iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
27. 2. 2010
15:30 na ČT2

1 2 3 4 5

31 hlasů
7506
zhlédnutí

Zasvěcení

Salesiánky

26 min | další Vzdělávání »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Zasvěcení - Salesiánky

 • 00:00:22 Srdečně vás vítáme při sledování
  přímého přenosu polední modlitby
 • 00:00:26 Anděl Páně z Vatikánu.
 • 00:00:30 Když jsem byla v 7. třídě,
  tak se naskytla příležitost
 • 00:00:33 připravovat se na přijetí
  Svátosti biřmování.
 • 00:00:38 A ve farnosti, kam jsem jezdila
  do školy na 2. stupeň, působil
 • 00:00:42 kněz, Salesián, otec Ludvík
  Otrádovec, a já jsem k němu
 • 00:00:46 měla velkou důvěru.
 • 00:00:48 Tak jsem za ním šla a říkala jsem
  mu, jak se rozhoduji o tom,
 • 00:00:51 co mám dál dělat v životě.
 • 00:00:53 A on mi tenkrát říkal,
  že jeho sestra je v Itálii
 • 00:00:59 a že ten řád, u kterého působí,
  se jmenuje Dcery Panny Marie,
 • 00:01:05 pomocnice křesťanů.
 • 00:01:07 A mně se strašně líbil ten název
  a říkala jsem mu,
 • 00:01:11 že k těmto sestrám
  bych chtěla vstoupit.
 • 00:01:15 A on mi říkal, že je totalita,
  že to nejde.
 • 00:01:19 A já jsem mu říkala, že si myslím,
  že to půjde a jestli by mi
 • 00:01:23 v tom nepomohl.
 • 00:01:26 Začátkem 19. století založil
  italský kněz Jan Bosco Společnost
 • 00:01:30 svatého Františka Saleského,
  jejímž posláním byla péče
 • 00:01:33 o chudé chlapce z ulice.
 • 00:01:36 Dnes je tato kongregace známější
  pod názvem Salesiáni Dona Boska.
 • 00:01:42 Jako odpověď na rostoucí potřebu
  výchovy a vzdělávání děvčat
 • 00:01:45 založil sv. Jan Bosco, spolu se
  sv. Marií Dominikou Mazzarellovou,
 • 00:01:49 řeholní kongregaci Dcer Panny Marie
  Pomocnice - Salesiánky.
 • 00:01:54 Stalo se to r. 1872 v Mornese.
 • 00:01:58 Marie Dominika s několika dalšími
  mladými ženami složila do rukou
 • 00:02:02 Dona Boska své první řeholní sliby.
 • 00:02:05 Stala se 1. představenou
  nového společenství.
 • 00:02:14 Marie Dominika napsala dopisy -
  vlastně to je jediný dokument,
 • 00:02:17 který máme od ní psaný.
 • 00:02:20 Takový jeden nejznámější citát,
  který se líbí i mně, je:
 • 00:02:24 "Radost je znamením srdce,
  které velmi miluje Pána."
 • 00:02:31 V r. 1877 odjely první sestry
  na misie do Ameriky.
 • 00:02:35 Tehdy to vlastně bylo na celý
  život, ony věděly,
 • 00:02:38 že se už nevrátí.
 • 00:02:41 Dneska máme letadla, ale tehdy
  věděly, že už se nevrátí.
 • 00:02:44 Takže jediný kontakt s jejich
  Matkou byl tady přes ty dopisy.
 • 00:02:50 A je to bohatství i pro nás,
  je to pořád obohacující,
 • 00:02:53 pořád v tom nacházíme život.
 • 00:02:57 Dnes řeholní Institut Dcer Panny
  Marie Pomocnice, jehož hlavní
 • 00:03:00 představená Arada sídlí v Římě,
  působí v 92 zemích světa.
 • 00:03:04 Má výchovné poslání misijního rázu.
