tolik, a nikdo o nich neví.
 • 00:00:27 A on říkal, že to je prostě
  naše spiritualita.
 • 00:00:32 Že my děláme všechno
  tak nějak v tichu.
 • 00:00:36 My tu nejsme na to, aby nás viděli
  lidé, ale jsme tu pro Pána.
 • 00:00:41 Pán Ježíš taky žil skrytým životem.
 • 00:00:44 30 let nikdo nevěděl,
  že Boží syn se stal člověkem.
 • 00:00:58 Málokteré duchovní dílo vyrostlo
  v tolik různých podob zasvěceného
 • 00:01:02 života jako Spiritualita
  svatého Norberta z Xanten.
 • 00:01:06 Už téměř 900 let pro jeho cestu
  ženy opouštějí slibnou
 • 00:01:10 světskou kariéru.
 • 00:01:25 Svatý Norbert, původně vysoký
  dvorský diplomat, drží
 • 00:01:30 ve zdvižené paži monstranci.
 • 00:01:35 Jednou v bouři ho zasáhl na koni
  blesk, upadl, zaslechl Boží hlas
 • 00:01:40 a proměnil se v kajícníka, kazatele
  chudoby a Kristovy přítomnosti
 • 00:01:44 v našem světě.
 • 00:01:47 V monstranci v eucharistii.
 • 00:01:50 Stal se knězem a pro své bratry
  kněze založil v pusté krajině
 • 00:01:55 francouzského Prémontré klášter.
 • 00:02:00 A přesto odtud, jakoby z ničeho,
  povstaly chrámy nebývalé mohutnosti
 • 00:02:06 a krásy, které zdobí Čechy
  i Moravu.
 • 00:02:11 Jako by chtěly svědčit o vzácném
  pokladu, skrytém uvnitř nich,
 • 00:02:16 který svatý Norbert tolik miloval.
 • 00:02:26 Svatý Norbert kázal a hlásal
  skutečnou Ježíšovu
 • 00:02:29 přítomnost v eucharistii.
 • 00:02:31 Takže my, jako premonstráti
  a premonstrátky,
 • 00:02:34 uctíváme eucharisty
  více, protože svatý Norbert v době,
 • 00:02:38 kdy žil, tuto úctu propagoval.
 • 00:02:45 Když jsem před eucharistií,
  tak nepotřebuji vidět, slyšet,
 • 00:03:09 prostě jsem u Pána, u jeho nohou.
 • 00:03:20 Skládám mu do jeho rukou všechno,
  celý svůj život i životy všech
 • 00:03:24 lidí, prosím, děkuji...
  Prostě jsem u Pána.
 • 00:03:33 V monstranci je uložena hostie,
  proměněná během mše v tělo
 • 00:03:37 Ježíše Krista - v rukou kněze.
 • 00:03:41 A právě kněžský stav toužil
  svatý Norbert obrodit.
 • 00:03:47 Jakou úlohu však přisoudil
  ženám premonstrátkám?
 • 00:03:57 Připravujeme na mši svatou texty,
  ze kterých se slouží.
 • 00:04:01 Připravujeme kalich, hostie.
 • 00:04:05 A to všechno se potom odnese
  na své místo do baziliky.
 • 00:04:09 Z tohoto místa se připravuje
  také kněz, který se tady obléká
 • 00:04:13 a připravuje předem mši svatou.
 • 00:04:18 Svatý Norbert měl smysl
  pro realitu.
 • 00:04:20 Poté, co se kolem něho sdružili
  bratři a založil pro ně
 • 00:04:24 1120 společenských Prémontré,
  tak sledoval a viděl,
 • 00:04:30 že i ženy mají povolání
  k duchovnímu životu.
 • 00:04:33 Původně bratři i sestry,
  tedy 1. a 2. řád,
 • 00:04:35 žili společně vedle sebe.
 • 00:04:37 Muži, mezi nimiž byli kněží,
  se starali duchovně svátostmi
 • 00:04:42 o tu ženskou větev.
 • 00:04:44 A zase ženy podporovaly adorací,
  kontemplativní modlitbou bratry
 • 00:04:48 v jejich apoštolském působení.
 • 00:04:51 A samozřejmě možná ze začátku
  nějaké praktické věci: starost
 • 00:04:54 o postel, praní oltářních pokrývek,
  šití, oblečení.
