iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
8. 10. 2009
21:50 na ČT2

1 2 3 4 5

49 hlasů
31548
zhlédnutí

Zašlapané projekty

Stadion Odborářů

Jak dopadl sen o největším sportovním centru Československa.

17 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Zašlapané projekty - Stadion Odborářů

 • 00:00:21 Napadlo by vás, že na tomto místě
  padl v r. 1959 vyrovnávací gól
 • 00:00:26 v zápase domácího Baníku Ostrava
  s Rudou hvězdou Bratislava?
 • 00:00:31 Netuší to ani mnozí Ostraváci,
  kteří teď sem chodí nakupovat.
 • 00:00:41 To by byl asi nejlepší stadion
  v republice.
 • 00:00:44 Šlo se za vizí
  a vize byl Stadion odborářů.
 • 00:00:48 Kdo řekl, že to má být jinak,
  byl nepřítel této vize.
 • 00:00:55 Zmařená jedinečná šance.
 • 00:00:57 Byla to tragédie
  pro naši rodinu.
 • 00:01:02 Byla to fušerka.
 • 00:01:21 Takto to mohlo vypadat.
 • 00:01:22 Povím vám příběh
  o lidské touze sportovat,
 • 00:01:25 ale i o představách
  komunistických funkcionářů,
 • 00:01:28 že poručit lze
  i větru a dešti.
 • 00:01:32 Ostravský sportovní komplex
  měl být největším v republice.
 • 00:01:39 Po r. 1948 byla Ostrava
  4. největším městem republiky.
 • 00:01:46 Měla velké podniky,
  vše bylo velké,
 • 00:01:51 kromě některého občanského vybavení,
  jako např. sportoviště,
 • 00:01:54 kde by se mohly konat
  velké sportovní akce.
 • 00:01:58 Tehdy se stavěly hutě, doly, byty,
  nic jiného.
 • 00:02:06 Když někdo přišel s myšlenkou
  postavit něco,
 • 00:02:09 co by ulehčilo
  nebo zpříjemnilo život lidem,
 • 00:02:14 tak byl politickými kruhy vítán.
 • 00:02:19 Sportoviště se začala jevit
  pro komunistický režim potřebná.
 • 00:02:24 Mluvili o tom, chtěli tím dát najevo
  pozornost, jakou věnují pracujícím.
 • 00:02:31 Zajímavým místem se začal jevit
  prostor podél Gottwaldovy třídy,
 • 00:02:36 což je stará císařská silnice,
  dnes třída 28. října.
 • 00:02:41 Měly se zde kumulovat
  velké veřejné budovy:
 • 00:02:44 Dům kultury, Dům pionýrů,
  opera i sportovní stadion.
 • 00:02:52 V r. 1952 začíná výstavba stadionu.
 • 00:02:55 Ujal se jí ostravský stavitel
  Rudolf Šajdek,
 • 00:02:58 náruživý sportovec, ale hlavně
  realizátor sportovních staveb
 • 00:03:04 ve městě, jako např. haly Tatran.
 • 00:03:11 Byl populární, byl developerem
  sportovních staveb v době,
 • 00:03:15 kdy se nic takového nedělo.
 • 00:03:17 Jako první přišel s nápadem
  využít bývalého vytěženého dolu
 • 00:03:23 po původní cihelně,
 • 00:03:25 že je to amfiteátr,
  který by se hodil na stadion.
 • 00:03:30 Půlka amfiteátru byla k dispozici,
  2. půlka se dosypávala haldovinou
 • 00:03:36 z haldy jámy Jindřich.
 • 00:03:39 Bylo to v centru města,
  nevyužité území, proč ne?
 • 00:03:44 Splňoval kritéria pro toto zařízení:
  centrum města, dobrý přístup
 • 00:03:52 týkající se komunikace