 • 00:03:07 Více než 14 000 sester se věnuje
  dětem a mládeži.
 • 00:03:18 Já jsem se k Salesiánkám dostala
  přes Salesiány.
 • 00:03:23 Až po totalitě, v r. 1991, jsme
  zjistily, že k nám do vesnice
 • 00:03:32 na jednu chalupu jezdili Salesiáni,
  na tzv. Chaloupky, na ty tábory.
 • 00:03:37 A já jsem se pak začala zajímat,
  co Salesiáni dělají.
 • 00:03:42 Moc se mi líbil způsob,
  jakým komunikovali s kluky
 • 00:03:46 u nás ve farnosti.
 • 00:03:48 Protože když jsme se s nimi
  seznámili, přišli na mši svatou
 • 00:03:51 do naší kaple, tak oni potom
  pozvali kluky na fotbal na hřiště.
 • 00:03:56 A my děvčata jsme se na ně dívaly,
  povzbuzovaly jsme je,
 • 00:04:01 nebo jsme si zahrály spolu
  nějaké hry.
 • 00:04:04 A potom na konci ty kluky
  vyzvali k modlitbě.
 • 00:04:08 A oni říkali, můžeme si spolu
  zazpívat písničku
 • 00:04:11 a bude to jako taková modlitba.
 • 00:04:14 A zpívali píseň "Krásný je vzduch".
 • 00:04:16 A ti naši kluci, ministranti,
  byli malí a neznali to,
 • 00:04:19 ale chtěli zpívat.
 • 00:04:21 Měli zpěvník před sebou,
  tak řvali jenom takovým jako...
 • 00:04:25 ...chtěli zpívat, tak prostě řvali.
 • 00:04:28 Pak při jednom setkání s jedním
  klukem jsem vyslovila větu,
 • 00:04:32 že chci být sestrou Salesiánkou.
 • 00:04:34 Já jsem si do té doby netroufala
  jít k sestrám.
 • 00:04:38 Já jsem říkala, že na to nemám,
  že nejsem tak hodná, tak svatá.
 • 00:04:42 A potom při jednom rozhovoru jsem
  řekla tady tu větu.
 • 00:04:47 Já jsem si to až potom uvědomila,
  co jsem vlastně řekla.
 • 00:04:50 A byla jsem strašně ráda,
  když jsem si to uvědomila.
 • 00:04:54 To je těžko vysvětlit, ale měla
  jsem takový pokoj v srdci a radost.
 • 00:05:06 Spoustu řádů pracuje s mládeží,
  ale každý jiným způsobem.
 • 00:05:11 Kdežto Salesiáni jsou spontánní.
 • 00:05:14 Hrají s nimi hry, jezdí na výlety,
  je to strašně radostná
 • 00:05:18 spiritualita, tak mě to zaujalo.
 • 00:05:26 Před těmi 12 lety mi bylo 18,
  tak by to mohlo být takové
 • 00:05:30 mladistvé nadšení.
 • 00:05:31 Ale to nadšení pro tuhle kongregaci
  mi zůstalo,
 • 00:05:36 tak jsem sem nakonec vstoupila.
 • 00:05:40 Teď mě čeká život tady
  v té komunitě, vychovávat
 • 00:05:44 v Domově mládeže.
  Jsem vychovatelkou.
 • 00:05:48 Pak uvidíme. Rozjíždějí se různé
  kroužky i možnosti.
 • 00:05:53 Spíš se tak jako dívám,
  co bych mohla dát ještě víc,
 • 00:05:56 než jenom třeba být
  tou vychovatelkou.
 • 00:05:59 Jak můžu využít třeba toho,
  že hraju na kytaru,
 • 00:06:02 moje dovednosti.
 • 00:06:06 Posláním institutu je být znamením
  a projevem Boží lásky a mateřské
 • 00:06:11 starostlivosti Panny Marie dětem,
  zvláště dívkám, které mají
 • 00:06:14 nejmenší možnosti uplatnit se
  ve společnosti.