 • 00:05:01 To všechno zřejmě měly sestry,
  kromě těch modliteb, na starosti.
 • 00:05:06 Byly to kláštery uzavřené.
 • 00:05:09 Přísně klauzurní.
 • 00:05:12 Proto, aby se tam ženy obětovaly,
  aby se modlily.
 • 00:05:18 V Doksanem u Litoměřic měl
  strahovský konvent svůj ženský
 • 00:05:21 protějšek téměř 700 let.
 • 00:05:31 Řehole, kterou Norbert,
  rodem šlechtic, převzal
 • 00:05:34 od sv. Augustina, přitahovala
  šlechtičny i dcery králů.
 • 00:05:41 Blahoslavená dcera Alžběty Uherské.
 • 00:05:45 Dcera českého krále Vladislava.
 • 00:05:49 Tady v Doksanech dostala výchovu
  i svatá Anežka Česká,
 • 00:05:52 dcera Přemysla Otakara I.
 • 00:05:55 A přece jejich víře rozuměl svět
  jen zřídka.
 • 00:06:03 Na začátku husitských válek byl
  klášter vypleněn a bylo zde husity
 • 00:06:07 povražděno asi 300 obětí.
 • 00:06:09 Několika sestrám se podařilo utéci
  do okolních lesů, kde nějakou dobu
 • 00:06:14 přežívaly, a posléze se 3 z nich
  vrátily do vypleněného kláštera.
 • 00:06:18 Od té doby má doksanský konvent
  ve znaku tři sestry.
 • 00:06:24 Dívky žily za uzavřenými zdmi
  kláštera po celý život.
 • 00:06:30 "Já, sestra Gertruda, se dávám
  a zasvěcuji církvi Narození
 • 00:06:35 Panny Marie a slibuji, že budu žít
  životem obrácení a společenství,
 • 00:06:41 hlavně v chudobě, čistotě
  a poslušnosti, podle řehole
 • 00:06:46 svatého Augustina a konstitucí
  kanovnic Premonstrátského řádu."
 • 00:06:56 Ve vrcholu barokní doby nastal
  ve zdejším klášteře velký rozkvět.
 • 00:07:04 Sestry se věnovaly nejen své hlavní
  náplni, duchovnímu kontemplativnímu
 • 00:07:08 životu, ale také dalším činnostem.
 • 00:07:10 Víme, že zde byla zahrada,
  kde se pěstovaly léčivé rostliny.
 • 00:07:13 Z nich sestry vyráběly medikamenty.
 • 00:07:16 A ty léky byly rozdělovány
  do vesnic v okolí.
 • 00:07:19 Bohoslužby byly proslulé velmi
  kvalitním zpěvem samotných sester.
 • 00:07:33 Uprostřed rozkvětu přišla
  nenadálá rána.
 • 00:07:36 Josef II. v r. 1792 zrušil
  zdejší klášter sester premonstrátek
 • 00:07:41 a pak se tady vystřídali
  někteří další vlastníci.
 • 00:07:45 Nějakou dobu armáda, lazaret
  a soukromí vlastníci.
 • 00:07:51 Nejbližší kláštery premonstrátek
  se nacházely v Polsku.
 • 00:07:54 Z českého území ženská odnož řádu
  zmizela na dlouhou řadu desetiletí.
 • 00:08:19 A přece se cesta k návratu
  premonstrátek našla.
 • 00:08:22 V nové formě zasvěceného života,
  otevřeného světu.
 • 00:08:27 Lidé si zvykli potkávat sestry
  v hábitech na ulicích,
 • 00:08:30 jako učitelky ve školách
  a sestry v nemocnicích,
 • 00:08:34 v desítkách jejich útulků
  pro sirotky a staré lidi.
 • 00:08:38 Ve službě Bohu přímou pomocí
  trpícímu člověku.
 • 00:08:46 Začalo to tady, na Moravě.
 • 00:08:49 Jako by Kristus, skrytý
  v eucharistii, novým způsobem
 • 00:08:52 volal ženy do své nebeské radosti
  uprostřed premonstrátské rodiny.
 • 00:09:06 Začátkem 20. století páter Frejka,
  člen strahovské kanonie
 • 00:09:10 tady na Svatém Kopečku, založil
  Kongreagaci sester premonstrátek.