  a plocha pro hromadné akce
 • 00:03:59 s velkým počtem diváků.
 • 00:04:07 Na MNV to bylo příznivě přijato.
 • 00:04:14 Tehdy to bylo tak, že se investice
  řešily z velké části v Akci Z.
 • 00:04:21 Byly to svépomocné akce,
  někdo dával peníze, kdo je měl,
 • 00:04:27 a předpokládalo se, že levně
  nebo zdarma se provedou
 • 00:04:33 ruční práce, které se zvládly
  lopatou a krumpáčem,
 • 00:04:39 takže stavba vyjde levněji.
 • 00:04:42 Peníze budou pokrývat jen určité
  procento nákladů na stavbu.
 • 00:04:48 To se stavělo po celé republice,
  jsou to hřiště na vesnicích,
 • 00:04:53 kulturní domy atd.
 • 00:05:00 V rámci Akci Z na tom pracovalo
  hodně Ostravanů.
 • 00:05:05 Odpracovalo se strašné množství
  brigádnických hodin.
 • 00:05:13 Výstavba probíhala ve 2. etapách.
 • 00:05:22 První etapa byla jen
  Stadion odborářů a nic víc.
 • 00:05:33 Místo pro hodně diváků,
  nádherné nástupiště pro účastníky
 • 00:05:40 hromadných skladeb,
  široký vstup ? tzv. Brána borců
 • 00:05:45 na plochu i při odchodu z plochy.
 • 00:05:48 To byla plocha,
  která spartakiádě vyhovovala.
 • 00:06:02 Pan Šajdek měl otevřené dveře
  k politickým funkcionářům,
 • 00:06:07 takže byl jediný člověk,
  který v Ostravě začal dělat něco,
 • 00:06:12 nejen byty, doly, hutě, ale něco
  z občanské vybavenosti.
 • 00:06:20 Největší ostravský patriot,
  jakého si představíte.
 • 00:06:23 V lásce ke sportu
  a sportovním stavbách se odrazil
 • 00:06:31 jeho patriotismus.
 • 00:06:33 Chtěl, aby Ostrava něco měla.
 • 00:06:37 Byl osobností v Ostravě,
  byl nápaditý,
 • 00:06:44 i když tehdy pracoval tak,
  jak mu to společnost dovolila.
 • 00:06:51 Lidi ho měli za sportovní idol.
 • 00:06:56 Hrál závodně hokej za klub
  Železničáři Ostrava.
 • 00:07:01 Byl u diváků oblíben,
  byl bojovník.
 • 00:07:07 Občas dal i gól a lidé pak řvali
  po zápasu "Šajdek na led!?.
 • 00:07:14 Byl velmi společenský,
  uměl s lidmi jednat
 • 00:07:19 a funkcionáři byli vždy s ním.
 • 00:07:23 Kde byl on, tam bylo veselo.
 • 00:07:26 Znal všechny funkcionáře
  jako své boty.
 • 00:07:29 Věděl, jak na ně zapůsobit,
  co jim má říct,
 • 00:07:32 jak to zařídit.
 • 00:07:36 Zařídil to tak, aby se i oni
  na tom nějak podíleli
 • 00:07:39 a měli z toho koruny.
 • 00:07:42 Byl to člověk, kterého vyhodíte
  dveřmi a vleze oknem.
 • 00:08:18 Stadion byl připraven, protože to
  byla 1. krajská spartakiáda,
 • 00:08:23 která se tam měla konat.
 • 00:08:25 Organizátoři si dali záležet,
  aby vše probíhalo dobře organizačně.
 • 00:08:36 Byla to 2denní spartakiáda.
 • 00:08:38 Začínala za slunečného počasí,
  dokumentuje to snímek dorostenek
 • 00:08:43 s obručemi.
 • 00:08:44 Pak se objevily mráčky, pak mraky
  a spustil se liják,
 • 00:08:51 takže dorostenky utekly.
 • 00:08:55 Přeháňka trvala 10-15 minut,
  ale hřiště se proměnilo v jezero.
