iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
12. 4. 2009
16:50 na ČT2

1 2 3 4 5

87 hlasů
15135
zhlédnutí

Zasvěcení

Redemptoristé

25 min | další Vzdělávání »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Zasvěcení - Redemptoristé

 • 00:00:12 Bylo před svátkem Povýšení svatého
  kříže, když roku 1731 kázal
 • 00:00:16 Alfons Maria z Liquory
  v chrámu v italské Scale.
 • 00:00:20 Během modlitby došlo
  u něj k osvícení.
 • 00:00:22 Pochopil, že Bůh není jen soudce,
  ale že je plný lásky,
 • 00:00:26 a že jeho láska přivedla na svět
  Ježíše, který nás vykoupil.
 • 00:00:32 Alfons z Liquory jakožto kněz,
  byl vysvěcen asi 8 let předtím,
 • 00:00:36 tam poznal bídu lidí, kteří byli
  nevzdělaní, ale kteří také
 • 00:00:40 neměli co do úst.
 • 00:00:43 Byli to chudí pastevci,
  o které nikdo neměl zájem.
 • 00:00:46 Nebyli atraktivní, tak se rozhodl
  mezi nimi zůstat.
 • 00:00:50 A tam založil společnost.
 • 00:00:52 Konkrétně se to stalo 9. 11. 1732.
 • 00:00:57 Bylo to pár takových nadšenců,
  většinou jeho kamarádů.
 • 00:01:01 Dost tam bylo právníků jako on.
 • 00:01:06 Papež Benedikt XIV. potvrdil
  řeholní společnost Kongregace
 • 00:01:09 Nejsvětějšího Vykupitele v r. 1749
  jako Kongregaci redemptoristů.
 • 00:01:15 Redemptor znamená Vykupitel.
 • 00:01:18 Poslání redemptoristů je úzce
  spjato s osobou Ježíše Krista.
 • 00:01:24 Snaží se pomáhat chudým, prostým
  lidem ukázat cestu k Bohu,
 • 00:01:28 k lásce a svobodě, kterou nabízí.
 • 00:01:32 Toto poslání naplňují
  redemptoristé dodnes.
 • 00:01:44 1. generace redemptoristů se
  věnovala venkovanům v okolí
 • 00:01:47 Neapole formou lidových misií.
 • 00:01:50 Vzorem byly misie jezuitské.
 • 00:01:55 Ale svatý Alfons to přetvořil
  do podoby pro ty nejchudší,
 • 00:02:00 pro ty vesničany.
 • 00:02:02 Proto i v názvu je to lidové.
 • 00:02:07 Jednoduše, já vám něco vysvětlím.
 • 00:02:10 Jak to je na příklad s hříchem
  nepokradeš?
 • 00:02:16 Tak, aby ten obyčejný člověk
  to pochopil.
 • 00:02:21 Můj profesor kazatelství říkal,
  víte, někdy je potřeba něco říct
 • 00:02:27 takovým způsobem, aby lidé řekli,
  ježkovy voči, takhle se v kostele
 • 00:02:33 mluvit nesmí! On řekl takové slovo,
  on řekl takovou větu!
 • 00:02:38 To je nebezpečné. Ale oni najednou
  zpozorní a řeknou si,
 • 00:02:42 to bude zajímavé, co řekne dál?
 • 00:02:45 Já se přiznám,
  že někdy jsem přeháněl.
 • 00:02:48 Lidé ke mně potom přicházeli
  a říkali, ale ty jsi sprostý.
 • 00:02:52 Ale aspoň jsem věděl,
  že si mě vůbec všimli.
 • 00:03:01 Vzpomněl jsem si dneska v noci,
  největší církevní slavnost,
 • 00:03:05 která byla u nás, tak byly
  primice nějakého Krakowicze.
 • 00:03:10 A máš ještě kroj po tátovi?
 • 00:03:14 Ne, ten už jsem daroval.
 • 00:03:17 To se předává, to se nekupuje.
 • 00:03:20 Táta s mámou jsou misie,
  chtěli byste svatosti smíření?
 • 00:03:27 -Svaté přijímání jako pomazání...?
  -Vždyť už to máme nachystané.
 • 00:03:30 Máme, i pomazání nemocných?
