iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
28. 6. 2009
16:40 na ČT2

1 2 3 4 5

52 hlasů
8708
zhlédnutí

Zasvěcení

Augustiniáni

25 min | další Vzdělávání »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Zasvěcení - Augustiniáni

 • 00:00:15 - MLUVÍ ŠPATNOU ČEŠTINOU -
 • 00:00:18 V rámci farní slavnosti vždycky
  máme u nás
 • 00:00:21 svatého Tomáše Augustiniana.
 • 00:00:24 Organizujeme i jsme se setkali
  tady, ve Stromovce u Výstaviště,
 • 00:00:27 spolu s několika farníky
  a chceme tady trošku
 • 00:00:30 začínat oslava. Měli jsme film.
 • 00:00:34 To bylo zajímavý.
  Petře, co to bylo za film?
 • 00:00:39 "Jmenuji se Sam".
 • 00:00:42 -Jak se jmenuje?
  -"Jmenuji se Sam". I am Sam.
 • 00:00:49 A potom měli jsme párky
  a svatotomášské pivo,
 • 00:00:53 poprvé jsme to slavili
  do půlnoci.
 • 00:00:56 A rozsvítili jsme zahradu.
 • 00:00:58 Zahradu, to byla taková idylka.
 • 00:01:00 Tady Petr je budoucí augustinian,
  ten bude ekonom kláštera.
 • 00:01:04 Honzík, to je moje pravá ruka
  v klášteře. Když něco potřebuju,
 • 00:01:09 on vždycky přijde a pomáhá nám
  všecko možný a nemožný.
 • 00:01:14 A já se snažím pracovat,
  aby byl taky augustinian.
 • 00:01:17 To je ještě na 30 %.
 • 00:01:21 On dělá takovou školu,
  že se připravuje na školu.
 • 00:01:24 Hotelovou.
 • 00:01:26 Bude mít školu,
  bude vedoucí školní jídelny.
 • 00:01:29 To je moje pravá ruka,
  to je levá ruka.
 • 00:01:33 On je doktor matematiky,
  a vždycky 12 dní pracuje
 • 00:01:38 ve farnosti a pomůže nám.
 • 00:01:43 Já jsem původem ze Slovenska,
  a přišel jsem před 12 lety,
 • 00:01:48 stejně jako Juan, do Prahy.
 • 00:01:51 A nikoho jsem neznal, tak jsem se
  seznámil s augustiniány.
 • 00:01:54 Od té doby už jsem u nich.
 • 00:01:56 Nejvíce se mi líbí u augustiniánů
  to společné prožívání víry,
 • 00:02:01 to společenství, jak fungujeme
  nejen při mši svaté,
 • 00:02:04 ale i kolem toho všechno.
  A takový ten běžný život.
 • 00:02:22 Řád svatého Augustina
  má v Čechách staletou,
 • 00:02:26 někdy bohužel krušnou historii.
 • 00:02:29 Přežil nakonec i období komunismu,
  ale k smrti oslaben.
 • 00:02:32 Zbylo jen několik starých
  řeholníků.
 • 00:02:36 Proto k nám přišli v 90. letech
  augustiniáni ze Španělska, Polska
 • 00:02:41 a Spojených států.
 • 00:02:46 My augustiniáni máme tady
  v Čechách cizince,
 • 00:02:48 které jsme přivítali na pomoc,
  dvě poslání nebo misie.
 • 00:02:52 První je obnovit život v komunitě,
  to je pro nás augustiniány základ.
 • 00:02:56 A druhá věc, to je obnovit
  augustiniánský řád tady v Čechách.
 • 00:03:03 To znamená, aby tady byli
  Češi augustiniáni.
 • 00:03:07 Chceme to uskutečnit, a tak musíme
  pracovat také s mladými lidmi.
 • 00:03:11 Ve jménu Otce i Syna i Ducha
  svatého, amen...
 • 00:03:31 Trošku jsem se zamyslel
  nad dnešní liturgií,
 • 00:03:36 nad dnešním evangeliem
  a nad dnešní slavností.
 • 00:03:41 Myslel jsem na svatého Augustina.
 • 00:03:45 On napsal velikou knihu
  o Nejsvětější trojici.
 • 00:03:53 To, co mě u Řádu sv. Augustina
  nejvíce oslovuje, jsou vyznání.
 • 00:04:00 Hlavně jako dialog sám se sebou,
  na který on zve jiné.