 • 00:06:16 Např. v Praze-Karlíně působí sestry
  v mateřské školce,
 • 00:06:20 škole a na internátě.
 • 00:06:25 Do naší školy přicházejí dívky,
  kterým chceme dát novou šanci.
 • 00:06:28 Jsou to zvláště dívky, které si
  prožily nějaké těžké zkušenosti
 • 00:06:32 nebo mají za sebou nejrůznější
  problémy, ať už s výchovou,
 • 00:06:37 nebo se vzděláním.
 • 00:06:43 Nebo jsou to dívky, které jsou
  ze sociálně znevýhodněného
 • 00:06:47 prostředí, nebo mají zdravotní
  postižení nebo nějaké
 • 00:06:51 sociální znevýhodnění.
 • 00:06:56 Přicházejí k nám dívky z dětských
  domovů, z Domů na půli cesty,
 • 00:07:00 i z diagnostických ústavů.
 • 00:07:02 Máme tady nyní jednu dívku
  z psychiatrické léčebny.
 • 00:07:07 Máme tu dívky, které se sem
  dostanou nejrůznějším způsobem.
 • 00:07:15 Hlavními rysy našeho charismatu
  je preventivní systém,
 • 00:07:21 který se opírá o 3 body:
  laskavost, zbožnost
 • 00:07:27 nebo náboženství,
  transcendentno a rozum.
 • 00:07:34 Tenhle preventivní systém se
  snažíme žít v našem společenství,
 • 00:07:38 v komunitě, ale i všude,
  kde pracujeme.
 • 00:07:41 Tzn. že třeba se snažíme
  o laskavý přístup k dětem,
 • 00:07:45 nejen laskavý, ale i pevný.
 • 00:07:49 Potom se snažíme nějakým způsobem
  předávat tu naši prožitou zkušenost
 • 00:07:55 boží bezprostřední lásky.
 • 00:07:58 A samozřejmě tam nesmí chybět
  rozumová složka, kdy děti a mladí
 • 00:08:04 se musejí rozvíjet celkově.
 • 00:08:17 Přijde mi hrozně důležité
  navázat osobní vztah.
 • 00:08:19 Poznat každou dívku v našem
  prostředí osobně, i tu její cestu,
 • 00:08:25 ať už byla krkolomná
  nebo jednoduchá.
 • 00:08:27 Vychází z různých rodinných
  prostředí, někdy lepších,
 • 00:08:30 někdy horších.
 • 00:08:32 Je hrozně důležité poznat každou
  tu dívku a objevit - to říkal
 • 00:08:36 Don Boska, to se mně moc líbí,
  objevit takový ten konkrétní bod,
 • 00:08:39 na kterém se dá stavět.
 • 00:08:42 Nějaké takové místo, co je v té
  dívce krásného, co se dá rozvíjet.
 • 00:08:47 To je u každé dívky jiné,
  u každého toho mladého člověka
 • 00:08:50 něco jiného.
 • 00:08:55 Já jsem přišla z rodného města
  Přelouče z gymplu sem
 • 00:08:58 na biskupské gymnázium,
  a tím pádem i k Salesiánkám.
 • 00:09:03 Jsem nevěřící, takže rodiče
  to nijak neprobírali,
 • 00:09:08 ale přesto mě tady nechali,
  protože to bylo jediné místo,
 • 00:09:11 kde jsem mohla bydlet.
 • 00:09:13 Zpočátku jsem se bránila jakékoli
  víře, s tím na mě nechoďte,
 • 00:09:19 ale postupem času jsem o tom začala
  nějak přemýšlet, i to prostředí
 • 00:09:25 tady bylo dobrý, že jsme měli
  co dělat, různé aktivity,
 • 00:09:30 hráli jsme různé hry,
  i to společenství.
 • 00:09:34 Tak jsem párkrát šla,
  že se na tu mši podívám.