 • 00:03:34 Jako lidoví misionáři máme
  hodně kontaktů s lidmi.
 • 00:03:38 Navštěvujeme pravidelně po celý
  rok farnosti. Každý rok uděláme
 • 00:03:41 takových 15 - 20 farností nebo
  duchovních obnov ve farnosti.
 • 00:03:48 Setkáváme se s lidmi během
  devítidenního programu.
 • 00:03:53 Když přicházíme do té farnosti,
  tak se snažíme lidem znovu
 • 00:03:56 připomínat to, co říká Kristus,
  a snažíme se jim ukázat,
 • 00:04:01 že život podle písma má smysl.
 • 00:04:07 Na sklonku života svatého Alfonse
  vstoupili do řádu 2 lidé,
 • 00:04:11 kteří se stali jeho novou nadějí.
 • 00:04:14 Jeden byl Tadeáš Hýbl
  z Dolní Čermné na Ústeckoorlicku,
 • 00:04:19 to je blízko Králík, a druhý byl
  Klement Hofbauer, křestním jménem
 • 00:04:26 Jan Hofbauer, z Tasovic u Znojma.
 • 00:04:29 To byli nerozluční přátelé,
  kteří spolu putovali do Říma,
 • 00:04:32 protože se chtěli stát kněžími,
  což v Rakousku nebylo možné.
 • 00:04:37 Jednak pro rušení klášterů,
  jednak proto, že ta katolická
 • 00:04:41 teologie byla něčím, co už nebylo
  ani katolické, ani teologické.
 • 00:04:48 Tak se dostává Kongregace
  redemptoristů do celého světa.
 • 00:04:54 A můžeme mluvit o světové řeholní
  společnosti už v pol. 19. století.
 • 00:04:59 Zanedlouho po smrti Klementa
  Hofbauera se redemptoristé
 • 00:05:02 dostali do Ameriky, kde se stala
  jejich hlavní činností pomoc
 • 00:05:06 přistěhovalcům z celého světa.
 • 00:05:08 K nejvýznamnějším redemptoristům
  v Americe patří svatý Jan Nepomuk
 • 00:05:12 Neumann z Prachatic.
 • 00:05:14 Pro své zásluhy byl tento kněz
  roku 1979 svatořečen.
 • 00:05:20 Do Čech přišli redemptoristé
  v roce 1853.
 • 00:05:23 Po několika letech hledání
  se usadili především
 • 00:05:27 na poutních místech.
 • 00:05:28 V té době, až do r. 1901, patřily
  domy redemptoristů k Vídeňské
 • 00:05:32 provincii, až později byla
  založena provincie Pražská.
 • 00:05:37 V současné době se Pražská
  provincie skládá ze 4 domů.
 • 00:05:40 Svatá Hora - hlavní poutní
  místo českých diecézí.
 • 00:05:43 Mariánská poutní místa Králíky
  ve východních Čechách.
 • 00:05:47 Frýdek na severní Moravě.
 • 00:05:49 A Tasovice - rodiště sv. Klementa
  Hofbauera na jižní Moravě.
 • 00:05:55 Když se podíváme na tu strukturu
  redemptoristů, která se nikdy
 • 00:05:58 moc neměnila, tak na vrcholu stojí
  generální představený, který býval
 • 00:06:04 dříve jmenován, třeba papežem,
  dnes je volen, jednou za 6 let.
 • 00:06:11 Ta struktura je nezávislá
  na diecézním biskupovi,
 • 00:06:16 je přísně chierarchicky
  organizovaná.
 • 00:06:19 A na rozdíl od těch mnišských řádů
  je to struktura, která je volená.
 • 00:06:25 Můžeme říci, že je demokratická.
 • 00:06:28 Heslo řádu je:
 • 00:06:29 "Capiosa Apud Eum Redemptio" -
  "Hojné je u Něho vykoupení".
 • 00:06:35 Je to součást jednoho žalmu,
  ten znak je vlastně Kalvárie -
 • 00:06:38 hora, na které je kříž
  a nástroj umučení.
 • 00:06:41 A u toho je ten nápis:
  "Hojné je u Něho vykoupení".
