iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
7. 6. 2009
16:00 na ČT2

1 2 3 4 5

81 hlasů
15262
zhlédnutí

Zasvěcení

Dominikánky

26 min | další Vzdělávání »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Zasvěcení - Dominikánky

 • 00:00:18 Mnišky kazatelského řádu,
  klauzurované dominikánky,
 • 00:00:25 děkují za svůj vznik
  svatému Dominikovi,
 • 00:00:27 který je shromáždil
  v jižní Francii
 • 00:00:30 a založil pro ně klášter
  Panny Marie.
 • 00:00:32 Šlo o ženy, které byly obráceny
  z albigenské hereze.
 • 00:00:36 Jejich úkolem bylo podporovat
  modlitbou a zajišťovat zázemí
 • 00:00:42 kazatelům dominikánům při jejich
  misích po jižní Francii.
 • 00:00:50 Když se podíváme na úplně
  prenatální stav našeho řádu,
 • 00:00:52 tak musíme uvidět těhotnou ženu.
 • 00:00:56 A tou těhotnou ženou je maminka
  svatého Dominika, blahoslavená
 • 00:00:58 Jana z Asy, která když čekala
  svatého Dominika, měla sen:
 • 00:01:04 Uviděla psa s pochodní v hubě
  a ten měl touto pochodní zapálit
 • 00:01:13 celý svět.
  A to byl odkaz na Dominika,
 • 00:01:17 který svým kázáním, svým slovem
  o Bohu měl zapálit celý svět
 • 00:01:23 pro boží tajemství.
 • 00:01:26 Svatý Dominik se narodil někdy
  okolo roku 1170.
 • 00:01:30 Tradice říká, že pocházel z nižší
  šlechtické rodiny,
 • 00:01:34 byl dán na vychování ke strýci,
  který byl knězem,
 • 00:01:40 učil se svobodná umění, později se
  stává knězem a kanovníkem.
 • 00:01:47 My můžeme říci, že již
  za Dominikova života došlo k našemu
 • 00:01:53 řádovému boomu, protože Dominik
  chtěl, aby kláštery byly
 • 00:02:00 v těch největších evropských
  univerzitních městech.
 • 00:02:05 Chtěl, aby bratři byli přítomni
  na univerzitách, na křižovatkách
 • 00:02:09 tehdejší vzdělanosti.
  A to také způsobilo,
 • 00:02:13 že řád se obrovsky rychle rozšířil
  po celé střední Evropě.
 • 00:02:17 A později samozřejmě i za moře.
 • 00:02:21 Dominikáni přicházejí do Čech
  a na Moravu velmi záhy.
 • 00:02:24 Vlastně v 1. polovině 13. století
  už vznikají kláštery v Čechách,
 • 00:02:31 konkrétně v Praze.
 • 00:02:36 Za pozornost stojí, že v době
  křížových výprav se tento řád snažil
 • 00:02:40 obracet heretiky na pravou víru
  nikoli zbraněmi,
 • 00:02:43 ale vzdělaností a kázáním
  a životem v chudobě.
 • 00:02:47 K nám do Čech se první dominikánky
  dostaly již v r. 1239.
 • 00:02:52 Sice jím byl založen klášter
  u svaté Anny
 • 00:02:55 na Starém Městě pražském, který je
  svým způsobem ojedinělý,
 • 00:03:00 protože nebyl za husitských válek
  zničen.
 • 00:03:04 Podle tradice proto, že jednou
  z řeholnic byla sestra
 • 00:03:08 Jana Žižky z Trocnova.
 • 00:03:10 Tento klášter zrušil Josef II.,
  jako všechny ostatní,
 • 00:03:13 a tím byla potlačena činnost
  dominikánek na našem území.