 • 00:09:14 Pomoc přišla z Krakova.
 • 00:09:17 Jejich 1. představená byla
  krakovská sestra.
 • 00:09:21 Naše Kongregace vznikla
  jako apoštolská.
 • 00:09:26 Naším heslem je být připraveny
  ke každému dobrému dílu.
 • 00:09:30 Proto přijímáme všechno,
  kde je potřebné pomáhat.
 • 00:09:36 Páter Frejka nenavázal úplně
  na doksanský řád,
 • 00:09:39 protože sestry v Doksanech
  byly kontemplativní,
 • 00:09:42 kdežto Kongregace tady
  byla aktivní.
 • 00:09:47 Kongregace jsou mladšího data,
  řády jsou starého data.
 • 00:09:49 Sestry premonstrátky, které
  jsou třeba na Svatém Kopečku,
 • 00:09:53 tak ty jsou otevřené.
  Ty působí navenek.
 • 00:09:56 Působí v domovech důchodců,
  působí na Svatém Kopečku.
 • 00:10:02 Tam je mnohem větší otevřenost
  a jiný způsob života,
 • 00:10:06 než je tomu u těch klauzurních
  sester.
 • 00:10:10 Rozmach byl obrovský.
 • 00:10:14 Nakonec do toho 50. roku Kongregace
  měla kolem 200 sester.
 • 00:10:19 Na to, že vznikla v r. 1902,
  na tu krátkou dobu,
 • 00:10:23 to byl poměrně velký rozmach.
 • 00:10:34 Paní Hlavatá, pojďte,
  budete sedět u stolu, pravda.
 • 00:10:40 Myslím, že tenhle domov
  je skutečně domovem.
 • 00:10:43 Že to není jenom nějaký domov
  důchodců, ale domov pro lidi,
 • 00:10:49 kteří se mají rádi
  a navzájem si pomáhají.
 • 00:10:53 Chceme spolu tak tvořit
  jednu rodinu.
 • 00:10:56 Nejdůležitější je to,
  že to dělám pro Pána.
 • 00:11:00 A že chci chválit Pánaboha
  i tou prací i tím, že tu jsem.
 • 00:11:07 Že jsme tu, že se modlíme,
  že mu předkládáme problémy,
 • 00:11:14 těžkosti, s kterými k nám lidi
  přicházejí. Že mu předkládáme
 • 00:11:20 jejich život, že žijeme s nimi.
 • 00:11:28 Já jsem tady víc jak 10 let
  a nestěžuji si.
 • 00:11:31 Já jsem nadmíru spokojen.
 • 00:11:34 Tamhle nám prostřou hezky stoly,
  ubrusy a všecko k tomu.
 • 00:11:39 Před Vánocemi se tu vystřídá
  kolikrát. Děti.
 • 00:11:47 Prostě práce s nemocnými
  nebo setkávání se s nemocnými
 • 00:11:51 nebo s jakkoli trpícími,
  vidím v něm trpícího Krista.
 • 00:11:58 Samozřejmě je to především můj
  bližní, ale dále v něm vidím
 • 00:12:04 Krista, který jde tímto životem,
  který v něm trpí.
 • 00:12:12 Případně v lidech zase naopak,
  kteří prožívají pěkné chvíle,
 • 00:12:16 zase já věřím, že to je i on,
  který v nich prožívá
 • 00:12:19 ty pěkné chvíle.
 • 00:12:25 Co vlastně naplňuje vnitřní život,
  spiritualitu premonstrátek?
 • 00:12:36 Život našeho Pána Ježíše Krista,
  láska Boží a společenství
 • 00:12:39 Svatého ducha ať je s vámi
  se všemi.
 • 00:12:43 I s tebou.
 • 00:12:50 Premonstrátská spiritualita má
  vlastně takových 5 pilířů,
 • 00:12:52 5 takových bodů.
 • 00:12:54 Je to úcta eucharistická,
  mariánská, liturgická,
 • 00:12:57 potom zahrnuje kající život
  a apoštolát.
 • 00:13:03 Pedagogická činnost je apoštolátem,
  který já momentálně mám svěřený.
 • 00:13:09 A jsme na Cyrilometodějské
  teologické fakultě.
 • 00:13:14 Já učím didaktiku.