 • 00:04:15 To znamená, že sv. Augustin
  může být pro mě zrcadlo
 • 00:04:20 v mém osobním hledání.
 • 00:04:22 Zároveň potom svatý Augustin
  mně připomíná, jaký je cíl života,
 • 00:04:28 když reflektuje sám o sobě,
  proč se stal kristiánem
 • 00:04:31 a proč se stal řeholníkem.
 • 00:04:33 Sám říká, že každý člověk
  chce být šťastný.
 • 00:04:38 A potom poznával, že štěstí,
  které nikdy nekončí, je v Bohu.
 • 00:04:42 A proto řekl, že je lepší
  soustředit na něho,
 • 00:04:45 protože u něho najdu to štěstí.
 • 00:04:49 A potom poznal,
  že cesta k Bohu je láska.
 • 00:04:54 A dokonce on byl v tom
  tak svobodný, že říká,
 • 00:04:59 miluj a dělej, co chceš.
 • 00:05:04 Pokud opravdu budeš milovat
  a budeš upřímný v tom,
 • 00:05:08 v tom hledáte dobrotu
  tohoto jiného a nevlastního,
 • 00:05:13 určitě se nemýlíš.
  A že v té lásce, že je Bůh.
 • 00:05:20 Řád svatého Augustina,
  jak se oficiálně jmenuje
 • 00:05:23 od r. 1969, pokládá za svého
  zakladatele svatého Augustina,
 • 00:05:28 církevního učitele a biskupa
  v severoafrickém Hippo Regius,
 • 00:05:33 který zemřel roku 430.
 • 00:05:36 Ten sice napsal řeholi, ale nikoli
  pro řeholníky - v té době ještě
 • 00:05:39 nebyli - ale pro laiky a kněze,
  kteří byli kolem něho shromážděni.
 • 00:05:44 Nicméně poustevníci, kteří začali
  vznikat ve 12. a 13. století
 • 00:05:49 ve střední a severní Itálii,
  najmě pak v Toskánsku,
 • 00:05:53 tak ti ho pokládali, respektive si
  tu jeho řeholi ne vybrali,
 • 00:05:58 ale prostě žili podle ní.
 • 00:06:01 Když posléze zjistili,
  že potřebují nějakou strukturu,
 • 00:06:04 nějakou organizační strukturu,
  tak požádali papeže,
 • 00:06:07 aby jim ji dal.
 • 00:06:09 Z nařízení Svatého stolce skutečně
  došlo k sjednocení
 • 00:06:12 všech těch eremických hnutí,
  kterých byla celá řada
 • 00:06:16 nejen v Itálii, ale i ve Španělsku
  a ve Francii.
 • 00:06:19 A stalo se to roku 1256,
  kdy bulou papeže Alexandra IV.
 • 00:06:24 vznikl oficiálně
  řád poustevníků eremitů.
 • 00:06:29 K nám do Čech se řád augustiniánů
  dostal v 1. letech 2. poloviny
 • 00:06:35 13. století, ale nebyli to ještě
  augustiniáni v pravém slova smyslu,
 • 00:06:40 ale byli to tzv. vilemité.
 • 00:06:42 To byla jedna ze skupin poustevníků
  v severní Itálii, kteří se nazývali
 • 00:06:47 vilemité podle svatého Viléma.
 • 00:06:49 To byly ty první kláštery v Pivoni
  na Domažlicku a ve Svaté Dobrotivé
 • 00:06:54 na Rakovnicku.
 • 00:07:01 Pro mě ten kostel je opravdu
  docela zvláštní,
 • 00:07:04 protože to byl 1. kostel,
  kde jsem poprvé sloužil
 • 00:07:06 mši svatou tady v Čechách.
 • 00:07:08 A bylo to asi 14 dní poté,
  co jsem přijel do České republiky,
 • 00:07:13 na Květnou neděli 97.
 • 00:07:16 Tak to byla zajímavá mše svatá,
  s tím, že Pánbůh rozuměl tomu,
 • 00:07:22 co já jsem v té době přečetl.
 • 00:07:25 Moje čeština v té době,
  14 dní poté, co jsem přijel do ČR,
 • 00:07:28 byla trošku primitivní.
 • 00:07:31 Nebo ani ne primitivní,
  ale ještě horší.
 • 00:07:34 Kostel máme otevřený, jak je
  u augustiniánů typické.
 • 00:07:40 Kvůli tomu nám někdo něco ukradne,
  ale stojí nám za to,
 • 00:07:44 aby lidé věděli, že kostel je
  vždycky otevřený.