 • 00:03:17 Až v r. 1948 páter Metoděj Habáň,
  známý a osvícený dominikán,
 • 00:03:24 je obnovil. Nejprve v Ústí n/L,
  v r. 1950 byly přemístěny
 • 00:03:29 do Litoměřic, kde ovšem téhož roku
  na podzim byly definitivně
 • 00:03:34 potlačeny komunisty.
 • 00:03:37 - DOBOVÝ KOMENTÁŘ -
 • 00:03:38 Ten řeholní oděv se vám, sestro,
  časem ušpiní a roztrhá.
 • 00:03:42 Nevadí, dostanete nový.
 • 00:03:45 Ale na svou bezvýhradnou lásku
  k Bohu, kterou ten oděv znamená,
 • 00:03:50 nedovolíte sáhnout špinavýma rukama
  ničemu, nikomu a nikdy.
 • 00:04:02 Náš oděv se skládá z bílé řízy
  neboli hábitu.
 • 00:04:05 Ze škapulíře, který Panna Maria
  darovala nemocnému bratrovi,
 • 00:04:09 potom máme řemen, patnáctidesátkový
  růženec a pak máme hlavně závoj.
 • 00:04:17 To má být znak Kristovy koruny,
  a hlavně pokory.
 • 00:04:23 A nahoru si bereme takový plášť
  bez rukávu, říkáme tomu kápa.
 • 00:04:29 Tak to si bereme, když jdeme
  na slavnosti nebo do kostela.
 • 00:04:33 Tohle je pracovní zástěra,
  je zalátaná, takže tu si na sebe
 • 00:04:38 hodíme, a mívám do práce na sobě
  i černou řízu.
 • 00:04:46 A když je moc horko,
  tak si vezmu bílý závoj.
 • 00:04:54 V r. 1990 se sestry vrátily
  do Bojkovic.
 • 00:04:57 Ty, které byly do řádu přijaty
  tajně, se k němu mohly přihlásit
 • 00:05:01 veřejně a vyměnit civil
  za řeholní šat.
 • 00:05:05 Kongregace se mohla vrátit
  k činnosti, která byla
 • 00:05:08 jejím původním posláním.
 • 00:05:11 Dnes působí v Brně, Střelicích,
  Olomouci, Jablonném v Podještědí,
 • 00:05:17 Praze a Bojkovicích 74 sester.
 • 00:05:23 Jsme v Bojkovicích.
 • 00:05:26 To, co tady můžete vidět,
  to je jednak budova konventu
 • 00:05:34 sester dominikánek, tzn. jednoho
  správního celku České kongragace
 • 00:05:40 sester dominikánek.
 • 00:05:43 A zároveň v té budově v 1. patře
  sídlí Církevní střední
 • 00:05:46 odborná škola. Už od r. 1991.
 • 00:05:50 Od podzimu 1990 jsou tu
  i sestry dominikánky.
 • 00:05:56 K té budově jsme přišly tak,
  že ve 30. letech daroval sestrám
 • 00:06:00 někdo z místních obyvatel pozemek
  na to, aby si tady postavily
 • 00:06:04 budovu, ve které by mohly žít,
  a postavit sirotčinec.
 • 00:06:11 Sirotčinec sv. Václava byl otevřen
  v r. 1937 a byl v provozu
 • 00:06:16 do r. 1950, kdy byly dominikánky
  vystěhovány.
 • 00:06:20 Po revoluci se sem sestry vrátily
  a otevřely školu.
 • 00:06:27 Učíme převážně děvčata,
  která mají zájem o sociální práci.
 • 00:06:32 Jsme střední škola, máme
  2 maturitní obory:
 • 00:06:37 sociální pečovatelství
  a sociální vychovatelství.
 • 00:06:40 Od září zkoušíme i nematuritní obor
  ošetřovatel.
 • 00:06:43 Vše je směřované pro přípravu osob,
  které mají pracovat
 • 00:06:47 v sociální sféře.