  Je to v podstatě umění, jak učit.
 • 00:13:19 Ale zkusme si vybrat některé
  z nich. Každý z vás si může vybrat
 • 00:13:23 některé ze stavení přímo.
 • 00:13:28 Zkuste si je vzít do ruky
  a popřemýšlet nad tím.
 • 00:13:39 Pro mě osobně nejdůležitější
  je život liturgie.
 • 00:13:45 Jednak je to prožívání mše svaté,
  jednak je to ta denní modlitba
 • 00:13:49 církve, abychom tak nějak pěkně
  slavnostně oslavovali Pána Boha.
 • 00:13:58 Jak už při té mši svaté,
  tak při té denní modlitbě církve.
 • 00:14:03 Bod kajícnosti premonstrátského
  patera, to už v dnešní době není
 • 00:14:09 třeba formou nějakých přísných
  postů nebo vnější kajícnosti,
 • 00:14:14 ale spíš se to přesouvá
  do té roviny, že jde o trpělivé
 • 00:14:20 snášení všedního života.
 • 00:14:29 Je to i náročné, protože tady nejde
  jen o to, abychom si říkali
 • 00:14:35 sladká slova, ale abychom společně
  šli za Kristem, hledali pravdu
 • 00:14:40 a pomáhali si navzájem být lepší.
 • 00:14:48 A tam, kde je Kristus,
  tam je taky kříž.
 • 00:14:51 -Pane, smiluj se.
  -Pane, smiluj se.
 • 00:14:55 -Bože, náš nebeský Otče.
  -Smiluj se.
 • 00:15:00 Myslím si, že tak, jak je to
  postaveno, že ten 1. bod,
 • 00:15:03 ta eucharistie, by měla být
  takovým vrcholem.
 • 00:15:05 Měla by se prolínat
  do těch ostatních bodů toho.
 • 00:15:09 Ať je to třeba v té kajícnosti,
  tak určitě všechno to vychází
 • 00:15:12 z té eucharistie.
 • 00:15:15 Srdce Ježíšovo,
  vhodné veškeré chvály.
 • 00:15:17 Smiluj se nad námi.
 • 00:15:20 V eucharistii je Kristus přítomen,
  ale je to předmět víry.
 • 00:15:24 My nevidíme nic než proměněnou
  hostii, takže tam vlastně zrakem
 • 00:15:31 a smysly Krista nevnímáme,
  ale právě očima víry.
 • 00:15:42 Je to Bůh, je to Ježíš Kristus
  ukřižovaný i vzkříšený.
 • 00:15:46 Vlastně byl ukřižován, ale vstal
  z mrtvých, je vzkříšený,
 • 00:15:50 takže je to tentýž Bůh,
  který byl na kříži,
 • 00:15:53 i který byl posléze vzkříšen.
 • 00:15:58 Je to Pán, je to živý Pán,
  který se nám dává v kousku chleba.
 • 00:16:04 A dává se nám všem.
 • 00:16:07 A pak už nejsme jenom lidi,
  on bydlí v nás,
 • 00:16:11 jsme živými svatostánky.
 • 00:16:14 A pak platí to, co řekl Ježíš:
  "Já budu s vámi po všechny dny
 • 00:16:19 a jsem s vámi po všechny dny
  až do skonání světa."
 • 00:16:30 Patřím k premonstrátské rodině
  od sedmačtyřicátého roku.
 • 00:16:36 A ještě se mě to neomrzelo.
  Jsem šťastná jak blecha v košili.
 • 00:16:43 Kdo ví, kolik opuštěných dětí,
  lidí nemocných a starých
 • 00:16:47 prošlo rukama těchto žen,
  které pak komunistický režim
 • 00:16:51 vyhnal z jejich klášterů do továren
  a zapadlých míst v pohraničí.
 • 00:16:55 Po r. 1950 bychom už sestru
  v hábitu na ulici nepotkali,
 • 00:17:00 a přece Norbertovu Spiritualitu
  znovu obohatila
 • 00:17:03 nová forma zasvěcení.
  Premonstrátský institut.
 • 00:17:08 Posaďte se hezky na židli,
  pomalu se chyťte. Tak, výborně.
 • 00:17:14 Tak, odpočiňte si tady.