 • 00:06:46 My jsme odlišní od jiných kněží,
  protože akorát my a vaziliáni
 • 00:06:50 nosíme kolárek venku.
 • 00:06:53 Ale to byla normální bílá košile,
  která se vytahovala z kleriky.
 • 00:07:00 To, co nám předal sv. Maria Alfons,
  to byl růženec.
 • 00:07:03 On sám byl přece rytíř, pocházel
  ze šlechtické rodiny, a tam se
 • 00:07:09 nosil nějaký ten kord u pasu.
  Tak on vyměnil ten kord za růženec.
 • 00:07:20 Roku 1866 dostala Kongregace
  od papeže Pia IX.
 • 00:07:24 do opatrování ikonu Matky Ustavičné
  Pomoci, která se stala jakýmsi
 • 00:07:29 symbolem jejich apoštolské práce.
 • 00:07:32 Redemptoristé skládají jednoduché
  věčné sliby.
 • 00:07:37 Co je dneska ta řehole?
  To je makačka.
 • 00:07:41 To je makačka.
 • 00:07:43 To je odhalování božství
  v tom, co je lidské.
 • 00:07:53 Ale to není jenom problém
  řeholního života, to je problém
 • 00:07:56 i rodinného, manželského života.
 • 00:07:59 To je také nějaké povolání a dar,
  který si člověk musí vydupat.
 • 00:08:04 My to máme trošku dneska
  s takovou slevou.
 • 00:08:08 My si někdy myslíme: mám prachy,
  tak si to koupím.
 • 00:08:15 Nemám prachy, tak si to nekoupím,
  ale vezmu si leasing nebo kredit.
 • 00:08:19 S tím bohužel přicházejí dost často
  mladí do řehole.
 • 00:08:24 Oni tam chtějí nějaký kredit,
  leasing, si vzít, ale zároveň
 • 00:08:28 dost často si hrají.
 • 00:08:34 Možná proto je tolik zklamaných
  lidí, kteří přicházejí, odcházejí.
 • 00:08:38 Oni přijdou, zeptá se kluk, pane,
  já bych knězem chtěl být,
 • 00:08:43 ale hned hledá výhody.
 • 00:08:50 Když mi přijel klučina
  na prázdniny, já říkám,
 • 00:08:54 tak dobře, tak chceš vidět,
  jak žijeme, tak přijeď na měsíc.
 • 00:08:57 Koukneš se, jak to tam máme.
 • 00:08:59 2. den po ranních modlitbách jsme
  se nasnídali, dali jsme si kávu,
 • 00:09:04 já mu říkám, tady máš koště,
  uděláme úklid kolem chalupy,
 • 00:09:10 protože už jsem to dávno nedělal.
  Udělal to.
 • 00:09:15 Potom jsme malovali tam
  zábradlí. Udělal to.
 • 00:09:19 A odpoledne mi řekl, já jsem
  myslel, že ten řeholní život
 • 00:09:24 je o něčem jiném - že budeme sedět
  pořád v kapli, že budeme sedět,
 • 00:09:29 debatovat, a vy tu pracujete!
 • 00:09:40 Kromě lidových misií, které
  zůstávají hlavní činností
 • 00:09:44 redemptoristů, provádějí též
  duchovní cvičení, tzv. exercicie,
 • 00:09:48 zabývají se farní pastorací
  a speciální pastorací
 • 00:09:51 v nemocnicích.
 • 00:09:55 Náš nebeský Otče,
 • 00:09:57 s důvěrou se obrátíme k Tobě,
  prosíme Tě, dej, ať se přijetí
 • 00:10:02 těla, Tvého syna, našeho Pána
  Ježíše Krista, stane naší sestře
 • 00:10:06 lékem k věčnému životu.
  Skrze Krista...
 • 00:10:13 Já osobně jsem snil o tom,
  že budu studovat na lékaře.
 • 00:10:20 Léčit, pomáhat.
 • 00:10:22 Pamatuji si ten okamžik,
  kdy jsem se rozhodoval o tom,
 • 00:10:25 co budu dělat ve svém životě.
 • 00:10:33 Jel jsem do Polska na exercicie
  a tam jsem právě prožil
 • 00:10:39 takový okamžik - to je takové
  oslovení Pána Boha, které znělo:
 • 00:10:48 Budeš pomáhat, budeš léčit,
  ale budeš řeholníkem, knězem.