 • 00:06:49 Když jsme se sem v 90. roce
  vrátily, tak už to bylo
 • 00:06:53 i s úmyslem založení školy,
  protože jsme měly na co navazovat,
 • 00:06:58 na tradici pořádaných kurzů
  a té ošetřovatelské školy,
 • 00:07:03 která tady fungovala před tím,
  než byly odsud sestry vyvezeny.
 • 00:07:09 Takže jsme byly vlastně přijaty
  celkem s nadšením,
 • 00:07:13 protože Bojkovice jako město v té
  době nemělo žádnou střední školu.
 • 00:07:19 A myslím si, že střední škola
  k městu patří,
 • 00:07:22 byly jsme od začátku podporovány.
 • 00:07:33 Do Bojkovic jsem byla asignovaná,
  tzn. že jsem byla představenými
 • 00:07:36 určena do tohoto domu
  a do této komunity.
 • 00:07:40 Vyučuji na střední církevní škole
  výtvarné obory.
 • 00:07:45 Já mám 2 roky sliby, jsem ve fázi,
  které se říká juniorát,
 • 00:07:52 tzn. že už jsem skládala sliby
  čistoty, poslušnosti a chudoby,
 • 00:07:58 ale zatím na dobu určitou.
 • 00:08:02 Střední školu jsem vystudovala
  v Brně jako módní návrhářka
 • 00:08:06 a vysokou v Hradci Králové
  na Pedagogické fakultě,
 • 00:08:10 obor textilní tvorba.
  Já mám hodně ráda barvy,
 • 00:08:13 což se teď zrovna nijak
  nerealizuje.
 • 00:08:20 To je složitá otázka, jak jsem se
  rozhodla jít do řádu?
 • 00:08:23 Je to prostě výběr.
 • 00:08:25 Stejně tak jako si člověk vybírá,
  jestli chce dělat nějakou věc,
 • 00:08:30 nebo jestli chce vstoupit
  do manželství.
 • 00:08:34 Tam je vždycky ta volba.
 • 00:08:37 Tak stejně tak já jsem si vybrala,
  co je pro mě z mého hlediska
 • 00:08:41 to větší dobro. Pro moje rodiče
  to určitě bylo těžké,
 • 00:08:45 protože jsem vždycky chtěla mít
  rodinu, fůru dětí.
 • 00:08:48 Já myslím, že pochybnosti
  přicházejí dnes a denně,
 • 00:08:52 a to nejen v tomhle povolání.
 • 00:08:56 Myslím si, že je to součást
  svobody, která člověka provází.
 • 00:09:01 Ve volném čase jsem nucena
  studovat, ale ráda sportuji
 • 00:09:06 nebo chodím do přírody, na výlety,
  na kolo, různě.
 • 00:09:13 Na kolo chodím většinou v teplákách
  nebo v nějakých sportovních
 • 00:09:18 elasťácích, ale to je spíš
  v té chvíli, kdy si opravdu
 • 00:09:24 chci zasportovat.
 • 00:09:26 Pokud se pouze někam přemísťuji,
  dá se to zvládnout i v hábitu.
 • 00:09:29 Ale je to trošku nebezpečné.
 • 00:09:34 V současné době studuje na Církevní
  střední škole v Bojkovicích
 • 00:09:38 42 studentek, a některé z nich bydlí
  v Domově mládeže,
 • 00:09:43 který vedou dominikánky.
 • 00:09:46 Ačkoli zřizovatelem je církev,
  pravidla jsou zde stejná
 • 00:09:50 jako na státních internátech.
 • 00:09:54 To, co je jinak, vyplývá z toho,
  že ten internát je maličký.
 • 00:09:57 To je vlastně jenom jedna
  výchovná skupina.
 • 00:10:02 Jsem konvertita.
 • 00:10:03 Někdy v době dospívání jsem nějak
  přišla na to,
 • 00:10:05 že to křesťanství není až tak velký
  přežitek minulosti.