 • 00:07:46 To je naše filosofie.
  To je způsob života.
 • 00:07:51 Podle legendy se tady zjevila
  Panna Maria a prosila,
 • 00:07:53 aby se postavil klášter a kostel,
  kam by lidi mohli přijít,
 • 00:07:58 modlit se, prosit atd.
 • 00:08:02 To je obraz Zjevení Panny Marie
  Oldřicha z Valdeka, přítomnost
 • 00:08:05 svatého Pavla, svatého Petra.
 • 00:08:07 A dole, to je krásný, protože to je
  malý andělíček, který má v ruce
 • 00:08:12 ty první plány tohoto kláštera.
  To je zajímavé.
 • 00:08:17 To děti mají moc rády,
  když sem přijdou a vidí,
 • 00:08:20 jak ta Panna Maria přemýšlela
  až do toho detailu,
 • 00:08:23 jak ten klášter vypadal.
 • 00:08:26 A na druhé straně vidíme obraz
  sv. Augustina s augustiniány.
 • 00:08:31 Augustiniáni, ti už se připravují,
  aby dostali ten klášter.
 • 00:08:36 Kostel a klášter bylo první,
  s čím jsme začali rekonstrukci
 • 00:08:40 tady v Čechách. A de facto
  do budoucnosti si představujeme
 • 00:08:44 tady založit estetické centrum
  pro mládeže.
 • 00:08:51 Děti, mládež, lidi, kteří tu chtějí
  odpočívat, přijít tady,
 • 00:08:55 být v krásném prostředí.
 • 00:09:22 Kolik lidí říkalo, a proč nemáte
  člověka, laika, který se o to
 • 00:09:27 bude starat? Otázka je,
  kdo to zaplatí?
 • 00:09:31 Tahle otázka je vždycky otevřená.
 • 00:09:34 Ale já to dělám rád.
 • 00:09:36 Myslím si, že to je služba,
  dělám to s nejlepším vědomím
 • 00:09:39 a svědomím.
 • 00:09:41 Nikdy v životě jsem si nemyslel,
  že budu takový stavitel
 • 00:09:44 nebo ekonom nebo právník.
 • 00:09:48 Právní věci je potřeba řešit,
  jednání s úřady atd.
 • 00:09:51 Ale naučil jsem se trošku
  i diplomacii.
 • 00:09:55 S kým jednat,
  jak to můžeš vyjednat atd.
 • 00:09:58 S památkáři to není vždycky
  jednoduché, protože oni mají
 • 00:10:01 určitou jinou představu,
  diskutujeme, nesouhlasíme.
 • 00:10:05 Občas oni mají taková idea,
  co říkáte, neví, o čem mluví atd.
 • 00:10:09 Já se směju trošku, ale tak dobře.
 • 00:10:21 Spiritualita svatého Augustina
  a nebo spiritualita pro komunitu
 • 00:10:26 má několik bodů.
 • 00:10:29 Na jednu stranu to je niterné
  hledání Boha.
 • 00:10:34 On řekl: Bůh je v tvém srdci.
 • 00:10:37 A tímto člověk, aby našel Boha,
  musí reflektovat, musí chodit
 • 00:10:43 k sobě a tak může najít Boha.
 • 00:10:49 Druhý Bůh je komunita.
 • 00:10:52 V tom hledání si můžeme
  vzájemně pomoci.
 • 00:11:01 Kdybychom chtěli hledat nějaké
  heslo, mohlo by mít 1. větu:
 • 00:11:09 Řehole svatého Augustina.
 • 00:11:16 V té řeholi svatý Augustin začíná,
  když říká, především jste se sešli,
 • 00:11:25 milí bratři, abyste milovali Boha
  a sebe navzájem.
 • 00:11:30 Asi to je právě ten cíl,
  který nás shromažďuje,
 • 00:11:34 teprve naše duchovní cesta,
  náš vztah s Bohem.
 • 00:11:38 Ale víme, že ten vztah s Bohem
  dokážeme naplnit
 • 00:11:41 s tou láskou navzájem.
 • 00:11:44 A třetí bod je služba církvi.
 • 00:11:54 Podle řehole svatého Augustina
  se při jídle krmí nejen lidské
 • 00:11:57 tělo, ale i jeho duše.
 • 00:11:59 Proto každé jídlo provází čtení
  z Písma svatého.
 • 00:12:07 Naše struktura je podobná těm
  řádům, které byly založeny
 • 00:12:15 ve středověku, tzn. hlavně je to
  demokratická struktura.