 • 00:10:54 Tak to bude lepší.
 • 00:10:57 Do konce života si budu pamatovat
  slova mojí maminky, která už
 • 00:11:03 zemřela na rakovinu, ta mi řekla:
  "Janku, čímkoli budeš v životě,
 • 00:11:11 ať už budeš knězem, lékařem,
  kýmkoli, pamatuj, vždycky buď
 • 00:11:16 dobrým člověkem."
  Tak se snažím takovým člověkem být.
 • 00:11:23 Když jsme žili doma,
  tak denně jsme u nás měli sousedky.
 • 00:11:29 Vždycky z okolí přišly sousedky,
  pokecaly jsme, žádné klepy, nic,
 • 00:11:33 bavily jsme se o svých rodinách,
  tak pěkně. Sem nikdo nepřijde.
 • 00:11:38 Zaprvé jsou to samí mladí,
  staří umřeli, a jsou to samí
 • 00:11:42 mladí a ti už nemají zájem.
 • 00:11:45 Právě, že ten rodinný čas sebrala
  lidem televize.
 • 00:11:52 Ano, nelíbí se mi to.
 • 00:11:55 Stává se tu něco opačného, kde
  člověk tráví sám čas s televizí.
 • 00:12:02 Já už jenom čekám,
  až si mě Pánbůh vezme.
 • 00:12:05 Říkám si, asi to tam má přeplněné.
 • 00:12:10 Dneska je to všechno multikulturní,
  pluralitní, je to chaos.
 • 00:12:15 Já si myslím, že ti lidé,
  postižení tím chaosem doby,
 • 00:12:19 to jsou ti chudí,
  za kterými máme dneska jít.
 • 00:12:23 A ti nemají nějaké vnější
  jednotné vlastnosti,
 • 00:12:26 mohou být chudí, bohatí, spokojení,
  nespokojení, ale jsou to lidé,
 • 00:12:31 kteří hledají a nemohou nalézt.
 • 00:12:35 Třeba tady jednou zazvonil -
  to ještě když jsem byl
 • 00:12:38 na Svaté Hoře před Králíkami,
  jeden pán, dobře oblečený.
 • 00:12:42 Já jsem myslel, že přišel
  nějaký podnikatel dát dar
 • 00:12:45 na Svatou Horu.
 • 00:12:47 A on se mi na té židli zhroutil,
  říkal, že chce spáchat sebevraždu.
 • 00:12:52 Tak jsme si začali
  o těch věcech povídat.
 • 00:12:55 Oni tak různě prožívají ty svoje
  tragédie osobní i pracovní,
 • 00:13:00 a potom začínají vyhledávat,
  byť jsou třeba nevěřící,
 • 00:13:05 dokonce i kněze, aby si popovídali
  o svém životě.
 • 00:13:10 Chodíme sem na mši svatou.
 • 00:13:12 Já sem asi tak třikrát do roka
  chodím na duchovní obnovu,
 • 00:13:16 protože redemptoristé pořádají
  velmi kvalitní exercicie.
 • 00:13:22 To je takový čas ticha, klidu -
  přednášky, modlitby, všechno,
 • 00:13:26 co člověk potřebuje po určité době,
  aby si srovnal šipky
 • 00:13:30 na svém kompasu.
 • 00:13:32 Já, matka 3 dětí, která musí
  neustále na něco reagovat,
 • 00:13:37 je neustále v pohybu, tak já
  potřebuji po určité době potom
 • 00:13:41 nejvíc asi to ticho a klid.
 • 00:13:45 Jsme moc rádi, že tady ten klášter
  redemptoristů je,
 • 00:13:49 že ho můžeme navštěvovat.
 • 00:13:51 Už si to bez nich ani nedovedeme
  představit.
 • 00:13:54 Nedávno jsme se zrovna o tom
  bavili, že máme úžasné požehnání
 • 00:13:58 v tom, že sem máme možnost kdykoli
  přijít, kdykoli je nám tady brána
 • 00:14:05 otevřená; a i když je zavřeno,
  tak se vždycky otevře.
 • 00:14:14 Drazí bratři a sestry,
  před několika málo dny jsme
 • 00:14:17 zahájili postní dobu
  Popeleční středou.