 • 00:10:09 Já jsem vždycky měla ráda historii,
  tak jsem ji taky vystudovala,
 • 00:10:12 pro jistotu.
 • 00:10:13 A dokonce jsem konvertovala takovým
  způsobem, že jsme se kamarádily
 • 00:10:17 s jednou holkou a já jsem jí
  říkala, ty, já asi budu věřící.
 • 00:10:21 A ona říkala, jo?
  Jak se ti to projevuje?
 • 00:10:23 Tak jsem jí vysvětlila symptomy.
  A ona říkala, vidíš,
 • 00:10:26 to já asi budu taky.
  Takže takhle jsme konvertovaly obě.
 • 00:10:30 A pak už jsme nějak hledaly
  společenství nějaké církve.
 • 00:10:33 A během studií čím dál víc člověk
  slyšel to volání k tomu...
 • 00:10:44 ...k tomu úplnému odevzdání.
  Moji rodiče jsou nevěřící.
 • 00:10:48 Tatínek to celkem nijak neřešil,
  maminka byla hodně naštvaná,
 • 00:10:54 protože očekávala něco
  hodně jiného.
 • 00:10:58 Jednu chvíli si mysleli,
  že jsem se úplně zbláznila.
 • 00:11:05 Myslím si, že dneska máme docela
  dobrý vztah.
 • 00:11:09 A i v tom dobrý, že maminka nějak
  usoudila, že by ten Pánbůh
 • 00:11:14 přece jen mohl být, když já už
  12 let v tom klášteře jsem.
 • 00:11:20 Že bych asi neuvěřila jen tak
  něčemu. A že by možná
 • 00:11:23 nějaký Pánbůh opravdu mohl být.
 • 00:11:26 Teda ještě to nemáme jisté, to ne,
  ale jako možná.
 • 00:11:36 Když jsme dělaly poprvé přijímací
  zkoušky, když začínala škola,
 • 00:11:40 tak jsem zažila, že přede mnou
  sedělo v lavicích 30 děvčat,
 • 00:11:46 v tom věku 14 nebo 15 roků,
  a já si velice dobře pamatuji
 • 00:11:53 ten moment, kdy jsem se na ně
  dívala a směla jsem prožít to,
 • 00:11:59 že to jsou moje děti.
 • 00:12:02 Prostě tyhle děti mi Pán dal
  na to, aby byly moje.
 • 00:12:06 Ne ve smyslu vlastnění, ale abych
  k nim mohla přistupovat jako matka,
 • 00:12:11 která se dává.
 • 00:12:26 Vlastně tady naše paní učitelka
  vede tenhle dramatický kroužek.
 • 00:12:30 Několikrát do roka, když
  nacvičujeme nějaké představení,
 • 00:12:33 tak většinou pro mateřské školky
  nebo třeba i pro 1. stupeň ZŠ.
 • 00:12:39 Hrajeme nějakou pohádku
  nebo nějaké krátké divadlo.
 • 00:12:47 Jaké jsou děti?
 • 00:12:48 Skvělé.
 • 00:12:53 No... jo, já myslím, že všechny
  děti jsou úžasné v tom,
 • 00:12:57 že jsou nepopsané a úžasně se snaží
  najít orientaci v tom dnešním
 • 00:13:02 světě, a to hledání je
  strašně krásná záležitost.
 • 00:13:09 Já jsem strašně vděčná za to,
  že u toho můžu být.
 • 00:13:12 To, jak objevují ten svět
  a spoustu věcí, které v něm jsou,
 • 00:13:16 jak se z toho radují,
  někdy se z toho rmoutí,
 • 00:13:19 někdy z toho mají, jak ony říkají -
  deprese, tak to všechno patří
 • 00:13:24 k tomu životu. A mě to obohacuje.
 • 00:13:30 Olomouc - tady žije malá komunita
  4 sester v nenápadném řadovém domku,
 • 00:13:35 který se klášteru nepodobá
  ani vzdáleně.