 • 00:17:19 Naše jedna sestra v Institutu
  nazvala náš život takovým
 • 00:17:23 básnickým příkladem,
  že chceme být také chlebem.
 • 00:17:27 Tak, jako Kristus se dává
  jako chléb, tak my bychom
 • 00:17:31 také chtěli být tímto chlebem
  pro druhé.
 • 00:17:35 Aby nás jaksi měli k dispozici
  právě ti nemocní,
 • 00:17:39 tzn. jednoduchý, prostý
  a přiměřený těm lidem,
 • 00:17:45 kteří nás potřebují.
 • 00:17:49 V civilu pracujeme proto,
  že jsme více lidmi takto přijímáni.
 • 00:17:55 Jsme jako jedni z nich,
  nijak se nelišíme
 • 00:17:58 a oni tu službu, když jsme
  v civilu, často přijímají lépe,
 • 00:18:06 než kdybychom byly oblečeny
  v hábitu.
 • 00:18:09 S tím máme konkrétní zkušenosti.
  Zvlášť v té domácí péči.
 • 00:18:14 Jsme celkem 4 s věčnými sliby
  a žijeme každá jinde,
 • 00:18:20 ale sházíme se na společnou
  modlitbu, na společné duchovní
 • 00:18:25 obnovy, snažíme se setkávat
  co nejčastěji, abychom se
 • 00:18:30 vzájemně povzbudily, posílily,
  ale každá z nás pracuje úplně
 • 00:18:35 na jiném poli a někde jinde.
 • 00:18:40 Takže žijeme samostatně
  a to společenství prožíváme
 • 00:18:44 někdy tak jenom na dálku.
 • 00:18:49 Máme tu oporu v myšlence,
  představě, i v té soukromé modlitbě
 • 00:18:54 myslíme jedna na druhou.
 • 00:18:57 Nerozhoduje se na základě
  rozhodnutí představené,
 • 00:19:00 protože takovou představenou nemám.
 • 00:19:02 Naším duchovním vůdcem
  je opat Želivské kanonie,
 • 00:19:06 ale v jednotlivých konkrétních
  situacích se řídím svým vlastním
 • 00:19:10 svědomím a svou povinností,
  kterou jsem dobrovolně přijala.
 • 00:19:15 Stává se, že někteří pacienti
  potřebují službu i pozdě večer,
 • 00:19:20 nebo si někdy mohou zavolat,
  když se stav zhorší, v noci.
 • 00:19:25 A samozřejmě ta samostatnost
  je pro mě pomocí.
 • 00:19:37 Ale vraťme se do Doksan.
 • 00:19:39 K základu premonstrátské služby
  světu uvnitř společenství kláštera.
 • 00:19:46 V oběti a kontemplativní modlitbě.
 • 00:19:54 "Zvláště dbejte o zachování
  jednomyslnosti,
 • 00:19:56 vždyť proto jste se sdružili
  v jednu společnost.
 • 00:19:59 Mějte jednu duši a jedno srdce
  v Bohu. O ničem neříkejte,
 • 00:20:02 že je to vaše vlastní,
  ale mějte všechno společné.
 • 00:20:06 Všechny tedy žijte jednomyslně
  a svorně a vzájemně v sobě ctěte
 • 00:20:11 Boha, jehož chrámy jste se staly."
 • 00:20:18 Kněz, který působil v Doksanem,
  náš kněz přišel s myšlenkou,
 • 00:20:22 že by bylo dobré, aby se sestry,
  které tam byly až do Josefa II.,
 • 00:20:27 znovu vrátily.
 • 00:20:29 A tak jsme se vypravili
  do Krakova.
 • 00:20:35 V Krakově je klášter pemonstrátek,
  jehož mateřským klášterem byly
 • 00:20:38 právě Doksany.
 • 00:20:40 Sestry dovolily, aby dvě z nich
  přišly obnovit jejich mateřský
 • 00:20:45 klášter do Doksan.
 • 00:20:50 V podstatě tu byly ruiny.
 • 00:20:55 Naši strahovští bratři nám
  odkoupili od státu nejvíc
 • 00:20:58 zchátralou část budov.
 • 00:21:00 To prostě byla jenom taková
  možnost.
 • 00:21:02 Byly tu bývalé stáje a chlévy,
  našly jsme tu ještě zbytky hnoje.