 • 00:14:21 Každoročně na 1. neděli postní
  se čte evangelium o důležitém
 • 00:14:25 okamžiku Ježíšova života.
  O jeho pobytu na poušti.
 • 00:14:31 Na poušti téměř není život,
  přesto Ježíš do pouště odchází.
 • 00:14:36 Právě proto, že na poušti není
  téměř nikdo, je tam o to silněji
 • 00:14:40 přítomen Bůh.
 • 00:14:44 Jsou lidé, kteří na poušť
  nepotřebují, protože si uchovali
 • 00:14:47 vnitřní svobodu.
  Ale těch je strašně málo.
 • 00:14:50 To jsou lidé, kteří dokáží
  přistupovat ke všem vymoženostem
 • 00:14:55 současnosti jako k nějakým
  pracovním nástrojům.
 • 00:14:59 Ale zamysleme se nad tím,
  jaké máme koníčky,
 • 00:15:02 nebo čím žijeme ve volném čase?
 • 00:15:05 A kdyby nám ten koníček někdo
  sebral, nějakou věc,
 • 00:15:09 někdo je třeba technický typ, tak
  bez počítače bude koukat do zdi.
 • 00:15:15 Někdo má auto, které pořád leští.
  Někdo musí na to pivo.
 • 00:15:20 Ale co kdyby tekla jenom voda?
  A tak dále.
 • 00:15:23 Čili my opravdu stavíme svůj život
  na něčem, co je jenom věcí,
 • 00:15:29 na něčem, bez čeho se dá dobře žít.
 • 00:15:34 Když nepřijdeme na poušť,
  když neztratíme všechnu jistotu,
 • 00:15:38 protože poušť bere člověku jistotu
  jídla, nápoje, bydlení, života,
 • 00:15:44 protože neví, z které strany jaké
  pouštní zvíře na něho vyskočí
 • 00:15:49 nebo jaký pouštní had ho uštkne.
 • 00:15:52 Člověk ztrácí všechno,
  aby našel pravdu o sobě.
 • 00:15:58 A myslím si, že proto je poušť
  potřebná každému člověku,
 • 00:16:02 a o to víc teď v postní době jsme
  pozváni k tomu, abychom na tu poušť
 • 00:16:08 svého života vyšli.
 • 00:16:14 Tam není "důležité", jestli to bude
  trvat 40, 20 nebo 10 dnů,
 • 00:16:20 je potřeba, aby člověk měl čas
  a viděl pravdu o svém životě.
 • 00:16:26 Protože jen tak můžeme zažít radost
  Velikonoc - když uvidíme,
 • 00:16:31 z čeho jsme byli osvobozeni.
 • 00:16:37 Redemptoristé byli a jsou
  oblíbenými zpovědníky a znalci
 • 00:16:40 lidských duší. Udělují svatost
  smíření a připravují na ni.
 • 00:16:46 Někdy je to i legrace, když lidé
  se neumí vyjádřit,
 • 00:16:50 jak to je s těmi hříchy.
 • 00:16:53 Přišla taková jedna žena,
  blondýnka kolem 30 let,
 • 00:16:57 trošku ve stresu, a začíná se
  zpovídat: "Pane faráři,
 • 00:17:02 nebyla jsem 3 měsíce u zpovědi
  a mám tyto hříchy: mám manžela
 • 00:17:08 a 2 malé děti."
 • 00:17:11 Tak já se někdy zasměji, jak ti
  lidé se snaží někdy něco říct
 • 00:17:17 o svém životě, ale pletou to
  jedno přes druhé.
 • 00:17:25 Kolikrát ten člověk, který přijde
  po 50 letech svého života znovu
 • 00:17:29 ke zpovědi, teď jako by ten balvan
  svých hříchů předal Kristu,
 • 00:17:31 s tou vírou v to odpuštění Boží.
 • 00:17:34 Potom ti lidé, skutečně úplně
  rozradostněni, šťastni, odcházejí
 • 00:17:38 z té zpovědi, tak člověk zjišťuje,
  že ta práce má smysl.
 • 00:17:43 Někteří z našich spolubratří
  také navštěvují vězně.