 • 00:09:39 Teda jako potají, aby mě tam
  náhodou nechtěli zatáhnout.
 • 00:09:44 A ono to bylo úplně naopak,
  bylo to takové otevřené prostředí,
 • 00:09:49 tak jsem se začala připravovat
  s jedním knězem i na křest.
 • 00:09:54 Sestry mi v tom pomáhaly, takže mi
  zodpověděly jakékoli otázky,
 • 00:10:00 o Bohu, o víře, křesťanství a tak.
 • 00:10:11 My vlastně máme takové světové
  logo: Je to zeměkoule
 • 00:10:14 a v té zeměkouli jsou 3 písmena:
  FMA - je to latinsky
 • 00:10:19 a česky to znamená:
  Dcery Panny Marie Pomocnice.
 • 00:10:25 To je takové jednoduché logo.
 • 00:10:27 A potom v ČR máme vycházející
  slunce na louce.
 • 00:10:32 Jsou tam taky ta 3 písmena FMA.
 • 00:10:35 Jsou to dvě postavy,
  které jsou otočené k sobě
 • 00:10:39 a komunikují spolu.
  Chceme ukazovat cestu.
 • 00:10:42 Je to jenom začátek, my je nechceme
  nikam tlačit, oni potom musí dojít
 • 00:10:47 na tu svoji cestu,
  najít si to své místo.
 • 00:10:53 V současné době je v ČR
  v 6 řeholních domech 34 sester.
 • 00:10:56 Společně se 2 komunitami v Litvě
  tvoří Inspektorii
 • 00:10:59 Panny Marie Neposkvrněné.
 • 00:11:05 Máme jednoduché šedé šaty,
  bílé tričko, kterému říkáme
 • 00:11:08 modestin, a jednoduchý závoj.
 • 00:11:10 A potom máme křížek,
  na kterém jsou ta 3 písmenka FMA,
 • 00:11:14 a ten křížek máme stejný.
 • 00:11:20 Některé sestry chodí v civilu,
  některé v hábitě,
 • 00:11:23 ale křížek máme stejný.
 • 00:11:26 Takže podle toho křížku a písmenek
  FMA poznáte, že máte před sebou
 • 00:11:30 sestru Salesiánku.
 • 00:11:32 V naší ČR jsme se domluvily,
  nejdřív to bylo z důvodu
 • 00:11:36 apoštolátu, protože třeba chodit
  po horách, hrát na hřišti fotbal,
 • 00:11:42 volejbal, je trošku náročnější
  v šatech, tak jsme se domluvily,
 • 00:11:46 že z důvodu apoštolátu
  budeme používat i civil.
 • 00:11:49 A dneska už některé sestry
  používají stále civil,
 • 00:11:52 nemají ani hábit.
 • 00:11:58 To se mi stalo kolikrát,
  že třeba jsem šla po ulici,
 • 00:12:00 ještě když jsme nosily hábity,
  ze začátku jsme se nosily
 • 00:12:03 a pak jsme přestaly.
 • 00:12:05 Asi i proto, že když jsem pracovala
  v Praze s holkama, tak ony hábit
 • 00:12:09 braly úplně jako takovou zeď.
 • 00:12:13 Tak tehdy jsem se rozhodla,
  že ten hábit nebudu nosit.
 • 00:12:16 Naštěstí jsme si mohly vybrat,
  jestli budeme chodit v hábitu
 • 00:12:19 nebo v civilu.
 • 00:12:21 Ale když jsem chodila ještě
  v hábitu, tak se mi kolikrát stalo,
 • 00:12:26 že si třeba lidi uplivli, fuj,
  nebo když šla jenom jedna jeptiška,
 • 00:12:29 tak to byla smůla, když jsme šly
  dvě, tak to bylo štěstí.
 • 00:12:33 Jednou byla taková veselá scénka,
  že jsme šly dvě, jedna byla
 • 00:12:36 v hábitu, druhá v civilu, teď nás
  kdosi potkal, jé, to budu mít
 • 00:12:40 smůlu, jenom jedna jeptiška!