 • 00:12:21 My máme kapitula, jedenkrát
  za měsíc, a nebo i potom,
 • 00:12:26 kdy je provincie,
  máme každé 4 roky kapitula.
 • 00:12:31 V klášteře máme převora,
  který koordinuje aktivity
 • 00:12:38 komunity, ale také není ředitel,
  který může dělat, co chce,
 • 00:12:45 ale jeho úkol je udělat to
  z rozhodnutí kapituly.
 • 00:12:49 Aby se to uskutečnilo.
 • 00:12:55 Máme tady unikátní klášter,
  v Brně, který jako jediný
 • 00:13:00 v celém řádu má statut opatství.
  Je to skutečně unikum,
 • 00:13:05 protože všude jsou převorství,
  zatímco tam je skutečně opatství.
 • 00:13:09 A tento klášter je tak výjimečný,
  že dokonce nespadá ani do české
 • 00:13:13 řádové provincie, ale je
  podle svého vlastního práva
 • 00:13:17 a podléhá přímo nejvyššímu
  generálnímu představenému v Římě.
 • 00:13:23 Naším nejznámějším augustiniánem
  je bezesporu opat Starobrněnského
 • 00:13:28 kláštera Johan Gregor Mendel,
  který je považován za otce
 • 00:13:31 moderní genetiky.
 • 00:13:37 Náš řeholní oděv je buď černý,
  nebo bílý,
 • 00:13:44 ale v každém případě tunika,
  kapuce a potom kožený pás.
 • 00:13:51 To jsou ty tři různé elementy
  tohoto hábitu.
 • 00:14:00 Je to oblečení chudých
  ve středověku.
 • 00:14:03 Ve znaku řádu je planoucí srdce,
  které hoří láskou k Bohu.
 • 00:14:07 Šíp symbolizuje boží lásku
  a obětování.
 • 00:14:10 Je zde ještě kniha, Písmo svaté
  a bývá tam i pastýřská loutna.
 • 00:14:18 Já jsem šel do tohoto noviciátu
  v sedmnácti, osmnácti.
 • 00:14:22 V tomto věku byl hlavním ideálem
  sloužit lidem, pomoci lidem,
 • 00:14:31 měnit svět...
  A to všechno je důležitý.
 • 00:14:36 Ale zároveň vím, že to není
  ten základ. To není ta podstata.
 • 00:14:41 Ta podstata je
  ten osobní vztah s Bohem.
 • 00:15:02 Klášter svatého Tomáše je místem,
 • 00:15:05 kde se mluví česky, anglicky,
  španělsky.
 • 00:15:09 Přestože mluvíme různými jazyky,
  snažíme se Ježíši Kristu sloužit
 • 00:15:14 nejen slovem, ale i svými činy.
 • 00:15:23 Je to tady fantastické,
  jsme tu doma.
 • 00:15:28 Svatý Augustin na počátku
  své řehole uvádí:
 • 00:15:31 "Hlavním důvodem toho,
  že jsme se sešli, je,
 • 00:15:34 abyste žili v souladu a měli
  jedno srdce a jednu mysl v Bohu.
 • 00:15:38 Klade důraz na přátelství, neboť,
  jak říká, bez něj by svět
 • 00:15:43 byl holá poušť.
 • 00:15:45 Pražský klášter je místem, kde se
  setkávají lidé z mnoha zemí světa.
 • 00:15:58 Farní slavnosti u sv. Tomáše
  jsou velmi oblíbené.
 • 00:16:14 Rád bruslím.
 • 00:16:16 Jak jsem přijel do Čech,
  tak na začátku nebylo tak lehké
 • 00:16:23 orientovat se, aby člověk našel,
  s kým hrát fotbal.
 • 00:16:28 A pouze běhat,
  mě to vždycky nudilo.
 • 00:16:33 Tak jsem poznal, že když bruslím,
  vyčistím hlavu.
 • 00:16:40 A právě na začátku s tím stresem,
  být v neznámé zemi, v neznámé
 • 00:16:47 situaci, ještě nekomunikovat,
  to mně velmi pomohlo.
 • 00:16:54 Opravdu jsem si mohl
  vyčistit hlavu.
 • 00:16:58 A když jsem dával pozor
  při bruslení, tak jsem se
 • 00:17:01 po návratu domů cítil
  opravdu uvolněný.