 • 00:17:48 Tady navštěvoval vězně páter
  Zemánek, který je teď
 • 00:17:52 ve Staré Boleslavi.
 • 00:17:54 Je to asi taková specifika činnosti
  redemptoristů, věnovat se těm
 • 00:18:00 nejopuštěnějším, protože vězení,
  to je něco, kde lidé nechtějí být,
 • 00:18:08 a jsou tam z nějakého důvodu.
 • 00:18:12 A ten důvod je jejich
  vlastní problém.
 • 00:18:17 Dá se říci, že to byl nějaký
  zlý čin, a oni se vnitřně musí
 • 00:18:22 sami se sebou vypořádat.
 • 00:18:25 Nestačí jenom, že člověk přijme
  odpuštění od Boha, kolikrát
 • 00:18:30 mnohem složitější je přijmout
  to odpuštění sám sobě.
 • 00:18:40 Kromě toho, že se bratři
  na Svaté Hoře věnují péči
 • 00:18:42 o poutníky a provádějí exercicie,
  vydávají také vlastní časopis.
 • 00:18:57 V teologických vědách se
  redemptoristé zaměřují,
 • 00:18:59 stejně jako svatý Alfons,
  na morální a pastorální teologii.
 • 00:19:10 Nejsmutnější a nejtěžší období
  v dějinách Kongregace nastalo
 • 00:19:13 v 2. polovině 20. století,
  kdy ve společnosti zavládla
 • 00:19:17 agrese a totalita.
 • 00:19:20 Redemptoristé byli pronásledováni
  nejen v Čechách,
 • 00:19:23 ale i ve Španělsku, Mexiku,
  Vietnamu a zemích Sovětského svazu.
 • 00:19:29 Bylo to období mučednictví, obětí,
  zakázané činnosti a stagnace.
 • 00:19:37 V naší komunitě žije otec František
  Churéna, který prožil to období.
 • 00:19:41 Někdy začíná vzpomínat.
 • 00:19:46 Často mluví se slzami v očích
  o tom, že to byly opravdu
 • 00:19:50 velmi těžké okamžiky.
 • 00:19:53 Najednou se cítili nepotřební,
  nevěděli, co bude zítra.
 • 00:20:01 Jestli budou žít, nebo nebudou?
  Ale neztratili naději.
 • 00:20:07 To je opravdu, jak tady mluví Češi,
  drželo nad vodou.
 • 00:20:14 Před tím komunismem nás bylo
  víc než 300, dnes nás je 20.
 • 00:20:18 Prostě 40 let se nemohli přijímat
  noví lidé, bylo to všechno tajné
 • 00:20:25 a poškodilo nás to, jako kdybyste
  zakonzervovali ty lidi na 40 let.
 • 00:20:34 Když se obnovoval život řádu,
  tak se zjistilo, nebo já nevím,
 • 00:20:40 mně bylo osmnáct, tak já jsem to
  zjistil, že ti lidé žijí
 • 00:20:44 skutečně jak po válce.
 • 00:20:46 Že oni se toužili vrátit,
  měli tu představu toho kláštera,
 • 00:20:50 ale byli o 40 let starší
  a chtěli se vrátit do toho,
 • 00:20:53 co bylo v roce 1949-50,
  ale ten život je někde jinde.
 • 00:20:58 Čili my jsme se po komunismu
  vysílili nejen tím,
 • 00:21:02 že nás bylo málo, ale také tím,
  že jsme se stále dívali dozadu.
 • 00:21:07 Pořád jsme si mysleli,
  že musíme žít tak,
 • 00:21:11 jako by nás bylo 300 a byli jsme
  v plné síle, jednak tím,
 • 00:21:16 že skutečně potřeby lidí
  se trošku změnily.
 • 00:21:21 My tady máme celkem dobrou
  komunitu, i když na první pohled
 • 00:21:24 se to může zdát náročné, protože
  tady jsou několika generační
 • 00:21:28 rozdíly. Ti naši starší otcové
  nám mohou být dědečkové.
 • 00:21:33 A přesto všechno si dobře rozumíme
  a navzájem se obohacujeme.