 • 00:12:42 Já jsem říkala, můžu vás uklidnit,
  já jsem taky,
 • 00:12:44 tak budete mít štěstí.
 • 00:12:47 Rád bych nyní připomněl,
  že na příští rok se připravuje
 • 00:12:51 zvláštní zasedání Synodu biskupů
  ze středního Východu.
 • 00:12:56 Při příležitosti mé návštěvy Kypru
  budu mít to potěšení předat
 • 00:13:01 Instrumentum laboris
  z tohoto sněmu.
 • 00:13:09 Jedno období, myslím si, že to byla
  postní doba před Velikonocemi
 • 00:13:12 toho roku, jsem si nechala
  takové rozlišení, proč v hábitu,
 • 00:13:15 nebo proč v civilu.
 • 00:13:18 Tak jsem si říkala, nevěsta,
  když čeká na svého ženicha,
 • 00:13:23 tak ho taky nečeká v riflích.
 • 00:13:27 A ten řeholní život je takové
  znamení toho, že ta nevěsta očekává
 • 00:13:33 toho ženicha, že ten život má
  přesah, že život smrtí nekončí.
 • 00:13:39 A ten řeholník je toho
  jakýmsi svědectvím.
 • 00:13:44 Počátky díla Dcer Panny Marie
  Pomocnice u nás jsou úzce spjaty
 • 00:13:47 s českými Salesiány, kteří
  pod vedením pátera Ignáce Stuchlého
 • 00:13:51 začali r. 1927 ve Fryštáku
  u Holešova působit
 • 00:13:55 v ústavu pro chlapce.
 • 00:13:57 Právě oni vyslali první 3 dívky,
  které projevily zájem
 • 00:14:00 o salesiánskou spiritualitu,
  na formaci do Itálie
 • 00:14:04 k sestrám Salesiánkám.
 • 00:14:07 Po komunistickém převratu
  r. 1948 byly sestrám cesty
 • 00:14:10 do zahraničí zakázány.
 • 00:14:12 A budoucí sestry v dalších letech
  pracovaly jen v ilegalitě.
 • 00:14:24 Já jsem byla první, která jela
  na Slovensko v r. 1949-50.
 • 00:14:30 A tady jsme noviciát ještě neměly.
 • 00:14:32 Co jsme byly, tak že budou stěhovat
  ten noviciát do Itálie.
 • 00:14:38 Ale oni nás mezitím vzali
  do internace a sestry tam byly
 • 00:14:46 z 11 řeholních společností.
 • 00:14:50 Nám řekly, že žádnou z nás
  nechtějí, že jsme ještě mladá
 • 00:14:54 děvčata, že se můžeme ještě
  rozmyslet, kdepak, to dávno nebude.
 • 00:15:01 A stalo se, že jsme tu,
  že jsme to prokousaly těch 40 roků,
 • 00:15:07 nebo 50, a jsme tu zase.
 • 00:15:12 R. 1980 složily v Čechách řeholní
  sliby první 3 sestry.
 • 00:15:17 Od tohoto roku u nás působí
  řeholní kongregace
 • 00:15:19 Dcer Panny Marie Pomocnice.
 • 00:15:23 My jsme se připravovaly v totalitě
  tak, že jsme tady v Hradci učily,
 • 00:15:30 my tři děvčata,
  náboženství po rodinách.
 • 00:15:32 Díky jednomu knězi, kterému právě
  patřil i tento kostel, tak nám dal
 • 00:15:37 tipy rodin, které chtějí připravit
  své děti nejen na 1. svaté
 • 00:15:43 přijímání, ale vůbec pokračovat
  v náboženství.
 • 00:15:50 Takže to byla velice pěkná doba.
  15 roků jsme učily.
 • 00:15:53 Našima rukama prošlo asi 120 dětí,
  od 1. až do 9. třídy.