 • 00:13:38 2 sestry důchodkyně
  a 2 v produktivním věku zde sdílejí
 • 00:13:43 společenství v mnohém odlišné
  od ruchu Bojkovic.
 • 00:13:46 Zajímalo nás, zda je možné,
  aby ženy, ať už v menší či větší
 • 00:13:51 komunitě, dokázaly žít spolu
  bez hádek a sporů?
 • 00:13:56 To někdo se vyjádřil, že se diví,
  že tolik žen se ještě nepopere
 • 00:14:00 mezi sebou. Ale já myslím,
  že každá se snaží.
 • 00:14:05 Dělá to všechno pro Pánaboha
  a snaží se být lepší,
 • 00:14:08 všechny se snažíme o dokonalost,
  takže tím se stává, že se snášíme.
 • 00:14:21 Ráda pracuji, já nejsem studijní
  typ. Já vám to říkám upřímně.
 • 00:14:26 Já jsem spíš typ pracovní.
 • 00:14:36 Dominikánky jsou typ apoštolátu -
  výchova, vyučování mládeže
 • 00:14:40 a charitativní činnost v domovech.
 • 00:14:42 Já jsem spíš zažila tu činnost
  v charitativních domovech.
 • 00:14:45 To jsem se starala o různé staré
  dědečky, babičky,
 • 00:14:49 nakonec i sestřičky.
 • 00:14:52 Nejvíc v Kadani.
  Tam jsem prožila 10 let s nimi.
 • 00:14:59 Letos už budu v řádu víc jak
  20 let, protože jsem vstupovala
 • 00:15:03 k dominikánkám ještě před revolucí.
 • 00:15:06 Tehdy to bylo neveřejně, tajně.
 • 00:15:10 To jsem končila
  Matematicko-fyzikální fakultu,
 • 00:15:14 byla jsem tehdy v 5. ročníku.
 • 00:15:16 Víceméně naše formace tehdy
  vypadala tak, že jsme za staršími
 • 00:15:20 sestrami, které mohly žít
  shromážděně, protože byly vyvezeny
 • 00:15:26 z klášterů ještě někdy
  před totalitou a vstoupily
 • 00:15:29 před tím, než nastoupil
  komunistický režim,
 • 00:15:32 takže k nim jsme jezdívali
  do jejich společenství.
 • 00:15:35 Ale samozřejmě, že jsme nosily
  civilní oblečení, žily jsme
 • 00:15:38 v malých skupinkách pohromadě.
 • 00:15:40 Já jsem konkrétně žila
  s ještě jednou sestrou v Praze
 • 00:15:44 a pracovala tam.
 • 00:15:45 A potom se to samozřejmě změnilo
  po roce 89, protože jsme mohly
 • 00:15:50 oficiálně se přihlásit k řádu,
  takže jsme oblékly hábit.
 • 00:15:56 Samozřejmě se začaly ty komunity,
  ve kterých žijeme, konstituovat
 • 00:16:00 nějak jinak. Já ještě s jednou
  sestrou jsme se přestěhovaly sem
 • 00:16:06 do Olomouce a mohly jsme pokračovat
  veřejně v teologických studiích.
 • 00:16:12 Takže jsem pak nějakou dobu byla
  zase studentkou.
 • 00:16:18 Sestra Gabriela studovala v Římě
  a ke svému původnímu titulu
 • 00:16:21 doktorky přírodních věd přidala
  i titul doktorky teologie.
 • 00:16:26 A vrátila se do Olomouce.
 • 00:16:29 V současné době tady přednáší
  na Cyrilometodějské fakultě,
 • 00:16:33 na katedře biblických věd,
  všeobecný úvod do Písma svatého,
 • 00:16:37 úvod do Starého zákona, biblické
  základy řeholního života,
 • 00:16:42 biblickou hebrejštinu, a vede další
  odborné biblické kurzy.