 • 00:21:41 Já obdivuji ty naše starší otce,
  kteří byli vězněni, kteří si
 • 00:21:47 přes to všechno zachovali takový
  hezký přístup k životu, nemají
 • 00:21:52 v sobě nenávist ke svým trýznitelům
  nebo těm bývalým estébákům,
 • 00:21:57 kteří je, kolikrát i brutálně,
  vyslýchali.
 • 00:22:02 Nás mladých je málo a toho,
  co by bylo třeba udělat, je hodně.
 • 00:22:07 Ale já jsem optimista.
 • 00:22:10 Svatý Alfons zůstal na začátku,
  když založil Kongregaci, sám,
 • 00:22:14 bylo jich 7, nakonec zůstali 2.
 • 00:22:18 Nenechal toho, neřekl, tak,
  Panebože, asi to není
 • 00:22:21 ta správná cesta.
 • 00:22:23 Teď, když je nás málo, tak vlastně
  naše práce se nemůže soustředit
 • 00:22:28 na takový ten prvotní úmysl
  Kongregace Nejsvětějšího
 • 00:22:32 Vykupitele, čili svatých misií, to
  dělá jenom jedna misijní skupina.
 • 00:22:38 Ale můžeme dělat tzv. neustálé
  misie, nebo trvalou misi,
 • 00:22:44 na místech, kde jsme.
 • 00:22:46 Prvotním úmyslem sv. Alfonse bylo
  dát lidem naději.
 • 00:22:51 A my na těchto poutních místech
  chceme dávat naději.
 • 00:22:57 Jasně, že někdy si myslím,
  že v Polsku by to bylo lepší,
 • 00:23:00 protože tam jsou velké kláštery.
 • 00:23:03 Jistým způsobem možná se tam někam
  zašít za jiného spolubratra
 • 00:23:07 i lenošit. I do důchodu jít
  trošku dříve. Dělám si srandu.
 • 00:23:13 Což v našich českých podmínkách
  není možné.
 • 00:23:17 Když já lenoším, nechce se mi tady,
  to znamená, že už ty výsledky
 • 00:23:21 jsou hrozné. Kázání nepřipravené,
  já vypadám nějaký takový smutný,
 • 00:23:27 protože když já se nemodlím
  za ty lidi, tak proč bych žádal
 • 00:23:32 od nich, aby se modlili za mě?
 • 00:23:37 Je třeba se modlit za to,
  aby mladí lidé přišli k nám.
 • 00:23:40 Ukázat jim tím naším životem
  doopravdy atraktivní stránku,
 • 00:23:45 že jsem redemptorista.
  Je to poslání a pomoc lidem.
 • 00:23:52 Nemyslím, že by to bylo až tak
  černé tady, ne.
 • 00:23:59 Já myslím, že redemptoristé tady
  v Česku budou a že za pár let,
 • 00:24:06 kdybychom se setkali, budeme se
  smát a řekneme, že nás je 50.
 • 00:24:14 Dnes jsme vyléčeni ze všech iluzí
  a víme, že můžeme i jako malá
 • 00:24:17 skupinka lidí dál žít.
  I za těch 20 let díky.
 • 00:24:23 My totiž máme jaksi tendenci
  podceňovat tu přítomnost,
 • 00:24:28 ale ta nám protekla mezi prsty.
 • 00:24:32 To je opravdu další generace,
  a už si nelze vystačit s tím,
 • 00:24:36 že budeme bojovníky
  proti komunismu.
 • 00:24:39 Už je potřeba vidět nové a další
  výzvy světa a na ty reagovat.
 • 00:24:44 Život s Bohem není pilulka
  na dobrý pocit.
 • 00:24:48 Život s Bohem je čas tmy,
  čas boje, čas smutku, čas pláče,
 • 00:24:54 čas radosti...
 • 00:24:57 Jedno, co mi život s Bohem dává,
  je pokoj. Pokoj srdce.
 • 00:25:05 Protože i v těch těžkých dobách,
  které člověk prožívá, ví,
 • 00:25:10 že je tady někdo, kdo mě vidí,
  kdo mi rozumí a kdo vidí
 • 00:25:15 to moje trápení, to,
  že se snažím.
 • 00:25:19 A ten pokoj, ten mi nikdo nevezme.
 • 00:25:43 Skryté titulky: Simona Sedmihorská
  Česká televize 2009

Související