 • 00:16:03 Název Chaloupky je pojmem,
  jehož počátky spadají do doby
 • 00:16:05 komunistické totality.
 • 00:16:07 Jednalo se o krycí název pro tajně
  konané Salesiánské tábory.
 • 00:16:15 Hlavní prsty v tom měl, že to
  takhle řeknu, dnešní biskup
 • 00:16:19 Karel Herbst.
  Ten psal tzv. témátka.
 • 00:16:24 To byla taková kostra, co všechno
  by se mělo na Chaloupkách probírat.
 • 00:16:33 Nejen náboženství,
  ale typy her, výlety atd.
 • 00:16:38 Takže to bylo pokryté tak úžasně
  ve všech možných aspektech,
 • 00:16:43 a proto taky ta děcka
  na ty Chaloupky vzpomínají.
 • 00:16:49 A dodneška ti staří mazáci,
  ty staré páky, se scházívají.
 • 00:16:54 Takže to je taková nesmrtelná věc.
 • 00:17:01 Dneska to funguje taky,
  ale už jsou to normální tábory.
 • 00:17:04 Ale tenkrát to mělo patinu
  dobrodružství, tajuplnosti,
 • 00:17:09 protože to bylo všechno strašně
  nebezpečné. Kolikrát se nám stalo,
 • 00:17:15 když jsme byly třeba v Malé Úpě,
  měly jsme tam asi 30 děcek,
 • 00:17:22 tak někdo z okolí to udal,
  že je tam nějak moc mládeže.
 • 00:17:28 Ta přišla pohraniční stráž -
  a teď 30 botiček za dveřmi, že.
 • 00:17:40 To odpoledne by asi bylo dobrý
  rozdělit.
 • 00:17:41 A pak ten večerní program
  zase můžeme být dohromady,
 • 00:17:44 aby se nějak poznali.
  A v pátek taky.
 • 00:17:49 Ve 12 letech mě moje sestřenice,
  která je o 4 dny starší než já,
 • 00:17:55 přemluvila, abych jela
  na moji první Chaloupku.
 • 00:17:58 A tam se mi to tak líbilo,
  že jsem začala jezdit i další roky,
 • 00:18:02 do svých patnácti.
 • 00:18:05 A když mi bylo 15, tak mi vedoucí
  řekly, jestli nechci jezdit
 • 00:18:09 na Asky, což jsou vedoucí,
  kteří vlastně vedou tu Chaloupku.
 • 00:18:15 Taková Salesiánská animátorka,
  neboli aska, může to být kdokoliv,
 • 00:18:21 je dobré, když je to holka, která
  má kladný vztah k náboženství,
 • 00:18:26 k víře, protože víc zapadne
  do toho Salesiánského ducha.
 • 00:18:30 Nebo dokáže ho lépe prožívat.
 • 00:18:33 My se snažíme hned po příjezdu
  seznámit a stmelit holky dohromady,
 • 00:18:38 aby z nich byl jeden tým.
 • 00:18:40 Aby se vzájemně poznávaly
  a dokázaly se skamarádit.
 • 00:18:46 Nemusí být člověk zrovna Salesián,
  aby něco dělal s mládeží
 • 00:18:52 v salesiánském duchu.
  To je i pro laiky.
 • 00:18:55 Nebo třeba existují salesiánští
  pomocníci, kteří většinou
 • 00:18:58 jako manželé, kteří žijí nějakým
  stylem, také něco dělají s mládeží,
 • 00:19:04 a prostě dělají to
  v tom stylu Dona Boska.
 • 00:19:09 Tak i ti moji kamarádi z farnosti
  se vlastně oženili,
 • 00:19:16 akorát ta moje kamarádka
  a já jsme se staly sestrami.
 • 00:19:21 Dá se Bůh ukecat?
 • 00:19:22 - SMĚJÍ SE -
 • 00:19:24 -Co?
  -Asi ne.