 • 00:16:49 Kromě toho vykonávám v těchto
  letech funkci děkanky fakulty.
 • 00:16:53 Vlastně je to poprvé v dějinách
  naší země, kdy v čele
 • 00:16:57 Teologické fakulty stojí žena,
  takže noviny tomu věnovaly
 • 00:17:03 dostatečnou pozornost. Televize.
 • 00:17:09 Bylo to tehdy takové živé.
  Lidé si toho všimli.
 • 00:17:14 Jsme v Praze v Černé ulici,
  kde je Domov mládeže
 • 00:17:18 vedený sestrami dominikánkami.
 • 00:17:22 Co vám tady nejvíc vadí?
 • 00:17:24 Ty papírový sádrokartónový stěny,
  protože my tady nemůžeme
 • 00:17:27 v noci vůbec nic dělat.
 • 00:17:30 Nemůžeme tady dělat bordel.
 • 00:17:32 Musíme být v 10 hodin ticho a spát.
 • 00:17:34 Domov mládeže je na tomto místě
  již 100 let.
 • 00:17:36 Samozřejmě ho v době totality
  musely sestry opustit
 • 00:17:40 a proměnil se ve státní instituci.
 • 00:17:42 Pak se sem sestry dominikánky
  vrátily a obnovily činnost.
 • 00:17:46 Naše zařízení, Domov mládeže,
  má úplně stejné parametry
 • 00:17:49 Jako každý jiný domov mládeže
  po republice.
 • 00:17:52 A to, co lidi trkne jako první,
  když sem přijdou, je to,
 • 00:17:55 že na ně dýchne jiný duch.
 • 00:17:58 To je cítit, že děcka
  jsou tu přijímána.
 • 00:18:02 To přijetí je o tom,
 • 00:18:06 že děcka má člověk rád,
  s láskou na ně čeká,
 • 00:18:09 chce jim naslouchat.
 • 00:18:11 Děcka jsou v tomhle období puberty
  a dospívání hodně sama,
 • 00:18:14 plné různého napětí.
 • 00:18:19 Doma s dospělákama už komunikovat
  nechtějí, chtějí být dospělá,
 • 00:18:22 ale ještě jim to nejde.
 • 00:18:24 A my jsme opravdu takový most,
  kdy ony mohou překlenout
 • 00:18:29 to svoje napětí, kdy ještě
  potřebují trochu dospělákům věřit,
 • 00:18:34 potřebují se to učit, a na druhou
  stranu už chtějí být samy sebou.
 • 00:18:38 Já ráda říkám, že tady si to mohou
  zkoušet nanečisto.
 • 00:18:42 Pak už život nebude čekat.
  Ale tady kolikrát můžou.
 • 00:18:46 My na to jdeme takovou výchovnou
  metodou vložené důvěry
 • 00:18:50 v toho dospívajícího člověka.
 • 00:18:53 Chceme, aby právě rostly
  k té odpovědnosti,
 • 00:18:57 ale aby rostly, aby se to učily,
  aby se o tom učily mluvit.
 • 00:19:01 Aby se nebály přiznat, přišla jsem
  pozdě, co se stalo?
 • 00:19:04 Vyříkat si to s tím dospělákem,
  protože vychovatelky je čekají,
 • 00:19:08 mají o ně obavu, strach.
 • 00:19:10 Kupa dětí vám řekne, nikdy mi nikdo
  nevěřil, proč zrovna vy
 • 00:19:13 byste mi teď měla věřit?
 • 00:19:16 Já říkám, ale Hedviko, já ti chci
  věřit, ty rosteš v dospělého
 • 00:19:19 člověka, tobě mají věřit
  další lidi. Pro ně je to novum.
 • 00:19:23 Velké novum.
 • 00:19:26 Většina děvčat je tady nevěřících,
  nepraktikujících,
 • 00:19:29 možná jsou pokřtěné,
  ale to je všechno.