 • 00:21:09 A střecha úplně padala.
  Tak vypadal náš klášter.
 • 00:21:23 Život premonstrátky v klauzuře
  je vlastně nenápadný,
 • 00:21:28 někdy neslaný nemastný,
  někdy je to legrace,
 • 00:21:33 někdy je to vážné,
  někdy člověk prostě nic necítí.
 • 00:21:43 Ale ten cíl, ke kterému člověk
  směřuje, to, že Bůh je,
 • 00:21:47 že jsem přesvědčená o tom,
  že jsem tady na správném místě,
 • 00:21:52 že mě k tomu Pánbůh pozval,
  tak to dává všemu smysl.
 • 00:22:02 Já jsem vstoupila do Doksan proto,
  že jsem cítila velkou touhu
 • 00:22:07 po hlubším duchovním životě,
  po hlubší modlitbě.
 • 00:22:17 Já jsem dřív ve svém zaměstnání
  pomáhala lidem, ale ta moje
 • 00:22:20 největší touha, kterou jsem v sobě
  nějak cítila, byla touha těm lidem
 • 00:22:24 nějak předávat Boha.
  Vést je k Ježíši, ke Kristu.
 • 00:22:29 Tak nějak postupně jsem dospěla
  k tomu, i Pán mě tak nějak vedl
 • 00:22:33 a pozval k tomu životu
  té modlitby.
 • 00:22:38 V podstatě jsem došla k takovému
  poznání, které se může rovnat
 • 00:22:43 jistotě, že to asi největší,
  co já osobně můžu lidem dát
 • 00:22:49 a nějak jim vlastně i toho Boha
  nějak zprostředkovat,
 • 00:22:53 to je modlitba a oběť.
 • 00:23:01 Spousta lidí se na nás obrací,
  prosí nás, abychom se modlili
 • 00:23:05 za cokoli, v čem cítí,
  že tu modlitbu potřebují.
 • 00:23:11 Ať už je to třeba prosba
  o zdraví, nebo se někomu stane
 • 00:23:14 nějaká vážná nehoda, nebo taky
  různé problémy v mezilidských
 • 00:23:19 vztazích, které lidi prožívají.
 • 00:23:22 Tak nás prosí, abychom jim pomohli
  modlitbou to nějak urovnat.
 • 00:23:28 K modlitbě za nenarozený život,
  nastávající matky a bezdětné
 • 00:23:33 manžele nás přivedl náš spolubratr,
  který ty problémy znal osobně
 • 00:23:40 z pastorace. A od té doby se
  pravidelně modlíme za děťátka.
 • 00:23:49 Tady je část fotek dětí,
  za které jsme se modlili.
 • 00:23:55 Nebo i rodin,
  za které jsme se modlili a modlíme.
 • 00:24:00 Spoustu fotek taky
  třeba nedostáváme,
 • 00:24:03 některé dostáváme mailem.
 • 00:24:07 Rodiče a babičky nám rádi posílají
  fotky, kde vidíme, že každé miminko
 • 00:24:10 je nejkrásnější na světě.
 • 00:24:32 "Chtěla jsem moc poděkovat
  za modlitby.
 • 00:24:35 Asi před rokem jsem telefonovala
  s prosbou o modlitby
 • 00:24:37 za mé těhotenství."
 • 00:24:40 Děkujeme za narození Františky,
  Cyrila, Tobiáše, Tadeáše, Kláry
 • 00:24:45 a prosíme o tvé vedení k víře.
 • 00:24:48 Ochraňuj jejich životy,
  tvé požehnání a dar zdraví
 • 00:24:52 jak pro tyto děti,
  tak pro jejich rodiče.
 • 00:24:59 Jsou to naše děti.
 • 00:25:01 My svou modlitbou bereme
  za ně odpovědnost.
 • 00:25:05 A myslím si, že je to pro nás
  důležité, že ti lidé zůstávají
 • 00:25:08 v našich modlitbách pořád.
 • 00:25:23 Štěstí člověka je v tom,
  že je stále blíž Bohu.
 • 00:25:28 A pokud člověk se Bohu přibližuje,
  tak mu musí záležet
 • 00:25:33 i na štěstí těch druhých.
 • 00:26:01 SKRYTÉ TITULKY: Simona Sedmihorská
  Česká televize, 2009

Související