 • 00:19:27 -Jako že proti jeho vůli?
  -Proti jeho vůli ne.
 • 00:19:37 Jak se prostě píše v bibli,
  proste a bude vám dáno.
 • 00:19:40 Tak když budu jednou prosit,
  tak nám to třeba nedá,
 • 00:19:42 když budu dýl, tak už by mohl.
 • 00:19:48 Já jsem na misiích byla
  jenom krátkou dobu,
 • 00:19:51 byla jsem tam asi jenom 5 měsíců.
 • 00:19:55 Protože nejdřív jsem se učila
  jenom španělštinu,
 • 00:19:59 abych se vůbec domluvila,
  pak jsem byla ve Venezuele,
 • 00:20:03 v té amazonské oblasti
  mezi Indiány.
 • 00:20:10 Dostala jsem se na měsíc přímo
  mezi kmen, který se jmenuje
 • 00:20:13 Janomami, a tam jsem zjistila,
  že i když jsem se učila
 • 00:20:17 španělštinu, že v podstatě
  mně to na nic není.
 • 00:20:22 Oni mají svůj jazyk, ve kterém
  hodně mluví, takže s nimi jsem se
 • 00:20:27 víceméně dorozumívala rukama
  nohama, tak jak to šlo.
 • 00:20:34 A potom jsem byla 4 měsíce
  na jednom internátu,
 • 00:20:37 kde bylo víc těch indiánských
  kmenů. Bylo nás tam 5 sester.
 • 00:20:41 Taky tam bylo i 5 Salesiánů.
  Pracovali jsme společně.
 • 00:20:50 Jednak to byl internát pro kluky
  a holky, takže o kluky se starali
 • 00:20:55 Salesiáni a my jsme se staraly
  o holky.
 • 00:21:12 Indiánský pokřik: Ať žije Jižní
  Amerika a Indiáni, kterým můžeme
 • 00:21:15 pomáhat, tři dva jedna: Hů-hů-hů.
 • 00:21:20 Ve farnosti se děcka hodně scházela
  a dělaly jsme spolu nejrůznější
 • 00:21:23 aktivity, blbly jsme a tak.
 • 00:21:26 Ale tam mě to ještě nenapadlo,
  že bych mohla něco takového dělat.
 • 00:21:29 Tam jsem si ještě myslela,
  že budu mamka, že budu mít 4 děti,
 • 00:21:34 už jsem to tak měla naplánované,
  a o nějakém zasvěceném
 • 00:21:36 nebo řeholním životě, to mě teda
  opravdu ani ve snu nenapadlo.
 • 00:21:41 Spíš mě to odpuzovalo, než lákalo.
 • 00:21:45 A potom jsem začala studovat
  v Praze, to ještě byla totalita,
 • 00:21:50 a jeden kněz, to byl tajný kněz,
  který normálně chodil
 • 00:21:53 do zaměstnání, ale odpoledne se
  věnoval děckám, tak s ním jsem se
 • 00:21:57 setkala, on shodou okolností
  pocházel z naší farnosti,
 • 00:22:01 ale v Praze bydlel a žil.
 • 00:22:03 Ten mě tak nahlodával,
  že není jenom cesta manželství,
 • 00:22:07 ale že si myslí, že bych mohla
  dělat i něco jiného.
 • 00:22:13 Ale možná právě, že to bylo
  asi i trochu na doporučení,
 • 00:22:16 tak ačkoli jsem se rozhodla,
  že touto cestou půjdu,
 • 00:22:19 tak to potom neobstálo.
  Odešla jsem od sester.
 • 00:22:23 Ale pak jsem se zase vrátila,
  protože někde v hloubi srdce
 • 00:22:26 jsem chápala, že asi možná to bude
  něco, co Hospodin po mně chce.