 • 00:19:34 Jsou to tedy křesťané,
  kteří nepraktikují.
 • 00:19:37 Ale není to podmínka pro přijetí.
 • 00:19:39 Děvčat je tady celkem 80,
  jsou hodně z různých škol,
 • 00:19:43 já vám teď nepovím ten počet,
  ale od uměleckých, přes chemické,
 • 00:19:48 gymnázia, máme tady děvčata
  i ze zdravotních a sociálních škol,
 • 00:19:52 takže je to pestře namíchané.
 • 00:19:55 Mně je těch děcek hodně líto.
 • 00:19:58 My jsme klasický vzorek současné
  společnosti - každá 2. holka
 • 00:20:02 je z rozbité rodiny.
  Ta děcka opravdu nemají zázemí.
 • 00:20:06 Málokdo kdy vůbec zažil,
  že je někdo měl rád,
 • 00:20:11 že je někdo čekal.
 • 00:20:12 Byť dneska třeba holky přijdou
  z vycházky o 5 minut později,
 • 00:20:16 ale ony vědí, že je tady čekáme.
 • 00:20:19 Proč jste si vybraly
  tento domov mládeže?
 • 00:20:21 Tak třeba z mý stránky,
  protože prostě jsem myslela,
 • 00:20:25 že tady bude větší klid.
  Bude větší klid na učení,
 • 00:20:28 prostě z toho důvodu, že je to
  křesťanský, katolický.
 • 00:20:34 Každý rok se někomu z děvčat
  rozpadne rodina.
 • 00:20:38 To je pro ně rozpad veškerých
  jistot.
 • 00:20:41 Každý rok někdo z děvčat přijde
  o někoho velmi blízkého,
 • 00:20:45 i z rodičů. Z prarodičů ano,
  ale taky i ze spolužáků ve škole.
 • 00:20:50 To jsou životní zkušenosti,
  kdy ony se existenciálně setkají
 • 00:20:54 se smrtí, a co teď?
 • 00:20:57 Splnily se vaše představy?
 • 00:20:59 Myslím si, že jo.
 • 00:21:01 Když si povídáme s holkama
  z ostatních intrů, tak jo,
 • 00:21:04 i ty aktivity tady.
 • 00:21:06 Prostě všechno mi vyhovuje, já jsem
  taková tvořivá, takže pohoda.
 • 00:21:13 Tak, nech to, pak mi sjedeš dolů
  a já řeknu,
 • 00:21:15 co se tenhle týden bude dít, jo?
 • 00:21:19 Co se tento týden děje
  v našem domě?
 • 00:21:23 V úterý, to tedy už máme dneska,
  v 17 - ne špatně! - v 7 večer,
 • 00:21:30 v 19 h na knihovně vyhlášená čtená
  zkouška divadelního spolku Škopek.
 • 00:21:36 No, jak je to dál?
 • 00:21:37 Ještě se mi na příklad nestalo...
 • 00:21:40 Ještě se mi např. nestalo, že bych
  jel ve vlaku a k nějaké by nedošlo.
 • 00:21:44 Co to píšete, pane továrníku
  Bierhansle?
 • 00:21:48 Víc citově.
 • 00:21:51 Je dobré být připraven na vše.
 • 00:21:53 V 19:15 v kapličce: biblické téma
  "Ženy v Novém zákoně".
 • 00:21:58 Dokončuji tuhle knížku, je krásná,
  "7 žen z evangelií".
 • 00:22:02 A tady je to podobenství
  7 modliteb.
 • 00:22:07 A dneska večer ve 20 zkouška
  u klavíru. To je úterý.
 • 00:22:22 Každá ze sester jsme zaměstnaná.
  Máme plat.
 • 00:22:26 Tzn. já, když jsem ekonomka,
  tak mám vlastně plat,
 • 00:22:29 jako bych byla civilní člověk.