 • 00:17:04 A jedenkrát, když jsem šel plavat
  a viděl jsem plakát
 • 00:17:07 s informacemi o způsobu potápění,
  viděl jsem, že se to může dělat,
 • 00:17:14 že to není tak drahý, proč ne?
 • 00:17:18 Potápění, to bylo jakoby
  splnění snu.
 • 00:17:23 Na jednu stranu je to zpestření,
  na druhou stranu to dává možnost
 • 00:17:30 poznat sám sebe.
 • 00:17:43 - DOMLOUVAJÍ SE O PRÁCI -
 • 00:17:55 Tady jsem se cítil vždycky dobře.
 • 00:17:57 Celý týden jsem se těšil,
  že sem přijdu v sobotu
 • 00:18:00 a můžu tady trošku odpočívat,
  setkat se s lidmi,
 • 00:18:04 to je malá vesnice - já pocházím
  z takové malinké vesnice
 • 00:18:08 ve Španělsku. Má asi 30 obyvatel.
 • 00:18:11 Tady obec Zaječov má 1500 obyvatel.
  Tady se cítím jako znovu doma.
 • 00:18:22 Škola je tady.
 • 00:18:24 Před 5 lety jsme zkusili takovou
  spolupráci, že jsem učil tady
 • 00:18:28 ve škole vždycky v sobotu
  španělštinu.
 • 00:18:33 -Chodíte tady do školy?
  -Jo.
 • 00:18:35 -Do které třída?
  -Do třetí.
 • 00:18:38 Do třetí? A teď už nejste
  ve škole? Už jste skončili dneska?
 • 00:18:42 -A vy jste všichni ze Zaječova?
  -Ne, z Olešné.
 • 00:18:46 Ty jsi z Olešné.
  Jak se jmenuje tvůj tatínek?
 • 00:18:49 Miroslav.
 • 00:18:50 Já tě znám, já jsem tě pokřtil.
  Jak se jmenuješ?
 • 00:18:54 Markéta.
 • 00:18:55 Markéta, ano. A tvoje maminka
  měla svatbu tady v kostele.
 • 00:18:59 Já jsem oddával tvoje rodiče.
 • 00:19:13 Vy mluvíte dobře česky,
  lepší než já.
 • 00:19:15 Málo česky.
 • 00:19:16 Ne, jako já, já taky málo.
  Takže máme to všecko?
 • 00:19:20 Všechno, pane.
 • 00:19:24 Na začátku bylo to těžký.
 • 00:19:26 Na začátku, když jsme přijeli
  do Prahy, tak jsem litoval.
 • 00:19:31 Říkal jsem si, já tady nezůstanu,
  to je tak těžký, ten jazyk,
 • 00:19:34 já jedu pryč, to je ztráta času.
 • 00:19:37 Ale já znovu jsem si říkal,
  to je cesta od Pána Boha, pokračuj,
 • 00:19:41 buď vytrvalý.
 • 00:19:43 A nakonec teď každý den děkuju
  Bohu, že jsem tady v Čechách.
 • 00:19:50 Proto já říkám, to bylo moc těžký.
 • 00:19:53 Kolikrát v noci jsem říkal,
  Bože, co dělám tady?
 • 00:19:57 Lidi mi nerozumějí, lidi ani
  nechtějí se mnou mluvit.
 • 00:20:00 Když se snažím udělat něco nového
  ve farnosti, říkají, tady jsme
 • 00:20:05 dělali věci 50 let takovým
  způsobem, proč chcete teď
 • 00:20:08 něco měnit? A to bylo těžký.
 • 00:20:13 Ale všecko má smysl v životě
  a všecko má svůj důvod.
 • 00:20:16 A teď, díky Bohu, jsou věci lepší.
 • 00:20:19 A máme i spoustu plánů
  do budoucna.
 • 00:20:21 S pomocí Boží chceme realizovat
  např. první a pro nás
 • 00:20:25 nejdůležitější věc, které se
  věnujeme, že chceme založit školu.
 • 00:20:31 Augustiniánská škola.
 • 00:20:34 Důležitým aspektem v životě
  augustiniánů bylo a je studium.
 • 00:20:38 Sám svatý Augustin byl uznávaným
  filosofem a velmi plodným autorem
 • 00:20:42 teologických spisů.
 • 00:20:44 Kromě teologie skoro každý
  z bratrů vystudoval
 • 00:20:47 a nebo studuje další profesní obor.
 • 00:20:50 Je to cesta k lepšímu porozumění
  současnému světu a přiblížení se
 • 00:20:54 k životu obyčejných lidí.