 • 00:22:33 Myslím, že když jsem udělala
  to 1. rozhodnutí, které bylo
 • 00:22:36 opravdu vnitřním bojem, tak pak už
  jsem viděla, že toto je opravdu
 • 00:22:40 moje cesta, že si to Pánbůh přeje,
  ale i já, že je to pro mě
 • 00:22:45 takové životní naplnění.
 • 00:22:48 Že život, který žiji, je opravdu
  životem plným, takovým naplněným.
 • 00:22:56 Já myslím, že od prvních slibů
  se změnilo dost.
 • 00:22:59 Od těch věčných už je to takový
  nějaký asi pozvolný.
 • 00:23:03 Nebo něco takovýho.
 • 00:23:05 První sliby, to člověk dělá
  s takovým určitým nadšením,
 • 00:23:09 ještě nemá tolik jasnou představu,
  jaký těžkosti to přinese,
 • 00:23:14 že nějaký budou, tak prostě jde,
  tak, Pane Ježíši, tady mě máš.
 • 00:23:20 Tady mě máš celou.
 • 00:23:23 No, potom časem zjistím, že něco
  třeba pro sebe bych si taky chtěla
 • 00:23:29 nechat, že to není vždycky
  tak jednoduchý.
 • 00:23:31 No ale zase si myslím,
  že člověk u toho nějak roste.
 • 00:23:36 Jednou jsem šla na rehabilitaci,
  mám nemocná záda, a ještě,
 • 00:23:40 než jsem tam přišla, tak tady
  v Ostravě je hodně Romů,
 • 00:23:44 na lavičce sedělo děvče s chlapcem,
  jak mě viděli, jak jsem vyšla
 • 00:23:49 od keře, tak to děvče hned,
  jeptiška!
 • 00:23:53 A potřebovala na mě jakoby
  upoutat pozornost.
 • 00:23:57 Na sebe a na mě.
 • 00:24:00 A potom mě volala k sobě a říkala,
  sestro, můžete se za mě modlit,
 • 00:24:06 já jsem hodně nemocná.
 • 00:24:08 Tak jsem si k ní sedla, ptala jsem
  se, jak se jmenují s tím chlapcem,
 • 00:24:12 a říkám, můžeš se modlit i ty?
 • 00:24:14 On říká, já se neumím modlit,
  já jsem se nikdy nemodlil.
 • 00:24:17 Říkám, dobře, tak já se budu modlit
  a když s tím budeš souhlasit,
 • 00:24:20 tak nakonec řekneš amen.
  Tak on, že ano.
 • 00:24:24 A to děvče, když jsem skončila,
  tak do něho, řekni amen, amen.
 • 00:24:31 A zatímco jsem byla na té lavičce
  s nimi, tak už za keřem čekala
 • 00:24:37 další paní a říkala, sestro,
  já jsem viděla, že jste se věnovala
 • 00:24:41 tady těm lidem, můžete se teď
  věnovat mně?
 • 00:24:45 Tak jsme si sedly na další lavičku
  a ona mi povykládala svůj příběh
 • 00:24:50 a taky prosila o modlitbu.
 • 00:24:53 A když jsem jí říkala, že
  i ona se může modlit, tak říkala,
 • 00:24:57 víte, já vůbec nic neumím,
  můžete mi napsat nějakou modlitbu?
 • 00:25:01 Tak jsem jí psala modlitbu Otčenáš
  na nějaký lísteček.
 • 00:25:04 A ona, úplně šťastná, si odnášela
  ten velký poklad té modlitby.
 • 00:25:12 Ten řeholní život si člověk
  sám nevymyslí, to musí dostat
 • 00:25:15 pozvání od Pánaboha.
 • 00:25:17 To je taková zvláštní věc,
  že najednou člověk ví,
 • 00:25:23 že Pán si ho volá.
  A může říct ano, může říct ne.
 • 00:25:31 A když řekne ano, tak to znamená
  teda potom naplno.
 • 00:25:54 SKRYTÉ TITULKY: Simona Sedmihorská
  Česká televize, 2009

Související