 • 00:22:32 Jsem zaměstnaná v tom
  Domově mládeže.
 • 00:22:34 Stejně tak sestra, která by chodila
  do práce někde jinde.
 • 00:22:37 Jsou sestry, které pracují
  v zaměstnání i mimo komunitu.
 • 00:22:41 Každá z nás dostává plat
  a pak ten plat dáváme dohromady
 • 00:22:45 do naší sesterské společné kasy.
 • 00:22:50 Když ušetříme peníze, tak jednak
  určitou částku dáváme do společné
 • 00:22:54 celokongregační kasy a z těchto
  peněz se potom rozděluje dál
 • 00:22:59 na opravy domu, na potřeby domu,
  na financování sociálně slabších
 • 00:23:04 studentů v různých zařízeních.
 • 00:23:07 Docela značnou částku
  rozdáme taky na dary.
 • 00:23:12 Myslím si, že poslání řádu jako
  takové zůstává pořád stejné,
 • 00:23:16 ale mění se forma,
  v jaké se uskutečňuje.
 • 00:23:22 Protože kdybychom měli mluvit
  o našem poslání, tak dominikáni
 • 00:23:26 vám vždycky řeknou, naše heslo
  je pravda a jiné z našich hesel
 • 00:23:30 nebo pravidel je "kontemplata
  aristradee", tzn. to,
 • 00:23:34 co jsi prorozjímal, to předávej
  druhým a snaž se žít pravdivě.
 • 00:23:42 Proto taky třeba jednou z priorit
  našeho řádu, nebo alespoň
 • 00:23:45 naší kongregace, je předávat to,
  co považujeme za pravdivé
 • 00:23:51 a správné, tzn. vychovávat.
 • 00:23:54 Takže výchova patří k jedné
  z priorit.
 • 00:24:00 Samozřejmě, že jednoho krásného dne
  narazíte na to,
 • 00:24:03 kdy se jednou rozejde mínění
  vaší představené
 • 00:24:06 a vaše vlastní mínění.
 • 00:24:07 A narazíte na to v nějakých malých
  věcech, a pak na to samozřejmě
 • 00:24:11 můžete narazit kvůli velké věci,
  pro vás podstatné.
 • 00:24:14 A je pravda, že říct znovu ano
  k tomu slibu poslušnosti,
 • 00:24:19 to stojí nějaké boje.
 • 00:24:22 A někdy to stojí opravdu těžké
  boje, ale když ho znovu řeknete,
 • 00:24:26 tak z toho vyplynou
  obrovské milosti.
 • 00:24:29 Stojí to za to, i když je pravda,
  že je to škola, kterou bych si sama
 • 00:24:33 podruhé dobrovolně nevybrala.
  Ale funguje to.
 • 00:24:37 Je v tom obrovská milost,
  když člověk nakonec poslechne,
 • 00:24:40 i když se bouří.
 • 00:24:43 - ZPÍVAJÍ ANGLICKY -
 • 00:25:03 Předsudky, ty se týkají toho,
  že nic neděláme
 • 00:25:05 a že nás lidi živí ze svých daní.
  Tak to je teda těžký předsudek,
 • 00:25:10 protože jsme všechny řádně
  zaměstnané a chodíme do práce.
 • 00:25:13 Příhoda z ulice?
 • 00:25:16 Maminka jde s malou slečnou,
  prvňačka, druhačka,
 • 00:25:20 starší být nemohla, a když mě
  potkaly, maminka říká,
 • 00:25:25 když budeš zlobit,
  tak takhle dopadneš.
 • 00:25:28 Na to se nedá nereagovat!
 • 00:25:30 Tak jsem jí řekla, že to je
  za odměnu, že to není za zlobení.
 • 00:25:34 Že to je dar, být řeholníkem.
 • 00:25:56 Skryté titulky: Simona Sedmihorská
  Česká televize 2009

Související