 • 00:09:03 Pak tam pokračovalo vystoupení žen
  s kužely a končilo to muži.
 • 00:09:09 Jak tam šli muži v bílých úborech
  v blátě, stříkalo to,
 • 00:09:13 tak jak se vraceli - špína.
 • 00:09:19 Neuvědomovali si, že to bude
  shromaždiště dešťových vod,
 • 00:09:23 vodu nebylo kam odvést,
  bylo nutné vybudovat kanalizaci.
 • 00:09:26 Na hrací ploše se pak udělaly
  meliorace, ale ty nikam neústily,
 • 00:09:33 takže vodu, kterou chytla
  meliorační křídla,
 • 00:09:38 nebylo kam odvést.
 • 00:09:39 Tribuny byly nasypány z haldoviny,
  nebylo to zpevňované,
 • 00:09:44 bylo to nasypáno,
  postupně to sedalo,
 • 00:09:47 takže stupně, které byly do toho
  zasazeny, ujížděly.
 • 00:09:52 Neexistovala dokumentace,
 • 00:09:54 bylo to lepeno
  jako vlaštovčí hnízdo.
 • 00:10:00 To je další věc,
  která tehdy byla typická:
 • 00:10:04 některé věci se podrobně
  projektovaly,
 • 00:10:08 hlavně byty a domy kultury,
  ale byly zde stavby,
 • 00:10:15 které vznikaly svépomocí
  v Akci Z.
 • 00:10:19 Svépomocná akce ? nějak to uděláme,
  nějak to bude fungovat.
 • 00:10:23 Brána borců,
  kterou cvičenci nastupovali,
 • 00:10:28 byla špatně zaměřená mimo osu.
 • 00:10:32 Když proud cvičenců nastupoval
  na hřiště,
 • 00:10:36 musel udělat vlásenku,
  aby se dostal na střed hřiště.
 • 00:10:41 Obrubníky pro atletickou dráhu,
  která měla mít 400 m,
 • 00:10:46 prý to bylo jen odkrokováno.
 • 00:10:49 Když se položily obrubníky
  a zabetonovaly, zjistilo se,
 • 00:10:53 že to má asi 395 nebo 410 m.
 • 00:10:59 Byla to fušerka.
 • 00:11:16 Ani malér se spartakiádou nikoho
  nepřiměl ke stavebním úpravám.
 • 00:11:20 Stadion přitom zdaleka nesloužil
  původnímu účelu
 • 00:11:23 a místo dostavby se začal
  hledat obětní beránek.
 • 00:11:36 Byl jsem tehdy členem
  krajské komise výstavby
 • 00:11:39 v krajském výboru ČSTV.
 • 00:11:42 Chtěli jsme vyúčtování dosud
  provedených prací.
 • 00:11:46 Tehdy to bouchlo.
 • 00:11:48 Když krajský výbor ČSTV převzal
  do svého vlastnictví stadion,
 • 00:11:55 podmínil si, že bude dokumentace,
  stavební projekty a rozpočet
 • 00:12:05 předáno, jak to bylo.
 • 00:12:07 Když to dostal, zjistilo se,
  že jsou tam finanční nesrovnalosti,
 • 00:12:14 a Šajdek byl obžalován.
 • 00:12:17 Případu se ujala StB,
  která po ročním vyšetřování
 • 00:12:20 předala soudu materiál
  čítající na 3000 stran.
 • 00:12:26 Proces byl hluboké zklamání.
 • 00:12:34 Snažil se dokázat,
  že peníze ušetřil,
 • 00:12:39 že se tam nic nestalo
  a neztratilo.
 • 00:12:42 Nepovedlo se mu to,
  protože to bylo dost připravené.
 • 00:12:50 V komunismu bylo takové úsloví:
 • 00:12:55 Kdo má iniciativu, má zodpovědnost
  a kdo má zodpovědnost,
 • 00:13:01 tak si to pěkně odskáče.
 • 00:13:04 Všichni se na tom spolupodíleli,
  ale neměli zodpovědnost.
 • 00:13:09 Neodpovídali za nic,