 • 00:20:56 Pod vedením řádu na světě vzniklo
  a dodnes funguje několik univerzit
 • 00:21:01 a více než 250 škol.
 • 00:21:05 V naší komunitě odpovídám
  za povolání.
 • 00:21:08 Já tady jsem nejmladší otec, tak
  mám ten zvláštní a důležitý úkol.
 • 00:21:15 Snažím se mít kontakt s lidmi,
  také s mladými, občas vyučování
 • 00:21:23 jiných jazyků, nějakých zájmů,
  malování, tanec.
 • 00:21:30 Všechno to je, abysme se mohli
  sblížit a poznat s jinými.
 • 00:21:45 A chtěl bych "podejmout" studia
  tady, studia historie,
 • 00:21:49 český historie.
 • 00:21:52 A je to také obohacení.
 • 00:21:56 Že bych pomohl tomu, aby člověk
  cítil a chápal by reálie
 • 00:22:03 života tady.
 • 00:22:15 Máme dneska 1. setkání přípravy
  na manželství, na mši svatou.
 • 00:22:20 Asi 5 nebo 6 setkání budeme
  absolvovat během tohoto měsíce.
 • 00:22:33 Bratři mají široké pole působnosti
  jak v oblasti pastorace,
 • 00:22:37 tak ve službě církvi.
 • 00:22:39 Páter Juan má na starost přípravu
  na křest a přípravu snoubenců
 • 00:22:43 na manželství, ale působí zároveň
  i jako vedoucí tiskového střediska
 • 00:22:47 České biskupské konference.
 • 00:22:51 Augustiniáni mohou vykonávat
  své poslání buď jako kněží,
 • 00:22:54 a nebo jako bratři.
 • 00:22:56 Pro tento řád je typická úzká
  spolupráce s laiky,
 • 00:22:58 křesťany i nevěřícími.
 • 00:23:01 Augustiniánské laické společenství
  je známé jako augustiniánský
 • 00:23:05 třetí řád.
 • 00:23:09 Mnoho lidé přijde, aby se poradili,
  aby se orientovali.
 • 00:23:13 Já nejraději řeknu, že to,
  co já můžu dělat, je být zrcadlem.
 • 00:23:24 Tím, když člověk myslí nahlas,
  tak často lépe myslí a poznává
 • 00:23:32 reálné rozměry nějaké situace.
 • 00:23:35 Když se člověk přijde zpovídat,
  občas klade důraz na chyby,
 • 00:23:43 na ty hříchy, se kterými
  by se chtěl vyrovnat.
 • 00:23:46 Ale občas také přijde s problémy,
  když už člověk dokáže poznávat,
 • 00:23:56 že má nějaký problém.
  Nějak srdce už to rozezná.
 • 00:24:03 A potom už jde jen o to
  mít odvahu něco s tím udělat.
 • 00:24:09 Podle mého názoru lidi mají strach
  odpovídat si na otázky.
 • 00:24:14 Proč? Nech mě v klidu, já mám to,
  co potřebuji, já netoužím
 • 00:24:19 po něčem jiném.
 • 00:24:22 A pořád máme hlad po něčem,
  ale pořád se nechceme nasytit.
 • 00:24:30 A já říkám, že to je ta cesta
  do svého já. Nemějte strach.
 • 00:24:34 Nemějte strach se setkat s tím,
  kdo dal smysl našemu životu.
 • 00:24:38 Nemějte strach, že se setkáte
  s tím, který z nás dělá
 • 00:24:41 šťastný lidi.
 • 00:24:45 Já si myslím, že náš dnešní svět
  je asi ten nejlepší, co máme.
 • 00:24:52 Často slyšíme tolik názorů,
  které spíš zdůrazňují,
 • 00:24:58 jak je ten svět hrozný,
  jak je stále všechno horší,
 • 00:25:04 jak v minulosti to bylo
  něco jiného a tak dále.
 • 00:25:07 Já na to příliš
  nedbám nebo nevěřím.
 • 00:25:15 Já si spíš myslím,
  že srdce člověka je pořád stejné.
 • 00:25:20 Je stejné jako před tisíci lety,
  nebo 2 nebo 5 tisíci lety.
 • 00:25:27 Mění se technika, možnosti,
  ale starosti konkrétního člověka
 • 00:25:33 jsou velmi podobné.
 • 00:25:37 Skryté titulky: Simona Sedmihorská
  Česká televize 2009

Související