  za vše odpovídal Šajdek.
 • 00:13:13 Když bylo soudní přelíčení,
  Šajdek zůstal sám.
 • 00:13:19 Ostatní si mnuli roce.
 • 00:13:21 Nějak se na tom finančně podíleli,
  měli z toho určité výhody.
 • 00:13:28 Byl nespokojený s obhájci,
  snažil se obhajovat sám.
 • 00:13:33 Snažil se dokazovat úspory.
 • 00:13:37 Maminka říkala,
  že se tomu estébáci smáli.
 • 00:13:41 Nikdy se necítil vinen.
 • 00:13:45 Myslím si, že aféra byla uměle
  vyhnána do takových výšin.
 • 00:14:01 Nešlo o život, ale o to ty lidi
  exemplárně likvidovat,
 • 00:14:07 kteří se jim znelíbili.
 • 00:14:19 Otec byl tvrdá, neústupná,
  zabejčená povaha.
 • 00:14:29 Typický kapitalista, podnikavec
  i v hlubokém komunismu.
 • 00:14:35 To asi bylo neodpustitelné
  pro některé lidi.
 • 00:14:40 Otec jakoby na základě
  hospodářské kriminality
 • 00:14:44 byl typický případ
  politické likvidace
 • 00:14:49 nepohodlné osoby.
 • 00:14:52 Jako jediný byl obžalován,
  že se nějaké peníze ztratily,
 • 00:14:59 původně dostal 12 let.
 • 00:15:02 Trest 12 let byl nevídaný
  i tenkrát.
 • 00:15:06 Po odvolání osm.
 • 00:15:09 Nad Šajdkem i stadionem zlomilo
  město hůl.
 • 00:15:12 Stavba začala chátrat.
 • 00:15:14 Nějakou dobu se na něm jezdily
  plochodrážní závody,
 • 00:15:17 později ho využíval Svazarm
  k výcviku autoškoly.
 • 00:15:21 V jeho ochozech se usadily
  náletové dřeviny
 • 00:15:24 a dny kdysi velkolepého projektu
  byly sečteny.
 • 00:15:31 Byli tam bezdomovci,
  našel tam místo
 • 00:15:33 nejznámější ostravský
  bezdomovec Taša.
 • 00:15:38 Bylo to ztracené, zpustlé,
  opuštěné místo, strašidelné.
 • 00:15:51 Nakonec město území prodalo
 • 00:15:55 investorovi nákupního centra Futurum,
  které tam dnes je.
 • 00:16:00 Stadion odborářů byl pro Futurum
  přitažlivý,
 • 00:16:04 protože měli k dispozici podzemí,
  do kterého mohli zamontovat
 • 00:16:09 podzemní parkingy.
 • 00:16:14 Škoda té dobré myšlenky.
 • 00:16:16 Možná kdyby se stadion opravil,
  tak by nebyly dnes problémy
 • 00:16:24 s centrálním sportovním stadionem
  v Ostravě.
 • 00:16:30 Kdyby se modernizoval, zastřešil,
  jak se s tím počítalo,
 • 00:16:37 kdyby se udělala lepší místa
  pro stání a sezení,
 • 00:16:41 byl by to nejlepší stadion
  v republice.
 • 00:16:51 Že bylo vše špatně, je jasné z toho,
  že ho rehabilitovali
 • 00:16:56 a že byl odškodněn.
 • 00:16:59 Byla to tragédie pro celou rodinu,
  ale hlavně pro něj.
 • 00:17:08 Těsně předtím dostal vyznamenání
  Za vynikající práci.
 • 00:17:17 Budovatelské nadšení 50.let
  neznalo mezí.
 • 00:17:20 Pod různými hesly,
  např. Buduj vlast, posílíš mír,
 • 00:17:23 brigádníci stavěli kdeco
  a podle toho to často dopadlo.
 • 00:17:28 Ostravský Stadion odborářů
  je toho příkladem.
 • 00:17:35 Skryté titulky: Milena Nečadová,
  Česká televize, 2009

Související